ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12595
Ιωαννίδου Α.
  • Έκδοση: 2010
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 408
  • ISBN: 978-960-272-740-9
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο αφ΄ ενός το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προστασίας των δασών στο πλαίσιο μιας διατομεακής θεώρησης και αφ΄ ετέρου την καταγραφή της έκτασης της καταστροφής του δασικού πλούτου της χώρας μας από τις άνευ προηγουμένου δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007 κυρίως, αλλά και του 2009, των αιτίων και συνεπειών, αλλά και των προσπαθειών ανάταξης των βλαβών στις πληγείσες περιοχές. Απώτερος στόχος του έργου είναι η παροχή στον αναγνώστη ενός μέσου που θα συμβάλει στη διαμόρφωση των δικών του εκτιμήσεων ως προς την αποτελεσματικότητα του γενικότερου ισχύοντος νομικού πλαισίου προστασίας των δασών όσον αφορά εν προκειμένω το ειδικότερο φαινόμενο των δασικών πυρκαγιών, αλλά και ως προς τους γενεσιουργούς παράγοντες και τις ενδεικνυόμενες μεθόδους αντιμετώπισης αυτής της τρομακτικής μορφής οικολογικής καταστροφής.

Το έργο αποτελεί επιστημονικό πόνημα της Ομάδας Νέων του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) και καταδεικνύει πώς ο συνδυασμός έλλειψης οργάνωσης, πολιτικής βούλησης και αποτελεσματικότητας, καθιστά συχνά αδρανείς τους προβλεπόμενους από το σχετικό νομικό πλαίσιο μηχανισμούς και ενισχύει τις ατέλειες και τα κενά του έχοντας ως αποτέλεσμα την καταστροφή ενός απίστευτης αξίας και ομορφιάς δασικού πλούτου, όπως αυτός που χάθηκε στις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που διερευνά το έργο. Η ενδελεχής έρευνα της Ομάδας Νέων ΙΜΔΑ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κατίσχυση πάσης φύσεως ιδιωτικών συμφερόντων επί του δημοσίου, του κοινού συμφέροντος, η οποία συντείνει σε μία συχνότατα παρατηρούμενη τελική αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου, αναδεικνύει ένα κρίσιμο δεδομένο, το οποίο αποτελεί τη βάση που τροφοδοτεί όλες τις υπόλοιπες παθογένειες: πρόκειται για τη γενικότερη αδιαφορία, ή ενδεχομένως και περιφρόνηση, για κάθε τι το κοινό ή, γενικότερα, για κάθε τι που υπηρετεί την κοινωνία ως σύνολο. Το δεδομένο αυτό, που αποτελεί την πλέον χαρακτηριστική ένδειξη μίας προϊούσας διάρρηξης του κοινωνικού ιστού, θα πρέπει να προβληματίσει περισσότερο από κάθε άλλο το αναγνωστικό κοινό.

Το έργο αναλύει σε ένα πρώτο στάδιο το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο προστασίας των δασών, περιλαμβάνοντας τα νομικώς δεσμευτικά και μη δεσμευτικά κείμενα, θεμελιώδεις μηχανισμούς του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής (REDD, Ενδέκατη Διάσκεψη των Μερών, Σχέδιο Δράσης Μπαλί, αποτελέσματα Κοπεγχάγης, REDD Plus, Συμφωνία για την περίοδο μετά το 2012), τα σχετικά με τη δράση διεθνών περιφερειακών Οργανισμών (Συμβούλιο της Ευρώπης, Υπουργική Διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη).

Όσον αφορά το ευρωπαϊκό δικαιικό πλαίσιο προστασίας των δασών, αναλύονται η Δασική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα Δάση (Ψήφισμα του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1998 για μία δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα δάση, Πράσινη Βίβλος για την προστασία των δασών), οι διαστάσεις της προστασίας των δασών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και της Ευρωπαϊκής πολιτικής περιβάλλοντος, καθώς και οι Κανονισμοί 3528/1986 για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση, 3529/1986 σχετικά με την προστασία των δασών στην Κοινότητα από τις πυρκαγιές, 2158/1992 για την πυροπροστασία των κοινοτικών δασών, 2152/2003 για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα - «Έμφαση στα δάση» και 614/2007 σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+).  Τέλος, στο οικείο κεφάλαιο ακολουθούν τα σχετικά με την προστασία των δασών στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 και την προστασία των δασών στο πλαίσιο του Κανονισμού 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Περαιτέρω παρουσιάζεται το εθνικό νομικό πλαίσιο προστασίας των δασών, όπου αναλύονται τα σχετικά με την προστασία του δασικού περιβάλλοντος κατά το Δημόσιο Δίκαιο, η έννοια του δάσους και η θέση της σε εφαρμογή στο πλαίσιο των διοικητικών διαδικασιών χαρακτηρισμού και αναδάσωσης, τα μέσα προστασίας του δασικού περιβάλλοντος σε επίπεδο πρόληψης, καταστολής και αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος και η προστασία του δασικού περιβάλλοντος κατά το Αστικό και Ποινικό Δίκαιο με ιδιαίτερη αναφορά στα εγκλήματα του εμπρησμού δάσους ή δασικής εκτάσεως (άρθ. 265-266 ΠΚ).

Ακολουθεί η παράθεση των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, όπου αναλύονται τα αίτια, οι συνέπειες και οι προσπάθειες αποκατάστασης του δασικού περιβάλλοντος από τις δασικές πυρκαγιές που έλαβαν χώρα το 2007 και 2009 στους Νομούς Αρκαδίας, Αττικής, Αχαΐας, Ευβοίας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Θεσσαλίας καθώς και στις λοιπές πυρόπληκτες κατά τις ως άνω περιόδους περιοχές της χώρας μας. Το έργο πλαισιώνεται από μία ξεχωριστή αφηγηματική μαρτυρία, που δίνει γλαφυρά το στίγμα της «Εγκατάλειψης» των μαρτυρικών περιοχών και ολοκληρώνεται με το Ψήφισμα με προτάσεις για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών της Ομάδας Νέων ΙΜΔΑ.
Ι. ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝΣελ. 1
Α. ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝΣελ. 1
1. ΤΑ ΝΟΜΙΚΩΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑΣελ. 1
2. ΤΑ ΝΟΜΙΚΩΣ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑΣελ. 11
3. REDD ΚΑΙ REDD PLUS, REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION: ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΣελ. 18
3.1. Ορισμός του REDDΣελ. 19
3.2. Το διεθνές νομικό πλαίσιοΣελ. 20
3.3. Από την Ενδέκατη Διάσκεψη των Μερών ως το Σχέδιο Δράσης του ΜπαλίΣελ. 22
3.4. Από το Μπαλί στην Κοπεγχάγη, ο μηχανισμός REDD Plus και μία συμφωνία για την περίοδο μετά το 2012Σελ. 24
4. Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΣελ. 27
4.1. Το Συμβούλιο της ΕυρώπηςΣελ. 27
4.2. Η Υπουργική Διάσκεψη για την προστασία των δασών στην ΕυρώπηΣελ. 28
5. ΕΠΙΛΟΓΟΣΣελ. 36
Β. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΣελ. 41
1. Η ΔΑΣΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗΣελ. 50
1.1. Το ψήφισμα του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1998 «για μία δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης»Σελ. 50
1.2. Το ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα δάσηΣελ. 53
1.2.1. Η «Πράσινη Βίβλος για την προστασία των δασών και τη σχετική πληροφόρηση στην ΕΕ. Προετοιμασία των δασών εν όψει της κλιματικής αλλαγής»Σελ. 59
2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΣελ. 61
2.1. Η εξελικτική πορεία από τους Κανονισμούς 3528/86 για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση, 3529/86 σχετικά με την προστασία των δασών στην Κοινότητα από τις πυρκαγιές και 2158/92 για την πυροπροστασία των κοινοτικών δασών, στον Κανονισμό 2152/2003 για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα («Έμφαση στα δάση») και από αυτόν στον Κανονισμό 614/2007 σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+)Σελ. 62
2.1.1. Η πρώτη φάση: οι Κανονισμοί 3528/86 για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση, 3529/86 σχετικά με την προστασία των δασών στην Κοινότητα από τις πυρκαγιές και 2158/92 για την πυροπροστασία των κοινοτικών δασώνΣελ. 62
2.1.1.1. Ο Κανονισμός 3528/86 για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανσηΣελ. 62
2.1.1.2. Οι Κανονισμοί 3529/86 σχετικά με την προστασία των δασών στην Κοινότητα από τις πυρκαγιές και 2158/92 για την πυροπροστασία των κοινοτικών δασώνΣελ. 64
2.1.1.2.1. Ο Κανονισμός 3529/86 σχετικά με την προστασία των δασών στην Κοινότητα από τις πυρκαγιέςΣελ. 64
2.1.1.2.2. Ο Κανονισμός 2158/92 για την πυροπροστασία των κοινοτικών δασώνΣελ. 66
2.1.2. Ο Κανονισμός 2152/2003 για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (Έμφαση στα δάση)Σελ. 68
2.1.1.2. Τα δάση στα πλαίσια του Κανονισμού 614/2007 σχετικά με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον (LIFE+)Σελ. 73
2.2. Η προστασία των δασών στα πλαίσια του δικτύου Natura 2000Σελ. 79
2.3. Η προστασία των δασών στα πλαίσια του Κανονισμού 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής ΑνάπτυξηςΣελ. 86
Γ. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝΣελ. 97
i. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 97
1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗΣ 
1.1. Ο προσδιορισμός της έννοιας του δάσους και της δασικής έκτασης  
1.1.1. Δάσος: Απόπειρες (νομικού) ορισμού και εννοιολογική εξέλιξηΣελ. 97
1.1.2. Η εξέλιξη του εννοιολογικού πλαισίου υπό το κράτος του μετά την αναθεώρηση του 2001 ΣυντάγματοςΣελ. 106
1.1.2.1. Η αναθεώρηση του 2001: Η αναγωγή της έννοιας του δάσους σε συνταγματικό κανόναΣελ. 106
1.1.2.2. Ο Ν 3208/2003: Προκλητική συρρίκνωση της έννοιας του δάσουςΣελ. 109
1.1.2.3. Νεότερες εξελίξεις και νομολογιακές τάσειςΣελ. 113
1.1.2.4. Επεξεργασία και υιοθέτηση του Ν 3818/2010 για την «Προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις»Σελ. 116
1.2. Η θέση σε εφαρμογή της έννοιας των δασών και δασικών εκτάσεων: Οι διοικητικές διαδικασίες χαρακτηρισμού και αναδάσωσηςΣελ. 120
1.2.1. Ο χαρακτηρισμός των δασών και δασικών εκτάσεωνΣελ. 120
1.2.1.1. Η συνταγματική υποχρέωση κατάρτισης δασολογίου και η κύρωση των δασικών χαρτώνΣελ. 120
1.2.1.2. Η διαδικασία χαρακτηρισμού έκτασης ως δάσους ή δασικής έκτασηςΣελ. 129
1.2.2. Η υποχρεωτική κήρυξη αναδάσωσηςΣελ. 133
1.2.2.1. Η υποχρεωτική κήρυξη αναδάσωσης κατά το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος και η διαδικασία αυτής κατά το ισχύον νομοθετικό καθεστώςΣελ. 133
1.2.2.2. Η προστασία των αναδασωτέων δασών και δασικών εκτάσεωνΣελ. 141
2. ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΣελ. 149
2. 1. Η αρχή του αμετάβλητου της δασικής μορφής ως παράμετρος της προστασίας του δασικού περιβάλλοντος σε επίπεδο πρόληψηςΣελ. 149
2.1.1. Η καταρχήν απαγόρευση της μεταβολής του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεωνΣελ. 149
2.1.2. Οι κατ' εξαίρεση επιτρεπόμενες επεμβάσεις για λόγους δημοσίου συμφέροντοςΣελ. 154
2.2. Κύριοι μηχανισμοί προστασίας του δασικού περιβάλλοντος σε επίπεδο καταστολής και αποκατάστασηςΣελ. 166
2.2.1. Η υποχρέωση αναδάσωσηςΣελ. 167
2.2.2. Η έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολήςΣελ. 170
2.2.3. Η απαγόρευση οικοδόμησης εντός δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεωνΣελ. 175
2.2.3.1. Η υποχρεωτική κατεδάφιση των αυθαιρέτως ανεγερθέντων κτισμάτωνΣελ. 176
2.2.3.2. Η επιβολή ειδικής αποζημίωσης για την ανέγερση και διατήρηση αυθαίρετης κατασκευήςΣελ. 182
ii. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 185
iii. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 194
1. ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 265 ΚΑΙ 266 ΠΚ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Ή ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣΣελ. 194
1.1. Το προστατευόμενο στα άρθρα 265 και 266 ΠΚ έννομο αγαθόΣελ. 194
1.2. Η ειδική ποινική υπόσταση των κατά τα άρθρα 265 και 266 ΠΚ εγκλημάτωνΣελ. 195
1.3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 199
2. ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 265 ΚΑΙ 266 ΠΚ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Ή ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣΣελ. 202
2.1. Η απόπειρα τέλεσης των κατά τα άρθρα 265 και 266 ΠΚ εγκλημάτωνΣελ. 202
2.2. Η ποινική διαχείριση του συμμετόχουΣελ. 204
2.3. Ζητήματα συρροώνΣελ. 204
3. Η ΚΑΤΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΣελ. 206
3.1. Η ποινική προστασία στο Νόμο-Πλαίσιο 1650/1986Σελ. 206
3.1.1. Το προστατευόμενο έννομο αγαθόΣελ. 208
3.1.2. Το σύστημα των κυρώσεωνΣελ. 210
3.1.3. Ζητήματα συνταγματικότηταςΣελ. 211
3.2. Οι ειδικότερες ποινικές διατάξειςΣελ. 212
3.2.1. Οι ποινικές διατάξεις στο Ν 998/1979Σελ. 212
3.2.2. Οι ποινικές διατάξεις στο ΝΔ 86/1969Σελ. 215
3.2.3. Οι ποινικές διατάξεις στο Ν 3208/2003Σελ. 216
ΙΙ. ΟΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΣελ. 217
Α. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣΣελ. 217
Β. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΣελ. 229
Γ. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣΣελ. 260
Δ. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣΣελ. 269
Ε. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣΣελ. 277
Στ. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΣελ. 294
Ζ. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣΣελ. 305
Η. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΣελ. 317
Θ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣελ. 331
Ι. ΛΟΙΠΕΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣΣελ. 335
Κ. «ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ...» ΜΙΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣελ. 339
III. Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ - ΨΗΦΙΣΜΑ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ - ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΙΜΔΑΣελ. 341
ΙV. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣΣελ. 349
V. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 391
Back to Top