ΤΑ «ΟΙΟΝΕΙ» ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 10.5€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 30,00 € Ειδική Τιμή 25,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15683
Παναγόπουλος Κ.

Ο Άρειος Πάγος σε δύο περιπτώσεις οντοτήτων δίχως νομική προσωπικότητα, ένωση προσώπων η μία (θρησκευτική κοινότητα) και ομάδα περιουσίας η άλλη (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης), αρνήθηκε την ικανότητα δικαίου, αντιμετωπίζοντας αμφότερες ως νομικά ανύπαρκτες. Αντιθέτως, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου έφτασε η πρώτη από τις ως άνω υποθέσεις που απασχόλησαν τον Άρειο Πάγο, έκρινε ότι η συγκεκριμένη θρησκευτική κοινότητα (Καθολική Παναγιά Χανίων) έχει αυτοδικαίως ιδιόμορφη (sui generis) νομική προσωπικότητα καίτοι δεν είχε τηρήσει την διαδικασία και δημοσιότητα που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία για τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένου τύπου.

Την ανίχνευση μιας πλέον αποδεκτής -πρακτικά και δογματικά- τρίτης οδού επιχειρεί αυτό το βιβλίο, προτείνοντας ως λύση την ατελή (περιορισμένη) ικανότητα δικαίου οντοτήτων δίχως νομική προσωπικότητα που συνίστανται είτε σε ενώσεις προσώπων είτε σε ομάδες περιουσίας, όπως το αμοιβαίο κεφάλαιο ακίνητης περιουσίας, οι ειδικοί λογαριασμοί, οι θρησκευτικές κοινότητες και οι ιεροί ναοί, τα πολιτικά κόμματα, η κοινοπραξία και η ομόρρυθμη εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα, οι ενώσεις ιδιοκτητών πολυκατοικίας, οι επιχειρήσεις, η συμπλοιοκτησία, τα joint ventures, οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες και οι ειδικοί λογαριασμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι ενώσεις οικονομικής στήριξης ηθοποιών και καλλιτεχνών άσματος και χορού κ.λπ.

Το παρόν έργο, που στόχο έχει να καλύψει τις ανάγκες του δικηγόρου της πράξης, του δικαστή, αλλά και του ερευνητή αναφορικά με τις οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα, συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία και αναλυτικά ευρετήρια.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 7
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 15
   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
Τριμερής διάκριση των υποκειμένων του δικαίου Σελ. 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
Διάκριση ικανότητας δικαίου, δικαιοπραξίας και καταλογισμού Σελ. 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  
Νομοθετικός διαχωρισμός προσώπου και ικανότητας δικαίου  
Α. Η νομοθετική ρύθμιση για το φυσικό πρόσωπο Σελ. 31
Β. Η νομοθετική ρύθμιση για το νομικό πρόσωπο Σελ. 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  
Ατελής (περιορισμένη - μερική) ικανότητα δικαίου Σελ. 36
Α. Φυσικού προσώπου Σελ. 37
Β. Νομικού προσώπου Σελ. 39
Γ. Οντοτήτων δίχως νομική προσωπικότητα  
(«οιονεί» νομικών προσώπων) Σελ. 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  
Ικανότητα δικαίου και «έννομη σχέση» Σελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  
«Ειδικές» ικανότητες δικαίου; Σελ. 47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  
Κοινωνία με «συνημμένη χείρα» και «οιονεί» νομικά πρόσωπα Σελ. 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  
Ο αντίστοιχος προβληματισμός στο γερμανικό δίκαιο  
Α. Εισαγωγικές σκέψεις Σελ. 52
Β. Αναγωγή οντοτήτων σε νομικά πρόσωπα Σελ. 55
Γ. Αναγνώριση μόνο ικανότητας δικαίου και δη ατελούς Σελ. 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9  
Ομάδες περιουσίας στερούμενες νομικής προσωπικότητας  
1. Εισαγωγή Σελ. 59
2. Η νομοθετική ρύθμιση Σελ. 62
3. Οι απόψεις στη θεωρία Σελ. 62
4. Η νομολογία Σελ. 65
5. Εναλλακτική κατανόηση του άρθρου 62 ΚΠολΔ Σελ. 68
6. Κατακλείδα Σελ. 74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10  
Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακίνητης περιουσίας ως υποκείμενο δικαίου  
Ι. Εισαγωγή - Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 77
II. Νομική φύση του αμοιβαίου κεφαλαίου - Υποστηριζόμενες απόψεις Σελ. 80
ΙΙΙ. Η ενδεδειγμένη λύση Σελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11  
Ειδικοί λογαριασμοί Σελ. 93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12  
Θρησκευτικές κοινότητες και ιεροί ναοί  
1. Νομοθετική ρύθμιση και ερμηνεία της Σελ. 105
2. Ικανότητα δικαίου θρησκευτικών κοινοτήτων δίχως νομική προσωπικότητα ή ιερών ναών, στο παράδειγμα της καθολικής εκκλησίας Παναγίας Χανίων Σελ. 110
3. Η ενδεδειγμένη θέση Σελ. 115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13  
Το πολιτικό κόμμα  
Ι. Οι απόψεις της θεωρίας Σελ. 117
1. Αναγόρευση του κόμματος, ερμηνευτικά,  
σε νομικό πρόσωπο Σελ. 117
2. Το κόμμα ως ένωση προσώπων δίχως νομική προσωπικότητα Σελ. 122
3. Το πολιτικό κόμμα μετά το ν. 3023/2002 Σελ. 124
ΙΙ. Η θέση της νομολογίας Σελ. 125
1. Εισαγωγή Σελ. 125
2. Νομολογία ποινικών δικαστηρίων Σελ. 126
3. Τα πολιτικά δικαστήρια Σελ. 128
4. Νομολογία διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 132
ΙΙΙ. Η ενδεδειγμένη λύση Σελ. 136
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14  
Κοινοπραξία και ομόρρυθμη εταιρία δίχως νομική προσωπικότητα  
1. Η νομοθετική ρύθμιση Σελ. 141
2. Η αντιμετώπιση της νομοθετικής ρυθμίσεως από τη θεωρία Σελ. 143
3. Αξιολόγηση της ασκηθείσας κριτικής - ιδία γνώμη Σελ. 153
4. Επιλεγόμενα Σελ. 163
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15  
Ένωση ιδιοκτητών πολυκατοικίας Σελ. 167
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16  
Η επιχείρηση Σελ. 170
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17  
Συμπλοιοκτησία και Joint Ventures Σελ. 176
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18  
Αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες και «ειδικοί λογαριασμοί» του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ιδίως έρευνας των Α.Ε.Ι. Σελ. 179
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19  
Ενώσεις οικονομικής στήριξης ηθοποιών και καλλιτεχνών άσματος και χορού  
Α. Η νομοθετική ρύθμιση Σελ. 184
Β. Ικανότητα δικαίου και δικαιοπρακτική των οντοτήτων του ν. 2435/1996 Σελ. 185
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ - ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ  
Ι. Τα «οιονεί» νομικά πρόσωπα γενικώς Σελ. 189
ΙΙ. Περιπτωσιολογία Σελ. 193
Α. Ομάδες περιουσίας Σελ. 193
Β. Ενώσεις προσώπων Σελ. 195
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 201
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 213
   
Back to Top