ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ - ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ


Ποινικές κυρώσεις κατʼ έγκλημα

  • Προϊσχύσασες ποινικές κυρώσεις
  • Αναιρετικός έλεγχος
  • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 22.55€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 63,00 € Ειδική Τιμή 53,55 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14984
Παπανδρέου Π.

Ο όρος «ποινή» συντίθεται από τρία στάδια και υποδηλώνει τη νομοθετική οριοθέτηση (απειλούμενη εις βάρος προσώπου πραγματώνοντος μία εγκληματική μονάδα), τη δικαστική επιμέτρηση (επιβαλλόμενη από το δικαστήριο στο δράστη συγκεκριμένης εγκληματικής μονάδας) και τη σωφρονιστική υλοποίηση (εκτελούμενη-εκτιόμενη από τον καταδικαθέντα). Το παρόν έργο «Ποινολόγιο - Ποινικές κυρώσεις κατʼ έγκλημα» αποτελεί ένα χρηστικό βοήθημα του νομικού της πράξης, ιδίως δε των Λειτουργών της Ποινικής Δικαιοσύνης, καθόσον στοχεύει να προσφέρει στον εφαρμοστή του Ποινικού Δικαίου, με ταχύτητα, την πληροφορία περί της απειλούμενης στον Ποινικό Κώδικα ποινής για κάθε ένα από τα στο Ειδικό Μέρος αυτού διαλαμβανόμενα εγκλήματα, της διάταξης που την προβλέπει και του καθʼ ύλην αρμοδίου δικαστηρίου για την εκδίκαση καθενός από αυτά, με κύριο μέλημα τη διευκόλυνση του έργου τους στο στάδιο της επιμέτρησης της ποινής, που εύλογα χαρακτηρίζεται ως η κορωνίδα του συστήματος του Ποινικού Δικαίου.

Περαιτέρω, την πρακτική χρησιμότητα του βιβλίου «Ποινολόγιο - Ποινικές κυρώσεις κατʼ έγκλημα» εξυπηρετούν η κατʼ έγκλημα αναφορά των προϊσχυσασών ποινικών κυρώσεων, προς επίλυση ζητημάτων διαχρονικού δικαίου, η ενδεικτική παράθεση νομολογίας της προηγούμενης πενταετίας, ως επί το πλείστον, ανά έγκλημα, εν είδει σημειώσεων, η ενδεικτική βιβλιογραφία-αρθρογραφία, ως κατεύθυνση για ενδελεχή περαιτέρω έρευνα, καθώς και η παράθεση εισαγωγικού σημειώματος περί την επιμετρητική διαδικασία, συνοδευόμενου από διαγράμματα που αφορούν: 1) τα στάδια δικαστικής επιμέτρησης της ποινής, 2) τη μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική, 3) τη μείωση του πλαισίου ποινής, 4) το μειωμένο κατʼ άρθρο 83 ΠΚ πλαίσιο ποινής, 5) την επαύξηση της απειλούμενης ποινής, 6) τη συρροή εγκλημάτων, 7) τα συστήματα έκτισης των ποινών, 8) τον σχηματισμό της συνολικής ποινής, 9) το κατʼ εξακολούθηση έγκλημα, 10) την αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο και 11) την απόλυση του καταδίκου υπό όρο. Το έργο συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελ. 1
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Σελ. 19
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ 
[άρθρα 134-137Δ ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 35
Εσχάτη προδοσία [άρθρο 134 ΠΚ] Σελ. 37
Προπαρασκευαστικές πράξεις εσχάτης προδοσίας [άρθρο 135 ΠΚ] Σελ. 38
Προσβολές κατά της ζωής φορέων πολιτειακών λειτουργημάτων [άρθρο 135Α ΠΚ] Σελ. 39
Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας [άρθρο 137Α ΠΚ] Σελ. 39
Διακεκριμένες περιπτώσεις [άρθρο 137Β ΠΚ] Σελ. 40
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
[άρθρα 138-152 ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 43
Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας [άρθρο 138 ΠΚ] Σελ. 45
Προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας [άρθρο 139 ΠΚ] Σελ. 46
Έκθεση του ελληνικού Κράτους ή συμμάχου σε κίνδυνο πολέμου ή σε κίνδυνο εχθροπραξιών [άρθρο 140 ΠΚ] Σελ. 46
Έκθεση του ελληνικού Κράτους ή συμμάχου ή κατοίκων τους σε κίνδυνο αντιποίνων ή σε κίνδυνο διατάραξης των φιλικών σχέσεων [άρθρο 141 ΠΚ] Σελ. 47
Προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της Χώρας από αμέλεια [άρθρο 142 ΠΚ] Σελ. 47
Στρατιωτική υπηρεσία στον εχθρό [άρθρο 143 ΠΚ] Σελ. 48
Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού [άρθρου 144 ΠΚ] Σελ. 48
Παράβαση συμβάσεων [άρθρο 145 ΠΚ] Σελ. 49
Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας [άρθρο 146 ΠΚ] Σελ. 49
Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας από αμέλεια [άρθρο 147 ΠΚ] Σελ. 50
Κατασκοπεία [άρθρο 148 ΠΚ] Σελ. 51
Ελαφρότερες μορφές κατασκοπείας [άρθρο 149 ΠΚ] Σελ. 52
Νόθευση αποδεικτικών [άρθρο 150 ΠΚ] Σελ. 52
Κατάχρηση πληρεξουσιότητας [άρθρο 151 ΠΚ] Σελ. 52
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
[άρθρα 153-156 ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 53
Προσβολή κατά ξένου κράτους και του αρχηγού του [άρθρο 153 ΠΚ] Σελ. 53
Προσβολή της τιμής διπλωματικών αντιπροσώπων [άρθρο 154 ΠΚ] Σελ. 54
Προσβολή συμβόλων ξένου κράτους [άρθρο 155 ΠΚ] Σελ. 54
Προσβολή της ουδετερότητας [άρθρο 156 ΠΚ] Σελ. 54
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
[άρθρα 157-166 ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 55
i. Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της κυβέρνησης Σελ. 55
ii. Εγκλήματα κατά τις εκλογές Σελ. 58
Βία κατά πολιτικού σώματος ή της Κυβέρνησης [άρθρο 157 ΠΚ] Σελ. 59
Βία κατά πολιτικού κόμματος [άρθρο 157Α ΠΚ] Σελ. 59
Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας [άρθρο 158 ΠΚ] Σελ. 60
Δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων [άρθρο 159 ΠΚ] Σελ. 60
Δωροδοκία πολιτικών αξιωματούχων [άρθρο 159Α ΠΚ] Σελ. 61
Διατάραξη συνεδριάσεων [άρθρο 160 ΠΚ] Σελ. 62
Βία κατά εκλογέων [άρθρο 161 ΠΚ] Σελ. 63
Εξαπάτηση εκλογέων [άρθρο 162 ΠΚ] Σελ. 64
Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας [άρθρο 163 ΠΚ] Σελ. 64
Νόθευσης της εκλογής [άρθρο 164 ΠΚ] Σελ. 64
Δωροδοκία κατά τις εκλογές [άρθρο 165 ΠΚ] Σελ. 64
Διατάραξη της εκλογής [άρθρο 166 ΠΚ] Σελ. 64
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 
[άρθρα 167-182Α ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 65
Αντίσταση [άρθρο 167 ΠΚ] Σελ. 68
Προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας [άρθρο 168 ΠΚ] Σελ. 71
Απείθεια [άρθρο 169 ΠΚ] Σελ. 71
Στάση [άρθρο 170 ΠΚ] Σελ. 73
Θρασύτητα κατά της αρχής [άρθρο 171 ΠΚ] Σελ. 73
Ελευθέρωση φυλακισμένου [άρθρο 172 ΠΚ] Σελ. 74
Απόδραση κρατουμένου [άρθρο 173 ΠΚ] Σελ. 76
Παραβίαση περιορισμού κατʼ οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση [άρθρο 173Α ΠΚ] Σελ. 78
Στάση κρατουμένων [άρθρο 174 ΠΚ] Σελ. 79
Αντιποίηση [άρθρο 175 ΠΚ] Σελ. 80
Αντιποίηση στολής ή άλλου διακριτικού σημείου, παράσημου ή τίτλου [άρθρο 176 ΠΚ] Σελ. 81
Παραβίαση κατάσχεσης [άρθρο 177 ΠΚ] Σελ. 81
Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή [άρθρο 178 ΠΚ] Σελ. 82
Παραβίαση φύλαξης της αρχής [άρθρο 179 ΠΚ] Σελ. 83
Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων [άρθρο 180 ΠΚ] Σελ. 84
Προσβολή συμβόλων του ελληνικού Κράτους [άρθρο 181 ΠΚ] Σελ. 84
Παραβίαση περιορισμών διαμονής [άρθρο 182 ΠΚ] Σελ. 84
Παραβίαση περιορισμών διαμονής που έχουν επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή βούλευμα σε υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικών πράξεων, πορνογραφίας ανηλίκων και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες / χρηματοδότηση της τρομοκρατίας [άρθρο 182Α ΠΚ] Σελ. 85
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
[άρθρα 183-197 ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 87
Διέγερση [άρθρο 183 ΠΚ] Σελ. 90
Διέγερση σε διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος [άρθρο 184 ΠΚ] Σελ. 91
Πρόκληση και προσφορά για την εκτέλεση κακουργήματος ή πλημμελήματος [άρθρο 186 ΠΚ] Σελ. 91
Εγκληματική οργάνωση [άρθρο 187 ΠΚ] Σελ. 93
Τρομοκρατικές πράξεις [άρθρο 187Α ΠΚ] Σελ. 101
Συμμετοχή σε αθέμιτο σωματείο [άρθρο 188 ΠΚ] Σελ. 102
Διατάραξη της κοινής ειρήνης [άρθρο 189 ΠΚ] Σελ. 103
Διατάραξη της ειρήνης των πολιτών [άρθρο 190 ΠΚ] Σελ. 104
Διασπορά ψευδών ειδήσεων [άρθρο 191 ΠΚ] Σελ. 104
Πρόκληση ή διέγερση πολιτών σε βιαιοπραγίες ή σε αμοιβαία διχόνοια [άρθρο 192 ΠΚ] Σελ. 105
Έγκλημα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης [άρθρο 193 ΠΚ] Σελ. 105
Πρόσκληση σε συνεισφορά για χρηματικές ποινές [άρθρο 194 ΠΚ] Σελ. 106
Κατάρτιση ένοπλης ομάδας [άρθρο 195 ΠΚ] Σελ. 106
Κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος [άρθρο 196 ΠΚ] Σελ. 107
Διατάραξη συνεδριάσεων [άρθρο 197 ΠΚ] Σελ. 107
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 
[άρθρα 198-201 ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 109
Κακόβουλη βλασφημία [άρθρο 198 ΠΚ] Σελ. 109
Καθύβριση θρησκευμάτων [άρθρο 199 ΠΚ] Σελ. 110
Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων [άρθρο 200 ΠΚ] Σελ. 111
Περιύβριση νεκρών [άρθρο 201 ΠΚ] Σελ. 111
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ 
[άρθρα 202-206 ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 113
Διέγερση αυτών που έχουν υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας [άρθρο 202 ΠΚ] Σελ. 114
Τεχνητή πρόκληση ανικανότητας για στρατιωτική υπηρεσία [άρθρο 203 ΠΚ] Σελ. 115
Απάτη για την αποφυγή της στράτευσης [άρθρο 204 ΠΚ] Σελ. 115
Παράνομη αποδημία [άρθρο 205 ΠΚ] Σελ. 116
Στρατολογία για ξένο κράτος [άρθρο 206 ΠΚ] Σελ. 116
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 
[άρθρα 207-215Α ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 119
Παραχάραξη [άρθρο 207 ΠΚ] Σελ. 120
Κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων [άρθρο 208 ΠΚ] Σελ. 122
Κατασκευή, προμήθεια, κατοχή ή κυκλοφορία νομίμου νομίσματος χωρίς άδεια της αρχής [άρθρο 208Α ΠΚ] Σελ. 123
Κιβδηλεία [άρθρο 209 ΠΚ] Σελ. 124
Κυκλοφορία κίβδηλων νομισμάτων [άρθρο 210 ΠΚ] Σελ. 125
Προπαρασκευαστικές πράξεις [άρθρο 211 ΠΚ] Σελ. 125
Παράνομη έκδοση ανώνυμων ομολογιών [άρθρο 215 ΠΚ] Σελ. 126
Παράνομη παραγωγή, πώληση κ.λπ. ευρώ [άρθρο 215Α ΠΚ] Σελ. 126
 
ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ 
[άρθρα 216-223 ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 127
Πλαστογραφία [άρθρο 216 ΠΚ] Σελ. 129
Πλαστογραφία πιστοποιητικών [άρθρο 217 ΠΚ] Σελ. 134
Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων [άρθρο 218 ΠΚ] Σελ. 136
Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης [άρθρο 220 ΠΚ] Σελ. 137
Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις [άρθρο 221 ΠΚ] Σελ. 138
Υπεξαγωγή εγγράφων [άρθρο 222 ΠΚ] Σελ. 139
Μετακίνηση οροσήμων [άρθρο 223 ΠΚ] Σελ. 140
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
[άρθρα 224-234 ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 143
Ψευδορκία [άρθρο 224 ΠΚ] Σελ. 146
Ψευδής ανώμοτη κατάθεση [άρθρο 225 ΠΚ] Σελ. 149
Ψευδορκία πραγματογνώμονα κ.λπ. και διερμηνέα [άρθρο 226 ΠΚ] Σελ. 151
Παραπλάνηση σε ψευδορκία [άρθρο 228 ΠΚ] Σελ. 153
Ψευδής καταμήνυση [άρθρο 229 ΠΚ] Σελ. 154
Ψευδής καταμήνυση κατʼ αγνώστου [άρθρο 230 ΠΚ] Σελ. 156
Υπόθαλψη εγκληματία [άρθρο 231 ΠΚ] Σελ. 156
Παρασιώπηση εγκλημάτων [άρθρο 232 ΠΚ] Σελ. 157
Μη συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση [άρθρο 232Α ΠΚ] Σελ. 157
Απιστία δικηγόρων [άρθρο 233 ΠΚ] Σελ. 159
Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων [άρθρο 234 ΠΚ] Σελ. 159
 
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
[άρθρα 235-263Β ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 161
Δωροληψία υπαλλήλου [άρθρο 235 ΠΚ] Σελ. 181
Δωροδοκία υπαλλήλου [άρθρο 236 ΠΚ] Σελ. 195
Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών [άρθρο 237 ΠΚ] Σελ. 203
Εμπορία επιρροής - Μεσάζοντες [άρθρο 237Α ΠΚ] Σελ. 212
Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα [άρθρο 237Β] Σελ. 213
Κατάχρηση εξουσίας [άρθρο 239 ΠΚ] Σελ. 214
Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών [άρθρο 240 ΠΚ] Σελ. 217
Παραβίαση οικιακού ασύλου [άρθρο 241 ΠΚ] Σελ. 217
Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ. [άρθρο 242 ΠΚ] Σελ. 218
Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας [άρθρο 243 ΠΚ] Σελ. 227
Καταπίεση [άρθρο 244 ΠΚ] Σελ. 228
Ευθύνη υπαλλήλου και των γραφέων ή βοηθών του για καταπίεση [άρθρο 245 ΠΚ] Σελ. 229
Παρακράτηση χρημάτων ή πραγμάτων από υπάλληλο [άρθρο 246 ΠΚ] Σελ. 230
Απεργία δημοσίων υπαλλήλων [άρθρο 247 ΠΚ] Σελ. 230
Παραβάσεις των ταχυδρομικών υπαλλήλων [άρθρο 248 ΠΚ] Σελ. 231
Παραβάσεις των τηλεγραφικών υπαλλήλων [άρθρο 249 ΠΚ] Σελ. 233
Παραβάσεις των τηλεφωνικών υπαλλήλων [άρθρο 250 ΠΚ] Σελ. 233
Παραβίαση του δικαστικού απορρήτου [άρθρο 251 ΠΚ] Σελ. 235
Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου [άρθρο 252 ΠΚ] Σελ. 235
Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης [άρθρο 254 ΠΚ] Σελ. 238
Αθέμιτη συμμετοχή [άρθρο 255 ΠΚ] Σελ. 239
Απιστία σχετική με την υπηρεσία [άρθρο 256 ΠΚ] Σελ. 239
Εκμετάλλευση εμπιστευμένων πραγμάτων [άρθρο 257 ΠΚ] Σελ. 243
Υπεξαίρεση στην υπηρεσία [άρθρο 258 ΠΚ] Σελ. 244
Παράβαση καθήκοντος [άρθρο 259 ΠΚ] Σελ. 250
Ανυποταξία σε πολιτική αρχή [άρθρο 260 ΠΚ] Σελ. 257
Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή [άρθρο 261 ΠΚ] Σελ. 258
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
[άρθρα 264-289 ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 261
Εμπρησμός [άρθρο 264 ΠΚ] Σελ. 267
Εμπρησμός σε δάση [άρθρο 265 ΠΚ] Σελ. 269
Εμπρησμός από αμέλεια [άρθρο 266 ΠΚ] Σελ. 270
Πλημμύρα [άρθρο 268 ΠΚ] Σελ. 271
Πλημμύρα από αμέλεια [άρθρο 269 ΠΚ] Σελ. 272
Έκρηξη [άρθρο 270 ΠΚ] Σελ. 274
Έκρηξη από αμέλεια [άρθρο 271 ΠΚ] Σελ. 275
Παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες [άρθρο 272 ΠΚ] Σελ. 275
Κοινώς επικίνδυνη βλάβη [άρθρο 273 ΠΚ] Σελ. 275
Κοινώς επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια [άρθρο 274 ΠΚ] Σελ. 276
Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων [άρθρο 275 ΠΚ] Σελ. 277
Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων από αμέλεια [άρθρο 276 ΠΚ] Σελ. 278
Πρόκληση ναυαγίου [άρθρο 277 ΠΚ] Σελ. 278
Πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια [άρθρο 277 ΠΚ] Σελ. 278
Δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων [άρθρο 279 ΠΚ] Σελ. 279
Δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων από αμέλεια [άρθρο 280 ΠΚ] Σελ. 279
Νοθεία τροφίμων [άρθρο 281 ΠΚ] Σελ. 280
Δηλητηρίαση της νομής των ζώων [άρθρο 282 ΠΚ] Σελ. 280
Διάδοση ασθένειας ζώων [άρθρο 283 ΠΚ] Σελ. 281
Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών [άρθρο 284 ΠΚ] Σελ. 282
Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη επιζωοτιών [άρθρο 285 ΠΚ] Σελ. 282
Παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής [άρθρο 286 ΠΚ] Σελ. 283
Παραβίαση συμβάσεων προμήθειας [άρθρο 287 ΠΚ] Σελ. 286
Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας [άρθρο 288 ΠΚ] Σελ. 286
 
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
[άρθρα 290-298 ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 289
Διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών [άρθρο 290 ΠΚ] Σελ. 292
Διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων και αεροσκαφών [άρθρο 291 ΠΚ] Σελ. 292
Παρακώλυση συγκοινωνιών [άρθρο 292 ΠΚ] Σελ. 293
Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών [άρθρο 292Α ΠΚ] Σελ. 294
Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων [άρθρο 293 ΠΚ] Σελ. 295
Παύση εργασίας [άρθρο 294 ΠΚ] Σελ. 296
Πρόκληση κοινής ανάγκης [άρθρο 295 ΠΚ] Σελ. 296
Παρακώλυση προμήθειας ψωμιού [άρθρο 296 ΠΚ] Σελ. 296
Έκθεση πλοίου σε κίνδυνο με διενέργεια λαθρεμπορίου [άρθρο 297 ΠΚ] Σελ. 296
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
[άρθρα 299-307 ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 299
Ανθρωποκτονία με πρόθεση [άρθρο 299 ΠΚ] Σελ. 301
Ανθρωποκτονία με συναίνεση [άρθρο 300 ΠΚ] Σελ. 309
Συμμετοχή σε αυτοκτονία [άρθρο 301 ΠΚ] Σελ. 309
Ανθρωποκτονία από αμέλεια [άρθρο 302 ΠΚ] Σελ. 310
Παιδοκτονία [άρθρο 303 ΠΚ] Σελ. 318
Τεχνητή διακοπή εγκυμοσύνης [άρθρο 304 ΠΚ] Σελ. 318
Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού [άρθρο 304Α ΠΚ] Σελ. 319
Διαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης [άρθρο 305 ΠΚ] Σελ. 320
Έκθεση [άρθρο 306 ΠΚ] Σελ. 320
Παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής [άρθρο 307 ΠΚ] Σελ. 322
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 
[άρθρα 308-315Α ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 323
Απλή σωματική βλάβη [άρθρο 308 ΠΚ] Σελ. 324
Απρόκλητη σωματική βλάβη [άρθρο 308Α ΠΚ] Σελ. 329
Επικίνδυνη σωματική βλάβη [άρθρο 309 ΠΚ] Σελ. 329
Βαριά σωματική βλάβη [άρθρο 310 ΠΚ] Σελ. 332
Θανατηφόρα βλάβη [άρθρο 311 ΠΚ] Σελ. 332
Σωματική βλάβη ανηλίκων κ.λπ. [άρθρο 312 ΠΚ] Σελ. 334
Συμπλοκή [άρθρο 313 ΠΚ] Σελ. 336
Σωματική βλάβη από αμέλεια [άρθρο 314 ΠΚ] Σελ. 337
ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
[άρθρα 322-335 ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 341
Αρπαγή [άρθρο 322 ΠΚ] Σελ. 344
Εμπόριο δούλων [άρθρο 323 ΠΚ] Σελ. 347
Εμπορία ανθρώπων [άρθρο 323Α ΠΚ] Σελ. 348
Διενέργεια ταξιδιών με σκοπό από τους μετέχοντες σε αυτά την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου (σεξουαλικός τουρισμός) [άρθρο 323Β ΠΚ] Σελ. 352
Αρπαγή ανηλίκων [άρθρο 324 ΠΚ] Σελ. 353
Παράνομη κατακράτηση [άρθρο 325 ΠΚ] Σελ. 354
Κατακράτηση παρά το Σύνταγμα [άρθρο 326 ΠΚ] Σελ. 356
Ακούσια απαγωγή [άρθρο 327 ΠΚ] Σελ. 357
Εκούσια απαγωγή [άρθρο 328 ΠΚ] Σελ. 358
Παράνομη βία [άρθρο 330 ΠΚ] Σελ. 360
Αυτοδικία [άρθρο 331 ΠΚ] Σελ. 362
Εξαναγκασμός σε παύση εργασίας [άρθρο 332 ΠΚ] Σελ. 364
Απειλή [άρθρο 333 ΠΚ] Σελ. 364
Διατάραξη οικιακής ειρήνης [άρθρο 334 ΠΚ] Σελ. 365
Απατηλή διέγερση σε μετανάστευση [άρθρο 335 ΠΚ] Σελ. 366
ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ 
[άρθρα 336-353 ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 367
Βιασμός [άρθρο 336 ΠΚ] Σελ. 375
Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας [άρθρο 337 ΠΚ] Σελ. 379
Κατάχρηση σε ασέλγεια [άρθρο 338 ΠΚ] Σελ. 380
Αποπλάνηση παιδιών [άρθρο 339 ΠΚ] Σελ. 382
Απατηλή επίτευξη συνουσίας [άρθρο 341 ΠΚ] Σελ. 385
Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια [άρθρο 342 ΠΚ] Σελ. 386
Ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας [άρθρο 343 ΠΚ] Σελ. 387
Αιμομιξία [άρθρο 345 ΠΚ] Σελ. 388
Ασέλγεια μεταξύ συγγενών [άρθρο 346 ΠΚ] Σελ. 389
Ασέλγεια παρά φύση [άρθρο 347 ΠΚ] Σελ. 391
Διευκόλυνση ακολασίας άλλων [άρθρο 348 ΠΚ] Σελ. 391
Πορνογραφία ανηλίκων [άρθρο 348Α ΠΚ] Σελ. 394
Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους [άρθρο 348Β ΠΚ] Σελ. 396
Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων [άρθρο 348Γ ΠΚ] Σελ. 396
Μαστροπεία [άρθρο 349 ΠΚ] Σελ. 397
Εκμετάλλευση πόρνης [άρθρο 350 ΠΚ] Σελ. 399
Σωματεμπορία [άρθρο 351 ΠΚ] Σελ. 400
Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής [άρθρο 351Α ΠΚ] Σελ. 402
Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος [άρθρο 352Β ΠΚ] Σελ. 403
Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις [άρθρο 353 ΠΚ] Σελ. 403
 
ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
[άρθρα 354-360 ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 405
Διατάραξη της οικογενειακής τάξης [άρθρο 354 ΠΚ] Σελ. 406
Απάτη σχετική με γάμο [άρθρο 355 ΠΚ] Σελ. 407
Διγαμία [άρθρο 356 ΠΚ] Σελ. 407
Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή [άρθρο 358 ΠΚ] Σελ. 408
Εγκατάλειψη εγκύου [άρθρο 359 ΠΚ] Σελ. 411
Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου [άρθρο 360 ΠΚ] Σελ. 411
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
[άρθρα 361-369 ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 415
Εξύβριση [άρθρο 361 ΠΚ] Σελ. 416
Απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση [άρθρο 361Α ΠΚ] Σελ. 418
Δυσφήμηση [άρθρο 362 ΠΚ] Σελ. 418
Συκοφαντική δυσφήμηση [άρθρο 363 ΠΚ] Σελ. 419
Δυσφήμηση ανώνυμης εταιρίας [άρθρο 364 ΠΚ] Σελ. 422
Προσβολή της μνήμης νεκρού [άρθρο 365 ΠΚ] Σελ. 424
ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ 
[άρθρα 370-371 ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 425
Παραβίαση του απορρήτου των επιστολών [άρθρο 370 ΠΚ] Σελ. 427
Παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας [άρθρο 370Α ΠΚ] Σελ. 427
Παραβίαση απορρήτων στοιχείων ή προγραμμάτων Η/Υ, που συνιστούν κρατικά, επιστημονικά ή επαγγελματικά απόρρητα ή απόρρητα επιχειρήσεων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα [άρθρο 370Β ΠΚ] Σελ. 431
Παραβίαση απορρήτου των ηλεκτρονικών δεδομένων και της πνευματικής ιδιοκτησίας [άρθρο 370Γ ΠΚ] Σελ. 432
Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας [άρθρο 371 ΠΚ] Σελ. 433
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
[άρθρα 372-384Α ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 435
Κλοπή [άρθρο 372 ΠΚ] Σελ. 438
Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής [άρθρο 374 ΠΚ] Σελ. 445
Κλοπή χρήσης [άρθρο 374Α ΠΚ] Σελ. 446
Υπεξαίρεση [άρθρο 375 ΠΚ] Σελ. 447
Παρασιώπηση ανεύρεσης [άρθρο 376 ΠΚ] Σελ. 458
Κλοπές και υπεξαιρέσεις ευτελούς αξίας [άρθρο 377 ΠΚ] Σελ. 459
Ληστεία [άρθρο 380 ΠΚ] Σελ. 460
Φθορά ξένης ιδιοκτησίας [άρθρο 381 ΠΚ] Σελ. 466
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
[άρθρα 385-406Α ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 471
Εκβίαση [άρθρο 385 ΠΚ] Σελ. 475
Απάτη [άρθρο 386 ΠΚ] Σελ. 481
Απάτη με υπολογιστή [άρθρο 386Α ΠΚ] Σελ. 489
Απάτη ευτελούς αξίας [άρθρο 387 ΠΚ] Σελ. 492
Απάτη σχετική με τις ασφάλειες [άρθρο 388 ΠΚ] Σελ. 492
Απατηλή πρόκληση βλάβης [άρθρο 389 ΠΚ] Σελ. 494
Απιστία [άρθρο 390 ΠΚ] Σελ. 496
Αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου [άρθρο 391 ΠΚ] Σελ. 500
Δόλια αποδοχή παροχών [άρθρο 392 ΠΚ] Σελ. 501
Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος [άρθρο 394 ΠΚ] Σελ. 501
Παρακώλυση συναγωνισμού [άρθρο 396 ΠΚ] Σελ. 504
Καταδολίευση δανειστών [άρθρο 397 ΠΚ] Σελ. 505
Χρεοκοπία [άρθρο 398 ΠΚ] Σελ. 510
Παρακώλυση της άσκησης δικαιώματος [άρθρο 399 ΠΚ] Σελ. 514
Παράνομη αλιεία [άρθρο 400 ΠΚ] Σελ. 515
Αλιεία σε χωρικά ύδατα [άρθρο 401 ΠΚ] Σελ. 515
Παραπλάνηση ανηλίκων σε χρέη [άρθρο 403 ΠΚ] Σελ. 516
Τοκογλυφία [άρθρο 404 ΠΚ] Σελ. 516
Αισχροκέρδεια [άρθρο 405 ΠΚ] Σελ. 519
Παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις [άρθρο 406 ΠΚ] Σελ. 519
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΠΑΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΗΤΕΙΑ 
[άρθρα 407-410 ΠΚ] 
Πίνακας ποινικών κυρώσεων Σελ. 521
Επαιτεία [άρθρο 407 ΠΚ] Σελ. 521
Παραμέληση αποτροπής από επαιτεία ή αλητεία [άρθρο 409 ΠΚ] Σελ. 521
 
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 523
 
Back to Top