ΒΑΣΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


39 κωδικοποιημένα νομοθετήματα όλων των κλάδων του δικαίου

Η έκδοση Βασική Κυπριακή Νομοθεσία αποστέλλεται χωρίς χρέωση ταχυδρομικών εξόδων

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 25.9€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 74,00 € Ειδική Τιμή 62,90 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16174
Χατζημιχαήλ Ν.
Καραντάνα Α., Κυριακίδης K., Παυλάκη Σοφία, Πετροπούλου Π., Τσικουρή Μ.

Το βιβλίο Βασική Κυπριακή Νομοθεσία αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας των συνεργατών του Αναπλ. Καθηγητή κ. Νικήτα Χατζημιχαήλ από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και της Νομικής Βιβλιοθήκης. Περιλαμβάνονται οι βασικότεροι κυπριακοί νόμοι, ενημερωμένοι έως τον Νοέμβριο 2017.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται 39 κυπριακοί νόμοι από όλους τους κλάδους δικαίου (Σύνταγμα, Πολιτική Δικονομία, Ποινικό Δίκαιο και Δικονομία, Διοικητικό Δίκαιο, Δίκαιο Συμβάσεων, Δίκαιο Αδικοπραξιών, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Ακίνητη Ιδιοκτησία, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εργατικό Δίκαιο) και ειδικότερα:

1) Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας 2) Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1960 (N 14/1960) 3) Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας 4) Ο περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμος (Κεφ. 6) 5) Ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμος του 2012 (N 66(I)/2012) 6) Ο περί Αποδείξεως Νόμος (Κεφ. 9) 7) Ο περί Ποινικού Κώδικα Νόμος (Κεφ.   154) 8) Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος (Κεφ. 155) 9) Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972 (Ν 86/1972) 10) Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999 (N 158(I)/1999) 11) Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμος του 2015 (Ν. 131(I)/2015) 12) Ο περί Συμβάσεων Νόμος (Κεφ. 149) 13) Ο περί Πώλησης Αγαθών Νόμος του 1994 (N 10(I)/1994) 14) Ο περί Συναλλαγματικών Νόμος (Κεφ. 262) 15) Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμος του 1996 (N 93(I)/1996) 16) Ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 1983 (N 23/1983) 17) Ο περί Αστικών Αδικημάτων Νόμος (Κεφ.  148) 18) Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος του 1990 (N 23/1990) 19) Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Θρησκευτικές Ομάδες) Νόμος του 1994 (87(I)/1994) 20) Ο περί Γάμου Νόμος του 2003 (Ν 104(I)/2003) 21) Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμος του 1991 (N 232/1991) 22) Ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 (N 216/1990) 23) Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) Νόμος του 1991 (N 187/1991) 24) Ο περί Υιοθεσίας Νόμος του 1995 [Ν 19(Ι)/95] 25) Ο περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμος του 2015 [Ν 181(Ι)/2015] 26) Ο περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμος (Κεφ. 195) 27) Ο περί Διαχείρισης Κληρονομιών Αποθανόντων Νόμος (Κεφ.  189) 28) Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος (Κεφ. 224) 29) Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος του 1965 (N 9/1965) 30) Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμος (Κεφ. 219) 31) Ο περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμος (Κεφ. 109) 32) Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος του 1972 (N 90/1972) 33) Ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος του 2011 (N 81(I)/2011) 34) Ο περί Εταιρειών Νόμος (Κεφ. 113) 35) Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμος (Κεφ. 116) 36) Ο περί Διεθνών Εμπιστευμάτων Νόμος του 1992 (N 69(I)/1992) 37) Ο περί Πτώχευσης Νόμος (Κεφ. 5) 38) Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμος του 1967 (24/1967) και 39) Ο περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών Νόμος του 1967 (N. 8/1967).

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά χρήσιμο εφόδιο για δικαστές, δικηγόρους, νομικούς, ακαδημαϊκούς και φοιτητές, οι οποίοι εύκολα και γρήγορα μπορούν να ανατρέξουν στη Βασική Κυπριακή Νομοθεσία για όλους τους κλάδους του δικαίου.

Την έκδοση συμπληρώνει αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του

Ι. ΣΥΝΤΑΓΜΑ
[1] ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ I – Γενικαί Διατάξεις
[Άρθρα 1-5] Σελ. 3
ΜΕΡΟΣ II – Περί των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών
[Άρθρα 6-35] Σελ. 5
ΜΕΡΟΣ III – Περί του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου
[Άρθρα 36-60] Σελ. 16
ΜΕΡΟΣ IV – Περί της Βουλής των Αντιπροσώπων
[Άρθρα 61-85] Σελ. 27
ΜΕΡΟΣ V – Περί των Κοινοτικών Συνελεύσεων
[Άρθρα 86-111] Σελ. 33
ΜΕΡΟΣ VI – Περί των Ανεξάρτητων Αξιωματούχων της Δημοκρατίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι – Ο γενικός εισαγγελεύς της Δημοκρατίας και ο βοηθός γενικού εισαγγελέως της Δημοκρατίας [Άρθρα 112-114] Σελ. 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ – Ο γενικός ελεγκτής και ο βοηθός γενικού ελεγκτού [Άρθρα 115-117] Σελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ – Ο διοικητής και ο υποδιοικητής της Εκδοτικής Τραπέζης της Δημοκρατίας [Άρθρα 118-121] Σελ. 43
ΜΕΡΟΣ VII – Περί της Δημοσίας Υπηρεσίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι – Γενικαί Διατάξεις [Άρθρα 122-125] Σελ. 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ – Ο γενικός λογιστής και ο βοηθός γενικού λογιστού [Άρθρα 126-128] Σελ. 46
ΜΕΡΟΣ VIII – Περί των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας
[Άρθρα 129-132] Σελ. 47
ΜΕΡΟΣ IX – Περί του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου
[Άρθρα 133-151] Σελ. 48
ΜΕΡΟΣ Χ – Περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των υπό τούτου Τεταγμένων Δικαστηρίων
[Άρθρα 152-164] Σελ. 55
ΜΕΡΟΣ ΧΙ – Δημοσιονομικαί Διατάξεις
[Άρθρα 165-168] Σελ. 61
ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ – Διαφόροι Διατάξεις
[Άρθρα 169-178] Σελ. 63
ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ – Τελικαί Διατάξεις
[Άρθρα 179-186] Σελ. 65
Μεταβατικαί διατάξεις [Άρθρα 187-199] Σελ. 68
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Άρθρον 181)
ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ [Άρθρα I-V] Σελ. 74
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Άρθρον 181)
ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ [Άρθρα I-VI] Σελ. 75
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟN ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟN [Υπ’ Αριθμόν I] Σελ. 76
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ [Υπ’ Αριθμόν ΙΙ] Σελ. 76
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII
ΠΙΝΑΞ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (Άρθρον 182) Σελ. 77
ΙI. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
[2] Ο ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1960 (Ν 14/1960)
[Άρθρo 1] Σελ. 85
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
[Άρθρo 2] Σελ. 85
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΔΙΚΑΣΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
[Άρθρα 3-17] Σελ. 86
ΜΕΡΟΣ ΤΡIΤΟΝ – ΔIΚΑIΟΔΟΣIΑ ΚΑI ΔIΚΑIΟΝ
[Άρθρα 18-30] Σελ. 93
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ – ΕΞΟΥΣIΑI ΤΩΝ ΔIΚΑΣΤΗΡIΩΝ
[Άρθρα 31-47] Σελ. 100
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ – ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑI ΑΠΟΔΕIΞΕIΣ
[Άρθρα 48-56]. Σελ. 107
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ – ΑΓΩΓΑI ΥΠΟ Ή ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ
[Άρθρo 57] Σελ. 109
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ – ΣΥΝΕΔΡIΑI ΤΩΝ ΔIΚΑΣΤΗΡIΩΝ ΚΑI ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔIΚΩΝ
[Άρθρα 58-60] Σελ. 110
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔIΚΩΝ [Άρθρα 61-64Α] Σελ. 110
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΝ – ΔIΑΦΟΡΟI ΔIΑΤΑΞΕIΣ
ΑΡΧΕIΑ [Άρθρα 65-66] Σελ. 111
ΣΦΡΑΓIΔΕΣ [Άρθρα 67-68] Σελ. 112
ΔIΑΔIΚΑΣΤIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ [Άρθρο 69] Σελ. 112
ΜΕΤΑΒIΒΑΣIΣ ΔIΚΑIΟΔΟΣIΑΣ [Άρθρο 70] Σελ. 113
ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΑI ΥΠΟΘΕΣΕIΣ [Άρθρο 71] Σελ. 113
ΕΠIΦΥΛΑΞΕIΣ [Άρθρα 72-73] Σελ. 113
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 22Β) Σελ. 115
ΠIΝΑΞ – (Άρθρον 9(I)) Σελ. 116
ΠIΝΑΞ – (7 του Ν 29/1983) Σελ. 116
[3] ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΓΗ 1 – Εισαγωγή και ερμηνεία Σελ. 117
ΔΙΑΤΑΓΗ 2 – Τύπος και έναρξη αγωγής Σελ. 118
ΔΙΑΤΑΓΗ 3 – Αλλαγή Δικηγόρου Σελ. 120
ΔΙΑΤΑΓΗ 4 – Ανανέωση του κλητηρίου εντάλματος Σελ. 121
ΔΙΑΤΑΓΗ 5 – Επίδοση του κλητηρίου εντάλματος Σελ. 121
ΔΙΑΤΑΓΗ 5Α – Υποκατάστατη επίδοση Σελ. 123
ΔΙΑΤΑΓΗ 5Β – Ιδιωτική επίδοση Σελ. 123
ΔΙΑΤΑΓΗ 6 – Επίδοση εκτός δικαιοδοσίας Σελ. 124
ΔΙΑΤΑΓΗ 7 – Αγωγές από και εναντίον επιχειρήσεων και προσώπων που διεξάγουν εργασίες με ονόματα άλλα από τα δικά τους Σελ. 127
ΔΙΑΤΑΓΗ 8 – Διαδικασίες υπό και εναντίον απόρων προσώπων Σελ. 129
ΔΙΑΤΑΓΗ 9 – Διάδικοι Σελ. 131
ΔΙΑΤΑΓΗ 10 – Διαδικασία τριτοδιαδίκου Σελ. 134
ΔΙΑΤΑΓΗ 11 – Διαδικασία σύμφωνα με το Μέρος ΧΙΙ του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 6 Σελ. 137
ΔΙΑΤΑΓΗ 12 – Αλλαγή διαδίκων λόγω θανάτου κ.λπ. Σελ. 138
ΔΙΑΤΑΓΗ 13 – Συνένωση αιτιών αγωγής Σελ. 140
ΔΙΑΤΑΓΗ 14 – Συνένωση αγωγών Σελ. 141
ΔΙΑΤΑΓΗ 15 – Διακοπή Σελ. 141
ΔΙΑΤΑΓΗ 16 – Εμφάνιση Σελ. 142
ΔΙΑΤΑΓΗ 17 – Παράλειψη εμφάνισης Σελ. 143
ΔΙΑΤΑΓΗ 18 – Συνοπτική απόφαση και άδεια για υπεράσπιση σε κλητήριο ένταλμα ειδικά οπισθογραφημένο Σελ. 146
ΔΙΑΤΑΓΗ 19 – Δικόγραφα Σελ. 148
ΔΙΑΤΑΓΗ 20 – Έκθεση απαίτησης Σελ. 151
ΔΙΑΤΑΓΗ 21 – Υπεράσπιση, ανταπαίτηση, υπεράσπιση στην ανταπαίτηση και απάντηση Σελ. 152
ΔΙΑΤΑΓΗ 21Α Σελ. 154
ΔΙΑΤΑΓΗ 22 – Πληρωμή στο δικαστήριο Σελ. 154
ΔΙΑΤΑΓΗ 23 – Ζητήματα που αναφύονται εκκρεμούσης της αγωγής Σελ. 156
ΔΙΑΤΑΓΗ 24 – Παραδοχές Σελ. 157
ΔΙΑΤΑΓΗ 25 – Τροποποίηση Σελ. 158
ΔΙΑΤΑΓΗ 26 – Παράλειψη καταχώρησης δικογράφων Σελ. 159
ΔΙΑΤΑΓΗ 27 – Νομικά σημεία που εγείρονται από τα δικόγραφα Σελ. 162
ΔΙΑΤΑΓΗ 28 – Αποκάλυψη και επιθεώρηση Σελ. 162
ΔΙΑΤΑΓΗ 29 – Ειδική υπόθεση Σελ. 164
ΔΙΑΤΑΓΗ 30 – Κλήση για οδηγίες Σελ. 165
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ – (Νέα Δ.30 από 1.1.2015) Σελ. 170
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Σελ. 170
ΔΙΑΤΑΓΗ 31 – Ειδοποίηση για ακρόαση Σελ. 171
ΔΙΑΤΑΓΗ 32 – Κλήτευση μαρτύρων Σελ. 172
ΔΙΑΤΑΓΗ 33 – Διαδικασία κατά την ακρόαση Σελ. 173
ΔΙΑΤΑΓΗ 34 – Καταχώρηση απόφασης Σελ. 177
ΔΙΑΤΑΓΗ 35 – Εφέσεις Σελ. 178
ΔΙΑΤΑΓΗ 36 – Μαρτυρία γενικά Σελ. 184
ΔΙΑΤΑΓΗ 37 – Μαρτυρία κατόπιν εντολής ή ενώπιον εξεταστού Σελ. 185
ΔΙΑΤΑΓΗ 38 – Μαρτυρία κατά την ακρόαση Σελ. 187
ΔΙΑΤΑΓΗ 39 – Ένορκες Δηλώσεις Σελ. 188
ΔΙΑΤΑΓΗ 40 – Εκτέλεση γενικά Σελ. 190
ΔΙΑΤΑΓΗ 41 – Εκτέλεση διά κατασχέσεως και πωλήσεως κινητής περιουσίας Σελ. 194
ΔΙΑΤΑΓΗ 42 – Εκτέλεση διά πωλήσεως ακινήτου περιουσίας Σελ. 195
ΔΙΑΤΑΓΗ 42Α – Σύλληψη και κατάσχεση Σελ. 196
ΔΙΑΤΑΓΗ 43 – Εκτέλεση διά κατασχέσεως χρέους ή περιουσίας Σελ. 198
ΔΙΑΤΑΓΗ 43Α – Ένταλμα κατοχής Σελ. 198
ΔΙΑΤΑΓΗ 43B – Ένταλμα παραδόσεως Σελ. 199
ΔΙΑΤΑΓΗ 44 – Επιδότες Σελ. 199
ΔΙΑΤΑΓΗ 45 – Παραλήπτες Σελ. 203
ΔΙΑΤΑΓΗ 46 – Εκτέλεση αποφάσεων σε αγωγές λίβελλου εφημερίδων Σελ. 204
ΔΙΑΤΑΓΗ 47 – Εκτέλεση εξωδικαστικών διαταγμάτων Σελ. 205
ΔΙΑΤΑΓΗ 48 – Αιτήσεις Σελ. 205
ΔΙΑΤΑΓΗ 49 – Διαιτησία Σελ. 211
ΔΙΑΤΑΓΗ 50 – Διεύθυνση επίδοσης Σελ. 214
ΔΙΑΤΑΓΗ 51 – Επίδοση Σελ. 214
ΔΙΑΤΑΓΗ 52 – Αιτήσεις σύμφωνα με νόμους περί τοκογλυφίας Σελ. 216
ΔΙΑΤΑΓΗ 53 – Εμπορικά σήματα Σελ. 216
ΔΙΑΤΑΓΗ 54 – Εκκαθάριση ετερορρύθμων συνεταιρισμών Σελ. 217
ΔΙΑΤΑΓΗ 55 – Δηλώσεις σε πρωτογενείς αιτήσεις Σελ. 219
ΔΙΑΤΑΓΗ 56 – Αγωγή εξαναγκασμού (Mandamus) Σελ. 219
ΔΙΑΤΑΓΗ 57 – Χρόνος Σελ. 219
ΔΙΑΤΑΓΗ 58 – Γλώσσα Σελ. 220
ΔΙΑΤΑΓΗ 59 – Έξοδα Σελ. 221
ΔΙΑΤΑΓΗ 60 – Ασφάλεια εξόδων Σελ. 226
ΔΙΑΤΑΓΗ 61 – Συνεδριάσεις δικαστηρίων Σελ. 227
ΔΙΑΤΑΓΗ 62 – Βιβλία δικαστηρίων και γραφειακή διαδικασία Σελ. 227
ΔΙΑΤΑΓΗ 63 – Τίτλος διαδικασιών, φάκελος διαδικασιών και φάκελος εφέσεως Σελ. 228
ΔΙΑΤΑΓΗ 64 – Συνέπειες μη συμμόρφωσης Σελ. 231
ΔΙΑΤΑΓΗ 65 – Ειδικοί Κανονισμοί για αγωγές σχετικές με αξιώσεις που δεν υπερβαίνουν τις £ 50 Σελ. 231
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΥΠΟΙ
ΤΥΠΟΣ 1 – Κλητήριον Ένταλμα (Δ.2, Κ.1) Σελ. 232
Οπισθογράφησις Απαιτήσεως Σελ. 233
ΤΥΠΟΣ 2 – Κλητήριον Ειδικώς Οπισθογραφημένον (Δ.2, Κ.6) Σελ. 233
ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ Σελ. 235
ΤΥΠΟΣ 3 – Οπισθογράφηση για έξοδα (Δ.2, Κ.7) Σελ. 235
ΤΥΠΟΣ 4 – Τύπος Διορισμού Δικηγόρου υπό του ενάγοντος (Δ.2, Κ.14) Σελ. 235
ΤΥΠΟΣ 5 – Ένορκη Δήλωση Επίδοσης (Δ.5, Κ.2) Σελ. 237
ΤΥΠΟΣ 5Α – Ειδοποίηση για Υποκατάστατη Επίδοση (Δ.5, Θ.9) Σελ. 237
ΤΥΠΟΣ 6 – Ειδοποίηση κλητηρίου εντάλματος για επίδοση σε μη Κύπριο υπήκοο (Δ.6, Κ.6) Σελ. 238
ΤΥΠΟΣ 7 – Παράκληση για επίδοση σε ξένη χώρα με την οποία υπάρχει σύμβαση (Δ.6, Κ.7) Σελ. 239
ΤΥΠΟΣ 8 – Ειδοποίηση επιδόσεως σε διευθυντή συνεταιρισμού (Δ.7, Κ.4) Σελ. 239
ΤΥΠΟΣ 9 – Ειδοποίηση τριτοδιαδίκου (Δ.10, Κ.2) Σελ. 240
ΤΥΠΟΣ 11 – Οπισθογράφηση σε διάταγμα για συνέχιση διαδικασίας (Δ.12, Κ.5) Σελ. 241
ΤΥΠΟΣ 12 – Σημείωμα Εμφανίσεως (Δ.16, Κ.3) Σελ. 241
ΤΥΠΟΣ 12Α – Τύπος Διορισμού Δικηγόρου υπό του Εναγομένου (Δ.16, Κ.11) Σελ. 242
ΤΥΠΟΣ 13 – Ειδοποίηση ανταπαίτησης (Δ.21, Κ.8) Σελ. 243
ΤΥΠΟΣ 14 – Ειδοποίηση πληρωμής στο δικαστήριο (Δ.22, Κ.1) Σελ. 244
ΤΥΠΟΣ 15 – Πιστοποιητικό πληρωμής στο δικαστήριο (Δ.22, Κ.2) Σελ. 244
ΤΥΠΟΣ 16 – Αποδοχή ποσού που πληρώθηκε στο δικαστήριο (Δ.22, Κ.3) Σελ. 245
ΤΥΠΟΣ 17 – Oμoλoγία υπεράσπισης (Δ.23, Κ.3) Σελ. 245
ΤΥΠΟΣ 18 – Ειδοποίηση αποδοχής εγγράφων (Δ.24, Κ.3) Σελ. 245
ΤΥΠΟΣ 19 – Ειδοποίηση αποδοχής γεγονότων (Δ.24, Κ.5) Σελ. 246
ΤΥΠΟΣ 20 – Αποδοχή γεγονότων σύμφωνα με ειδοποίηση (Δ.24, Κ.5) Σελ. 247
ΤΥΠΟΣ 21 – Ειδοποίηση προσαγωγής εγγράφων κατά την ακρόαση (Δ.24, Κ.8) Σελ. 247
ΤΥΠΟΣ 22 – Ένορκος δήλωση σχετική με έγγραφα (Δ.28, Κ.2) Σελ. 248
ΤΥΠΟΣ 23 – Ειδοποίηση προσαγωγής εγγράφων για επιθεώρηση (Δ.28, Κ.7) Σελ. 249
ΤΥΠΟΣ 24 – Ειδοποίηση για επιθεώρηση εγγράφων (Δ.28, Κ.8) Σελ. 249
ΤΥΠΟΣ 25 – Κλήση για οδηγίες (Δ.30, Θ.1(β)) Σελ. 250
ΤΥΠΟΣ 25 – (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) Σελ. 250
ΤΥΠΟΣ 25A – ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ (Δ.30, Θ.1(γ)) Σελ. 251
ΤΥΠΟΣ 26 – Ειδοποίηση για περισσότερες οδηγίες (Δ.30, Κ.4) Σελ. 251
ΤΥΠΟΣ 27 – Κλήση μάρτυρος (Δ.33, Κ.5) Σελ. 252
ΤΥΠΟΣ 35 – Λεκτικό (jurat) ενόρκου δηλώσεως (Δ.39, Κ.10) Σελ. 252
ΤΥΠΟΣ 36 – Λεκτικό και πιστοποιητικό όπου ο καταθέτης είναι αγράμματος ή τυφλός (Δ.39, Κ.13) Σελ. 252
ΤΥΠΟΣ 37 – Ένορκος δήλωση σε αίτηση προς το κτηματoλόγιo σύμφωνα με το Άρθρο 99 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου Κεφ. 6 (Δ.42, Κ.5) Σελ. 253
ΤΥΠΟΣ 38 – Ειδοποίηση προς τον εξ αποφάσεως οφειλέτη σύμφωνα με το Άρθρο 99 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου Κεφ. 6 (Δ.42, Κ.5) Σελ. 253
ΤΥΠΟΣ 39Γ – Ένορκος δήλωση προς υποστήριξη αιτήσεως για ένταλμα κατοχής (Δ.43Α, Κ.1) Σελ. 254
ΤΥΠΟΣ 41 – Ειδοποίηση προς τον εξ αποφάσεως πιστωτή απαιτήσεως τρίτου προσώπου για αγαθά που κατασχέθηκαν σύμφωνα με ένταλμα κατασχέσεως κινητών (Δ.44, Κ.12) Σελ. 255
ΤΥΠΟΣ 42 – Παράκληση σε πρόσωπο υπεύθυνο σε ξενοδοχείο ή εργαστήριο για παροχή πληροφοριών κατά πόσον υπάρχει οιαδήποτε απαίτηση για περιουσία που κατασχέθηκε από ξενοδοχείο ή εργαστήριο (Δ.44, Κ.13) Σελ. 255
ΤΥΠΟΣ 43 – Απαίτηση για οφειλές ξενοδοχείου ή για εργασία που έγινε στην κατασχεθείσα περιουσία (Δ.44, Κ.13) Σελ. 256
ΤΥΠΟΣ 45 – Αίτηση μονομερής (Ex parte) (Δ.48, Κ.2) Σελ. 257
ΤΥΠΟΣ 46 – Αίτηση δια κλήσεως (By Summons) (Δ.48, Κ.2) Σελ. 257
ΤΥΠΟΣ 47 – Ειδοποίηση για πρόθεση ένστασης σε αίτηση διά κλήσεως (Δ.48, Θ.4) Σελ. 258
ΤΥΠΟΣ 52 – Τίτλος διαδικασίας τροποποιηθείς (Δ.63, Κ.2) Σελ. 259
Επιπρόσθετοι τύποι σύμφωνα με την Δ.44
ΤΥΠΟΣ 2 – (Δ.44, Κ.7Α) Σελ. 259
ΤΥΠΟΣ 1 – ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ Σελ. 260
[4] Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 6)
ΜΕΡΟΣ I – Εισαγωγικές διατάξεις
[Άρθρα 1-2] Σελ. 261
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Εξουσίες του δικαστηρίου
[Άρθρα 3-9] Σελ. 261
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Γενικές διατάξεις που αφορούν εκτέλεση
[Άρθρα 10-15] Σελ. 264
ΜΕΡΟΣ IV – Εκτέλεση με πώληση κινητών
[Άρθρα 16-21] Σελ. 265
ΜΕΡΟΣ V – Εκτέλεση επί ακινήτων
Εκτέλεση με πώληση [Άρθρα 22-52] Σελ. 267
Επιβάρυνση Γης με Εγγραφή Απόφασης [Άρθρα 53-62] Σελ. 274
Εγγραφή στο όνομα του οφειλέτη χρέους για σκοπούς Εκτέλεσης [Άρθρα 63-71] Σελ. 276
ΜΕΡΟΣ VI – Εκτέλεση με μεσεγγύηση γης
[Άρθρο 72] Σελ. 278
ΜΕΡΟΣ VII – Εκτέλεση με κατάσχεση ιδιοκτησίας στα χέρια τρίτου
[Άρθρα 73-81] Σελ. 278
ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ – Εξέταση του εξ αποφάσεως οφειλέτη
[Άρθρα 82-89] Σελ. 280
ΜΕΡΟΣ ΙΧ – Διατάγματα δικαστηρίου και αδικήματα καταδολίευσης εξ αποφάσεως πιστωτών
[Άρθρα 90-91Ι] Σελ. 283
ΜΕΡΟΣ X – Ποικίλες διατάξεις
[Άρθρα 92-96Β] Σελ. 289
ΜΕΡΟΣ ΧΙ – Εντάλματα κατά ακίνητης ιδιοκτησίας Πώληση γης όταν αυτή επιβαρύνθηκε με δικαστική απόφαση
[Άρθρα 97-101] Σελ. 291
ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ – Εγγυητές
[Άρθρο 102] Σελ. 292
[5] Ο ΠΕΡI ΠΑΡΑΓΡΑΦHΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 (N 66(I)/2012)
[Άρθρα 1-29] Σελ. 293
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (άρθρο 29) Σελ. 299
[6] Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 9)
[Άρθρα 1-22] Σελ. 301
Ειδικό μέρος [Άρθρα 23-37] Σελ. 306
ΠΙΝΑΚΑΣ Καταργήθηκε Σελ. 311
ΙΙΙ. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
[7] ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΚΕΦ. 154)
ΜΕΡΟΣ Ι – Γενικές διατάξεις
Εισαγωγικές διατάξεις [Άρθρα 1-2] Σελ. 319
Ερμηνεία [Άρθρα 3-4] Σελ. 320
Εφαρμογή εντός και εκτός της Εδαφικής Κυριαρχίας [Άρθρα 5-6] Σελ. 322
Γενικοί κανόνες για Ποινική Ευθύνη [Άρθρα 7-19] Σελ. 324
Συμμετοχή σε Αδικήματα [Άρθρα 20-25] Σελ. 326
Ποινές [Άρθρα 26-35Α] Σελ. 327
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Αδικήματα εναντίον της δημόσιας τάξης
Προδοσία και άλλα Αδικήματα εναντίον της Ανώτατης Εξουσίας [Άρθρα 36-55] Σελ. 329
Αδικήματα εναντίον του Καθεστώτος και της υφιστάμενης Κοινωνικής Τάξης [Άρθρα 56-67] Σελ. 335
Ποινικά αδικήματα που επηρεάζουν τις σχέσεις με Ξένα κράτη και Εξωτερική Γαλήνη [Άρθρα 68-69] Σελ. 338
Παράνομες Συναθροίσεις, Οχλαγωγίες και άλλα Ποινικά Αδικήματα εναντίον της Κοινής Γαλήνης [Άρθρα 70-99Α] Σελ. 339
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Αδικήματα εναντίον της άσκησης Νόμιμης Εξουσίας
Δεκασμός και Κατάχρηση Εξουσίας [Άρθρα 100-109] Σελ. 345
Ποινικά αδικήματα κατά την Απονομή Δικαιοσύνης [Άρθρα 110-126] Σελ. 347
Ελευθέρωση, Απόδραση κρατουμένων και παρεμπόδιση Δικαστικών Λειτουργών [Άρθρα 126Α-132] Σελ. 351
Ποικίλα Ποινικά Αδικήματα εναντίον της Δημόσιας Εξουσίας [Άρθρα 133-137] Σελ. 352
ΜΕΡΟΣ IV – Ποινικά Αδικήματα που παραβλάπτουν το Κοινό γενικά
Ποινικά Αδικήματα σχετικά με τη Θρησκεία [Άρθρα 138-142] Σελ. 353
Καταστροφή [Άρθρο 143] Σελ. 354
Ποινικά Αδικήματα εναντίον των Ηθών [Άρθρα 144-177] Σελ. 354
Ποινικά Αδικήματα σχετικά με το Γάμο και τις Οικογενειακές Υποχρεώσεις [Άρθρα 178-185] Σελ. 362
Οχληρίες [Άρθρα 186-193] Σελ. 363
Δυσφήμηση [Άρθρα 194-202] Σελ. 367
Προσβολή Μνήμης Αποθανόντα [Άρθρα 202Α] Σελ. 368
ΜΕΡΟΣ V – Ποινικά αδικήματα εναντίον του προσώπου
Φόνος εκ προμελέτης και Ανθρωποκτονία [Άρθρα 203-213] Σελ. 368
Ποινικά Αδικήματα Συναφή με το Φόνο εκ Προμελέτης και Αυτοκτονία [Άρθρα 214-220] Σελ. 370
Καθήκοντα που αφορούν τη Συντήρηση της Ζωής και της Υγείας [Άρθρα 221-225] Σελ. 371
Ποινικά Αδικήματα που θέτουν σε κίνδυνο τη Ζωή ή την Υγεία [Άρθρα 226-235Α] Σελ. 371
Εγκληματική Απερισκεψία και Αμέλεια [Άρθρα 236-241] Σελ. 374
Επιθέσεις [Άρθρα 242-244] Σελ. 375
Ποινικά Αδικήματα εναντίον της Προσωπικής Ελευθερίας [Άρθρα 245-254] Σελ. 376
ΜΕΡΟΣ VI – Ποινικά αδικήματα εναντίον περιουσίας
Κλοπή [Άρθρα 255-272] Σελ. 377
Ποινικά Αδικήματα συγγενή με Κλοπή [Άρθρα 273-279] Σελ. 381
Αξιόποινη Παράνομη Είσοδος [Άρθρα 280-281] Σελ. 382
Ληστεία και εκβίαση [Άρθρα 282-290Α] Σελ. 382
Διάρρηξη κατά τη Διάρκεια Νύχτας, Διάρρηξη και παρόμοια Ποινικά Αδικήματα [Άρθρα 291-296] Σελ. 384
Ψευδείς Παραστάσεις [Άρθρα 297-305] Σελ. 386
Επιταγές χωρίς αντίκρυσμα [Άρθρο 305Α] Σελ. 389
Κλεπταποδόχοι [Άρθρα 306-309] Σελ. 391
Δόλοι Επιτρόπων Εμπιστευμάτων και άλλων Προσώπων σε Θέση Εμπιστοσύνης και Ψευδείς Λογαριασμοί [Άρθρα 310-314] Σελ. 391
Τοκογλυφία και Αισχροκέρδεια [Άρθρα 314Α-314Γ] Σελ. 393
ΜΕΡΟΣ VII – Κακόβουλη Βλάβη σε Περιουσία
Ποινικά Αδικήματα που επιφέρουν Βλάβη σε Περιουσία [Άρθρα 315-330] Σελ. 394
ΜΕΡΟΣ VIII – Πλαστογραφία, νομισματοκοπία, παραχάραξη, παρόμοια ποινικά αδικήματα και πλαστοπροσωπία
Ορισμοί [Άρθρα 331-334] Σελ. 398
Ποινή Πλαστογραφίας [Άρθρα 335-347] Σελ. 398
Ποινικά Αδικήματα σχετικά με το Νόμισμα [Άρθρα 348-356] Σελ. 401
Παραχαραγμένα Ένσημα [Άρθρα 357-359] Σελ. 403
Πλαστοπροσωπία [Άρθρα 360-365] Σελ. 404
ΜΕΡΟΣ ΙΧ – Απόπειρες και Συνωμοσίες για τη διάπραξη εγκλημάτων
Απόπειρες [Άρθρα 366-370] Σελ. 405
Συνωμοσίες [Άρθρα 371-373] Σελ. 406
ΜΕΡΟΣ X – Μικρότερα ποινικά αδικήματα
[Άρθρο 374] Σελ. 406
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A (Άρθρο 187(4)) Σελ. 407
[8] Ο ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 155)
[Άρθρο 1] Σελ. 409
ΜΕΡΟΣ I – Εισαγωγικές διατάξεις
[Άρθρα 2-3] Σελ. 409
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Ανάκριση ποινικών αδικημάτων και διαδικασία πριν από τη δίωξη
Ανάκριση ποινικών αδικημάτων [Άρθρα 4-8] Σελ. 410
Σύλληψη και έρευνα [Άρθρα 9-34] Σελ. 412
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Διαδικασία κατά τη δίωξη
Εισαγωγικά [Άρθρα 35-36] Σελ. 421
Έναρξη ποινικής διαδικασίας και τρόπος εξαναγκασμού εμφάνισης [Άρθρα 37-46] Σελ. 421
Διατάξεις που αφορούν όλες τις δίκες γενικά, συνοπτικές και μη [Άρθρα 47-48] Σελ. 425
Εξαναγκασμός παράστασης και εξέτασης μαρτύρων [Άρθρα 49-61] Σελ. 426
Γενικές διατάξεις ως προς τις απαντήσεις και διαδικασία σε όλες τις δίκες, συνοπτικές και μη [Άρθρα 62-87] Σελ. 429
Ειδικές διατάξεις σε συνοπτικές δίκες [Άρθρα 88-91] Σελ. 438
Παραπομπή [Άρθρα 92-106] Σελ. 438
Ειδικές διατάξεις για δίκες βάσει κατηγορητηρίου που καταχωρίστηκε σε Κακουργιοδικείο [Άρθρα 107-111] Σελ. 439
Δικαστικές αποφάσεις [Άρθρα 112-117] Σελ. 441
ΜΕΡΟΣ IV – Εκτελέσεις και ανάληψη χρηματικών ποινών
[Άρθρα 118-130]
ΜΕΡΟΣ V – Εφέσεις, νομικά ζητήματα που επιφυλάχτηκαν, κ.λπ.
[Άρθρα 131-147] Σελ. 446
Επιφύλαξη νομικών ζητημάτων και παραπομπή ζητήματος με υπόμνημα στο Ανώτατο Δικαστήριο [Άρθρα 148-149] Σελ. 452
Γενικές Διατάξεις [Άρθρα 150-153] Σελ. 454
ΜΕΡΟΣ VΙ – Συμπληρωματικές διατάξεις
Γενικές εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε ποινικές διαδικασίες [Άρθρα 154-156] Σελ. 455
Εγγύηση και προσωπική υποχρέωση [Άρθρα 157-165] Σελ. 456
Έξοδα και απόδοση περιουσίας [Άρθρα 166-172] Σελ. 458
Ποικίλες Διατάξεις [Άρθρα 173-176] Σελ. 459
[9] Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 (Ν 86/1972)
[Άρθρα 1-28Α] Σελ. 463
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελ. 488
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σελ. 503
ΙV. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[10] Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999 (Ν 158(Ι)/1999)
ΜΕΡΟΣ Ι – Εισαγωγικές διατάξεις
[Άρθρα 1-2] Σελ. 511
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Οι διοικητικές πράξεις
[Άρθρα 3-7] Σελ. 511
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Η αρχή της νομιμότητας
[Άρθρα 8-19] Σελ. 512
ΜΕΡΟΣ ΙV – Τα συλλογικά διοικητικά όργανα
[Άρθρα 20-25] Σελ. 515
ΜΕΡΟΣ V – Αιτιολογία των διοικητικών πράξεων
[Άρθρα 26-32] Σελ. 517
ΜΕΡΟΣ VΙ – Δικαίωμα αναφοράς
[Άρθρα 33-37] Σελ. 518
ΜΕΡΟΣ VΙΙ – Αρχή της ισότητας
[Άρθρα 38-41] Σελ. 519
ΜΕΡΟΣ VIII – Αρχές της φυσικής δικαιοσύνης
[Άρθρα 42-43] Σελ. 520
ΜΕΡΟΣ IX – Ορθή άσκηση της διακριτικής εξουσίας
[Άρθρα 44-49] Σελ. 521
ΜΕΡΟΣ Χ – Αρχές της χρηστής διοίκησης
[Άρθρα 50-56] Σελ. 522
ΜΕΡΟΣ XI – Συμμόρφωση της διοίκησης στις αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου και δεδικασμένο
[Άρθρα 57-59] Σελ. 524
ΜΕΡΟΣ XII – Κανονιστικές πράξεις
[Άρθρα 60-61] Σελ. 524
[11] O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 (Ν 131(Ι)/2015)
[Άρθρα 1-15] Σελ. 525
V. ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
[12] Ο ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 149)
ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 1-2] Σελ. 535
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Κοινοποίηση, αποδοχή και ανάκληση προτάσεων
[Άρθρα 3-9] Σελ. 536
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Συμβάσεις, ακυρώσιμες συμβάσεις και άκυρες συμφωνίες
[Άρθρα 10-23] Σελ. 537
Άκυρες συμφωνίες [Άρθρα 24-30] Σελ. 540
ΜΕΡΟΣ IV – Συμβάσεις υπό αίρεση
[Άρθρα 31-36] Σελ. 542
ΜΕΡΟΣ V – Εκπλήρωση των συμβάσεων
Συμβάσεις που χρήζουν εκπλήρωσης [Άρθρα 37-39] Σελ. 543
Υπόχρεοι προς εκπλήρωση συμβάσεων [Άρθρα 40-45] Σελ. 544
Χρόνος και τόπος εκπλήρωσης [Άρθρα 46-50] Σελ. 545
Εκπλήρωση αμοιβαίων υποσχέσεων [Άρθρα 51-58] Σελ. 545
Καταλογισμός πληρωμών [Άρθρα 59-61] Σελ. 547
Συμβάσεις που δεν χρειάζονται εκπλήρωση [Άρθρα 62-67] Σελ. 547
ΜΕΡΟΣ VI – Σχέσεις που προσομοιάζουν με τις συμβατικές
[Άρθρα 68-72] Σελ. 548
ΜΕΡΟΣ VII – Συνέπειες παράβασης της σύμβασης
[Άρθρα 73-75] Σελ. 549
ΜΕΡΟΣ VIII – Ειδική εκτέλεση των συμβάσεων
[Άρθρο 76] Σελ. 550
ΜΕΡΟΣ ΙΧ – Προϋποθέσεις συμβάσεων που αφορούν ορισμένα ζητήματα
[Άρθρα 77-77Α] Σελ. 550
ΜΕΡΟΣ Χ – Γραμμάτια συνήθους τύπου
[Άρθρα 78-81 Σελ. 551
ΜΕΡΟΣ ΧΙ – Κάλυψη και εγγύηση
[Άρθρα 82-105] Σελ. 552
ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ – Παρακαταθήκη με ευρεία έννοια
[Άρθρα 106-129] Σελ. 555
Ενέχυρο [Άρθρα 130-139] Σελ. 558
Δικαστικά μέτρα Θεματοφυλάκων ή Παρακαταθετών εναντίον Αδικοπραγούντων [Άρθρα 140-141] Σελ. 560
ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ – Αντιπροσωπεία
Διορισμός και Πληρεξουσιότητα Αντιπροσώπων [Άρθρα 142-149] Σελ. 560
Υποκατάστατοι Αντιπρόσωποι [Άρθρα 150-155] Σελ. 561
Έγκριση [Άρθρα 156-160] Σελ. 562
Ανάκληση πληρεξουσιότητας [Άρθρα 161-170] Σελ. 563
Υποχρέωση αντιπροσώπου έναντι αντιπροσωπευόμενου [Άρθρα 171-181] Σελ. 564
Υποχρέωση αντιπροσωπευόμενου έναντι αντιπροσώπου [Άρθρα 182-185] Σελ. 565
Συνέπειες Αντιπροσωπείας σε Σύμβαση με Τρίτους [Άρθρα 186-198] Σελ. 566
[13] Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1994 (N 10(Ι)/1994)
ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
[Άρθρα 1-3] Σελ. 571
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμβαση της Πώλησης [Άρθρο 4] Σελ. 572
Διατυπώσεις της Σύμβασης [Άρθρο 5] Σελ. 572
Αντικείμενο της Σύμβασης [Άρθρα 6-8] Σελ. 572
Τίμημα [Άρθρα 9-10] Σελ. 573
Ουσιώδεις Όροι και Εγγυητικές Διαβεβαιώσεις [Άρθρα 11-17] Σελ. 573
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταβίβαση κυριότητας μεταξύ πωλητή και αγοραστή [Άρθρα 18-26] Σελ. 576
Μεταβίβαση Τίτλου [Άρθρα 27-30] Σελ. 578
ΜΕΡΟΣ IV – ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
[Άρθρα 31-45] Σελ. 579
ΜΕΡΟΣ V – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
[Άρθρα 46-47] Σελ. 582
Δικαίωμα Επίσχεσης Απλήρωτου Πωλητή [Άρθρα 48-50] Σελ. 583
Ανακοπή εν διαμετακομίσει [Άρθρα 51-53] Σελ. 583
Μεταβίβαση από Αγοραστή και Πωλητή [Άρθρα 54-55] Σελ. 584
ΜΕΡΟΣ VI – ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
[Άρθρα 56-62] Σελ. 585
ΜΕΡΟΣ VII – ΔΙΑΦΟΡΑ
[Άρθρα 63-66] Σελ. 587
[14] Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 262)
ΜΕΡΟΣ Ι – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
[Άρθρα 1-2] Σελ. 591
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
Τύπος και Ερμηνεία [Άρθρα 3-21] Σελ. 592
Ικανότητα και εξουσία των μερών [Άρθρα 22-26] Σελ. 596
Η αντιπαροχή για συναλλαγματική [Άρθρα 27-30] Σελ. 597
Διαπραγμάτευση συναλλαγματικών [Άρθρα 31-38] Σελ. 599
Γενικά καθήκοντα του κατόχου [Άρθρα 39-52] Σελ. 601
Υποχρεώσεις των μερών [Άρθρα 53-58] Σελ. 608
Εξόφληση συναλλαγματικής [Άρθρα 59-64] Σελ. 610
Κατά παρέμβαση αποδοχή και πληρωμή [Άρθρα 65-68] Σελ. 611
Έγγραφο που απωλέσθη [Άρθρα 69-70] Σελ. 613
Συναλλαγματική σε σειρά [Άρθρο 71] Σελ. 613
Σύγκρουση νόμων [Άρθρο 72] Σελ. 614
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ
[Άρθρα 73-75] Σελ. 614
Δίγραμμες επιταγές [Άρθρα 76-82Ζ] Σελ. 616
ΜΕΡΟΣ IV – ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ
[Άρθρα 83-89] Σελ. 620
ΜΕΡΟΣ V – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 90-95] Σελ. 621
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 51) Σελ. 622
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (άρθρο 51) Σελ. 623
[15] Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1996 (Ν 93(I)/1996)
[Άρθρα 1-10] Σελ. 625
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 5(4)) Σελ. 628
Ρήτρες που μπορεί να θεωρηθούν ως καταχρηστικές Σελ. 628
[16] Ο ΠΕΡΙ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1983 (Ν 23/1983)
[Άρθρο 1] Σελ. 631
ΜΕΡΟΣ I – Προκαταρκτικά
[Άρθρα 2-3] Σελ. 631
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Δικαστήριον
[Άρθρα 4-7] Σελ. 634
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Καθορισμός και προσαρμογή ενοικίων κατοικιών και καταστημάτων
[Άρθρα 8-10] Σελ. 636
ΜΕΡΟΣ IV – Ανάκτησις κατοχής
[Άρθρα 11-16] Σελ. 638
ΜΕΡΟΣ V – Προσωριναί διατάξεις
[Άρθρα 17-26] Σελ. 642
ΜΕΡΟΣ VI – Διάφορα
[Άρθρα 27-36] Σελ. 645
VI. ΔΙΚΑΙΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΩΝ
[17] Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΙΚΩΝ Α∆ΙΚΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 148)
[Άρθρο 1 Σελ. 655
ΜΕΡΟΣ Ι – Εισαγωγικές ∆ιατάξεις
[Άρθρα 2-3] Σελ. 655
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ∆ικαιώματα και υποχρεώσεις ορισμένων προσώπων
[Άρθρα 4-16] Σελ. 656
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Αστικά αδικήματα και υπερασπίσεις σε ορισμένες αγωγές για αυτά
[Άρθρα 17-60] Σελ. 660
ΜΕΡΟΣ IV – Ποικίλες διατάξεις για την αναζήτηση μέσων θεραπείας
[Άρθρα 61-68] Σελ. 678
ΜΕΡΟΣ V – Ποικίλες διατάξεις
[Άρθρο 69] Σελ. 680
VΙI. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[18] Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1990 (Ν 23/1990)
[Άρθρο 1] Σελ. 687
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – Εισαγωγικές Διατάξεις
[Άρθρο 2] Σελ. 687
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – Δικαστήρια - Δικαστές - Γραμματεία
[Άρθρα 3-10] Σελ. 687
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – Δικαιοδοσία – Δίκαιο
[Άρθρα 11-15] Σελ. 688
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εξουσίες των Οικογενειακών Δικαστηρίων
[Άρθρα 16-17] Σελ. 690
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ – Μαρτυρία και Απόδειξη
[Άρθρο 18] Σελ. 691
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ – Συνεδρίες Δικαστηρίου
[Άρθρα 19-21] Σελ. 691
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ – Ποικίλες Διατάξεις
[Άρθρα 22-28] Σελ. 692
[19] Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1994 (Ν 87(Ι)/1994)
[Άρθρο 1] Σελ. 693
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρο 2] Σελ. 693
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
[Άρθρα 3-8] Σελ. 694
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΔΙΚΑΙΟ
[Άρθρα 9-12] Σελ. 695
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
[Άρθρα 13-19] Σελ. 696
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ – ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
[Άρθρα 20-21] Σελ. 697
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ – ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
[Άρθρα 22] Σελ. 698
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ – ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
[Άρθρα 23-25] Σελ. 698
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ – ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 26-32] Σελ. 699
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Άρθρο 11) Σελ. 699
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Άρθρο 16) Σελ. 701
[20] Ο ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (Ν 104(Ι)/2003)
ΜΕΡΟΣ Ι – Εισαγωγικές διατάξεις
[Άρθρα 1-2] Σελ. 703
ΜΕΡΟΣ II – Γάμος
[Άρθρο 3] Σελ. 703
ΜΕΡΟΣ III – Ειδοποίηση γάμου
[Άρθρα 4-8] Σελ. 704
ΜΕΡΟΣ IV – Τελετή γάμου
[Άρθρα 9-12] Σελ. 705
ΜΕΡΟΣ V – Προϋποθέσεις και περιορισμοί στη σύναψη γάμου - Ελαττωματικοί γάμοι
[Άρθρα 13-19] Σελ. 706
ΜΕΡΟΣ VI – Ακύρωση γάμου
[Άρθρα 20-26] Σελ. 708
Λόγοι διαζυγίου [Άρθρο 27] Σελ. 710
ΜΕΡΟΣ VII – Ληξίαρχος
[Άρθρα 28-31] Σελ. 711
ΜΕΡΟΣ VIII – Αδικήματα
[Άρθρα 32-36] Σελ. 712
ΜΕΡΟΣ IX – Ποικίλες διατάξεις
[Άρθρα 37-41] Σελ. 713
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΥΠΟΣ Α Σελ. 714
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΥΠΟΣ Β Σελ. 715
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΥΠΟΣ Γ Σελ. 716
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Σελ. 717
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΜΕΡΟΣ Ι Σελ. 717
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΜΕΡΟΣ ΙΙ Σελ. 718
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΥΠΟΣ Α Σελ. 718
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΥΠΟΣ Β Σελ. 718
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΥΠΟΣ Γ Σελ. 719
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΤΥΠΟΣ Δ Σελ. 719
[21] Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 (Ν 232/1991)
[Άρθρο 1] Σελ. 721
ΜΕΡΟΣ Ι – Εισαγωγικές Διατάξεις
[Άρθρο 2] Σελ. 721
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Διατροφή
[Άρθρα 3-12] Σελ. 721
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Συμμετοχή σε περιουσία
[Άρθρα 13-21] Σελ. 724
[22] Ο ΠΕΡΙ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1990 (Ν 216/1990)
[Άρθρα 1-2] Σελ. 729
ΜΕΡΟΣ Ι – Σχέσεις γονέων και τέκνων
[Άρθρα 3-32] Σελ. 729
ΜΕΡΟΣ II – Διατροφή
[Άρθρα 33-43] Σελ. 735
[23] Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 (Ν 187/1991)
[Άρθρο 1] Σελ. 739
ΜΕΡΟΣ Ι – Εισαγωγικές διατάξεις
[Άρθρο 2] Σελ. 739
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Συγγένεια
[Άρθρα 3-5] Σελ. 739
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Πατρότητα και προσβολή της
[Άρθρα 6-12] Σελ. 740
ΜΕΡΟΣ IV – Επιγενόμενος γάμος, εκούσια και δικαστική αναγνώριση
[Άρθρα 13-23] Σελ. 741
ΜΕΡΟΣ V – Ποικίλες διατάξεις
[Άρθρα 24-26] Σελ. 744
[24] Ο ΠΕΡΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1995 (Ν 19(I)/1995)
[Άρθρο 1] Σελ. 747
ΜΕΡΟΣ I – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρο 2] Σελ. 747
ΜΕΡΟΣ II – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
[Άρθρα 3-7] Σελ. 748
ΜΕΡΟΣ III – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
[Άρθρα 8-9] Σελ. 751
ΜΕΡΟΣ IV – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑ
[Άρθρα 10-19] Σελ. 752
ΜΕΡΟΣ V – ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ
[Άρθρα 20-21] Σελ. 754
ΜΕΡΟΣ VI – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
[Άρθρα 22-23] Σελ. 755
ΜΕΡΟΣ VII – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
[Άρθρα 24-26] Σελ. 756
ΜΕΡΟΣ VIII – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 27-35] Σελ. 757
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 25)
Τύπος καταχώρησης στο Μητρώο Υιοθετηθέντων Σελ. 759
[25] Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 (N 184(I)/2015)
ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 1-2] Σελ. 761
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΣΥΝΑΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
[Άρθρα 3-10] Σελ. 762
ΜΕΡΟΣ III – ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
[Άρθρα 11-16] Σελ. 764
ΜΕΡΟΣ ΙV – ΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ
[Άρθρα 17-18] Σελ. 765
ΜΕΡΟΣ V – ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ
[Άρθρα 19-22] Σελ. 766
ΜΕΡΟΣ VI – ΔΙΑΤΡΟΦΗ
[Άρθρα 23-32] Σελ. 766
ΜΕΡΟΣ VII – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[Άρθρα 33-42] Σελ. 769
ΜΕΡΟΣ VIII – ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 43-47] Σελ. 771
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 6)
ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ FORM OF CIVIL UNION Σελ. 772
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 6)
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ STATEMENT OF THE CIVIL PARTNERS OF A CIVIL UNION Σελ. 773
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 7)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ CERTIFICATE OF CIVIL UNION Σελ. 774
VΙIΙ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[26] Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 195)
ΜΕΡΟΣ Ι – Γενικές διατάξεις
[Άρθρα 1-20] Σελ. 779
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Διαθήκες
[Άρθρα 21-43] Σελ. 784
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Δικαιώματα επιζώντος συζύγου και διαδοχή
[Άρθρα 44-51] Σελ. 789
ΜΕΡΟΣ ΙV – Ποικίλες διατάξεις
[Άρθρα 52-55] Σελ. 791
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 46)
ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ Σελ. 792
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 48(2))
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΩΝ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ Σελ. 793
[27] Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 189)
ΜΕΡΟΣ Ι – Εισαγωγικές διατάξεις
[Άρθρα 1-2] Σελ. 795
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Πρωτοκολλητής και πρωτοκολλητείο επικύρωσης διαθηκών
[Άρθρα 3-8] Σελ. 797
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Κατάθεση, αποκάλυψη και παρουσίαση διαθηκών
[Άρθρα 9-11] Σελ. 799
ΜΕΡΟΣ IV – Παραχωρητήρια
[Άρθρα 12-24] Σελ. 800
ΜΕΡΟΣ V – Περιέλευση κληρονομιάς με την έκδοση παραχωρητηρίου και μετά το πέρας διαχείρισης
[Άρθρα 25-30] Σελ. 803
ΜΕΡΟΣ VI – Διαχείριση - Γενικές διατάξεις
[Άρθρα 31-47] Σελ. 807
Διαχείριση όταν υπάρχουν κληρονόμοι οι οποίοι τελούν υπό ανικανότητα [Άρθρα 48-50] Σελ. 813
ΜΕΡΟΣ VΙΙ – Ποικίλες διατάξεις
[Άρθρα 51-59] Σελ. 815
IX. ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
[28] Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 224)
[Άρθρο 1] Σελ. 823
ΜΕΡΟΣ Ι – Εισαγωγικές διατάξεις
[Άρθρα 2-4] Σελ. 823
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Διακατοχή
Διατάξεις που αφορούν Ακίνητη Ιδιοκτησία άλλη ή Ιδιοκτησία Βακούφ (Vakf) [Άρθρα 5-35] Σελ. 826
Διατάξεις που αφορούν σε Ακίνητη Ιδιοκτησία Βακούφ (Vakf) [Άρθρα 36-38] Σελ. 846
MEΡΟΣ ΙΙΑ – Κοινόκτητες Οικοδομές
Γενικές Διατάξεις [Άρθρα 38Α-38Ε] Σελ. 847
Μονάδες και Κοινόκτητη Ιδιοκτησία [Άρθρα 38ΣΤ-38Ι] Σελ. 849
Συντήρηση, Ασφάλιση κτλ. Κοινόκτητων Οικοδομών [Άρθρα 38ΙΑ-38ΙB] Σελ. 851
Μερική ή ολική καταστροφή κοινόκτητων οικοδομών και τερματισμός κοινόκτητων οικοδομών [Άρθρα 38ΙΓ-38Λ] Σελ. 851
Eγγραφή κοινόκτητων οικοδομών μονάδων και κοινόκτητης ιδιοκτησίας [Άρθρα 38ΛΑ-38ΛΒ] Σελ. 857
Κανονισμοί [Άρθρο 38ΛΓ] Σελ. 857
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Εγγραφή
[Άρθρα 39-65] Σελ. 858
ΜΕΡΟΣ ΙV – Eγγραφή μισθώσεων
[Άρθρα 65Α-65ΙΕα] Σελ. 868
ΜΕΡΟΣ V – Εγγραφή εμπιστευμάτων
[Άρθρο 65ΙΕ] Σελ. 876
ΜΕΡΟΣ VI – Εγγραφή περιοριστικών συμβάσεων
[Άρθρα 65ΙΣΤ-65Κ] Σελ. 877
ΜΕΡΟΣ VIΑ – Εκσυγχρονισμός εγγραφής
[Άρθρα 65ΚΑ-65ΚΘ] Σελ. 878
ΜΕΡΟΣ VIΒ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
[Άρθρα 65Λ-65ΜΒ] Σελ. 883
ΜΕΡΟΣ VΙΙ – Εκτίμηση
[Άρθρα 66-74] Σελ. 889
ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ – Ποικίλες διατάξεις
[Άρθρα 75-86] Σελ. 893
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 33(4))
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Σελ. 899
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 68)
ΟΡΚΟΣ ΑΠΟ ΕΚΤΙΜΗΤΗ Σελ. 900
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 82)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΣ Α΄ Σελ. 901
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 83)
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΩΝ Σελ. 901
ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 4)
Παράρτημα (Άρθρο 38ΚΑ)
Πρότυποι Κανονισμοί για τη Ρύθμιση και Διαχείριση Κοινόκτητων Οικοδομών Σελ. 903
[29] Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965 (Ν 9/1965)
[Άρθρο 1] Σελ. 915
ΜΕΡΟΣ Ι – ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
[Άρθρα 2-3] Σελ. 915
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΑΣ
[Άρθρα 4-7] Σελ. 918
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ Ή ΥΠΟΘΗΚΩΝ
[Άρθρα 8-17Α] Σελ. 919
ΜΕΡΟΣ IV – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
[Άρθρα 18-20] Σελ. 927
ΜΕΡΟΣ V – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΑΣ
[Άρθρα 21-36] Σελ. 929
ΜΕΡΟΣ VI – ΠΩΛΗΣΙΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
[Άρθρα 37-44] Σελ. 938
ΜΕΡΟΣ VIA – ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΥΠΟΘΗΚΟ ΔΑΝΕΙΣΤΗ
[Άρθρα 44Α-44ΙΑΑ] Σελ. 945
ΜΕΡΟΣ VIB – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ
[Άρθρα 44ΙΣΤ-44ΚΖ] Σελ. 956
ΜΕΡΟΣ VII – ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 45-60] Σελ. 964
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρον 12(6))
ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ Σελ. 967
ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Σελ. 969
ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρον 18(2))
Τύπος “Α” - Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965 Σελ. 969
ΠΙΝΑΞ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΟΥ Η ΔΗΛΩΣΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Σελ. 970
(Άρθρον 21(2))
Τύπος “Β” - Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965 Σελ. 971
ΠΙΝΑΞ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΟΥ Η ΔΗΛΩΣΙΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Σελ. 972
(Άρθρον 32)
Τύπος “Γ” - Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965 Σελ. 973
(Άρθρον 34)
Τύπος “Δ” - Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965 Σελ. 974
(Άρθρον 35)
Τύπος “Ε” - Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965 Σελ. 975
(Άρθρον 38(1))
Τύπος “Ζ” - Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965 Σελ. 975
(Άρθρον 38(2))
Τύπος “Η” - Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1965 Σελ. 976
«ΤΥΠΟΣ «Θ» - ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 2014 Σελ. 977
ΤΥΠΟΣ «Ι» - ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 2014 Σελ. 978
ΤΥΠΟΣ «IΑ» - ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 2014 Σελ. 979
ΤΥΠΟΣ «ΙΒ» - ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 2014 Σελ. 980
ΤΥΠΟΣ «ΙΓ» - ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 2014 Σελ. 981
ΤΥΠΟΣ «ΙΔ» - ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 10) ΤΟΥ 2015 Σελ. 981
ΤΥΠΟΣ «ΙΕ» - ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 10) ΤΟΥ 2015 Σελ. 982
ΤΥΠΟΣ «ΙΣΤ» - ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 10) ΤΟΥ 2015 Σελ. 983
ΤΥΠΟΣ «ΙΖ» - ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 10) ΤΟΥ 2015 Σελ. 984
ΤΥΠΟΣ «ΙΗ» - ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 10) ΤΟΥ 2015 Σελ. 985
ΤΡΙΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρον 55)
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ Σελ. 986
[30] Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ (KΕΦ. 219)
[Άρθρα 1-13] Σελ. 987
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ (Άρθρο 3) Σελ. 994
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Σελ. 994
[31] Ο ΠΕΡΙ ΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ) ΝΟΜΟΣ (KΕΦ. 109)
[Άρθρα 1-5] Σελ. 1011
[32] Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 (N 90/1972)
[Άρθρο 1] Σελ. 1017
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρο 2] Σελ. 1017
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ
[Άρθρα 3-6] Σελ. 1021
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ – ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ
[Άρθρα 7-9] Σελ. 1022
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ – ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
[Άρθρα 10-19] Σελ. 1023
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Πολεοδομική άδεια [Άρθρα 20-35] Σελ. 1029
Ανάκλησις ή τροποποίησις πολεοδομικής αδείας [Άρθρο 36] Σελ. 1038
Επιπρόσθετοι εξουσίαι ελέγχου [Άρθρα 37-43] Σελ. 1039
Συμπληρωματικαί Διατάξεις [Άρθρα 44-45Β]. Σελ. 1044
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟΝ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Επιβολή εις περιπτώσεις καθ’ ας απαιτείται πολεοδομική άδεια [Άρθρα 46-52] Σελ. 1051
Επιβολή ελέγχου δυνάμει του άρθρου 42 [Άρθρα 53-55] Σελ. 1056
Επιβολή εις άλλας περιπτώσεις [Άρθρα 56-59] Σελ. 1057
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ – ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 60-66] Σελ. 1059
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ
Απαιτήσεις δι’ αποζημίωσιν και καταβολήν αποζημιώσεως [Άρθρα 67-74] Σελ. 1062
Ποικίλαι διατάξεις ως προς αποζημιώσεις εις ωρισμένας περιπτώσεις [Άρθρα 75-79] Σελ. 1065
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟΝ – ΤΕΛΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ
[Άρθρο 80] Σελ. 1067
ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ – ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 81-91] Σελ. 1067
ΠΙΝΑΚΑΣ [άρθρο 12(16)]
Παρατυπίες για τις οποίες δύναται να δοθεί θετική γνωμάτευση της επιτροπής και να εκδοθεί πολεοδομική άδεια κατά παρέκκλιση από την πολεοδομική αρχή Σελ. 1077
[33] O ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) ΝΟΜΟΣ TOY 2011 (Ν 81(I)/2011)
[Άρθρα 1-18] Σελ. 1081
Χ. ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
[34] Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 113)
[Άρθρα 1-2] Σελ. 1095
ΜΕΡΟΣ Ι – Σύσταση εταιρειών και συναφή θέματα
Ιδρυτικό Έγγραφο [Άρθρα 3-7] Σελ. 1102
Καταστατικό [Άρθρα 8-12] Σελ. 1105
Τύπος Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού [Άρθρο 13] Σελ. 1106
Εγγραφή [Άρθρα 14-17] Σελ. 1106
Διατάξεις σε σχέση με ονόματα εταιρειών [Άρθρα 18-20] Σελ. 1108
Γενικές διατάξεις σε σχέση με Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό [Άρθρα 21-26] Σελ. 1110
Ιδιότητα μέλους εταιρείας [Άρθρα 27-28] Σελ. 1111
Ιδιωτικές εταιρείες [Άρθρα 29-31Α] Σελ. 1112
Μείωση του Αριθμού των Μελών κάτω από το Ελάχιστο Νόμιμο Όριο [Άρθρο 32] Σελ. 1114
Συμβάσεις κ.λπ. [Άρθρα 33-36] Σελ. 1114
Επικύρωση Εγγράφων [Άρθρα 37-37Α] Σελ. 1116
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Μετοχικό κεφάλαιο και χρεωστικά ομόλογα
Πρόσκληση για εγγραφή [Άρθρα 38-46Α] Σελ. 1117
Παραχώρηση [Άρθρα 47-51Α] Σελ. 1123
Προμήθειες και Εκπτώσεις κ.λπ. [Άρθρα 52-53] Σελ. 1132
Ερμηνεία Αναφορών σε προσφορά Μετοχών ή Χρεωστικών Ομολόγων στο Κοινό [Άρθρο 54] Σελ. 1133
Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο και υπό το Άρτιο και Εξαγοράσιμες Προνομιούχες Μετοχές [Άρθρα 55-57ΣΤ] Σελ. 1134
Διάφορες Διατάξεις που αφορούν το Μετοχικό Κεφάλαιο [Άρθρα 58-63] Σελ. 1140
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου και Συναφείς Συναλλαγές [Άρθρα 64-69] Σελ. 1145
Δικαιώματα Μετόχων και Μεταβολή των [Άρθρα 69Α-70] Σελ. 1148
Μεταβίβαση Μετοχών και Χρεωστικών Ομολόγων, Απόδειξη τίτλου κ.λπ. [Άρθρα 71-82] Σελ. 1149
Ειδικές Διατάξεις που αφορούν Χρεωστικά Ομόλογα [Άρθρα 83-89] Σελ. 1151
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – Επιβαρύνσεις και υποθήκες
Εγγραφή Επιβαρύνσεων και Καταχώρηση Υποθηκών [Άρθρα 90-97] Σελ. 1155
Διατάξεις αναφορικά με Μητρώο Επιβαρύνσεων Εταιρείας και Βιβλίο Υποθηκών και αναφορικά με Αντίγραφα Εγγράφων που συνιστούν Επιβαρύνσεις και Υποθήκες [Άρθρα 98-100] Σελ. 1161
Εφαρμογή του Μέρους ΙΙΙ σε Εταιρείες που έχουν συσταθεί εκτός της Δημοκρατίας [Άρθρο 101] Σελ. 1162
ΜΕΡΟΣ ΙV – Διοίκηση και διαχείριση
Εγγεγραμμένο Γραφείο, Δημοσίευση Ονόματος και Αναγραφή Στοιχείων σε Εμπορικά Έγγραφα [Άρθρα 102-103] Σελ. 1162
Περιορισμοί στην Έναρξη Εργασίας [Άρθρο 104] Σελ. 1164
Μητρώο Μελών [Άρθρα 105-113Α] Σελ. 1165
Μητρώο Εξωτερικού [Άρθρα 114-117Α] Σελ. 1169
Ετήσια Έκθεση [Άρθρα 118-123] Σελ. 1171
Συνελεύσεις και Διαδικασία [Άρθρα 124-125] Σελ. 1174
Σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης μετά από αίτηση [Άρθρα 126-140] Σελ. 1176
Οικονομικές καταστάσεις και Έλεγχος [Άρθρα 141-157] Σελ. 1192
Επιθεώρηση [Άρθρα 158-169] Σελ. 1212
Διανομή μερισμάτων, κερδών και στοιχείων ενεργητικού [Άρθρα 169Α-169Ε] Σελ. 1218
Υποχρεώσεις των Συμβούλων ως προς τη Διοίκηση και Διαχείριση της Εταιρείας [Άρθρο 169ΣΤ] Σελ. 1220
Σύμβουλοι και άλλοι Αξιωματούχοι [Άρθρα 170-196] Σελ. 1220
Ακύρωση Διατάξεων σε Καταστατικό ή Συμβάσεις που απαλλάσσουν Αξιωματούχους από Ευθύνη [Άρθρο 197] Σελ. 1237
Διακανονισμοί και Αναδιοργανώσεις [Άρθρα 198-201] Σελ. 1238
Συγχώνευση και Διάσπαση Δημόσιων Εταιρειών [Άρθρα 201Α-201Η] Σελ. 1242
Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιρειών [Άρθρα 201Θ-201ΚΖ] Σελ. 1251
Μειονότητες [Άρθρο 202] Σελ. 1261
ΜΕΡΟΣ IVA – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗ
[Άρθρα 202Α-202ΛΗ] Σελ. 1262
MEΡΟΣ V – Εκκαθάριση
(I) ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
Τρόποι Εκκαθάρισης [Άρθρο 203] Σελ. 1294
Συνεισφορείς [Άρθρα 204-208] Σελ. 1295
(II) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Δικαιοδοσία [Άρθρα 209-210] Σελ. 1296
Περιπτώσεις που η εταιρεία δύναται να εκκαθαριστεί από το Δικαστήριο [Άρθρα 211-212] Σελ. 1297
Αίτηση Εκκαθάρισης και συνέπειές της [Άρθρα 213-217] Σελ. 1298
Έναρξη Εκκαθάρισης [Άρθρο 218] Σελ. 1300
Συνέπειες Διατάγματος Εκκαθάρισης [Άρθρα 219-221] Σελ. 1300
Επίσημος Παραλήπτης σε Εκκαθάριση [Άρθρα 222-225] Σελ. 1302
Εκκαθαριστές [Άρθρα 226-239Α] Σελ. 1304
Επιτροπές Επιθεώρησης [Άρθρα 240-242] Σελ. 1313
Γενικές εξουσίες του Δικαστηρίου σε περίπτωση Εκκαθάρισης από το Δικαστήριο [Άρθρα 243-260] Σελ. 1314
(ΙΙΙ) ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Ψηφίσματα για, και Έναρξη, Εκούσιας Εκκαθάρισης [Άρθρα 261-263] Σελ. 1324
Συνέπειες Εκούσιας Εκκαθάρισης [Άρθρα 264-265] Σελ. 1325
Δήλωση Φερεγγυότητας [Άρθρο 266] Σελ. 1325
Διατάξεις που εφαρμόζονται σε Εκούσια Εκκαθάριση από Μέλη [Άρθρα 267-274] Σελ. 1326
Διατάξεις που εφαρμόζονται σε Εκούσια Εκκαθάριση από πιστωτές [Άρθρα 275-283] Σελ. 1329
Διατάξεις που εφαρμόζονται σε κάθε Εκούσια Εκκαθάριση [Άρθρα 284-292] Σελ. 1332
(IV) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
[Άρθρα 293-297] Σελ. 1334
(V) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Επαλήθευση και Κατάταξη Απαιτήσεων [Άρθρα 298-300] Σελ. 1335
Αποτέλεσμα Εκκαθάρισης σε προηγούμενες και άλλες Δικαιοπραξίες [Άρθρα 301-306] Σελ. 1340
Αδικήματα προηγούμενα ή κατά τη διάρκεια Εκκαθάρισης [Άρθρα 307-313] Σελ. 1344
Συμπληρωματικές διατάξεις ως προς εκκαθάριση [Άρθρα 314-323] Σελ. 1349
Συμπληρωματικές Εξουσίες του Δικαστηρίου [Άρθρα 324-325] Σελ. 1352
Διατάξεις αναφορικά με Διάλυση [Άρθρα 326-329] Σελ. 1353
Λογαριασμός Εκκαθάρισης Εταιρειών [Άρθρο 330] Σελ. 1355
Λειτουργοί [Άρθρα 331-332] Σελ. 1356
Κανονισμοί και Τέλη [Άρθρο 333] Σελ. 1356
MΕΡΟΣ VΙ – Παραλήπτες και διαχειριστές
[Άρθρα 334-344] Σελ. 1356
ΜΕΡΟΣ VII – Εφαρμογή του νόμου σε εταιρείες που συστάθηκαν ή γράφτηκαν με βάση προηγούμενους νόμους
[Άρθρο 345] Σελ. 1361
ΜΕΡΟΣ VIII – Εταιρείες που συστάθηκαν εκτός της δημοκρατίας
Πρόνοιες ως προς την Εγκαθίδρυση Τόπου Εργασίας στη Δημοκρατία [Άρθρα 346-354] Σελ. 1362
Μεταφορά εγγεγραμμένου γραφείου εταιρειών στην και εκτός της Δημοκρατίας [Άρθρα 354Α-354ΙΗ] Σελ. 1367
Προσκλήσεις για εγγραφή [Άρθρα 355-361Α] Σελ. 1374
Διάλυση [Άρθρο 362] Σελ. 1378
ΜΕΡΟΣ ΙΧ – Γενικές διατάξεις αναφορικά με την εγγραφή
[Άρθρα 363-366] Σελ. 1378
ΜΕΡΟΣ X – Ποικίλες διατάξεις σχετικά με τραπεζικές εταιρείες και ορισμένους οργανισμούς
[Άρθρα 367-370] Σελ. 1385
ΜΕΡΟΣ ΧΙ – Γενικά
[Άρθρα 371-372Α] Σελ. 1386
Αδικήματα [Άρθρα 373-381] Σελ. 1387
Νομικές Διαδικασίες [Άρθρα 382-384] Σελ. 1389
Γενικές Διατάξεις ως προς το Υπουργικό Συμβούλιο [Άρθρα 385-387] Σελ. 1390
Συμπληρωματικά [Άρθρα 388-393] Σελ. 1391
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(ΠΙΝΑΚΕΣ Α, Β, Γ ΚΑΙ Δ – Άρθρα 2 και 13)
ΠΙΝΑΚΑΣ A Σελ. 1395
ΠΙΝΑΚΑΣ B
ΤΥΠΟΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Σελ. 1417
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
ΤΥΠΟΣ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σελ. 1418
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σελ. 1429
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρα 16 και 387)
ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Σελ. 1430
ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 31)
ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ Σελ. 1431
ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρα 31, 39, 41, 47, 355, 356, 358)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ Σελ. 1436
ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 48)
ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ, ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ Σελ. 1441
ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρα 118 και 387)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σελ. 1446
ΔΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 297)
ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Σελ. 1455
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρα 369 και 387)
ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Σελ. 1456
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 373)
ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 373 Σελ. 1457
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 121)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ Σελ. 1458
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σελ. 1465
[35] Ο ΠΕΡΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 116)
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Σελ. 1469
[Άρθρα 1-3] Σελ. 1469
ΜΕΡΟΣ Ι – ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
[Άρθρα 5-46Α] Σελ. 1470
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
[Άρθρα 47-49] Σελ. 1481
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΕΓΓΡΑΦΗ
[Άρθρα 50-63] Σελ. 1482
ΜΕΡΟΣ IV – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 64-67] Σελ. 1486
[36] Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1992 (Ν 69(Ι)/1992)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΕIΣΑΓΩΓΗ
[Άρθρα 1-2Α] Σελ. 1491
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ ΔIΕΘΝΗ ΕΜΠIΣΤΕΥΜΑΤΑ
[Άρθρα 3-12] Σελ. 1493
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
[Άρθρα 12Α-12Ε] Σελ. 1501
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΔIΑΦΟΡΑ
[Άρθρα 13-15] Σελ. 1502
[37] Ο ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 5)
[Άρθρα 1-2] Σελ. 1505
ΜΕΡΟΣ Ι – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
[Άρθρο 3] Σελ. 1506
Διάταγμα Πτώχευσης [Άρθρα 4-13Α] Σελ. 1508
Διαδικασία Μετά το Διάταγμα [Άρθρα 14-15] Σελ. 1514
Δημόσια Εξέταση Πτωχεύσαντα [Άρθρο 16] Σελ. 1515
Συμβιβασμός ή Σχέδιο Διευθέτησης [Άρθρα 17-18] Σελ. 1515
Κήρυξη Πτώχευσης [Άρθρα 19-22] Σελ. 1517
Έλεγχος επί του προσώπου και της περιουσίας του πτωχεύσαντα [Άρθρα 23-31Γ] Σελ. 1519
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΑΝΤΑ
[Άρθρα 32-33] Σελ. 1528
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Επαληθεύσιμα χρέη [Άρθρα 34-35] Σελ. 1529
Καταμερισμός Ενεργητικού [Άρθρα 36-39] Σελ. 1530
Περιουσία Διαθέσιμη για Πληρωμή Χρεών [Άρθρα 40-43] Σελ. 1536
Αποτέλεσμα Πτώχευσης σε Προηγούμενες Συναλλαγές [Άρθρα 44-48] Σελ. 1539
Ρευστοποίηση Περιουσίας [Άρθρα 49-57] Σελ. 1542
Διανομή Περιουσίας [Άρθρα 58-66] Σελ. 1548
ΜΕΡΟΣ IV – ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ
[Άρθρα 67-70] Σελ. 1551
ΜΕΡΟΣ V – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ
[Άρθρα 71-86] Σελ. 1553
ΜΕΡΟΣ VI – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
[Άρθρα 87-103] Σελ. 1557
ΜΕΡΟΣ VII – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 104-128] Σελ. 1560
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 14)
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ Σελ. 1570
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 37)
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ Σελ. 1573
ΧI. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
[38] Ο ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967 (N 24/1967)
ΜΕΡΟΣ I – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 1-2] Σελ. 1583
ΜΕΡΟΣ II – ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
[Άρθρα 3-8] Σελ. 1584
ΜΕΡΟΣ III – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
[Άρθρα 9-15Α] Σελ. 1587
ΜΕΡΟΣ IV – ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ
[Άρθρα 16-26Β] Σελ. 1589
ΜΕΡΟΣ V – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
[Άρθρα 27-29Α] Σελ. 1596
ΜΕΡΟΣ VI – ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
[Άρθρα 30-32] Σελ. 1597
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ – (Άρθρον 3 και Άρθρον 16) Σελ. 1598
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ – (Άρθρον 13 και Άρθρον 16) Σελ. 1599
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ – (Άρθρον 11 και Άρθρον 14) Σελ. 1601
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ – (Άρθρον 16 και Άρθρον 17) Σελ. 1603
[39] Ο ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤ΄ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967 (Ν 8/1967)
ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 1-2] Σελ. 1605
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΑΔΕΙΑΙ
[Άρθρα 3-7] Σελ. 1607
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΔΕΙΩΝ
[Άρθρα 8-11] Σελ. 1608
ΜΕΡΟΣ IV – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
[Άρθρα 12-12Α] Σελ. 1610
ΜΕΡΟΣ V – ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
[Άρθρα 13-15] Σελ. 1614
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 1619
Back to Top