ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 45,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 45,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18451
Αλεξάκης Π., Παπαδάκης Ι.

Το βιβλίο «Εισαγωγή στη Νομισματική Θεωρία» αναπτύσσει όλες τις βασικές έννοιες, τον ορισμό του χρήματος και τις τεχνικές του λειτουργίες, τους τρόπους δημιουργίας του σύγχρονου χρήματος και της διάχυσής του στην οικονομία για τη διευκόλυνση του παραγωγικού και εμπορικού κυκλώματος, τη ζήτηση και προσφορά χρήματος, την πιστωτική λειτουργία και τον έλεγχο της προσφοράς χρήματος που αποτελεί την πεμπτουσία της άσκησης νομισματικής πολιτικής σε μία χώρα και στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση. Αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για τους σπουδαστές των πανεπιστημιακών τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης, για τους ερευνητές των νομισματικών φαινομένων, αλλά και για τους επαγγελματίες της αγοράς στον χρηματοπιστωτικό τομέα που άμεσα ή έμμεσα ασκούν τη νομισματική πολιτική.

Περιεχόμενα
Πρόλογος 2ης έκδοσης Σελ. VII
Πρόλογος 1ης έκδοσης Σελ. IX
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή Σελ. 1
1.1 Ο ρόλος του χρήματος Σελ. 1
1.2 Αντιπραγματισμός Σελ. 5
1.3 Τεχνικές λειτουργίες του χρήματος Σελ. 12
1.3.1 Μέτρο της αξίας Σελ. 12
1.3.2 Μέσο πληρωμών Σελ. 14
1.3.3 Μέσο μελλοντικών παροχών Σελ. 18
1.3.4 Μέσο αποταμίευσης Σελ. 21
1.3.5 Συμπέρασμα Σελ. 23
1.4 Ο Δυναμικός ρόλος του χρήματος Σελ. 23
1.5 Σύνοψη Σελ. 29
Ερωτήσεις κεφαλαίου Σελ. 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή Σελ. 33
2.1 Είδη χρήματος και κριτήρια ταξινόμησης Σελ. 33
2.2 Ορισμός του χρήματος Σελ. 34
2.3 Φυσικά χαρακτηριστικά του χρήματος Σελ. 36
2.3.1 «Λογική» ανταλλακτική αξία Σελ. 37
2.3.2 Διάρκεια Σελ. 37
2.3.3 Υποδιαίρεση, τυποποίηση Σελ. 38
2.4 Περιεκτικό χρήμα Σελ. 38
2.4.1 Διαδικασία έκδοσης Σελ. 40
2.4.2 Μειονεκτήματα Σελ. 43
2.4.3 Ψευδοπεριεκτικό χρήμα Σελ. 45
2.5 Παραστατικό χρήμα Σελ. 46
2.5.1 Διαδικασία έκδοσης Σελ. 46
2.5.2 Σύγχρονα είδη χρήματος Σελ. 47
2.6 Ευρύτερη έννοια του χρήματος Σελ. 58
2.6.1 Οιονεί χρήμα Σελ. 59
2.6.2 Κόστος ευκαιρίας της ρευστότητας Σελ. 61
2.6.3 Εμπειρικός ορισμός του χρήματος Σελ. 66
2.6.4 Ο ορισμός του χρήματος στην πράξη Σελ. 68
2.7 Σύνοψη Σελ. 75
Ερωτήσεις κεφαλαίου Σελ. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή Σελ. 81
3.1 Γενικό Επίπεδο Τιμών Σελ. 82
3.2 Δείκτες τιμών Σελ. 85
3.3 Αστάθεια τιμών και τεχνικές λειτουργίες του χρήματος Σελ. 88
3.3.1 Επίδραση στο μέτρο της αξίας Σελ. 89
3.3.2 Επίδραση στο μέσο πληρωμών Σελ. 89
3.3.3 Επίδραση στις μελλοντικές παροχές Σελ. 90
3.3.4 Επίδραση στο μέσο αποταμίευσης Σελ. 91
3.3.5 Συμπέρασμα Σελ. 92
3.4 Πληθωρισμός Σελ. 92
3.4.1 Προέλευση Σελ. 93
3.4.2 Επιπτώσεις Σελ. 95
3.5 Παλαιότερες θεωρίες για την αξία του χρήματος Σελ. 98
3.5.1 Η θεωρία της εμπορευματικής αξίας Σελ. 99
3.5.2 Η θεωρία του Κράτους Σελ. 102
3.5.3 Οι αρχές της ποσοτικής θεωρίας του χρήματος Σελ. 103
3.6 Σύνοψη Σελ. 107
Ερωτήσεις κεφαλαίου Σελ. 108
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή Σελ. 111
4.1 Ζήτηση χρήματος Σελ. 112
4.1.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες Σελ. 112
4.1.2 Συναρτήσεις ζήτησης χρήματος Σελ. 118
4.1.3 Διαγραμματική απεικόνιση της ζήτησης χρήματος Σελ. 119
4.2 Προσφορά χρήματος Σελ. 121
4.2.1 Πρωτογενές χρήμα και νομισματική βάση Σελ. 122
4.2.2 Δευτερογενές ή τραπεζικό χρήμα Σελ. 126
4.2.3 Συνολική προσφορά χρήματος Σελ. 127
4.2.4 Εξωγενής προσφορά χρήματος Σελ. 135
4.2.5 Ενδογενής προσφορά χρήματος Σελ. 140
4.2.6 Συναρτήσεις προσφοράς χρήματος Σελ. 143
4.3 Χρηματική ισορροπία Σελ. 144
4.3.1 Χρηματική ισορροπία και επίπεδο τιμών: Η κλασική άποψη Σελ. 148
4.3.2 Χρηματική ισορροπία και επίπεδο προϊόντος: Η κεϋνσιανή άποψη Σελ. 153
4.5 Σύνοψη Σελ. 169
Ερωτήσεις κεφαλαίου Σελ. 171
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Εισαγωγή Σελ. 177
5.1 Η σημασία της οικονομικής πίστης Σελ. 178
5.2 Πιστωτική χρηματοδότηση και επενδύσεις Σελ. 179
5.2.1 Προϋποθέσεις για σχηματισμό φυσικού κεφαλαίου Σελ. 179
5.2.2 Συμβολή της πίστης Σελ. 180
5.2.3 Απλά αριθμητικά παραδείγματα Σελ. 183
5.3 Πιστωτική χρηματοδότηση και κατανάλωση Σελ. 187
5.3.1 Διαχρονική κατανομή της κατανάλωσης Σελ. 187
5.3.2 Συμβολή της πίστης Σελ. 188
5.4 Στοιχεία μικροοικονομικής ανάλυσης της πίστης Σελ. 190
5.5 Ο δυναμικός ρόλος της πίστης Σελ. 197
5.5.1 Πίστη και οικονομική ισορροπία Σελ. 199
5.5.2 Πίστη και οικονομική ανάπτυξη Σελ. 201
5.6 Λογαριασμοί ροής κεφαλαίων Σελ. 203
5.6.1 Μέθοδος κατάρτισης Σελ. 204
5.6.2 Ταυτότητες και ισότητες Σελ. 209
5.7 Στοιχεία θεωρίας δανειακών κεφαλαίων Σελ. 210
5.7.1 Προσφορά δανειακών κεφαλαίων Σελ. 210
5.7.2 Ζήτηση δανειακών κεφαλαίων Σελ. 214
5.7.3 Ισορροπία δανειακών κεφαλαίων Σελ. 217
5.7.4 Η καμπύλη LB Σελ. 218
5.8 Σύνοψη Σελ. 222
Ερωτήσεις κεφαλαίου Σελ. 224
Βιβλιογραφία Σελ. 227
Ελληνόγλωσση Σελ. 227
Ξενόγλωσση Σελ. 228
Ευρετήριο Οικονομικών Όρων Σελ. 231
Back to Top