ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (2 ΤΟΜΟΙ)


Επωφεληθείτε της Έκπτωσης 40% για τη συνδυαστική αγορά εντύπου & e-book και αποκτήστε όλα τα Υποδείγματα σε επεξεργάσιμα αρχεία

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 161€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 201,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16181| 16307
Χρυσανθάκης Χ.
  • Έκδοση: 2017
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 2368
  • ISBN: 978-960-622-357-0 | 978-960-622-455-3
  • Black friday εκδόσεις: 30%

1ος Τόμος

Για πρώτη φορά κυκλοφορεί ένα έργο το οποίο συγκεντρώνει τα σημαντικότερα Υποδείγματα ενδίκων βοηθημάτων και μέσων στον χώρο του Διοικητικού Δικαίου, διαρθρωμένα θεματικά σε δύο τόμους. Στον ανά χείρας πρώτο Τόμο περιλαμβάνονται υποδείγματα δικογράφων (ενδίκων βοηθημάτων και μέσων) ενημερωμένα με όλες τις πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν στην δικονομία των διαφορών ουσίας (Ν 2717/1999) και των ακυρωτικών διαφορών (ΠΔ 18/1989). Ο παρών 1ος Τόμος διαρθρώνεται σε δύο μέρη:

Στο Γενικό Μέρος περιλαμβάνονται υποδείγματα όλων των βασικών ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που ασκούνται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν ως γενικός οδηγός σε επιμέρους περιπτώσεις, ανεξαρτήτως ειδικής θεματικής, και συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων υποδείγματα αίτησης ακυρώσεως, προσφυγής, αγωγής, ανακοπής, παρεμβάσεως, αίτησης αναστολής και αίτησης αναιρέσεως.

Στα Ειδικά Θέματα περιλαμβάνονται υποδείγματα προσαρμοσμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις κυριότερες ειδικές θεματικές του Δημοσίου Δικαίου και ειδικότερα, στην Αστική ευθύνη του Δημοσίου, στις Δημόσιες Συμβάσεις, στο Περιβάλλον, στην Πολεοδομία, στα Δάση, στην Αναγκαστική Απαλλοτρίωση, στους Πρόσφυγες, στη Φορολογία, στη Δημοτική Φορολογία, στον ΚΕΔΕ, στη Διαταγή Πληρωμής και στην Εκπαίδευση.

Όλα τα παραπάνω υποδείγματα είναι εμπλουτισμένα με ερμηνευτικά σχόλια και πρόσφατη νομολογία, προσφέροντας στους αναγνώστες βασικές νομολογιακές και θεωρητικές κατευθύνσεις για κάθε επιμέρους ζήτημα που ανακύπτει. Οι παραπομπές σε νομοθεσία, νομολογία και βιβλιογραφία που φιλοξενούνται στο τέλος κάθε δικογράφου δίνουν την βασική κατεύθυνση για την περαιτέρω διερεύνηση των σχετικών θεμάτων από ερευνητές και νομικούς της πράξης.

Η έκδοση του παρόντος πρώτου Τόμου του συλλογικού έργου «Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου» εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας των εκδόσεων της Νομικής Βιβλιοθήκης να προσφέρει ένα χρήσιμο εργαλείο που να διασφαλίζει την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση του λειτουργήματος των δικηγόρων, με γνώμονα την διευκόλυνση του έργου τους, αναγνωρίζοντας τις απαιτητικές συνθήκες που επικρατούν πλέον στον χώρο, καθώς και την πίεση του χρόνου στο πλαίσιο της καθημερινής πρακτικής.

2ος Τόμος

 Ο παρών δεύτερος τόμος «Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου» παραδίδεται στο κοινό λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του πρώτου τόμου των Υποδειγμάτων Διοικητικού Δικαίου, συμπληρώνοντας την προσπάθεια συγκέντρωσης υποδειγμάτων που καλύπτουν ένα ιδιαίτερα διευρυμένο φάσμα της νομικής πρακτικής που αφορά το διοικητικό δίκαιο.

Περιλαμβάνονται υποδείγματα που αφορούν σε ειδικά θέματα του Διοικητικού Δικαίου, ενημερωμένα με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις. Στον δεύτερο τόμο έχει καταβληθεί προσπάθεια συγκέντρωσης επίλεκτων υποδειγμάτων από τους πλέον διαδεδομένους κλάδους του Διοικητικού Δικαίου, με στόχο την επίλυση πρακτικών ζητημάτων, με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι δικηγόροι της πράξης στην δικαστηριακή καθημερινότητα.

Ειδικότερα, παρουσιάζονται υποδείγματα που αφορούν στις κατωτέρω ενότητες:

Κοινωνική Ασφάλιση, Δίκαιο της Υγείας, Αλλοδαποί, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Υπαίθριες Διαφημίσεις, Αποδοχές, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υπαλληλικές ­Διαφορές, Κρατικές ενισχύσεις, Ενέργεια, Πρόστιμα, Διοικητικές Διαφορές από Σήματα, Εκλογικές Διαφορές, Ακυρωτικές διαφορές (υποθέσεις PSI, προσβολή δικαιωμάτων οικονομικής ελευθερίας, προηγούμενης ακρόασης, ιθαγένεια), Δημόσια Πράγματα, ΕΕΤΤ, Προσωρινή Δικαστική Προστασία, Διοικητική εκτέλεση, Συμμόρφωση της Διοίκησης, Δίκαιη ικανοποίηση-Εύλογη διάρκεια της δίκης, Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τα Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου, είναι εμπλουτισμένα με πλούσια ερμηνευτικά σχόλια και πρόσφατη νομολογία, προσφέροντας στον αναγνώστη τις βασικές νομολογιακές και θεωρητικές κατευθύνσεις για τα επιμέρους θέματα που ανακύπτουν.

Οι παραπομπές στη νομοθεσία, στην πρόσφατη νομολογία και στη σχετική βιβλιογραφία που φιλοξενούνται στο τέλος των παρατηρήσεων κάθε υποδείγματος δίδει το έναυσμα στον αναγνώστη για την περαιτέρω διερεύνηση των αντίστοιχων θεμάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ
1. Αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 3
2. Αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (Ακυρωτικός Σχηματισμός) Σελ. 9
3. Υπόμνημα επί αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (Ακυρωτικός Σχηματισμός) Σελ. 14
4. Πρόσθετοι λόγοι ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (Ακυρωτικός Σχηματισμός) Σελ. 21
5. Αίτηση άρθρου 32 παρ. 3 ΠΔ 18/1989 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (Ακυρωτικός Σχηματισμός) Σελ. 26
Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 1-5 [Κ. Καλονόμος, Σ. Χριστοφορίδου] Σελ. 32
ΙΙ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ
6. Προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σελ. 49
7. Υπόμνημα ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σελ. 53
Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 6-7 [Κ. Καλονόμος, Σ. Χριστοφορίδου] Σελ. 58
III. ΑΓΩΓΗ
8. Αγωγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σελ. 69
9. Υπόμνημα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Σελ. 73
Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 8-9 [Κ. Καλονόμος] Σελ. 80
IV. ΑΝΑΚΟΠΗ
10. Ανακοπή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σελ. 83
Παρατηρήσεις [Κ. Καλονόμος] Σελ. 89
V. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
1. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΚΗ
11. Παρέμβαση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου (Ακυρωτική διαδικασία) Σελ. 93
Παρατηρήσεις [Κ. Καλονόμος, Σ. Χριστοφορίδου] Σελ. 98
2. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
12. Παρέμβαση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σελ. 103
Παρατηρήσεις [Κ. Καλονόμος, Σ. Χριστοφορίδου] Σελ. 107
VI. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
13. Αίτηση αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (Σχηματισμός ακυρωτικής αρμοδιότητας - Διαδικασία Συμβουλίου) Σελ. 111
Παρατηρήσεις [Β. Καραγκούνη] Σελ. 115
14. Αίτηση αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου (Εν Συμβουλίω) Σελ. 121
Παρατηρήσεις [Κ. Καλονόμος, Β. Καραγκούνη] Σελ. 131
VII. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
1. ΕΦΕΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
15. Έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 141
Παρατηρήσεις [Κ. Καλονόμος, Σ. Χριστοφορίδου] Σελ. 148
2. ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
16. Έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (Σχηματισμός Ουσίας) Σελ. 155
Παρατηρήσεις [Κ. Καλονόμος, Σ. Χριστοφορίδου] Σελ. 160
VIII. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ
17. Αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 173
Παρατηρήσεις [Κ. Καλονόμος, Σ. Χριστοφορίδου] Σελ. 185
Β. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
I. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 105, 106 ΕισΝΑΚ)
18. Αγωγή αποζημίωσης ιδιώτη κατά Δήμου Σελ. 195
19. Αγωγή αποζημίωσης ιδιώτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου προς αποκατάσταση ζημίας προκληθείσας από ανάκληση διοικητικής πράξης Σελ. 208
Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 18-19 [Κ. Καλονόμος] Σελ. 219
II. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4412/2016 [Ι. Κίτσος] Σελ. 235
1. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
20. Προδικαστική προσφυγή σε δημόσιο διαγωνισμό προμηθειών Σελ. 267
Παρατηρήσεις [Κ. Σαμαρτζής] Σελ. 276
21. Αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ σε δημόσιο διαγωνισμό προμηθειών Σελ. 283
Παρατηρήσεις [Κ. Σαμαρτζής] Σελ. 288
22. Αίτηση ακυρώσεως σε δημόσιο διαγωνισμό προμηθειών Σελ. 293
Παρατηρήσεις [Κ. Σαμαρτζής] Σελ. 299
23. Αγωγή για την καταβολή συμβατικού τιμήματος από σύμβαση προμήθειας Σελ. 302
Παρατηρήσεις [Κ. Σαμαρτζής] Σελ. 306
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
24. Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ Σελ. 315
Παρατηρήσεις [Π. Ξυλάκη] Σελ. 320
25. Αίτηση αναστολής άρθρου 372 Ν 4412/2016 ενώπιον του ΣτΕ κατά της ΑΕΠΠ για την αναστολή της απορριπτικής της προδικαστικής προσφυγής απόφασης της καθ’ ης Σελ. 324
Παρατηρήσεις [Π. Ξυλάκη] Σελ. 330
26. Αίτηση ακυρώσεως απόφασης (πράξης) απορριπτικής προδικαστικής προσφυγής εταιρείας Σελ. 333
Παρατηρήσεις [Π. Ξυλάκη] Σελ. 338
27. Αγωγή αποζημίωσης λόγω μη νόμιμου αποκλεισμού εταιρείας από διαγωνισμό Σελ. 341
Παρατηρήσεις [Π. Ξυλάκη] Σελ. 346
III. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΔΑΣΗ
28. Αίτηση ακυρώσεως έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Σελ. 355
Παρατηρήσεις [Α. Χαροκόπου] Σελ. 370
29. Αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεως χαρακτηρισμού εκτάσεως βάσει της Δασικής νομοθεσίας [από τον κύριο του ακινήτου] Σελ. 383
30. Αίτηση ακυρώσεως κατά πράξεως χαρακτηρισμού εκτάσεως βάσει της Δασικής νομοθεσίας [από τρίτους] Σελ. 389
31. Αίτηση ακυρώσεως κατά κηρύξεως εκτάσεως ως αναδασωτέας Σελ. 396
Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 29-31 [Α. Χαροκόπου] Σελ. 403
32. Αίτηση ακυρώσεως απόφασης Υπουργού Πολιτισμού Σελ. 409
Παρατηρήσεις [Α. Χαροκόπου] Σελ. 420
33. Αίτηση ακυρώσεως άδειας δόμησης (οικοδομικής αδείας) Σελ. 438
Παρατηρήσεις [Α. Χαροκόπου] Σελ. 447
34. Προσφυγή κατά πράξης επιβολής περιβαλλοντικού προστίμου Σελ. 462
Παρατηρήσεις [Α. Χαροκόπου] Σελ. 477
IV. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
35. Αίτηση ακυρώσεως κατά άρνησης ανάκλησης συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης Σελ. 487
Παρατηρήσεις [Β. Χρήστου] Σελ. 494
36. Προσφυγή για τη βεβαίωση της αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης/ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή βάρους Σελ. 500
Παρατηρήσεις [Β. Χρήστου] Σελ. 508
V. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
37. Προσφυγή κατά πρωτοβάθμιας απορριπτικής απόφασης αιτήματος υπαγωγής σε καθεστώς πρόσφυγα Σελ. 519
Παρατηρήσεις [Κ. Φαρμακίδης-Μάρκου, Ε. Ρεσσοπούλου] Σελ. 537
38. Αίτηση ακυρώσεως κατά απόφασης των Ανεξαρτήτων Επιτροπών Προσφυγών Σελ. 568
Παρατηρήσεις [Κ. Φαρμακίδης-Μάρκου, Ε. Ρεσσοπούλου] Σελ. 579
VI. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
39. Προσφυγή κατά απόφασης Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος Σελ. 601
Παρατηρήσεις [Θ. Παραμύθας] Σελ. 624
40. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης επί προσφυγής κατά απόφασης Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος Σελ. 673
Παρατηρήσεις [Θ. Παραμύθας] Σελ. 691
41. Προσφυγή κατά απόφασης Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ Σελ. 703
Παρατηρήσεις [Θ. Παραμύθας] Σελ. 731
42. Προσφυγή κατά απόφασης Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά πράξης επιβολής προστίμου του Ν 4174/2013 Σελ. 743
Παρατηρήσεις [Θ. Παραμύθας] Σελ. 754
VII. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
43. Προσφυγή κατά ατομικής πράξης επιβολής δημοτικών φόρων και τελών Σελ. 787
Παρατηρήσεις [Α. Χαροκόπου, Γ.-Ε. Τριχίλης] Σελ. 805
44. Αίτηση ακυρώσεως κατά κανονιστικής απόφασης δημοτικού συμβουλίου περί καθορισμού συντελεστών δημοτικών τελών Σελ. 811
Παρατηρήσεις [Α. Χαροκόπου, Γ.-Ε. Τριχίλης] Σελ. 823
VIII. ΚΕΔΕ
45. Ανακοπή κατά πράξης ατομικής ειδοποίησης καταβολής-υπερημερίας Σελ. 831
Παρατηρήσεις [Γ. Ευσταθόπουλος] Σελ. 849
46. Ανακοπή κατά πράξης ατομικής ειδοποίησης ληξιπρόθεσμων χρεών Σελ. 854
Παρατηρήσεις [Γ. Ευσταθόπουλος] Σελ. 871
47. Ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης Σελ. 876
Παρατηρήσεις [Γ. Ευσταθόπουλος] Σελ. 893
48. Ανακοπή κατά πράξης κατάσχεσης εις χείρας τρίτου Σελ. 898
Παρατηρήσεις [Γ. Ευσταθόπουλος] Σελ. 925
49. Ανακοπή Ο.Λ... ΑΕ κατά κατασχέσεως εις χείρας τρίτου Σελ. 931
Παρατηρήσεις [Ν. Κωνσταντινίδης] Σελ. 1000
IX. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
50. Αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής Σελ. 1009
Παρατηρήσεις [Θ. Ροζής] Σελ. 1013
X. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
51. Αίτηση ακυρώσεως - Αρχή της ισότητας κατά την πρόσβαση στα ΑΕΙ - Αρχή της αξιοκρατίας Σελ. 1021
Παρατηρήσεις [Σπ. Βλαχόπουλος, Μ.-Α. Ζαφειράκου] Σελ. 1028
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 1033
Back to Top