ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Επιτομή


  • Γενικές αρχές
  • Ενοχικό
  • Εμπράγματο
  • Οικογενειακό
  • Κληρονομικό

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19.05€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 53,00 € Ειδική Τιμή 45,05 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14429
Τριάντος Ν.
Χιωτέλλης Α.

Το Αστικό δίκαιο διακρίνεται για την καθολικότητά του, γι αυτό, η συγγραφή ενός βιβλίου που πραγματεύεται, ως επιτομή, την αχανή ύλη του ισχύοντος αστικού δικαίου αποτελεί αναμφισβήτητα ένα τολμηρό εγχείρημα. Ένα εγχείρημα, το οποίο διεκπεραίωσε με μεγάλη επιτυχία ο συγγραφέας, γνωστός ήδη -μεταξύ άλλων- και από τα πρόσφατα βιβλία του «Αστικός Κώδικας, Ερμηνεία κατʼ άρθρο», 2η έκδοση, 2010, «Δικαιοπραξίες», 2011 και «Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα», 2012 (σε συνεργασία με την κα Π. Βαφειάδου).

Ο συγγραφέας κατόρθωσε να συμπυκνώσει σε (μόλις) 577 σελίδες την παρουσίαση όλων των αστικού δικαίου ρυθμίσεων, ακόμη και εκείνων που περιέχονται σε κρίσιμα ειδικά νομοθετήματα εκτός του Αστικού Κώδικα, όπως π.χ. στο Ν 3719/2008.

Το έργο περιέχει παρουσίαση της θεωρίας και του δόγματος του αστικού δικαίου που συμπληρώνεται με τα απαραίτητα για την κατανόηση και συγκεκριμενοποίηση των αναφυόμενων ζητημάτων παραδείγματα. Βρίσκεται σε γόνιμο διάλογο με τη νομολογία, ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να γνωρίζει τις λύσεις που έχουν δώσει τα ελληνικά δικαστήρια σε κρίσιμα και αμφιλεγόμενα νομικά ζητήματα αστικού δικαίου.

Η παρούσα έκδοση είναι απαραίτητη στον νομικό της πράξης, για έναν αρχικό και γρήγορο προσανατολισμό στις ρυθμίσεις, τη θεωρία, το δόγμα και τη νομολογία του αστικού δικαίου προς επίλυση των ζητημάτων που τον απασχολούν. Θα αποδειχθεί δε, πολύτιμη για τους φοιτητές, ιδίως των προχωρημένων εξαμήνων, ενόψει των εξετάσεων που απαιτούν συνολική επισκόπηση και γνώση της ύλης του αστικού δικαίου, για γρήγορη επανάληψη και αυτοέλεγχο, σε συνδυασμό βέβαια με την πάντοτε απαραίτητη μελέτη του κειμένου των διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Οι κανόνες δικαίου γενικά 
1. Έννοια του κανόνα δικαίουΣελ. 3
2. Δίκαιο και ηθικήΣελ. 3
3. ΕθιμοτυπίαΣελ. 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διαίρεση του δικαίου 
1. ΓενικάΣελ. 5
2. Δημόσιο δίκαιο και κλάδοι αυτού 
α. ΈννοιαΣελ. 5
β. Κλάδοι του δημοσίου δικαίουΣελ. 5
3. Ιδιωτικό δίκαιο και κλάδοι αυτού 
α. ΈννοιαΣελ. 6
β. Κλάδοι του ιδιωτικού δικαίουΣελ. 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Πηγές του δικαίου 
1. Έννοια των πηγών του δικαίουΣελ. 8
2. Πρωτογενείς πηγές του δικαίου 
α. Νόμος 
i. Έννοια νόμουΣελ. 8
ii. Ουσιαστικός και τυπικός νόμοςΣελ. 9
iii. Έναρξη ισχύος του νέου νόμουΣελ. 9
iv. Κατάργηση του νόμουΣελ. 10
v. Αναδρομική δύναμη του νόμουΣελ. 10
β. Έθιμο 
i. Έννοια και στοιχεία του εθίμουΣελ. 12
ii. Διακρίσεις του εθίμουΣελ. 12
iii. Κατάργηση του εθίμουΣελ. 13
γ. Οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίουΣελ. 13
δ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
i. Πηγές του ενωσιακού δικαίουΣελ. 13
ii. Αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίουΣελ. 13
iii. Αρχή της άμεσης εφαρμογήςΣελ. 14
3. Δευτερογενείς πηγές του δικαίου 
α. ΓενικάΣελ. 14
β. Συνήθειες - Συναλλακτικά ήθηΣελ. 14
γ. Χρηστά ήθηΣελ. 15
δ. Καλή πίστηΣελ. 15
ε. Διεθνείς συμβάσειςΣελ. 15
στ. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσειςΣελ. 15
ζ. ΝομολογίαΣελ. 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Διακρίσεις κανόνων δικαίου και ερμηνεία αυτών 
1. Είδη κανόνων δικαίου 
α. ΓενικάΣελ. 16
β. Γενικοί και τοπικοίΣελ. 16
γ. Γενικοί και ειδικοίΣελ. 16
δ. Ατομικού δικαίουΣελ. 16
ε. Απαγορευτικοί, επιτακτικοί, επιτρεπτικοίΣελ. 17
στ. Αναγκαστικού και ενδοτικού δικαίουΣελ. 17
ζ. Αυστηρού και επιεικούς δικαίουΣελ. 17
η. Αυτοτελείς και μη αυτοτελείςΣελ. 17
θ. Κανονικού και εξαιρετικού δικαίουΣελ. 17
ι. Ερμηνευτικοί κανόνες, νόμιμα τεκμήρια, πλάσματα δικαίου, γενικές ρήτρες 
i. Ερμηνευτικοί κανόνεςΣελ. 18
ii. Πλάσμα δικαίουΣελ. 18
iii. Νόμιμα τεκμήριαΣελ. 18
iv. Γενικές ρήτρεςΣελ. 18
ια. Συμπληρωματικοί κανόνεςΣελ. 19
2. Περιεχόμενο και εφαρμογή του κανόνα δικαίουΣελ. 19
3. Συρροή κανόνων δικαίουΣελ. 19
4. Ερμηνεία των κανόνων δικαίου 
α. Έννοια ερμηνείαςΣελ. 20
β. Είδη ερμηνείας 
i. Αυθεντική και επιστημονική ερμηνείαΣελ. 20
γ. Μέθοδοι ερμηνείας 
i. ΓενικάΣελ. 21
ii. Γραμματική ερμηνείαΣελ. 21
iii. Συστηματική ερμηνείαΣελ. 21
iv. Ιστορική ερμηνείαΣελ. 22
v. Τελολογική ερμηνείαΣελ. 22
vi. Η εναρμονισμένη με το Σύνταγμα και το ενωσιακό δίκαιο ερμηνείαΣελ. 22
δ. Συμπληρωματική ερμηνείαΣελ. 22
ε. Ερμηνευτικά επιχειρήματαΣελ. 23
στ. Κενά δικαίου 
i. Έννοια του κενούΣελ. 24
ii. Διάκριση των κενώνΣελ. 24
ζ. Αναλογία νόμου και δικαίουΣελ. 24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Υποκείμενα του δικαίου 
α. Φυσικο προσωπο 
1. Ικανότητα δικαίουΣελ. 26
2. Στοιχεία εξατομίκευσης του προσώπουΣελ. 27
3. Ύπαρξη και τέλος του προσώπου 
α. Ύπαρξη του προσώπουΣελ. 29
β. Τέλος του προσώπουΣελ. 30
γ. ΑφάνειαΣελ. 31
4. Δικαίωμα στην προσωπικότητα 
α. Έννοια και περιεχόμενο του δικαιώματος επί της προσωπικότηταςΣελ. 32
β. Προστατευόμενα αγαθάΣελ. 32
γ. Φύση του δικαιώματος επί της προσωπικότηταςΣελ. 34
δ. Προστασία της προσωπικότητας 
i. Προσβολή της προσωπικότηταςΣελ. 35
ii. Λόγοι που αίρουν το παράνομο της προσβολήςΣελ. 35
iii. Προστασία στην προσωπικότητα προσώπου που έχει πεθάνειΣελ. 36
ε. Νομικά πρόσωπαΣελ. 36
στ. Αξιώσεις από την προσβολή της προσωπικότηταςΣελ. 37
ζ. Η αξίωση για ικανοποίηση ηθικής βλάβηςΣελ. 37
η. Η αξίωση για αποζημίωση κατά τις διατάξεις για τις αδικοπραξίεςΣελ. 37
5. Δικαίωμα στο όνομα 
α. Έννοια, φύση και στοιχεία του ονόματοςΣελ. 38
β. Κτήση και μεταβολή κυρίου ονόματος και επωνύμουΣελ. 38
γ. Νομικά πρόσωπαΣελ. 39
δ. Προστασία του ονόματος 
i. Προσβολή του ονόματοςΣελ. 39
ii. Αξιώσεις από την προσβολή του ονόματοςΣελ. 39
6. Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιαςΣελ. 40
β. Νομικα προσωπαΣελ. 40
1. Έννοια νομικού προσώπουΣελ. 40
2. Η αρχή της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου και κάμψη αυτήςΣελ. 41
3. Διακρίσεις των νομικών προσώπωνΣελ. 41
4. Σύσταση του νομικού προσώπου. Έδρα και επωνυμία αυτούΣελ. 43
5. Διοίκηση του νομικού προσώπουΣελ. 43
6. Ευθύνη του νομικού προσώπουΣελ. 45
7. Λύση του νομικού προσώπουΣελ. 45
8. Εκκαθάριση του νομικού προσώπουΣελ. 45
9. Τύχη της περιουσίας μετά τη διάλυση του νομικού προσώπουΣελ. 46
10. Νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου 
α. Σωματείο 
i. Έννοια του σωματείουΣελ. 46
ii. Σύσταση του σωματείουΣελ. 46
iii. Διοίκηση του σωματείουΣελ. 47
iv. Διάλυση του σωματείουΣελ. 48
β. ΊδρυμαΣελ. 48
γ. Επιτροπές εράνωνΣελ. 50
δ. Αστική εταιρίαΣελ. 51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Δικαίωμα - Αξίωση 
Α. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
1. Έννοια δικαιώματοςΣελ. 52
2. Είδη δικαιωμάτων 
α. Δημόσια και ιδιωτικάΣελ. 52
β. Διάκριση ιδιωτικών δικαιωμάτων Σελ. 52
γ. 'Αλλες διακρίσεις δικαιωμάτωνΣελ. 53
3. Γέννηση, κτήση, αλλοίωση και απώλεια δικαιώματος 
α. Γέννηση του δικαιώματοςΣελ. 54
β. Κτήση του δικαιώματοςΣελ. 54
γ. Αλλοίωση του δικαιώματοςΣελ. 55
δ. Απώλεια του δικαιώματοςΣελ. 55
4. 'Ασκηση δικαιώματος και καταχρηστική άσκησή του 
α. 'Ασκηση του δικαιώματοςΣελ. 55
β. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματοςΣελ. 56
γ. Αποδυνάμωση του δικαιώματοςΣελ. 57
δ. Έκταση εφαρμογής της ΑΚ 281Σελ. 58
5. Δικαστική και αυτοδύναμη προστασία του δικαιώματος 
α. Δικαστική προστασίαΣελ. 58
β. Αυτοδύναμη προστασία 
i. ΓενικάΣελ. 59
ii. ΑυτοδικίαΣελ. 59
iii. 'ΑμυναΣελ. 61
iv. Κατάσταση ανάγκηςΣελ. 62
Β. Η αξΙωση 
1. Έννοια αξίωσηςΣελ. 63
2. Είδη αξιώσεωνΣελ. 63
3. Συρροή αξιώσεωνΣελ. 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Δικαιοπραξίες 
1. Έννοια δικαιοπραξίας 
α. Ορισμός της δικαιοπραξίαςΣελ. 65
β. Δήλωση βούλησης. Ενέργεια και ακυρότητα αυτήςΣελ. 65
γ. Πράξεις δικαίου με στενή έννοιαΣελ. 67
δ. Στοιχεία της δικαιοπραξίαςΣελ. 67
ε. Διακρίσεις δικαιοπραξιών 
i. Μονομερείς και πολυμερείς δικαιοπραξίεςΣελ. 68
ii. Δικαιοπραξίες εν ζωή και αιτία θανάτουΣελ. 69
iii. Δικαιοπραξίες προσωπικού και περιουσιακού δικαίουΣελ. 69
iv. Επιδοτικές και μη επιδοτικές δικαιοπραξίεςΣελ. 69
v. Δικαιοπραξίες επαχθείς και χαριστικέςΣελ. 70
vi. Δικαιοπραξίες αιτιώδεις και αναιτιώδειςΣελ. 70
vii. Δικαιοπραξίες τυπικές και άτυπεςΣελ. 70
viii. Δικαιοπραξίες συναινετικές και παραδοτικέςΣελ. 71
ix. Δικαιοπραξίες ελεύθερης και αναγκαστικής κατάρτισηςΣελ. 71
x. Αμφοτεροβαρείς και ετεροβαρείς δικαιοπραξίεςΣελ. 71
xi. Καταπιστευτικές δικαιοπραξίεςΣελ. 72
2. Δικαιοπρακτική ικανότητα 
α. Ικανοί για δικαιοπραξίαΣελ. 72
β. Ανίκανοι για δικαιοπραξίαΣελ. 73
γ. Περιορισμένα ικανοί για δικαιοπραξίαΣελ. 73
3. Τύπος της δικαιοπραξίας 
α. Έννοια και σκοπός του τύπουΣελ. 75
β. Διακρίσεις του τύπου 
i. Συστατικός τύποςΣελ. 75
ii. Αποδεικτικός τύποςΣελ. 76
γ. Έγγραφος τύποςΣελ. 76
δ. Συνέπειες μη τήρησης του τύπουΣελ. 76
4. Ανίσχυρες δικαιοπραξίες 
α. ΓενικάΣελ. 77
β. Ανυπόστατες δικαιοπραξίεςΣελ. 77
γ. Ατελείς δικαιοπραξίεςΣελ. 77
δ. 'Ακυρες δικαιοπραξίες 
i. Έννοια ακυρότηταςΣελ. 78
ii. Είδη ακυρότηταςΣελ. 78
iii. Ενέργεια της ακυρότηταςΣελ. 79
iv. Ίαση της ακυρότητας 
1. Επικύρωση της δικαιοπραξίαςΣελ. 79
2. ΜετατροπήΣελ. 79
v. Λόγοι ακυρότηταςΣελ. 80
vi. Περιπτώσεις ακυρότητας δικαιοπραξιών 
1. Απαγόρευση διάθεσηςΣελ. 80
2. Εικονικότητα 
α. ΓενικάΣελ. 81
β. Απόλυτη εικονικότηταΣελ. 81
γ. Σχετική εικονικότηταΣελ. 82
δ. Κρυψιβουλία (ενδιάθετη επιφύλαξη)Σελ. 82
ε. ΑστεϊσμόςΣελ. 82
3. Δικαιοπραξία αντίθετη στα χρηστά ήθη 
α. Αντίθεση στα χρηστά ήθηΣελ. 83
β. Αισχροκερδείς δικαιοπραξίεςΣελ. 83
5. Ακυρώσιμες δικαιοπραξίες 
α. Δήλωση από πλάνη 
i. Έννοια της πλάνηςΣελ. 85
ii. Διακρίσεις της πλάνηςΣελ. 85
iii. Ουσιώδης πλάνηΣελ. 87
iv. Αποκλεισμός της ακύρωσηςΣελ. 88
v. Αποζημίωση λόγω της ακύρωσηςΣελ. 88
vi. Εσφαλμένη διαβίβαση δήλωσηςΣελ. 88
β. Δήλωση ως συνέπεια απάτης 
i. Έννοια απάτηςΣελ. 88
ii. Ακύρωση της δικαιοπραξίαςΣελ. 89
γ. Δήλωση ως συνέπεια απειλής 
i. Έννοια απειλήςΣελ. 89
ii. Ακύρωση της δικαιοπραξίαςΣελ. 90
iii. ΑποζημίωσηΣελ. 91
δ. Ακύρωση της δικαιοπραξίαςΣελ. 91
ε. Απόσβεση του δικαιώματος για ακύρωσηΣελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Συμβάσεις 
1. Προσυμβατικό στάδιο (ευθύνη από διαπραγματεύσεις) 
α. ΓενικάΣελ. 93
β. Έννοια των διαπραγματεύσεωνΣελ. 93
γ. Συμπεριφορά των μερώνΣελ. 93
δ. Ευθύνη - Αποκατάσταση της ζημίαςΣελ. 94
2. Προκαταρκτικές συμβάσεις 
α. ΠροσύμφωνοΣελ. 95
β. Σύμφωνο προαίρεσηςΣελ. 95
γ. Σύμφωνο προτίμησηςΣελ. 96
3. Σύναψη συμβάσεων 
α. Έννοια σύμβασηςΣελ. 96
β. Πρόταση για σύμβαση 
i. Έννοια και περιεχόμενο της πρότασηςΣελ. 96
ii. Τύπος της πρότασηςΣελ. 97
iii. Δέσμευση του προτείνονταΣελ. 97
iv. Ανάκληση της πρότασηςΣελ. 98
v. Απόσβεση της πρότασηςΣελ. 98
vi. Αποδοχή της πρότασηςΣελ. 98
γ. Κατάρτιση της σύμβασηςΣελ. 99
δ. Ασυμφωνία 
i. Φανερή ασυμφωνίαΣελ. 99
ii. Λανθάνουσα συμφωνίαΣελ. 100
ε. Περιπτώσεις συμβάσεων 
i. Αναγκαστικές συμβάσειςΣελ. 100
ii. Συμβάσεις προσχώρησηςΣελ. 100
iii. Σύμβαση με πλειστηριασμόΣελ. 101
iv. Σύμβαση με διαγωνισμόΣελ. 101
v. Συμβάσεις ηλεκτρονικά καταρτιζόμενεςΣελ. 101
4. Ερμηνεία δήλωσης βούλησης και συμβάσεωνΣελ. 101
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Αιρέσεις και προθεσμίες 
Α. ΑΙΡΕΣΕΙΣ 
1. Έννοια αίρεσηςΣελ. 104
2. Είδη αιρέσεων 
α. Καταχρηστικές αιρέσειςΣελ. 104
β. Γνήσιες αιρέσειςΣελ. 105
3. Δικαιοπραξίες που δεν επιδέχονται αιρέσειςΣελ. 106
4. Συνέπειες προσθήκης ανεπίτρεπτης αίρεσηςΣελ. 107
Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣΣελ. 107
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα 
Α. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 
1. ΈννοιαΣελ. 108
2. Μορφές αντιπροσώπευσηςΣελ. 108
3. Διακρίσεις αντιπροσώπευσηςΣελ. 109
4. Προϋποθέσεις άμεσης αντιπροσώπευσηςΣελ. 109
Β. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣελ. 109
1. Έννοια της πληρεξουσιότηταςΣελ. 109
2. 'Ακυρη ή ακυρώσιμη πληρεξουσιότηταΣελ. 110
3. Γενική και ειδική πληρεξουσιότηταΣελ. 110
4. Διάρκεια πληρεξουσιότηταςΣελ. 111
5. Υποκατάσταση (μεταπληρεξουσιότητα)Σελ. 111
6. Τύπος πληρεξουσιότηταςΣελ. 111
7. Παύση πληρεξουσιότηταςΣελ. 111
8. Δικαιοπραξία του αντιπροσώπου με τον εαυτό του (αυτοσύμβαση)Σελ. 112
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Συναίνεση και έγκριση 
Α. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ 
1. Έννοια συναίνεσηςΣελ. 113
2. Δικαιοπραξίες για τις οποίες απαιτείται η συγκατάθεση τρίτουΣελ. 113
3. Φύση της συναίνεσηςΣελ. 114
4. ΤύποςΣελ. 114
5. Ανάκληση της συναίνεσηςΣελ. 114
Β. ΕΓΚΡΙΣΗ 
1. Έννοια έγκρισηςΣελ. 114
2. Περιεχόμενο έγκρισηςΣελ. 115
3. Ενέργεια της έγκρισηςΣελ. 115
4. ΤύποςΣελ. 115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Προθεσμίες 
1. Έννοια προθεσμίαςΣελ. 116
2. Διακρίσεις προθεσμιώνΣελ. 116
3. Υπολογισμός προθεσμιώνΣελ. 117
4. Έναρξη προθεσμίαςΣελ. 117
5. Λήξη προθεσμίαςΣελ. 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία 
Α. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
1. Έννοια και σκοπός της παραγραφήςΣελ. 120
2. Αντικείμενο της παραγραφήςΣελ. 120
3. Απαράγραπτες αξιώσειςΣελ. 121
4. Χρόνος παραγραφήςΣελ. 121
5. Έναρξη παραγραφήςΣελ. 121
6. Αναστολή της παραγραφήςΣελ. 122
7. Διακοπή της παραγραφήςΣελ. 123
Β. ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
1. Έννοια προθεσμίαςΣελ. 124
2. Διαφορές αποσβεστικής προθεσμίας από την παραγραφήΣελ. 124
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
1. Έννοια ενοχικού δικαίουΣελ. 127
2. Βασικές αρχές του ενοχικού δικαίουΣελ. 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ενοχή 
1. Έννοια ενοχής και στοιχεία αυτήςΣελ. 130
2. Ενοχική ευθύνηΣελ. 131
3. Είδη ενοχικής ευθύνηςΣελ. 131
α. Υποκειμενική και αντικειμενικήΣελ. 132
β. Δικαιοπρακτική και εξωδικαιοπρακτικήΣελ. 133
γ. Ευθύνη από πράξεις τρίτωνΣελ. 134
4. Ατελείς ενοχέςΣελ. 134
5. Πηγές των ενοχώνΣελ. 135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η παροχή 
1. Έννοια της παροχήςΣελ. 136
2. Αοριστία παροχήςΣελ. 136
3. Έγκυρη εκπλήρωση της παροχής 
α. Εκπλήρωση της παροχήςΣελ. 137
β. Καλόπιστη εκπλήρωση της παροχήςΣελ. 137
γ. Τόπος παροχήςΣελ. 138
δ. Χρόνος παροχήςΣελ. 139
4. Αλλοιώσεις κατά την εκπλήρωση της παροχής 
α. ΓενικάΣελ. 140
β. Μερική εκπλήρωση της παροχήςΣελ. 140
γ. Εκπλήρωση παροχής από τρίτοΣελ. 141
δ. Δικαίωμα του τρίτου σε προσφορά και υποκατάστασηΣελ. 141
ε. Δικαίωμα επίσχεσηςΣελ. 142
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Είδη ενοχών 
1. Ενοχές γένους και είδουςΣελ. 144
2. Διαζευκτικές ενοχέςΣελ. 145
3. Χρηματικές ενοχέςΣελ. 146
4. Ενοχές τόκουΣελ. 147
5. Ενοχές για αποζημίωση 
α. ΓενικάΣελ. 149
β. Έννοια αποζημίωσηςΣελ. 149
γ. Προϋποθέσεις αποζημίωσης 
i. ΖημίαΣελ. 149
ii. Νόμιμος λόγος ευθύνης (ζημιογόνο γεγονός)Σελ. 150
iii. Αιτιώδης συνάφειαΣελ. 151
δ. Έκταση και περιορισμοί της αποζημίωσηςΣελ. 151
6. 'Αλλα είδη ενοχών 
α. Υποχρέωση λόγω δαπανώνΣελ. 152
β. Δικαίωμα αφαίρεσηςΣελ. 153
γ. Υποχρέωση λογοδοσίαςΣελ. 153
δ. Υποχρέωση σε απόδοση ομάδαςΣελ. 153
7. Ενοχές με περισσότερα υποκείμεναΣελ. 153
α. Ενοχή διαιρετήΣελ. 154
β. Ενοχή εις ολόκληρονΣελ. 154
γ. Αδιαίρετη ενοχήΣελ. 154
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Παραγωγή των ενοχών 
1. Παραγωγή ενοχών από δικαιοπραξία 
α. ΓενικάΣελ. 155
β. Μονομερείς δικαιοπραξίεςΣελ. 155
γ. Συμβάσεις - Είδη συμβάσεωνΣελ. 155
2. Παραγωγή ενοχών εκτός δικαιοπραξίας 
α. Ενοχές από αδίκημαΣελ. 157
β. Ενοχές από αδικαιολόγητο πλουτισμό 
i. Έννοια - προϋποθέσειςΣελ. 157
ii. Περιπτώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμούΣελ. 158
iii. Έννομη συνέπεια του αδικαιολογήτου πλουτισμούΣελ. 159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Απόσβεση των ενοχών 
1. ΓενικάΣελ. 160
2. ΚαταβολήΣελ. 160
3. Δόση αντί καταβολήςΣελ. 161
4. Δημόσια κατάθεσηΣελ. 161
5. Μεσεγγύηση ακινήτωνΣελ. 162
6. ΣυμψηφισμόςΣελ. 162
7. ΣύγχυσηΣελ. 163
8. 'Αφεση χρέουςΣελ. 163
9. ΥπαναχώρησηΣελ. 163
10. ΚαταγγελίαΣελ. 164
11. ΑνανέωσηΣελ. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής 
1. ΓενικάΣελ. 165
2. Αδυναμία παροχήςΣελ. 165
3. Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσειςΣελ. 168
4. Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκώνΣελ. 169
5. Υπερημερία οφειλέτηΣελ. 170
6. Πλημμελής εκπλήρωσηΣελ. 173
7. Υπερημερία δανειστήΣελ. 173
8. Συμφωνίες για την εξασφάλιση εκπλήρωσης της ενοχής 
α. ΑρραβώναςΣελ. 174
β. Ποινική ρήτραΣελ. 175
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Μεταβίβαση των ενοχών 
1. ΓενικάΣελ. 177
2. ΕκχώρησηΣελ. 177
3. Αναδοχή χρέουςΣελ. 179
4. Ανάληψη ενοχικού δεσμούΣελ. 180
 
Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
1. ΓενικάΣελ. 181
2. Δωρεά 
α. Έννοια και στοιχεία αυτήςΣελ. 181
β. Ευθύνη δωρητήΣελ. 181
γ. Ανάκληση δωρεάςΣελ. 182
3. Πώληση 
α. Έννοια - ΓενικάΣελ. 182
β. Στοιχεία της πώλησης 
i. ΓενικάΣελ. 183
ii. Πράγμα - δικαίωμαΣελ. 183
iii. ΤίμημαΣελ. 185
iv. Συμφωνία των συμβαλλομένων (σύμβαση)Σελ. 186
v. ΤύποςΣελ. 186
γ. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
i. Υποχρεώσεις του πωλητήΣελ. 187
ii. Υποχρεώσεις του αγοραστήΣελ. 187
δ. Ευθύνη των συμβαλλομένωνΣελ. 188
ε. ΠαραγραφήΣελ. 190
στ. Ιδιαίτερα είδη πώλησης 
i. Πώληση με τον όρο διατήρησης της κυριότηταςΣελ. 190
ii. Πώληση με δοκιμήΣελ. 191
ii. Σύμφωνο εξώνησηςΣελ. 192
4. Μίσθωση πράγματος 
α. Έννοια και στοιχεία αυτήςΣελ. 192
β. Υποχρεώσεις συμβαλλόμενωνΣελ. 192
γ. Ευθύνη των συμβαλλομένωνΣελ. 193
δ. Λήξη της μίσθωσηςΣελ. 194
ε. ΥπομίσθωσηΣελ. 194
στ. Ενέχυρο στα εισκομισθένταΣελ. 194
5. Μίσθωση αγροτικού κτήματος (αγρομίσθωση)Σελ. 194
6. ΚτηνοληψίαΣελ. 195
7. Επίμορτη αγροληψίαΣελ. 195
8. Σύμβαση εργασίας 
α. Έννοια και κατάρτιση αυτήςΣελ. 195
β. Εξαρτημένη εργασίαΣελ. 196
γ. Σύμβαση μαθητείαςΣελ. 196
δ. Σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιώνΣελ. 196
ε. ΜισθόςΣελ. 197
στ. Υποχρεώσεις εργαζόμενουΣελ. 197
ζ. Υποχρεώσεις εργοδότηΣελ. 197
η. Λήξη της σύμβασηςΣελ. 198
θ. Συλλογική σύμβαση εργασίαςΣελ. 198
9. Σύμβαση έργου 
α. Έννοια και στοιχεία αυτήςΣελ. 199
β. Στοιχεία της σύμβασης έργουΣελ. 199
γ. Υποχρεώσεις εργολάβουΣελ. 200
δ. Υποχρεώσεις εργοδότηΣελ. 200
ε. Δικαιώματα εργοδότηΣελ. 200
στ. Κίνδυνος του έργουΣελ. 201
ζ. Λήξη της σύμβασηςΣελ. 201
10. ΜεσιτείαΣελ. 201
11. Εντολή 
α. Έννοια και στοιχεία αυτήςΣελ. 202
β. Υποχρεώσεις εντολοδόχουΣελ. 203
γ. Υποχρεώσεις εντολέαΣελ. 203
δ. Ανάκληση της εντολήςΣελ. 204
ε. Καταγγελία από τον εντολοδόχοΣελ. 204
στ. Λύση της εντολήςΣελ. 204
12. Εταιρία 
α. Έννοια και στοιχεία αυτήςΣελ. 205
β. ΤύποςΣελ. 206
γ. Υποχρεώσεις των εταίρωνΣελ. 206
δ. Διοίκηση της εταιρίαςΣελ. 206
ε. Δικαιώματα των εταίρωνΣελ. 207
στ. Υποχρεώσεις των εταίρωνΣελ. 208
ζ. Κέρδη και ζημίεςΣελ. 208
η. Λύση εταιρίαςΣελ. 209
θ. ΕκκαθάρισηΣελ. 209
13. Κοινωνία 
α. Έννοια και αντικείμενο αυτήςΣελ. 210
β. Δικαιώματα κοινωνούΣελ. 211
γ. Υποχρεώσεις κοινωνούΣελ. 212
δ. Διοίκηση του κοινούΣελ. 212
ε. Λύση της κοινωνίαςΣελ. 212
14. Δάνειο 
α. Έννοια και αντικείμενο του δανείουΣελ. 213
β. Κατάρτιση του δανείουΣελ. 213
γ. Είδη δανείουΣελ. 214
δ. Χρόνος απόδοσηςΣελ. 214
ε. ΠαραγραφήΣελ. 214
15. Χρησιδάνειο 
α. Έννοια και αντικείμενο χρησιδανείουΣελ. 215
β. Υποχρεώσεις χρησαμένουΣελ. 215
γ. Υποχρεώσεις χρήστηΣελ. 216
δ. Λήξη του χρησιδανείουΣελ. 216
ε. Απαίτηση έναντι του τρίτουΣελ. 216
στ. ΠαραγραφήΣελ. 217
16. Παρακαταθήκη 
α. Έννοια και αντικείμενο αυτήςΣελ. 217
β. Κατάρτιση της σύμβασηςΣελ. 217
γ. Είδη παρακαταθήκηςΣελ. 218
δ. Υποχρεώσεις θεματοφύλακαΣελ. 218
ε. Υποχρεώσεις παρακαταθέτηΣελ. 219
17. Ισόβια πρόσοδοςΣελ. 219
18. Εγγύηση 
α. Έννοια και περιεχόμενο αυτήςΣελ. 220
β. Κατάρτιση της σύμβασηςΣελ. 220
γ. Έκταση ευθύνης του εγγυητήΣελ. 221
δ. Ενστάσεις του εγγυητήΣελ. 221
ε. Δικαίωμα του εγγυητή για ασφάλειαΣελ. 222
στ. Αναγωγή και υποκατάσταση του εγγυητήΣελ. 222
ζ. Απόσβεση εγγύησηςΣελ. 223
η. 'Αλλα είδη εγγύησηςΣελ. 224
θ. Εντολή πίστωσης τρίτουΣελ. 224
19. ΣυμβιβασμόςΣελ. 224
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 
1. Αδικοπραξίες 
α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 226
β. Έννοια αδικοπραξίας - ΠροϋποθέσειςΣελ. 226
γ. Προσβολή των χρηστών ηθώνΣελ. 229
δ. Δυσφημητικές διαδόσειςΣελ. 230
ε. Ευθύνη του προστήσαντοςΣελ. 231
στ. Ευθύνη εκείνου που εποπτεύει άλλονΣελ. 232
ζ. Ευθύνη του κατόχου ζώουΣελ. 233
η. Πτώση κτίσματος ή άλλου έργουΣελ. 234
θ. Ζημία από περισσότερους - Αναγωγή μεταξύ τουςΣελ. 235
ι. Περίπτωση θανάτωσηςΣελ. 236
ια. Περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείαςΣελ. 238
ιβ. Αποζημίωση που αναφέρεται στο μέλλονΣελ. 239
ιγ. Αναπηρία ή παραμόρφωση που επιδρά στο μέλλονΣελ. 240
ιδ. Ικανοποίηση της ηθικής βλάβηςΣελ. 241
ιε. Παράνομη αφαίρεση πράγματοςΣελ. 242
ιστ. ΠαραγραφήΣελ. 243
ιζ. Ευθύνη για ό,τι περιήλθεΣελ. 243
2. Διοίκηση αλλοτρίων 
α. Έννοια και στοιχεία αυτήςΣελ. 244
β. Υποχρεώσεις διοικητήΣελ. 244
γ. Δικαιώματα διοικητήΣελ. 246
δ. ΠαραγραφήΣελ. 247
3. Ευθύνη των ξενοδόχων 
α. Ευθύνη ξενοδόχουΣελ. 247
β. Έννοια ξενοδόχουΣελ. 247
γ. Έκταση ευθύνηςΣελ. 247
δ. Απαλλαγή του ξενοδόχου από την ευθύνηΣελ. 248
ε. Ενέχυρο στα εισκομισθένταΣελ. 248
4. Καταδολίευση των δανειστώνΣελ. 248
5. Για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό βλ. στο Πέμπτο ΚεφάλαιοΣελ. 249
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ' αυτά 
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 253
2. Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ' αυτά γενικώς 
α. Έννοια πράγματοςΣελ. 253
β. Διακρίσεις των πραγμάτων 
i. Κινητά και ακίνηταΣελ. 254
ii. Αντικαταστατά και αναντικατάσταταΣελ. 254
iii. Αναλωτά και μη αναλωτάΣελ. 254
iv. ΣυστατικάΣελ. 255
v. ΠαραρτήματαΣελ. 255
vi. Καρποί - ΩφελήματαΣελ. 256
vii. Πράγματα εκτός συναλλαγής - ΚοινόχρησταΣελ. 256
viii. ΑδέσποταΣελ. 257
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Νομή 
1. Έννοια νομής και κατοχήςΣελ. 258
2. Είδη νομήςΣελ. 259
3. Κτήση νομήςΣελ. 260
4. 'Ασκηση νομήςΣελ. 261
5. Μεταβίβαση της νομής στους κληρονόμουςΣελ. 262
6. Απώλεια της νομήςΣελ. 262
7. Προστασία της νομής 
α. ΓενικάΣελ. 263
β. Αυτοδύναμη προστασίαΣελ. 264
γ. Δικαστική προστασία 
i. Σε περίπτωση αποβολήςΣελ. 265
ii. Σε περίπτωση διατάραξηςΣελ. 265
iii. ΠαραγραφήΣελ. 266
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της 
1. Έννοια και περιεχόμενο της κυριότηταςΣελ. 267
2. Έκταση της κυριότηταςΣελ. 268
3. Περιορισμοί της κυριότητας (Γειτονικό δίκαιο) 
α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 269
β. Οι περιορισμοί της κυριότητας 
i. ΕκπομπέςΣελ. 269
ii. Επιβλαβείς εγκαταστάσειςΣελ. 270
iii. Κίνδυνος πτώσης οικοδομήςΣελ. 271
iv. Ανόρυξη κοντά στα θεμέλια του γείτοναΣελ. 272
v. Ρίζες ή κλαδιά του γειτονικού ακινήτουΣελ. 273
vi. Καρποί που πέφτουν σε γειτονικό ακίνητοΣελ. 273
vii. Ενοικοδόμηση κατά ένα μέρος σε γειτονικό ακίνητοΣελ. 274
viii. Υποχρέωση παροχής διόδουΣελ. 276
ix. Ανοχή επισκευώνΣελ. 278
x. Ορόσημα όμορων ακινήτωνΣελ. 278
xi. Κανονισμός ορίωνΣελ. 279
xii. Διαχώρισμα συνεχομένων ακινήτωνΣελ. 280
xiii. Δέντρο στο όριοΣελ. 280
xiv. Υποχρεώσεις από τη ροή των νερώνΣελ. 281
xv. Βρόχινο νερό της στέγηςΣελ. 282
xvi. Νερό για χρήση χωριούΣελ. 282
xvii. Υποχρεώσεις αυτού που έχει πηγάδι ή πηγήΣελ. 283
xviii. Διοχέτευση διαμέσου ξένου αγρούΣελ. 284
xix. Σωλήνες διαμέσου ξένου ακινήτουΣελ. 284
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Κτήση κυριότητας 
1. ΕισαγωγήΣελ. 286
2. Παράγωγη κτήση 
α. Κτήση ακινήτου με σύμβασηΣελ. 286
β. ΣυγκυριότηταΣελ. 287
γ. Κτήση κινητού με σύμβασηΣελ. 289
3. Πρωτότυπη κτήση 
α. ΈννοιαΣελ. 291
β. Η χρησικτησίαΣελ. 291
γ. Η προσκύρωσηΣελ. 294
δ. Η ένωσηΣελ. 295
ε. Η συνάφειαΣελ. 295
στ. Η σύμμιξη, σύγχυσηΣελ. 296
ζ. Η ειδοποιίαΣελ. 296
η. Η κτήση καρπώνΣελ. 297
θ. Η πρόσχωσηΣελ. 298
ι. Απόσπαση παραποτάμιου κτήματοςΣελ. 299
ια. Νησί σε ποταμόΣελ. 299
ιβ. Κοίτη που εγκαταλείφθηκεΣελ. 299
ιγ. ΑδέσποταΣελ. 300
ιδ. Η εύρεση απολωλότωνΣελ. 301
ιε. Η κτήση θησαυρούΣελ. 303
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Προστασία της κυριότητας 
1. Προστασία της κυριότητας 
α. ΓενικάΣελ. 304
β. Διεκδικητική αγωγήΣελ. 304
γ. Ευθύνη του νομέα ως προς τα ωφελήματα και ως προς το πράγμαΣελ. 306
δ. Αξίωση δαπανών από το νομέαΣελ. 306
ε. Αρνητική αγωγήΣελ. 306
στ. Τεκμήριο κυριότηταςΣελ. 307
ζ. Πουβλικιανή αγωγήΣελ. 308
2. Απώλεια κυριότηταςΣελ. 308
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Οι δουλείες 
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 310
2. Αρχές που ισχύουν σε όλες τις δουλείεςΣελ. 310
3. Διάκριση δουλειώνΣελ. 311
4. Πραγματικές δουλείες 
α. Έννοια πραγματικής δουλείαςΣελ. 311
β. Είδη πραγματικών δουλειώνΣελ. 312
γ. Σύσταση πραγματικών δουλειώνΣελ. 314
δ. Έκταση της δουλείαςΣελ. 315
ε. Μεταβολή του τρόπου άσκησης της δουλείαςΣελ. 316
στ. Προστασία της δουλείαςΣελ. 317
ζ. Απόσβεση της δουλείαςΣελ. 318
5. Προσωπικές δουλείες 
α. Έννοια προσωπικής δουλείαςΣελ. 319
β. Επικαρπία 
i. Έννοια επικαρπίαςΣελ. 319
ii. Δικαιώματα επικαρπωτήΣελ. 319
iii. Υποχρεώσεις επικαρπωτήΣελ. 320
iv. Σύσταση επικαρπίαςΣελ. 320
v. Η επικαρπία είναι αμεταβίβαστηΣελ. 320
vi. Απόσβεση της επικαρπίαςΣελ. 321
vii. Προστασία επικαρπωτήΣελ. 322
γ. ΟίκησηΣελ. 322
6. Περιορισμένες προσωπικές δουλείεςΣελ. 324
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Δημοσιότητα των εμπράγματων σχέσεων στα ακίνητα 
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 326
2. Σύστημα μεταγραφών και υποθηκών 
α. Έννοια μεταγραφήςΣελ. 326
β. Χρόνος μεταγραφής - ΣυνέπειεςΣελ. 327
γ. Αρμόδιο γραφείο μεταγραφώνΣελ. 328
δ. Πώς γίνεται η μεταγραφήΣελ. 329
ε. Πράξεις που μεταγράφονταιΣελ. 329
3. Σύστημα εθνικού κτηματολογίουΣελ. 331
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Εμπράγματη ασφάλεια 
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 333
2. ΕνέχυροΣελ. 333
α. Ενέχυρο πάνω στο πράγμα 
i. Συμβατικό ενέχυροΣελ. 334
ii. Ενέχυρο σε ανώνυμους τίτλους Σελ. 336
iii. Νόμιμο ενέχυροΣελ. 336
iv. Πλασματικό ενέχυροΣελ. 336
β. Ενέχυρο επί ασωμάτων αντικειμένων 
i. Ενέχυρο σε δικαίωμαΣελ. 337
ii. Ενέχυρο απαίτησηςΣελ. 337
3. Υποθήκη 
α. Έννοια υποθήκηςΣελ. 338
β. Όροι για την απόκτηση της υποθήκης 
i. ΓενικάΣελ. 339
ii. Τίτλος από το νόμοΣελ. 340
iii. Τίτλος από δικαστική απόφασηΣελ. 341
iv. Τίτλος από ιδιωτική βούλησηΣελ. 341
v. Εγγραφή της υποθήκης - Έκταση της υποθήκηςΣελ. 342
vi. Τάξη υποθηκώνΣελ. 343
vii. Αποτελέσματα της εγγραφήςΣελ. 344
viii. Απόσβεση - Εξάλειψη υποθήκηςΣελ. 344
4. Προσημείωση υποθήκηςΣελ. 345
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 349
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Μνηστεία 
1. Έννοια μνηστείαςΣελ. 350
2. Προϋποθέσεις σύναψης μνηστείαςΣελ. 350
3. Μονομερής λύση της μνηστείας - Υποχρέωση αποζημίωσηςΣελ. 351
4. Συνέπειες της λύσηςΣελ. 352
5. ΠαραγραφήΣελ. 353
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ο Γάμος 
1. Έννοια γάμουΣελ. 354
2. Βασικές αρχές που διέπουν τον γάμοΣελ. 354
3. Όροι για τη σύναψη του γάμου - Θετικές προϋποθέσειςΣελ. 355
4. Ανίκανοι για σύναψη γάμουΣελ. 356
5. Κωλύματα γάμου (αρνητικές προϋποθέσεις)Σελ. 356
α. Κώλυμα από γάμο που υπάρχειΣελ. 357
β. Κώλυμα από συγγένεια εξ αίματοςΣελ. 357
γ. Κώλυμα από αγχιστείαΣελ. 357
δ. Κώλυμα από υιοθεσίαΣελ. 358
6. Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του γάμουΣελ. 358
7. Σύναψη του γάμουΣελ. 359
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: 'Ακυρος και ακυρώσιμος γάμος 
1. ΓενικάΣελ. 362
2. Ανυπόστατος γάμοςΣελ. 362
3. 'Ακυρος γάμοςΣελ. 362
4. Ακυρώσιμος γάμοςΣελ. 363
5. Ακύρωση του γάμουΣελ. 365
6. Αποτελέσματα της ακύρωσηςΣελ. 365
7. Νομιζόμενος γάμοςΣελ. 366
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Σχέσεις των συζύγων από το γάμο 
1. ΓενικάΣελ. 368
2. Προσωπικές σχέσεις 
α. Υποχρέωση για συμβίωσηΣελ. 368
β. Ρύθμιση του συζυγικού βίουΣελ. 369
γ. Επώνυμο των συζύγωνΣελ. 370
δ. Κοινή συμβολή για τις οικογενειακές ανάγκεςΣελ. 371
ε. Ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγηςΣελ. 372
3. Περιουσιακές σχέσεις 
α. Η περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγωνΣελ. 374
β. Διαχείριση της περιουσίας του ενός συζύγου από τον άλλοΣελ. 375
γ. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματαΣελ. 376
δ. Το σύστημα της κοινοκτημοσύνης 
i. Έννοια και φύση της κοινοκτημοσύνηςΣελ. 379
ii. Σύναψη της σύμβασηςΣελ. 379
iii. ΔημοσιότηταΣελ. 380
iv. Περιεχόμενο και έκταση της σύμβασηςΣελ. 380
v. Έκταση υπεγγυότητας της κοινής περιουσίαςΣελ. 382
vi. Λήξη κοινοκτημοσύνηςΣελ. 383
ε. Διακοπή της συμβίωσηςΣελ. 384
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Διαζύγιο 
1. ΕισαγωγήΣελ. 386
2. Είδη διαζυγίουΣελ. 387
3. Το κατ' αντιδικία διαζύγιο 
α. Ισχυρός κλονισμός 
i. ΓενικάΣελ. 387
ii. Προϋποθέσεις του κλονισμούΣελ. 388
iii. Τεκμήρια ισχυρού κλονισμούΣελ. 389
β. Διετής διάστασηΣελ. 390
γ. ΑφάνειαΣελ. 391
4. Συναινετικό διαζύγιοΣελ. 391
5. Οι συνέπειες του διαζυγίου 
α. Συνέπειες προσωπικού χαρακτήραΣελ. 393
β. Συνέπειες περιουσιακού χαρακτήραΣελ. 393
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Συγγένεια 
1. Έννοια της συγγένειαςΣελ. 397
2. Είδη συγγένειας 
α. Η συγγένεια εξ αίματοςΣελ. 397
β. Η συγγένεια εξ αγχιστείαςΣελ. 398
3. Θεμελίωση της μητρότηταςΣελ. 398
4. Θεμελίωση της πατρότηταςΣελ. 399
5. Προσβολή της πατρότηταςΣελ. 400
6. Αναγνώριση της πατρότητας 
α. Εκούσια αναγνώρισηΣελ. 403
β. Δικαστική αναγνώρισηΣελ. 405
γ. Επιγενόμενος γάμος των γονέωνΣελ. 407
δ. Αποτελέσματα της αναγνώρισηςΣελ. 408
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Διατροφή από το νόμο 
1. Μεταξύ ανιόντων και κατιόντων 
α. Έννοια διατροφήςΣελ. 410
β. Είδη διατροφήςΣελ. 410
γ. Όροι διατροφήςΣελ. 411
δ. Το δικαίωμα διατροφής του ανηλίκου τέκνουΣελ. 412
ε. Αδυναμία παροχής διατροφήςΣελ. 413
στ. Σειρά υποχρέωνΣελ. 414
ζ. Σειρά δικαιούχωνΣελ. 416
η. Μέτρο και περιεχόμενο της διατροφήςΣελ. 416
θ. Ελαττωμένη διατροφήΣελ. 417
ι. Χρόνος και τρόπος καταβολήςΣελ. 418
ια. Παραίτηση - ΑπόσβεσηΣελ. 420
2. Διατροφή μεταξύ αδελφώνΣελ. 421
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Σχέσεις γονέων και τέκνων 
1. Επώνυμο των τέκνωνΣελ. 423
2. Αμοιβαία υποχρέωσηΣελ. 425
3. Υποχρέωση για παροχή υπηρεσιώνΣελ. 426
4. Παροχές γονέων προς τα τέκνα τουςΣελ. 427
5. Γονική μέριμνα 
α. Έννοια και φύση αυτήςΣελ. 427
β. Φορείς της γονικής μέριμναςΣελ. 428
γ. 'Ασκηση της γονικής μέριμναςΣελ. 429
δ. Κριτήρια για την ανάθεση της γονικής μέριμναςΣελ. 430
ε. Συνέπειες κακή άσκησηςΣελ. 432
στ. Διαχειριστικές πράξειςΣελ. 433
ζ. Έκπτωση των γονέωνΣελ. 433
η. Παύση της γονικής μέριμναςΣελ. 433
6. Επιμέλεια του τέκνου 
α. Έννοια και άσκηση της επιμέλειαςΣελ. 434
β. Περιεχόμενο της επιμέλειαςΣελ. 435
7. Προσωπική επικοινωνία 
α. Έννοια και περιεχόμενοΣελ. 436
β. Ρύθμιση της επικοινωνίαςΣελ. 437
γ. Αποκλεισμός ή περιορισμός του δικαιώματος επικοινωνίαςΣελ. 438
δ. Επικοινωνία με απώτερους ανιόντες και αδελφούςΣελ. 439
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Υιοθεσία 
1. Υιοθεσία ανηλίκου 
α. ΈννοιαΣελ. 440
β. Προϋποθέσεις υιοθεσίαςΣελ. 440
γ. ΔιαδικασίαΣελ. 442
δ. Αποτελέσματα υιοθεσίαςΣελ. 444
ε. Προσβολή της υιοθεσίαςΣελ. 445
στ. Λύση της υιοθεσίας Σελ. 446
ζ. Αποτελέσματα της λύσηςΣελ. 447
η. Ανασύσταση υιοθεσίαςΣελ. 447
2. Υιοθεσία ενηλίκουΣελ. 448
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Επιτροπεία ανηλίκων 
1. Ποιοι τελούν υπό επιτροπείαΣελ. 449
2. Όργανα της επιτροπείας 
α. ΓενικάΣελ. 449
β. Το δικαστήριοΣελ. 449
γ. Ο επίτροποςΣελ. 451
δ. Το εποπτικό συμβούλιοΣελ. 452
3. Η κοινωνική υπηρεσίαΣελ. 453
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Αναδοχή ανηλίκουΣελ. 455
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Δικαστική Συμπαράσταση 
1. ΈννοιαΣελ. 457
2. Ποιος διορίζεται δικαστικός συμπαραστάτηςΣελ. 458
3. Αποτελέσματα της υποβολής σε δικαστική συμπαράστασηΣελ. 459
4. 'Αρση της δικαστικής συμπαράστασηςΣελ. 459
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεωνΣελ. 461
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ελεύθερη συμβίωση 
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 463
2. Σύμφωνο συμβίωσης 
α. Έννοια - ΣύστασηΣελ. 464
β. Λύση του συμφώνουΣελ. 464
γ. ΕπώνυμοΣελ. 465
δ. Περιουσιακές σχέσειςΣελ. 465
ε. Διατροφή μετά τη λύσηΣελ. 465
στ. Τεκμήριο πατρότηταςΣελ. 466
ζ. Επώνυμο τέκνωνΣελ. 466
η. Γονική μέριμναΣελ. 467
θ. Κληρονομικό δικαίωμαΣελ. 467
3. Εφαρμογή του Ν 3719/2008 Σελ. 467
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 471
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η κληρονομική διαδοχή γενικά 
1. Έννοια κληρονομικής διαδοχήςΣελ. 472
2. Αντικείμενο της κληρονομικής διαδοχήςΣελ. 472
3. Υποκείμενα της κληρονομικής διαδοχήςΣελ. 473
4. Λόγοι επαγωγής της κληρονομίαςΣελ. 474
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κληρονομική διαδοχή από διαθήκη 
1. Γενικά για τη σύνταξη της διαθήκηςΣελ. 475
2. Λόγοι ακυρότητας της διαθήκηςΣελ. 476
3. Ανίκανοι για σύνταξη διαθήκηςΣελ. 476
4. Είδη διαθηκών 
α. Τακτικές διαθήκες 
i. Ιδιόγραφη διαθήκηΣελ. 478
ii. Δημόσια διαθήκη 
1. Έννοια διαθήκηςΣελ. 481
2. Πρόσωπα που συμπράττουνΣελ. 481
3. Διαδικασία σύνταξης της διαθήκηςΣελ. 482
4. Πράξη για τη δημόσια διαθήκηΣελ. 484
5. Ανάγνωση και υπογραφή της πράξηςΣελ. 484
6. Διαθέτης κουφόςΣελ. 485
7. Διαθέτης που αγνοεί την ελληνική γλώσσαΣελ. 486
iii. Μυστική διαθήκηΣελ. 486
β. Έκτακτες διαθήκες 
i. Διαθήκη σε πλοίοΣελ. 489
ii. Διαθήκη σε εκστρατείαΣελ. 490
iii. Διαθήκη σε αποκλεισμόΣελ. 491
iv. Χρονικό όριο ισχύοςΣελ. 492
v. Παράδοση έκτακτηςΣελ. 492
5. Ανάκληση διαθήκης 
α. Δήλωση ανάκλησηςΣελ. 492
β. Ανάκληση ιδιόγραφηςΣελ. 494
γ. Ανάκληση μυστικήςΣελ. 495
6. Δημοσίευση διαθήκηςΣελ. 495
7. Περιεχόμενο της διαθήκης 
α. Εγκατάσταση κληρονόμουΣελ. 497
β. Προσθήκη αιρέσεωνΣελ. 503
γ. Περιπτώσεις ακυρότηταςΣελ. 504
8. Ερμηνεία διαθήκηςΣελ. 507
9. Εκτελεστής διαθήκηςΣελ. 507
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Εξ αδιαθέτου διαδοχή 
1. ΓενικάΣελ. 510
2. Διαδοχή κατά τάξεις και ρίζεςΣελ. 510
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αναγκαστική διαδοχή (νόμιμη μοίρα) 
1. Αναγκαίοι κληρονόμοι - Ποσοστό - ΠεριορισμοίΣελ. 515
2. Προσδιορισμός μερίδαςΣελ. 518
3. Υπολογισμός σε περίπτωση συνεισφοράςΣελ. 520
4. Μέμψη άστοργης δωρεάςΣελ. 520
5. ΑποκλήρωσηΣελ. 522
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Κτήση της κληρονομίας 
1. Επαγωγή της κληρονομίαςΣελ. 526
2. Αποδοχή κληρονομίαςΣελ. 526
3. Αποποίηση κληρονομίαςΣελ. 527
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Κληρονομική αναξιότητα 
1. Έννοια αναξιότηταςΣελ. 530
2. Λόγοι αναξιότηταςΣελ. 530
3. 'Αρση αναξιότηταςΣελ. 532
4. Κήρυξη αναξιότηταςΣελ. 532
5. Συνέπειες αναξιότηταςΣελ. 532
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Σχολάζουσα κληρονομία 
1. Έννοια σχολάζουσαςΣελ. 534
2. Εξουσία του κηδεμόναΣελ. 535
3. Διατροφή μητέρας κληρονόμου που κυοφορείταιΣελ. 535
4. Μη ανεύρεση κληρονόμουΣελ. 536
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Προστασία κληρονόμου 
1. Αγωγή περί κλήρουΣελ. 538
2. Ειδικές αγωγέςΣελ. 539
3. Αντικείμενα κληρονομίαςΣελ. 539
4. Ευθύνη νομέα κληρονομίαςΣελ. 540
5. Παροχή πληροφοριώνΣελ. 541
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Σχέσεις περισσοτέρων κληρονόμων 
1. ΚοινωνίαΣελ. 542
2. ΔιανομήΣελ. 543
3. Νέμηση ανιόντοςΣελ. 544
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: ΣυνεισφοράΣελ. 546
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Κληρονόμος με απογραφή 
1. Ευθύνη απλού κληρονόμουΣελ. 549
2. Κληρονόμος με απογραφήΣελ. 549
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας 
1. Πότε διατάζεταιΣελ. 552
2. Πρόσκληση - Αναγγελία δανειστώνΣελ. 553
3. Έργο εκκαθαριστήΣελ. 554
4. Ικανοποίηση δανειστώνΣελ. 554
5. Ευθύνη κληρονόμουΣελ. 555
6. Αμοιβή εκκαθαριστήΣελ. 555
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Κληρονομικό καταπίστευμα 
1. Έννοια καταπιστεύματοςΣελ. 556
2. Σύσταση καταπιστεύματοςΣελ. 556
3. Ύπαρξη τιμωμένου προσώπουΣελ. 557
4. Χρόνος επαγωγήςΣελ. 557
5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις βεβαρημένουΣελ. 559
6. Αποδοχή - Αποποίηση καταπιστεύματοςΣελ. 561
7. Αποτελέσματα της επαγωγήςΣελ. 561
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εκποίηση της κληρονομίας 
1. Πώληση της κληρονομίαςΣελ. 562
2. Υποχρεώσεις του πωλητήΣελ. 562
3. Υποχρεώσεις του αγοραστήΣελ. 563
4. Ωφελήματα, βάρη, δαπάνεςΣελ. 563
5. Ευθύνη αγοραστή απέναντι στους δανειστέςΣελ. 564
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ: Κληρονομητήριο 
1. Έννοια κληρονομητηρίουΣελ. 565
2. Ποιοι δικαιούνται να ζητήσουν κληρονομητήριοΣελ. 565
3. Διαδικασία έκδοσης κληρονομητηρίουΣελ. 565
4. Τεκμήριο κληρονομικής ιδιότηταςΣελ. 566
5. Ισχύς δικαιοπραξιώνΣελ. 567
6. Αφαίρεση ή ακύρωση κληρονομητηρίουΣελ. 567
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ: Κληροδοσίες 
1. Έννοια κληροδοσίαςΣελ. 569
2. Ποιος βαρύνεται με κληροδοσίαΣελ. 569
3. Ακυρότητα κληροδοσίαςΣελ. 569
4. Το δικαίωμα από την κληροδοσίαΣελ. 570
5. Χρόνος επαγωγήςΣελ. 571
6. Αποποίηση - ΑποδοχήΣελ. 571
7. ΥποκατάστασηΣελ. 572
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΤρόποςΣελ. 573
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ: Δωρεά αιτία θανάτουΣελ. 575
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 579
Back to Top