ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΕ


Σύγχρονη θεώρηση και ερμηνεία των άρθρων 1-17β ΚΝ 2190/1920

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 33.05€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 93,00 € Ειδική Τιμή 79,05 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16156
Μάρκου Ι.
  • Έκδοση: 2017
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: XLII + 982
  • ISBN: 978-960-622-322-8
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Το έργο «Βασικές Αρχές & Γενικές Διατάξεις της ΑΕ» επισφραγίζει την επιτυχή ολοκλήρωση μιας μακράς και σε βάθος ερευνητικής και συγγραφικής προσπάθειας, σκοπός της οποίας ήταν η ενδελεχής ανάλυση και καταγραφή καίριων ζητημάτων που σχετίζονται με την ανώνυμη εταιρία, καθ’ όλο το φάσμα λειτουργίας της. Διαρθρώνοντας το έργο σε δύο, τελολογικώς συνεχόμενα, δομικά μέρη, ο συγγραφέας επιτυγχάνει, κατά τρόπο καινοτόμο, τον δόκιμο συγκερασμό θεωρίας και πράξης.

Ειδικότερα, στο πρώτο μέρος επιχειρείται η σκιαγράφηση του δογματικού υποβάθρου της ανώνυμης εταιρίας, μέσω της συστηματικής καταγραφής και προσέγγισης των στοιχείων και των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη λειτουργία της. Εταιρικός σκοπός, προσωπικότητα, αντικείμενο, νομική φύση και περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης, εννοιολογικά γνωρίσματα, εταιρικός τύπος, εταιρική σχέση, καταστατικό, μέτοχοι και μετοχή, μετοχικό κεφάλαιο, εταιρική διακυβέρνηση και ευθύνη των μετόχων είναι μερικά μόνον από τα ζητήματα που πραγματεύεται το μέρος αυτό, προσαρμοσμένα πάντοτε στις ανάγκες της σύγχρονης συναλλακτικής πρακτικής. Μετά το εκτεταμένο, αλλά και διεισδυτικό, πρώτο μέρος, επιχειρείται η έμπρακτη εμπέδωση των οικείων ζητημάτων, όπως αυτά αντανακλούν στις γενικές διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, μέσω της συστηματικής ερμηνείας αυτών (άρθρα 1-17β). Εξάλλου, το επίμαχο εγχείρημα έρχεται να συμπληρώσει τα προγενέστερα έργα του συγγραφέα σχετικά με τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (2016) και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ (2015), εμπλουτίζοντας σημαντικά το έργο της κατ’ άρθρον ερμηνείας του ΚΝ 2190/1920.

Έχοντας ενσωματώσει τον μεγαλύτερο, κατά το δυνατόν, όγκο σχετικής νομολογίας και βιβλιογραφίας, το παρόν έργο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και πλήρως επικαιροποιημένο νομικό εγχειρίδιο. Πλαισιωμένο δε από αναλυτικό λημματικό ευρετήριο, απευθύνεται τόσο στον σπουδαστή, μελετητή και νομικό επαγγελματία, όσο και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, που ενδιαφέρεται να εμβαθύνει στα ζητήματα του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XXXVII
ΜΕΡΟΣ Α΄
Σύγχρονη θεώρηση των κανόνων του ισχύοντος δικαίου της ανώνυμης εταιρίας
§ 1. Σκοποί και έννοιες του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας
Ι. Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα Σελ. 1
1. Οι πυλώνες των εννόμων σχέσεων της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 1
2. Η εταιρική σχέση ως ιδρυτικός λόγος ευθύνης Σελ. 2
3. Το εταιρικό κεφάλαιο ως ουσιώδες στοιχείο της εταιρίας Σελ. 5
α. Πλείονες λειτουργίες του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 5
β. Ο καθοριστικός ρόλος του εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 7
γ. Η ανώνυμη εταιρία και η ΑΚ 741 Σελ. 10
δ. Αναλογικότητα μετοχικών υποχρεώσεων Σελ. 12
(α) Διαφοροποίηση περιεχομένου μετοχικών υποχρεώσεων Σελ. 12
(β) Εταιρικές υποχρεώσεις πίστης Σελ. 13
4. Διαφοροποίηση περιεχομένου και σκοπού εισφορών Σελ. 16
α. Σκοπός και αυτοτέλεια εταιρικού μεριδίου Σελ. 16
β. Το εταιρικό μερίδιο ως στοιχείο της περιουσίας του μετόχου Σελ. 17
5. Τριτενέργεια όρων καταστατικού Σελ. 19
6. Περιορισμένη ευθύνη όλων των εταίρων Σελ. 21
α. Νομική προσωπικότητα και περιορισμένη ευθύνη εταίρων Σελ. 21
β. Ο περιορισμός της ευθύνης των εταίρων ως θεμελιώδης κανόνας Σελ. 24
γ. Ενέργεια του περιορισμού της ευθύνης και έναντι τρίτων Σελ. 27
δ. Πρόθεση εταιρικής συνεργασίας Σελ. 28
ε. Σχέση προς καταστατικές δεσμεύσεις των εταίρων Σελ. 29
7. Ο καταλυτικός ρόλος της περιορισμένης ευθύνης Σελ. 30
α. Πλείονες έννομες συνέπειες Σελ. 30
β. Αρχή της προστασίας του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 32
γ. Οργάνωση της μετοχικής σχέσης και της εταιρίας Σελ. 33
8. Η μετοχική σχέση ως δομική έννοια (γενικά) Σελ. 35
α. Διαρκής σχέση συμμετοχής στη διοίκηση και την περιουσία Σελ. 35
β. Σύνολο κανόνων εταιρικής συμπεριφοράς μετόχων Σελ. 37
9. Ρύθμιση των εννόμων σχέσεων του μετόχου Σελ. 40
ΙΙ. Πλείονες ρυθμισμένοι τύποι ανώνυμης εταιρίας Σελ. 42
1. Διάκριση μεταξύ μορφής και τύπου εταιρίας Σελ. 42
2. Η ανώνυμη εταιρία ως εξωτερική εμπορική εταιρία Σελ. 44
3. Ρυθμισμένοι και εμπειρικοί τύποι Σελ. 46
4. Απεριόριστοι εμπειρικοί τύποι Σελ. 49
5. Μικτοί εμπειρικοί τύποι Σελ. 50
α. Δημιουργήματα της καταστατικής αυτονομίας των εταίρων Σελ. 50
β. Ο εμπειρικός εταιρικός τύπος ως βάση εκκίνησης Σελ. 52
6. Κλειστός αριθμός εταιρικών μορφών Σελ. 55
7. Αναγκαστική επιλογή της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 56
8. Ανώνυμη εταιρία με σκοπό μη κερδοσκοπικό Σελ. 57
ΙΙΙ. Εξασφάλιση της προσέλκυσης νέων κεφαλαίων Σελ. 62
1. Διαρκής ετοιμότητα των θεσμών της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 62
2. Ιδιαίτερη μέριμνα του νομοθέτη για μικρομετόχους Σελ. 64
ΙV. Διάκριση μεταξύ μετόχου και πιστωτή Σελ. 66
1. Διαφορετική διάρθρωση της νομικής θέσης Σελ. 66
α. Διάκριση κεφαλαίων σε ίδια και ξένα Σελ. 66
β. Ο μικρομέτοχος είναι ισότιμος μέτοχος Σελ. 68
γ. Δικαίωμα μετόχου για άσκηση της διοίκησης κατά νόμον Σελ. 71
δ. Διάκριση μεταξύ ιδιοκτησίας και διοίκησης Σελ. 72
2. Άμεσο έννομο συμφέρον μετόχου Σελ. 73
α. Δικαίωμα μετόχου προς παρέμβαση στη διοίκηση Σελ. 73
β. Η εταιρική περιουσία ως περιουσία των εταίρων Σελ. 75
3. Ο μέτοχος ως συμμέτοχος και ως δυνάμει πιστωτής Σελ. 79
V. Πληθώρα εταιρικών μορφών για μικρομεσαίους Σελ. 80
1. Η ανώνυμη εταιρία ως μορφή κάθε τύπου εταιρίας Σελ. 80
2. Μετριασμός κεφαλαιουχικών στοιχείων Σελ. 81
3. Η εταιρική μορφή υπηρετεί κοινωνικές ανάγκες Σελ. 83
§ 2. Συνδυασμός κεφαλαιουχικού και προσωπικού στοιχείου
I. Εταιρικό κεφάλαιο και συνεργασία εταίρων Σελ. 86
1. Αναγκαία στοιχεία για κάθε εταιρία Σελ. 86
2. Αρμονικός συνδυασμός των στοιχείων της εταιρίας Σελ. 89
II. Προσωπικές εταιρικές δεσμεύσεις των μετόχων Σελ. 91
1. Ιδιαίτερες υποχρεώσεις πίστης του μετόχου Σελ. 91
2. Ενίσχυση εταιρικών δεσμεύσεων λόγω μετοχικής σύνθεσης Σελ. 93
§ 3. Αποκλειστικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας
Ι. Προσφυγή της εταιρίας στη δημόσια κεφαλαιαγορά Σελ. 94
ΙΙ. Απρόσωπη και σταθερή εταιρική οργάνωση Σελ. 95
III. Αναγκαστική και αυστηρή εταιρική οργάνωση Σελ. 98
1. Οργάνωση μετοχικών σχέσεων και εταιρικής περιουσίας Σελ. 98
α. Κεφαλαιουχική οργάνωση μετοχικών σχέσεων Σελ. 98
β. Εφαρμογή γενικών κανόνων προσαρμοσμένη Σελ. 99
2. Εταιρική οργάνωση ένεκεν και χάριν ορισμένου σκοπού Σελ. 100
α. Οργάνωση χάριν του εταιρικού σκοπού Σελ. 100
β. Οργάνωση χάριν των μετόχων και των τρίτων Σελ. 102
γ. Αναγκαστική εταιρική οργάνωση Σελ. 103
3. Ανάγκη δραστικής προστασίας μετόχων και τρίτων Σελ. 104
4. Λειτουργική οργάνωση εταιρίας Σελ. 105
5. Σπουδαιότητα των γενικών αρχών και κανόνων Σελ. 107
α. Συγκεκριμενοποίηση του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου Σελ. 107
β. Συμπληρωτική και διορθωτική ερμηνεία Σελ. 108
γ. Ερμηνεία στο πλαίσιο του ισχύοντος ιδιωτικού εταιρικού δικαίου Σελ. 109
§ 4. Κοινά χαρακτηριστικά κεφαλαιουχικών εταιριών
Ι. Κοινά κεφαλαιουχικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα Σελ. 111
ΙΙ. Κατ’ ιδίαν θεσμοί των κεφαλαιουχικών εταιριών Σελ. 113
1. Εμπλουτισμός του περιεχομένου των εννοιών Σελ. 113
2. Περιορισμός μετοχικών δικαιωμάτων διοίκησης Σελ. 114
ΙΙΙ. Βεληνεκές των θεσμών της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 116
§ 5. Η «εισηγμένη» ανώνυμη εταιρία του νόμου
Ι. Ιδιαίτερα ρυθμισμένος τύπος ανώνυμης εταιρίας Σελ. 118
ΙΙ. Εφαρμογή ειδικής και γενικής νομοθεσίας Σελ. 119
ΙΙΙ. Αποκλίσεις του παρόντος εταιρικού τύπου Σελ. 120
IV. Γενικές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης Σελ. 121
§ 6. Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας μετά το Ν 3604/2007
I. Κύριες τροποποιήσεις του νόμου Σελ. 122
II. Προθέσεις του νομοθέτη και αποτελέσματα Σελ. 124
III. Η ιδιωτική αυτονομία στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 126
1. Βασική αρχή στο ισχύον σύστημα εταιρικού δικαίου Σελ. 126
2. Μεγάλη η επίδραση του καταργηθέντος φιλελεύθερου ΕμπΝ Σελ. 128
3. Έννομες συνέπειες εφαρμογής της ιδιωτικής αυτονομίας Σελ. 129
§ 7. Μετοχική σχέση, εταιρικό μερίδιο και μετοχή
Ι. Εννοιολογικές διευκρινίσεις Σελ. 131
1. Πολυσημία της έννοιας της μετοχής Σελ. 131
α. Η μετοχή ως γενική έννοια Σελ. 131
β. Προσδιορισμός περιεχομένου στο καταστατικό Σελ. 133
γ. Νομική σημασία της έκδοσης αξιογράφου Σελ. 134
2. Αυθυπαρξία μετοχικής σχέσης Σελ. 135
3. Σωμάτωση περιεχομένου μετοχικής σχέσης Σελ. 137
α. Περιεχόμενο ιδιότυπο, αμετάβλητο και απρόσωπο Σελ. 137
β. Απόκτηση ιδίας συναλλακτικής αξίας Σελ. 139
γ. Προκαθορισμός της συμπεριφοράς του μετόχου Σελ. 139
4. Διπλή ένταξη της εταιρικής περιουσίας Σελ. 140
α. Γενική η έννοια της περιουσίας Σελ. 140
β. Σχέση του μετόχου με την εταιρική περιουσία Σελ. 142
ΙΙ. Η μετοχή ως αξιόγραφο συμμετοχής Σελ. 143
1. Συμμετοχή στην εταιρική περιουσία και την εταιρική διοίκηση Σελ. 143
α. Δέσμη μετοχικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων Σελ. 143
β. Ο μέτοχος ως δικαιούχος της μετοχικής σχέσης Σελ. 144
γ. Μία η ιδιότητα του μετόχου Σελ. 145
2. Ισόποσο τμήμα κεφαλαίου και περιουσίας Σελ. 146
3. Δηλωτικό αξιόγραφο συμμετοχής Σελ. 147
ΙΙΙ. Η μετοχή ως φορέας συνόλου εννόμων σχέσεων Σελ. 148
1. Δημιουργία συνόλου εννόμων σχέσεων Σελ. 148
α. Σύνολο μετοχικών δικαιωμάτων Σελ. 148
β. Η μετοχή ως φορέας και ο μέτοχος ως δικαιούχος και υπόχρεος Σελ. 149
2. Μετοχικά δικαιώματα διοίκησης και περιουσίας Σελ. 150
3. Μετοχικά δικαιώματα περιουσίας ειδικότερα Σελ. 152
4. Δικαίωμα του μετόχου επί ποσοστού εταιρικής περιουσίας Σελ. 153
ΙV. Ο τίτλος της μετοχής ως αντικείμενο δικαίου Σελ. 154
1. Αντικείμενο εννόμων σχέσεων ιδιωτικού δικαίου Σελ. 154
2. Ενεχύραση μετοχικής σχέσης Σελ. 155
3. Επικαρπία μετοχικής σχέσης Σελ. 156
V. «Ανωνυμία» μετοχικής σχέσης Σελ. 157
1. Αποπροσωποποίηση μετοχικής σχέσης Σελ. 157
α. Έννοια της ανωνυμίας της μετοχικής σχέσης Σελ. 157
β. Η διττή έννοια της ανωνυμίας Σελ. 158
2. Ανωνυμία δικαιούχου μετοχικής σχέσης Σελ. 159
α. Ο εκάστοτε κομιστής του τίτλου είναι ανώνυμος Σελ. 159
β. Ομοιομορφία και σωμάτωση περιεχομένου Σελ. 159
γ. Διευκόλυνση της απρόσωπης οργάνωσης Σελ. 160
VI. Η υποχρέωση εταιρίας προς έκδοση τίτλων μετοχών Σελ. 161
1. Ενοχική υποχρέωση της εταιρίας ex lege Σελ. 161
α. Διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος Σελ. 161
β. Απόρροια της αρχής της ελευθερίας της μεταβίβασης Σελ. 162
2. Στοιχεία ταυτότητας μετοχικού τίτλου Σελ. 163
§ 8. Νομική προσωπικότητα ανώνυμης εταιρίας
I. Κτήση ιδίας προσωπικότητας Σελ. 165
1. Προσωπικότητα όμοια με εκείνη του φυσικού προσώπου Σελ. 165
α. Κτήση κατόπιν ορισμένης διαδικασίας Σελ. 165
β. Σχέση με την περιορισμένη ευθύνη των εταίρων Σελ. 167
γ. Απεριόριστη ευθύνη του νομικού προσώπου Σελ. 168
II. Αυτοτέλεια και αυτονομία του νομικού προσώπου Σελ. 168
1. Αυτοτελής και αυτόνομη οργάνωση Σελ. 168
2. Αυτόνομος φορέας εννόμων σχέσεων Σελ. 169
III. Αυτοτελές υποκείμενο δικαίου Σελ. 171
IV. Ενιαία εμφάνιση των μετόχων έναντι των τρίτων Σελ. 173
V. Ανεπαρκής η ορολογία του κοινού δικαίου Σελ. 175
1. Ιδιότυπες έννομες σχέσεις και νομικές καταστάσεις Σελ. 175
2. Διαφοροποιημένο περιεχόμενο Σελ. 176
§ 9. Κεφαλαιουχικός χαρακτήρας εταιρίας
I. Συγκεκριμένες λειτουργίες εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 178
II. Θεσμός μόρφωσης των εταιρικών σχέσεων Σελ. 181
III. Το κεφάλαιο κατά τη λειτουργία της εταιρίας Σελ. 182
IV. Οικονομική υπεροχή του εταιρικού μεριδίου Σελ. 184
1. Άμεση σχέση με την εταιρική περιουσία Σελ. 184
2. Φορέας ποσοστού εταιρικής περιουσίας Σελ. 186
§ 10. Εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων
Ι. Αμιγής ενοχικός χαρακτήρας συμφωνιών Σελ. 187
ΙΙ. Συμφωνίες εταίρων και όροι καταστατικού Σελ. 189
§ 11. Πολυπρόσωπη και μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρία
I. Εννοιολογικές διευκρινίσεις Σελ. 191
1. Απουσία ορισμού αριθμού εταίρων στο νόμο Σελ. 191
2. Ανακύπτοντα ζητήματα στην εταιρική πράξη Σελ. 194
II. Άσκηση ατομικής εμπορίας με περιορισμένη ευθύνη Σελ. 196
III. Νομοθετικό καθεστώς ρυθμισμένων τύπων αε Σελ. 197
1. Ενιαίο νομοθετικό καθεστώς για όλους τους τύπους αε Σελ. 197
2. Λειτουργικές παρεκκλίσεις στην προσωπική ανώνυμη εταιρία Σελ. 198
§ 12. Οργανωτικός χαρακτήρας εταιρικής σύμβασης
I. Διαβαθμίσεις εταιρικής οργάνωσης Σελ. 201
1. Σταθερή εταιρική οργάνωση ως κανόνας Σελ. 201
2. Ανάγκη ύπαρξης τυποποιημένου καταστατικού Σελ. 203
II. Αποκλίσεις μέσω καταστατικών ρητρών Σελ. 204
1. Ο νόμος ορίζει τον σκελετό της οργάνωσης της εταιρίας Σελ. 204
2. Σημασία καταστατικής αυτονομίας εταίρων Σελ. 206
§ 13. Διακρίσεις κανόνων αναγκαστικού δικαίου
I. Κανόνες αναγκαστικού δικαίου υπό στενή έννοια Σελ. 209
1. Ασφάλεια εταιρικών συναλλαγών Σελ. 209
2. Ανάγκη διαφοροποίησης κατ’ ιδίαν κανόνων Σελ. 211
II. Κανόνες αναγκαστικού δικαίου υπό ευρεία έννοια Σελ. 212
1. Υπό στενή έννοια αναγκαστικό δίκαιο Σελ. 212
2. Υπό ευρεία έννοια αναγκαστικό δίκαιο Σελ. 213
III. Κριτήρια διαφοροποίησης κατ’ ιδίαν κανόνων δικαίου Σελ. 214
1. Αποστολή του εφαρμοστέου κανόνα Σελ. 214
2. Στοιχεία μορφής και στοιχεία τύπου εταιρίας Σελ. 217
IV. Διάπλαση του κατάλληλου εταιρικού τύπου Σελ. 218
V. Αυτοδίκαιη εφαρμογή κανόνων ενδοτικού δικαίου Σελ. 220
§ 14. Εταιρικό κεφάλαιο – Εταιρική περιουσία
I. Διττή έννοια εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 223
1. Οικονομική έννοια εταιρικού κεφαλαίου Σελ. 223
2. Νομική έννοια εταιρικού κεφαλαίου (γενικά) Σελ. 225
3. Βασικά ζητήματα διαμόρφωσης της μετοχικής σχέσης Σελ. 228
II. Χωρισμός ευθύνης εμπλεκόμενων περιουσιών Σελ. 230
1. Αυτοτέλεια προσώπων και χωρισμός ευθύνης περιουσιών Σελ. 230
2. Χωρισμός περιουσιών και χωρισμός ευθύνης Σελ. 233
3. Απεμπλοκή μετόχων από την προσωπική ευθύνη Σελ. 235
4. Έξοδος του μετόχου από την εταιρία Σελ. 237
III. Ερμηνευτικά πορίσματα παρόντος κεφαλαίου Σελ. 238
IV. Σταθερότητα μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 240
V. Εξασφάλιση πραγματικής καταβολής κεφαλαίου Σελ. 242
VI. Νομικές λειτουργίες μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 243
1. Λειτουργία κατά την ίδρυση της εταιρίας Σελ. 243
2. Λειτουργία κατά τη διάρκεια της εταιρίας Σελ. 245
VII. Στοχευμένη διάθεση εταιρικής περιουσίας Σελ. 246
1. Περιουσία αφιερωμένη στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού Σελ. 246
2. Διάθεση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό Σελ. 247
VIII. Υποχρέωση της εταιρίας προς διανομή κερδών Σελ. 248
1. Η κρίσιμη έννοια του καθαρού κέρδους Σελ. 248
2. Αξίωση μετόχου επί του ετησίου μερίσματος Σελ. 250
§ 15. Υποχρεώσεις σε εισφορά και σύννομη συμπεριφορά
I. Υποχρέωση μετόχων σε αρχική εισφορά Σελ. 252
1. Κύρια οικονομική υποχρέωση εταίρων Σελ. 252
2. Αναγκαίο στοιχείο της ιδρυτικής πράξης Σελ. 254
3. Περιεχόμενο της υποχρέωσης εταίρου σε εισφορά Σελ. 255
II. Ανυπαρξία αξίωσης προς απόδοση εισφοράς Σελ. 256
1. Απαγόρευση επιστροφής του κεφαλαίου στους μετόχους Σελ. 256
2. Μεταβίβαση εισφερόμενων αγαθών στο νομικό πρόσωπο Σελ. 258
III. Περιορισμένη ευθύνη και ορισμένη συμπεριφορά Σελ. 259
1. Καθορισμένη συμπεριφορά λόγω περιορισμένης ευθύνης Σελ. 259
2. Ευθύνη μετόχων λόγω παράνομης συμπεριφοράς Σελ. 261
3. Η ευθύνη μοναδικού ή κυρίαρχου μετόχου ειδικότερα Σελ. 265
§ 16. Απεριόριστη ευθύνη των εκπροσώπων της εταιρίας
I. Αυστηρά κριτήρια επιμέλειας εκπροσώπων Σελ. 272
II. Απεριόριστη εξουσία εκπροσώπησης εταιρίας Σελ. 275
§ 17. Η σπουδαιότητα του ιδρυτικού σταδίου για την εταιρία
I. Δεν υφίσταται ανώνυμη εταιρία υπό ίδρυση Σελ. 278
1. Zητήματα που ανακύπτουν στο στάδιο της ίδρυσης Σελ. 278
2. Προσωπική εταιρία ενός πράγματος (unius negotii) Σελ. 281
3. Δυνατοί τρόποι ενέργειας ιδρυτών «προς τα έξω» Σελ. 282
4. Προσύμφωνο ίδρυσης ανώνυμης εταιρίας Σελ. 283
II. Ίδρυση εταιρίας με δημόσια εγγραφή Σελ. 284
III. Προσωπική ευθύνη των «ενεργούντων» Σελ. 285
1. Πράξεις διαχείρισης στο ιδρυτικό στάδιο Σελ. 285
2. Τρόπος δράσης των «ενεργούντων» Σελ. 286
Παράρτημα Α΄
To εθνικό δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 288
Παράρτημα Β΄
Η ανώνυμη εταιρία στην κοινοτική και τη διεθνή έννομη τάξη Σελ. 288
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 289
II. Εναρμόνιση όρων εταιρικής δράσης Σελ. 296
1. Προσέγγιση εθνικών νομοθεσιών Σελ. 296
2. Κατ’ ιδίαν μέσα εναρμόνισης των εθνικών εταιρικών δικαίων Σελ. 298
III. Ειδικότερα η ελεύθερη εγκατάσταση νομικών προσώπων Σελ. 302
1. Εξομοίωση νομικών με φυσικά πρόσωπα Σελ. 302
2. Απαγόρευση διακρίσεων Σελ. 303
3. Μετεγκατάσταση υπό αμετάβλητο καθεστώς Σελ. 307
α. Εφαρμογή του δικαίου του τόπου ίδρυσης Σελ. 307
β. Αμοιβαία αναγνώριση εταιριών Σελ. 309
γ. Ποικιλία συστημάτων εφαρμοστέου δικαίου Σελ. 310
δ. Ενότητα δικαίου εταιρίας Σελ. 311
4. Μεταφορά εταιρικής έννομης τάξης Σελ. 312
ΙΙΙ. Κατ’ ιδίαν εταιρικές οδηγίες Σελ. 313
ΙV. Κανονισμοί εταιρικού δικαίου Σελ. 318
ΜΕΡΟΣ Β΄
Ερμηνεία κωδ. N 2190/1920 κατ’ άρθρο [Άρθρα 1-17β]
«Περί Ανωνύμων Εταιριών»
Γενικαί Διατάξεις
Άρθρο 1 Ορισμοί – Πεδίο εφαρμογής – Αριθμός και ευθύνη μετόχων
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 321
1. Περιεχόμενα του παρόντος κεφαλαίου Σελ. 321
2. Περιεχόμενα του παρόντος άρθρου Σελ. 323
3. Η έννοια «ιδρυτής της εταιρίας» Σελ. 324
4. Κάλυψη ολοκλήρου του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 326
ΙΙ. Ικανότητα ίδρυσης ανώνυμης εταιρίας Σελ. 329
1. Ικανότητα προς τέλεση εμπορικής πράξης Σελ. 329
2. Υπογραφή αυτοπρόσωπη ή μέσω αντιπροσώπου Σελ. 330
IΙI. Ορισμός της ανώνυμης εταιρίας στο παρόν άρθρο Σελ. 332
1. Κατονομασία ορισμένων γενικών χαρακτηριστικών Σελ. 332
2. Το κεφαλαιουχικό και το προσωπικό στοιχείο Σελ. 337
3. Το κεφάλαιο ως άθροισμα των εισφορών Σελ. 338
4. Ο εταιρικός χαρακτήρας του δικαίου της αε Σελ. 338
IV. Η διάκριση σε προσωπικές και κεφαλαιουχικές Σελ. 340
V. Η ιδιαίτερη οργάνωση της «δημόσιας» αε Σελ. 343
1. Τα ιδιαίτερα ζητήματα της «δημόσιας» αε Σελ. 343
2. Προσανατολισμένη στο ανώνυμο επενδυτικό κοινό Σελ. 344
3. Εφαρμογή δικαίου κεφαλαιαγοράς Σελ. 346
VΙ. Νομικό πρόσωπο εταιρίας και ικανότητες προσώπου Σελ. 346
1. Ικανότητες δικαίου και δικαιοπραξίας Σελ. 346
2. Κατανομή εξουσιών νομικού προσώπου Σελ. 348
VIΙ. Εμπορική ιδιότητα εταιρίας και μετόχων Σελ. 349
1. Εμπορική ιδιότητα ανώνυμης εταιρίας Σελ. 349
2. Έμπορος κατά το τυπικό σύστημα Σελ. 351
3. Εμπορική ιδιότητα μετόχων Σελ. 352
VIΙI. Ιδιαιτερότητες μονοπρόσωπης αε Σελ. 354
2. Μετάπτωση πολυπρόσωπης σε μονοπρόσωπη αε Σελ. 357
3. Συνέπειες καθιέρωσης μονοπρόσωπης αε Σελ. 358
4. Ιδιοτελής χρησιμοποίηση μετοχικής σχέσης Σελ. 360
5. Αναγκαίες ερμηνευτικές διευκρινίσεις Σελ. 361
6. Υπαγωγή στο νόμο περί ανωνύμων εταιριών Σελ. 363
IX. Διαδικασία υπηρεσίας μίας στάσης Σελ. 364
X. Προτυποποιημένα καταστατικά Σελ. 367
1. Δυνατότητα ορισμού καταστατικών-προτύπων Σελ. 367
2. Περιεχόμενο καταστατικών – προτύπων Σελ. 368
XI. Πράξη έγκρισης της αρμόδιας διοίκησης Σελ. 368
1. Εγκριτική πράξη διοίκησης Σελ. 368
2. Άδεια ίδρυσης για ειδικές περιπτώσεις αε Σελ. 370
Άρθρο 2 Περιεχόμενο του καταστατικού
I. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 373
1. Ιδρυτική πράξη και καταστατικό Σελ. 373
2. Χαρακτήρας κανόνων καταστατικού Σελ. 375
3. Η αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας ως βάση Σελ. 376
II. Περιεχόμενο των κατ’ ιδίαν καταστατικών ρυθμίσεων Σελ. 380
1. Υποχρεωτικό και προαιρετικό περιεχόμενο Σελ. 380
2. Δυνατότητα συμπλήρωσης και τροποποίησης Σελ. 382
ΙΙΙ. Εφαρμογή του νόμου περί ανωνύμων εταιριών Σελ. 384
1. Αυτοδίκαιη εφαρμογή του νόμου Σελ. 384
2. Ο νόμος ορίζει το πλαίσιο της οργάνωσης Σελ. 386
3. Συνέπειες ελλείψεων της εταιρικής σύμβασης Σελ. 388
IV. Καταστατικός χάρτης της εταιρίας Σελ. 389
1. Οργάνωση εταιρικών σχέσεων και νομικού προσώπου Σελ. 389
2. Σαφής διαστολή από εξωεταιρικές συμφωνίες Σελ. 391
3. Καθεστώς εξωεταιρικών συμφωνιών Σελ. 392
V. Ερμηνεία των κανόνων του καταστατικού Σελ. 394
VI. Άθροισμα ατομικών κανόνων εταιρικής οργάνωσης Σελ. 395
1. Το καταστατικό ως βάση εκκίνησης Σελ. 395
2. Αυτοδίκαιη εφαρμογή κανόνων ενδοτικού δικαίου Σελ. 396
3. Η σχετική βούληση των συμβαλλομένων Σελ. 397
VII. Κατ’ ιδίαν στοιχεία του καταστατικού Σελ. 397
1. Τα στοιχεία της § 1 του παρόντος άρθρου γενικά Σελ. 397
2. Διορισμός πρώτου διοικητικού συμβουλίου Σελ. 398
3. Συμπερίληψη πρόσθετων στοιχείων Σελ. 400
VIII. Ο καταστατικός σκοπός της εταιρίας Σελ. 400
1. Περιεχόμενο του καταστατικού σκοπού Σελ. 400
2. Διάκριση από το αντικείμενο της επιχείρησης Σελ. 402
IX. Το αντικείμενο της επιχείρησης ειδικότερα Σελ. 404
X. Έδρα και διάρκεια της εταιρίας Σελ. 405
ΧΙ. Δαπάνη της ίδρυσης της εταιρίας Σελ. 407
XIΙ. Υποχρεώσεις μετόχων έναντι τρίτων Σελ. 407
XIIΙ. Αστική ευθύνη ιδρυτών και άλλων προσώπων Σελ. 409
1. Περιεχόμενο της νέας ρύθμισης Σελ. 409
2. Ευθύνη άλλων προσώπων Σελ. 411
3. Διευκρινίσεις και διαφοροποιήσεις Σελ. 412
4. Περιεχόμενο αστικής ευθύνης ιδρυτών Σελ. 414
5. Προϋποθέσεις της παρούσας ευθύνης Σελ. 414
6. Μη συμμετοχή τρίτων στην εταιρική σύμβαση Σελ. 415
Άρθρο 3 Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές
I. Έννοια, περιεχόμενο και είδη προνομίων μετοχών Σελ. 420
1. Οι προνομιούχες μετοχές ως ιδιαίτερη κατηγορία Σελ. 420
2. Ελευθερία καθορισμού προνομίων στο καταστατικό Σελ. 423
3. Περιεχόμενο απονεμομένου προνομίου Σελ. 424
4. Δικαιούχοι απονεμόμενου προνομίου Σελ. 429
5. Οι περιορισμοί των προνομίων από το άρθρ. 44α Σελ. 429
6. Ανάγκη διαφοροποίησης των κατ’ ιδίαν προνομίων Σελ. 430
ΙΙ. Διαδικασία απονομής των προνομίων μετοχών Σελ. 430
IΙI. Διακρίσεις προνομίων κατά το περιεχόμενο Σελ. 433
1. Μέρισμα και προϊόν εκκαθάρισης Σελ. 433
2. «Απεριόριστος» αριθμός κατηγοριών προνομίων Σελ. 434
3. «Απεριόριστος» αριθμός κατηγοριών προνομιούχων μετοχών Σελ. 436
IV. Προνομιούχες μετοχές μετατρέψιμες σε κοινές Σελ. 437
1. Η ρητή πρόβλεψη της § 3 του παρόντος άρθρου Σελ. 437
2. Κοινές μετοχές μετατρέψιμες σε προνομιούχες Σελ. 440
V. Κατάργηση ή περιορισμός προνομίων Σελ. 441
1. Μονομερής κατάργηση ή περιορισμός προνομίων Σελ. 441
2. Έννοια κατάργησης και περιορισμού προνομίου Σελ. 446
VΙ. Αναγραφή προνομίου στο σώμα του τίτλου Σελ. 447
VΙI. Δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές Σελ. 448
1. Έννοια και σκοπός της δέσμευσης μετοχών Σελ. 448
2. Περιεχόμενο της δέσμευσης μετοχών Σελ. 453
3. Συναίνεση της εταιρίας προς μεταβίβαση Σελ. 454
4. Πρόσθετοι περιορισμοί μεταβίβασης Σελ. 455
5. Απώτατο όριo καταστατικών περιορισμών Σελ. 456
6. Υποχρέωση εταιρίας προς εξαγορά μετοχών (§ 8) Σελ. 458
7. Δέσμευση μετατρέψιμων ή ανταλλάξιμων ομολογιών (§ 9) Σελ. 459
VIΙI. Επί των ρυθμίσεων της § 7 του παρόντος άρθρου Σελ. 460
1. Ρυθμίσεις καταστατικού Σελ. 460
2. Πρόσθετες ρυθμίσεις καταστατικού Σελ. 462
3. Διαμορφώσεις περιορισμών μεταβίβασης Σελ. 463
ΙΧ. Ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής της ρήτρας περί δεσμεύσεως Σελ. 464
Άρθρο 3α [Έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών]
I. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 468
1. Εννοιολογικές διευκρινίσεις Σελ. 468
2. Διαφορές της ομολογίας από τη μετοχή Σελ. 472
3. Ειδική νομοθεσία για την έκδοση ομολογιών Σελ. 474
4. Αρμόδια εταιρικά όργανα και διαδικασία έκδοσης Σελ. 476
5. Οργάνωση ομολογιούχων σε ομάδα Σελ. 478
6. Πρόγραμμα ομολογιακού δανείου Σελ. 478
7. Κατηγορίες εκδιδόμενων ομολογιών Σελ. 480
8. Δικαίωμα ομολογιούχου προς μετατροπή Σελ. 481
9. Αύξηση του κεφαλαίου υπό αναβλητική αίρεση Σελ. 484
10. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων για την αύξηση κεφαλαίου Σελ. 485
II. Περιεχόμενο δημιουργούμενων έννομων σχέσεων Σελ. 486
1. Περιεχόμενο εκδιδόμενων ομολογιών Σελ. 486
2. Περιεχόμενο σύμβασης ομολογιακού δανείου Σελ. 487
III. Αύξηση κεφαλαίου λόγω μετατροπής των ομολογιών Σελ. 488
IV. Δικαίωμα προτίμησης παλαιών μετόχων Σελ. 490
Άρθρο 3β [Ομολογίες με πρόσθετες παροχές]
I. Έννοια των προσθέτων παροχών Σελ. 492
II. Όροι απονομής των προσθέτων παροχών Σελ. 494
Άρθρο 3γ
494
Άρθρο 4 Ίδρυση εταιρίας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου
I. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 497
II. Περιεχόμενο κρατικού ελέγχου ειδικότερα Σελ. 503
III. Υποχρέωση της διοίκησης προς έγκριση Σελ. 507
IV. Τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικού Σελ. 507
1. Εννοιολογικές διευκρινίσεις Σελ. 507
2. Διευκόλυνση τροποποίησης καταστατικού Σελ. 510
3. Διαδικασία τροποποίησης καταστατικού Σελ. 511
4. Κωδικοποίηση του νέου κειμένου του καταστατικού Σελ. 512
5. Έγκριση της τροποποίησης Σελ. 513
V. Διαφοροποίηση του ελέγχου για τις «μικρές» αε Σελ. 515
1. Μειωμένος προληπτικός έλεγχος Σελ. 515
2. Περιεχόμενο του «τυπικού ελέγχου» των «μικρών» αε Σελ. 517
3. Ζητήματα από τον «τυπικό έλεγχο» της § 2α εδ. β΄ Σελ. 518
VI. Περιορισμοί της διαφοροποίησης της § 2α Σελ. 520
VII. Σκοποί και τρόποι μείωσης μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 521
1. Αρχή του αμεταβλήτου του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 521
2. Λεπτομερής ρύθμιση διαδικασίας μείωσης κεφαλαίου Σελ. 523
3. Είδη μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 526
4. Σταδιακή πλήρωση του πραγματικού της μείωσης Σελ. 528
5. Πλείονες δυνατοί σκοποί της μείωσης κεφαλαίου Σελ. 528
6. Τρόποι υλοποίησης της μείωσης κεφαλαίου Σελ. 530
VIII. Προστασία των πιστωτών της εταιρίας Σελ. 531
1. Απαγόρευση οποιασδήποτε καταβολής στους μετόχους Σελ. 531
2. Αντιρρήσεις πιστωτών εναντίον της καταβολής Σελ. 533
IX. Προστασία των ιδιαίτερης κατηγορίας μετοχών Σελ. 534
1. Ιδιαίτερη κατηγορία μετοχών Σελ. 534
2. Απόφαση συνέλευσης ιδιαίτερης κατηγορίας μετοχών Σελ. 534
X. Η ειδική ρύθμιση της § 4α για τις «εισηγμένες» Σελ. 535
Άρθρο 4α Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρίας
I. Περιορισμός λόγων ακυρότητας εταιρίας Σελ. 538
1. Η σύλληψη του παρόντος άρθρου Σελ. 538
2. Ρύθμιση δικονομικών θεμάτων Σελ. 542
3. Κατ’ ιδίαν λόγοι ακυρότητας ανώνυμης εταιρίας Σελ. 542
II. Διαδικασία κήρυξης ακυρότητας Σελ. 545
1. Αρμόδιο δικαστήριο – Ενάγοντες Σελ. 545
2. Ανύπαρκτη ανώνυμη εταιρία Σελ. 547
III. Λοιπά ελαττώματα εταιρικής σύμβασης Σελ. 547
IV. Θεραπεία κατ’ ιδίαν λόγων ακυρότητας Σελ. 549
1. Θεραπεύσιμοι λόγοι ακυρότητας Σελ. 549
2. Πάροδος αποσβεστικής διετίας από την καταχώριση Σελ. 550
V. Δημοσιότητα απόφασης για ακυρότητα εταιρίας Σελ. 551
1. Αντιταξιμότητα έναντι των τρίτων Σελ. 551
2. Δικαίωμα άσκησης τριτανακοπής Σελ. 551
3. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση Σελ. 552
VI. Συνέπειες κήρυξης ακυρότητας εταιρίας Σελ. 552
Άρθρο 5 [Επωνυμία της εταιρίας]
I. Επωνυμία πραγματική ή αντικειμενική Σελ. 554
II. Ουσιώδες στοιχείο καταστατικού Σελ. 558
III. Νόμιμη συγκρότηση επωνυμίας Σελ. 559
1. Αντικειμενική, παράγωγη και υποκειμενική Σελ. 559
2. Διάκριση από τον διακριτικό τίτλο Σελ. 561
IV. Ανάγκη διακριτικής ικανότητας της επωνυμίας Σελ. 562
V. Η προσθήκη των λέξεων «Ανώνυμος Εταιρία» Σελ. 563
VI. Πραγματική χρησιμοποίηση της επωνυμίας Σελ. 564
VII. Σχηματισμός επωνυμίας επί πλειόνων αντικειμένων Σελ. 565
VIII. Επωνυμία στις διεθνείς συναλλαγές Σελ. 566
IX. Επωνυμία κατά την ίδρυση και την εκκαθάριση Σελ. 567
Χ. Επωνυμία κατά την πτώχευση- Κατάσχεση Σελ. 567
Άρθρο 6 [Έδρα της εταιρίας]
Ι. Έννοια της εταιρικής έδρας Σελ. 569
1. Τόπος κύριας και μόνιμης εγκατάστασης Σελ. 569
2. Δήμος ή κοινότητα που ορίζεται στο καταστατικό Σελ. 572
3. Η θέση της ελληνικής νομολογίας Σελ. 573
4. Υποκαταστήματα της εταιρίας Σελ. 575
5. Διεύθυνση γραφείων εταιρίας Σελ. 576
6. Το δίκαιο της έδρας της εταιρίας Σελ. 576
II. Μεταβολή της έδρας της εταιρίας Σελ. 577
III. Μεταβολή εθνικότητας της εταιρίας Σελ. 579
IV. Η έδρα της εταιρίας ως συνδετικό στοιχείο Σελ. 580
Άρθρο 7
581
Άρθρο 7α Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 586
II. Δημοσιευτέες κατ’ ιδίαν πράξεις και στοιχεία (§ 1) Σελ. 589
III. Υποκαταστήματα εταιριών κρατών μελών της ΕΕ Σελ. 596
IV. Υποκαταστήματα εταιριών τρίτων χωρών Σελ. 598
V. Αποκλίσεις στις γενόμενες δημοσιεύσεις Σελ. 599
VI. Άλλες σχετικές ρυθμίσεις Σελ. 600
Άρθρο 7β Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 605
II. Τρόπος και χρόνος καταχώρισης Σελ. 606
III. Πρόσθετα οργανωτικά στοιχεία του ΜΑΕ Σελ. 608
IV. Νομικές συνέπειες της καταχώρισης Σελ. 609
V. Ευθύνη μελών διοικητικού συμβουλίου Σελ. 615
VI. Η δημοσιότητα υπό την ισχύ του N 3419/2005 Σελ. 616
Άρθρο 7γ Στοιχεία εντύπων της εταιρίας
I. Αντικείμενο της ρύθμισης Σελ. 618
II. Επερχόμενες κυρώσεις Σελ. 619
Άρθρο 7δ Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο
I. Ευθύνη ενεργούντων προσώπων Σελ. 620
1. Προκαθορισμένη ευθύνη ενεργούντων Σελ. 620
2. Σκοπός της παρούσας ρύθμισης Σελ. 623
3. Απεριόριστη προσωπική ευθύνη ενεργούντων Σελ. 624
II. Αναγκαίες διαφοροποιήσεις Σελ. 625
III. Εμπρόθεσμη ανάληψη αποκλειστικής ευθύνης Σελ. 626
1. Τρίμηνο από την καταχώριση στο μητρώο Σελ. 626
2. Ανάληψη υποχρέωσης μετά το τρίμηνο Σελ. 627
3. Πράξεις στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρίας Σελ. 629
Άρθρο 7ε Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρίας
I. Σκοπός και περιεχόμενο της διάταξης Σελ. 630
II. Ελάττωμα ως προς τον διορισμό του εκπροσώπου Σελ. 632
III. Επίκληση/απόδειξη της γνώσης του τρίτου Σελ. 634
Άρθρο 8 Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας
I. Γενικά για τη ρύθμιση του παρόντος άρθρου Σελ. 638
1. Έννοια και αποστολή μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 638
2. Τρόποι κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 640
3. Σχετικοποίηση οικονομικής σημασίας κεφαλαίου Σελ. 641
4. Κανόνες επί μη χρηματικών εισφορών Σελ. 643
II. Αποκλειστική ευθύνη της εταιρικής περιουσίας Σελ. 644
1. Το κεφάλαιο ως χωριστή εταιρική περιουσία Σελ. 644
2. Το κεφάλαιο ως μέσο αποκλεισμού της ευθύνης Σελ. 645
III. Ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 646
1. Γενικός κανόνας και εξαιρέσεις Σελ. 646
2. Υποχρέωση ανάληψης ολοκλήρου του κεφαλαίου Σελ. 646
3. Ευθύνη εταίρων υποκεφαλαιοδοτημένης εταιρίας Σελ. 647
IV. Απαγόρευση επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 648
V. Κατώτατο όριο μείωσης κεφαλαίου Σελ. 649
Άρθρο 8α Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών
I. Περιεχόμενο της διάταξης Σελ. 650
II. Δημόσια προσφορά κινητών αξιών Σελ. 652
Άρθρο 8β Μετοχικοί τίτλοι - Μεταβίβαση των μετοχών
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 655
1. Αύξηση παραγράφων παρόντος άρθρου Σελ. 655
2. Συμβατική μεταβίβαση μετοχών Σελ. 658
3. Ελεύθερη μεταβίβαση μετοχικών σχέσεων Σελ. 659
II. Ειδική τελολογία της ρύθμισης του παρόντος άρθρου Σελ. 660
1. Ανάλογη εφαρμογή γενικών κανόνων Σελ. 660
2. Έκδοση ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών Σελ. 662
3. Αδυναμία έκδοσης μετοχών σε διαταγή Σελ. 663
4. Σχετικές ρυθμίσεις καταστατικού Σελ. 663
5. Αμετάβλητο περιεχόμενο μετοχικής σχέσης Σελ. 665
III. Υποχρέωση εταιρίας προς έκδοση τίτλων Σελ. 666
1. Υποχρέωση έναντι των μετόχων Σελ. 666
2. Διευκόλυνση άσκησης μετοχικών δικαιωμάτων Σελ. 670
3. Εφαρμογή ειδικών και γενικών διατάξεων Σελ. 671
4. Έκδοση μερισματαποδείξεων Σελ. 672
IV. Ευχέρεια έκδοσης προσωρινών τίτλων Σελ. 672
1. Η ρύθμιση του παρόντος νόμου Σελ. 672
2. Αξιογραφικός χαρακτήρας προσωρινών τίτλων Σελ. 673
V. Αποκλεισμός ή περιορισμός της έκδοσης Σελ. 675
1. Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας Σελ. 675
2. Εφαρμογή δικαίου αξιογράφων Σελ. 676
3. Οι γεννώμενες μετοχικές σχέσεις είναι «ονομαστικές» Σελ. 676
VI. Μεταβίβαση και επιβάρυνση ανωνύμων μετοχών Σελ. 677
1. Μεταβίβαση ανωνύμων μετοχών Σελ. 677
2. Περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα Σελ. 683
VII. Μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών Σελ. 684
1. Εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας Σελ. 684
2. Ανάγκη τελολογικής συστολής της § 6 Σελ. 687
3. Σκοπός της εγγραφής στο ειδικό βιβλίο Σελ. 689
4. Δημιουργία αμαχήτου τεκμηρίου υπέρ της εταιρίας Σελ. 690
5. Εφαρμογή γενικών διατάξεων Σελ. 692
6. Μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου (συνέχεια) Σελ. 693
7. Υποχρεώσεις της εκδότριας εταιρίας Σελ. 694
VIII. Μεταβίβαση άυλων μετοχικών σχέσεων Σελ. 695
1. Η καταχώριση ως μεταβίβαση Σελ. 695
2. Νομιμοποίηση έναντι της εταιρίας Σελ. 696
3. Καταχώριση της μεταβίβασης στο οικείο μητρώο Σελ. 697
4. Η καταχώριση ως όρος ενεργού της μεταβίβασης Σελ. 698
IX. Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας Σελ. 699
1. Σχετικές ρυθμίσεις του καταστατικού Σελ. 699
2. Βεβαίωση της αρχής τήρησης του μητρώου Σελ. 700
Άρθρο 9 Αποτίμηση των εταιρικών εισφορών
I. Σύνθεση μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 703
1. Έννοια εισφοράς είδους Σελ. 703
2. Ανάγκη ασφαλούς αποτίμησης Σελ. 706
3. Ελευθερία επιλογής εισφορών Σελ. 707
II. Αντικείμενα δεκτικά χρηματικής αποτίμησης Σελ. 708
1. Κριτήρια δεκτικότητας χρηματικής αποτίμησης Σελ. 708
2. Ανάγκες συγκεκριμένης επιχείρησης Σελ. 709
3. Εισφορά επιχείρησης Σελ. 710
4. Αντικείμενα ανεπίδεκτα εισφοράς Σελ. 710
III. Κανόνες αποτίμησης εταιρικών εισφορών είδους Σελ. 711
1. Αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων Σελ. 711
2. Αποτίμηση μηχανημάτων Σελ. 711
IV. Έκθεση τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων Σελ. 712
1. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από τον περιφερειάρχη Σελ. 712
2. Περιεχόμενο έκθεσης εκτίμησης Σελ. 713
3. Γνωμοδοτικός χαρακτήρας της έκθεσης Σελ. 713
V. Γνωμοδότηση ορκωτών ελεγκτών-λογιστών Σελ. 714
1. Εκτίμηση ορκωτών ελεγκτών-λογιστών Σελ. 714
2. Κωλύματα και ασυμβίβαστα Σελ. 714
VI. Άλλες σχετικές ρυθμίσεις – Ακυρότητες Σελ. 715
Άρθρο 9α Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 718
1. Αγαθά αντικειμενικής αγοραίας αξίας Σελ. 718
2. Ύπαρξη σχετικής καταστατικής πρόβλεψης Σελ. 719
II. Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική εκτίμηση του άρθρ. 9 Σελ. 720
III. Κατ’ ιδίαν περιπτώσεις εφαρμογής της § 1 Σελ. 721
1. Αντικείμενα διαφορετικής αποτίμησης Σελ. 721
2. Οι έννοιες «κινητές αξίες» και «μέσα χρηματαγοράς» Σελ. 722
3. Εισφορές διαφορετικού είδους Σελ. 723
4. Δήλωση του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 723
5. Αύξηση κεφαλαίου με εισφορές είδους Σελ. 724
Άρθρο 10 Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού
I. Απαγόρευση απόκτησης στοιχείων ενεργητικού Σελ. 726
II. Ανικανότητες ορισμένων μεταβιβαζόντων Σελ. 730
III. Ο δυνατός κύκλος των προσώπων της § 1 Σελ. 730
IV. Εξαιρέσεις από την απαγόρευση Σελ. 731
V. Τρέχουσες εταιρικές συναλλαγές Σελ. 732
VI. Ακυρότητα ως προβλεπόμενη κύρωση Σελ. 732
Άρθρο 11 Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου
I. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 735
II. Διαπιστωτική απόφαση περί καταβολής Σελ. 739
III. Προθεσμία πιστοποίησης επί αυξήσεως κεφαλαίου Σελ. 740
IV. Παράταση προθεσμίας καταβολής και πιστοποίησης Σελ. 741
V. Τρόποι καταβολής κεφαλαίου Σελ. 743
VI. Συνέπειες επί μη καταβολής του κεφαλαίου Σελ. 745
VII. Δημοσιεύσεις – Κυρώσεις Σελ. 746
Άρθρο 11α [Διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές. Ονομαστικοποίηση μετοχών]
I. Νομικός χαρακτήρας της μετοχής Σελ. 748
1. Η μετοχή ως ποσοστό του κεφαλαίου Σελ. 748
2. Η μετοχή ως ρυθμιστής των σχέσεων του μετόχου Σελ. 750
II. Σχηματισμός χωριστής περιουσίας Σελ. 751
III. Κτήση της μετοχικής ιδιότητας Σελ. 752
IV. Μονοπώληση της μετοχικής σχέσης Σελ. 752
V. Αξιογραφικές ιδιότητες της μετοχικής σχέσης Σελ. 754
VI. Ισότητα των μετοχών Σελ. 755
VII. Η μετοχή ως «φορέας» δικαιωμάτων και υποχρεώσεων Σελ. 758
VIII. Μετοχές με περισσότερα δικαιώματα Σελ. 759
IX. Το αδιαίρετο της μετοχικής σχέσης Σελ. 760
X. Μεταβιβασιμότητα της μετοχής Σελ. 764
Άρθρο 12 Μερική καταβολή κεφαλαίου
I. Εννοιολογικές παρατηρήσεις Σελ. 769
II. Περιεχόμενο της ρύθμισης του άρθρου Σελ. 771
III. Περιοριστικοί όροι επί μερικής καταβολής Σελ. 773
IV. Δικαιώματα εταιρίας επί υπερημερίας αποπληρωμής Σελ. 776
V. Δικαιώματα μετόχων ακυρωθεισών μετοχών Σελ. 779
VI. Πρόσθετοι περιορισμοί επί μερικής καταβολής Σελ. 779
Άρθρο 12α [Κήρυξη τίτλων μετοχών ως ανισχύρων]
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 781
II. Συνέπειες κήρυξης τίτλου ως ανισχύρου Σελ. 784
Άρθρο 13 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου – δικαίωμα προτίμησης – παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 793
1. Ιδιαίτερη περίπτωση τροποποίησης καταστατικού Σελ. 793
2. Είδη και τρόποι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 798
3. Αύξηση κεφαλαίου επί μερικής καταβολής του Σελ. 803
II. Αύξηση και μείωση του κεφαλαίου Σελ. 803
III. Περιεχόμενο των κατ’ ιδίαν διατάξεων του άρθρου Σελ. 805
1. «Έκτακτη» αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 805
2. Σύνοψη των ρυθμίσεων των §§ 3, 4 και 5 Σελ. 809
3. Σύνοψη των ρυθμίσεων των §§ 6, 7, 8 και 9 Σελ. 812
IV. Η τακτική αύξηση κεφαλαίου Σελ. 813
V. Η έκτακτη αύξηση κεφαλαίου ειδικότερα Σελ. 816
VI. Εξουσιοδότηση προς ορισμό τιμής διάθεσης Σελ. 818
VII. Δικαίωμα προτίμησης παλαιών μετόχων Σελ. 819
1. Προστασία δυναμικής θέσης μετόχων Σελ. 819
2. Έκταση δικαιώματος προτίμησης Σελ. 823
VIII. Προθεσμία και τρόπος άσκησης δικαιώματος Σελ. 828
IX. Πρόσκληση μετόχων για άσκηση δικαιώματος Σελ. 830
X. Κατάργηση ή περιορισμός δικαιώματος προτίμησης Σελ. 831
XI. Συνδυασμός εισφοράς μετρητών και είδους Σελ. 833
XII. Απόφαση θιγόμενης ιδιαίτερης κατηγορίας μετόχων Σελ. 834
XIII. Πρόγραμμα γενικής συνέλευσης για διάθεση μετοχών Σελ. 837
XIV. Πρόγραμμα διοικητικού συμβουλίου για διάθεση μετοχών Σελ. 839
Άρθρο 13α Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου
I. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 841
II. Αντικείμενο της παρούσας ρύθμισης Σελ. 842
Άρθρο 14 [Ονομαστική αξία μετοχής – Έκδοση υπό και υπέρ το άρτιο]
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 844
II. Απαγόρευση έκδοσης μετοχών υπό το άρτιον Σελ. 845
III. Έκταση της ως άνω απαγόρευσης Σελ. 846
IV. Σχηματισμός νόμιμου αποθεματικού Σελ. 847
Άρθρο 15 [Έκδοση ιδρυτικών τίτλων]
I. Περιεχόμενο της ρύθμισης Σελ. 850
1. Ρητή πρόβλεψη στο καταστατικό Σελ. 850
2. Είδη εκδιδόμενων ιδρυτικών τίτλων Σελ. 851
3. Παροχή πιστωτικών δικαιωμάτων Σελ. 852
4. Έναντι καθορισμένων ενεργειών των ιδρυτών Σελ. 853
II. Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 854
III. Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 856
Άρθρο 15α [Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου]
I. Καταγωγή και βασική ιδέα του άρθρου Σελ. 859
II. Περιεχόμενο απόσβεσης μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 860
III. Συνήθης και καταστατική γενική συνέλευση Σελ. 862
IV. Χαρακτήρας της απόσβεσης μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 863
V. Η μετοχική σχέση μετά την απόσβεση Σελ. 864
VI. Ιδιαίτερες κατηγορίες μετοχών Σελ. 865
Άρθρο 15β [Αδυναμία ανάληψης ιδίων μετοχών – Κυρώσεις]
I. Αδυναμία εταιρίας προς ανάληψη ιδίων μετοχών Σελ. 867
II. Περιεχόμενο της ρύθμισης του άρθρου Σελ. 869
III. Κυρώσεις για ιδρυτές και μέλη διοίκησης Σελ. 871
Άρθρο 16 Ίδιες μετοχές
I. Επιτρεπτή η απόκτηση ιδίων μετοχών Σελ. 879
1. Αναζήτηση του κανόνα και της εξαίρεσης Σελ. 879
2. Σύγχυση ιδιοτήτων δικαιούχου και υποχρέου Σελ. 882
3. Περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα Σελ. 885
II. Προϋποθέσεις απόκτησης ιδίων μετοχών Σελ. 886
1. Απόφαση γενικής συνέλευσης μετόχων Σελ. 886
2. Τήρηση κανόνων λειτουργίας κεφαλαιαγοράς Σελ. 889
3. Πρόσθετες κατ’ ιδίαν προϋποθέσεις Σελ. 890
4. Απόκτηση με ευθύνη διοικητικού συμβουλίου Σελ. 891
III. Απόκτηση χωρίς τις προϋποθέσεις των §§ 1 και 2 Σελ. 892
1. Άρση εφαρμογής της προϋπόθεσης της § 2 περίπτ. α΄ Σελ. 892
2. Μη εφαρμογή των προϋποθέσεων των §§ 1 και 2 Σελ. 893
3. Απαγόρευση μείωσης ιδίων κεφαλαίων Σελ. 894
IV. Νομικό καθεστώς αποκτώμενων ιδίων μετοχών Σελ. 896
1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 896
2. Υποχρέωση μεταβίβασης άλλως ακύρωσης μετοχών Σελ. 897
V. Η αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων ειδικότερα Σελ. 898
1. Αναστολή άσκησης δικαιωμάτων ιδίων μετοχών Σελ. 898
2. Μνεία στοιχείων στην έκθεση διαχείρισης Σελ. 900
Άρθρο 16α Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών
I. Επιτρεπόμενες και μη χρηματοδοτήσεις (§ 1) Σελ. 904
1. Η απαγόρευση χρηματοδότησης ως κανόνας Σελ. 904
2. Συγκεκριμένες εξαιρέσεις από την απαγόρευση Σελ. 907
IΙ. Άρση απαγόρευσης υπό σωρευτικούς όρους Σελ. 909
1. Τήρηση εύλογων όρων αγοράς Σελ. 909
2. Προηγουμένη απόφαση γσ μετόχων Σελ. 910
3. Διατήρηση ελάχιστης εταιρικής περιουσίας Σελ. 910
ΙII. Επέκταση της απαγόρευσης σε θυγατρικές κ.ά. (§ 2) Σελ. 911
IV. Συμβαλλόμενοι «τρίτοι» Σελ. 912
V. Άρση απαγόρευσης για τρέχουσες συναλλαγές Σελ. 913
VΙ. Σχέση παρόντος άρθρου προς άλλες διατάξεις Σελ. 914
VII. Κυρώσεις επί παραβάσεως των απαγορεύσεων Σελ. 915
1. Απόλυτη ακυρότητα απαγορευμένων συναλλαγών Σελ. 915
2. Ευθύνη διοικητικού συμβουλίου Σελ. 916
Άρθρο 17 Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων
I. Απαγόρευση κτήσης κ.λπ. ιδίων μετοχών και μετοχών μητρικής Σελ. 919
II. Τεκμήριο επί ανάληψης, απόκτησης ή κατοχής μετοχών Σελ. 921
III. Ο κανόνας της απαγόρευσης και οι επιτρεπτές εξαιρέσεις Σελ. 922
1. Η απαγόρευση της κτήσης ενεχύρου ως κανόνας Σελ. 922
2. Επιτρεπτές παρεκκλίσεις από τον κανόνα Σελ. 923
3. Μη εφαρμογή της διάταξης της § 2 Σελ. 924
IV. Επερχόμενες συνέπειες Σελ. 925
Άρθρο 17α [Μη εφαρμογή διατάξεων-Αναστολή δικαιωμάτων]
926
Άρθρο 17β Εξαγοράσιμες μετοχές
I. Επιτρεπτό έκδοσης εξαγοράσιμων μετοχών Σελ. 928
1. Ένταξη του θεσμού στο ισχύον σύστημα Σελ. 928
2. Διφυής νομικός χαρακτήρας Σελ. 929
3. Αρχή της καταστατικής αυτονομίας Σελ. 931
4. Εξαγορά κατόπιν δηλώσεως της εκδότριας Σελ. 932
5. Διαδικασία εξαγοράς εξαγοράσιμων μετοχών Σελ. 932
II. Εφαρμοστέες διατάξεις επί εξαγοράσιμων μετοχών Σελ. 934
1. Διατάξεις περί αυξήσεως κεφαλαίου Σελ. 934
2. Τήρηση της αναγκαίας δημοσιότητας Σελ. 934
III. Προϋποθέσεις εξαγοράς των μετοχών Σελ. 935
1. Κατ’ ιδίαν προϋποθέσεις εξαγοράς Σελ. 935
2. Δικαίωμα εκδότριας προς εξαγορά Σελ. 936
3. Τρόποι χρηματοδότησης της εξαγοράς των μετοχών Σελ. 937
IV. Δημιουργία αποθεματικού και προσαρμογή κεφαλαίου Σελ. 938
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 943
Back to Top