Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΥ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14.7€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 42,00 € Ειδική Τιμή 35,70 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15498
Καραγκούνη Β.
Μουσταΐρα Ε.

Στο παρόν έργο διερευνώνται και συγκρίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού στο ελληνικό και στο αγγλικό νομικό σύστημα, ως αντιπροσωπευτικά συστήματα του ηπειρωτικού δικαίου (civil law) και του αγγλοσαξωνικού δικαίου (common law) αντίστοιχα.

Κατ’ αρχάς, επιχειρείται η οριοθέτηση της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού στο ελληνικό και στο αγγλικό δίκαιο μέσω της καθιέρωσης γενικής, ενιαίας και αυτοτελούς αξίωσης στο ελληνικό δίκαιο σε σχέση με τη βαθμιαία αναγνώριση της αξίωσης στο αγγλικό δίκαιο, καθώς και του κρίσιμου ζητήματος της επικουρικότητας της αξίωσης. Ακολούθως, προσεγγίζονται οι προϋποθέσεις θεμελίωσης της αξίωσης στο ελληνικό και στο αγγλικό δίκαιο και συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός της έννοιας του πλουτισμού και το ζήτημα της αμεσότητας του πλουτισμού, αλλά και του πλουτισμού σε τριμερείς σχέσεις, καθώς και ο προσδιορισμός της έννοιας του «αδικαιολογήτου» του πλουτισμού μέσω της μελέτης της νόμιμης αιτίας του ελληνικού δικαίου σε σύγκριση με τους «παράγοντες αδικαιολογήτου» (unjust factors) του αγγλικού δικαίου. Εν συνεχεία, εξετάζονται οι ενστάσεις που παρέχονται στον εναγόμενο ενάντια στην αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού του ενάγοντος και ειδικότερα η ένσταση μείωσης της αξίας ή απώλειας του πλουτισμού του ελληνικού δικαίου σε σχέση με την ένσταση «μεταβολής της κατάστασης» (change of position) του αγγλικού δικαίου, η ένσταση της παρανομίας και τέλος, η ένσταση της παραγραφής.

Η συγκριτική μελέτη της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού στο ελληνικό και στο αγγλικό δίκαιο καθίσταται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λόγω της υπό ανάπτυξη αξίωσης στο αγγλικό σύστημα, αλλά και της εν γένει πολυπλοκότητας του αγγλικού δικαίου (λαμβανομένης υπόψη της γνωστής ιδιαίτερης φύσης του, της υποχρεωτικής ισχύος των δικαστικών προηγουμένων και της έλλειψης κωδικοποιήσεων), σε σύγκριση με την κατοχυρωμένη στον ελληνικό Αστικό Κώδικα αξίωση. Μέσω της συγκριτικής έρευνας μελετάται το πνεύμα των δύο διαφορετικών νομικών συστημάτων και οι διαδικασίες που αυτά χρησιμοποιούν προκειμένου για την εξεύρεση λύσεων επί των ζητημάτων που ανακύπτουν με αφορμή αδικαιολόγητες κατά την αντίληψη του δικαίου περιουσιακές μετακινήσεις. Παρουσιάζονται μέθοδοι σκέψης και ερμηνείας, συζητήσεις επί της νομολογίας, καθώς και οι διαφορετικές νομικές απόψεις που έχουν υποστηριχθεί από τους ακαδημαϊκούς και οι οποίες συντελούν στην ανάπτυξη του δικαίου. Εντέλει ερευνώνται οι λόγοι, για τους οποίους κάθε σύστημα επιλύει το ζήτημα της επιστροφής αδικαιολόγητου πλουτισμού με συγκεκριμένο τρόπο, αποκαλύπτοντας πάντως τη σπουδαιότητα ύπαρξης της αξίωσης και στα δύο συστήματα δικαίου.

 
§ 1. Εισαγωγή στο αντικείμενο της μελέτηςΣελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Η οριοθέτηση της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού στο ελληνικό και στο αγγλικό δίκαιο 
§ 2. Η καθιέρωση γενικής και ενιαίας αξίωσης στο ελληνικό δίκαιο σε σχέση με τη βαθμιαία αναγνώριση της αξίωσης στο αγγλικό δίκαιο  
Ι. Η γενική και ενιαία αξίωση του ελληνικού δικαίουΣελ. 11
ΙΙ. Η βαθμιαία αναγνώριση της αξίωσης στο αγγλικό δίκαιοΣελ. 17
ΙΙΙ. Η γενική ρήτρα του άρθρου 904 ΑΚ του ελληνικού δικαίου σε σχέση με τη γενική αρχή αδικαιολόγητου πλουτισμού του αγγλικού δικαίουΣελ. 33
§ 3. Το ζήτημα της επικουρικότητας της αξίωσης  
Ι. Σε σχέση με το δίκαιο των συμβάσεωνΣελ. 43
ΙΙ. Σε σχέση με το δίκαιο της αδικοπραξίαςΣελ. 55
ΙΙΙ. Σε σχέση με τη διοίκηση αλλοτρίων, τη διεκδικητική αγωγή και τα περιουσιακά δικαιώματα (property rights)Σελ. 61
IV. ΣυμπέρασμαΣελ. 72
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Η θεμελίωση της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού στο ελληνικό και στο αγγλικό δίκαιο 
§ 4. Η έννοια του πλουτισμού  
Ι. Ο προσδιορισμός της έννοιας του πλουτισμούΣελ. 77
ΙΙ. Η αμεσότητα του πλουτισμού - Πλουτισμός σε τριμερείς σχέσειςΣελ. 94
ΙΙΙ. Συγκριτικά σχόλιαΣελ. 108
§ 5. Η έννοια του αδικαιολογήτου  
Ι. Η έννοια της νόμιμης αιτίας της αξίωσης του ελληνικού δικαίουΣελ. 112
ΙΙ. Οι «παράγοντες αδικαιολογήτου» (unjust factors) του αγγλικού δικαίουΣελ. 122
ΙΙΙ. Σύγκριση των δύο συστημάτων προσέγγισης του αδικαιολογήτου - Πιθανότητα προσέγγισής τουςΣελ. 145
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Οι ενστάσεις ενάντια στην αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού στο ελληνικό και στο αγγλικό δίκαιο 
§ 6. Η ένσταση μείωσης της αξίας ή απώλειας του πλουτισμού του ελληνικού δικαίου και της «μεταβολής κατάστασης» (change of position) του αγγλικού δικαίου  
Ι. Η ένστασηΣελ. 165
ΙΙ. Η έννοια της απώλειας - μείωσης του πλουτισμού και της μεταβολής κατάστασης (change of position)Σελ. 169
ΙΙΙ. Η έννοια της καλής πίστης σε σχέση με την ένστασηΣελ. 174
IV. ΣύνοψηΣελ. 180
§ 7. Η ένσταση της παρανομίας  
Ι. Η οπτική του ελληνικού δικαίουΣελ. 185
ΙΙ. Η οπτική του αγγλικού δικαίουΣελ. 188
ΙΙΙ. ΣύνοψηΣελ. 190
§ 8. Η ένσταση της παραγραφής  
Ι. Η αντιμετώπιση του ελληνικού δικαίουΣελ. 192
ΙΙ. Η αντιμετώπιση του αγγλικού δικαίουΣελ. 194
ΙΙΙ. ΣύνοψηΣελ. 199
§ 9. ΕπίλογοςΣελ. 201
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Ι. ΕλληνικήΣελ. 207
ΙΙ. ΞενόγλωσσηΣελ. 215
 
 
Back to Top