ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ


Κατά το Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14213
Μικρούδης Γ.
Η παρούσα μονογραφία με τίτλο: «το εργατικό ατύχημα» συνιστά μια σύγχρονη και πλήρη προσέγγιση σε ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα του εργατικού δικαίου, το οποίο στις ημέρες μας καθίσταται ιδιαιτέρως επίκαιρο λόγω της καλπάζουσας εντατικοποίησης της εργασίας, η οποία συνιστά μία από τις μείζονες αιτίες εργατικών ατυχημάτων. Ο συγγραφέας εξετάζει το φαινόμενο του εργατικού ατυχήματος στην ολότητα των πραγματικών εκφάνσεών του και της νομικής του μεταχείρισης. Ειδικότερα, αναλύονται η έννοια του εργατικού ατυχήματος, με ιδιαίτερη μνεία στο ναυτεργατικό ατύχημα, το πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος Ν 551/1915, οι συνέπειες του εργατικού ατυχήματος, η δικαστική επιδίωξη της αποζημίωσης (αγωγή του Ν 551/1915, σώρευση αξιώσεων από τα άρθρα 931-932 ΑΚ κ.λπ., ηθική βλάβη παθόντος μισθωτού), τα διαδικαστικά/δικονομικά ζητήματα που εγείρονται στο πλαίσιο του εργατικού ατυχήματος (υποχρέωση αναγγελίας, αρμοδιότητα δικαστηρίου, συμβιβασμός, παραγραφή αξιώσεων, δικαστικό ένσημο κ.λπ.) και το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο του εργατικού ατυχήματος με στοιχεία αλλοδαπότητας (εφαρμοστέο δίκαιο, διεθνής δικαιοδοσία κ.ά.). Τέλος, εξειδικεύονται προτάσεις προκειμένου να καταστεί ο Νόμος και η όλη δικαστική διαδικασία απλούστερη, λειτουργικότερη και αποτελεσματικότερη.
 
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΣελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XIII
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣΣελ. 5
Ι. Προϊσχύσαν Δίκαιο Σελ. 5
ΙΙ. Η θέσπιση του Νόμου 551/1915 Σελ. 7
III. Διεθνές Εργατικό Δίκαιο - Κοινοτικό ΔίκαιοΣελ. 10
IV. Συγκριτικό ΔίκαιοΣελ. 13
B΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣΣελ. 21
Ι. Ο Επαγγελματικός Εργοδοτικός ΚίνδυνοςΣελ. 21
ΙI. Το βίαιο συμβάνΣελ. 25
IIΙ. Διάρκεια ΑσθενείαςΣελ. 42
IV. Ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής (Γενικές Προϋποθέσεις)Σελ. 43
V. Το τροχαίο ή «καθ' οδόν» εργατικό ατύχημαΣελ. 52
VI. Το ναυτεργατικό ατύχημαΣελ. 61
VΙI. Ατύχημα κατά την απεργία ή κατά την άσκηση συνδικαλιστικής δραστηριότηταςΣελ. 67
VΙΙΙ. Οι Επαγγελματικές Ασθένειες Σελ. 71
Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣελ. 76
Ι. Το πεδίο ισχύος του Ν 551/1915Σελ. 76
ΙΙ. Η εξάρτηση της παρεχόμενης εργασίας - Πρόσωπα εξομοιούμενα με εργαζομένους - 'Ακυρη σύμβαση εργασίαςΣελ. 81
ΙΙΙ. Ανήλικοι και μαθητευόμενοι εργαζόμενοιΣελ. 90
ΙV. Υποχρέωση προς αποζημίωσηΣελ. 93
V. Δικαιούχοι της αποζημιώσεωςΣελ. 105
VI. Αποκλεισμός εφαρμογής του Ν 551/1915 λόγω ασφαλίσεως του εργοδότη στο ΙΚΑΣελ. 109
Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣΣελ. 122
Ι. Ένταση τραυματισμού και έκταση αποζημιώσεωςΣελ. 122
ΙΙ. Το ύψος του μισθούΣελ. 136
ΙΙΙ. Iατρικά νοσήλια - Μισθοί ασθενείας ΝαυτικώνΣελ. 140
IV. Αποκλεισμός της αποζημιώσεωςΣελ. 144
V. Περιορισμός της αποζημιώσεωςΣελ. 146
VI. Οι επιπτώσεις του εργατικού ατυχήματος στην εργασιακή σχέσηΣελ. 150
Ε΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣΣελ. 153
1ο ΜΕΡΟΣ: H AΓΩΓΗ ΤΟΥ Ν 551/1915Σελ. 153
Ι. Στοιχεία ορισμένου αγωγής Ν 551/1915 - Ενστάσεις του εναγόμενουΣελ. 153
ΙΙ. Σώρευση κονδυλίου ηθικής βλάβης άρθρου 932 ΑΚ με Ν 551/1915Σελ. 158
ΙΙI. Σώρευση κονδυλίου άρθρου 931 ΑΚ με αγωγή Ν 551/1915Σελ. 181
2ο ΜΕΡΟΣ: Η ΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣΣελ. 185
Ι. Αξίωση πλήρους αποζημιώσεως του μισθωτού έναντι του εργοδότηΣελ. 185
ΙΙ. Στοιχεία αγωγής εις βάρος του εργοδότη με το κοινό αστικό δίκαιο - 'Αμυνα εναγομένουΣελ. 196
ΙΙI. Σώρευση αγωγών - Προσεπίκληση Ασφαλιστικής ΕταιρίαςΣελ. 202
 
3ο ΜΕΡΟΣ: ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΥΠΑΙΤΙΟΥΣελ. 207
Ι. Αξιώσεις εις βάρος τρίτου προσώπουΣελ. 207
ΙI. Έκταση πλήρους αποζημιώσεως έναντι τρίτου υπαιτίου - Στοιχεία δικογράφου αγωγήςΣελ. 212
ΙII. Συρροή αξιώσεων εις βάρος εργοδότη και τρίτουΣελ. 220
ΣΤ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑΣελ. 223
Ι. Η υποχρέωση αναγγελίας του ατυχήματος από τον εργοδότηΣελ. 223
IΙ. Παραγραφή αξιώσεωνΣελ. 226
III. Σχέση αστικής και ποινικής δίκηςΣελ. 234
ΙV. Εγκυρότητα συμβιβασμούΣελ. 237
Α. Γενικό πλαίσιοΣελ. 237
Β. Ειδικό πλαίσιοΣελ. 239
V. Προστασία - Ανεκχώρητο της αξιώσεωςΣελ. 245
VΙ. Δικαστικό ένσημο και ατέλειεςΣελ. 249
VΙΙ. Καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριοΣελ. 252
VIΙI. Προνομιακή εξασφάλιση των απαιτήσεων από εργατικό ατύχημα Σελ. 254
Ζ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟΣελ. 260
ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΤΗΤΑΣΣελ. 260
Ι. Εφαρμοστέο δίκαιο - Διεθνής δικαιοδοσίαΣελ. 260
ΙΙ. Ο όρος αμοιβαιότητας του Ν 551/1915Σελ. 273
ΕΠΙΛΟΓΟΣΣελ. 277
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 281
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣΣελ. 289
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 291
Back to Top