ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2011


Νομολογία - Νομοθεσία - Επιστήμη
Κωδικός Προϊόντος: 00000
  • Έκδοση: 2012
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 2832
  • ISBN: 1108-2798
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η «Επιθεώρηση Νομολογίας» αποτελεί το πληρέστερο και πιο σύγχρονο έργο όσον αφορά στη συλλογή και επεξεργασία της νομολογίας. Αποσκοπεί στην έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωση του νομικού, αφού τον ενημερώνει άμεσα σε επίπεδο νομολογίας, νομοθεσίας και επιστημονικών συγγραμμάτων, καλύπτοντας έτσι ταυτόχρονα τις ανάγκες της δικαστηριακής πρακτικής και της επιστημονικής κατάρτισης. Ένα εξειδικευμένο επιτελείο νομικών συνεργατών επεξεργάζεται τις αποφάσεις όλων των δικαστηρίων και όλων των κλάδων του δικαίου που δημοσιεύονται και στα 41 νομικά περιοδικά που κυκλοφορούν. Τα θέματα (λήμματα) παρουσιάζονται κατ αλφαβητική σειρά σε δύο τόμους, που εκδίδονται έγκαιρα, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν τα νομικά περιοδικά του τελευταίου έτους. Κάθε λήμμα περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί για το θέμα αυτό το τελευταίο έτος, την ισχύουσα νομοθεσία, τη βιβλιογραφία, τα δημοσιεύματα και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο που παραπέμπει στη σχετική νομολογία. Στο τέλος κάθε δεύτερου τόμου συνολικά αλφαβητικά ευρετήρια παραπέμπουν σε όλα τα λήμματα και καθιστούν το έργο ιδιαίτερα χρήσιμο και λειτουργικό.
Back to Top
Α  
AIDS φορείς 
ΥΓΕΙΑ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ σελ. 2151 
Αgent provocateur 
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ σελ. 148 
ΑΠΟΠΕΙΡΑ σελ. 390 
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ σελ. 1231 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ σελ. 1376 
Αβεβαιότητα 
ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ (ΠολΔ) σελ. 943 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 1931 
Αγαθά 
ΑΔΙΚΗΜΑ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ σελ. 59 
'Αγαμη μητέρα 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ σελ. 638 
Αγγελιόσημο 
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ σελ. 2071 
'Αγνοια 
ΑΔΙΚΗΜΑ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ σελ. 59 
ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ σελ. 257 
ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ σελ. 820 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ σελ. 1248 
ΠΛΑΝΗ (ΑστΔ) σελ. 1601 
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ σελ. 1647 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ σελ. 1769 
Αγορά 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ σελ. 1269 
αρχαίων 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ σελ. 383 
ΑΡΧΑΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ σελ. 430 
Αγορανομία - Αγορανομικός Κώδικας 
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ - ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ σελ. 26 
Αγορανομικές παραβάσεις 
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΠοινΔικον) σελ. 927 
ΕΠΙΔΟΣΗ (ΠοινΔικον) σελ. 985 
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ σελ. 1701 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (ΠοινΔικον) σελ. 1780 
Αγοραστής 
ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ (ΑστΔ) σελ. 1201 
δικαιώματα 
ΠΩΛΗΣΗ σελ. 1862 
'Αγρα πελατών 
ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ σελ. 1254 
Αγροί 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ σελ. 564 
Αγροτικές εκτάσεις 
ΔΑΣΗ σελ. 522 
Αγροτικές εργασίες 
ΑΔΙΚΗΜΑ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ σελ. 59 
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ σελ. 2007 
Αγροτική νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ σελ. 28 
Αγροτική Τράπεζα 
ΓΕΩΡΓΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ σελ. 518 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΔιοικΔικον) σελ. 878 
ΕΝΕΧΥΡΟ σελ. 938 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ σελ. 1629 
ΥΠΟΘΗΚΗ σελ. 2214 
Αγροτική φθορά 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ σελ. 28 
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ σελ. 1701 
ΦΘΟΡΑ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ σελ. 2224 
Αγροτικός κλήρος 
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ σελ. 1220 
Αγχιστείς 
ΑΔΙΚΗΜΑ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ σελ. 59 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ σελ. 2276 
Αγωγή 
ΑΜΕΛΕΙΑ (ΑστΔ) σελ. 171 
ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ σελ. 193 
ΑΠΑΤΗ (ΑστΔ) σελ. 331 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ σελ. 384 
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΔιοικΔικον) σελ. 404 
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΠολΔ) σελ. 410 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ (ΠολΔ) σελ. 424 
ΔΑΝΕΙΟ σελ. 521 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ σελ. 564 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ σελ. 569 
ΔΙΑΔΙΚΟΙ (ΠολΔ) σελ. 596 
ΔΙΑΘΗΚΗ σελ. 606 
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ σελ. 623 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ σελ. 734 
ΔΟΥΛΕΙΕΣ σελ. 761 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ σελ. 805 
ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ σελ. 820 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΠολΔ) σελ. 887 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ σελ. 910 
ΕΝΤΟΛΗ σελ. 956 
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ σελ. 1026 
ΚΑΛΗ ΠΙΣΤΗ σελ. 1185 
ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ (ΑστΔ) σελ. 1201 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ σελ. 1269 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ σελ. 1273 
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ σελ. 1647 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ σελ. 1756 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ σελ. 1769 
ΠΡΟΣΤΗΣΗ σελ. 1814 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ σελ. 1829 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 1913 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 1931 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ σελ. 1967 
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ σελ. 2071 
ΤΕΚΝΑ σελ. 2083 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ σελ. 2276 
ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ σελ. 2286 
αδικαιολόγητου πλουτισμού 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 34 
ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ σελ. 51 
ΑΕ κατά μελών ΔΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ σελ. 1035 
αίτημα 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 34 
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ (ΑστΔ) σελ. 110 
ακυρώσεως 
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ (ΑστΔ) σελ. 110 
ΠΩΛΗΣΗ σελ. 1862 
ακυρωτική 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ σελ. 2022 
αμοιβής υπερωριακής εργασίας 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ σελ. 1900 
αναγνώρισης της πατρότητας 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ σελ. 517 
αναγνωριστική 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 34 
ΑΔΙΚΗΜΑ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ σελ. 59 
ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ (ΠολΔ) σελ. 539 
ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ σελ. 585 
ΔΙΑΝΟΜΗ σελ. 617 
ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ σελ. 999 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ σελ. 1035 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ σελ. 1248 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ σελ. 1359 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΠολΔ) σελ. 1415 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ σελ. 1629 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ σελ. 1665 
ΣΗΜΑΤΑ σελ. 1875 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ σελ. 1976 
ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ σελ. 2288 
αναγνωριστική αρνητική 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΠολΔ) σελ. 1415 
αναγνωριστική πλαστότητος 
ΕΓΓΡΑΦΑ (ΠολΔ) σελ. 795 
αναπροσαρμογής μισθώματος 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΡΟΟΠΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ σελ. 1339 
αόριστη 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 34 
ΑΝΑΙΡΕΣΗ (ΠολΔ) σελ. 213 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ σελ. 293 
ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ (ΠολΔ) σελ. 539 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ σελ. 1594 
απαράδεκτη 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 34 
από αδικοπραξία 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 34 
ΕΠΙΤΑΓΗ σελ. 1003 
αποβολής από τη νομή 
ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ (ΠολΔ) σελ. 539 
ΝΟΜΗ σελ. 1400 
απόδοσης κερδών 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ σελ. 1035 
απόδοσης μισθίου 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ σελ. 1359 
απόδοσης ωφέλειας 
ΝΟΜΗ σελ. 1400 
αποζημίωσης 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 34 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ σελ. 437 
ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ (ΠολΔ) σελ. 539 
ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ σελ. 585 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ σελ. 1348 
ΠΛΟΙΟ - ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ σελ. 1652 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σελ. 1796 
άρνηση 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ σελ. 638 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΠολΔ) σελ. 1415 
ΟΜΟΛΟΓΙΑ (ΠολΔ) σελ. 1476 
αφανούς εταίρου 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ σελ. 1035 
βάση 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 34 
ΑΝΑΙΡΕΣΗ (ΠολΔ) σελ. 213 
βάση επικουρική 
ΕΦΕΣΗ (ΠολΔ) σελ. 1106 
βάσης μεταβολή 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ (ΑστΔ - ΕμπΔ) σελ. 1514 
για πληρωμή επιταγής 
ΕΠΙΤΑΓΗ σελ. 1003 
δεύτερη 
ΑΓΩΓΗ (ΔιοικΔικον) σελ. 31 
ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ σελ. 585 
διαζυγίου 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 34 
ΑΝΑΙΡΕΣΗ (ΠολΔ) σελ. 213 
ΓΑΜΟΣ σελ. 509 
ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ σελ. 651 
διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας 
ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΑστΔ - ΕμπΔ) σελ. 142 
διατάραξης νομής 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 34 
ΝΟΜΗ σελ. 1400 
διατροφής 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ σελ. 1359 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ σελ. 638 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ σελ. 1897 
διεκδικητική 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ σελ. 28 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 34 
ΑΝΑΙΡΕΣΗ (ΠολΔ) σελ. 213 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ σελ. 321 
ΕΠΙΣΧΕΣΗ σελ. 1002 
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ σελ. 1220 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ σελ. 1248 
ΝΟΜΗ σελ. 1400 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (ΑστΔ) σελ. 1776 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (ΠολΔ) σελ. 1786 
ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ σελ. 2288 
δικόγραφο 
ΤΟΚΟΣ σελ. 2103 
διορθώσεως εγγραφής 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ σελ. 1286 
εξαγοράς μετοχών μειοψηφίας 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ σελ. 1035 
επανέγερση 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 34 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ (ΑστΔ - ΕμπΔ) σελ. 1514 
επιδίκασης χρηματικής απαίτησης 
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ σελ. 691 
επίδοση 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 34 
ΝΟΜΟΣ σελ. 1427 
κακοδικίας 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΔΙΚΟΛΑΒΟΙ - ΔΙΚ. ΣΥΛΛΟΓΟΙ σελ. 713 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (ΠολΔ) σελ. 1786 
κατά νομικού προσώπου 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σελ. 1409 
κατά σιδηροδρομικού μεταφορέα 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ σελ. 1348 
κατάθεση 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 34 
ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ σελ. 849 
καταναλωτή 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 34 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ σελ. 1796 
καταχώριση 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ σελ. 1286 
καταψηφιστική 
ΑΓΩΓΗ (ΔιοικΔικον) σελ. 31 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 34 
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ - ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ σελ. 735 
ΤΟΚΟΣ σελ. 2103 
κοινοποίηση 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (ΠολΔ) σελ. 1786 
λογοδοσίας 
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ σελ. 1323 
μετατροπή 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ σελ. 1248 
ΟΕ κατά εταίρου 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ σελ. 1035 
οιονεί νομής επικαρπίας 
ΝΟΜΗ σελ. 1400 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ σελ. 1665 
ορισμένο 
ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ σελ. 962 
οφειλέτη από συναλλαγματική 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ σελ. 1995 
παρεμπίπτουσα 
ΕΓΓΡΑΦΑ (ΠολΔ) σελ. 795 
ΕΦΕΣΗ (ΠολΔ) σελ. 1106 
ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ σελ. 1794 
παροχής διόδου 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΠολΔ) σελ. 1415 
ΟΜΟΔΙΚΙΑ σελ. 1471 
περί κλήρου 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 34 
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ σελ. 1220 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ σελ. 1248 
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ σελ. 1294 
ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ σελ. 1414 
περιορισμός αιτήματος 
ΤΟΚΟΣ σελ. 2103 
πλαγιαστική 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 34 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ σελ. 437 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ σελ. 464 
ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ σελ. 962 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ σελ. 1035 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΠολΔ) σελ. 1415 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ (ΑστΔ - ΕμπΔ) σελ. 1514 
πολιτική 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΠολΔ) σελ. 1415 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ (ΑστΔ - ΕμπΔ) σελ. 1514 
προθεσμία ασκήσεως 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ σελ. 1286 
προθεσμία καταχωρίσεως 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ σελ. 1286 
στοιχεία 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 34 
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ σελ. 1294 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ σελ. 1665 
συλλογική 
ΑΓΩΓΗ (ΠολΔ) σελ. 34 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (ΠολΔ) σελ. 1415 
συνεισφοράς 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ σελ. 1248 
συνεκδίκαση 
ΔΙΑΖΥΓΙΟ σελ. 603 
Αγώνες 
ποδοσφαιρικοί 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ σελ. 1665 
ταχύτητας 
ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ σελ. 270 
ΔΟΛΟΣ (ΠοινΔ) σελ. 753 
ΑΔΑΕ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ σελ. 402 
'Αδεια 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ σελ. 83 
ΑΡΧΑΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ σελ. 430 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) σελ. 918 
ανατροφής τέκνου 
ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ σελ. 585 
ΔΙΚΑΣΤΕΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ σελ. 695 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ σελ. 1454 
αναψυχής 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ σελ. 569 
αποκλειστική 
ΠΑΙΓΝΙΑ - ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ σελ. 1500 
Αρχής 
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ σελ. 1294 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ σελ. 1560