ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ


Ιστορική διαδρομή, οργάνωση & λειτουργία (1962-2006)
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11944
Λεκέας Σ.
  • Έκδοση: 2008
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 568
  • ISBN: 978-960-272-513-9
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζεται η πορεία των 45 ετών του θεσμού των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων από την ίδρυσή τους ως τακτικών φορολογικών δικαστηρίων μέχρι σήμερα. Στην αρχή του έργου αποτυπώνεται η όλη πορεία πριν από την έναρξη λειτουργίας των φορολογικών δικαστηρίων (1.3.1962), με ειδικότερη αναφορά στις διατάξεις του Συντάγματος του 1952 που αποτέλεσαν τη βάση για την ανάθεση της εκδίκασης διοικητικών διαφορών σε τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Ακολούθως, ύστερα από την παρουσίαση της οργανωτικής δομής των φορολογικών δικαστηρίων, εκτίθενται οι ρυθμίσεις που εισήχθησαν με το Σύνταγμα του 1975, τα άρθρα 94 και 95 του οποίου αποτέλεσαν το θεμέλιο για τη διεύρυνση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων –όπως μετονομάστηκαν τα μέχρι τότε τακτικά φορολογικά δικαστήρια– σε όλο το φάσμα των διοικητικών διαφορών ουσίας, αλλά και σε συγκεκριμένες ακυρωτικές διαφορές. Υπογραμμίζονται, τέλος, τα σπουδαιότερα σημεία κάθε περιόδου του νέου θεσμού προκειμένου να γίνει κατανοητή η εξελικτική του πορεία, ιδιαίτερη δε αναφορά γίνεται στην Εθνική Σχολή Δικαστών, στην προαγωγή και επιμόρφωση των διοικητικών δικαστών, στους δικαστικούς υπαλλήλους,  καθώς και σε οικονομικά-συνδικαλιστικά ζητήματα κ.ά. Το έργο συμπληρώνεται με παράρτημα νομοθεσίας, μητρώο φορολογικών-διοικητικών δικαστών και τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και ευρετήριο (αλφαβητικό, αριθμητικό νομοθετημάτων και ονομαστικό).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΘΕΣΜΟΣΣελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
TA ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  
α. Συνοπτικά Ιστορικά ΣτοιχείαΣελ. 10
β. Το Σύνταγμα του 1952Σελ. 11
γ. Το ΝΔ 3603/1956Σελ. 15
δ. Το ΝΔ 3845/1958Σελ. 15
ε. 1oς Διαγωνισμός Παρέδρων (1959)Σελ. 16
στ. Ο Ν 4125/1960Σελ. 21
ζ. Το ΝΔ 4214/1961 Σελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ TΡIΤΟ  
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ  
α. Τα Φορολογικά ΔικαστήριαΣελ. 25
β. Oι Δικαστικοί ΛειτουργοίΣελ. 27
γ. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας επί της Φορολογικής Δικαιοσύνης Σελ. 30
δ. Οι Υπάλληλοι της ΓραμματείαςΣελ. 30
ε. Τα Βιβλία της ΓραμματείαςΣελ. 33
στ. Η ΣτέγασηΣελ. 39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ TΕΤΑΡΤΟ  
TA ΤΑΚΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ  
α. Τα πρώτα βήματαΣελ. 40
β. Υποδοχή, Σχόλια, ΚριτικήΣελ. 44
γ. Υπηρεσιακές επισημάνσειςΣελ. 60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ  
α. Τα νομοθετήματαΣελ. 65
β. Για την ολοκλήρωση της δικαιοδοσίαςΣελ. 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕKΤΟ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ  
α. Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 81
Ι. Η Συντακτική πράξη 1/1.8.1974Σελ. 81
ΙΙ. Το Σύνταγμα του 1975Σελ. 82
ΙΙΙ. Η συζήτηση στη Βουλή για το άρθρο 94Σελ. 83
ΙV. Το Σύνταγμα του 2001Σελ. 88
V. ΝομοθετήματαΣελ. 91
β. O Γενικός Επίτροπος επί των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 92
γ. Τα ΔικαστήριαΣελ. 104
δ. Δικαστικοί Λειτουργοί  
Ι. Διορισμοί Σελ. 106
ΙΙ. Πίνακας εξέλιξης της αυξήσεως των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργώνΣελ. 111
ε. Δικαστικοί Υπάλληλοι  
Ι. Διορισμοί Σελ. 113
ΙΙ. Πίνακας εξελίξεως των οργανικών θέσεων των Δικαστικών Υπαλλήλων των Δ.Δ. Σελ. 115
στ. Η στέγαση των διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ  
Ο ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΣ  
α. Περίοδος 1.3.1962 - 20.4.1967 Σελ. 121
Ι. Νομοθετικές ρυθμίσειςΣελ. 121
ΙΙ. Στατιστικά στοιχείαΣελ. 123
ΙΙΙ. Υπηρεσιακές συστάσειςΣελ. 125
ΙV. Δύσκολη η αρχήΣελ. 127
β. H Περίοδος της Δικτατορίας (21.4.67 - 23.7.1974)  
Ι. Συνταγματικά κείμενα Σελ. 129
ΙΙ. Νομοθετήματα Σελ. 130
III. ΠοικίλαΣελ. 133
IV. Δικαστικές αποφάσεις στη ΔικτατορίαΣελ. 134
V. Προβλήματα προς επίλυσηΣελ. 134
γ. Η περίοδος 24.7.1974 - 31.12.1980  
Ι. Μετά τη δικτατορίαΣελ. 136
ΙΙ. Οι κυριότερες διατάξειςΣελ. 137
ΙΙΙ. Προβλήματα Σελ. 144
IV. Δικαστές - Δήμαρχοι Σελ. 148
δ. Περίοδος 1.1.1981 - 31.12.1990  
Ι. ΕπισημάνσειςΣελ. 149
ΙΙ. Νομοθετήματα Σελ. 156
ΙΙΙ. Προβλήματα Σελ. 169
ε. H δεκαετία 1991-2000Σελ. 177
Ι. Νομοθετικές Ρυθμίσεις Σελ. 177
II. 30 χρόνια λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων Σελ. 179
ΙΙΙ. Σχόλια εποχήςΣελ. 184
IV. Καθυστερήσεις στην απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης Σελ. 189
V. Προβλήματα συνεργασίας Σελ. 193
VΙ. Στέγαση δικαστηρίων Σελ. 195
VIΙ. Οι δικαστές Σελ. 195
στ. Περίοδος 1.1.2001 - 31.12.2006  
Ι. Το Σύνταγμα του 2001 Σελ. 195
ΙΙ. Καθυστερήσεις στην απονομή και της Διοικητικής Δικαιοσύνης Σελ. 196
ΙΙΙ. Προβλήματα και προτάσεις Σελ. 200
ΙV. Πριν από τη «συνέχεια» Σελ. 203
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ  
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ  
α. Εθνική Σχολή ΔικαστώνΣελ. 205
β. Επισημάνσεις του Γενικού ΕπιτρόπουΣελ. 211
γ. Σχέσεις με το Συμβούλιο της Επικρατείας Σελ. 219
Ι. Θέματα λειτουργίας των διοικητικών δικαστηρίωνΣελ. 219
ΙΙ. ΠαράποναΣελ. 224
ΙΙΙ. ΕπικρίσειςΣελ. 230
δ. Προαγωγή διοικητικών δικαστών στο βαθμό του Συμβούλου Επικρατείας  
Ι. Το ΘέμαΣελ. 231
ΙΙ. Αντιθέσεις ενώπιον τρίτωνΣελ. 233
ΙΙΙ. Η συναδελφική διαμαρτυρία Σελ. 237
IV. Απόψεις - ΣχόλιαΣελ. 239
V. Η ΔικαίωσηΣελ. 245
ε. Διοικητικοί Δικαστές στο Ελεγκτικό Συνέδριο Σελ. 249
στ. Διαγωνισμοί ΠαρέδρωνΣελ. 250
ζ. Δικαστικοί Υπάλληλοι  
Ι. Ο Διαγωνισμός Σελ. 257
ΙΙ. Η Υπηρεσιακή κατάσταση Δικαστικών ΥπαλλήλωνΣελ. 258
ΙΙΙ. Παράπονα και επισημάνσεις Σελ. 261
IV. Ασφαλιστικά Θέματα Σελ. 263
V. Δικαστικές περιπέτειες Σελ. 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ  
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ  
α. Συνέδρια  
Α'. ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Σελ. 265
Β' ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Σελ. 270
Γ' ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Σελ. 277
Δ' ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Σελ. 287
Ε' ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Σελ. 296
ΣΤ' ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ Σελ. 304
β. Σεμινάρια, Ημερίδες, Επιστημονικές ΕκδηλώσειςΣελ. 309
γ. Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου Μ. ΣτασινόπουλουΣελ. 313
δ. Επιστημονικές εταιρείες  
Ι. Ελληνική Εταιρεία Φορολογικού Δικαίου Σελ. 315
ΙΙ. Επιστημονική Εταιρεία Διοικητικής ΔικαιοσύνηςΣελ. 318
ΙΙΙ. 'Αλλες συμμετοχές Σελ. 319
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ  
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ  
α. Οικονομικά θέματαΣελ. 321
Ι. Τα έτη 1884, 1911Σελ. 321
ΙΙ. Το Σύνταγμα του 1952Σελ. 322
ΙΙΙ. Δυσμενής μεταχείριση Σελ. 323
ΙV. Σχόλια - Απόψεις Σελ. 326
V. Διάλογος στη Βουλή Σελ. 334
VΙ. Η «Ανορθόδοξη» λύση Σελ. 335
β. Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών  
Ι. Η σύστασηΣελ. 337
ΙΙ. Οι μαρτυρίεςΣελ. 338
ΙΙΙ. Από τα πρακτικά των γενικών συνελεύσεωνΣελ. 343
IV. Η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝΣελ. 351
γ. Η συνδικαλιστική οργάνωση των Δικαστικών ΥπαλλήλωνΣελ. 372
δ. Ποικίλα συμπληρώματαΣελ. 373
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ  
ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ  
α. Συμμόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσειςΣελ. 385
β. Δικαιοσύνη και ΔικαστέςΣελ. 389
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
Α. Ιστορικά Νομοθετήματα  
Ι. ΝΔ 3845/1958 (ΦΕΚ Α' 149/30.9.1958)Σελ. 412
ΙΙ. Ν 4125/1960 (ΦΕΚ Α' 202/23.12.1960)Σελ. 414
Β. Μητρώο Φορολογικών - Διοικητικών ΔικαστώνΣελ. 416
Γ. Μητρώο των Τακτικών Διοικητικών ΔικαστηρίωνΣελ. 447
ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΜΟΥΣελ. 523
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 525
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝΣελ. 529
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 537
 
Back to Top