ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - Εμπράγματο - 7Β Τόμος


ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ [άρθρα 1118-1345]

Σε απόθεμα

Τιμή: 70,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12617
Καράκωστας Ι.
Αργυρίου Δ., Βούλγαρη Κ., Μωραϊτη Α., Σταμέλος Χ., Τριάντος Ν.
  • Έκδοση: 2010
  • Σελίδες: 952
  • ISBN: 978-960-272-765-2
Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος της σειράς (7Β), ο οποίος συμπληρώνει τον ήδη κυκλοφορούντα τόμο 7 Α (άρθρα 947-1117 ΑΚ), πραγματεύεται τα κεφάλαια 7 έως και 11 του Εμπραγμάτου Δικαίου του Αστικού Κώδικα (άρθρα 1117-1345 ΑΚ). Ειδικότερα περιέχει τις εξής ενότητες του Εμπραγμάτου: πραγματικές δουλείες (άρθρα 1118-1141), προσωπικές δουλείες (άρθρα 1142-1191), μεταγραφή (άρθρα 1192-1208), ενέχυρο (άρθρα 1209-1256) και υποθήκη (άρθρα 1257-1345). Επίσης περιλαμβάνει ως πρόσθετο παράρτημα το Δίκαιο του Κτηματολογίου, όπου παρατίθενται οι νόμοι 2308/1995 και 2664/1998 και πλούσια σχετική νομολογία. Ακολουθώντας τη δομή του Αστικού Κώδικα, μετά την παράθεση του οικείου άρθρου, παρατίθεται πλήρης βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ερμηνεία - σχολιασμός των διατάξεων κατά τρόπο ευσύνοπτο και σαφή και, τέλος, οικεία νομολογία τόσο των δικαστηρίων ουσίας, όσο και του Αρείου Πάγου. Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια, τα οποία διευκολύνουν τον αναγνώστη στην αναζήτηση του υπό έρευνα ζητήματος. Αποτελεί την πιο σύγχρονη ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, απαραίτητη για κάθε δικηγόρο, δικαστή και νομικό που αντιμετωπίζει ζητήματα του αστικού δικαίου.
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ EΒΔΟΜΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ 
Άρθρο 1118 -- Έννοια 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 2
2. Πραγματικές δουλείεςΣελ. 7
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 12
Άρθρο 1119 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 16
1. Τρόπος παροχής της ωφέλειαςΣελ. 16
2. Ανοχή του κυρίου του δουλεύοντοςΣελ. 16
3. Σε τι συνίσταται η ωφέλειαΣελ. 17
4. Απόσβεση δουλείαςΣελ. 17
Άρθρο 1120 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 18
1. Περιεχόμενο πραγματικών δουλειώνΣελ. 18
3. Δουλεία παραθύρωνΣελ. 23
3. Δουλεία ανταγωνισμούΣελ. 24
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 24
Άρθρο 1121 -- Σύσταση 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 28
1. Τρόποι συστάσεως πραγματικών δουλειών - ΓενικάΣελ. 28
2. Σύσταση με δικαιοπραξία εν ζωήΣελ. 28
3. Σύσταση με δικαιοπραξία αιτία θανάτουΣελ. 31
4. Σύσταση με χρησικτησίαΣελ. 32
5. Σύσταση με δικαστική απόφασηΣελ. 33
6. Σύσταση με διοικητική πράξηΣελ. 33
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 34
Άρθρο 1122 -- Περισσότεροι κύριοι 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 41
Άρθρο 1123 -- Χρησικτησία σε περίπτωση αρνητικής δουλείας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 42
1. Έναρξη χρόνου χρησικτησίαςΣελ. 42
2. Γνώση του κυρίου του δουλεύοντοςΣελ. 42
3. Απόκτηση της δουλείας με τακτική και έκτακτη χρησικτησίαΣελ. 43
Άρθρο 1124 -- Έκταση της δουλείας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 44
1. Έκταση του δικαιώματος της δουλείαςΣελ. 44
2. Νέες ανάγκες του δεσπόζοντος Σελ. 46
3. Περιορισμός της έκτασης της δουλείαςΣελ. 47
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 47
Άρθρο 1125 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 49
1. ΓενικάΣελ. 49
2. Πράξεις αναγκαίες για την άσκηση της δουλείαςΣελ. 49
3. Άσκηση του δικαιώματος με κάθε δυνατή φειδώΣελ. 50
4. Προστασία του κυρίου του δουλεύοντοςΣελ. 51
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 51
Άρθρο 1126 -- Διατήρηση κατασκευάσματος στο δουλεύον 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 53
1. Υποχρέωση για διατήρηση του κατασκευάσματοςΣελ. 53
2. Έννοια κατασκευάσματοςΣελ. 53
3. Αξιώσεις του κυρίου του δουλεύοντοςΣελ. 53
4. Εξυπηρέτηση και του συμφέροντος του κυρίου του δουλεύοντοςΣελ. 54
Άρθρο 1127 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 55
1. Υποχρέωση για διατήρηση του κατασκευάσματοςΣελ. 55
2. Έννοια οικοδομικού κατασκευάσματοςΣελ. 56
Άρθρο 1128 -- Μεταβολή του τρόπου άσκησης της δουλείας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 57
1. ΓενικάΣελ. 57
2. Μεταβολή του τρόπου ασκήσεως και θέσεως της δουλείαςΣελ. 58
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 61
Άρθρο 1129 -- Χρήση του δουλεύοντος από τον κύριο 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 63
1. Χρήση του δουλεύοντος από τον κύριό τουΣελ. 63
2. Πότε αποκλείεται η χρήση του δουλεύοντος από τον κύριό τουΣελ. 63
3. Παραχώρηση και άλλων δουλειών σε τρίτους. Δικαιώματα δικαιούχωνΣελ. 64
Άρθρο 1130 -- Διαίρεση του δεσπόζοντος 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 65
1. Δικαιώματα των κυρίων του δεσπόζοντοςΣελ. 65
2. Έννοια της διαιρέσεωςΣελ. 65
3. Η μη επαχθέστερη άσκηση για τον κύριο του δουλεύοντοςΣελ. 66
4. Εφαρμογή των διατάξεων για την κοινωνίαΣελ. 66
5. Απόσβεση της δουλείας για κάθε μέροςΣελ. 66
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 67
Άρθρο 1131 -- Διαίρεση του δουλεύοντος 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 68
1. Δικαιώματα του κυρίου του δεσπόζοντοςΣελ. 68
2. Απόσβεση της δουλείας για το κάθε μέροςΣελ. 68
3. Αναγκαστική απαλλοτρίωσηΣελ. 69
4. Τύχη οδικών δουλειών σε διαίρεση του δουλεύοντοςΣελ. 69
Άρθρο 1132 -- Προστασία της δουλείας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 70
1. Μέσα προστασίας του δικαιούχου της δουλείαςΣελ. 70
2. Αγωγή ομολογήσεως δουλείαςΣελ. 71
3. Βιβλία διεκδικήσεων Σελ. 74
4. Δικαστικό ένσημοΣελ. 74
5. Αρμοδιότητα δικαστηρίουΣελ. 74
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 75
Άρθρο 1133 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 78
1. Έννοια αγωγήςΣελ. 78
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεωςΣελ. 78
3. ΕνάγωνΣελ. 79
4. ΕναγόμενοςΣελ. 79
5. Αίτημα αγωγήςΣελ. 79
6. Περισσότερες οιονεί νομέςΣελ. 79
7. Ασφαλιστικά μέτραΣελ. 80
8. Βιβλία διεκδικήσεωνΣελ. 80
9. Αρμοδιότητα δικαστηρίουΣελ. 80
Άρθρο 1134 -- Απόσβεση της δουλείας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 81
1. Λόγοι αποσβέσεως των δουλειώνΣελ. 81
2. Απόσβεση με παραίτησηΣελ. 82
3. Συναίνεση τρίτουΣελ. 83
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 83
Άρθρο 1135 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 84
1. Ολική καταστροφή ακινήτουΣελ. 84
2. Μερική καταστροφή ακινήτουΣελ. 84
Άρθρο 1136 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 86
1. Πραγματικοί λόγοι αποσβέσεως των δουλειώνΣελ. 86
2. Νομικοί λόγοι αποσβέσεως των δουλειώνΣελ. 88
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 89
Άρθρο 1137 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 92
1. Απόσβεση της δουλείας με σύγχυσηΣελ. 92
2. Περιπτώσεις που δεν επέρχεται σύγχυσηΣελ. 93
3. Περιπτώσεις αναβιώσεως της δουλείαςΣελ. 93
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 94
Άρθρο 1138 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 95
1. ΓενικάΣελ. 95
2. Έννοια αχρησίαςΣελ. 95
3. Λόγοι αχρησίαςΣελ. 96
4. Περισσότεροι δικαιούχοιΣελ. 96
5. Μερική άσκηση της δουλείαςΣελ. 97
Άρθρο 1139 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 98
1. Έναρξη χρόνου αχρησίαςΣελ. 98
2. ΔικονομικάΣελ. 99
3. Διακοπή αχρησίας με έγερση αγωγήςΣελ. 100
Άρθρο 1140 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 101
Άρθρο 1141 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 102
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ 
Άρθρο 1142 -- Έννοια της επικαρπίας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 103
1. Έννοια και περιεχόμενο επικαρπίαςΣελ. 103
2. Δικαίωμα για χρήση και κάρπωσηΣελ. 104
3. Παραχώρηση υποθήκης από τον ψιλό κύριοΣελ. 106
4. Αντικείμενο επικαρπίαςΣελ. 106
5. Επέκταση επικαρπίαςΣελ. 106
6. Δικαιούχος επικαρίαςΣελ. 107
7. Δικαίωμα διαιρετόΣελ. 107
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 107
Άρθρο 1143 -- Σύσταση 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 109
Σύσταση επικαρπίαςΣελ. 110
1. ΓενικάΣελ. 110
2. Σύσταση με δικαιοπραξία εν ζωήΣελ. 110
3. Σύσταση με δικαιοπραξία αιτία θανάτουΣελ. 112
4. Σύσταση με χρησικτησίαΣελ. 113
5. Σύσταση με δικαστική απόφασηΣελ. 113
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 114
Άρθρο 1144 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 116
1. ΓενικάΣελ. 116
2. Έννοια του διαιρετού της επικαρπίαςΣελ. 116
3. Εφαρμογή διατάξεων για την κοινωνίαΣελ. 117
4. Προστασία επικαρπωτή κατʼ ιδανική μερίδαΣελ. 118
Άρθρο 1145 -- Βεβαίωση της κατάστασης του πράγματος 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 119
1. Δικαίωμα για βεβαίωση της καταστάσεως του πράγματοςΣελ. 119
2. Δικαιολογητικός λόγος της διατάξεωςΣελ. 119
3. Έννοια αξιώσεωςΣελ. 120
4. Χρόνος διεξαγωγής της πραγματογνωμοσύνηςΣελ. 120
5. Δαπάνες για τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνηςΣελ. 120
6. Απόφαση δικαστηρίουΣελ. 120
7. Αρμοδιότητα δικαστηρίουΣελ. 120
Άρθρο 1146 -- Απογραφή ομάδας πραγμάτων 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 121
1. Δικαίωμα για σύνταξη απογραφήςΣελ. 121
2. Δικαιολογητικός λόγος της διατάξεωςΣελ. 121
3. Έννοια της αξιώσεωςΣελ. 122
4. Χρόνος συντάξεως της απογραφήςΣελ. 122
5. Περιπτώσεις εφαρμογής της διατάξεωςΣελ. 122
6. Διενέργεια απογραφήςΣελ. 122
7. Δαπάνες για τη σύνταξη της απογραφήςΣελ. 123
Άρθρο 1147 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 124
1. Οιονεί νομή επικαρπωτήΣελ. 124
2. Οιονεί κατοχή επικαρπωτήΣελ. 124
3. Προστασία οιονεί νομέαΣελ. 125
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 125
Άρθρο 1148 -- Υποχρεώσεις του επικαρπωτή 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 128
1. ΓενικάΣελ. 128
2. Υποχρέωση για διατήρηση του οικονομικού προορισμού του πράγματοςΣελ. 128
3. Υποχρέωση για μεταχείριση του πράγματος με επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσηςΣελ. 130
4. Υποχρέωση για μη ουσιώδεις μεταβολές του πράγματοςΣελ. 130
Άρθρο 1149 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 132
1. Σκοπός της διατάξεωςΣελ. 132
2. Καθορισμός της εκμεταλλεύσεωςΣελ. 132
3. Δαπάνες για εκπόνηση σχεδίουΣελ. 133
4. Εφαρμογή της διατάξεωςΣελ. 134
Άρθρο 1150 -- Έκτακτη καρποφορία 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 135
1. Εφαρμογή της διατάξεωςΣελ. 135
2. Καρποί καθʼ υπέρβαση της τακτικής εκμεταλλεύσεωςΣελ. 135
3. Καρποί εξαιτίας έκτακτων περιστατικώνΣελ. 136
4. Υποχρέωση αποδόσεως των καρπώνΣελ. 136
5. Αξιώσεις κυρίουΣελ. 137
Άρθρο 1151 -- Ο επικαρπωτής ως προς το θησαυρό 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 138
Άρθρο 1152 -- Επισκευές του πράγματος 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 139
1. Δαπάνες για τη συνήθη συντήρηση του πράγματοςΣελ. 139
2. Έννοια επισκευών ή ανακαινίσεων του πράγματοςΣελ. 139
3. Φθορά ή βλάβη πράγματοςΣελ. 140
4. Ευθύνη επικαρπωτήΣελ. 140
Άρθρο 1153 -- Υποχρέωση ειδοποίησης του κυρίου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 141
1. Υποχρέωση για ειδοποίησηΣελ. 141
2. ΑποζημίωσηΣελ. 143
3. ΑπόδειξηΣελ. 143
4. Αμέλεια ή άρνηση του κυρίου για λήψη μέτρωνΣελ. 143
5. Καταστροφή πράγματοςΣελ. 144
Άρθρο 1154 -- Υποχρέωση για ασφάλιση 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 145
1. Σκοπός της διατάξεωςΣελ. 145
2. Σύμβαση υπέρ τρίτουΣελ. 145
3. Προϋπόθεση της υποχρεώσεως ασφαλίσεωςΣελ. 146
4. Αντικείμενο της ασφαλίσεωςΣελ. 146
5. Διάρκεια της υποχρεώσεως ασφαλίσεωςΣελ. 146
6. Περίπτωση που το πράγμα ήταν ασφαλισμένο από τον κύριοΣελ. 147
7. Μετατροπή σε επικαρπία απαιτήσεωςΣελ. 147
8. Συνέπειες μη ασφαλίσεωςΣελ. 147
Άρθρο 1155 -- Υποχρέωση για τα βάρη 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 148
1. Ποια βάρη καταλογίζονται στον επικαρπωτήΣελ. 148
2. Ενοχική υποχρέωση επικαρπωτήΣελ. 148
3. ΣυμφωνίεςΣελ. 149
4. Δημόσια βάρηΣελ. 149
5. Έκτακτα βάρηΣελ. 149
6. Τόκοι ενυπόθηκου χρέουςΣελ. 150
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 151
Άρθρο 1156 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 152
1. ΓενικάΣελ. 152
2. Εφαρμογή της διατάξεωςΣελ. 152
3. Επικαρπία ολόκληρης περιουσίας ή ποσοστού μέρους τηςΣελ. 153
4. Κύριος του πράγματοςΣελ. 153
5. Σύσταση επικαρπίαςΣελ. 153
6. Υποχρέωση επικαρπωτήΣελ. 153
7. Ευθύνη επικαρπωτήΣελ. 154
8. Οι υποχρεώσεις του επικαρπωτήΣελ. 154
Άρθρο 1157 -- Δαπάνες που δεν βαρύνουν τον επικαρπωτή 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 155
Δαπάνες που δεν βαρύνουν τον επικαρπωτήΣελ. 155
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 157
Άρθρο 1158 -- Χειροτέρευση από κανονική κάρπωση 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 159
1. Ευθύνη κυρίουΣελ. 159
2. Ευθύνη επικαρπωτήΣελ. 159
3. ΠαραγραφήΣελ. 159
Άρθρο 1159 -- Υποχρέωση του επικαρπωτή για ασφάλεια 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 160
1. Δικαίωμα του κυρίου για παροχή ασφάλειαςΣελ. 160
2. Υποχρέωση του επικαρπωτή γα παροχή ασφάλειαςΣελ. 160
3. ΑπόδειξηΣελ. 162
Άρθρο 1160 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 163
1. Παροχή προστατευτικών μέτρων στον κύριοΣελ. 163
2. Προϋποθέσεις παροχής των προστατευτικών μέτρωνΣελ. 163
3. Λήψη των προστατευτικών μέτρων χωρίς προηγούμενη αίτηση ασφάλειαςΣελ. 164
4. Εκμίσθωση του πράγματοςΣελ. 164
5. Διαχείριση του πράγματοςΣελ. 164
6. Άρση της διαχειρίσεωςΣελ. 165
7. Αρμόδιο δικαστήριοΣελ. 165
Άρθρο 1161 -- Απόδοση του πράγματος κατά τη λήξη της επικαρπίας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 166
1. Υποχρέωση επικαρπωτή για απόδοση του πράγματοςΣελ. 166
2. Τεκμήριο κυριότηταςΣελ. 168
Άρθρο 1162 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 170
1. Ενοχικό δικαίωμαΣελ. 170
2. Έννοια αποχωρισμού καρπώνΣελ. 170
3. Επιμερισμός καρπώνΣελ. 171
4. Αξίωση για απόδοση δαπανώνΣελ. 171
Άρθρο 1163 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 172
Άρθρο 1164 -- Τύχη εκμίσθωσης κατά τη λήξη της επικαρπίας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 173
1. Εφαρμογή της διατάξεωςΣελ. 173
2. Προϋποθέσεις για την αναλογική εφαρμογή των ΑΚ 614-616Σελ. 174
3. Προϋποθέσεις μη λήξεως της μισθώσεωςΣελ. 174
4. Υπεισέλευση του κυρίου στη μίσθωσηΣελ. 175
5. Προκαταβολές ή εκχωρήσεις ή κατασχέσεις μισθωμάτωνΣελ. 175
6. Μη αναλογική εφαρμογή της ΑΚ 617Σελ. 175
7. Ένσταση επικαρπωτή ή μισθωτήΣελ. 175
8. Εκμίσθωση από αυτόν που ασκεί την επικαρπίαΣελ. 176
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 176
Άρθρο 1165 -- Παραγραφή 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 177
1. ΓενικάΣελ. 177
2. Αξιώσεις του κυρίουΣελ. 177
3. Αξιώσεις του επικαρπωτήΣελ. 178
4. Έναρξη παραγραφήςΣελ. 178
Άρθρο 1166 -- Η επικαρπία είναι αμεταβίβαστη 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 179
1. Δικαιολογητικός λόγος της διατάξεωςΣελ. 179
2. Έννοια του αμεταβίβαστου του δικαιώματος της επικαρπίαςΣελ. 180
3. Μεταβίβαση το
Back to Top