ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - Γενικές Αρχές - 1ος Τόμος


ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ [άρθρα 1-126]

Συν συμπλήρωμα με όλες τις τροποποιηθείσες διατάξεις του ΑΚ μέχρι και το Ν 4055/2012

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 22.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 64,00 € Ειδική Τιμή 54,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11305
Καράκωστας Ι., Τριάντος Ν.
Βαρελά Μ.
  • Έκδοση: 2005
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 700
  • ISBN: 960-272-275-4
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο της σειράς, πραγματεύεται τo κεφάλαιο των Γενικών Αρχών του Αστικού Κώδικα (άρθρα 1-126). Ειδικότερα περιέχει τις εξής ενότητες: Κανόνες δικαίου γενικά (άρθρα 1-3 ΑΚ), Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (άρθρα 4-33 ΑΚ), Φυσικά πρόσωπα (άρθρα 34-60 ΑΚ) και νομικά πρόσωπα (άρθρα 61-126 ΑΚ). Ακολουθώντας τη δομή του Αστικού Κώδικα, μετά την παράθεση του οικείου άρθρου παρατίθεται πλήρης βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ερμηνεία - σχολιασμός των διατάξεων κατά τρόπο ευσύνοπτο και σαφή και, τέλος, οικεία νομολογία τόσο των δικαστηρίων ουσίας, όσο και του Αρείου Πάγου. Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια (70 σελ.), τα οποία διευκολύνουν τον αναγνώστη στην αναζήτηση του υπό έρευνα ζητήματος. Αποτελεί την πιο σύγχρονη ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, απαραίτητη για κάθε εφαρμοστή του αστικού δικαίου.
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Οι κανόνες του δικαίου γενικά 
'Αρθρο 1 - Πηγές του δικαίου Σελ. 1
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 3
1. Έννοια του δικαίου Σελ. 4
2. Δίκαιο και ηθική Σελ. 5
3. Εθιμοτυπία Σελ. 6
4. Διαίρεση του δικαίου Σελ. 6
5. Πηγές του δικαίου Σελ. 6
6. Νομολογία Σελ. 12
7. Διεθνείς συμβάσεις Σελ. 12
8. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις Σελ. 13
9. Διακρίσεις κανόνων δικαίου Σελ. 13
10. Περιεχόμενο και εφαρμογή του κανόνα δικαίου Σελ. 16
11. Συρροή κανόνων δικαίου Σελ. 16
12. Ερμηνεία των κανόνων δικαίου Σελ. 17
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 23
'Αρθρο 2 - Αναδρομική δύναμη του νόμου Σελ. 34
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 34
1. Η αρχή της μη αναδρομικής δύναμης του νόμου Σελ. 34
2. Γνήσια αναδρομή Σελ. 35
3. Κάμψη της αρχής της μη αναδρομικότητας Σελ. 35
4. Έναρξη ισχύος του νέου νόμου Σελ. 36
5. Περιορισμοί αναδρομικότητας Σελ. 36
6. Ερμηνευτικός νόμος Σελ. 37
7. Κατάργηση νόμου Σελ. 38
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 39
'Αρθρο 3 - Κανόνες δημόσιας τάξης Σελ. 49
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 49
1. Έννοια κανόνων δημοσίας τάξεως Σελ. 49
2. Ιεραρχία κανόνων δημοσίων τάξεως Σελ. 49
3. Χαρακτηρισμός κανόνων δικαίου ως δημοσίας τάξεως Σελ. 50
4. Αυτεπάγγελτη λήψη από το δικαστήριο Σελ. 50
5. Σχέση των άρθρων 3 και 33 ΑΚ Σελ. 50
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο 
'Αρθρο 4 - Κατάσταση αλλοδαπών Σελ. 61
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 61
1. Έννοια της διατάξεως Σελ. 61
2. Μεταχείριση αλλοδαπού Σελ. 62
3. Τα στοιχεία του κανόνα Σελ. 62
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 63
'Αρθρο 5 - Ικανότητα δικαίου Σελ. 67
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 67
1. Γνωρίσματα της διατάξεως Σελ. 67
2. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 67
3. Συνδετικό στοιχείο - Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 68
4. Ικανότητα δικαίου πρόσφυγα Σελ. 69
5. Ληξιαρχικές πράξεις Σελ. 69
6. Ιδιότητες του προσώπου Σελ. 69
7. Κτήση ονόματος Σελ. 69
8. Ικανότητα διαδίκου Σελ. 69
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 70
'Αρθρο 6 - Αφάνεια Σελ. 71
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 71
1. Γενικά - Δίκαιο της ιθαγένειας Σελ. 71
2. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 71
3. Συνδετικό στοιχείο - Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 72
4. Έκταση εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 ΑΚ Σελ. 72
5. Διεθνής δικαιοδοσία ημεδαπών δικαστηρίων Σελ. 72
6. Ανιθαγενείς - Πολυιθαγενείς Σελ. 73
7. Αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 73
8. Αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων Σελ. 73
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 74
'Αρθρο 7 - Ικανότητα για δικαιοπραξία Σελ. 75
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 75
1. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 75
2. Συνδετικό στοιχείο - Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 76
3. Έκταση εφαρμογής του άρθρου 7 Σελ. 76
NΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 76
'Αρθρο 8 - Στέρηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας Σελ. 78
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 78
1. Γενικά Σελ. 78
2. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 78
3. Συνδετικό στοιχείο Σελ. 79
4. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 79
5. Διεθνής δικαιοδοσία ημεδαπών δικαστηρίων Σελ. 79
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 80
'Αρθρο 9 - Ικανότητα αλλοδαπού στην Ελλάδα Σελ. 81
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 81
1. Δικαιολογητικός λόγος της διατάξεως Σελ. 81
2. Έννοια της διατάξεως εδ. 1 Σελ. 81
3. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 82
4. Συνδετικό στοιχείο Σελ. 82
5. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 83
6. Εξαίρεση από τον κανόνα του εδ. 1 Σελ. 83
7. Εξαίρεση από το δίκαιο της ιθαγένειας Σελ. 83
8. Ικανότητα προς το παρίστασθαι επί δικαστηρίου Σελ. 83
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 84
'Αρθρο 10 - Νομικό πρόσωπο Σελ. 85
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 85
1. Γενικά Σελ. 85
2. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 86
3. Συνδετικό στοιχείο Σελ. 86
4. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 88
5. Αναγνώριση νομικής προσωπικότητας και ανάπτυξη δραστηριότητας αλλοδαπών ν.π. Σελ. 89
6. Η θεωρία του ελέγχου Σελ. 89
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 90
'Αρθρο 11 - Τύπος δικαιοπραξίας Σελ. 98
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 98
1. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 98
2. Συνδετικά στοιχεία - Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 100
3. Έκταση εφαρμογής της ΑΚ 11 Σελ. 104
4. Διαθήκη Σελ. 105
5. Εξαιρέσεις από τον κανόνα της ΑΚ 11 Σελ. 105
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 106
'Αρθρο 12 Σελ. 111
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 111
1. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 111
2. Συνδετικό στοιχείο Σελ. 111
3. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 112
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 112
'Αρθρο 13 - Γάμος Σελ. 115
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 115
1. Γενικά Σελ. 115
2. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 115
3. Συνδετικό στοιχείο Σελ. 116
4. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 116
5. Τύπος του γάμου Σελ. 117
6. Προξενικός γάμος Σελ. 117
7. Μνηστεία Σελ. 117
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 118
'Αρθρο 14 - Προσωπικές σχέσεις των συζύγων Σελ. 119
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 119
1. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 119
2. Συνδετικό στοιχείο Σελ. 120
3. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 120
4. Δημόσια τάξη Σελ. 121
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 121
'Αρθρο 15 - Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων Σελ. 123
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 123
1. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 123
2. Συνδετικό στοιχείο Σελ. 124
3. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 124
4. Η αρχή του αμεταβλήτου Σελ. 124
5. Επιλογή δικαίου Σελ. 124
6. Έκταση εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 124
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 125
'Αρθρο 16 - Διαζύγιο και δικαστικός διαχωρισμός Σελ. 126
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 126
1. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 126
2. Πρόκριμα του διαζυγίου Σελ. 127
3. Συνδετικό στοιχείο Σελ. 127
4. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 127
5. Δημόσια τάξη Σελ. 127
6. Διεθνής δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 128
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 129
'Αρθρο 17 - Τέκνο γεννημένο σε γάμο Σελ. 131
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 131
1. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 131
2. Συνδετικό στοιχείο Σελ. 131
3. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 132
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 132
'Αρθρο 18 - Σχέσεις γονέων και τέκνου Σελ. 133
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 133
1. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 133
2. Συνδετικό στοιχείο Σελ. 133
3. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 134
4. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 134
5. Διεθνείς Συμβάσεις Σελ. 135
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 135
'Αρθρο 19 - Τέκνο χωρίς γάμο των γονέων του Σελ. 138
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 138
1. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 138
2. Συνδετικό στοιχείο Σελ. 138
3. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 139
4. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 139
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 139
'Αρθρο 20 Σελ. 141
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 141
1. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 141
2. Συνδετικό στοιχείο Σελ. 141
3. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 142
4. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 142
5. Διεθνής Σύμβαση Στρασβούργου Σελ. 142
6. Διεθνής Σύμβαση της Ρώμης Σελ. 142
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 142
'Αρθρο 21 Σελ. 144
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 144
1. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 144
2. Συνδετικό στοιχείο Σελ. 144
3. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 144
4. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 144
'Αρθρο 22 - Εξομοίωση προς τέκνο γεννημένο σε γάμο Σελ. 145
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 145
1. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 145
2. Συνδετικό στοιχείο - Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 145
3. Διεθνείς Συμβάσεις Σελ. 146
4. Διεθνής δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 147
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 147
'Αρθρο 23 - Υιοθεσία Σελ. 148
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 148
1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις της υιοθεσίας (παρ. 1) Σελ. 148
2. Σχέσεις μεταξύ του ή των θετών γονέων και του θετού τέκνου Σελ. 150
3. Τύπος της υιοθεσίας Σελ. 150
4. Σχέσεις φυσικών γονέων και θετού τέκνου Σελ. 151
5. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 151
6. Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων Σελ. 151
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 151
'Αρθρο 24 - Επιμέλεια Σελ. 155
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 155
1. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 155
2. Συνδετικό στοιχείο Σελ. 156
3. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 156
4. Διεθνής δικαιοδοσία των ημεδαπών δικαστηρίων Σελ. 156
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 157
'Αρθρο 25 - Ενοχές από σύμβαση Σελ. 158
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 159
1. Εισαγωγή Σελ. 159
2. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 160
3. Σύμβαση της Ρώμης Σελ. 164
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 166
'Αρθρο 26 - Ενοχές από αδίκημα Σελ. 192
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 192
1. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 192
2. Ο όρος αδίκημα Σελ. 192
3. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 193
4. Έκταση εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 193
5. Ενδοσυμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη Σελ. 194
6. Κατάχρηση δικαιώματος Σελ. 194
7. Αδικοπραξία πάνω σε πλοίο και αεροσκάφος Σελ. 195
8. Σύγκρουση πλοίων Σελ. 195
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 195
'Αρθρο 27 - Νομή και εμπράγματα δικαιώματα Σελ. 201
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 201
1. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 201
2. Συνδετικό στοιχείο - Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 202
3. Έννοια του όρου πράγματα Σελ. 202
4. Έκταση εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 202
5. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 203
6. Ναυτικά προνόμια Σελ. 205
7. Παραμεθόρια ακίνητα Σελ. 205
8. Αφαίρεση εμπραγμάτου δικαιώματος με πολιτειακή πράξη Σελ. 206
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 206
'Αρθρο 28 - Κληρονομικές σχέσεις Σελ. 209
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 209
1. Ρυθμιστέα σχέση Σελ. 209
2. Συνδετικό στοιχείο Σελ. 209
3. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 210
4. Έκταση εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 210
5. Διαθήκη Σελ. 210
6. Κληρονομητήριο Σελ. 212
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 212
'Αρθρο 29 - Απόκτηση και απώλεια ιθαγένειας Σελ. 216
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 216
1. Έννοια ιθαγένειας - Γενικά Σελ. 216
2. Η διάταξη της ΑΚ 29 Σελ. 217
3. Δικονομικά θέματα Σελ. 217
4. Ρύθμιση ελληνικής ιθαγένειας Σελ. 217
5. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας Σελ. 218
6. Απώλεια της Ελληνικής ιθαγένειας Σελ. 218
7. Αρμοδιότητα για ζητήματα ελληνικής ιθαγένειας Σελ. 219
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 220
'Αρθρο 30 - Έλλειψη ιθαγένειας και συνήθους διαμονής Σελ. 233
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 233
1. Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 233
2. Συνδετικό στοιχείο Σελ. 233
3. Πρόσφυγες Σελ. 233
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 234
'Αρθρο 31 - Πολλαπλή ιθαγένεια Σελ. 235
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 235
1. Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 235
2. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 235
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 236
'Αρθρο 32 - Αναπαραπομπή Σελ. 237
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 237
1. Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 237
2. Εξαιρέσεις Σελ. 237
3. Λόγοι θεσπίσεως της απαγόρευσης της renvoi Σελ. 238
'Αρθρο 33 - Επιφύλαξη δημόσιας τάξης Σελ. 239
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 239
1. Έννοια δημοσίας τάξεως Σελ. 239
2. Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 240
3. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της δημοσίας τάξεως στο ελληνικό ι.δ.δ. Σελ. 240
4. Μη εφαρμογή της αλλοδαπής διατάξεως - Συνέπειες Σελ. 241
5. Δημόσια τάξη των άρθρων 3 και 33 ΑΚ Σελ. 241
6. Δημόσια τάξη και καταστρατήγηση του ιδιωτικού δικαίου Σελ. 242
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 242
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Φυσικό πρόσωπο 
'Αρθρο 34 - Ικανότητα δικαίου Σελ. 249
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 249
1. Έννοια ικανότητας δικαίου Σελ. 249
2. Διάταξη αναγκαστικού δικαίου Σελ. 249
3. Υποκείμενα δικαίου Σελ. 250
4. Γενική και ειδική ικανότητα Σελ. 250
5. Διάκριση ικανότητας δικαίου από συγγενείς έννοιες Σελ. 251
6. Στοιχεία εξατομίκευσης του προσώπου Σελ. 251
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 252
'Αρθρο 35 - Ύπαρξη και τέλος προσώπου Σελ. 253
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 253
1. Γενικά Σελ. 253
2. Ύπαρξη του προσώπου Σελ. 253
3. Απόδειξη σε περίπτωση αμφιβολίας Σελ. 254
4. Πολλαπλή γέννηση Σελ. 254
5. Τέλος του προσώπου Σελ. 254
6. Χρονικό σημείο επελεύσεως του θανάτου Σελ. 255
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 255
'Αρθρο 36 Σελ. 258
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 258
1. Γενικά Σελ. 258
2. Ατελής ικανότητα δικαίου Σελ. 258
3. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 259
4. Περιπτώσεις εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 259
5. Ματαίωση της αιρέσεως Σελ. 260
6. Ικανότητα διαδίκου Σελ. 260
7. Ο μήπω συνειλημμένος Σελ. 260
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 260
'Αρθρο 37 - Απόδειξη θανάτου Σελ. 262
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 262
1. Έννοια διατάξεως - Βάρος αποδείξεως Σελ. 262
2. Μέσα αποδείξεως Σελ. 262
3. Απόδειξη της υπάρξεως ζωής κάποιου προσώπου Σελ. 263
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 263
'Αρθρο 38 Σελ. 265
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 265
1. Τεκμήριο συναποβιώσεως - Περιπτώσεις εφαρμογής του Σελ. 265
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 265
3. Συνέπειες εφαρμογής του τεκμηρίου Σελ. 266
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 266
'Αρθρο 39 Σελ. 267
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 267
1. Γενικά Σελ. 267
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 267
3. Αεροπορικά δυστυχήματα Σελ. 267
4. Χρόνος θανάτου Σελ. 268
5. Συνέπειες Σελ. 268
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 268
'Αρθρο 40 - Αφάνεια Σελ. 269
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 269
1. Έννοια αφάνειας Σελ. 269
2. Προϋποθέσεις Σελ. 270
3. Αιτών Σελ. 271
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 271
'Αρθρο 41 Σελ. 273
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 273
1. Προθεσμίες Σελ. 273
2. Έναρξη προθεσμιών Σελ. 273
3. Υπολογισμός προθεσμιών Σελ. 274
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 274
'Αρθρο 42 - Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 275
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 275
1. Αρμοδιότητα δικαστηρίου Σελ. 275
2. Απόδειξη Σελ. 275
3. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη Σελ. 275
4. Ένδικα μέσα Σελ. 276
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 276
'Αρθρο 43 Σελ. 277
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 277
1. Διαδικασία Σελ. 277
2. Βασιμότητα αιτήσεως Σελ. 277
3. Δημοσίευση περιλήψεως της αιτήσεως Σελ. 278
4. Περιεχόμενο περιλήψεως Σελ. 278
5. Προθεσμία για παροχή πληροφοριών Σελ. 278
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 278
'Αρθρο 44 Σελ. 279
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 279
1. Εκδίκαση αιτήσεως Σελ. 279
2. Απόδειξη Σελ. 279
3. Καθορισμός χρόνου ενάρξεως της αφάνειας Σελ. 280
4. Δικαστικά έξοδα Σελ. 280
5. Χαρακτήρας δικαστικής αποφάσεως Σελ. 280
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 280
'Αρθρο 45 - Ματαίωση της αίτησης Σελ. 282
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 282
'Αρθρο 46 - 'Αρση της αφάνειας Σελ. 283
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 283
1. Γενικά Σελ. 283
2. Λόγοι άρσεως της αφάνειας ή μεταβολής του χρόνου ενάρξεώς της Σελ. 283
3. Νομιμοποιούμενοι σε υποβολή αιτήσεως Σελ. 284
4. Χρόνος υποβολής αιτήσεως Σελ. 284
5. Κλητεύσεις προσώπων στη δίκη Σελ. 284
6. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 285
7. Απόφαση Σελ. 285
8. Περιεχόμενο της απόφασης και ένδικα μέσα Σελ. 285
'Αρθρο 47 - Δημοσίευση της απόφασης Σελ. 286
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 286
1. Αποφάσεις που υπόκεινται σε δημοσίευση Σελ. 286
2. Χρόνος και τρόπος δημοσιεύσεως των αποφάσεων Σελ. 286
3. Ληξιαρχική πράξη Σελ. 286
4. Φύση και ισχύς αποφάσεων Σελ. 287
5. Δίκη διαζυγίου Σελ. 287
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 287
'Αρθρο 48 - Αποτέλεσμα της κήρυξης της αφάνειας Σελ. 288
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 288
1. Τεκμήριο θανάτου Σελ. 288
2. Αποτελέσματα της κηρύξεως της αφάνειας Σελ. 288
3. Λόγος διαζυγίου Σελ. 289
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 290
'Αρθρο 49 Σελ. 291
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 291
1. Υποχρέωση για παροχή ασφαλείας Σελ. 291
2. Ποίοι έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν παροχή ασφαλείας Σελ. 291
3. Διαδικασία Σελ. 292
4. 'Αρση ασφάλειας Σελ. 292
5. Φύση της παρεχόμενης ασφάλειας Σελ. 292
'Αρθρο 50 Σελ. 293
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 293
1. Γενικά Σελ. 293
2. Εμφάνιση του αφάντου Σελ. 293
3. Αναγνώριση επικρατέστερων δικαιωμάτων Σελ. 294
4. Υπόχρεος σε απόδοση Σελ. 294
5. Απόδοση ληφθέντων Σελ. 294
6. Παραγραφή Σελ. 295
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 295
'Αρθρο 51 - Κατοικία Σελ. 297
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 297
1. Έννοια κατοικίας και διακρίσεις αυτής Σελ. 297
2. Εκούσια κατοικία Σελ. 298
3. Επιλογή κατοικίας Σελ. 298
4. Νομική φύση της κτήσεως εκούσιας κατοικίας Σελ. 298
5. Αρχή της αποκλειστικότητας Σελ. 299
6. Εμπορική κατοικία Σελ. 299
7. Δικονομικά Σελ. 299
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 299
'Αρθρο 52 Σελ. 303
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 303
'Αρθρο 53 Σελ. 304
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 304
1. Φύση της διατάξεως Σελ. 304
2. Σκοπός της διατάξεως Σελ. 304
3. Έννοια διαμονής Σελ. 304
4. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 304
5. Δωσιδικία διαμονής Σελ. 305
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 305
'Αρθρο 54 - Κατοικία νόμιμη Σελ. 306
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 306
1. Έννοια νόμιμης κατοικίας Σελ. 306
2. Πρόσωπα που έχουν νόμιμη κατοικία Σελ. 306
3. Μεταβολή νόμιμης κατοικίας Σελ. 306
4. Μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι Σελ. 307
5. Δικονομικά Σελ. 307
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 307
'Αρθρο 55 Σελ. 309
'Αρθρο 56 Σελ. 310
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 310
1. Γενικά Σελ. 310
2. Πρόσωπα που έχουν νόμιμη κατοικία Σελ. 310
3. Απόκτηση εκούσιας κατοικίας Σελ. 311
4. Δικονομικά Σελ. 311
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 312
'Αρθρο 57 - Δικαίωμα στην προσωπικότητα Σελ. 313
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 314
1. Προστασία της προσωπικότητας - Γενικά Σελ. 315
2. Έννοια και περιεχόμενο του δικαιώματος επί της προσωπικότητας Σελ. 316
3. Προστατευόμενα αγαθά Σελ. 317
4. Νομικά πρόσωπα Σελ. 322
5. Φύση του δικαιώματος επί της προσωπικότητας Σελ. 322
6. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 322
7. Λόγοι που αίρουν το παράνομο της προσβολής Σελ. 324
8. Προσβολή της προσωπικότητας αποβιώσαντος Σελ. 327
9. Αξιώσεις από την προσβολή της προσωπικότητας Σελ. 328
10. Δικονομικά Σελ. 330
11. Προσβολή διά του τύπου Σελ. 332
12. Απαγόρευση κυκλοφορίας εντύπου Σελ. 332
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 332
'Αρθρο 58 - Δικαίωμα στο όνομα Σελ. 345
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 345
1. Προστασία ονόματος - Γενικά Σελ. 346
2. Έννοια ονόματος Σελ. 346
3. Φύση του δικαιώματος Σελ. 346
4. Στοιχεία του ονόματος Σελ. 347
5. Κτήση και μεταβολή επωνύμου Σελ. 347
6. Κτήση και μεταβολή κυρίου ονόματος Σελ. 347
7. Νομικά πρόσωπα Σελ. 348
8. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 348
9. Αξιώσεις από την προσβολή του ονόματος Σελ. 349
10. Κατάχρηση δικαιώματος Σελ. 349
11. Δικονομικά Σελ. 349
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 350
'Αρθρο 59 - Ικανοποίηση ηθικής βλάβης Σελ. 354
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 354
1. Γενικά - Αποκατάσταση ζημίας Σελ. 355
2. Ηθική βλάβη Σελ. 355
3. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 355
4. Εξουσία δικαστηρίου - Κριτήρια προσδιορισμού χρηματικής ικανοποιήσεως Σελ. 356
5. Μέσα ικανοποιήσεως Σελ. 356
6. Δικονομικά Σελ. 357
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 357
'Αρθρο 60 - Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιας Σελ. 361
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 363
1. Προστασία δικαιώματος - Γενικά Σελ. 363
2. Φύση του δικαιώματος Σελ. 364
3. Περιεχόμενο του δικαιώματος Σελ. 364
4. Μεταβίβαση δικαιώματος Σελ. 365
5. Παραχώρηση δικαιώματος Σελ. 366
6. Αναγνώριση της πατρότητας του έργου Σελ. 366
7. Κληρονομητές εξουσίες Σελ. 366
8. Αξιώσεις από την προσβολή του δικαιώματος Σελ. 367
9. Δικαιούχος του δικαιώματος Σελ. 367
10. Αντικείμενο προστασίας Σελ. 367
11. Έργα σύνθετα, συνεργασίας και συλλογικά Σελ. 367
12. Σχέσεις συνδικαιούχων Σελ. 368
13. Τίτλος του έργου Σελ. 368
14. Η προστασία κατά το Ν 2121/93 Σελ. 369
15. Εφευρέσεις Σελ. 370
16. Ανταγωνισμός Σελ. 371
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 371
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Νομικά πρόσωπα 
'Αρθρο 61 - Νομικά πρόσωπα γενικά Σελ. 380
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 380
1. Έννοια νομικού προσώπου Σελ. 380
2. Φύση του νομικού προσώπου Σελ. 381
3. Σύσταση νομικού προσώπου Σελ. 382
4. Ειδικοί λογαριασμοί Σελ. 382
5. Η αρχή της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου και κάμψη αυτής Σελ. 382
6. Διακρίσεις των νομικών προσώπων Σελ. 383
7. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Σελ. 383
8. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Σελ. 384
9. Νομικά πρόσωπα μικτής φύσεως Σελ. 384
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 385
'Αρθρο 62 - Έκταση ικανότητας Σελ. 393
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 393
1. Έκταση ικανότητας δικαίου νομικού προσώπου - Γενικά Σελ. 393
2. Έννομες σχέσεις που προϋποθέτουν ιδιότητες φυσικού προσώπου Σελ. 393
3. Έννομες σχέσεις περιουσιακού δικαίου Σελ. 394
4. Υποκαταστήματα νομικών προσώπων Σελ. 394
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 395
'Αρθρο 63 - Έγγραφο για τη σύσταση Σελ. 398
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 398
1. Έγγραφο για τη σύσταση Σελ. 398
2. Συστατική πράξη Σελ. 398
3. Καταστατικό Σελ. 398
4. Συνέπειες μη τηρήσεως του τύπου Σελ. 398
'Αρθρο 64 - Έδρα Σελ. 400
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 400
1. Έδρα νομικού προσώπου Σελ. 400
2. Διοίκηση νομικού προσώπου Σελ. 401
3. Πολλαπλή έδρα Σελ. 401
4. Μεταβολή έδρας Σελ. 401
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 401
'Αρθρο 65 - Διοίκηση Σελ. 403
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 403
1. Η διοίκηση του νομικού προσώπου Σελ. 403
2. Λήψη αποφάσεων - Απαρτία Σελ. 404
3. Δικαιοπραξίες με τρίτους Σελ. 405
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 405
'Αρθρο 66 Σελ. 407
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 407
1. Πότε το μέλος της διοικήσεως δεν έχει δικαίωμα ψήφου Σελ. 407
2. Φύση της διατάξεως Σελ. 408
3. Δικαιοπραξία - 'Ασκηση αγωγής, κατάργηση δίκης Σελ. 408
4. Συνέπειες παραβάσεως της διατάξεως Σελ. 408
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 408
'Αρθρο 67 - Εξουσία της διοίκησης Σελ. 410
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 410
1. Εξουσία διοικήσεως Σελ. 410
2. Επιμέλεια υποθέσεων του νομικού προσώπου Σελ. 410
3. Εκπροσώπηση νομικού προσώπου Σελ. 411
4. Υποκατάσταση Σελ. 411
5. Δικονομικά Σελ. 411
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 412
'Αρθρο 68 Σελ. 415
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 415
1. Έκταση εξουσίας της διοικήσεως Σελ. 415
2. Οι περιορισμοί της εξουσίας διοικήσεως έναντι των τρίτων Σελ. 415
3. Ανάθεση υποθέσεων σε ιδιαίτερο πρόσωπο Σελ. 416
4. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων για την αντιπροσώπευση και την εντολή Σελ. 416
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 416
'Αρθρο 69 - Έλλειψη προσώπων διοίκησης Σελ. 418
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 418
1. Γενικά Σελ. 418
2. Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 419
3. Διορισμός προσωρινής διοικήσεως Σελ. 419
4. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία Σελ. 423
5. Δικονομικά Σελ. 424
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 424
'Αρθρο 70 - Δικαιοπραξίες του νομικού προσώπου Σελ. 433
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 433
1. Δικαιοπραξίες νομικού προσώπου Σελ. 433
2. Προϋποθέσεις δεσμεύσεως του νομικού προσώπου Σελ. 433
3. Έκταση εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 434
4. Δικονομικά Σελ. 434
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 435
'Αρθρο 71 - Ευθύνη νομικού προσώπου Σελ. 439
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 439
1. Ευθύνη νομικού προσώπου - Γενικά Σελ. 439
2. Προϋποθέσεις ευθύνης νομικού προσώπου Σελ. 440
3. Περιορισμός ευθύνης νομικού προσώπου Σελ. 441
4. Ευθύνη για πράξεις προστηθέντων Σελ. 441
5. Ευθύνη οργάνου Σελ. 441
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 441
'Αρθρο 72 - Εκκαθάριση Σελ. 446
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 446
1. Έννοια εκκαθαρίσεως Σελ. 446
2. Αναγκαστικό δίκαιο Σελ. 446
3. Έκταση εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 447
4. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 447
5. Διατήρηση νομικής προσωπικότητας - Ικανότητα κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως Σελ. 447
6. Διάρκεια εκκαθαρίσεως Σελ. 448
7. Αναβίωση εκκαθαρίσεως Σελ. 448
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 448
'Αρθρο 73 Σελ. 450
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 450
1. Η ρύθμιση της διατάξεως Σελ. 450
2. Διορισμός εκκαθαριστών από το δικαστήριο Σελ. 450
3. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία Σελ. 450
4. Ιδιότητα εκκαθαριστή Σελ. 451
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 451
'Αρθρο 74 Σελ. 452
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 452
1. Νομική θέση εκκαθαριστή Σελ. 452
2. Περιορισμοί εξουσίας Σελ. 452
3. Πράξεις που έγκυρα επιχειρεί ο εκκαθαριστής Σελ. 453
4. Ακυρότητα πράξεων - Προστασία τρίτων Σελ. 453
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 453
'Αρθρο 75 Σελ. 454
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 454
1. Προϋποθέσεις ευθύνης του εκκαθαριστή έναντι των δανειστών Σελ. 454
2. 'Ασκηση αξιώσεων των δανειστών κατά του εκκαθαριστή Σελ. 454
3. Ευθύνη εις ολόκληρον των εκκαθαριστών Σελ. 455
4. Ευθύνη του εκκαθαριστή έναντι του νομικού προσώπου Σελ. 455
5. Ευθύνη του εκκαθαριστή έναντι των δικαιούχων προσώπων Σελ. 455
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 455
'Αρθρο 76 Σελ. 456
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 456
1. Εκκαθάριση περιουσίας - Διαδικασία Σελ. 456
2. Έργα εκκαθαριστή Σελ. 456
3. Ανεπάρκεια ενεργητικού Σελ. 456
4. Ικανοποίηση μη αναγγελθέντων δανειστών Σελ. 457
5. Αμοιβή εκκαθαριστή Σελ. 457
6. Ευθύνη εκκαθαριστή Σελ. 457
7. Αρμοδιότητα δικαστηρίου Σελ. 457
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 457
'Αρθρο 77 - Τύχη της περιουσίας μετά τη διάλυση Σελ. 460
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 460
1. Τύχη της περιουσίας του νομικού προσώπου Σελ. 460
2. Ενοχική απαίτηση - Κτήση περιουσίας Σελ. 460
3. Δημόσιο Σελ. 461
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 461
'Αρθρο 78 - Σωματείο Σελ. 462
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 462
1. Γενικά Σελ. 463
2. Το σωματείο κατά τον ΑΚ Σελ. 464
3. Πολλαπλότητα σωματείων Σελ. 467
4. Παραρτήματα σωματείων Σελ. 467
5. Σωματεία που έχουν συσταθεί κατά την εισαγωγή του ΑΚ Σελ. 468
6. Είδη σωματείων - Εφαρμογή διατάξεων Σελ. 468
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 469
'Αρθρο 79 - Αίτηση για την εγγραφή σωματείου Σελ. 476
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 476
1. Γενικά Σελ. 476
2. Υποβολή αιτήσεως Σελ. 476
3. Επισυναπτόμενα έγγραφα Σελ. 476
4. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 477
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 477
'Αρθρο 80 - Καταστατικό σωματείου Σελ. 478
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 478
1. Γενικά Σελ. 478
2. Νομική φύση καταστατικού Σελ. 479
3. Περιεχόμενο του καταστατικού Σελ. 479
4. Ερμηνεία του καταστατικού Σελ. 482
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 482
'Αρθρο 81 - Απόφαση για την εγγραφή του σωματείου Σελ. 486
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 486
1. Έρευνα δικαστηρίου - Αποδοχή αιτήσεως Σελ. 486
2. Διατακτικό αποφάσεως Σελ. 486
3. Εγγραφή του σωματείου στο βιβλίο Σελ. 487
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 487
'Αρθρο 82 Σελ. 489
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 489
1. Κατάργηση διατάξεως Σελ. 489
2. Έφεση Σελ. 489
3. Τριτανακοπή Σελ. 490
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 490
'Αρθρο 83 - Από πότε υπάρχει το σωματείο Σελ. 492
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 492
1. Νομική προσωπικότητα Σελ. 492
2. Εγγραφή στο βιβλίο Σελ. 492
3. Ακυρότητες Σελ. 493
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 493
'Αρθρο 84 - Εγγραφή τροποποίησης του καταστατικού Σελ. 494
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 494
1. Έννοια τροποποιήσεως Σελ. 494
2. Απόφαση γενικής συνελεύσεως Σελ. 494
3. Διαδικασία - Έλεγχος δικαστηρίου Σελ. 495
4. Ενέργεια τροποιήσεως Σελ. 495
5. Ένδικα μέσα - Αρμοδιότητα δικαστηρίου Σελ. 495
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 495
'Αρθρο 85 - Σημείωση της διάλυσης του σωματείου Σελ. 497
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 497
1. Σημείωση διαλύσεως Σελ. 497
2. Υποβολή αιτήσεως Σελ. 497
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 497
'Αρθρο 86 - Είσοδος νέων μελών Σελ. 498
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 498
1. Δικαίωμα εισόδου Σελ. 498
2. Δικαίωμα σωματείου Σελ. 498
3. Περιορισμός καταστατικού - Αξίωση για είσοδο στο σωματείο Σελ. 499
4. Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως - Αναγνωριστική αγωγή Σελ. 499
5. Πότε συντελείται η είσοδος Σελ. 499
6. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του νέου μέλους Σελ. 500
7. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 500
8. Συνδικαλιστικές οργανώσεις Σελ. 500
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 500
'Αρθρο 87 - Αποχώρηση μελών Σελ. 504
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 504
1. Δικαίωμα αποχωρήσεως Σελ. 504
2. Δήλωση αποχωρήσεως Σελ. 504
3. Ανίσχυροι οι όροι που περιορίζουν το δικαίωμα αποχωρήσεως Σελ. 505
4. Γνωστοποίηση αποχωρήσεως Σελ. 505
5. Αποτελέσματα αποχωρήσεως Σελ. 505
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 506
'Αρθρο 88 - Αποβολή μελών Σελ. 508
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 508
1. Γενικά Σελ. 508
2. Αποβολή μέλους Σελ. 508
3. Συντέλεση αποβολής Σελ. 509
4. Όργανα αποβολής μέλους Σελ. 509
5. Προστασία μέλους Σελ. 510
6. Έρευνα δικαστηρίου Σελ. 510
7. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 510
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 511
'Αρθρο 89 - Ισοτιμία μελών Σελ. 516
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 516
1. Αρχή της ισότητας Σελ. 516
2. Δικαιώματα μελών Σελ. 516
3. Υποχρεώσεις μελών Σελ. 517
4. Απόκλιση από την αρχή της ισότητας Σελ. 517
5. Προστασία μελών Σελ. 518
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 518
'Αρθρο 90 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτών που έπαψαν να είναι μέλη Σελ. 520
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 520
1. Απόσβεση δικαιωμάτων Σελ. 520
2. Εισφορές Σελ. 520
3. Παραγραφή Σελ. 520
4. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 521
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 521
'Αρθρο 91 - Αμεταβίβαστο της ιδιότητας του μέλους Σελ. 522
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 522
1. Διάταξη ενδοτικού δικαίου Σελ. 522
2. Αντιπροσώπευση μέλους Σελ. 522
3. Μεταβίβαση ιδιότητας μέλους Σελ. 522
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 523
'Αρθρο 92 - Διοίκηση του σωματείου Σελ. 524
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 524
1. Πρόσωπα της διοικήσεως Σελ. 524
2. Εξουσία διοικήσεως Σελ. 524
3. Ευθύνη της Διοίκησης Σελ. 525
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 525
'Αρθρο 93 - Συνέλευση του σωματείου Σελ. 527
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 527
1. Ανώτατο εσωτερικό όργανο Σελ. 527
2. Απόφαση Γ.Σ. Σελ. 527
3. Αρμοδιότητα Γ.Σ. Σελ. 528
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 528
'Αρθρο 94 - Έργο της συνέλευσης Σελ. 530
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 530
1. Έλεγχος και εποπτεία των οργάνων της διοικήσεως Σελ. 530
2. Παύση των οργάνων της διοικήσεως Σελ. 530
3. Ενέργεια αποφάσεως Σελ. 531
4. Αμοιβή των οργάνων της διοικήσεως Σελ. 531
5. Διατήρηση της ιδιότητας του μέλους Σελ. 531
6. Προσβολή αποφάσεως Σελ. 531
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 532
'Αρθρο 95 - Σύγκληση Σελ. 533
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 533
1. Υποχρέωση συγκλήσεως Γ.Σ. Σελ. 533
2. Συνέπειες μη συγκλήσεως της Γ.Σ. Σελ. 533
3. Τρόπος, χρόνος, τόπος συγκλήσεως Γ.Σ. Σελ. 533
4. Ακυρότητα αποφάσεως Γ.Σ. Σελ. 534
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 534
'Αρθρο 96 Σελ. 536
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 536
1. Δικαίωμα μειοψηφίας για σύγκληση της Γ.Σ. Σελ. 536
2. Η αίτηση για σύγκληση της Γ.Σ. Σελ. 536
3. Υποχρέωση της διοικήσεως για τη σύγκληση της Γ.Σ. Σελ. 537
4. Αριθμός μελών που μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση Σελ. 537
5. Προσφυγή στο δικαστήριο Σελ. 537
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 538
'Αρθρο 97 - Πώς αποφασίζει η συνέλευση Σελ. 541
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 541
1. Χαρακτήρας διατάξεως Σελ. 541
2. Νομική φύση αποφάσεως Γ.Σ. Σελ. 541
3. Λήψη αποφάσεως από την Γ.Σ. Σελ. 542
4. Αναγραφή του θέματος στην πρόσκληση Σελ. 543
5. Λήψη αποφάσεως χωρίς συνέλευση των μερών Σελ. 543
6. Συνέπεια παραβάσεως της διατάξεως Σελ. 543
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 544
'Αρθρο 98 Σελ. 547
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 547
1. Έννοια και εφαρμογή της διατάξεως (στέρηση ψήφου) Σελ. 547
2. Συμμετοχή στη συνέλευση Σελ. 547
3. Δικαιοπραξία Σελ. 547
4. Δίκη Σελ. 548
5. Συνέπεια παραβάσεως της διατάξεως Σελ. 548
'Αρθρο 99 Σελ. 549
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 549
1. Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 549
2. Συνέπεια παραβάσεως της διατάξεως Σελ. 549
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 549
'Αρθρο 100 Σελ. 552
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 552
1. Χαρακτήρας της διατάξεως Σελ. 552
2. Λήψη αποφάσεως Σελ. 552
3. Έννοια μεταβολής του σκοπού Σελ. 552
4. Συνέπεια μεταβολής του σκοπού Σελ. 553
'Αρθρο 101 - Ακυρότητα απόφασης Σελ. 554
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 554
1. Γενικά Σελ. 554
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 555
3. Προσβολή της αποφάσεως Σελ. 556
4. Προθεσμία προσβολής της αποφάσεως Σελ. 556
5. Νομιμοποιούμενοι για ακύρωση της αποφάσεως - Εναγόμενος Σελ. 556
6. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία Σελ. 557
7. Δικαστική απόφαση Σελ. 557
8. Εξαίρεση Σελ. 557
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 558
'Αρθρο 102 Σελ. 568
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 568
1. Γενικά Σελ. 568
2. Προϋποθέσεις χορηγήσεως της αναστολής Σελ. 568
3. 'Ασκηση αιτήσεως αναστολής Σελ. 569
4. Ποιοι νομιμοποιούνται να ζητήσουν την αναστολή Σελ. 569
5. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία Σελ. 569
6. Προθεσμία για την άσκηση της αγωγής - Ενέργεια αναστολής Σελ. 569
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 570
'Αρθρο 103 - Διάλυση του σωματείου Σελ. 572
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 572
1. Γενικά Σελ. 572
2. Δικαίωμα για τη διάλυση του σωματείου Σελ. 572
3. Λήψη της αποφάσεως από τη Γ.Σ. - Αποτελέσματα Σελ. 572
'Αρθρο 104 Σελ. 574
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 574
1. Γενικά Σελ. 574
2. Διάλυση προβλεπόμενη από το καταστατικό Σελ. 574
3. Διάλυση λόγω μειώσεως του αριθμού των μελών Σελ. 574
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 575
'Αρθρο 105 Σελ. 576
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 576
1. Γενικά Σελ. 576
2. Λόγοι διαλύσεως του σωματείου Σελ. 576
3. Ποίοι νομιμοποιούνται να ζητήσουν τη διάλυση Σελ. 577
4. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 577
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 578
'Αρθρο 106 - Περιουσία σωματείου που διαλύθηκε Σελ. 581
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 581
1. Γενικά Σελ. 581
2. Αποκλεισμός της περιελεύσεως της περιουσίας στα μέλη Σελ. 581
3. Περιέλευση της περιουσίας στο Δημόσιο Σελ. 581
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 582
'Αρθρο 107 - Ενώσεις που δεν αποτελούν σωματεία Σελ. 583
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 583
1. Γενικά Σελ. 583
2. Εφαρμογή διατάξεων Σελ. 584
3. Ευθύνη μελών Σελ. 584
4. Περιουσία ενώσεως Σελ. 584
5. Διάλυση ενώσεως Σελ. 585
6. Μετατροπή ενώσεως Σελ. 585
7. Δικονομικά Σελ. 585
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 585
'Αρθρο 108 - Ίδρυμα Σελ. 587
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 587
1. Έννοια ιδρύματος Σελ. 587
2. Προϋποθέσεις συστάσεως ιδρύματος Σελ. 588
3. Περιουσία ιδρύματος Σελ. 588
4. Σκοπός ιδρύματος Σελ. 589
5. Κοινωφελή ιδρύματα Σελ. 589
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 589
'Αρθρο 109 - Ιδρυτική πράξη Σελ. 594
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 594
1. Έννοια - Γενικά Σελ. 594
2. Δικαιοπραξία εν ζωή Σελ. 594
3. Διάταξη τελευταίας βουλήσεως Σελ. 595
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 595
'Αρθρο 110 - Περιεχόμενο Σελ. 596
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 596
1. Γενικά Σελ. 596
2. Σκοπός Σελ. 596
3. Περιουσία Σελ. 597
4. Οργανισμός Σελ. 597
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 597
'Αρθρο 111 - Ανάκληση ιδρυτικής πράξης Σελ. 599
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 599
1. Γενικά Σελ. 599
2. Δικαίωμα για ανάκληση της ιδρυτικής πράξεως Σελ. 599
3. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 600
4. Λόγοι ανακλήσεως Σελ. 600
5. Ανάκληση ιδρυτικής πράξεως που έγινε με διαθήκη Σελ. 600
6. Δήλωση ανακλήσεως Σελ. 600
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 601
'Αρθρο 112 - Έγκριση ιδρύματος Σελ. 603
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 603
1. Έκδοση διατάγματος Σελ. 603
2. Αρμόδια αρχή Σελ. 603
3. Σύναψη δωρεάς υπό τρόπο Σελ. 604
'Αρθρο 113 - Υποχρεώσεις του ιδρυτή Σελ. 605
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 605
1. Γενικά Σελ. 605
2. Υποχρεώσεις ιδρυτή Σελ. 605
3. Ευθύνη ιδρυτή Σελ. 606
4. Ιδρυτική πράξη με διαθήκη Σελ. 606
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 606
'Αρθρο 114 - Ίδρυση μετά το θάνατο του ιδρυτή Σελ. 607
1. Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 607
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 607
'Αρθρο 115 - Δικαιώματα δανειστών και μεριδούχων Σελ. 608
1. Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 608
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 608
'Αρθρο 116 - Δικαιώματα ωφελουμένων Σελ. 609
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 609
1. Δικαίωμα ωφελουμένων προσώπων Σελ. 609
2. 'Ασκηση του δικαιώματος Σελ. 609
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 610
'Αρθρο 117 - Τέλος ιδρύματος Σελ. 611
1. Εφαρμογή της διατάξεως Σελ. 611
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 611
'Αρθρο 118 Σελ. 612
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 612
1. Διάλυση του ιδρύματος με διάταγμα Σελ. 612
2. Λόγοι διαλύσεως Σελ. 612
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 613
'Αρθρο 119 - Μεταβολή του οργανισμού Σελ. 614
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 614
'Αρθρο 120 - Μετατροπή σκοπού Σελ. 615
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 615
'Αρθρο 121 Σελ. 616
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 616
1. Απαγόρευση μεταβολής του περιεχομένου ή των όρων της ιδρυτικής πράξης Σελ. 616
2. Κατ' εξαίρεση διάθεση της περιουσίας για άλλο σκοπό Σελ. 616
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 617
'Αρθρο 122 - Επιτροπές εράνων Σελ. 621
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 621
1. Γενικά Σελ. 621
2. Προϋποθέσεις συστάσεως της επιτροπής Σελ. 621
3. Παροχές των τρίτων Σελ. 621
4. Αξίωση τρίτων Σελ. 622
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 622
'Αρθρο 123 - Συστατικό διάταγμα Σελ. 623
'Αρθρο 124 - Διάλυση της επιτροπής Σελ. 624
'Αρθρο 125 Σελ. 625
'Αρθρο 126 - Υποκατάσταση ιδρύματος Σελ. 626
Back to Top