ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

με έμφαση στην ποιότητα
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14226
Θωμοπούλου Ι., Κριεμάδης Θ.
  • Έκδοση: 2012
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 263
  • ISBN: 978-960-562-024-0
  • ISBN: 978-960-562-024-0
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Στο έργο των Θ. Κριεμάδη και Ι. Θωμοπούλου «Διοίκηση Σχολικών Μονάδων με έμφαση στην ποιότητα» αποκωδικοποιούνται με τρόπο απλό και συνοπτικό εκείνες οι συνιστώσες που συνδράμουν στην αναδιάρθρωση και την αποτελεσματικότητα της διοίκησης σχολικής μονάδας σύμφωνα με τις νόρμες των σύγχρονων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτισμικών και τεχνολογικών επιταγών. Επιπλέον, επιδιώκεται η παρουσίαση των πιο πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης των Σχολικών Μονάδων, έπειτα από ενδελεχή μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας και έρευνας, με αναφορές σε πολλές περιπτώσεις σε πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία στον ευρύ τομέα της ηγεσίας και της διοίκησης.

Το βιβλίο «Διοίκηση Σχολικών Μονάδων με έμφαση στην ποιότητα» διαιρείται συστηματικά σε επτά κεφάλαια που αναλύουν το κύριο θέμα του από όλες τις δυνατές πλευρές. Έτσι, εισαγωγικά επιχειρείται η αποτύπωση της υφιστάμενης εκπαιδευτικής κατάστασης στην Ελλάδα με βάση ένα Προσχέδιο Νόμου για την Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών Διοίκησης της Εκπαίδευσης: «Πρώτα ο Μαθητής» - «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» - «Νέα Διοίκηση για το Νέο Σχολείο», όπως τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 6.4.2011.

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η σχολική αποτελεσματικότητα (school effectiveness). Ο ορισμός του αποτελεσματικού σχολείου είναι, κατά γενική ομολογία, σύμφωνα με την χαρακτηριστική διατύπωση των συγγραφέων, ένα θέμα ιδιαιτέρως πολύπλοκο, αφού κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί πολλαπλές και αντιφατικές απόψεις σχετικά με τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να περιλαμβάνονται στα θετικά αποτελέσματα των σχολείων.

Στη συνέχεια και στο πλαίσιο του δεύτερου κεφαλαίου δίδονται ο ορισμός και η τυπολογία της εκπαιδευτικής ηγεσίας, ενώ παρουσιάζεται το συμμετοχικό μοντέλο ηγεσίας. Έννοιες όπως η διδακτική – μορφωτική ηγεσία, η μετασχηματιστική ηγεσία, η ηθική ηγεσία κ.ο.κ. αποτελούν αντικείμενο της προβληματικής του παρόντος κεφαλαίου.

Περαιτέρω, στο τρίτο κεφάλαιο του εγχειριδίου «Διοίκηση Σχολικών Μονάδων με έμφαση στην ποιότητα» αναλύεται η έννοια του στρατηγικού προγραμματισμού, τα οφέλη του, η στρατηγική διατύπωση, εφαρμογή και αξιολόγηση και οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές.

Εξάλλου, στο τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η δομικής σημασίας έννοια της ποιότητας στις σχολικές μονάδες υπό όλες τις πιθανές εκδοχές της (π.χ. ενσωμάτωση ποιότητας, σύστημα διαχείρισης, δημιουργία πολιτικής για την υγιεινή και την ασφάλεια, διοίκηση ολικής ποιότητας, πολιτική ποιότητας στη δημόσια εκπαίδευση κ.ο.κ.).

Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζεται το ανθρώπινο δυναμικό και επισημαίνεται ότι η διοίκηση και ειδικότερα η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στο ιδιαίτερο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον των σχολικών μονάδων, ενέχει αξιοσημείωτο βάρος και αναμφισβήτητα υπερτερεί της διοίκησης των άλλων πόρων.

Επιπλέον, στο έκτο κεφάλαιο εξετάζεται η οικονομική διαχείριση υπό την έννοια του προϋπολογισμού, των μορφών του, της αναζήτησης των οικονομικών πόρων και της ανάπτυξης χορηγικών προτάσεων.

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο του εγχειριδίου Διοίκηση Σχολικών Μονάδων με έμφαση στην ποιότητα παρουσιάζονται η διαχείριση των νέων τεχνολογιών και η επίδραση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα της εξέλιξης αυτής, η αξιολόγησή τους, η ανάλυση οφέλους και η διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία.

Το έργο πλαισιώνουν και ενισχύουν ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία καθώς και δύο παραρτήματα με παραδείγματα από σχολεία του εξωτερικού που εφάρμοσαν συστήματα εκπαίδευσης που αναλύονται στα επιμέρους κεφάλαια.

Εν κατακλείδι το βιβλίο Διοίκηση Σχολικών Μονάδων με έμφαση στην ποιότητα απευθύνεται στα στελέχη διοίκησης των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων αλλά και στους δασκάλους και καθηγητές που φιλοδοξούν να ασκήσουν διοίκηση σύντομα και φυσικά στους φοιτητές-τριες, με την προσδοκία να κάνουν την θεωρία πράξη και να βελτιώσουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΣελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (school effectiveness)Σελ. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΗΓΕΣΙΑΣελ. 27
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 27
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣΣελ. 29
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣΣελ. 33
Διδακτική - Μορφωτική Ηγεσία (Instructional Leadership)Σελ. 34
Μετασχηματιστική Ηγεσία (Transformational Leadership)Σελ. 34
Ηθική Ηγεσία (Moral Leadership)Σελ. 35
Συμμετοχική Ηγεσία (Participative Leadership) Σελ. 36
Τεχνοκρατική - Διοικητική Ηγεσία (Managerial Leadership)Σελ. 37
Μετα-μοντέρνα Ηγεσία (Post - modern Leadership)Σελ. 37
Διαπροσωπική Ηγεσία (Interpersonal Leadership)Σελ. 38
Ηγεσία Κατά Περίπτωση (Contingent Leadership)Σελ. 38
'Αλλοι Τύποι ΗγεσίαςΣελ. 39
Ηγεσία και Αριστεία (Leadership and Excellence)Σελ. 39
Οι τέσσερις δομές της ΗγεσίαςΣελ. 41
Στυλ ΗγεσίαςΣελ. 42
Στοιχεία της ΗγεσίαςΣελ. 43
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΓΕΣΙΑΣΣελ. 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΣελ. 53
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 53
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΣελ. 54
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣελ. 56
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣΣελ. 58
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣελ. 59
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣελ. 59
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣελ. 60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣελ. 69
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 69
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣΣελ. 73
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ)Σελ. 75
1. Σύσταση Συμβουλευτικής ΕπιτροπήςΣελ. 76
2. Σύσταση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας της σχολικής μονάδαςΣελ. 77
3. Ο ρόλος και τα καθήκοντα του Διευθυντή της σχολικής μονάδαςΣελ. 78
4. Στρατηγικό Σχέδιο (Strategic Plan)Σελ. 80
5. Ετήσιο σχέδιο ανάπτυξης της σχολικής μονάδας (Annual Development Plan)Σελ. 81
6. Συνεχής βελτίωση των διαδικασιώνΣελ. 82
7. Πολιτική για τους γονείςΣελ. 83
8. Συμβόλαια μεταξύ σχολικής μονάδας - γονέων - μαθητώνΣελ. 84
9. Υποχρεώσεις εκπαιδευτικού προσωπικούΣελ. 85
10. Επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικούΣελ. 86
11. Ευρωπαϊκά ΠρογράμματαΣελ. 86
12. Επιτροπή διαχείρισης του εξοπλισμούΣελ. 87
13. Υγιεινή και ασφάλεια στη σχολική μονάδαΣελ. 87
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΣελ. 87
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΙSO 9001:2000) ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣΣελ. 94
Γενικά Χαρακτηριστικά του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ)Σελ. 94
Διεργασίες της Σχολικής Μονάδας σύμφωνα με το ISO 9001:2000Σελ. 96
Φάσεις Εισαγωγής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ)Σελ. 97
Κύρια Οφέλη του Συστήματος Διαχείρισης ΠοιότηταςΣελ. 98
ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ISO 9001:2000» ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣελ. 99
Πεδίο ΔραστηριοτήτωνΣελ. 99
Πολιτική ΠοιότηταςΣελ. 100
ΔιαδικασίεςΣελ. 101
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣΣελ. 104
Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΣελ. 110
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Αναγνωρίζοντας τη Συστημική τους Διάσταση)Σελ. 112
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 115
ΠΙΘΑΝΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣΣελ. 127
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΣελ. 128
ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣΣελ. 130
ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣελ. 131
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗΣελ. 132
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ DEMING ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣελ. 137
ΤA 14 ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ DEMINGΣελ. 139
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣΣελ. 148
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣελ. 153
ΤΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣΣελ. 156
1. ΗγεσίαΣελ. 156
2. Πολιτική και ΣτρατηγικήΣελ. 159
3. Διοίκηση Ανθρώπινου ΔυναμικούΣελ. 160
4. Πόροι και ΣυνεργασίεςΣελ. 162
5. ΔιεργασίεςΣελ. 165
6. Αποτελέσματα ικανοποίησης αποδεκτώνΣελ. 167
7. Αποτελέσματα ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της σχολικής μονάδαςΣελ. 169
8. Επιπτώσεις στην κοινωνίαΣελ. 170
9. Αποτελέσματα οργανωσιακής επίδοσηςΣελ. 172
ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Κ.Π.Α)Σελ. 173
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣελ. 177
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 177
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΣελ. 179
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣελ. 191
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΣελ. 191
ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣελ. 191
Γραμμικός Προϋπολογισμός Στοιχείων (Line - Item Budgeting)Σελ. 192
Προϋπολογισμός Απόδοσης (Performance Budgeting)Σελ. 192
Ο Προϋπολογισμός βάσει Σχεδιασμού και Προγραμματισμού - (Planning - Programming - Budgeting)Σελ. 193
Προϋπολογισμός από μηδενική βάση (Zero - based Budgeting)Σελ. 193
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΣελ. 194
ΧορηγίεςΣελ. 194
ΟρισμόςΣελ. 194
Αναζήτηση δυνητικών χορηγώνΣελ. 195
Αναγνώριση των αναγκών των χορηγώνΣελ. 195
Διαδικασία ανάπτυξης χορηγικών προτάσεωνΣελ. 197
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΟΡΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝΣελ. 197
Περιγραφή του χορηγούμενου φορέα (οργανισμού ή γεγονότος)Σελ. 197
Στόχοι της χορηγικής πρότασης και συσχέτισή τους με τις ανάγκες των χορηγώνΣελ. 198
Χορηγικά πακέταΣελ. 199
Τιμολόγηση της χορηγικής πρότασηςΣελ. 199
Προετοιμασία της χορηγικής πρότασηςΣελ. 200
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝΣελ. 201
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 201
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣελ. 201
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Distance learning)Σελ. 204
Ηλεκτρονική εκπαίδευση - μάθηση (e- learning)Σελ. 205
Εκπαίδευση βασιζόμενη στο διαδίκτυο (Web Based Training)Σελ. 207
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΣελ. 207
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΣελ. 210
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣελ. 211
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΦΕΛΟΥΣΣελ. 211
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣελ. 212
ΑμερικήΣελ. 212
ΕυρώπηΣελ. 213
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 215
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 217
1. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 217
2. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 231
3. ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝΣελ. 232
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Η Περίπτωση του Σχολείου Pen y Dre High School στο Ηνωμένο ΒασίλειοΣελ. 235
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στο Dell Primary School στο Ηνωμένο Βασίλειο Σελ. 245
Back to Top