ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Επιτομή


  • Γενικές αρχές
  • Ενοχικό
  • Εμπράγματο
  • Οικογενειακό
  • Κληρονομικό

Σε απόθεμα

Τιμή: 50,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14429
Τριάντος Ν.
Χιωτέλλης Α.

Το Αστικό δίκαιο διακρίνεται για την καθολικότητά του, γι αυτό, η συγγραφή ενός βιβλίου που πραγματεύεται, ως επιτομή, την αχανή ύλη του ισχύοντος αστικού δικαίου αποτελεί αναμφισβήτητα ένα τολμηρό εγχείρημα. Ένα εγχείρημα, το οποίο διεκπεραίωσε με μεγάλη επιτυχία ο συγγραφέας, γνωστός ήδη -μεταξύ άλλων- και από τα πρόσφατα βιβλία του «Αστικός Κώδικας, Ερμηνεία κατʼ άρθρο», 2η έκδοση, 2010, «Δικαιοπραξίες», 2011 και «Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα», 2012 (σε συνεργασία με την κα Π. Βαφειάδου).

Ο συγγραφέας κατόρθωσε να συμπυκνώσει σε (μόλις) 577 σελίδες την παρουσίαση όλων των αστικού δικαίου ρυθμίσεων, ακόμη και εκείνων που περιέχονται σε κρίσιμα ειδικά νομοθετήματα εκτός του Αστικού Κώδικα, όπως π.χ. στο Ν 3719/2008.

Το έργο περιέχει παρουσίαση της θεωρίας και του δόγματος του αστικού δικαίου που συμπληρώνεται με τα απαραίτητα για την κατανόηση και συγκεκριμενοποίηση των αναφυόμενων ζητημάτων παραδείγματα. Βρίσκεται σε γόνιμο διάλογο με τη νομολογία, ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να γνωρίζει τις λύσεις που έχουν δώσει τα ελληνικά δικαστήρια σε κρίσιμα και αμφιλεγόμενα νομικά ζητήματα αστικού δικαίου.

Η παρούσα έκδοση είναι απαραίτητη στον νομικό της πράξης, για έναν αρχικό και γρήγορο προσανατολισμό στις ρυθμίσεις, τη θεωρία, το δόγμα και τη νομολογία του αστικού δικαίου προς επίλυση των ζητημάτων που τον απασχολούν. Θα αποδειχθεί δε, πολύτιμη για τους φοιτητές, ιδίως των προχωρημένων εξαμήνων, ενόψει των εξετάσεων που απαιτούν συνολική επισκόπηση και γνώση της ύλης του αστικού δικαίου, για γρήγορη επανάληψη και αυτοέλεγχο, σε συνδυασμό βέβαια με την πάντοτε απαραίτητη μελέτη του κειμένου των διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Οι κανόνες δικαίου γενικά 
1. Έννοια του κανόνα δικαίουΣελ. 3
2. Δίκαιο και ηθικήΣελ. 3
3. ΕθιμοτυπίαΣελ. 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διαίρεση του δικαίου 
1. ΓενικάΣελ. 5
2. Δημόσιο δίκαιο και κλάδοι αυτού 
α. ΈννοιαΣελ. 5
β. Κλάδοι του δημοσίου δικαίουΣελ. 5
3. Ιδιωτικό δίκαιο και κλάδοι αυτού 
α. ΈννοιαΣελ. 6
β. Κλάδοι του ιδιωτικού δικαίουΣελ. 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Πηγές του δικαίου 
1. Έννοια των πηγών του δικαίουΣελ. 8
2. Πρωτογενείς πηγές του δικαίου 
α. Νόμος 
i. Έννοια νόμουΣελ. 8
ii. Ουσιαστικός και τυπικός νόμοςΣελ. 9
iii. Έναρξη ισχύος του νέου νόμουΣελ. 9
iv. Κατάργηση του νόμουΣελ. 10
v. Αναδρομική δύναμη του νόμουΣελ. 10
β. Έθιμο 
i. Έννοια και στοιχεία του εθίμουΣελ. 12
ii. Διακρίσεις του εθίμουΣελ. 12
iii. Κατάργηση του εθίμουΣελ. 13
γ. Οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίουΣελ. 13
δ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
i. Πηγές του ενωσιακού δικαίουΣελ. 13
ii. Αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίουΣελ. 13
iii. Αρχή της άμεσης εφαρμογήςΣελ. 14
3. Δευτερογενείς πηγές του δικαίου 
α. ΓενικάΣελ. 14
β. Συνήθειες - Συναλλακτικά ήθηΣελ. 14
γ. Χρηστά ήθηΣελ. 15
δ. Καλή πίστηΣελ. 15
ε. Διεθνείς συμβάσειςΣελ. 15
στ. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσειςΣελ. 15
ζ. ΝομολογίαΣελ. 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Διακρίσεις κανόνων δικαίου και ερμηνεία αυτών 
1. Είδη κανόνων δικαίου 
α. ΓενικάΣελ. 16
β. Γενικοί και τοπικοίΣελ. 16
γ. Γενικοί και ειδικοίΣελ. 16
δ. Ατομικού δικαίουΣελ. 16
ε. Απαγορευτικοί, επιτακτικοί, επιτρεπτικοίΣελ. 17
στ. Αναγκαστικού και ενδοτικού δικαίουΣελ. 17
ζ. Αυστηρού και επιεικούς δικαίουΣελ. 17
η. Αυτοτελείς και μη αυτοτελείςΣελ. 17
θ. Κανονικού και εξαιρετικού δικαίουΣελ. 17
ι. Ερμηνευτικοί κανόνες, νόμιμα τεκμήρια, πλάσματα δικαίου, γενικές ρήτρες 
i. Ερμηνευτικοί κανόνεςΣελ. 18
ii. Πλάσμα δικαίουΣελ. 18
iii. Νόμιμα τεκμήριαΣελ. 18
iv. Γενικές ρήτρεςΣελ. 18
ια. Συμπληρωματικοί κανόνεςΣελ. 19
2. Περιεχόμενο και εφαρμογή του κανόνα δικαίουΣελ. 19
3. Συρροή κανόνων δικαίουΣελ. 19
4. Ερμηνεία των κανόνων δικαίου 
α. Έννοια ερμηνείαςΣελ. 20
β. Είδη ερμηνείας 
i. Αυθεντική και επιστημονική ερμηνείαΣελ. 20
γ. Μέθοδοι ερμηνείας 
i. ΓενικάΣελ. 21
ii. Γραμματική ερμηνείαΣελ. 21
iii. Συστηματική ερμηνείαΣελ. 21
iv. Ιστορική ερμηνείαΣελ. 22
v. Τελολογική ερμηνείαΣελ. 22
vi. Η εναρμονισμένη με το Σύνταγμα και το ενωσιακό δίκαιο ερμηνείαΣελ. 22
δ. Συμπληρωματική ερμηνείαΣελ. 22
ε. Ερμηνευτικά επιχειρήματαΣελ. 23
στ. Κενά δικαίου 
i. Έννοια του κενούΣελ. 24
ii. Διάκριση των κενώνΣελ. 24
ζ. Αναλογία νόμου και δικαίουΣελ. 24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Υποκείμενα του δικαίου 
α. Φυσικο προσωπο 
1. Ικανότητα δικαίουΣελ. 26
2. Στοιχεία εξατομίκευσης του προσώπουΣελ. 27
3. Ύπαρξη και τέλος του προσώπου 
α. Ύπαρξη του προσώπουΣελ. 29
β. Τέλος του προσώπουΣελ. 30
γ. ΑφάνειαΣελ. 31
4. Δικαίωμα στην προσωπικότητα 
α. Έννοια και περιεχόμενο του δικαιώματος επί της προσωπικότηταςΣελ. 32
β. Προστατευόμενα αγαθάΣελ. 32
γ. Φύση του δικαιώματος επί της προσωπικότηταςΣελ. 34
δ. Προστασία της προσωπικότητας 
i. Προσβολή της προσωπικότηταςΣελ. 35
ii. Λόγοι που αίρουν το παράνομο της προσβολήςΣελ. 35
iii. Προστασία στην προσωπικότητα προσώπου που έχει πεθάνειΣελ. 36
ε. Νομικά πρόσωπαΣελ. 36
στ. Αξιώσεις από την προσβολή της προσωπικότηταςΣελ. 37
ζ. Η αξίωση για ικανοποίηση ηθικής βλάβηςΣελ. 37
η. Η αξίωση για αποζημίωση κατά τις διατάξεις για τις αδικοπραξίεςΣελ. 37
5. Δικαίωμα στο όνομα 
α. Έννοια, φύση και στοιχεία του ονόματοςΣελ. 38
β. Κτήση και μεταβολή κυρίου ονόματος και επωνύμουΣελ. 38
γ. Νομικά πρόσωπαΣελ. 39
δ. Προστασία του ονόματος 
i. Προσβολή του ονόματοςΣελ. 39
ii. Αξιώσεις από την προσβολή του ονόματοςΣελ. 39
6. Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιαςΣελ. 40
β. Νομικα προσωπαΣελ. 40
1. Έννοια νομικού προσώπουΣελ. 40
2. Η αρχή της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου και κάμψη αυτήςΣελ. 41
3. Διακρίσεις των νομικών προσώπωνΣελ. 41
4. Σύσταση του νομικού προσώπου. Έδρα και επωνυμία αυτούΣελ. 43
5. Διοίκηση του νομικού προσώπουΣελ. 43
6. Ευθύνη του νομικού προσώπουΣελ. 45
7. Λύση του νομικού προσώπουΣελ. 45
8. Εκκαθάριση του νομικού προσώπουΣελ. 45
9. Τύχη της περιουσίας μετά τη διάλυση του νομικού προσώπουΣελ. 46
10. Νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου 
α. Σωματείο 
i. Έννοια του σωματείουΣελ. 46
ii. Σύσταση του σωματείουΣελ. 46
iii. Διοίκηση του σωματείουΣελ. 47
iv. Διάλυση του σωματείουΣελ. 48
β. ΊδρυμαΣελ. 48
γ. Επιτροπές εράνωνΣελ. 50
δ. Αστική εταιρίαΣελ. 51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Δικαίωμα - Αξίωση 
Α. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
1. Έννοια δικαιώματοςΣελ. 52
2. Είδη δικαιωμάτων 
α. Δημόσια και ιδιωτικάΣελ. 52
β. Διάκριση ιδιωτικών δικαιωμάτων Σελ. 52
γ. 'Αλλες διακρίσεις δικαιωμάτωνΣελ. 53
3. Γέννηση, κτήση, αλλοίωση και απώλεια δικαιώματος 
α. Γέννηση του δικαιώματοςΣελ. 54
β. Κτήση του δικαιώματοςΣελ. 54
γ. Αλλοίωση του δικαιώματοςΣελ. 55
δ. Απώλεια του δικαιώματοςΣελ. 55
4. 'Ασκηση δικαιώματος και καταχρηστική άσκησή του 
α. 'Ασκηση του δικαιώματοςΣελ. 55
β. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματοςΣελ. 56
γ. Αποδυνάμωση του δικαιώματοςΣελ. 57
δ. Έκταση εφαρμογής της ΑΚ 281Σελ. 58
5. Δικαστική και αυτοδύναμη προστασία του δικαιώματος 
α. Δικαστική προστασίαΣελ. 58
β. Αυτοδύναμη προστασία 
i. ΓενικάΣελ. 59
ii. ΑυτοδικίαΣελ. 59
iii. 'ΑμυναΣελ. 61
iv. Κατάσταση ανάγκηςΣελ. 62
Β. Η αξΙωση 
1. Έννοια αξίωσηςΣελ. 63
2. Είδη αξιώσεωνΣελ. 63
3. Συρροή αξιώσεωνΣελ. 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Δικαιοπραξίες 
1. Έννοια δικαιοπραξίας 
α. Ορισμός της δικαιοπραξίαςΣελ. 65
β. Δήλωση βούλησης. Ενέργεια και ακυρότητα αυτήςΣελ. 65
γ. Πράξεις δικαίου με στενή έννοιαΣελ. 67
δ. Στοιχεία της δικαιοπραξίαςΣελ. 67
ε. Διακρίσεις δικαιοπραξιών 
i. Μονομερείς και πολυμερείς δικαιοπραξίεςΣελ. 68
ii. Δικαιοπραξίες εν ζωή και αιτία θανάτουΣελ. 69
iii. Δικαιοπραξίες προσωπικού και περιουσιακού δικαίουΣελ. 69
iv. Επιδοτικές και μη επιδοτικές δικαιοπραξίεςΣελ. 69
v. Δικαιοπραξίες επαχθείς και χαριστικέςΣελ. 70
vi. Δικαιοπραξίες αιτιώδεις και αναιτιώδειςΣελ. 70
vii. Δικαιοπραξίες τυπικές και άτυπεςΣελ. 70
viii. Δικαιοπραξίες συναινετικές και παραδοτικέςΣελ. 71
ix. Δικαιοπραξίες ελεύθερης και αναγκαστικής κατάρτισηςΣελ. 71
x. Αμφοτεροβαρείς και ετεροβαρείς δικαιοπραξίεςΣελ. 71
xi. Καταπιστευτικές δικαιοπραξίεςΣελ. 72
2. Δικαιοπρακτική ικανότητα 
α. Ικανοί για δικαιοπραξίαΣελ. 72
β. Ανίκανοι για δικαιοπραξίαΣελ. 73
γ. Περιορισμένα ικανοί για δικαιοπραξίαΣελ. 73
3. Τύπος της δικαιοπραξίας 
α. Έννοια και σκοπός του τύπουΣελ. 75
β. Διακρίσεις του τύπου 
i. Συστατικός τύποςΣελ. 75
ii. Αποδεικτικός τύποςΣελ. 76
γ. Έγγραφος τύποςΣελ. 76
δ. Συνέπειες μη τήρησης του τύπουΣελ. 76
4. Ανίσχυρες δικαιοπραξίες 
α. ΓενικάΣελ. 77
β. Ανυπόστατες δικαιοπραξίεςΣελ. 77
γ. Ατελείς δικαιοπραξίεςΣελ. 77
δ. 'Ακυρες δικαιοπραξίες 
i. Έννοια ακυρότηταςΣελ. 78
ii. Είδη ακυρότηταςΣελ. 78
iii. Ενέργεια της ακυρότηταςΣελ. 79
iv. Ίαση της ακυρότητας 
1. Επικύρωση της δικαιοπραξίαςΣελ. 79
2. ΜετατροπήΣελ. 79
v. Λόγοι ακυρότηταςΣελ. 80
vi. Περιπτώσεις ακυρότητας δικαιοπραξιών 
1. Απαγόρευση διάθεσηςΣελ. 80
2. Εικονικότητα 
α. ΓενικάΣελ. 81
β. Απόλυτη εικονικότηταΣελ. 81
γ. Σχετική εικονικότηταΣελ. 82
δ. Κρυψιβουλία (ενδιάθετη επιφύλαξη)Σελ. 82
ε. ΑστεϊσμόςΣελ. 82
3. Δικαιοπραξία αντίθετη στα χρηστά ήθη 
α. Αντίθεση στα χρηστά ήθηΣελ. 83
β. Αισχροκερδείς δικαιοπραξίεςΣελ. 83
5. Ακυρώσιμες δικαιοπραξίες 
α. Δήλωση από πλάνη 
i. Έννοια της πλάνηςΣελ. 85
ii. Διακρίσεις της πλάνηςΣελ. 85
iii. Ουσιώδης πλάνηΣελ. 87
iv. Αποκλεισμός της ακύρωσηςΣελ. 88
v. Αποζημίωση λόγω της ακύρωσηςΣελ. 88
vi. Εσφαλμένη διαβίβαση δήλωσηςΣελ. 88
β. Δήλωση ως συνέπεια απάτης 
i. Έννοια απάτηςΣελ. 88
ii. Ακύρωση της δικαιοπραξίαςΣελ. 89
γ. Δήλωση ως συνέπεια απειλής 
i. Έννοια απειλήςΣελ. 89
ii. Ακύρωση της δικαιοπραξίαςΣελ. 90
iii. ΑποζημίωσηΣελ. 91
δ. Ακύρωση της δικαιοπραξίαςΣελ. 91
ε. Απόσβεση του δικαιώματος για ακύρωσηΣελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Συμβάσεις 
1. Προσυμβατικό στάδιο (ευθύνη από διαπραγματεύσεις) 
α. ΓενικάΣελ. 93
β. Έννοια των διαπραγματεύσεωνΣελ. 93
γ. Συμπεριφορά των μερώνΣελ. 93
δ. Ευθύνη - Αποκατάσταση της ζημίαςΣελ. 94
2. Προκαταρκτικές συμβάσεις 
α. ΠροσύμφωνοΣελ. 95
β. Σύμφωνο προαίρεσηςΣελ. 95
γ. Σύμφωνο προτίμησηςΣελ. 96
3. Σύναψη συμβάσεων 
α. Έννοια σύμβασηςΣελ. 96
β. Πρόταση για σύμβαση 
i. Έννοια και περιεχόμενο της πρότασηςΣελ. 96
ii. Τύπος της πρότασηςΣελ. 97
iii. Δέσμευση του προτείνονταΣελ. 97
iv. Ανάκληση της πρότασηςΣελ. 98
v. Απόσβεση της πρότασηςΣελ. 98
vi. Αποδοχή της πρότασηςΣελ. 98
γ. Κατάρτιση της σύμβασηςΣελ. 99
δ. Ασυμφωνία 
i. Φανερή ασυμφωνίαΣελ. 99
ii. Λανθάνουσα συμφωνίαΣελ. 100
ε. Περιπτώσεις συμβάσεων 
i. Αναγκαστικές συμβάσειςΣελ. 100
ii. Συμβάσεις προσχώρησηςΣελ. 100
iii. Σύμβαση με πλειστηριασμόΣελ. 101
iv. Σύμβαση με διαγωνισμόΣελ. 101
v. Συμβάσεις ηλεκτρονικά καταρτιζόμενεςΣελ. 101
4. Ερμηνεία δήλωσης βούλησης και συμβάσεωνΣελ. 101
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Αιρέσεις και προθεσμίες 
Α. ΑΙΡΕΣΕΙΣ 
1. Έννοια αίρεσηςΣελ. 104
2. Είδη αιρέσεων 
α. Καταχρηστικές αιρέσειςΣελ. 104
β. Γνήσιες αιρέσειςΣελ. 105
3. Δικαιοπραξίες που δεν επιδέχονται αιρέσειςΣελ. 106
4. Συνέπειες προσθήκης ανεπίτρεπτης αίρεσηςΣελ. 107
Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣΣελ. 107
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα 
Α. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 
1. ΈννοιαΣελ. 108
2. Μορφές αντιπροσώπευσηςΣελ. 108
3. Διακρίσεις αντιπροσώπευσηςΣελ. 109
4. Προϋποθέσεις άμεσης αντιπροσώπευσηςΣελ. 109
Β. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣελ. 109
1. Έννοια της πληρεξουσιότηταςΣελ. 109
2. 'Ακυρη ή ακυρώσιμη πληρεξουσιότηταΣελ. 110
3. Γενική και ειδική πληρεξουσιότηταΣελ. 110
4. Διάρκεια πληρεξουσιότηταςΣελ. 111
5. Υποκατάσταση (μεταπληρεξουσιότητα)Σελ. 111
6. Τύπος πληρεξουσιότηταςΣελ. 111
7. Παύση πληρεξουσιότηταςΣελ. 111
8. Δικαιοπραξία του αντιπροσώπου με τον εαυτό του (αυτοσύμβαση)Σελ. 112
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Συναίνεση και έγκριση 
Α. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ 
1. Έννοια συναίνεσηςΣελ. 113
2. Δικαιοπραξίες για τις οποίες απαιτείται η συγκατάθεση τρίτουΣελ. 113
3. Φύση της συναίνεσηςΣελ. 114
4. ΤύποςΣελ. 114
5. Ανάκληση της συναίνεσηςΣελ. 114
Β. ΕΓΚΡΙΣΗ 
1. Έννοια έγκρισηςΣελ. 114
2. Περιεχόμενο έγκρισηςΣελ. 115
3. Ενέργεια της έγκρισηςΣελ. 115
4. ΤύποςΣελ. 115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Προθεσμίες 
1. Έννοια προθεσμίαςΣελ. 116
2. Διακρίσεις προθεσμιώνΣελ. 116
3. Υπολογισμός προθεσμιώνΣελ. 117
4. Έναρξη προθεσμίαςΣελ. 117
5. Λήξη προθεσμίαςΣελ. 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία 
Α. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
1. Έννοια και σκοπός της παραγραφήςΣελ. 120
2. Αντικείμενο της παραγραφήςΣελ. 120
3. Απαράγραπτες αξιώσειςΣελ. 121
4. Χρόνος παραγραφήςΣελ. 121
5. Έναρξη παραγραφήςΣελ. 121
6. Αναστολή της παραγραφήςΣελ. 122
7. Διακοπή της παραγραφήςΣελ. 123
Β. ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
1. Έννοια προθεσμίαςΣελ. 124
2. Διαφορές αποσβεστικής προθεσμίας από την παραγραφήΣελ. 124
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Α. ΓΕ
Back to Top