ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ


Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες Οικονομικές Πράξεις
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 30,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 30,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15472
Σγουρινάκης Ν.

Τα Οικονομικά Μαθηματικά, ως γνωστικό αντικείμενο, περιέχουν στην έννοιά τους, το σύνολο των πράξεων και υπολογισμών που διενεργούνται, προκειμένου να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα συγκεκριμένων και εξειδικευμένων εμπορικών συναλλαγών, στο πλαίσιο της κινητικότητας και της δραστηριότητας του ευρύτερου επιχειρηματικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος.

To βιβλίο «Οικονομικά Μαθηματικά Εφαρμοσμένα - Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες Οικονομικές Πράξεις» βρίσκει ουσιαστική εφαρμογή στην απόδοση των χρηματικών καταθέσεων μέσω του τοκισμού τους και στην εναλλακτική τοποθέτησή τους σε κάποια επενδυτική δραστηριότητα, στη λήψη δανείου και στο ύψος του χρηματοοικονομικού του κόστους, στη δυνατότητα χρηματοδοτικής αξιοποίησης των αξιογράφων (συναλλαγματικών - επιταγών) από τον κομιστή τους, καθώς και στη σύγκριση των κεφαλαιακών τοποθετήσεων.

Το περιεχόμενο αναλύεται σε έξι κεφάλαια: Aπλός τόκος, Προεξόφληση, Ισοδύναμες συναλλαγματικές, Ανατοκισμός, Χρηματοσειρές (Ράντες) και Δάνεια. Επίσης, περιλαμβάνονται και οι Οικονομικοί Πίνακες για τον εύκολο υπολογισμό των μαθηματικών τύπων, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η επίλυση των προβλημάτων. Παρατίθενται αναλυτικά παραδείγματα, ώστε να διευκρινίζεται η διαδικασία μαθηματικής εφαρμογής των δεδομένων και να απλοποιούνται οι αριθμητικές πράξεις. Στην παρούσα δεύτερη έκδοση του έργου προστέθηκαν ανά κεφάλαιο, παράγραφοι, με τον τίτλο «εφαρμογές», στις οποίες περιλαμβάνονται λυμένες ασκήσεις με τεκμηρίωση της λύσης τους, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου. Υπό την έννοια αυτή, η προσθήκη του όρου: «εφαρμοσμένα», στον τίτλο του βιβλίου, καθίσταται αναγκαία.

To βιβλίο «Οικονομικά Μαθηματικά Εφαρμοσμένα - Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες Οικονομικές Πράξεις» έχει στόχο να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις και τις πληροφορίες σε σπουδαστές του κλάδου των Οικονομικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων, για τις ανάγκες του αντίστοιχου εκπαιδευτικού μαθήματος, καθώς και σε όσους ασχολούνται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να συνειδητοποιούν τις καθημερινές καταχωρίσεις στα συστήματα των H/Y και ταυτόχρονα να είναι σε θέση να επαληθεύσουν τις αριθμητικές πράξεις, όπου αυτό είναι αναγκαίο, για να προχωρήσουν σε επεξηγήσεις.

Α. ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ  
1. Ο τόκος των χρηματικών κεφαλαίωνΣελ. 1
2. Υπολογισμός του απλού τόκου 
2.1. Εύρεση του τόκου, του κεφαλαίου, του χρόνου και του επιτοκίουΣελ. 4
2.2. Υπολογισμός των τοκοφόρων ημερώνΣελ. 7
2.3. Ο Τοκάριθμος και ο Σταθερός ΔιαιρέτηςΣελ. 7
2.4. Το μέσο επιτόκιοΣελ. 9
2.5. Κεφάλαιο αυξημένο ή ελαττωμένο κατά τον τόκο τουΣελ. 11
3. Εφαρμογές επί του απλού τόκουΣελ. 12
4. Ασκήσεις απλού τόκου προς λύσηΣελ. 14
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΠΛΟΥ ΤΟΚΟΥΣελ. 19
Β. ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ  
1. Προεξόφληση (Υφαίρεση) 
1.1. Εσωτερικό προεξόφλημαΣελ. 21
1.2. Εξωτερικό προεξόφλημαΣελ. 23
1.3. Εσωτερική υφαίρεση και ΦΠΑΣελ. 24
2. Η συναλλαγματική και το γραμμάτιο σε διαταγήΣελ. 25
3. Η αξία της συναλλαγματικής κατά την προεξόφλησηΣελ. 27
4. Προεξόφληση όταν υπολογίζονται και έξοδαΣελ. 28
5. Πινάκιο προεξόφλησηςΣελ. 29
6. Εύρεση πραγματικού επιτοκίου προεξόφλησηςΣελ. 30
7. Εύρεση της ονομαστικής αξίας όταν είναι γνωστή η παρούσα αξία μιας συναλλαγματικήςΣελ. 31
8. Εφαρμογές επί της προεξόφλησηςΣελ. 32
9. Ασκήσεις προεξόφλησης προς λύσηΣελ. 34
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣΣελ. 37
Γ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ  
1. Γενικά για τις ισοδύναμες συναλλαγματικέςΣελ. 39
2. Ισοδυναμία συναλλαγματικώνΣελ. 40
3. Ονομαστική αξία της νέας συναλλαγματικής 
3.1. Εποχή ισοδυναμίας η ημέρα υπολογισμούΣελ. 45
3.2. Εποχή ισοδυναμίας η κοινή λήξηΣελ. 46
4. Κοινή λήξη συναλλαγματικώνΣελ. 48
5. Μέση λήξη συναλλαγματικώνΣελ. 48
6. Εφαρμογές στις Ισοδύναμες ΣυναλλαγματικέςΣελ. 49
6.1. Εποχή Ισοδυναμίας: η ημέρα υπολογισμούΣελ. 50
6.2. Εποχή Ισοδυναμίας: η κοινή λήξηΣελ. 51
7. Ασκήσεις ισοδυναμίας και κοινής λήξης, προς λύσηΣελ. 52
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣΣελ. 55
Δ. ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ  
1. Η έννοια του ΑνατοκισμούΣελ. 57
2. Ορισμοί στον ανατοκισμό και χρήση των πινάκωνΣελ. 59
2.1. Ο γενικός μαθηματικός τύπος του ανατοκισμούΣελ. 60
3. Εύρεση των μεγεθών του ανατοκισμού 
3.1. Εύρεση της τελικής αξίας κεφαλαίου για χρονικό διάστημα στο οποίο περιέχεται και κλάσμα περιόδουΣελ. 63
3.2. Εύρεση του αρχικού κεφαλαίου όταν είναι γνωστή η τελική αξία αυτούΣελ. 64
3.3. Εύρεση του χρόνουΣελ. 66
3.4. Εύρεση του επιτοκίουΣελ. 68
4. Ανάλογο και Ισοδύναμο Επιτόκιο 
4.1. Ανάλογο ΕπιτόκιοΣελ. 69
4.2. Ισοδύναμο ΕπιτόκιοΣελ. 70
5. Εφαρμογές στον ΑνατοκισμόΣελ. 72
6. Ασκήσεις ανατοκισμού προς λύσηΣελ. 74
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΥΣελ. 77
Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ (ΡΑΝΤΕΣ)  
1. Ορισμοί και σύμβολα χρηματοσειρώνΣελ. 79
2. Σταθερή και ληξιπρόθεσμη χρηματοσειρά 
2.1. Εύρεση της τελικής αξίας χρηματοσειράς, όταν είναι σταθερή και ληξιπρόθεσμηΣελ. 81
2.2. Εύρεση της αρχικής ή παρούσας αξίας χρηματοσειράς, όταν είναι σταθερή και ληξιπρόθεσμηΣελ. 84
2.3. Εύρεση του όρου ληξιπρόθεσμης χρηματοσειράςΣελ. 86
2.4. Εύρεση του πλήθους των όρων ληξιπρόθεσμης χρηματοσειράςΣελ. 87
2.5. Εύρεση του επιτοκίου ληξιπρόθεσμης χρηματοσειράςΣελ. 89
3. Σταθερή και προκαταβλητέα χρηματοσειρά 
3.1. Εύρεση της τελικής αξίας χρηματοσειράς που είναι σταθερή και προκαταβλητέαΣελ. 89
3.2. Εύρεση της αρχικής αξίας χρηματοσειράς, όταν είναι σταθερή και προκαταβλητέαΣελ. 91
4. Εφαρμογές στις χρηματοσειρέςΣελ. 92
5. Ασκήσεις στις χρηματοσειρέςΣελ. 94
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ (ΡΑΝΤΩΝ)Σελ. 96
ΣΤ. ΔΑΝΕΙΑ  
1. Δανεισμός επιχειρήσεωνΣελ. 99
2. Μεταχρονολογημένες επιταγέςΣελ. 100
3. Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια - Έντοκα γραμμάτιαΣελ. 102
4. Δάνεια ενιαία, εξοφλητέα εντός ορισμένου χρόνου τοκοχρεολυτικώς με ίσα τοκοχρεολύσια 
4.1. Εύρεση του τοκοχρεολυσίουΣελ. 108
4.2. ΠαρατηρήσειςΣελ. 109
5. Συστήματα χρεολυσίας 
5.1. Σύστημα σταθερού χρεολυσίουΣελ. 110
5.2. Σύστημα προοδευτικού χρεολυσίουΣελ. 111
5.3. Περαιτέρω ανάλυση του συστήματος του προοδευτικού χρεολυσίουΣελ. 112
5.4. Μέθοδος των δύο επιτοκίωνΣελ. 116
6. Μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια σε ιδιώτεςΣελ. 117
7. Δάνεια που χορηγούνται με τίτλους (ομολογίες) 
7.1. Βασικές οικονομικές έννοιεςΣελ. 118
7.2. Ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχέςΣελ. 119
7.3. Ομολογίες με συμμετοχή στα κέρδηΣελ. 120
7.4. Διακρίσεις ομολογιώνΣελ. 120
7.5. Δάνεια με ομολογίες που εξοφλούνται τοκοχρεολυτικώς στο άρτιοΣελ. 121
7.6. Δάνεια με ομολογίες, που εξοφλούνται τοκοχρεολυτικώς, σε τιμή διαφορετική από το άρτιοΣελ. 127
8. Εφαρμογές επί των δανείωνΣελ. 130
9. Ασκήσεις επί των δανείωνΣελ. 131
ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝΣελ. 135
Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ  
Για την λύση των προβλημάτων των Μακροπρόθεσμων Οικονομικών Πράξεων (Ανατοκισμού, Χρηματοσειρών, Δανείων)  
Πίνακας Α: Τιμές της παράστασης (1 + i)n 
Τελική αξία μίας (1) νομισματικής μονάδας ανατοκιζόμενης επί 1, 2, 3, 4, ... 50 περιόδους ανατοκισμούΣελ. 139
Πίνακας Α1: Τιμές της παράστασης (1 + i) μ 
12 
Τελική αξία μίας (1) νομισματικής μονάδας ανατοκιζόμενης επί 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 δωδέκατα της περιόδου ανατοκισμούΣελ. 145
Πίνακας Β: Τιμές της παράστασης 1 (1 + i)n 
Παρούσα αξία (1) μίας νομισματικής μονάδας προεξοφλούμενης με ανατοκισμό 1, 2, 3, 4, ... 50 περιόδους ανατοκισμού, πριν από την λήξη τηςΣελ. 149
Πίνακας Γ: Τιμές της παράστασης (1 + i)n - 1 i 
Τελική αξία χρηματοσειράς μίας (1) νομισματικής μονάδας, όρων (n) από 1-50, καταβαλλόμενης στο τέλος κάθε περιόδου ανατοκισμούΣελ. 155
Πίνακας Γ1: Τιμές της παράστασης (1 + i) x (1 + i)n - 1 i 
Τελική αξία χρηματοσειράς μίας (1) νομισματικής μονάδας, όρων (n) από 1-50, καταβαλλόμενης στην αρχή κάθε περιόδου ανατοκισμούΣελ. 161
Πίνακας Δ: Τιμές της παράστασης (1 + i)n - 1 i χ (1 + i)n 
Αρχική αξία χρηματοσειράς μίας (1) νομισματικής μονάδας, όρων (n) 1-50, καταβαλλόμενης στο τέλος κάθε περιόδου ανατοκισμούΣελ. 167
Πίνακας E: Τιμές της παράστασης i (1 + i)n - 1 
Χρεολύσιο που καταβάλλεται στο τέλος κάθε περιόδου (1-50) ανατοκισμού και εξοφλεί δάνειο μίας (1) νομισματικής μονάδαςΣελ. 173
 
 
Back to Top