ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ


Συντομευμένη έκδοση
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12523
Δικηγορική Εταιρία Ζέπος & Γιαννόπουλος
  • Έκδοση: 2010
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 414
  • ISBN: 978-960-272-700-3
  • Black friday εκδόσεις: 30%
H παρούσα συντομευμένη έκδοση "Υπόδειγμα Σύμβασης για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σχετικά με τους φόρους Εισοδήματος και Κεφαλαίου" αποτελεί μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του Υποδείγματος και των Ερμηνευτικών Σχολίων της Σύμβασης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την αποφυγή της διπλής φορολογίας στους τομείς της φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, περιέχει το κείμενο του Υποδείγματος Σύμβασης για την Αποφυγή της διπλής Φορολογίας ως είχε στις 17 Ιουλίου 2008 μετά από έγκριση της έβδομης αναθεώρησής του από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ.

Το παρόν βιβλίο συνιστά την έβδομη συντομευμένη εκδοχή της έκδοσης των Τόμων I και ΙΙ με κινητά φύλλα με τίτλο "Model Tax Convention on Income and on Capital"(Υπόδειγμα Σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου), που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1992 και έκτοτε ενημερώνεται περιοδικά.

Βασικός στόχος του Υποδείγματος Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου είναι κυρίως η παροχή των μέσων για την επίλυση σε ενιαία βάση των πλέον συνήθων προβλημάτων που προκύπτουν στον τομέα της διεθνούς διπλής φορολογίας. Όπως συνιστάται από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ, τα κράτη-μέλη, όταν συνάπτουν ή αναθεωρούν τις διμερείς τους συμβάσεις, πρέπει να βασίζονται στο παρόν Υπόδειγμα της Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, όπως ερμηνεύεται από τα σχετικά Ερμηνευτικά Σχόλια και να έχουν υπόψη τους τις επιφυλάξεις που περιέχονται σε αυτά. Οι φορολογικές περαιτέρω αρχές, κατά την εφαρμογή και ερμηνεία των διατάξεων των διμερών συμβάσεών τους για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, βασιζόμενες στο Υπόδειγμα Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα εν λόγω Ερμηνευτικά Σχόλια, όπως τροποποιούνται από καιρό σε καιρό και με την επιφύλαξη των παρατηρήσεών τους επί αυτών.

Το Υπόδειγμα Σύμβασης πρώτα περιγράφει το πεδίο εφαρμογής του (Κεφάλαιο Ι) και στη συνέχεια ορίζει κάποιους όρους (Κεφάλαιο ΙΙ). Το κύριο μέρος της Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, αποτελείται από τα Κεφάλαια ΙΙΙ έως V, όπου ορίζεται σε ποιο βαθμό κάθε ένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη δύναται να φορολογεί το εισόδημα και το κεφάλαιο και πώς εξαλείφεται η διεθνής διπλή φορολογία. Ακολουθούν οι Ειδικοί Όροι (Κεφάλαιο VI) και οι Τελικοί Όροι (θέση σε ισχύ και λήξη, Κεφάλαιο VII). Για κάθε άρθρο της Σύμβασης για την Αποφυγή της διπλής Φορολογίας υπάρχει λεπτομερές Ερμηνευτικό Σχόλιο το οποίο αναλύει ή ερμηνεύει τους όρους του. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται οι επιφυλάξεις ορισμένων κρατών-μελών επί των όρων της Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας.
Ευχαριστίες Σελ. vii
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. ix
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
Υπόδειγμα Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίουΣελ. 11
Ερμηνευτικά Σχόλια επί των άρθρων του Υποδείγματος Φορολογικής Σύμβασης Σελ. 37
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 Σελ. 39
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Σελ. 58
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3Σελ. 61
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 Σελ. 66
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5Σελ. 75
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6Σελ. 110
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7Σελ. 112
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 Σελ. 134
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9Σελ. 141
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 Σελ. 146
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11Σελ. 165
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12Σελ. 178
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13Σελ. 194
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14Σελ. 206
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15Σελ. 207
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 Σελ. 219
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 Σελ. 221
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 Σελ. 227
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 Σελ. 246
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20Σελ. 250
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21Σελ. 251
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22Σελ. 255
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 23 A ΚΑΙ 23 BΣελ. 258
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24Σελ. 286
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25Σελ. 307
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 Σελ. 351
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27Σελ. 366
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 Σελ. 375
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29Σελ. 377
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 30 ΚΑΙ 31Σελ. 378
Θέσεις των χωρών εκτός ΟΟΣΑ σχετικά με το Υπόδειγμα Φορολογικής Σύμβασης του ΟΟΣΑΣελ. 379
Παράρτημα - Σύσταση του συμβουλίου του ΟΟΣΑ σχετικά με το Υπόδειγμα Φορολογικής Σύμβασης Εισοδήματος και ΚεφαλαίουΣελ. 413
Back to Top