ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

από τη θεωρία στην πράξη
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12840
Αραβώσης Κ.
Η 3η έκδοση του βιβλίου «Κατάρτιση & Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων & Προγραμμάτων» έχει σκοπό να παρουσιάσει με κατανοητό τρόπο όλα εκείνα τα επιμέρους χαρακτηριστικά που διέπουν την κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης των επενδύσεων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Το εγχειρίδιο «Κατάρτιση & Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων & Προγραμμάτων» που αποτελεί έκδοση της Οικονομικής Βιβλιοθήκης, περιλαμβάνει ανάλυση του Αναπτυξιακού Νόμου (Ν 3299/2004), με όλες τις αναθεωρήσεις, και του πλαισίου Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΣΔΙΤ) (Ν 3389/2005). Ειδικότερα, τα τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ), το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και ο Αναπτυξιακός Νόμος, απαιτούν αναλύσεις των επενδυτικών σχεδίων με βάση συγκεκριμένα πρότυπα, ενώ η αξιολόγησή τους προϋποθέτει συγκεκριμένες μεθοδολογίες.

Στο τέλος του έργου παρατίθενται αυτούσιοι ο Αναπτυξιακός Νόμος (Ν 3299/2004), ο νόμος για τις συμπράξεις (ΣΔΙΤ) (Ν 3389/2005) και ο νέος επενδυτικός νόμος (Ν 3908/2011).

Το παρόν σύγγραμμα «Κατάρτιση & Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων & Προγραμμάτων» φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν οδηγό, παραθέτοντας αρχικά όλο το θεωρητικό υπόβαθρο και στη συνέχεια, μέσα από την παρουσίαση παραδειγμάτων δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης και υποβοηθητικών πινάκων, να δίνει, αφενός, την δυνατότητα σε ένα φοιτητή, μελετητή, manager, σύμβουλο επιχειρήσεων αλλά και επιχειρηματία να κατανοήσει όλες τις βασικών έννοιες, αφετέρου να το χρησιμοποιήσει σαν βασικό εργαλείο όχι μόνο άντλησης θεωρητικών γνώσεων αλλά και πρακτικής, άμεσης, εφαρμογής τους σε προγραμματιζόμενες επενδύσεις.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. XV
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Βασικές έννοιες και ορισμοί  
1.1. Επενδυτικό σχέδιο: από τη σύλληψη μιας επιχειρηματικής ιδέας, στη σύνθεση ενός πολύπλοκου μηχανισμού οικονομικής απόδοσηςΣελ. 1
1.2. Ταξινόμηση των επενδυτικών σχεδίωνΣελ. 4
1.3. Οι επιπτώσεις των επενδυτικών σχεδίωνΣελ. 6
1.4. Βασικά στοιχεία στην προμελέτη των επενδυτικών σχεδίωνΣελ. 7
1.5. Επιλογή εναλλακτικών λύσεωνΣελ. 9
1.6. Βήματα πραγματοποίησης επενδυτικού σχεδίουΣελ. 10
1.7. Σκοποί που εξυπηρετεί η αξιολόγηση επενδύσεωνΣελ. 11
1.8. Πώς επηρεάζει η επιλογή του χώρου την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίωνΣελ. 12
1.9. Παράγοντες που προσδιορίζουν την απόφαση για την επιλογή του επενδυτικού σχεδίουΣελ. 13
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣελ. 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Τα επιμέρους τμήματα από τα οποία αποτελείται ένα επενδυτικό σχέδιο  
ΕισαγωγήΣελ. 17
2.1. Γενικά στοιχείαΣελ. 17
2.2. Οικονομικά στοιχεία επενδυτικού σχεδίουΣελ. 20
2.3. Τεχνικά στοιχεία επένδυσηςΣελ. 29
2.4. Στοιχεία αγοράςΣελ. 36
2.5. Ανταγωνιστική θέση και στρατηγική της επιχείρησηςΣελ. 37
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣελ. 38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Ιδιωτική - χρηματική αξιολόγηση, κοινωνική - οικονομική αξιολόγηση: επεξήγηση εννοιών, ομοιότητες - διαφορές  
3.1. EισαγωγήΣελ. 39
3.2. Η επιλογή του χρόνου στη διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίωνΣελ. 40
3.2.1. Ex-ante αξιολόγησηΣελ. 40
3.2.2. Μεσοπρόθεσμη αξιολόγησηΣελ. 41
3.2.3. Ex-post αξιολόγησηΣελ. 42
3.3. Προσδιορισμός των εννοιών κόστους και οφέλους κατά την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίωνΣελ. 42
3.4. Προβλήματα κατά την εκτέλεση μιας αξιολόγησηςΣελ. 43
3.4.1. Παραδοχές και υποθέσεις εργασίαςΣελ. 44
3.5. Προσδιορισμός σταθερών και τρεχουσών τιμώνΣελ. 45
3.6. Ανάλυση των όρων του ανατοκισμού και της προεξόφλησηςΣελ. 48
3.7. Το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίουΣελ. 51
3.8. Μετρήσεις και εκτιμήσεις στην αξιολόγηση επενδύσεωνΣελ. 51
3.9. Συντελεστής προσαρμογής απροβλέπτωνΣελ. 52
3.10. Ανάλυση επενδυτικών σχεδίων σε σχέση με τις επιπτώσεις που αυτά προκαλούν 
3.10.1. Επενδυτικά σχέδια με άμεσα μετρήσιμες επιπτώσειςΣελ. 53
3.10.2. Ιδιωτική - χρηματική ανάλυση επενδυτικών σχεδίων με άμεσα μετρήσιμες επιπτώσειςΣελ. 53
3.10.3. Οικονομική - κοινωνική ανάλυση επενδυτικών σχεδίων με άμεσα μετρήσιμες επιπτώσειςΣελ. 54
3.10.4. Επενδυτικά σχέδια με έμμεσα μετρήσιμες επιπτώσειςΣελ. 56
3.11. Μορφές αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων 
3.11.1. Ιδιωτική-χρηματική αξιολόγησηΣελ. 57
3.11.2. Κοινωνική - οικονομική αξιολόγησηΣελ. 60
3.11.2.1. Οικονομική αξιολόγησηΣελ. 60
3.11.2.2. Κοινωνική αξιολόγησηΣελ. 61
3.12. Συμβατότητα ιδιωτικής - χρηματικής και κοινωνικής - οικονομικής αξιολόγησηςΣελ. 61
3.13. Διαφορές ιδιωτικής - χρηματικής και κοινωνικής - οικονομικής αξιολόγησηςΣελ. 64
3.14. Λογιστικές, σκιώδεις και πραγματικές τιμέςΣελ. 65
3.15. Το κοινωνικό επιτόκιο προεξόφλησηςΣελ. 67
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣελ. 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Κριτήρια και έλεγχος αξιοπιστίας ιδιωτικής - χρηματικής αποδοτικότητας  
4.1. Τα κριτήρια καθορισμού της χρηματικής αποδοτικότητας ενός επενδυτικού σχεδίουΣελ. 75
4.1.1. Περίοδος αποπληρωμής κεφαλαίουΣελ. 76
4.1.2. Απλός λόγος απόδοσηςΣελ. 79
4.1.3. Καθαρή παρούσα αξίαΣελ. 81
4.1.4. Εσωτερικός συντελεστής απόδοσηςΣελ. 83
4.2. Έλεγχος αξιοπιστίας αποδοτικότητας: ανάλυση αβεβαιότηταςΣελ. 86
4.2.1. Ανάλυση του νεκρού σημείουΣελ. 87
4.2.2. Ανάλυση ευαισθησίαςΣελ. 89
4.2.3. Ανάλυση πιθανότηταςΣελ. 91
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Κοινωνική και οικονομική αξιολόγηση  
5.1. Στοιχεία κοινωνικής και οικονομικής αξιολόγησηςΣελ. 95
5.2. Κριτήρια οικονομικής αποδοτικότητας επένδυσηςΣελ. 98
5.2.1. Η Οικονομική Καθαρή Παρούσα ΑξίαΣελ. 98
5.2.2. Ο Οικονομικός Εσωτερικός Συντελεστής ΑπόδοσηςΣελ. 99
5.2.3. Ο Λόγος Ωφελειών - ΚόστουςΣελ. 100
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΜΠΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣελ. 102
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Παρουσίαση εφαρμογής αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων: μελέτη αξιολόγησης επένδυσης επιχείρησης  
ΕισαγωγήΣελ. 103
6.1. Βήματα εξέτασης επενδυτικών σχεδίων, αξιολόγησής τους και γνωμοδότησης των αξιολογητώνΣελ. 104
6.1.1. Βήμα 1: Αξιολόγηση της πληρότητας του υποβαλλομένου σχεδίουΣελ. 105
6.1.2. Βήμα 2: Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων και της βιωσιμότητας της ειδικής επένδυσης της επιχείρησηςΣελ. 106
6.1.2.1. Κριτήριο Ι: Χαρακτηριστικά φορέα επένδυσηςΣελ. 107
6.1.2.2. Κριτήριο ΙΙ: Προοπτικές κερδοφορίας της επιχείρησηςΣελ. 109
6.1.2.3. Κριτήριο ΙΙΙ: Αποτελεσματικότητα οργανωτικής δομής της επιχείρησηςΣελ. 113
6.1.3. Βήμα 3: Έκθεση αυτοψίας και εκτίμηση του κόστους της επένδυσηςΣελ. 114
6.1.4. Βήμα 4: Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των κριτηρίων υπαγωγής στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμουΣελ. 116
6.1.5. Βήμα 5: Έκθεση αξιολόγησηςΣελ. 117
6.2. Κατάρτιση επενδυτικού σχεδίου (εφαρμογή)Σελ. 118
6.2.1. Γενικά στοιχείαΣελ. 118
6.2.2. Οικονομικά στοιχεία επενδυτικού σχεδίουΣελ. 120
6.2.3. Τεχνικά στοιχεία επένδυσηςΣελ. 132
6.2.4. Στοιχεία αγοράςΣελ. 134
6.2.5. Ανταγωνιστική θέση και στρατηγική της επιχείρησηςΣελ. 135
6.3. Αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης Greek Water Bottling CompanyΣελ. 135
6.3.1. Βήμα 1: Αξιολόγηση της πληρότητας του υποβαλλομένου σχεδίουΣελ. 135
6.3.2. Βήμα 2: Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων και της βιωσιμότητας της επένδυσης της επιχείρησηςΣελ. 136
6.3.2.1. Κριτήριο Ι: Χαρακτηριστικά φορέα επένδυσηςΣελ. 136
6.3.2.2. Κριτήριο ΙΙ: Προοπτικές κερδοφορίας της επιχείρησηςΣελ. 137
6.3.2.3. Κριτήριο ΙΙΙ: Αποτελεσματικότητα οργανωτικής δομής της επιχείρησηςΣελ. 140
6.3.3. Βήμα 3: Έκθεση αυτοψίας και εκτίμηση του κόστους της επένδυσηςΣελ. 140
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΚΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣελ. 143
ΚEΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραμμάτων  
7.1. Γενικές έννοιες σε σχέση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και την αξιολόγησή τουςΣελ. 145
7.2. Νομικό πλαίσιο για τη διαδικασία υλοποίησης της αξιολόγησης των Επιχειρησιακών ΠρογραμμάτωνΣελ. 147
7.3. Στόχοι της ex-ante αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτωνΣελ. 151
7.3.1. Αξιοποίηση εμπειρίας προηγούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων και αναλυτική προσέγγιση της ex-ante αξιολόγησης Ε.Π.Σελ. 152
7.3.2. Μεθοδολογική οργάνωση της διαδικασίας της ex-ante αξιολόγησηςΣελ. 155
7.4. Eνδιάμεση αξιολόγησηΣελ. 156
7.4.1. Σκοπός της ενδιάμεσης αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτωνΣελ. 157
7.4.2. Διαδικασία εκπόνησης ενδιάμεσης αξιολόγησηςΣελ. 158
7.4.3. Βασικές συνιστώσες της ενδιάμεσης αξιολόγησηςΣελ. 161
7.5. Ex-post αξιολόγηση επιχειρησιακών προγραμμάτωνΣελ. 164
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΒΔΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣελ. 166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Το επενδυτικό κλίμα στην Ελλάδα  
ΕισαγωγήΣελ. 167
8.1. Παρεχόμενα είδη ενισχύσεωνΣελ. 167
8.2. Προβλήματα και απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεωνΣελ. 169
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΓΔΟΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣελ. 173
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)  
9.1. ΕισαγωγήΣελ. 175
9.2. Ο Ν 3389/2005 για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού ΤομέαΣελ. 175
9.3. Θεσμικό Πλαίσιο των ΣΔΙΤΣελ. 177
9.4. Η πορεία των ΣΔΙΤ στην ΕλλάδαΣελ. 178
9.5. Κατηγορίες έργων ΣΔΙΤΣελ. 180
9.5.1. Αναλυτική κατηγοριοποίηση έργων τύπου ΣΔΙΤΣελ. 181
9.5.1.1. Κατηγορία 1: Ανταποδοτικά έργα ή έργα ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήραΣελ. 181
9.5.1.2. Κατηγορία 2: Έργα αναπτυξιακά ή προστιθέμενης αξίαςΣελ. 183
9.6. Βασικές αρχές ΣΔΙΤΣελ. 186
9.7. Προσυμβατικές και συμβατικές διαδικασίες ωρίμανσης έργων ΣΔΙΤΣελ. 188
9.8. Προκαταρκτικές διαδικασίες και μελέτες ωρίμανσηςΣελ. 191
9.9. Κοινωνική αποδοχήΣελ. 191
9.10. Χρηματοοικονομική προσέγγιση - Δημιουργία μοντέλωνΣελ. 192
9.11. Βασικές αρχές που διέπουν τις διαδικασίες ανάθεσης κάθε ΣΔΙΤΣελ. 193
9.12. Βασικές κατηγορίες και μέθοδοι χρηματοδότησης ΣΔΙΤΣελ. 195
9.13. Επιλογές διαγωνιστικής διαδικασίαςΣελ. 202
9.14. Ανταγωνιστικός διάλογος - Διαδικασία διαπραγμάτευσηςΣελ. 202
9.15. Βασικές έννοιες κατά την διαδικασία της κατάρτισης των Τευχών του Διαγωνισμού για τις ΣΔΙΤΣελ. 204
9.16. Ενδεικτικά περιεχόμενα ανοιχτής διαδικασίας που ακολουθούνται σε μια ΣΔΙΤΣελ. 206
9.17. Σύνοψη - ΣυμπεράσματαΣελ. 208
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΑΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣελ. 210
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Συνοπτική παρουσίαση του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004  
10.1. ΕισαγωγήΣελ. 211
10.2. Παρεχόμενες ΕνισχύσειςΣελ. 211
10.3. Διαίρεση της Επικράτειας Σελ. 212
10.3.1. Σε Ποιες Περιοχές Κινήτρων χωρίζεται η ΧώραΣελ. 212
10.3.2. Χάρτης Επενδυτικών ΖωνώνΣελ. 214
10.4. Ποιες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες υπάγονται στον Αναπτυξιακό ΝόμοΣελ. 214
10.5. Κατηγορίες Επιχειρηματικών ΔραστηριοτήτωνΣελ. 215
10.5.1. Επιχειρηματικές Δραστηριότητες οι οποίες υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο Σελ. 215
10.5.1.1 Κατηγορία 1Σελ. 215
10.5.1.2 Κατηγορία 2Σελ. 219
10.6. Προϋποθέσεις και Όροι ΕνισχύσεωνΣελ. 221
10.7. Ενισχυόμενες ΔαπάνεςΣελ. 221
10.8. Αρμοδιότητες και Διαδικασίες Εφαρμογής των ΕνισχύσεωνΣελ. 222
10.9. Παρακολούθηση και ΈλεγχοςΣελ. 224
10.10. Ειδικά Καθεστώτα ΕνίσχυσηςΣελ. 224
10.11. Καινοτομίες και Χαρακτηριστικά του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004Σελ. 224
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΚΑΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣελ. 229
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
Παράρτημα 1, Αναπτυξιακός Νόμος (Ν 3299/2004)Σελ. 231
Παράρτημα 2, Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (Ν 3389/2005)Σελ. 307
Παράρτημα 3, Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή (Ν 3908/2011)Σελ. 345
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΣελ. 389
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 403
Back to Top