ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Παραδείγματα Εφαρμογής
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 90,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 90,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11427
Παπαγεωργίου Η., Στεφανάτος Σ., Φιλολία Α.
  • Έκδοση: 2005
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 496
  • ISBN: 960-272-320-3
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η προσπάθεια των συγγραφέων του παρόντος πονήματος εστιάστηκε στο να δημιουργήσει ένα λειτουργικό εργαλείο στα χέρια της Διοίκησης ενός Οργανισμού.

Στο Θεωρητικό Κεφάλαιο Ι, με τίτλο: «Το Διοικητικό Περιβάλλον ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων», δημιουργείται το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο και αναλύονται οι έννοιες οι οποίες σχετίζονται με τις Κρίσεις, τα Συστήματα Διαχείρισης και τη Μεθοδολογία Σύνδεσης των εννοιών αυτών.

Μέσω της προτεινόμενης Μεθοδολογίας, δίνεται η δυνατότητα της κατανόησης και περιγραφής του Διοικητικού εκάστοτε Περιβάλλοντος, με την αποτύπωση των Διαθεσίμων Πόρων - Ανθρώπων και Τεχνολογίας και την Αποτελεσματική Διαχείρισή τους σε Καταστάσεις Κρίσεων.

Με παραδείγματα εφαρμογής, αναλύεται η μορφή του Συστήματος Διαχείρισης και των τμημάτων του, καθώς επίσης και η μέθοδος αποτύπωσης Διαδικασιών και Εγγράφων Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Συστήματος, για να οδηγηθούμε στο Κεφάλαιο ΙΙ και στο Κεφάλαιο ΙΙΙ, στην Πρόταση Πρακτικής Εφαρμογής, σε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων και Εκτάκτων Καταστάσεων, καθώς επίσης και της διαχείρισης της επικοινωνίας (π.χ.

Εκπρόσωπος Τύπου, διαχείριση ΜΜΕ κ.λπ.), με τίτλο: «Διαχείριση Κρίσεων - Α΄ και Β΄ Μέρος».

Η Διοίκηση και τα στελέχη ενός Οργανισμού, οι οποίοι θα εφαρμόσουν ένα Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων, θα μπορούν να συμπεριλαμβάνουν στα σχέδιά τους το μέγιστο αριθμό των σχετικών μεταβλητών, μειώνοντας στο ελάχιστο δυνατό τον απρόβλεπτο παράγοντα.

Μελετώντας λοιπόν και εφαρμόζοντας το συγκεκριμένο «εργαλείο», κάθε στέλεχος αντιμετωπίζει τον αιφνιδιασμό (στρατηγική διαδικασία ή αυθύπαρκτο στοιχείο της κρίσης) ως μεταβλητή, η οποία συμπεριλαμβάνεται στα δεδομένα του συστήματος του διοικητικού του περιβάλλοντος.

Κατά συνέπεια, για τον μελετητή του παρόντος εγχειριδίου ο αιφνιδιασμός μειώνεται ως προς το μέγεθος και την έντασή του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 23
1.2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Σελ. 25
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Σελ. 25
1.3 Η ΚΡΙΣΗ Σελ. 30
1.3.1 ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 30
1.3.2 ΟΡΙΣΜΟΙ Σελ. 31
ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΡΙΣΗ» Σελ. 34
«ΚΡΙΣΗ» και «ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» Σελ. 34
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σελ. 35
1.3.3 ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Σελ. 35
1.3.4 Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Σελ. 40
1.3.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Σελ. 46
ΦΑΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Σελ. 48
ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Σελ. 50
Προγραμματισμός (λειτουργίες και επικοινωνίες) Σελ. 51
Δημιουργία Ομάδας Διαχείριση Κρίσεων Σελ. 52
Καθορισμός των συνεργατών Σελ. 53
Εγκατάσταση του Συστήματος Σελ. 53
Εκπαίδευση του προσωπικού και δοκιμή του συστήματος Σελ. 55
ΦΑΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Σελ. 55
ΦΑΣΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σελ. 58
Μια σύντομη αξιολόγηση Σελ. 60
1.3.6 Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ Σελ. 61
1.3.6.1 ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 61
Ορισμός Σελ. 61
Συστατικά στοιχεία Σελ. 61
Είδη επικοινωνίας Σελ. 61
Παράγοντες που εμποδίζουν την επικοινωνία Σελ. 62
1.3.6.2 Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ Σελ. 63
Ο πομπός (αποστολέας) Σελ. 63
Ο δέκτης (παραλήπτης) Σελ. 64
Τα μέσα μετάδοσης των πληροφοριών Σελ. 65
Η πληροφορία (το μήνυμα) Σελ. 65
Η ανατροφοδότηση Σελ. 66
1.3.6.3 Το Σχέδιο (πλάνο) Επικοινωνιών Σελ. 66
1.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σελ. 74
1.4.1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Σελ. 74
1.4.2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελ. 81
1.4.3 ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σελ. 86
1.4.3.1 Τεκμηρίωση του Συστήματος Σελ. 90
1.4.3.2 Στάδια Ανάπτυξης ενός Συστήματος Διαχείρισης Σελ. 93
1.4.4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AS/NZS 4360:2004 Σελ. 97
1.4.5 ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ Σελ. 109
1.4.5.1 Διεθνή Πρότυπα Σελ. 110
1.4.5.2 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σειρές προτύπων ISO 9000 & ISO 14000) Σελ. 113
1.4.5.3 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (σειρά ISO 9000) Σελ. 113
1.4.5.4 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001) Σελ. 122
1.4.5.5 Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001:1999) Σελ. 126
1.4.5.6 Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 17799:2000 & BS 7799-2:2002) Σελ. 128
1.4.5.7 Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων – Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (H.A.C.C.P.) Σελ. 132
1.4.6 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σελ. 134
1.4.6.1 Είδη Επιθεωρήσεων Σελ. 136
1.4.6.2 Τάξεις/Κατηγορίες Επιθεωρήσεων Σελ. 137
1.4.6.3 Επιθεώρηση & Επιθεωρητές – Θεμελιώδεις Αρχές Σελ. 137
1.4.6.4 Πιστοποίηση Σελ. 140
1.4.6.5 Διαπίστευση Σελ. 141
1.4.7 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σελ. 144
1.4.7.1 Έντυπα Συλλογής Δεδομένων Σελ. 146
1.4.7.2 Καταιγισμός Ιδεών (BRAINSTORMING) Σελ. 147
1.4.7.3 Διάγραμμα Συνάφειας Σελ. 148
1.4.7.4 Διάγραμμα Αιτίου - Αποτελέσματος Σελ. 150
1.4.7.5 Δεντροδιάγραμμα Σελ. 153
1.4.7.6 Διάγραμμα Ροής Σελ. 154
1.4.7.7 Benchmarking Σελ. 157
1.4.7.8 Διάγραμμα Ελέγχου Σελ. 157
1.4.7.9 Ιστόγραμμα Σελ. 161
1.4.7.10 Διάγραμμα Paretto Σελ. 163
1.4.7.11 Διάγραμμα Διασκόρπισης Σελ. 164
Ασκήσεις Σελ. 172
Δραστηριότητες Σελ. 173
Απαντήσεις ασκήσεων Σελ. 174
Απαντήσεις δραστηριοτήτων Σελ. 175
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – Α’ ΜΕΡΟΣ) 
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 179
2.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σελ. 179
2.3 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ Σελ. 183
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Σελ. 183
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σελ. 184
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Σελ. 187
Η ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ Σελ. 188
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ Σελ. 190
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Χ Σελ. 193
Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σελ. 195
Β. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Σελ. 227
Γ. ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σελ. 271
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Σελ. 293
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – Β’ ΜΕΡΟΣ) 
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 337
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Χ Σελ. 341
ΜΠΛΕ ΖΩΝΗ 
ΜΠ 1: ΤΗΛΕΦΩΝΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΗΣ Σελ. 347
ΜΠ 2: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ Σελ. 351
ΜΠ 3: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ Μ.Μ.Ε. Σελ. 357
ΚΟΚΚΙΝΗ ΖΩΝΗ 
Κ 1: ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Σελ. 377
Κ 2: ΑΜΕΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Σελ. 381
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΖΩΝΗ 
ΠΟ 1: ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ Σελ. 393
ΠΟ 2: ΠΥΡΚΑΓΙΑ Σελ. 399
ΠΟ 3: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Σελ. 405
ΠΟ 4: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Σελ. 415
ΠΟ 5: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Σελ. 417
ΠΟ 6: ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σελ. 423
ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ 
Π 1: ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Σελ. 429
Π 2: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Σελ. 439
Π 3: ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ Σελ. 445
Π 4: ΣΕΙΣΜΟΣ Σελ. 449
Π 5: ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ Σελ. 453
ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ 
Μ 1: ΑΝΘΡΑΚΑΣ Σελ. 459
Μ 2: ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΟΜΒΑΣ Σελ. 465
Μ 3: ΧΗΜΙΚΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ - ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΑ - ΠΥΡΗΝΙΚΑ Σελ. 467
Μ 4: ΤΑΡΑΧΕΣ Σελ. 473
Μ 5: ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Σελ. 475
Μ 6: ΥΠΟΠΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Σελ. 477
Μ 7: ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ (CYBER TERRORISM) Σελ. 479
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Σελ. 485
ΑΝΑΦΟΡΕΣ Σελ. 491
Back to Top