ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20.3€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 58,00 € Ειδική Τιμή 49,30 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14225
Αραβώσης Κ., Καρμπέρης Αθ., Σωτήρχος Αν.
Το βιβλίο Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων έχει ως κύριο στόχο να εισάγει τον αναγνώστη στις μεθόδους και τους τρόπους τεχνοοικονομικής αξιολόγησης οποιουδήποτε επενδυτικού έργου και να αναχθεί, λόγω της εξειδίκευσης που προσφέρει στην αξιολόγηση των συμβάσεων συνεργασίας, σε εργαλείο τεχνογνωσίας τόσο επί της θεωρητικής παρουσίασης των οικείων μεθοδολογιών, όσο και επί της πρακτικής εφαρμογής τους σε συγκεκριμένα παραδείγματα έργων και επενδύσεων. Όσον αφορά στις συμβάσεις συνεργασίας, το βιβλίο Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων δεν περιορίζεται στην παρουσίαση της εγχώριας εφαρμογής αυτών των συμβάσεων, αλλά επικεντρώνεται κυρίως στις μεθοδολογίες και στις τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται και σε διεθνές επίπεδο.

Το εγχειρίδιο Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων δομείται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνεται η εισαγωγή στην τεχνοοικονομική αξιολόγηση των επενδυτικών έργων και των συστημάτων παραγωγής και παρουσιάζονται οι υφιστάμενες τεχνικές αξιολόγησης των έργων συνεργασίας. Στο δεύτερο μέρος, αναλύονται οι κυριότερες θεωρίες και μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών έργων. Ειδικότερα, το δεύτερο μέρος εστιάζει σε ορισμένες πρακτικές εφαρμογές των θεωριών αξιολόγησης επενδυτικών έργων που αναπτύσσονται στο αντίστοιχο πρώτο μέρος, προκειμένου ο αναγνώστης να εμβαθύνει περισσότερο στις μεθόδους τεχνοοικονομικής αξιολόγησης των επενδύσεων. Σε κάθε μία από τις πέντε πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων αξιολόγησης επενδυτικών έργων που περιλαμβάνονται σε αυτό το μέρος του βιβλίου, εξάγονται ειδικά και συγκεκριμένα χρήσιμα συμπεράσματα.

Τέλος, το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τα παραρτήματα, όπου συγκεντρώνονται όλοι οι χρήσιμοι ορισμοί, τα βοηθητικά εργαλεία, οι πίνακες, καθώς και η βιβλιογραφία που έχει χρησιμοποιηθεί. Σε ιδιαίτερης χρησιμότητας υλικό αναδεικνύεται και η αναγραφή των περιεχομένων που πρέπει να περιλαμβάνει μία μελέτη σκοπιμότητας, όπως και η επεξήγηση των βασικών όρων που χρησιμοποιούνται κατά την αξιολόγηση ενός επενδυτικού έργου.

Το βιβλίο Τεχνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων αποτελεί τον πιο επίκαιρο οδηγό μελέτης της αποτελεσματικής διαχείρισης των έργων και της έκθεσης σε όσο το δυνατόν λιγότερους επενδυτικούς κινδύνους.
Κατάλογος ΠινάκωνΣελ. XXI
Κατάλογος ΣχημάτωνΣελ. XXV
Ακρωνύμια & ΣυντομογραφίεςΣελ. XXXI
Α' ΜΕΡΟΣ  
Κεφάλαιο 1ο 
Εισαγωγή στην αξιολόγηση επενδύσεωνΣελ. 3
1.1. Ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσειςΣελ. 3
1.2. Δημόσια έργα και προμήθειεςΣελ. 4
1.3. Δημόσιες επενδύσειςΣελ. 5
1.3.1. Βασικές αρχές που διέπουν τις δημόσιες επενδύσειςΣελ. 6
1.3.2. Χρηματοδότηση των δημοσίων επενδύσεωνΣελ. 7
1.4. Συμβάσεις συνεργασίας ως δημόσιες επενδύσειςΣελ. 8
1.5. Η αξιολόγηση των συμβάσεων συνεργασίαςΣελ. 8
1.6. Στόχος και δομή του βιβλίου Σελ. 9
1.6.1. Α' Μέρος - Θεωρητική παρουσίασηΣελ. 9
1.6.2. Β' Μέρος - Πρακτικές εφαρμογέςΣελ. 10
1.6.3. Γ' Μέρος του βιβλίου - Ορισμοί και παραρτήματαΣελ. 12
Κεφάλαιο 2ο 
Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεωνΣελ. 13
2.1. Η διαχρονική αξία του χρήματος στις επενδύσεις Σελ. 13
2.1.1. Ανατοκισμός και μελλοντική αξίαΣελ. 14
2.1.2. Προεξόφληση και παρούσα αξίαΣελ. 16
2.2. Παρουσίαση και επεξήγηση δεικτών Σελ. 17
2.2.1. Καθαρή παρούσα αξία (ΚΠΑ) Σελ. 18
2.2.1.1. Διάγραμμα ροής διεργασίας υπολογισμού ΚΠΑΣελ. 19
2.2.1.2. Χρηματοοικονομική βιωσιμότητα - Υπολογισμός της ΚΠΑΣελ. 20
2.2.2. Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (ΕΣΑ) Σελ. 22
2.2.2.1. Διάγραμμα ροής διεργασίας υπολογισμού ΕΣΑΣελ. 22
2.2.2.2. Παράδειγμα υπολογισμού του ΕΣΑ Σελ. 24
2.2.3. Υπολογισμός των δεικτών ΚΠΑ & ΕΣΑ με χρήση Η/ΥΣελ. 24
2.2.4. Η περίπτωση τιμής εναλλαγής (switching) του προεξοφλητικού επιτοκίου Σελ. 25
2.2.5. Σύγκριση των δεικτών ΚΠΑ και ΕΣΑΣελ. 26
2.2.5.1. Πλεονεκτήματα και αδυναμίες της ΚΠΑΣελ. 28
2.2.5.2. Πλεονεκτήματα και αδυναμίες του ΕΣΑΣελ. 28
2.2.5.3. Συμπεράσματα από τη σύγκριση της ΚΠΑ και του ΕΣΑΣελ. 28
2.2.6. Δείκτης αποδοτικότητας επένδυσηςΣελ. 29
2.2.7. Συνδεσιμότητα δεικτών αξιολόγησης επενδύσεωνΣελ. 31
2.2.8. Ανάλυση νεκρού σημείου (ΝΕΣ) Σελ. 31
2.3. ΑνακεφαλαίωσηΣελ. 36
Κεφάλαιο 3ο 
Συστήματα παραγωγής και παραγωγικές διεργασίεςΣελ. 38
3.1. Εισαγωγή Σελ. 38
3.1.1. Οικονομική δραστηριότητα και παραγωγική διεργασίαΣελ. 38
3.1.2. Διαχείριση και διοίκηση (management)Σελ. 40
3.2. Συστήματα παραγωγήςΣελ. 41
3.2.1. Συνάρτηση παραγωγής Σελ. 41
3.2.1.1. Έννοια και γενική μορφή της συνάρτησης παραγωγήςΣελ. 41
3.2.1.2. Η συνάρτηση παραγωγής Cobb-DouglasΣελ. 43
3.2.1.3. Σύστημα παραγωγής Σελ. 44
3.2.2. Παραγωγικότητα συντελεστή παραγωγής Σελ. 45
3.2.2.1. Μέτρηση παραγωγικότητας Σελ. 45
3.2.2.2. Ο νόμος της φθίνουσας οριακής παραγωγικότητας Σελ. 49
3.2.3. Επιτελεστικότητα (απόδοση) σε κλίμακα παραγωγής Σελ. 50
3.2.4. Υπολογισμός κόστους παραγωγής Σελ. 51
3.2.5. Καμπύλες ίσου προϊόντος και ίσης δαπάνηςΣελ. 55
3.2.5.1. Καμπύλες ίσου προϊόντοςΣελ. 55
3.2.5.2. Καμπύλες ίσης δαπάνηςΣελ. 59
3.3. Ανάλυση και επιλογή βέλτιστης λύσηςΣελ. 60
3.3.1 Μέγιστη παραγωγή για ανώτατο όριο κόστουςΣελ. 60
3.3.2. Ελάχιστο κόστος για δεδομένη ποσότητα παραγωγής Σελ. 62
3.3.3. Μέθοδοι βελτιστοποίησης κόστους - παραγωγής Σελ. 63
Κεφάλαιο 4ο 
Ανάλυση κόστους οφέλουςΣελ. 65
4.1. ΓενικάΣελ. 65
4.2. Η ανάλυση κόστους οφέλους σε έργα συνεργασίαςΣελ. 66
4.3. Εφαρμoγή της ανάλυσης κόστους οφέλους Σελ. 67
4.4. Περιεχόμενα ΑΚΟΣελ. 70
4.4.1. Ανάλυση πλαισίου και αντικειμενικών στόχων του έργουΣελ. 70
4.4.1.1. Κοινωνικοοικονομικό πλαίσιοΣελ. 70
4.4.1.2. Αντικειμενικοί στόχοι του έργουΣελ. 71
4.4.1.3. Συμβατότητα με κοινοτικό και εθνικό δίκαιοΣελ. 71
4.4.2. Προσδιορισμός του έργουΣελ. 72
4.4.2.1. Περιγραφή του έργου - Συνδεσιμότητα με άλλα έργαΣελ. 73
4.4.2.2. Έμμεσα αποτελέσματα του έργουΣελ. 74
4.4.2.3. Προσδιορισμός του επιπέδου της ανάλυσης Σελ. 74
4.4.3. Σκοπιμότητα & εξέταση εναλλακτικών δυνατοτήτων Σελ. 75
4.4.3.1. Αναγνώριση εναλλακτικών δυνατοτήτωνΣελ. 76
4.4.3.2. Ανάλυση σκοπιμότηταςΣελ. 78
4.4.3.3. Σύγκριση και επιλογή βέλτιστης πρότασης Σελ. 78
4.4.4. Χρηματοοικονομική ανάλυσηΣελ. 79
4.4.4.1. Συνολικό επενδυόμενο κεφάλαιοΣελ. 82
4.4.4.2. Συνολικό λειτουργικό κόστος και έσοδαΣελ. 82
4.4.4.3. Χρηματοοικονομική απόδοση επένδυσης Σελ. 82
4.4.4.4. Πηγές χρηματοδότησηςΣελ. 83
4.4.4.5. Χρηματοοικονομική βιωσιμότηταΣελ. 84
4.4.4.6. Χρηματοοικονομική απόδοση κεφαλαίουΣελ. 85
4.4.5. Οικονομική ανάλυσηΣελ. 87
4.4.5.1. Μετατροπή αγοραίων τιμών σε λογιστικέςΣελ. 88
4.4.5.2. Διορθώσεις εξωτερικών επιδράσεωνΣελ. 92
4.4.5.3. Αναγωγή σε παρούσα αξίαΣελ. 93
4.4.5.4. Υπολογισμός δεικτών οικονομικής απόδοσης Σελ. 93
4.4.6. Αξιολόγηση κινδύνωνΣελ. 95
4.4.6.1. Ανάλυση ευαισθησίαςΣελ. 98
4.4.6.2. Ανάλυση σεναρίων και κατανομή πιθανότητας των κρίσιμων μεταβλητώνΣελ. 105
4.4.6.3. Ανάλυση κινδύνωνΣελ. 112
4.4.6.4. Αξιολόγηση αποδεκτών επιπέδων κινδύνουΣελ. 115
4.4.6.5. Αντιμετώπιση κινδύνωνΣελ. 117
Κεφάλαιο 5ο 
Επενδύσεις μέσω συνεργασιών του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέαΣελ. 125
5.1. Συνεργασίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα - ΕισαγωγήΣελ. 125
5.1.1. Παρουσίαση και ιστορική αναδρομή Σελ. 125
5.1.1.1. ΠαρουσίασηΣελ. 125
5.1.1.2. Ιστορική αναδρομή - Το πρώτο έργο συνεργασίαςΣελ. 126
5.1.1.3. Ιστορική αναδρομή - Έως τον 20ο αιώναΣελ. 127
5.1.1.4. Ιστορική αναδρομή - 20ός αιώναςΣελ. 127
5.1.2. Έννοιες και ορισμοί των συμβάσεων συνεργασίαςΣελ. 128
5.1.2.1. Χαρακτηριστικά συμβάσεων συνεργασίας Σελ. 128
5.1.2.2. Προϋποθέσεις υλοποίησης συμβάσεων συνεργασίαςΣελ. 129
5.1.2.3. Τύποι συμβάσεων συνεργασίας Σελ. 129
5.1.2.4. Ορισμοί των συμβάσεων συνεργασίαςΣελ. 131
5.1.3. Τύποι συμβάσεων συνεργασίας στην ΕλλάδαΣελ. 132
5.2. Επενδύσεις μέσω της ανάπτυξης των συμβάσεων συνεργασίαςΣελ. 133
5.2.1. Παγκόσμια ανάπτυξη και εφαρμογή συμβάσεων συνεργασίαςΣελ. 133
5.2.1.1. Λατινική ΑμερικήΣελ. 137
5.2.1.2. Ηνωμένες Πολιτείες της ΑμερικήςΣελ. 137
5.2.1.3. Καναδάς Σελ. 138
5.2.1.4. Κεντρική-Ανατολική Ασία και Ειρηνικός Σελ. 138
5.2.1.5. Πορεία και εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΣελ. 139
5.2.2. Ανάπτυξη συμβάσεων συνεργασίας στην ΕλλάδαΣελ. 141
5.2.3. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα συμβάσεων συνεργασίας Σελ. 144
5.2.3.1. ΓενικάΣελ. 144
5.2.3.2. ΠλεονεκτήματαΣελ. 145
5.2.3.3. Μειονεκτήματα Σελ. 146
5.2.4. Αναλύσεις και συμπεράσματα για τις συμβάσεις συνεργασίας Σελ. 146
5.2.4.1. Αιτίες αποτυχίας συμβάσεων συνεργασίας Σελ. 146
5.2.4.2. Κοινωνική ΑποδοχήΣελ. 147
5.2.4.3. Μελλοντική ανάπτυξη συμβάσεων συνεργασίαςΣελ. 149
5.3. Γενικές αρχές διαχείρισης των επενδύσεων μέσω συμβάσεων παραχώρησης και συμπράξεων δημόσιου ιδιωτικού τομέαΣελ. 151
5.3.1. ΕισαγωγήΣελ. 151
5.3.2. Διαχείριση έργων συνεργασίαςΣελ. 151
5.3.2.1. Κύκλος ζωής και δομική ανάλυση έργων συνεργασίαςΣελ. 152
5.3.2.1.1. ΕισαγωγήΣελ. 152
5.3.2.1.2. Κύκλος ζωής έργων συνεργασίας Σελ. 155
5.3.3. Η έννοια της ποιότητας στα έργα συνεργασίαςΣελ. 156
5.3.3.1. ΕισαγωγήΣελ. 156
5.3.3.2. Η ποιότητα στη διαχείριση έργων συνεργασίαςΣελ. 156
5.3.4. Δημόσια διοίκηση και συμβάσεις συνεργασίας Σελ. 157
5.3.5. Γενικές προϋποθέσεις που επιδρούν στη διαχείριση έργων συνεργασίαςΣελ. 158
5.3.6. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας έργων Σελ. 161
5.3.6.1. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας τεχνικών έργων Σελ. 161
5.3.6.2 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας δημοσίων έργωνΣελ. 162
5.3.6.3. Συμπεράσματα - Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας έργων συνεργασίας Σελ. 163
5.3.7. Διαχείριση κινδύνων έργωνΣελ. 164
5.3.7.1. Κίνδυνοι σε δημόσια έργαΣελ. 165
5.3.7.2. Κίνδυνοι σε έργα υποδομώνΣελ. 165
5.3.7.3. Συμπεράσματα - Κίνδυνοι σε έργα συνεργασίας Σελ. 167
5.7.7.4. Επιμερισμός κινδύνων Σελ. 167
5.4. Ανακεφαλαίωση Σελ. 170
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 
Η οικονομική αποδοτικότητα στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων μέσω συνεργασίας του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέαΣελ. 171
6.1. Μέθοδοι αξιολόγησης έργων συνεργασίαςΣελ. 171
6.2. Η οικονομική αποδοτικότηταΣελ. 172
6.2.1. Η προσέγγιση της οικονομικής αποδοτικότητας στην Ελληνική αγοράΣελ. 173
6.2.2. Η προσέγγιση της οικονομικής αποδοτικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο Σελ. 174
6.3. Τεκμηρίωση σκοπιμότητας έργων συνεργασίας Σελ. 174
6.3.1. Τεκμηρίωση σκοπιμότητας στην Ελληνική αγοράΣελ. 174
6.3.2. Τεκμηρίωση σκοπιμότητας στο Ηνωμένο ΒασίλειοΣελ. 177
6.3.2.1. Αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότηταςΣελ. 177
6.3.2.2. Ποσοτική αξιολόγηση της οικονομικής αποδοτικότηταςΣελ. 178
6.4. Οικονομική αποδοτικότητα - Συμπεράσματα Σελ. 183
Β' ΜΕΡΟΣ  
ΕισαγωγήΣελ. 189
Κεφάλαιο 7ο 
Σύγκριση εναλλακτικών επενδυτικών έργων «Α» και «Β»Σελ. 193
ΕισαγωγήΣελ. 193
7.1. Χρονικός ορίζοντας Σελ. 193
7.2. Υπολογισμοί εσόδων και εξόδων των έργων «Α» και «Β»Σελ. 193
7.2.1. Έργο «Α»Σελ. 193
7.2.2. Έργο «Β»Σελ. 195
7.3. Υπολογισμοί χρηματοροών έργων «Α» και «Β»Σελ. 197
7.3.1. Έργο «Α»Σελ. 197
7.3.2. Έργο «Β»Σελ. 198
7.3.3. Σύγκριση έργων «Α» και «Β»Σελ. 198
7.4. Αξιολόγηση κινδύνωνΣελ. 201
7.4.1. Ανάλυση ευαισθησίαςΣελ. 201
7.4.2. Αναγνώριση και καθορισμός των μεταβλητώνΣελ. 201
7.4.3. Αποκλεισμός εξαρτώμενων μεταβλητών και ανάλυση ελαστικότηταςΣελ. 202
7.4.4. Εκλογή κρίσιμων μεταβλητώνΣελ. 203
7.4.5. Τιμές εναλλαγής των κρίσιμων μεταβλητών Σελ. 206
7.5. Κατανομή πιθανότητας κρίσιμων μεταβλητώνΣελ. 207
7.5.1. Κατανομές πιθανότητας κρίσιμων μεταβλητών του έργου «Α»Σελ. 208
7.5.2. Κατανομές πιθανότητας κρίσιμων μεταβλητών του έργου «Β»Σελ. 211
7.6. Ανάλυση κινδύνωνΣελ. 214
7.7. Αξιολόγηση αποδεκτών επιπέδων κινδύνουΣελ. 217
Κεφάλαιο 8ο 
Η ανάλυση κόστους αποτελέσματος εναλλακτικών επενδυτικών έργων «Γ» - «Δ» - «Ε» - «Ζ»Σελ. 220
ΕισαγωγήΣελ. 220
8.1. Υφιστάμενη κατάστασηΣελ. 221
8.2. Δεδομένα Σελ. 222
8.2.1. Λειτουργικές δαπάνεςΣελ. 222
8.2.2. Εκμετάλλευση του ακινήτου «Α2»Σελ. 222
8.2.3. Ανακατασκευή και εκμετάλλευση κτιρίου «Α1»Σελ. 222
8.2.4. Επιτόκια αγοράςΣελ. 223
8.3. Εναλλακτικές δυνατότητεςΣελ. 223
8.3.1. Επενδυτικό έργο «Γ»Σελ. 223
8.3.2. Επενδυτικό έργο «Δ»Σελ. 224
8.3.3. Επενδυτικό έργο «Ε»Σελ. 224
8.3.4. Επενδυτικό έργο «Ζ»Σελ. 224
8.4. Χρονικός ορίζοντας Σελ. 224
8.5. Υπολογισμοί εσόδων και εξόδων των έργων «Γ», «Δ», «Ε» και «Ζ»Σελ. 224
8.5.1. Έργο «Γ»Σελ. 224
8.5.2. Έργο «Δ»Σελ. 224
8.5.3. Έργο «Ε»Σελ. 229
8.5.4. Έργο «Ζ»Σελ. 231
8.6. Συγκεντρωτικά αποτελέσματαΣελ. 234
8.7. Αξιολόγηση κινδύνων εναλλακτικών επενδυτικών έργων Σελ. 237
8.7.1. Κατανομές πιθανότητας κρίσιμων μεταβλητών Σελ. 238
8.7.2. Ανάλυση ευαισθησίαςΣελ. 242
8.8. Ανάλυση κινδύνωνΣελ. 246
8.9. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων Σελ. 248
Κεφάλαιο 9ο 
Ανάλυση κόστους οφέλους επένδυσης σε μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μέσω σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέαΣελ. 250
9.1. Ανάλυση πλαισίου και αντικειμενικών στόχων του έργουΣελ. 250
9.1.1.Κοινωνικοοικονομικό πλαίσιοΣελ. 250
9.1.2. Αντικειμενικοί στόχοι του έργου Σελ. 251
9.1.3. Συμβατότητα με κοινοτικό και εθνικό δίκαιοΣελ. 251
9.2. Προσδιορισμός του έργουΣελ. 252
9.2.1. Περιγραφή του έργου Σελ. 252
9.2.2. Έμμεσα αποτελέσματα του έργουΣελ. 253
9.3. Σκοπιμότητα και εξέταση εναλλακτικών δυνατοτήτωνΣελ. 253
9.3.1. Αναγνώριση εναλλακτικών δυνατοτήτων - Σύγκριση και πρόκριση βέλτιστης πρότασηςΣελ. 253
9.3.2. Ανάλυση σκοπιμότητας Σελ. 255
9.3.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις εκπομπών ρύπων Σελ. 255
9.3.3.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργουΣελ. 256
9.3.3.2. Επιτρεπόμενες τιμές εκπομπών ρύπων στο νερόΣελ. 257
9.4. Χρηματοοικονομική ανάλυσηΣελ. 258
9.4.1. Συνολικό επενδυόμενο κεφάλαιοΣελ. 258
9.4.2. Συνολικό λειτουργικό κόστος και έσοδαΣελ. 258
9.4.2.1. ΜισθοδοσίαΣελ. 258
9.4.2.2. Ενέργεια - Ανταλλακτικά - Προμήθεια χημικών Σελ. 259
9.4.2.3. Συντήρηση και καθαρισμός δεξαμενών και αγωγώνΣελ. 260
9.4.2.4. Συνολικά έσοδα και επιμερισμόςΣελ. 260
9.4.3. Χρηματοοικονομική απόδοση της επένδυσηςΣελ. 261
9.4.4. Χρηματοδότηση του έργου Σελ. 263
9.4.5. Υπολογισμός της χρηματοοικονομικής απόδοσης των κεφαλαίων που συμμετέχουν στο έργοΣελ. 264
9.4.6. Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης Σελ. 270
9.5. Οικονομική ανάλυσηΣελ. 271
9.5.1. Μετατροπή αγοραίων τιμών σε λογιστικές - Διορθώσεις εξωτερικών επιδράσεωνΣελ. 271
9.5.2. Υπολογισμός έμμεσων αποτελεσμάτωνΣελ. 272
9.5.3. Αναγωγή σε παρούσα αξίαΣελ. 273
9.5.4. Υπολογισμός δεικτών οικονομικής απόδοσηςΣελ. 274
9.6. Αξιολόγηση κινδύνωνΣελ. 276
9.6.1. Ανάλυση ευαισθησίαςΣελ. 276
9.6.1.1. Αναγνώριση και καθορισμός των μεταβλητώνΣελ. 277
9.6.1.2. Αποκλεισμός εξαρτώμενων μεταβλητών και ανάλυση ελαστικότηταςΣελ. 277
9.6.1.3. Εκλογή κρίσιμων μεταβλητώνΣελ. 278
9.6.1.4. Τιμές εναλλαγής των κρίσιμων μεταβλητών Σελ. 282
9.6.2. Ανάλυση σεναρίων και κατανομή πιθανότητας κρίσιμων μεταβλητώνΣελ. 283
9.6.2.1. ΓενικάΣελ. 285
9.6.2.2. Ανάλυση σεναρίων με την χρήση του Microsoft ExcelΣελ. 286
9.6.2.3. Ανάλυση σεναρίων της επένδυσης αποτέφρωσης αποβλήτων Σελ. 291
9.6.3. Κατανομή πιθανότητας κρίσιμων μεταβλητώνΣελ. 293
9.7. Ανάλυση κινδύνωνΣελ. 297
9.7.1 Υπολογισμοί σωρευτικών κατανομών πιθανότητας των δεικτών αξιολόγησηςΣελ. 297
9.7.2. Αξιολόγηση αποδεκτών επιπέδων κινδύνουΣελ. 305
Κεφάλαιο 10ο 
Ανάλυση κόστους οφέλους επένδυσης σε μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων για την ανάκτηση ενέργειας μέσω σύμβασης παραχώρησηςΣελ. 310
10.1. Ανάλυση πλαισίου και αντικειμενικών στόχων του έργουΣελ. 310
10.1.1. Κοινωνικοοικονομικό πλαίσιοΣελ. 310
10.1.2. Αντικειμενικοί στόχοι του έργουΣελ. 311
10.1.3. Συμβατότητα με κοινοτικό και εθνικό δίκαιοΣελ. 312
10.2. Προσδιορισμός του έργουΣελ. 314
10.2.1. Περιγραφή του έργου - Συνδεσιμότητα με άλλα έργαΣελ. 314
10.2.2. Έμμεσα αποτελέσματα του έργουΣελ. 315
10.3. Σκοπιμότητα και εξέταση εναλλακτικών δυνατοτήτωνΣελ. 315
10.3.1. Αναγνώριση εναλλακτικών δυνατοτήτων - Σύγκριση και πρόκριση βέλτιστης πρότασηςΣελ. 315
10.3.2. Ανάλυση σκοπιμότητας Σελ. 317
10.4. Χρηματοοικονομική ανάλυσηΣελ. 317
10.4.1. Συνολικό επενδυόμενο κεφάλαιοΣελ. 317
10.4.2. Συνολικό λειτουργικό κόστος Σελ. 320
10.4.2.1. ΜισθοδοσίαΣελ. 320
10.4.2.2. Ενέργεια - Ύδρευση και αποχέτευσηΣελ. 321
10.4.2.3. Διάθεση ιπτάμενης και καθιζάνουσας τέφρας - Κόστος υπηρεσιώνΣελ. 322
10.4.3. Συνολικά έσοδα έργουΣελ. 322
10.4.3.1. Υπολειμματική αξία Σελ. 322
10.4.3.2. Έσοδα Σελ. 323
10.4.4. Χρηματοδότηση του έργου Σελ. 323
10.4.5.Υπολογισμός χρηματοοικονομικής απόδοσης έργουΣελ. 327
10.4.6. Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης Σελ. 330
10.5. Οικονομική ανάλυσηΣελ. 330
10.5.1. Μετατροπή αγοραίων τιμών σε λογιστικές - Διορθώσεις εξωτερικών επιδράσεωνΣελ. 331
10.5.2. Υπολογισμός έμμεσων αποτελεσμάτωνΣελ. 332
10.5.3. Αναγωγή σε παρούσα αξίαΣελ. 334
10.5.4. Υπολογισμός δεικτών οικονομικής απόδοσηςΣελ. 334
10.6. Αξιολόγηση κινδύνωνΣελ. 336
10.6.1. Ανάλυση ευαισθησίαςΣελ. 336
10.6.1.1. Αναγνώριση και καθορισμός των μεταβλητώνΣελ. 336
10.6.1.2. Αποκλεισμός εξαρτώμενων μεταβλητών και ανάλυση ελαστικότηταςΣελ. 337
10.6.1.3. Εκλογή κρίσιμων μεταβλητώνΣελ. 338
10.6.1.4. Τιμές εναλλαγής των κρίσιμων μεταβλητών Σελ. 342
10.6.2. Ανάλυση σεναρίων και κατανομή πιθανότητας κρίσιμων μεταβλητώνΣελ. 343
10.6.2.1. Ανάλυση σεναρίωνΣελ. 345
10.6.2.1.1. Ανάλυση σεναρίων με την χρήση του Microsoft ExcelΣελ. 346
10.6.2.1.2. Ανάλυση σεναρίων της επένδυση αποτέφρωσης αποβλήτωνΣελ. 351
10.6.2.2. Κατανομή πιθανότητας κρίσιμων μεταβλητώνΣελ. 354
10.6.3. Ανάλυση κινδύνωνΣελ. 358
10.6.4. Αξιολόγηση αποδεκτών επιπέδων κινδύνουΣελ. 362
Κεφάλαιο 11ο 
Ανάλυση κόστους οφέλους επένδυσης σε εργοστασιακή μονάδα εφοδιαστικής αλυσίδας αυτοκινήτων μέσω συγχρηματοδότησης-επιδότησης από το δημόσιοΣελ. 366
11.1. Ανάλυση πλαισίου και αντικειμενικών στόχων του έργουΣελ. 366
11.2. Προσδιορισμός του έργουΣελ. 367
11.3. Σκοπιμότητα και εξέταση εναλλακτικών δυνατοτήτωνΣελ. 369
11.3.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου Σελ. 369
11.3.2. Εξέταση εναλλακτικών δυνατοτήτων Σελ. 370
11.3.3. Τύποι χρηματοδότησηςΣελ. 370
11.4. Χρηματοοικονομική ανάλυσηΣελ. 371
11.4.1. Συνολικό επενδυόμενο κεφάλαιοΣελ. 371
11.4.2. Συνολικό Λειτουργικό ΚόστοςΣελ. 372
11.4.2.1. ΜισθοδοσίαΣελ. 372
11.4.2.2. Ενέργεια - Ανταλλακτικά - Ενδιάμεσες χρεώσειςΣελ. 372
11.4.3. Συνολικά έσοδα και επιμερισμόςΣελ. 373
11.4.4. Χρηματοδότηση του έργου Σελ. 373
11.4.5. Υπολογισμός χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης της επένδυσης Σελ. 374
11.4.6. Αποτελέσματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης Σελ. 381
11.5. Οικονομική ανάλυσηΣελ. 382
11.5.1. Μετατροπή αγοραίων τιμών σε οικονομικές - Διορθώσεις εξωτερικών επιδράσεωνΣελ. 382
11.5.2. Υπολογισμός έμμεσων αποτελεσμάτωνΣελ. 384
11.5.3. Αναγωγή σε παρούσα αξίαΣελ. 385
11.5.4. Υπολογισμός δεικτών οικονομικής απόδοσηςΣελ. 385
11.6. Αξιολόγηση κινδύνωνΣελ. 388
11.6.1. Ανάλυση ευαισθησίαςΣελ. 388
11.6.1.1. Αναγνώριση και καθορισμός των μεταβλητώνΣελ. 389
11.6.1.2. Αποκλεισμός εξαρτώμενων μεταβλητών και ανάλυση ελαστικότηταςΣελ. 389
11.6.1.3. Εκλογή κρίσιμων μεταβλητώνΣελ. 390
11.6.1.4. Τιμές εναλλαγής των κρίσιμων μεταβλητών Σελ. 392
11.6.2. Ανάλυση σεναρίων και κατανομή πιθανότητας μεταβλητώνΣελ. 393
11.6.3. Ανάλυση κινδύνων Σελ. 395
11.6.4. Κατανομή πιθανότητας κρίσιμων μεταβλητώνΣελ. 399
11.6.5. Αξιολόγηση αποδεκτών ορίων κινδύνωνΣελ. 406
11.6.5.1. Παράδειγμα αντιμετώπισης προκατελλειμένης αισιοδοξίας Σελ. 407
Κεφάλαιο 12ο 
Παραδείγματα βελτιστοποίησης συστημάτων παραγωγήςΣελ. 414
12.1. Παράδειγμα 1οΣελ. 414
12.2. Παράδειγμα 2ο Σελ. 416
12.3. Παράδειγμα 3ο Σελ. 419
Γ' ΜΕΡΟΣ  
ΕισαγωγήΣελ. 425
Παράρτημα Ι 
Συντελεστές ανατοκισμού και προεξόφλησηςΣελ. 427
Παράρτημα ΙΙ 
Πίνακας περιεχομένων μελέτης σκοπιμότηταςΣελ. 431
Παράρτημα ΙΙΙ 
Έννοιες και ορισμοίΣελ. 437
Βιβλιογραφία 
Βιβλιογραφία (στην Αγγλική Γλώσσα)Σελ. 449
Βιβλιογραφία (στην Ελληνική Γλώσσα)Σελ. 464
Ιστοθέσεις στο ΔιαδίκτυοΣελ. 466
Back to Top