ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12380
Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων
  • Έκδοση: 2009
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 662
  • ISBN: 978-960-272-624-2
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται οι εισηγήσεις, οι παρεμβάσεις και τα πορίσματα του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελλήνων Εμπορικολόγων, με θέμα «Τάσεις και Προοπτικές του Δικαίου της Ανώνυμης Εταιρίας», που πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά στις 31 Οκτωβρίου, 1-2 Νοεμβρίου 2008. Στο ανωτέρω Συνέδριο, μετά τις γενικές εισηγήσεις (Ν. Ρόκας, Φ. Κοζύρης), αναπτύχθηκαν οι σύγχρονες τάσεις του δικαίου της ΑΕ (Ι. Βενιέρης, Γ. Τριανταφυλλάκης, Ν. Τέλλης, Γ. Μιχαλόπουλος, Ι. Δρυλλεράκης), τα σύγχρονα ζητήματα του δικαίου της ΑΕ (Δ. Τζουγανάτος, Ρ. Γιοβαννόπουλος, Γ. Κωστόπουλος), οι προοπτικές του δικαίου της ΑΕ (Β. Τουντόπουλος, Η. Σουφλερός, Ν. Βερβεσός, Δ. Σκιαδάς), άλλα ζητήματα που αφορούν στις ΑΕ (Σπ. Αλεξανδρής, Γ. Βελέντζας, Έ. Κινινή, Δ. Λεοντακιανάκος, Ά. Μήτσου, Ε. Πολίτης, Α. Σπυρίδωνος, Ε. Τροβά, Χρ. Τσενέ, Μ. Χάρισμα, Γ. Ψαρουδάκης. Γ. Γκρίτζαλης). Τα συμπεράσματα του συνεδρίου συνόψισε ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Ε. Περάκης.
ΕΝΟΤΗΤΑ I. Γενικές εισηγήσεις  
Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας στο δρόμο προς τον 21ο αιώνα Σελ. 3
Νικόλαος Κ. Ρόκας  
Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών  
Ο νέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρίες-οι βασικές επιλογές σε συγκριτική θεώρηση Σελ. 29
Φαίδων Ι. Κοζύρης,  
Ομ. Καθηγητής Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης & Πολιτειακού Πανεπιστημίου Οχάϊο, ΗΠΑ  
ΕΝΟΤΗΤΑ II. ύγχρονες Τάσεις του Δικαίου της Ανώνυμης Εταιρίας  
Από τη διοικητική εποπτεία της ΑΕ στην αυτορρύθμιση.Κριτική αποτίμηση του N 3604/2007 Σελ. 49
Ιάκωβος Ε. Βενιέρης  
Δ.Ν., L.L.M., Δικηγόρος  
Από την προστασία της μειοψηφίας στην προστασία του μετόχου Σελ. 95
Γεώργιος Δ. Τριανταφυλλάκης  
Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Δ.Π.Θ.  
Aπό την προστασία του μετόχου στην προστασία του επενδυτή - Παράλληλες και ειδικές μορφές προστασίας Σελ. 121
Νικόλαος Δ. Τέλλης  
Καθηγητής Νομικής Α.Π.Θ.  
Απο την καταστατική αυστηρότητα στην ώσμωση με τις εξωεταιρικές συμφωνίες Σελ. 145
Γεώργιος Ν. Μιχαλόπουλος  
Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών  
Συγκρούσεις συμφερόντων στην ΑΕ: πρόβλημα κύρους ή διαφάνειας; Σελ. 169
Ι.Κ. Δρυλλεράκης  
Δικηγόρος  
ΕΝΟΤΗΤΑ III. Σύγχρονα Ζητήματα του Δικαίου της Ανώνυμης Εταιρίας  
Νεότερες αντιλήψεις για την ευθύνη των μετόχων ΑΕ: Αποχαιρετισμός της ευθύνης λόγω άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου; Σελ. 179
Δημήτρης Ν. Τζουγανάτος  
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος  
Η προστασία των πιστωτών στο εταιρικό και το πτωχευτικό δίκαιο. Συγκριτικές παρατηρήσεις Σελ. 193
Ρήγας Γ. Γιοβαννόπουλος  
Λέκτορας Α.Π.Θ., Δικηγόρος  
Η αναμόρφωση των ελαττωματικών αποφάσεων της ΓΣ Σελ. 225
Γεώργιος Κ. Κωστόπουλος  
Δικηγόρος  
ΕΝΟΤΗΤΑ IV. Προοπτικές του Δικαίου της Ανώνυμης Εταιρίας  
Κεφάλαιο και Χρέος: Διάκριση και Υβριδικά Μορφώματα Σελ. 239
Βασίλης Δ. Τουντόπουλος  
Επικ. Καθηγητής Παν. Αιγαίου, Δ.Ν., Δικηγόρος  
Προοπτικές του κοινοτικού εταιρικού δικαίου Σελ. 285
Ηλίας Ευρ. Σουφλερός  
Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος  
Από την τριχοτόμηση του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας (μικρή, μεγάλη, εισηγμένη) στη διάκριση μεταξύ εισηγμένης και μη εισηγμένης ΑΕ Σελ. 331
Νικόλαος Α. Βερβεσός  
Δικηγόρος, Δ.Ν., LL.M  
Νέες Προοπτικές στο Δίκαιο των Ανωνύμων Εταιριών Σελ. 389
Δρ. Δημήτριος Β. Σκιαδάς  
Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, Υπουργείο Ανάπτυξης  
1396927554  
ΕΝΟΤΗΤΑ V. Παρεμβάσεις  
Η πρόβλεψη στο καταστατικό ανώνυμης εταιρίας αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας. Αντινομίες στη διάταξη του άρθρου 29 KΝ 2190/1920, όπως ισχύει Σελ. 405
Σπύρος Γ. Αλεξανδρής  
Δικηγόρος, LL.M.  
Ίδιες μετοχές και κατάχρηση αγοράς Σελ. 425
Γιάννης Ε. Βελέντζας,  
Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας  
Περιορισμοί στην έξοδο των κοινοτικών εταιριών Σελ. 443
Έφης Ι. Κινινή  
Δ.Ν., Δικηγόρου, Ειδ. Επιστήμονα Παν/μίου Αιγαίου  
«Από την «Societas Europaea» (SE) στην «Societas Privata Europaea» (SPE)- Σχέδιο κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρία (SPE) Σελ. 475
Δημήτρης Λεοντακιανάκος,  
Δικηγόρος, Δ.Ν. (Paris II), ειδικός νομικός σύμβουλος Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών  
Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου από τον τελικό επενδυτή στα συστήματα έμμεσης κατοχής αξιών ("Indirect Holding Systems") - Παρατηρήσεις στη ρύθμιση της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ Σελ. 503
'Αννα Α. Μήτσου  
Δ.Ν., Δικηγόρος  
Η σχέση ανταλλαγής στη συγχώνευση με απορρόφηση θυγατρικής από τη μητρική (σχόλια στο νέο άρθρο 77α N 2190/1920) Σελ. 519
Ευάγγελος Γ. Πολίτης  
Δικηγόρος, LL.Μ.  
Νέος ΚΝ 2190/1920 μετά τον Ν 3604/2007 Σελ. 543
Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος  
Δικηγόρος, Δ.Ν., LL.M.  
Η ανώνυμη εταιρία στο δίκαιο των συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων και των ΣΔΙΤ Σελ. 565
Ελένη Τροβά  
Δ.N., Δικηγόρος  
Η αναμόρφωση των αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας του ΔΣ μετά το Ν 3604/07 Σελ. 591
Xρυσούλα Tσενέ  
Δ.Ν., Δικηγόρος- Ειδικός Επιστήμονας Πανεπιστημίου Πατρών  
Η Αστική Ευθύνη των Διοικητών ΑΕ σύμφωνα με το νέο Πτωχευτικό Κώδικα Σελ. 613
Ματθίλδη Δ. Χάρισμα  
Δικηγόρος  
Η δικαστική λύση της ΑΕ κατ' αρ. 48α παρ. 1 Ν 2190/1920: Αξιοποιήσιμα στοιχεία της αλλοδαπής εμπειρίας Σελ. 619
Γιώργος Ψαρουδάκης  
Δικηγόρος, MJur (Oxford), ΔΜΣ  
Από την τάση της προσωποπαγούς ΑΕ στην προοπτική του προσωποπαγούς μετόχου Σελ. 639
Γεώργιος Χ. Γκρίτζαλης  
Δικηγόρος, LL.M.  
ΕΝΟΤΗΤΑ VI. Συμπεράσματα  
Συμπεράσματα συνεδρίου Σελ. 645
Ευάγγελος Περάκης  
Καθηγητής, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων  
 
Back to Top