ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ 2012

Νομολογία - Νομοθεσία - Επιστήμη
Κωδικός Προϊόντος: 00000
  • Έκδοση: 2013
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 2832
  • ISBN: 1108-2798
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η «Επιθεώρηση Νομολογίας» αποτελεί το πληρέστερο και πιο σύγχρονο έργο όσον αφορά στη συλλογή και επεξεργασία της νομολογίας. Αποσκοπεί στην έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωση του νομικού, αφού τον ενημερώνει άμεσα σε επίπεδο νομολογίας, νομοθεσίας και επιστημονικών συγγραμμάτων, καλύπτοντας έτσι ταυτόχρονα τις ανάγκες της δικαστηριακής πρακτικής και της επιστημονικής κατάρτισης. Ένα εξειδικευμένο επιτελείο νομικών συνεργατών επεξεργάζεται τις αποφάσεις όλων των δικαστηρίων και όλων των κλάδων του δικαίου που δημοσιεύονται και στα 41 νομικά περιοδικά που κυκλοφορούν. Τα θέματα (λήμματα) παρουσιάζονται κατ αλφαβητική σειρά σε δύο τόμους, που εκδίδονται έγκαιρα, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν τα νομικά περιοδικά του τελευταίου έτους. Κάθε λήμμα περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί για το θέμα αυτό το τελευταίο έτος, την ισχύουσα νομοθεσία, τη βιβλιογραφία, τα δημοσιεύματα και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο που παραπέμπει στη σχετική νομολογία. Στο τέλος κάθε δεύτερου τόμου συνολικά αλφαβητικά ευρετήρια παραπέμπουν σε όλα τα λήμματα και καθιστούν το έργο ιδιαίτερα χρήσιμο και λειτουργικό.
Α  
Αβαρία Σελίδα 23 
Άγιο Όρος 
βλ. και λ. Εκκλησία, Θρησκεία, Θρησκευτική ελευθερία Σελίδα 24 
Αγορανομία - Αγορανομικός Κώδικας Σελίδα 24 
Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα Σελίδα 25 
Αγωγή (ΔιοικΔικον) 
βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον) Σελίδα 29 
Αγωγή (ΠολΔ) 
βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΠολΔ), Βιβλία Διεκδικήσεων, Διάδικοι (ΠολΔ), Δικαιοδοσία (ΠολΔ), Δίκη (Πολιτική), Δικόγραφα, Εκκρεμοδικία, Έννομο συμφέρον (ΠολΔ), Επίδοση (ΠολΔ), Νομιμοποίηση, Παραγραφή (ΑστΔ-ΕμπΔ) κ.λπ. Σελίδα 32 
Αδικαιολόγητος πλουτισμός Σελίδα 49 
Αδίκημα - Αδικοπραξία 
βλ. και λ. Αποζημίωση, Αυτοκίνητα κ.λπ. Σελίδα 56 
Αεροπορία - Αεροπορικές Συγκοινωνίες 
βλ. και λ. Μεταφορές Σελίδα 80 
Αθλητισμός Σελίδα 82 
Αιγιαλός Σελίδα 83 
Αιδούς προσβολή Σελίδα 87 
Αιμομιξία Σελίδα 88 
Αίρεση Σελίδα 89 
Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον) 
βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Διοικητική πράξη, Συλλογικά όργανα Σελίδα 94 
Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας (ΠοινΔικον) Σελίδα 98 
Αίτηση αναιρέσεως (ΔιοικΔικον) 
βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δημόσιο, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον) Σελίδα 99 
Ακολασία - Ακόλαστη πράξη 
βλ. λ. Αποπλάνηση Σελίδα 104 
Ακρόαση (ΣυντΔ) 
βλ. και λ. Σύνταγμα Σελίδα 105 
Ακυρότητα (ΑστΔ) 
βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Απάτη, Δημόσια κτήματα, Διαθήκη, Δικαιοπραξίες, Έγγραφα, Εικονικότητα, Εταιρίες, Κατάχρηση Δικαιώματος, Κληρονομία, Μισθώσεις εμπορικές, Πλάνη, Πώληση, Συμβάσεις, Σύμβαση Εργασίας, Τόκος, Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες - Πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ. Σελίδα 107 
Ακυρότητα (ΠοινΔικον) 
βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον), Ανάκριση - Ανακριτικές πράξεις, Αντίκλητος, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Εισαγγελείς - Εισαγγελία, Επίδοση (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος, Κλητήριο θέσπισμα, Πολιτική αγωγή - Πολιτικώς ενάγων κ.λπ. Σελίδα 115 
Ακυρότητα (ΠολΔ) 
βλ. και λ. Αναγκαστική εκτέλεση, Διαιτησία, Πλειστηριασμός, Πραγματογνωμοσύνη κ.λπ. Σελίδα 123 
Αλιεία - Αλιεύματα - Αλιεργάτες Σελίδα 124 
Αλληλόχρεος λογαριασμός (ΑστΔ - ΕμπΔ) 
βλ. και λ. Αγωγή, Αναγνώριση χρέους, Βιβλία εμπορικά, Διαταγή πληρωμής, Εγγύηση, Έγγραφα (ΠολΔ), Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα, Τόκοι Σελίδα 125 
Αλλοδαποί 
βλ. και λ. Έκδοση, ΕΣΔΑ, Ιθαγένεια, Ομογενείς, Παραμεθόριες περιοχές, Πρόσφυγες Σελίδα 130 
Άμβλωση Σελίδα 154 
Αμέλεια (ΑστΔ) Σελίδα 155 
Αμέλεια (ΠοινΔ) 
βλ. και λ. Ανθρωποκτονία, Σωματικές βλάβες Σελίδα 156 
Άμυνα (ΠοινΔ) Σελίδα 161 
Αναγκαστική Διαχείριση Σελίδα 162 
Αναγνώριση χρέους Σελίδα 162 
Αναδοχή χρέους Σελίδα 167 
Αναίρεση (ΠοινΔικον) 
βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον), Απόδειξη (ΠοινΔικον), Απόφαση, Αρμοδιότητα, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Δίκη (Ποινική), Έγγραφα (ΠοινΔικον), Ένδικα μέσα, Καταλογισμός (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος, Κλήτευση, Προθεσμίες, Υπέρβαση εξουσίας Σελίδα 171 
Αναίρεση (ΠολΔ) 
βλ. και λ. Έγγραφα (ΠολΔ), Απόδειξη (ΠολΔ), Δεδικασμένο Σελίδα 180 
Ανακοπή Ερημοδικίας Σελίδα 197 
Ανακοπή κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής 
βλ. και λ. Δάση, Δημόσιο, Δημόσια κτήματα Σελίδα 201 
Ανακοπή - Τριτανακοπή Σελίδα 202 
Ανάκριση - Ανακριτικές πράξεις 
βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον) Σελίδα 206 
Ανάπηροι - Θύματα πολέμου 
βλ. και λ. Αντίσταση εθνική Σελίδα 211 
Αναστολή (ΑστΔ - ΠολΔ) 
βλ. και λ. Ασφαλιστικά μέτρα, Διοικητική εκτέλεση Σελίδα 213 
Αναψηλάφηση Σελίδα 216 
Ανεξάρτητες Αρχές Σελίδα 219 
Ανήλικος 
βλ. και λ. Αποπλάνηση, Γάμος, Διαζύγιο, Διατροφή, Οικογένεια - Οικογενειακή προστασία, Πολύτεκνοι, Συγγένεια, Τέκνα, Υιοθεσία Σελίδα 221 
Ανθρωποκτονία Σελίδα 229 
Ανταγωνισμός 
βλ. και λ. Διακριτικό γνώρισμα, Διακριτικός τίτλος, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επωνυμία, Σήματα Σελίδα 238 
Αντιποίηση Αρχής 
βλ. και λ. Αντίσταση κατά της Αρχής Σελίδα 265 
Αντιπροσώπευση Σελίδα 266 
Αντίσταση Εθνική Σελίδα 268 
Αντίσταση κατά της Αρχής 
βλ. και λ. Αντιποίηση Αρχής Σελίδα 268 
Ανωτέρα βία Σελίδα 270 
Αξιόγραφα (Γενικά) Σελίδα 271 
Απαγόρευση εξόδου από τη Χώρα Σελίδα 272 
Απαγωγή 
βλ. και λ. Ανήλικος Σελίδα 272 
Απαλλοτρίωση Αναγκαστική Σελίδα 274 
Απάτη (ΑστΔ) Σελίδα 292 
Απάτη (ΠοινΔ) 
βλ. και λ. Δημόσιο (ΠοινΔ) Σελίδα 296 
Απείθεια Σελίδα 303 
Απειλή (ΑστΔ) Σελίδα 304 
Απειλή (ΠοινΔ) Σελίδα 304 
Απεργία (ΕργΔ) Σελίδα 305 
Απιστία Σελίδα 313 
Απόδειξη (ΔιοικΔικον) 
βλ. και λ. Έγγραφα (ΔιοικΔικον) Σελίδα 315 
Απόδειξη (ΠοινΔικον) 
βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον), Ανάκριση, Έγγραφα (ΠοινΔικον), Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον), Μάρτυρες (ΠοινΔικον), Πραγματογνωμοσύνη (ΠοινΔικον) Σελίδα 316 
Απόδειξη (ΠολΔ) Σελίδα 319 
Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος 
βλ. και λ. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Σελίδα 321 
Απόδραση κρατουμένου Σελίδα 322 
Αποζημίωση Σελίδα 323 
Αποκατάσταση (ΠοινΔικον) Σελίδα 326 
Απόλυση με όρους 
βλ. και λ. Εκτέλεση (ΠοινΔικον), Ποινές Σελίδα 327 
Απόπειρα Σελίδα 330 
Αποπλάνηση 
βλ. και λ. Ανήλικος, Ασέλγεια Σελίδα 333 
Απόρρητο - Παραβίαση απορρήτου 
βλ. και λ. Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα Σελίδα 334 
Απόφαση (ΔιοικΔικον) 
βλ. και λ. Αγωγή (ΔιοικΔικον), Αίτηση Ακυρώσεως (ΔιοικΔικον), Αίτηση Αναιρέσεως (ΔιοικΔικον), Δεδικασμένο (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Δίκη (ΔιοικΔικον), Διοικητική Πράξη, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον), Επίδοση (ΔιοικΔικον), Έφεση (ΔιοικΔικον) Σελίδα 338 
Απόφαση (ΠοινΔικον) Σελίδα 340 
Απόφαση (ΠολΔ) Σελίδα 347 
Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον) Σελίδα 351 
Αρμοδιότητα (ΠοινΔικον) Σελίδα 355 
Αρμοδιότητα (ΠολΔ) Σελίδα 362 
Αρπαγή Σελίδα 366 
Αρραβώνας Σελίδα 368 
Αρτοποιεία - Αρτοποιοί - Αρτεργάτες Σελίδα 370 
Αρχαία - Αρχαιότητες Σελίδα 370 
Αρωγή Επιθαλάσσια Σελίδα 377 
Ασέλγεια 
βλ. λ. Αποπλάνηση Σελίδα 378 
Ασφάλιση ιδιωτική 
βλ. και λ. Αυτοκίνητα, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Σελίδα 379 
Ασφαλιστικά μέτρα Σελίδα 392 
Αυτοδικία Σελίδα 399 
Αυτοκίνητα Σελίδα 400 
Αυτόφωρο έγκλημα 
βλ. και λ. Έγκλημα - Εγκληματίας - Εγκληματικότητα Σελίδα 416 
Αυτοψία (ΠοινΔικον) Σελίδα 417 
Αυτοψία (ΠολΔ) Σελίδα 418 
Άφεση χρέους Σελίδα 418 
Β  
Βεβαίωση ψευδής Σελίδα 419 
Βία παράνομη Σελίδα 421 
Βιασμός Σελίδα 425 
Βιβλία Διεκδικήσεων Σελίδα 426 
Βιβλία Εμπορικά 
βλ. και λ. Αλληλόχρεος Λογαριασμός Σελίδα 427 
Βιομηχανία - Βιοτεχνία Σελίδα 428 
Βιομηχανική Ιδιοκτησία 
βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Ευρεσιτεχνία - Εφευρέσεις, Σήματα Σελίδα 429 
Βλασφημία Σελίδα 430 
Βούλευμα Σελίδα 431 
Βουλευτές - Βουλή 
βλ. και λ. Εκλογές, Κόμματα πολιτικά Σελίδα 432 
Γ  
Γάμος 
βλ. και λ. Διαζύγιο, Διατροφή Σελίδα 434 
Γενετική Σελίδα 442 
Γεωργία - Γεωργικές επιχειρήσεις 
βλ. και λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα Σελίδα 442 
Δ  
Δάνειο Σελίδα 444 
Δάση Σελίδα 445 
Δεδικασμένο (ΔιοικΔικον) 
βλ. και λ. Απόφαση (ΔιοικΔικον) Σελίδα 461 
Δεδικασμένο (ΠοινΔικον) Σελίδα 462 
Δεδικασμένο (ΠολΔ) Σελίδα 463 
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 
βλ. και λ. Ανεξάρτητες Αρχές, Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Σελίδα 469 
Δήμευση 
βλ. και λ. Κατάσχεση Σελίδα 484 
Δημόσια έργα Σελίδα 485 
Δημόσια κτήματα Σελίδα 495 
Δημόσια τάξη Σελίδα 497 
Δημόσιες επιχειρήσεις Σελίδα 499 
Δημόσιο (ΠοινΔ) Σελίδα 501 
Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση 
βλ. και λ. Αγωγή (ΔιοικΔικον), Διοικητική πράξη, Εκτέλεση (ΔιοικΔικον), Συλλογικά όργανα, Συμβάσεις διοικητικές Σελίδα 511 
Διάδικοι (ΠολΔ) Σελίδα 521 
Διαδίκτυο 
βλ. και λ. Απόρρητο - Παραβίαση Απορρήτου, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Παίγνια - Στοιχήματα Σελίδα 523 
Διαζύγιο 
βλ. και λ. Γάμος, Διατροφή Σελίδα 526 
Διαθήκη Σελίδα 531 
Διαιτησία 
βλ. και λ. Συλλογικές Διαφορές Εργασίας Σελίδα 539 
Διακριτικό γνώρισμα 
βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Διακριτικός τίτλος, Επωνυμία, Σήματα Σελίδα 542 
Διακριτικός τίτλος 
βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Διαδίκτυο Διακριτικό γνώρισμα, Επωνυμία, Σήματα Σελίδα 543 
Διαμεσολάβηση Σελίδα 543 
Διανομή Σελίδα 545 
Διαπραγματεύσεις Σελίδα 548 
Διασπορά ψευδών ειδήσεων ή φημών Σελίδα 550 
Διαταγή απόδοσης μισθίου 
βλ. λ. Μισθώσεις εμπορικές, Μίσθωση πράγματος Σελίδα 551 
Διαταγή πληρωμής 
βλ. και λ. Επιταγή, Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε διαταγή Σελίδα 551 
Διατάραξη ησυχίας Σελίδα 572 
Διατάραξη οικιακής ειρήνης Σελίδα 573 
Διατροφή 
βλ. και λ. Ανήλικος, Γάμος, Γονική μέριμνα, Διαζύγιο, Τέκνα Σελίδα 573 
Διαφήμιση Σελίδα 576 
Διέγερση Σελίδα 583 
Δίκαιο Διεθνές 
βλ. και λ. Αλλοδαποί, Δικαιοδοσία, Διαιτησία, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επίδοση, ΕΣΔΑ, Ιθαγένεια, Μεταφορές Σελίδα 584 
Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Γεωργία - Γεωργικές Επιχειρήσεις, Δημόσια Έργα, Εταιρίες, Ευρεσιτεχνία, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Ισότητα, Μεταφορές, Πνευματική Ιδιοκτησία, Προστασία Καταναλωτή, Περιβάλλον, Σήματα, Σύμβαση Εργασίας, Τηλεπικοινωνίες, Φορολογία Σελίδα 587 
Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον) Σελίδα 609 
Δικαιοδοσία (ΠολΔ) 
βλ. και λ. Αρμοδιότητα Σελίδα 613 
Δικαιοπραξίες 
βλ. και λ. Αίρεση, Ακυρότητα, Απάτη, Απειλή (ΑστΔ), Αρμοδιότητα (ΠολΔ), Δωρεά, Εικονικότητα, Ήθη, Παροχή, Πλάνη Σελίδα 632 
Δικαστές - Δικαστικοί Λειτουργοί Σελίδα 637 
Δικαστήρια - Δικαστική προστασία Σελίδα 637 
Δικαστικές διακοπές Σελίδα 644 
Δικαστική συμπαράσταση Σελίδα 644 
Δικαστικοί επιμελητές Σελίδα 645 
Δίκη (Διοικητική) 
βλ. και λ. Αγωγή (ΔιοικΔικον), Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον), Αίτηση Αναιρέσεως (ΔιοικΔικον), Αντίκλητος (ΔιοικΔικον), Απόφαση (ΔιοικΔικον), Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Διοικητική πράξη, Εκτέλεση (ΔιοικΔικον), Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον), ΕΣΔΑ, Έφεση (ΔιοικΔικον), Προσφυγή Σελίδα 646 
Δίκη (Ποινική) 
βλ. και λ. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σελίδα 649 
Δίκη (Πολιτική) Σελίδα 656 
Δικηγόροι - Δικολάβοι - Δικ. Σύλλογοι Σελίδα 661 
Δικόγραφα Σελίδα 684 
Δικονομικά αξιώματα - Αρχές Δικαίου 
βλ. και λ. Δίκη (Πολιτική), Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σελίδα 685 
Διοίκηση Αλλοτρίων Σελίδα 686 
Διοικητική πράξη 
βλ. και λ. Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον), Εκτέλεση (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Συλλογικά όργανα Σελίδα 686 
Δόλος (ΑστΔ) Σελίδα 694 
Δόλος (ΠοινΔ) Σελίδα 694 
Δουλείες Σελίδα 696 
Δυσφήμηση Σελίδα 699 
Δωδεκάνησος - Δωδεκανησιακή Νομοθεσία Σελίδα 702 
Δωρεά Σελίδα 703 
Δωροδοκία Σελίδα 707 
Ε  
Έγγραφα (ΔιοικΔικον) 
βλ. και λ. Απόδειξη (ΔιοικΔικον), Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Σελίδα 709 
Έγγραφα (ΠοινΔικον) 
βλ. και λ. Πλαστογραφία Σελίδα 710 
Έγγραφα (ΠολΔ) Σελίδα 712 
Εγγύηση Σελίδα 717 
Εγγυητική επιστολή Σελίδα 721 
Εγγυοδοσία Σελίδα 724 
Εγκατάλειψη εγκύου Σελίδα 724 
Έγκλημα - Εγκληματίας - Εγκληματικότητα Σελίδα 725 
Έγκληση - Μήνυση Σελίδα 727 
Έθιμο 
βλ. και λ. Δίκαιο Διεθνές Σελίδα 730 
Εικονικότητα Σελίδα 731 
Εισαγγελείς - Εισαγγελία 
βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον), Αναίρεση (ΠοινΔικον), Ανάκριση - Ανακριτικές πράξεις, Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον), Έφεση (ΠοινΔικον) Σελίδα 734 
Εισαγωγές - Εξαγωγές 
βλ. και λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία Σελίδα 736 
Εκβίαση Σελίδα 736 
Έκδοση Σελίδα 737 
Έκθεση Σελίδα 741 
Εκκλησία 
βλ. και λ. Θρησκευτική ελευθερία, Άγιο Όρος Σελίδα 741 
Εκκρεμοδικία 
βλ. και λ. Ενστάσεις Σελίδα 743 
Εκλογές 
βλ. και λ. Βουλευτές - Βουλή, Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Εκκλησία, Θρησκευτική ελευθερία, Εκπαίδευση, Κόμματα πολιτικά, Συλλογικά όργανα, Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελίδα 746 
Εκούσια δικαιοδοσία Σελίδα 753 
Εκπαίδευση Σελίδα 759 
Εκρηκτικές ύλες 
βλ. και λ. Εμπρησμός Σελίδα 765 
Έκταξη Σελίδα 767 
Εκτέλεση (ΔιοικΔικον) Σελίδα 767 
Εκτέλεση (ΠοινΔικον) 
βλ. και λ. Απόφαση (ΠοινΔικον), Ποινή (ΠοινΔικον) Σελίδα 780 
Εκτέλεση (ΠολΔ) Σελίδα 781 
Εκτέλεση αλλοδαπής αποφάσεως Σελίδα 794 
Εκχώρηση Σελίδα 796 
Ελεγκτικό Συνέδριο 
βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Έφεση (ΔιοικΔικον), Συντάξεις Σελίδα 802 
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ) Σελίδα 804 
Έμποροι - Εμπορικές Πράξεις 
βλ. και λ. Αλληλόχρεος λογαριασμός, Βιβλία εμπορικά, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εισαγωγές - Εξαγωγές, Προσωπική κράτηση Σελίδα 805 
Έμπρακτη Μετάνοια Σελίδα 806 
Εμπρησμός 
βλ. και λ. Έκρηξη - Εκρητικές ύλες Σελίδα 808 
Εμφύτευση Σελίδα 809 
Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον) 
βλ. και λ. Αίτηση Αναιρέσεως (ΔιοικΔικον), Έφεση (ΔιοικΔικον), Προθεσμίες (ΔιοικΔικον) Σελίδα 810 
Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον) 
βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον), ΕΣΔΑ, Έφεση (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος, Πολιτική Αγωγή Σελίδα 813 
Ένδικα μέσα (ΠολΔ) 
βλ. και λ. Αναίρεση, Ανακοπή Ερημοδικίας, Αναψηλάφηση, Έφεση (ΠολΔ) Σελίδα 814 
Back to Top