ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ


Συνθήκη της Λισαβόνας
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12320
Τζέμος Β. Γ.
  • Έκδοση: 2009
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 246
  • ISBN: 978-960-272-595-5
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η παρουσίαση των πολιτικών θεσμικών οργάνων της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή), όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Μετά από μια σύντομη αναφορά στη δομή, φυσιογνωμία και στις βασικές μεταρρυθμίσεις που συνεπιφέρει στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο η Συνθήκη της Λισαβόνας, εξετάζονται τα κατʼ ιδίαν πολιτικά θεσμικά όργανα της ΕΕ, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρουσίαση των τεσσάρων πολιτικών θεσμικών οργάνων έχει την εξής δομή: Προτάσσεται ένα εισαγωγικό κεφάλαιο και στη συνέχεια αναπτύσσονται το οργανόγραμμα, οι αρμοδιότητες και τα στοιχεία από τη λειτουργία των οργάνων στην πράξη. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη εξοικείωση με την πρακτική των ευρωπαϊκών πολιτικών θεσμικών οργάνων, γίνονται συχνά παραπομπές σε ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κάθε Κεφάλαιο ολοκληρώνονται με κατατοπιστικά διαγράμματα-περιλήψεις. Στο τέλος παρατίθεται Παράρτημα, στο οποίο περιλαμβάνονται η Συνθήκη της ΕΕ, τα Πρωτόκολλα και οι Δηλώσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, τα συμπεράσματα των  δύο τελευταίων Συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Δεκεμβρίου 2008 και Μαρτίου 2009) που αναφέρονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, κ.ά.
1. Εισαγωγή - Η Συνθήκη της ΛισαβόναςΣελ. 15
1.1. Η πορεία από τη Νίκαια στη Λισαβόνα μέσω Ευρωπαϊκού ΣυντάγματοςΣελ. 15
1.3. Οι θεσμικές καινοτομίες της Συνθήκης της ΛισαβόναςΣελ. 18
1.4. Αποτίμηση της Συνθήκης της ΛισαβόναςΣελ. 23
1.5. Τα 14 όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συνθήκη της ΛισαβόναςΣελ. 24
1.6. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συνθήκη της ΛισαβόναςΣελ. 26
1.7. Τα πολιτικά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συνθήκη της ΛισαβόναςΣελ. 27
1.8. Περίληψη κεφαλαίου σε διαγράμματαΣελ. 28
2. Το Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΣελ. 30
2.1. ΕισαγωγήΣελ. 30
2.2. Το οργανόγραμμα του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΣελ. 30
2.3. Η ιστορική εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σελ. 32
2.4. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΣελ. 32
2.5. Η Διάσκεψη των ΠροέδρωνΣελ. 34
2.6. Το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΣελ. 34
2.7. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπέςΣελ. 36
2.8. Η Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΣελ. 38
2.9. Η διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΣελ. 38
2.10. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΣελ. 39
2.11. Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΣελ. 40
2.12. Οι 2 βασικές αρμοδιότητες - αρτηρίες της κοινοβουλευτικής φυσιογνωμίας του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΣελ. 41
2.13. Η εξέλιξη της φυσιογνωμίας του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΣελ. 41
2.14. Η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη νομοθετική διαδικασίαΣελ. 44
2.15. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συννομοθέτηςΣελ. 44
2.16. Ειδικότερα η συνήθης νομοθετική διαδικασία της συναπόφασης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ΣυμβουλίουΣελ. 46
2.17. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως γνωμοδοτικό όργανοΣελ. 47
2.18. Η διαδικασία της διαβούλευσηςΣελ. 48
2.19. Η διαδικασία της σύμφωνης γνώμης Σελ. 49
2.20. Η κατ' εξαίρεση νομοθετική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΣελ. 51
2.21. Αρμοδιότητα πολιτικού - κοινοβουλευτικού ελέγχου του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΣελ. 51
2.22. Τα μέσα του Κοινοβουλευτικού ΕλέγχουΣελ. 52
2.23. Δημοσιονομικές αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σελ. 55
2.24. Διορισμός σε πολιτικές θέσεις της ΕΕ Σελ. 55
2.25. Ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών και λοιπές αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΣελ. 57
2.26. Περίληψη κεφαλαίου σε διαγράμματαΣελ. 58
3. Το Ευρωπαϊκό ΣυμβούλιοΣελ. 61
3.1. ΕισαγωγήΣελ. 61
3.2. Η ιστορική εξέλιξη του Ευρωπαϊκού ΣυμβουλίουΣελ. 61
3.3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως θεσμικό όργανο της ΕΕ στη Συνθήκη της ΛισαβόναςΣελ. 63
3.4. Η Σύνθεση του Ευρωπαϊκού ΣυμβουλίουΣελ. 64
3.5. Σύνοδοι και τρόπος λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού ΣυμβουλίουΣελ. 65
3.6. Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού ΣυμβουλίουΣελ. 66
3.7. Ειδικές αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού ΣυμβουλίουΣελ. 68
3.8. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού ΣυμβουλίουΣελ. 70
3.9. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού ΣυμβουλίουΣελ. 73
3.10. Περίληψη κεφαλαίου σε διαγράμματαΣελ. 74
4. Το Συμβούλιο Σελ. 75
4.1. ΕισαγωγήΣελ. 75
4.2. Οι αρμοδιότητες του ΣυμβουλίουΣελ. 76
4.3. Η νομοθετική αρμοδιότητα του ΣυμβουλίουΣελ. 76
4.4. Αρμοδιότητες συνεχόμενες με τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 78
4.5. Αρμοδιότητες χάραξης πολιτικών και συντονισμούΣελ. 79
4.6. Διεθνείς αρμοδιότητες του ΣυμβουλίουΣελ. 79
4.7. Αρμοδιότητες συγκροτήσεως και λειτουργίας άλλων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 80
4.8. Λοιπές εκτελεστικές - ελεγκτικές αρμοδιότητες του ΣυμβουλίουΣελ. 82
4.9. Οι Συνθέσεις του ΣυμβουλίουΣελ. 85
4.10. Οι Συνθέσεις του Συμβουλίου στο καθεστώς ισχύος της Συνθήκης της ΝίκαιαςΣελ. 85
4.11. Οι Συνθέσεις του Συμβουλίου στο καθεστώς ισχύος της Συνθήκης της ΛισαβόναςΣελ. 86
4.12. Οι τρόποι λήψεως αποφάσεων του ΣυμβουλίουΣελ. 88
4.13. Ειδικότερα το σύστημα της ειδικής πλειοψηφίαςΣελ. 88
4.14. Η «ειδική-τριπλή πλειοψηφία» της Συνθήκης της ΝίκαιαςΣελ. 89
4.15. Οι διακλαδώσεις της «ειδικής-διπλής πλειοψηφίας» της Συνθήκης της ΛισαβόναςΣελ. 89
4.16. Η ειδική πλειοψηφία σε διάγραμμαΣελ. 92
4.17. Η προεδρία του ΣυμβουλίουΣελ. 92
4.18. Η Γενική Γραμματεία του ΣυμβουλίουΣελ. 94
4.19. Η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων του ΣυμβουλίουΣελ. 95
4.20. Το EurogroupΣελ. 96
4.21. Περίληψη κεφαλαίου σε διαγράμματαΣελ. 96
5. Η Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΣελ. 97
5.1. ΕισαγωγήΣελ. 97
5.2. Η αρχή της συλλογικής δράσης της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΣελ. 98
5.3. Η σύνθεση της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΣελ. 98
5.4. Η εκλογή του Προέδρου και των Μελών της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΣελ. 100
5.5. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΣελ. 102
5.6. Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΣελ. 103
5.7. Η κατοχύρωση και η προώθηση του ευρωπαϊκού συμφέροντοςΣελ. 104
5.8. Η αρμοδιότητα νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σελ. 105
5.9. Ο κανόνας της αποκλειστικής αρμοδιότητας νομοθετικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι μερικές κάμψεις τουΣελ. 105
5.10. H θεσμική απαίτηση ομοφωνίας στο Συμβούλιο για την τροποποίηση της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΣελ. 107
5.11. Η εκτελεστική εξουσία της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΣελ. 111
5.12. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 114
5.13. Η διεθνής αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΣελ. 114
5.14. Ο ελεγκτικός - κυρωτικός ρόλος της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΣελ. 114
5.15. Οι λοιπές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΣελ. 117
5.16. Η αντικατάσταση και τα ασυμβίβαστα των μελών της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΣελ. 117
5.17. Ο Ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείαςΣελ. 118
5.18. Η οργανωτική διάρθρωση της ΕπιτροπήςΣελ. 120
5.19. Οι συνεδριάσεις και οι αποφάσεις της Επιτροπής στη πράξηΣελ. 121
5.20. Το οργανόγραμμα των Γενικών Διευθύνσεων και Υπηρεσιών της ΕπιτροπήςΣελ. 121
5.21. Τα Ευρωπαϊκά ΤαμείαΣελ. 123
5.22. Η Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΣελ. 124
5.23. Περίληψη κεφαλαίου σε διαγράμματαΣελ. 125
6. Τελικά συμπεράσματαΣελ. 127
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΣελ. 131
Β.1. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ΈνωσηΣελ. 131
Β.2. Οι ρυθμίσεις της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν στα πολιτικά θεσμικά όργαναΣελ. 168
Β.3. Η συνήθης νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 178
Β.4. Οι ρυθμίσεις για τη νέα ειδική πλειοψηφία στις αποφάσεις του Συμβουλίου σε παράταξηΣελ. 180
Β.5. Τα πρωτόκολλα και οι δηλώσεις που προσαρτώνται στη Συνθήκη της Λισαβόνας και αφορούν στα πολιτικά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 187
Β.6. Τα συμπεράσματα των Συνόδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2008 και του Μαρτίου του 2009 σχετικά με τη Συνθήκη της ΛισαβόναςΣελ. 206
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 211
 
Back to Top