ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12.8€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 28,80 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18561
Σγουρινάκης Ν.

Η 3η εμπλουτισμένη έκδοση του έργου «Οικονομικά Μαθηματικά Εφαρμοσμένα» αποτελεί ένα σημαντικό εγχειρίδιο-βοήθημα για την κατανόηση των μαθηματικών πράξεων και υπολογισμών που διενεργούνται στο ευρύτερο επιχειρηματικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων εξειδικευμένων εμπορικών-τραπεζικών συναλλαγών.

Στο βιβλίο αναλύονται οι περιπτώσεις απόδοσης των χρηματικών καταθέσεων μέσω του τοκισμού τους αλλά και η τυχόν εναλλακτική τοποθέτησή τους σε άλλη επενδυτική δραστηριότητα, οι επιλογές λήψης δανείων-χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του χρηματοοικονομικού τους κόστους, οι δυνατότητες χρηματοδοτικής αξιοποίησης των αξιογράφων (συναλλαγματικών-επιταγών) από τον εκδότη ή τον εκάστοτε κομιστή τους καθώς και οι αρχές σύγκρισης των κεφαλαιακών τοποθετήσεων.

Το έργο διαρθρώνεται στις εξής ενότητες:
• Στοιχεία Αριθμητικής
• Aπλός τόκος
• Προεξόφληση
• Ισοδύναμες συναλλαγματικές
• Ανατοκισμός
• Χρηματοσειρές (Ράντες)
• Δάνεια

Περιλαμβάνει Οικονομικούς Πίνακες για τον εύκολο υπολογισμό των μαθηματικών τύπων προς επίλυση προβλημάτων ενώ παράλληλα μέσα από αναλυτικά παραδείγματα και λυμένες (με τεκμηρίωση) ασκήσεις απλοποιείται η διαδικασία μαθηματικής ανάλυσης των δεδομένων και των αριθμητικών τους πράξεων.

Σκοπός του βιβλίου είναι να ενισχύσει τις γνώσεις όσων ασχολούνται στους τομείς των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να συνειδητοποιούν τις καθημερινές καταχωρίσεις στα συστήματα των H/Y και ταυτοχρόνως να είναι σε θέση να επαληθεύουν τις αριθμητικές πράξεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο, για να προχωρήσουν σε επεξηγήσεις αλλά και στη λήψη τελικών αποφάσεων.

Απευθύνεται σε σπουδαστές του κλάδου των Οικονομικών, της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (κυρίως δε, μετά την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων) και της Διοίκησης Επιχειρήσεων για τις ανάγκες του αντίστοιχου εκπαιδευτικού αντικειμένου.

New Page
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. VII
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
1. Η έννοια του ποσού Σελ. 1
1.1. Σταθερό - μεταβλητό ποσό Σελ. 1
1.2. Αριθμοί Σελ. 2
1.3. Ανάλογα – αντίστροφα ποσά Σελ. 2
2. Η έννοια του ποσοστού Σελ. 3
3. Η απλή μέθοδος των τριών Σελ. 3
4. Σύνθετη μέθοδος των τριών Σελ. 4
5. Μερισμός σε μέρη ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα Σελ. 7
5.1. Αριθμοί ανάλογοι άλλων Σελ. 7
5.2. Μερισμός αριθμού σε μέρη ανάλογα Σελ. 7
5.3. Μερισμός αριθμού σε μέρη αντιστρόφως ανάλογα Σελ. 8
6. Τετραγωνική ρίζα αριθμού Σελ. 9
7. Δύναμη αριθμού Σελ. 9
7.1 Ορισμός Σελ. 9
7.2 Παρατηρήσεις Σελ. 9
7.3 Ιδιότητες των δυνάμεων Σελ. 10
7.4 Εφαρμογή Σελ. 11
Β. ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ
1. Ο τόκος των χρηματικών κεφαλαίων Σελ. 13
2. Υπολογισμός του απλού τόκου Σελ. 16
2.1. Εύρεση του τόκου, του κεφαλαίου, του χρόνου και του επιτοκίου Σελ. 16
2.2. Υπολογισμός των τοκοφόρων ημερών Σελ. 19
2.3. Ο Τοκάριθμος και ο Σταθερός Διαιρέτης Σελ. 19
2.4. Το μέσο επιτόκιο Σελ. 21
2.5. Κεφάλαιο αυξημένο ή ελαττωμένο κατά τον τόκο του Σελ. 23
3. Εφαρμογές επί του απλού τόκου Σελ. 24
4. Ασκήσεις απλού τόκου προς λύση Σελ. 27
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΠΛΟΥ ΤΟΚΟΥ Σελ. 31
Γ. ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ
1. Προεξόφληση (Υφαίρεση) Σελ. 33
1.1. Εσωτερικό προεξόφλημα Σελ. 33
1.2. Εξωτερικό προεξόφλημα Σελ. 35
1.3. Εσωτερική υφαίρεση και ΦΠΑ Σελ. 36
2. Η συναλλαγματική και το γραμμάτιο σε διαταγή Σελ. 37
3. Η αξία της συναλλαγματικής κατά την προεξόφληση Σελ. 39
4. Προεξόφληση όταν υπολογίζονται και έξοδα Σελ. 40
5. Πινάκιο προεξόφλησης Σελ. 41
6. Εύρεση πραγματικού επιτοκίου προεξόφλησης Σελ. 42
7. Εύρεση της ονομαστικής αξίας όταν είναι γνωστή η παρούσα αξία μιας συναλλαγματικής Σελ. 43
8. Εφαρμογές επί της προεξόφλησης Σελ. 45
9. Ασκήσεις προεξόφλησης προς λύση Σελ. 47
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ Σελ. 49
Δ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
1. Γενικά για τις ισοδύναμες συναλλαγματικές Σελ. 51
2. Ισοδυναμία συναλλαγματικών Σελ. 52
3. Ονομαστική αξία της νέας συναλλαγματικής Σελ. 57
3.1. Εποχή ισοδυναμίας η ημέρα υπολογισμού Σελ. 57
3.2. Εποχή ισοδυναμίας η κοινή λήξη Σελ. 58
4. Κοινή λήξη συναλλαγματικών Σελ. 60
5. Μέση λήξη συναλλαγματικών Σελ. 60
6. Εφαρμογές στις Ισοδύναμες Συναλλαγματικές Σελ. 62
6.1. Εποχή ισοδυναμίας η ημέρα υπολογισμού Σελ. 62
6.2. Εποχή ισοδυναμίας η κοινή λήξη Σελ. 63
6.3. Εποχή ισοδυναμίας η κοινή λήξη Σελ. 64
6.4. Εποχή ισοδυναμίας η 15η Απριλίου Σελ. 65
7. Ασκήσεις ισοδυναμίας και κοινής λήξης προς λύση Σελ. 66
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ Σελ. 70
Ε. ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ
1. Η έννοια του Ανατοκισμού Σελ. 71
2. Ορισμοί στον ανατοκισμό και χρήση των πινάκων Σελ. 73
2.1. Ο γενικός μαθηματικός τύπος του ανατοκισμού Σελ. 74
3. Εύρεση των μεγεθών του ανατοκισμού Σελ. 77
3.1. Εύρεση της τελικής αξίας κεφαλαίου για χρονικό διάστημα στο οποίο περιέχεται και κλάσμα περιόδου Σελ. 77
3.2. Εύρεση του αρχικού κεφαλαίου όταν είναι γνωστή η τελική αξία αυτού Σελ. 78
3.3. Εύρεση του χρόνου Σελ. 80
3.4. Εύρεση του επιτοκίου Σελ. 82
4. Ανάλογο και Ισοδύναμο Επιτόκιο Σελ. 83
4.1. Ανάλογο Επιτόκιο Σελ. 83
4.2. Ισοδύναμο Επιτόκιο Σελ. 84
5. Εφαρμογές στον Ανατοκισμό Σελ. 86
5.1. Ανάλογο Επιτόκιο Σελ. 89
5.2. Ισοδύναμο Επιτόκιο Σελ. 90
6. Ασκήσεις ανατοκισμού προς λύση Σελ. 95
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΥ Σελ. 98
ΣΤ. ΧΡΗΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ (ΡΑΝΤΕΣ)
1. Ορισμοί και σύμβολα χρηματοσειρών Σελ. 99
2. Σταθερή και ληξιπρόθεσμη χρηματοσειρά Σελ. 101
2.1. Εύρεση της τελικής αξίας χρηματοσειράς, όταν είναι σταθερή και ληξιπρόθεσμη Σελ. 101
2.2. Εύρεση της αρχικής ή παρούσας αξίας χρηματοσειράς, όταν είναι σταθερή και ληξιπρόθεσμη Σελ. 104
2.3. Εύρεση του όρου ληξιπρόθεσμης χρηματοσειράς Σελ. 106
2.4. Εύρεση του πλήθους των όρων ληξιπρόθεσμης χρηματοσειράς Σελ. 107
2.5. Εύρεση του επιτοκίου ληξιπρόθεσμης χρηματοσειράς Σελ. 109
3. Σταθερή και προκαταβλητέα χρηματοσειρά Σελ. 109
3.1. Εύρεση της τελικής αξίας χρηματοσειράς που είναι σταθερή και προκαταβλητέα Σελ. 109
3.2. Εύρεση της αρχικής αξίας χρηματοσειράς, όταν είναι σταθερή και προκαταβλητέα Σελ. 111
4. Εφαρμογές στις χρηματοσειρές Σελ. 112
5. Ασκήσεις στις χρηματοσειρές Σελ. 117
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ (ΡΑΝΤΩΝ) Σελ. 119
Ζ. ΔΑΝΕΙΑ
1. Δανεισμός επιχειρήσεων Σελ. 123
2. Μεταχρονολογημένες επιταγές Σελ. 124
3. Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια – Έντοκα γραμμάτια Σελ. 126
4. Δάνεια ενιαία, εξοφλητέα εντός ορισμένου χρόνου τοκοχρεολυτικώς με ίσα τοκοχρεολύσια Σελ. 132
4.1. Εύρεση του τοκοχρεολυσίου Σελ. 132
4.2. Παρατηρήσεις Σελ. 133
5. Συστήματα χρεολυσίας Σελ. 134
5.1. Σύστημα σταθερού χρεολυσίου Σελ. 134
5.2. Σύστημα προοδευτικού χρεολυσίου Σελ. 135
5.3. Περαιτέρω ανάλυση του συστήματος του προοδευτικού χρεολυσίου Σελ. 136
5.4. Μέθοδος των δύο επιτοκίων Σελ. 140
6. Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια σε ιδιώτες Σελ. 141
7. Δάνεια που χορηγούνται με τίτλους (ομολογίες) Σελ. 142
7.1. Βασικές οικονομικές έννοιες Σελ. 142
7.2. Ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές Σελ. 143
7.3. Ομολογίες με συμμετοχή στα κέρδη Σελ. 144
7.4. Διακρίσεις ομολογιών Σελ. 144
7.5. Δάνεια με ομολογίες που εξοφλούνται τοκοχρεολυτικώς στο άρτιο Σελ. 145
7.6. Δάνεια με ομολογίες που εξοφλούνται τοκοχρεολυτικώς, σε τιμή διαφορετική από το άρτιο Σελ. 151
8. Εφαρμογές επί των δανείων Σελ. 154
9. Ασκήσεις επί των δανείων Σελ. 159
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ Σελ. 163
Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Για την λύση των προβλημάτων των Μακροπρόθεσμων Οικονομικών Πράξεων (Ανατοκισμού, Χρηματοσειρών, Δανείων)
Πίνακας Α: Τιμές της παράστασης (1 + i)n
Τελική αξία μίας (1) νομισματικής μονάδας ανατοκιζόμενης επί 1, 2, 3, 4, ... 50 περιόδους ανατοκισμού Σελ. 167
Πίνακας Α1: Τιμές της παράστασης (1 + i) μ
12
Τελική αξία μίας (1) νομισματικής μονάδας ανατοκιζόμενης επί 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 δωδέκατα της περιόδου ανατοκισμού Σελ. 173
Πίνακας Β: Τιμές της παράστασης 1 (1 + i)n
Παρούσα αξία (1) μίας νομισματικής μονάδας προεξοφλούμενης με ανατοκισμό 1, 2, 3, 4, ... 50 περιόδους ανατοκισμού,πριν από την λήξη της Σελ. 177
Πίνακας Γ: Τιμές της παράστασης S i = (1 + i)n – 1 n i
Τελική αξία χρηματοσειράς μίας (1) νομισματικής μονάδας, όρων (n) από 1-50, καταβαλλόμενης στο τέλος κάθε περιόδου ανατοκισμού Σελ. 183
Πίνακας Γ1: Τιμές της παράστασης (1 + i) x (1 + i)n – 1 i
Τελική αξία χρηματοσειράς μίας (1) νομισματικής μονάδας, όρων (n) από 1-50, καταβαλλόμενης στην αρχή κάθε περιόδου ανατοκισμού Σελ. 189
Πίνακας Δ: Τιμές της παράστασης (1 + i)n – 1 i χ (1 + i)n
Αρχική αξία χρηματοσειράς μίας (1) νομισματικής μονάδας, όρων (n) 1-50, καταβαλλόμενης στο τέλος κάθε περιόδου ανατοκισμού Σελ. 195
Πίνακας E: Τιμές της παράστασης P i = i n (1 + i)n – 1
Χρεολύσιο που καταβάλλεται στο τέλος κάθε περιόδου (1-50) ανατοκισμού και εξοφλεί δάνειο μίας (1) νομισματικής μονάδας Σελ. 201
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ Σελ. 207
Back to Top