ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - Γενικό Ενοχικό - 3ος Τόμος

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ [άρθρα 287-495]

Συν συμπλήρωμα με όλες τις τροποποιηθείσες διατάξεις του ΑΚ μέχρι και το Ν 4055/2012

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 32€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 85,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11643
Βαρελά Μ., Καράκωστας Ι.
Γεωργακόπουλος Χ., Δημητρίου Χ., Ζεϊντάν Ρ., Θεράπου Σ., Καπτανής Ι., Καρέλα Β., Μωραϊτη Α., Παπαδόπουλος Γ., Σιδηρόπουλος Κ., Σπυρίδου Α., Σταμέλος Χ., Τριάντος Ν., Τσεβρένης Β., Φωτοπούλου Σ.
  • Έκδοση: 2006
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 0
  • ISBN: 978-960-272-406-4
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος, ο οποίος αποτελεί τον τρίτο της σειράς, πραγματεύεται το κεφάλαιο το Ενοχικού Δικαίου του Αστικού Κώδικα (άρθρα 287-495 ΑΚ). Ειδικότερα περιέχει τις εξής ενότητες: Η υποχρέωση παροχής γενικά (άρθρα 287-334), Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη (άρθρα 335-348), Υπερημερία του δανειστή (άρθρα 349-360), Ενοχές από συμβάσεις (άρθρα 361-373), Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις (άρθρα 374-388), Συμβατική υπαναχώρηση (άρθρα 389-401), Αρραβώνας και ποινική ρήτρα (άρθρα 402-409), Σύμβαση υπέρ και σε βάρος τρίτου (άρθρα 410-415), Απόσβεση των ενοχών (άρθρα 416-454), Εκχώρηση (άρθρα 455-470), Αναδοχή χρέους (άρθρα 471-479), Ενοχή εις ολόκληρον (άρθρα 480-495). Ακολουθώντας τη δομή του Αστικού Κώδικα, μετά την παράθεση του οικείου άρθρου παρατίθεται πλήρης βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ερμηνεία - σχολιασμός των διατάξεων κατά τρόπο ευσύνοπτο και σαφή και, τέλος, οικεία νομολογία τόσο των δικαστηρίων ουσίας, όσο και του Αρείου Πάγου. Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια (73 σελ.), τα οποία διευκολύνουν τον αναγνώστη στην αναζήτηση του υπό έρευνα ζητήματος. Αποτελεί την πιο σύγχρονη ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, απαραίτητη για κάθε δικηγόρο, δικαστή και νομικό που αντιμετωπίζει ζητήματα του αστικού δικαίου.
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Η υποχρέωση παροχής γενικά 
'Αρθρο 287 - Έννοια της ενοχής Σελ. 1
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 1
1. Έννοια και στοιχεία ενοχής Σελ. 1
2. Πηγές των ενοχών Σελ. 2
3. Ενοχική ευθύνη Σελ. 3
4. Ευθύνη τρίτων Σελ. 4
5. Η υποχρέωση προς παροχή Σελ. 5
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 6
'Αρθρο 288 Σελ. 8
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 8
1. Γενικά Σελ. 8
2. Φύση κανόνα Σελ. 9
3. Πεδίο εφαρμογής της ΑΚ 288 Σελ. 10
4. Συνέπειες της εφαρμογής της ΑΚ 288 Σελ. 10
5. Σχετικές διατάξεις Σελ. 11
6. Δικονομικά Σελ. 11
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 12
'Αρθρο 289 - Παροχή κατά γένος Σελ. 19
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 19
1. Γενικά Σελ. 19
2. Ενοχή γένους Σελ. 20
3. Ενοχή είδους Σελ. 20
4. Επιλογή Σελ. 21
5. Ο κίνδυνος τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης του πράγματος Σελ. 22
6. Δικονομικά Σελ. 22
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 22
'Αρθρο 290 Σελ. 23
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 23
1. Γενικά Σελ. 23
2. Τρόποι συγκέντρωσης Σελ. 23
3. Συνέπειες συγκέντρωσης Σελ. 24
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 25
'Αρθρο 291 - Παροχή σε ξένο νόμισμα Σελ. 26
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 26
1. Χρήμα Σελ. 26
2. Ελληνικό νομισματικό σύστημα Σελ. 28
3. Ασφαλιστικές ρήτρες Σελ. 28
4. Υποτίμηση νομίσματος Σελ. 29
5. Χρηματική ενοχή: Έννοια και χαρακτηριστικά Σελ. 29
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 30
'Αρθρο 292 Σελ. 37
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 37
1. Γενικά Σελ. 37
2.Υπερημερία οφειλέτη Σελ. 37
3. Υπερημερία δανειστή Σελ. 38
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 38
'Αρθρο 293 - Ποσοστό τόκου Σελ. 40
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 40
1. Έννοια τόκου - Διαφορά από επιτόκιο Σελ. 40
2. Νομική φύση τόκου Σελ. 40
3. Είδη τόκου Σελ. 41
4. Διακρίσεις από άλλες έννοιες Σελ. 43
5. Δικονομικά Σελ. 43
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 43
'Αρθρο 294 Σελ. 46
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 46
1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 46
2. Τύχη υπερβάλλοντος Σελ. 47
3. Τοκογλυφική σύμβαση - Αισχροκέρδεια Σελ. 47
4. Δικονομικά Σελ. 47
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 48
'Αρθρο 295 Σελ. 49
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 49
1. Τόκος χωρίς καθορισμό ανώτατου ύψους Σελ. 49
2. Τόκος χωρίς καθορισμό χρόνου καταβολής Σελ. 50
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 50
'Αρθρο 296 - Τόκος τόκου Σελ. 51
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 51
1. Ανατοκισμός: Έννοια-Προϋποθέσεις Σελ. 51
2. Εξαιρέσεις Σελ. 52
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 52
'Αρθρα: 297 (Διαφέρον), 298 Σελ. 57
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 57
1. Ενοχές αποζημίωσης Σελ. 58
2. Ζημία Σελ. 59
3. Νόμιμος λόγος ευθύνης Σελ. 61
4. Αιτιώδης σύνδεσμος Σελ. 62
5. Ειδικά ζητήματα Σελ. 63
6. Αποζημίωση Σελ. 65
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 297 Σελ. 67
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 298 Σελ. 69
'Αρθρο 299 - Ζημία μη περιουσιακή Σελ. 77
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 77
1. Γενικά Σελ. 77
2. Περιπτώσεις ικανοποίησης της ηθικής βλάβης Σελ. 78
3. Ψυχική οδύνη Σελ. 79
4. Ειδικά ζητήματα-Δικονομικά Σελ. 79
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 80
'Αρθρο 300 - Ζημία από οικείο πταίσμα Σελ. 81
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 81
1. Γενικά Σελ. 81
2. Προϋποθέσεις Σελ. 81
3. Ειδικότερα ζητήματα- Η ΑΚ 300 § 2 Σελ. 82
4. Συνέπειες Σελ. 83
5. Δικονομικά Σελ. 83
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 84
'Αρθρο 301 - Υποχρέωση λόγω δαπανών Σελ. 88
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 88
1. Γενικά-Προϋποθέσεις Σελ. 88
2. Υποχρέωση για καταβολή τόκων Σελ. 89
3. Η εξαίρεση της ΑΚ 301 § 2 Σελ. 89
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 89
'Αρθρο 302 - Δικαίωμα αφαίρεσης Σελ. 91
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 91
1. Γενικά-Προϋποθέσεις Σελ. 91
2. Νομική φύση Σελ. 92
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 92
'Αρθρο 303 - Υποχρέωση σε λογοδοσία Σελ. 93
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 93
1. Γενικά - Προϋποθέσεις Σελ. 93
2. Χαρακτηριστικά της αξίωσης λογοδοσίας Σελ. 94
3. Δικονομικά Σελ. 94
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 95
'Αρθρο 304 - Υποχρέωση σε απόδοση ομάδας Σελ. 102
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 102
1. Γενικά Σελ. 102
2. Υποχρέωση εγχειρίσεως καταλόγου ομάδας αντικειμένου Σελ. 102
3. Χαρακτηριστικά της αξίωσης Σελ. 103
4. Δικονομικά Σελ. 103
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 103
'Αρθρο 305 - Διαζευκτική ενοχή Σελ. 105
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 105
1. Έννοια - Εννοιολογικά γνωρίσματα Σελ. 105
2. Έννοια - Τρόποι απλοποίησης της διαζευκτικής ενοχής Σελ. 106
3. Διάκριση από παρεμφερείς έννοιες Σελ. 108
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 109
'Αρθρο 306 - Επιλογή Σελ. 111
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 111
1. Η επιλογή Σελ. 111
2. Σκοπός επιλογής Σελ. 112
3. Ενδοτικό δίκαιο Σελ. 112
4. Πλειονότητα υποκειμένων Σελ. 112
5. Διαζευκτική ευχέρεια Σελ. 112
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 113
'Αρθρο 307 - Απλοποίηση Σελ. 114
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 114
1. Γενικά Σελ. 114
2. Τρόποι απλοποίησης Σελ. 114
3. Αποτελέσματα απλοποίησης Σελ. 114
4. Ενδοτικό δίκαιο Σελ. 115
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 115
'Αρθρο 308 Σελ. 116
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 116
1. Σκοπός της διάταξης Σελ. 116
2. Μετάσταση δικαιώματος Σελ. 116
3. Δικονομικά Σελ. 117
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 117
'Αρθρο 309 - Απώλεια του δικαιώματος επιλογής Σελ. 119
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 119
1. Σκοπός της διάταξης Σελ. 119
2. Σύγκριση με την ΑΚ 308 Σελ. 119
3. Νομική ενέργεια δηλώσεως βουλήσεως Σελ. 119
4. Υπερημερία δανειστή Σελ. 120
'Αρθρα: 310 (Συγκέντρωση της διαζευκτικής ενοχής), 311 (Αδυναμία σε περίπτωση διαζευκτικής ενοχής), 312, 313, 314, 315 Σελ. 121
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 122
1. Γενικά Σελ. 122
2. Περιπτώσεις αδυναμίας εκπλήρωσης της παροχής Σελ. 122
3. Εξαιρέσεις από την εφαρμογή των ΑΚ 310-315 Σελ. 123
4. Περισσότερες παροχές Σελ. 124
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 310 Σελ. 124
'Αρθρο 316 - Μερική εκπλήρωση­ Σελ. 125
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 125
1. Έννοια Σελ. 125
2. Φύση και περιεχόμενο Σελ. 125
3. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 126
4. Συνέπειες Σελ. 126
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 127
'Αρθρο 317 - Εκπλήρωση από τρίτον Σελ. 128
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 128
1. Γενικά Σελ. 128
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης Σελ. 128
4. Δικαίωμα αναγωγής τρίτου Σελ. 130
5. Ενδοτικό δίκαιο Σελ. 130
6. Ακυρότητα χρέους Σελ. 130
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 130
'Αρθρο 318 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 132
1. Γενικά Σελ. 132
2. Φύση αρνήσεως του δανειστή Σελ. 132
3. Καθυστερημένη εναντίωση του οφειλέτη Σελ. 132
4. Δήλωση βουλήσεως Σελ. 133
'Αρθρο 319 - Δικαίωμα τρίτου σε προσφορά και υποκατάσταση Σελ. 134
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 134
1. Έννοια της διατάξεως Σελ. 134
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 134
3. Δικαιώματα τρίτου Σελ. 135
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 136
'Αρθρο 320 - Τόπος παροχής Σελ. 137
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 137
1. Γενικά Σελ. 137
2. Έννοια Σελ. 137
3. Διακρίσεις παροχών ανάλογα με τον τόπο εκπληρώσεώς τους Σελ. 138
4. Ορισμός τόπου παροχής Σελ. 139
5. Ρήτρες ή όροι στη σύμβαση Σελ. 139
6. Βάρος απόδειξης Σελ. 139
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 140
'Αρθρο 321 Σελ. 142
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 142
1. Γενικά Σελ. 142
2. Έννοια Σελ. 142
3. Βάρος απόδειξης Σελ. 143
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 143
'Αρθρο 322 Σελ. 145
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 145
1. Γενικά Σελ. 145
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης Σελ. 145
'Αρθρο 323 - Χρόνος παροχής Σελ. 147
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 147
1. Χρόνος παροχής Σελ. 147
2. Τρόπος προσδιορισμού Σελ. 148
3. 'Αμεση εκπλήρωση Σελ. 148
4. Σημασία του χρόνου παροχής Σελ. 148
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 149
'Αρθρο 324 Σελ. 150
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 150
1. Γενικά Σελ. 150
2. Προεκπλήρωση παροχής Σελ. 150
3. Προεξοφλητικός τόκος Σελ. 151
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 151
'Αρθρο 325 - Δικαίωμα επίσχεσης Σελ. 152
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 152
1. Έννοια Σελ. 152
2. Σύγκριση με συγγενείς έννοιες Σελ. 152
3. Προϋποθέσεις ύπαρξης Σελ. 153
4. Τρόποι άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης Σελ. 154
5. Ειδικότερα για την άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης Σελ. 155
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 156
'Αρθρο 326 Σελ. 162
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 162
1. Γενικά Σελ. 162
2. Απουσία συνάφειας Σελ. 162
3. Κατοχή πράγματος Σελ. 163
4. 'Ασκηση δικαιώματος Σελ. 163
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 163
'Αρθρο 327 Σελ. 166
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 166
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 166
'Αρθρο 328 Σελ. 168
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 168
1. Γενικά Σελ. 168
2. Πραγματική ασφάλεια Σελ. 168
3. Δικονομικά Σελ. 168
4. Ενδοτικό δίκαιο Σελ. 169
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 169
'Αρθρο 329 Σελ. 170
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 170
1. Γενικά Σελ. 170
2. Νομική φύση Σελ. 170
3. Ταυτόχρονη εκπλήρωση Σελ. 170
4. Υπερημερία οφειλέτη Σελ. 171
5. Υπερημερία δανειστή Σελ. 171
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 171
'Αρθρο 330 - Ευθύνη λόγω πταίσματος Σελ. 172
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 172
1. Γενικά Σελ. 172
2. Έννοια πταίσματος Σελ. 172
3. Βαθμοί υπαιτιότητας Σελ. 173
4. Πταίσμα του νομίμου αντιπροσώπου Σελ. 174
5. Αθέτηση της ενοχικής υποχρέωσης Σελ. 174
6. Αντικειμενική ευθύνη Σελ. 175
7. Τυχηρά Σελ. 175
8. Ανώτερη βία Σελ. 175
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 176
'Αρθρο 331 Σελ. 182
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 182
1. Γενικά Σελ. 182
2. Ικανότητα καταλογισμού Σελ. 182
3. Ανίκανοι προς καταλογισμό Σελ. 183
4. Η εξαίρεση της ΑΚ 918 Σελ. 183
'Αρθρο 332 - Συμφωνία για μη ευθύνη από πταίσμα Σελ. 184
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 184
1. Ερμηνεία Σελ. 184
2. Απαλλακτικές ρήτρες ευθύνης Σελ. 184
3. Περιεχόμενο της συμφωνίας Σελ. 185
4. Συνέπειες της ρήτρας του ανεύθυνου Σελ. 185
5. 'Ακυρες απαλλακτικές ρήτρες και για την ελαφρά αμέλεια Σελ. 185
6. Βάρος απόδειξης Σελ. 187
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 187
'Αρθρο 333 Σελ. 188
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 188
1. Εκτίμηση της αμέλειας Σελ. 188
2. Σκοπός της διάταξης Σελ. 188
3. Ειδικές περιπτώσεις Σελ. 189
4. Δικονομικά Σελ. 189
'Αρθρο 334 - Ευθύνη από πταίσμα του προστηθέντος Σελ. 190
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 190
1. Γενικά Σελ. 190
2. Ερμηνεία Σελ. 190
3. Προϋποθέσεις ευθύνης Σελ. 191
4. Συνέπειες Σελ. 192
5. Αναγωγή οφειλέτη κατά βοηθού Σελ. 192
6. Δανειστής κατά βοηθού Σελ. 192
7. Απαλλακτικές ρήτρες Σελ. 193
8. Σχέση των διατάξεων 334 και 922 ΑΚ Σελ. 193
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη 
'Αρθρο 335 - Αδυναμία για εκπλήρωση Σελ. 196
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 196
1. Γενικά Σελ. 196
2. Έννοια αδυναμίας παροχής Σελ. 197
3. Είδη αδυναμίας παροχής Σελ. 198
4. Παροχή σε παράλειψη Σελ. 200
5. Κρίσιμος χρόνος Σελ. 200
6. Προϋποθέσεις ευθύνης οφειλέτη Σελ. 200
7. Συνέπειες Σελ. 201
8. Μερική επιγενόμενη αδυναμία Σελ. 202
9. Δικονομικά Σελ. 202
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 203
'Αρθρο 336 - Πότε επέρχεται απαλλαγή λόγω αδυναμίας Σελ. 205
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 205
1. Γενικά Σελ. 205
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 205
3. Συνέπειες ανυπαίτιας αδυναμίας Σελ. 206
4. Ειδοποίηση δανειστή Σελ. 207
5. Δικονομικά Σελ. 207
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 208
'Αρθρο 337 - Μερική αδυναμία Σελ. 210
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 210
1. Έννοια Σελ. 210
2. Προϋποθέσεις Σελ. 211
3. Συνέπειες Σελ. 212
4. Περισσότεροι δανειστές ή οφειλέτες Σελ. 212
5. Δικονομικά Σελ. 212
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 212
'Αρθρο 338 - Περιελθόν Σελ. 213
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 213
1. Έννοια Σελ. 213
2. Νομική φύση του περιελθόντος Σελ. 214
3. Σκοπός διάταξης Σελ. 214
4. Προϋποθέσεις Σελ. 215
5. Έκταση εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 215
6. Δικονομικά Σελ. 216
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 216
'Αρθρο 339 - Μη εκπλήρωση παροχής που επιδικάστηκε Σελ. 217
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 217
1. Γενικά Σελ. 217
2. Προϋποθέσεις Σελ. 218
3. Συνέπειες Σελ. 219
4. Εμπράγματη αξίωση Σελ. 219
5. Δικονομικά Σελ. 220
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 220
'Αρθρο 340 - Υπερημερία του οφειλέτη Σελ. 221
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 221
1. Γενικά Σελ. 221
2. Μερική υπερημερία Σελ. 222
3. Προϋποθέσεις υπερημερίας Σελ. 222
4. Ειδικά η όχληση Σελ. 224
5. Υπερημερία χωρίς όχληση Σελ. 227
6. Έναρξη υπερημερίας Σελ. 228
7. 'Αρση υπερημερίας Σελ. 228
8. Δικονομικά Σελ. 228
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 228
'Αρθρο 341 - Δήλη ημέρα Σελ. 232
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 232
1. Γενικά Σελ. 232
2. Δήλη ημέρα Σελ. 232
3. Προθεσμία από την καταγγελία Σελ. 233
4. Λοιπές εξαιρέσεις Σελ. 234
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 234
'Αρθρο 342 Σελ. 237
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 237
1. Γενικά Σελ. 237
2. Απαλλαγή οφειλέτη Σελ. 237
3. Δικονομικά Σελ. 239
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 239
'Αρθρο 343 - Συνέπειες Σελ. 243
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 243
1. Γενικά Σελ. 243
2. Αποζημίωση για τη ζημία του δανειστή από την καθυστέρηση Σελ. 244
3. Αποζημίωση για ολική μη εκπλήρωση Σελ. 245
4. Μερική υπερημερία Σελ. 245
5. Περισσότεροι δανειστές ή οφειλέτες Σελ. 246
6. Δικονομικά Σελ. 246
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 246
'Αρθρο 344 Σελ. 248
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 248
1. Ευθύνη για κάθε αμέλεια Σελ. 248
2. Ευθύνη για τα τυχηρά Σελ. 248
3. Απαλλαγή οφειλέτη Σελ. 249
4. Δικονομικά Σελ. 249
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 250
'Αρθρο 345 - Υπερημερία σε περίπτωση χρηματικής οφειλής Σελ. 251
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 251
1. Γενικά Σελ. 251
2. Τόκοι υπερημερίας Σελ. 251
3. Δημόσιο Σελ. 253
4. Αποκατάσταση περαιτέρω ζημίας Σελ. 253
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 254
'Αρθρο 346 - Έναρξη τόκων με επίδοση αγωγής Σελ. 256
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 256
1. Γενικά Σελ. 256
2. Προϋποθέσεις Σελ. 256
3. Συνέπειες Σελ. 257
4. Διαιτητική δίκη Σελ. 258
5. Ενστάσεις οφειλέτη Σελ. 258
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 258
'Αρθρο 347 Σελ. 260
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 260
1. Γενικά Σελ. 260
2. Προϋποθέσεις Σελ. 261
3. Χρόνος ενάρξεως τοκοδοσίας Σελ. 261
4. Συνέπειες Σελ. 261
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 262
'Αρθρο 348 - Η ευθύνη για το πράγμα μετά την αγωγή Σελ. 263
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 263
1. Γενικά Σελ. 263
2. Προϋποθέσεις Σελ. 264
3. Συνέπειες Σελ. 264
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 264
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Υπερημερία του Δανειστή 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σελ. 265
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 265
1. Έννοια Σελ. 265
2. Προϋποθέσεις Σελ. 266
3. Συνέπειες Σελ. 268
4. 'Αρση Σελ. 270
'Αρθρο 349 - Πότε είναι υπερήμερος ο δανειστής Σελ. 271
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 271
Πρώτη περίπτωση υπερημερίας δανειστή: Μη αποδοχή πραγματικής και προσήκουσας παροχής Σελ. 271
1. Προϋποθέσεις Σελ. 271
2. Δικονομικά Σελ. 277
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 277
'Αρθρο 350 Σελ. 280
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 280
Δεύτερη περίπτωση υπερημερίας δανειστή: Δήλωση του δανειστή Σελ. 280
1. Προϋποθέσεις Σελ. 280
2. Δικονομικά Σελ. 282
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 283
'Αρθρο 351 Σελ. 284
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 284
Τρίτη περίπτωση υπερημερίας δανειστή: ΑΚ 351 παρ. 1 - Ο δανειστής προσκλήθηκε να πράξει ή να συμπράξει Σελ. 284
1. Προϋποθέσεις Σελ. 284
2. 'Αρση της υπερημερίας δανειστή Σελ. 286
3. Δικονομικά Σελ. 286
Τέταρτη περίπτωση υπερημερίας: ΑΚ 351 παρ. 2 - Παρέλευση δήλης ημέρας που έχει ταχθεί για την πράξη του δανειστή Σελ. 287
1. Προϋποθέσεις Σελ. 287
2. Δικονομικά Σελ. 288
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 288
'Αρθρο 352 Σελ. 290
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 290
1. Σχέση με τη δυνατή προσφορά κατ' ΑΚ 349 Σελ. 290
2. Σχέση με την πραγματική και προσήκουσα προσφορά κατ' ΑΚ 349 Σελ. 291
3. Κρίσιμος χρόνος Σελ. 291
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 291
'Αρθρο 353 - Υπερημερία στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Σελ. 292
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 292
Πέμπτη περίπτωση υπερημερίας: Μη προσφορά της αντιπαροχής Σελ. 292
1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 292
2. Προϋποθέσεις Σελ. 293
3. Δικονομικά Σελ. 293
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 294
'Αρθρο 354 - Χρόνος παροχής μη ορισμένος Σελ. 295
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 295
1. Γενικά Σελ. 295
2. Πεδίο εφαρμογής: σε ποιές από τις πέντε περιπτώσεις εφαρμόζεται; Σελ. 295
3. Προϋποθέσεις Σελ. 296
4. Δικονομικά Σελ. 297
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 297
'Αρθρο 355 - Συνέπειες της υπερημερίας του δανειστή Σελ. 298
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 298
1. ΑΚ 355 και κίνδυνος της παροχής Σελ. 298
2. Πεδίο εφαρμογής: Σελ. 298
3. Περιορισμοί στην εφαρμογή της ΑΚ 355 Σελ. 300
4. Δικονομικά Σελ. 300
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 300
'Αρθρο 356 Σελ. 301
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 301
1. Εισαγωγικά Σελ. 301
2. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 301
3. Η επιφύλαξη υπέρ της ΑΚ 357 Σελ. 302
4. Περιορισμοί στην εφαρμογή της ΑΚ 356 Σελ. 303
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 303
'Αρθρο 357 Σελ. 304
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 304
1. Εισαγωγικά Σελ. 304
2. Η ευθύνη για τα ωφελήματα Σελ. 304
3. Μέτρο ευθύνης Σελ. 304
4. Παραγραφή και λοιποί περιορισμοί Σελ. 304
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 304
'Αρθρο 358 Σελ. 305
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 305
1. Εισαγωγικά Σελ. 305
2. Περιεχόμενο της ευθύνης Σελ. 305
3. Χρονικά όρια ευθύνης Σελ. 307
4. Εφαρμογή της ΑΚ 300 στην κατ' ΑΚ 358 ευθύνη Σελ. 307
5. Εξέλιξη της κατ' ΑΚ 358 ενοχής Σελ. 308
6. Παραγραφή Σελ. 308
7. Δικονομικά Σελ. 308
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 308
'Αρθρα: 359 (Συνέπειες στην περίπτωση υποχρέωσης για απόδοση ακινήτου), 360 Σελ. 310
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 310
1. Εισαγωγικά Σελ. 310
2. Προϋποθέσεις Σελ. 311
ΙΙΙ. Προηγούμενη ειδοποίηση του δανειστή Σελ. 312
3. Ο Διορισμός μεσεγγυούχου Σελ. 313
4. Αποδοχή της μεσεγγύησης Σελ. 317
5. 'Αρση της μεσεγγύησης Σελ. 317
6. Συνέπειες της άρσης Σελ. 318
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Ενοχές από συμβάσεις γενικά 
'Αρθρο 361 - Ενοχή από σύμβαση Σελ. 319
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 319
1. Περιεχόμενο της ρύθμισης Σελ. 320
2. Η αναγκαιότητα της σύμβασης Σελ. 320
3. Η επάρκεια της σύμβασης - Ελευθερία των συμβάσεων Σελ. 322
4. Ειδικότερες εκφάνσεις της συμβατικής ελευθερίας Σελ. 322
5. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 324
6. Συνταγματική θεμελίωση Σελ. 326
7. Επέμβαση του νομοθέτη σε έγκυρες και λειτουργούσες (διαρκείς) συμβάσεις Σελ. 328
8. Περιορισμοί στην ελευθερία των συμβάσεων Σελ. 329
9. Συμβάσεις καταρτιζόμενες στο πλαίσιο της ΑΚ 361 - Περιπτωσιολογία Σελ. 340
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 349
'Αρθρα: 362 (Σύμβαση για αδύνατη παροχή), 363, 364 Σελ. 355
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 355
1. Το αντικείμενο της ρύθμισης - Αρχική αδυναμία παροχής Σελ. 355
2. Αντικειμενική - Υποκειμενική αδυναμία Σελ. 356
3. Ανάλογη εφαρμογή Σελ. 356
4. Δυνατότητα εφαρμογής επί αμφοτεροβαρών συμβάσεων Σελ. 356
5. Έννομες συνέπειες Σελ. 357
6. Πρακτική σημασία διαφοροποίησης των ΑΚ 335 επ. και 362 επ. Σελ. 358
7. Χαρακτήρας των διατάξεων Σελ. 358
8. Δικονομικά Σελ. 358
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 362 Σελ. 358
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 363 Σελ. 359
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 364 Σελ. 360
'Αρθρο 365 - Σύμβαση για παροχή απαγορευμένη από το νόμο Σελ. 361
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 361
1. Περιεχόμενο της ρύθμισης Σελ. 361
2. Διάκριση από την ΑΚ 174 Σελ. 362
3. Κριτική Σελ. 363
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 364
'Αρθρο 366 - Σύμβαση για μεταβίβαση κάθε μέλλουσας περιουσίας Σελ. 366
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 366
1. Περιεχόμενο και ratio της ρύθμισης Σελ. 366
2. Προϋποθέσεις Σελ. 366
3. Έννομη συνέπεια Σελ. 368
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 368
'Αρθρο 367 - Σύμβαση για μεταβίβαση της υφιστάμενης περιουσίας Σελ. 369
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 369
1. Περιεχόμενο και ratio της ρύθμισης Σελ. 369
2. Προϋποθέσεις Σελ. 369
3. Έννομες συνέπειες Σελ. 370
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 371
'Αρθρο 368 - Σύμβαση για την κληρονομία προσώπου που ζει Σελ. 372
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 372
1. Περιεχόμενο και ratio της ρύθμισης Σελ. 372
2. Προϋποθέσεις Σελ. 373
3. Έννομες συνέπειες Σελ. 375
4. Κατ' εξαίρεση επιτρεπόμενες κληρονομικές συμβάσεις Σελ. 376
5. Πληρεξουσιότητα με μεταθανάτια ισχύ Σελ. 376
6. Κατάθεση σε κοινό λογαριασμό Σελ. 377
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 378
'Αρθρο 369 - Εμπράγματες συμβάσεις για ακίνητο Σελ. 380
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 380
1. Περιεχόμενο και ratio της ρύθμισης Σελ. 380
2. Προϋποθέσεις Σελ. 380
3. Έννομες συνέπειες από την παραβίαση της ΑΚ 369 Σελ. 388
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 389
'Αρθρο 370 Σελ. 392
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 392
1. Γενικά - Χαρακτήρας της διάταξης Σελ. 392
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 392
3. Έννομη συνέπεια Σελ. 393
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 393
'Αρθρο 371 - Αοριστία παροχής Σελ. 394
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 394
1. Περιεχόμενο και σκοπός της ρύθμισης Σελ. 395
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης Σελ. 396
3. Έννομες συνέπειες Σελ. 404
4. Ειδικά θέματα Σελ. 411
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 417
­'Αρθρο 372 Σελ. 423
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 423
1. Περιεχόμενο και σκοπός της ρύθμισης Σελ. 423
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης Σελ. 423
3. Έννομη συνέπεια Σελ. 425
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 427
'Αρθρο 373 Σελ. 429
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 429
1. Περιεχόμενο και σκοπός της ρύθμισης Σελ. 429
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης Σελ. 430
3. Έννομη συνέπεια Σελ. 431
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 433
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 
­'Αρθρα: 374 (Ένσταση μη εκπλήρωσης της σύμβασης), 375, 376, 377, 378 Σελ. 434
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 435
1. Ένσταση του μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος - Περιεχόμενο και ratio της ρύθμισης Σελ. 435
2. Ενδοτικό δίκαιο Σελ. 436
3. Νομική φύση Σελ. 437
4. Τρόπος και συνέπειες άσκησης της ένστασης Σελ. 438
5. Προϋποθέσεις της ένστασης του μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος Σελ. 440
6. Βάρος επίκλησης και απόδειξης Σελ. 448
7. Πλείονες δανειστές (ΑΚ 374§2) Σελ. 450
8. Η ένσταση σε περίπτωση εκχώρησης Σελ. 451
9. Η ένσταση ελλείψεως ασφάλειας (ΑΚ 377) Σελ. 451
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΚ 374 Σελ. 454
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΚ 376 Σελ. 456
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΚ 377 Σελ. 456
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΚ 378 Σελ. 456
'Αρθρο 379 - Αοριστία αντιπαροχής Σελ. 458
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 458
1. Περιεχόμενο, δικαιολογητικός λόγος και συστηματική ένταξη της διάταξης Σελ. 458
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης Σελ. 458
3. Έννομη συνέπεια Σελ. 460
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 461
'Αρθρο 380 - Ανυπαίτια αδυναμία παροχής του ενός Σελ. 462
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 462
1. Ανυπαίτια αδυναμία παροχής του ενός - Γενικά Σελ. 462
2. Ο κανόνας της κοινής απαλλαγής Σελ. 463
3. Ο κίνδυνος της αντιπαροχής Σελ. 464
4. Αξίωση περιελθόντος Σελ. 464
5. Μερική αδυναμία Σελ. 465
6. Δικονομικά Σελ. 467
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 467
'Αρθρο 381 - Αδυναμία παροχής από υπαιτιότητα του άλλου Σελ. 469
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 469
1. Αδυναμία παροχής από υπαιτιότητα του δανειστή Σελ. 469
2. Η έκπτωση των ωφελειών Σελ. 470
3. I. Αδυναμία παροχής κατά τη διάρκεια υπερημερίας του δανειστή Σελ. 471
II. Συσχέτιση ΑΚ 381.2 και ΑΚ 355 Σελ. 472
III. Υπερημερία δανειστή λόγω ανωτέρας βίας Σελ. 473
4. Δικονομικά Σελ. 473
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 474
'Αρθρο 382 - Αδυναμία παροχής από υπαιτιότητα του ίδιου Σελ. 475
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 475
1. Δικαιώματα του δανειστή στην αδυναμία παροχής από υπαιτιότητα του οφειλέτη Σελ. 475
2. 'Ασκηση των δικαιωμάτων. Ζητήματα συρροής Σελ. 480
3. Δικονομικά Σελ. 481
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 481
'Αρθρα: 383 (Υπερημερία εκπλήρωσης του ενός), 384, 385 Σελ. 483
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 483
1. Προϋποθέσεις της υπερημερίας του οφειλέτη στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Σελ. 484
2. Τα δικαιώματα του δανειστή Σελ. 485
3. Σύμβαση κάλυψης Σελ. 487
4. Ειδικότερα η θέση εύλογης προθεσμίας εκπλήρωσης Σελ. 488
5. Εξαιρέσεις Σελ. 490
6. Η νομική κατάσταση κατά τη διάρκεια της προθεσμίας Σελ. 492
7. Μερική υπερημερία Σελ. 492
8. Πλημμελής εκπλήρωση Σελ. 493
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 383 Σελ. 495
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 384 Σελ. 498
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 385 Σελ. 499
'Αρθρο 386 - Σύμβαση για διαδοχικές τμηματικές παροχές Σελ. 501
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 501
1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 501
2. Δικαιώματα του δανειστή ως προς την υπαίτια αδύνατη ή καθυστερημένη τμηματική παροχή Σελ. 503
3. Δικαιώματα του δανειστή ως προς τις λοιπές τμηματικές παροχές Σελ. 503
4. Πλημμελής εκπλήρωση τμηματικής παροχής Σελ. 505
5. Ανυπαίτια αδυναμία εκπλήρωσης τμηματικής παροχής Σελ. 505
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 506
'Αρθρο 387 - Δικαίωμα αποζημίωσης μαζί με την υπαναχώρηση Σελ. 507
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 507
1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 507
2. Τρόπος υπολογισμού. Θετικό ή αρνητικό διαφέρον Σελ. 508
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 510
'Αρθρο 388 - Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών Σελ. 513
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 513
1. Περιεχόμενο και ratio legis Σελ. 514
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ 388 Σελ. 515
3. Συνέπειες - Επέμβαση του δικαστηρίου Σελ. 524
4. Σχέση προς την ΑΚ 288 Σελ. 526
5. Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών κατά τη διάρκεια της υπερημερίας του οφειλέτη Σελ. 529
6. Ο αναγκαστικός χαρακτήρας της ΑΚ 388 Σελ. 530
7. Εφαρμογή επί διοικητικών συμβάσεων Σελ. 532
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 533
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
Συμβατική υπαναχώρηση 
'Αρθρο 389 - Δικαίωμα υπαναχώρησης Σελ. 540
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 540
1. Νομική φύση της υπαναχώρησης Σελ. 540
2. Είδη (λόγοι) υπαναχώρησης Σελ. 541
3. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 542
4. Συνέπειες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης Σελ. 543
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 547
'Αρθρο 390 - Πώς ασκείται Σελ. 550
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 550
1. Γενικά Σελ. 550
2. Φύση της δήλωσης υπαναχώρησης Σελ. 550
3. Υπαναχώρηση σε περίπτωση περισσοτέρων Σελ. 551
4. Χρονικοί περιορισμοί Σελ. 552
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 552
'Αρθρο 391 - Πότε αποκλείεται Σελ. 553
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 553
1. Γενικά για τις ΑΚ 391-393 Σελ. 553
2. Η ρύθμιση της ΑΚ 391 Σελ. 554
3. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 554
4. Έννομη συνέπεια Σελ. 555
5. Βάρος απόδειξης Σελ. 556
6. Μη εφαρμογή της διάταξης στη νόμιμη υπαναχώρηση Σελ. 556
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 557
'Αρθρο 392 Σελ. 558
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 558
1. Γενικά Σελ. 558
2. Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης Σελ. 558
3. Η ΑΚ 392 παρ. 1 Σελ. 559
4. Μεταποίηση του ληφθέντος κατά ΑΚ 392 αρ. 2 Σελ. 560
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 561
'Αρθρο 393 Σελ. 562
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 562
1. Γενικά Σελ. 562
2. Δικαιολογητικός λόγος Σελ. 562
3. Στοιχεία του πραγματικού Σελ. 562
'Αρθρο 394 - Ματαίωση της υπαναχώρησης που ασκήθηκε Σελ. 564
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 564
1. Γενικά Σελ. 564
2. Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης Σελ. 564
3. Προϋποθέσεις Σελ. 564
4. Έννομη συνέπεια Σελ. 565
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 566
'Αρθρο 395 - Απόσβεση Σελ. 567
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 567
1. Γενικά Σελ. 567
2. Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης Σελ. 568
3. Προϋπόθεση της απόσβεσης Σελ. 569
4. Έννομη συνέπεια Σελ. 569
5. Βάρος απόδειξης Σελ. 569
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 570
'Αρθρο 396 - Υπαναχώρηση σε περίπτωση περισσοτέρων Σελ. 571
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 571
1. Δικαιολογητικός λόγος της διάταξης Σελ. 571
2. Η αρχή του αδιαιρέτου κατά την άσκηση και την απόσβεση του δικαιώματος υπαναχώρησης Σελ. 571
3. Χαρακτήρας διάταξης Σελ. 572
4. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 572
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 573
'Αρθρο 397 - Υπαναχώρηση σε περίπτωση μη εκτέλεσης της σύμβασης Σελ. 575
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 575
1. Γενικά Σελ. 575
2. Προϋποθέσεις του δικαιώματος υπαναχώρησης κατ' ΑΚ 397 Σελ. 575
3. Πρακτική σημασία της διάταξης Σελ. 577
4. Βάρος απόδειξης της εκπλήρωσης Σελ. 577
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 578
'Αρθρο 398 - Υπαναχώρηση έναντι καταβολής ποινής Σελ. 579
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 579
1. Γενικά Σελ. 579
2. Έννοια ποινής μεταμέλειας Σελ. 580
3. Συνέπειες μη σύγχρονης καταβολής Σελ. 580
4. Βάρος απόδειξης Σελ. 581
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 581
'Αρθρο 399 - Ρήτρα έκπτωσης σε περίπτωση μη εκπλήρωσης Σελ. 583
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 583
1. Γενικά Σελ. 583
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 584
3. Συνέπειες εφαρμογής Σελ. 585
4. Βάρος απόδειξης Σελ. 585
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 585
'Αρθρο 400 - Ρήτρα κράτησης της παροχής Σελ. 587
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 587
1. Γενικά Σελ. 587
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 588
3. Συνέπειες εφαρμογής Σελ. 589
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 589
'Αρθρο 401 - Παροχή εκπληρωτέα σε ορισμένο χρόνο Σελ. 591
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 591
1. Γενικά η ΑΚ 401 Σελ. 591
2. Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης Σελ. 592
3. Διάκριση συμβάσεων σχετικά (γνήσιας) και απόλυτα (μη γνήσιας) ακριβόχρονης εκτέλεσης Σελ. 592
4. Στοιχεία της έννοιας της σχετικά (γνήσιας) σύμβασης ακριβόχρονης εκτέλεσης Σελ. 593
5. Βάρος απόδειξης Σελ. 594
6. Αναλογική εφαρμογή και επί πλημμελούς εκπλήρωσης Σελ. 595
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 595
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
Αρραβώνας και ποινική ρήτρα 
'Αρθρο 402 - Έννοια του αρραβώνα Σελ. 597
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 597
1. Είδη αρραβώνα Σελ. 597
2. Ορισμός του αρραβώνα Σελ. 601
3. Ο αρραβώνας των άρθρων 402 και 403 ΑΚ Σελ. 602
4. Ομοιότητες και διαφορές αρραβώνα και ποινικής ρήτρας Σελ. 608
5. Διαφορές αρραβώνα και προκαταβολής Σελ. 608
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 610
'Αρθρο 403 - Τύχη του αρραβώνα Σελ. 614
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 614
1. Κατάπτωση του αρραβώνα Σελ. 614
2. Προϋποθέσεις κατάπτωσης αρραβώνα Σελ. 615
3. Αξίωση για περαιτέρω αποζημίωση Σελ. 616
4. Ματαίωση της καταπτώσεως Σελ. 617
5. Υπέρμετρος αρραβώνας Σελ. 617
6. Δικονομικά Σελ. 618
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 619
'Αρθρο 404 - Ποινική ρήτρα Σελ. 621
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 621
1. Έννοια Σελ. 621
2. Σκοπός Σελ. 622
3. Νομική φύση Σελ. 623
4. Προϋποθέσεις συστάσεως ποινικής ρήτρας Σελ. 623
5. Διάκριση από συγγενείς θεσμούς Σελ. 627
6. Συνομολόγηση ποινικής ρήτρας με γενικό όρο συναλλαγών (ΓΟΣ) Σελ. 631
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 632
'Αρθρο 405 - Κατάπτωση της ποινής και συνέπειες Σελ. 636
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 636
1. Κατάπτωση της ποινής Σελ. 636
2. Προϋποθέσεις κατάπτωσης της ποινικής ρήτρας Σελ. 637
3. Χρόνος κατάπτωσης Σελ. 638
4. Δικονομικά Σελ. 639
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 640
'Αρθρα: 406, 407 Σελ. 643
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 643
1. Εισαγωγή στη ρύθμιση των 406 και 407 ΑΚ Σελ. 643
2. Ποινική ρήτρα που συμφωνήθηκε για την περίπτωση της μη εκπλήρωσης της παροχής Σελ. 644
3. Ποινική ρήτρα που συμφωνήθηκε για την περίπτωση της μη προσήκουσας εκπλήρωσης και ιδίως της μη έγκαιρης εκπλήρωσης της παροχής Σελ. 645
4. Αξίωση για την επιπλέον αποδεικνυόμενη ζημία Σελ. 645
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 406 Σελ. 648
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 407 Σελ. 649
'Αρθρο 408 - Ποινική ρήτρα σε περίπτωση άκυρης παροχής Σελ. 652
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 652
1. Ακυρότητα της ποινικής ρήτρας σε περίπτωση ακυρότητας της κύριας ενοχής Σελ. 652
2. Πρακτική σημασία της διάταξης Σελ. 652
3. Επικύρωση της κύριας ενοχής Σελ. 653
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 408 Σελ. 653
'Αρθρο 409 - Υπέρμετρη ποινή Σελ. 654
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 654
1. Εισαγωγικά Σελ. 654
2. Διάταξη δημοσίας τάξεως Σελ. 655
3. Προϋποθέσεις μείωσης της ποινής κατά την ΑΚ 409 Σελ. 656
4. Σχέση της ΑΚ 409 με άλλες διατάξεις Σελ. 661
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 663
KΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σελ. 668
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 668
1. Εισαγωγή - Γενικά Σελ. 668
2. Πρόσωπα Σελ. 669
3. Είδη Σελ. 669
4. Πρακτική εφαρμογή - Χρησιμότητα της σύμβασης υπέρ τρίτου Σελ. 670
5. Διάκριση από συγγενείς έννοιες Σελ. 670
6. Τύπος Σελ. 672
7. Εκποιητική σύμβαση υπέρ τρίτου; Σελ. 672
8. Σύμβαση αποκλεισμού ή μείωσης της ευθύνης υπέρ τρίτου Σελ. 674
'Αρθρο 410 - Σύμβαση υπέρ τρίτου Σελ. 675
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 675
1. Γενικά Σελ. 675
2. Παρατηρήσεις ως προς τη μη γνήσια σ.υ.τ. Σελ. 675
3. Παρατηρήσεις ως προς τη γνήσια σ.υ.τ. Σελ. 676
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 677
'Αρθρο 411 - Δικαίωμα του τρίτου Σελ. 680
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 680
1. Γενικά Σελ. 680
2. Έννοια του τρίτου και φύση του δικαιώματος αυτού Σελ. 680
3. Κριτήρια διάκρισης των συμβάσεων σε γνήσιες και μη Σελ. 681
4. Η περίπτωση της ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής Σελ. 683
5. Δικονομικές παρατηρήσεις Σελ. 683
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 684
'Αρθρο 412 Σελ. 688
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 688
1. Γενικά Σελ. 688
2. Η δήλωση του 412 ΑΚ Σελ. 688
3. 'Αλλες δυνατότητες ανάκλησης και οι συνέπειές της Σελ. 689
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 690
'Αρθρο 413 - Αποποίηση του τρίτου Σελ. 691
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 691
1. Γενικά Σελ. 691
2. Δήλωση αποποίησης, συνέπειες, προϋποθέσεις Σελ. 691
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 692
'Αρθρο 414 - Ενστάσεις κατά του τρίτου Σελ. 693
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 693
1. Γενικά Σελ. 693
2. Οι σχέσεις μεταξύ των μερών στη σ.υ.τ. Σελ. 694
3. Παραδείγματα ενστάσεων που μπορούν (ή δεν μπορούν) να προταθούν Σελ. 695
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 696
'Αρθρο 415 - Σύμβαση σε βάρος τρίτου Σελ. 697
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 697
1. Γενικά Σελ. 697
2. Συμβάσεις περί παροχής τρίτου και συμβάσεις υπόσχεσης προσπαθειών Σελ. 697
3. Ο κανόνας της 415 ΑΚ Σελ. 698
4. Διάκριση από συγγενείς έννοιες Σελ. 698
5. Χαρακτήρας της σύμβασης και συνέπειες Σελ. 699
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 699
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
Απόσβεση των ενοχών 
'Αρθρο 416 - Καταβολή Σελ. 702
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 702
1. Έννοια Σελ. 702
2. Νομική φύση καταβολής Σελ. 703
3. Προϋποθέσεις έγκυρης καταβολής Σελ. 704
4. Πληρωμή χρηματικών χρεών Σελ. 705
5. Καταβολή με επιφύλαξη Σελ. 707
6. Δικονομικά - Βάρος απόδειξης Σελ. 708
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 709
'Αρθρο 417 - Καταβολή προς άλλον εκτός από το δανειστή Σελ. 712
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 712
1. Ο κανόνας - Καταβολή στο δανειστή Σελ. 712
2. Εξαιρέσεις Σελ. 712
3. Καλόπιστη καταβολή σε τρίτο Σελ. 714
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 715
'Αρθρο 418 - Μη προσήκουσα καταβολή Σελ. 717
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 717
1. Γενικά Σελ. 717
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 717
3. Αποτέλεσμα εφαρμογής της ΑΚ 418 Σελ. 718
4. Αποδοχή με επιφύλαξη Σελ. 719
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 719
'Αρθρο 419 - Δόση αντί καταβολής Σελ. 720
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 720
1. Γενικά Σελ. 720
2. Έννοια Σελ. 720
3. Νομική φύση Σελ. 720
4. Προϋποθέσεις Σελ. 721
5. Αποτέλεσμα Σελ. 722
6. Διάκριση της δόσης αντί καταβολής από συγγενείς έννοιες Σελ. 722
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 723
'Αρθρο 420 Σελ. 725
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 725
1. Γενικά Σελ. 725
2. Δικαιώματα του δανειστή Σελ. 725
3. Αντίθετη συμφωνία των μερών Σελ. 726
4. Έκταση εφαρμογής Σελ. 726
'Αρθρο 421 - Υπόσχεση αντί καταβολής Σελ. 727
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 727
1. Ερμηνευτικός κανόνας Σελ. 727
2. Υπόσχεση χάριν καταβολής Σελ. 727
3. Υπόσχεση αντί καταβολής Σελ. 728
4. Αναλογική εφαρμογή της ΑΚ 421 Σελ. 729
5. Βάρος απόδειξης Σελ. 729
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 730
'Αρθρο 422 - Καταλογισμός σε περίπτωση περισσότερων χρεών Σελ. 732
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 732
1. Γενικά Σελ. 732
2. Δικαίωμα επιλογής του οφειλέτη - Προϋποθέσεις Σελ. 732
3. Προσδιορισμός με συμφωνία των μερών Σελ. 733
4. Καταλογισμός κατά τη σειρά του νόμου Σελ. 734
5. Αναλογική εφαρμογή της ΑΚ 422 Σελ. 734
6. Βάρος απόδειξης - Δικονομικά Σελ. 735
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 735
'Αρθρο 423 Σελ. 737
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 737
1. Γενικά Σελ. 737
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 737
3. Συμφωνία των μερών Σελ. 738
4. Αναλογική εφαρμογή της ΑΚ 423 Σελ. 738
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 738
'Αρθρο 424 - Δικαίωμα για εξοφλητική απόδειξη Σελ. 740
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 740
1. Εξοφλητική απόδειξη Σελ. 740
2. Απόδοση του χρεωστικού εγγράφου Σελ. 743
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 745
'Αρθρο 425 - Έξοδα της εξόφλησης Σελ. 748
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 748
1. Περιεχόμενο Σελ. 748
2. Εξαιρέσεις Σελ. 748
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 749
'Αρθρο 426 - Ο κομιστής έγγραφης εξόφλησης Σελ. 750
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 750
1. Περιεχόμενο και σκοπός της διάταξης Σελ. 750
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 751
3. Αποτέλεσμα Σελ. 751
4. Έκταση εφαρμογής Σελ. 751
'Αρθρο 427 - Δημόσια κατάθεση Σελ. 753
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 753
1. Έννοια Σελ. 753
2. Νομική φύση Σελ. 753
3. Προϋποθέσεις Σελ. 754
4. Βάρος απόδειξης Σελ. 755
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 756
'Αρθρο 428 - Πράγμα μη καταθέσιμο Σελ. 757
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 757
1. Περιεχόμενο Σελ. 757
2. Προϋποθέσεις Σελ. 757
3. Δημόσια κατάθεση του πλειστηριάσματος Σελ. 758
'Αρθρο 429 Σελ. 760
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 760
1. Περιεχόμενο Σελ. 760
2. Προϋποθέσεις Σελ. 760
3. Αποτέλεσμα Σελ. 761
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 761
'Αρθρο 430 - Πώς γίνεται η κατάθεση Σελ. 762
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 762
1. Διαδικασία κατάθεσης Σελ. 762
2. Γνωστοποίηση της κατάθεσης Σελ. 763
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 763
'Αρθρο 431 - Αποτελέσματα της κατάθεσης Σελ. 764
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 764
1. Αποτέλεσμα της δημόσιας κατάθεσης Σελ. 764
2. Περαιτέρω συνέπειες Σελ. 764
3. Κίνδυνος του κατατεθέντος Σελ. 765
4. Δικαίωμα του δανειστή Σελ. 765
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 765
'Αρθρο 432 - Απαίτηση του αντικειμένου της κατάθεσης Σελ. 767
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 767
1. Απαίτηση του κατατεθέντος Σελ. 767
2. Αποδοχή ή μη της κατάθεσης από το δανειστή Σελ. 767
3. Διατυπώσεις απόδοσης Σελ. 768
4. Κατάθεση υπό αίρεση Σελ. 768
'Αρθρο 433 - Ανάληψη από τον οφειλέτη Σελ. 770
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 770
1. Το δικαίωμα ανάκλησης του κατατεθέντος Σελ. 770
2. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος Σελ. 771
3. Αποκλεισμός του δικαιώματος ανάκλησης Σελ. 771
4. Συνέπειες ανάκλησης Σελ. 772
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 772
'Αρθρο 434 - 'Αλλες περιπτώσεις κατάθεσης Σελ. 773
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 773
1. Περιεχόμενο Σελ. 773
2. Περιπτώσεις που εξομοιώνονται με την υπερημερία δανειστή Σελ. 773
3. Δημόσια κατάθεση Σελ. 774
4. Εκποίηση του οφειλομένου Σελ. 774
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 775
'Αρθρο 435 - Έξοδα της κατάθεσης Σελ. 776
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 776
1. Γενικά Σελ. 776
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 776
3. Έξοδα που βαρύνουν το δανειστή Σελ. 776
'Αρθρο 436 - Ανανέωση Σελ. 777
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 777
1. Έννοια ανανεώσεως - Πρακτική αξία Σελ. 777
2. Διάκριση από συγγενείς έννοιες Σελ. 778
3. Προϋποθέσεις Σελ. 778
4. Τύπος ανανέωσης Σελ. 781
5. Συνέπειες ανανέωσης Σελ. 781
6. Ενοχή εις ολόκληρον Σελ. 782
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 782
'Αρθρο 437 - Σε περίπτωση ενοχής άκυρης ή ακυρώσιμης Σελ. 784
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 784
1. Γενικά Σελ. 784
2. Παλαιά ενοχή άκυρη Σελ. 784
3. Παλαιά ενοχή ακυρώσιμη Σελ. 785
4. Ειδικά θέματα Σελ. 785
'Αρθρο 438 - Σκοπός ανανέωσης Σελ. 786
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 786
1. Σκοπός ανανέωσης Σελ. 786
2. Τύπος Σελ. 787
3. Αξιόγραφα Σελ. 787
4. Αλληλόχρεος λογαριασμός Σελ. 787
5. Βάρος απόδειξης Σελ. 787
6. Αποκλεισμός σκοπού Σελ. 787
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 787
'Αρθρο 439 - Ασφάλειες της παλαιάς ενοχής Σελ. 789
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 789
1. Απόσβεση ασφαλειών Σελ. 789
2. Συναίνεση Σελ. 790
3. Μεταβολή όρων ενυπόθηκης απαίτησης Σελ. 790
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 790
'Αρθρο 440 - Συμψηφισμός Σελ. 792
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 792
1. Έννοια-Είδη Σελ. 792
2. Δικαιολογητικός λόγος ρυθμίσεως Σελ. 793
3. Διάκριση από συγγενείς έννοιες Σελ. 793
4. Μονομερής συμψηφισμός-Προϋποθέσεις Σελ. 793
5. Συμβατικός συμψηφισμός-Προϋποθέσεις Σελ. 796
6. Συμψηφισμός κατά του Δημοσίου Σελ. 797
7. Δικηγορική αμοιβή Σελ. 798
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 798
'Αρθρο 441 - Πρόταση συμψηφισμού Σελ. 802
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 802
1. Γενικά Σελ. 802
2. Επίκληση του συμψηφισμού Σελ. 802
3. Δικαιοπρακτική ικανότητα Σελ. 803
4. Ανάκληση του συμψηφισμού Σελ. 803
5. Αναδρομικότητα του συμψηφισμού Σελ. 803
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 804
'Αρθρο 442 Σελ. 808
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 808
1. Δικαστικός συμψηφισμός-Γενικά Σελ. 808
2. Φύση ενστάσεως συμψηφισμού Σελ. 808
3. Προϋποθέσεις Σελ. 809
4. Συνέπειες ενστάσεως συμψηφισμού Σελ. 810
5. Σχέση ενστάσεως συμψηφισμού-ανταγωγής Σελ. 810
6. Ένσταση εξοφλήσεως Σελ. 810
7. Δικονομικά Σελ. 811
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 813
'Αρθρο 443 - Ανταπαίτηση που έχει παραγραφεί Σελ. 816
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 816
1. Παραγραμμένη ανταπαίτηση Σελ. 816
2. Προϋποθέσεις πρότασης συμψηφισμού Σελ. 816
3. Πάροδος αποσβεστικής προθεσμίας Σελ. 817
4. Δημόσιο Σελ. 817
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 817
'Αρθρο 444 - Συμψηφισμός με αίρεση ή προθεσμία Σελ. 818
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 818
1. Γενικά Σελ. 818
2. Έννοια αιρέσεως Σελ. 818
3. Δικαιολογητικός λόγος ρυθμίσεως Σελ. 819
4. Διαλυτική αίρεση ή προθεσμία Σελ. 819
5. Επιτρεπτό αιρέσεως ή προθεσμίας Σελ. 819
6. Επικουρικός συμψηφισμός σε δίκη Σελ. 819
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 820
'Αρθρο 445 - Χαριστική προθεσμία Σελ. 821
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 821
1. Έννοια χαριστικής προθεσμίας Σελ. 821
2. Προϋποθέσεις Σελ. 821
'Αρθρο 446 - Παροχές σε διαφορετικό τόπο Σελ. 822
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 822
1. Γενικά Σελ. 822
2. Υποχρέωση αποζημίωσης Σελ. 822
3. Έκταση αποζημίωσης Σελ. 823
'Αρθρο 447 - Συμψηφισμός από απαίτηση άλλου Σελ. 824
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 824
1. Γενικά Σελ. 824
2. Πρόταση συμψηφισμού εξ ιδίου δικαίου Σελ. 825
3. Ο πρωτοφειλέτης ειδικότερα Σελ. 825
4. Ένσταση διζήσεως Σελ. 825
5. Περισσότεροι συνεγγυητές Σελ. 825
6. Έκταση εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 826
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 826
'Αρθρο 448 - Συμψηφισμός κατά του εκδοχέα Σελ. 827
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 827
1. Γενικά Σελ. 827
2. Σκοπός της διατάξεως Σελ. 827
3. Πεδίο εφαρμογής της διατάξεως Σελ. 828
4. Η εκχωρούμενη ανταπαίτηση Σελ. 828
5. Ενεχύραση απαίτησης Σελ. 828
6. Επικαρπία Σελ. 829
'Αρθρο 449 - Συμψηφισμός σε περίπτωση κατάσχεσης Σελ. 830
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 830
1. Γενικά Σελ. 830
2. Δικαιολογητικός λόγος ρυθμίσεως Σελ. 830
3. Ενέργεια του συμψηφισμού Σελ. 831
4. Περί απαιτήσεως Σελ. 831
5. Απαράδεκτο συμψηφισμού Σελ. 832
6. Πρόταση του συμψηφισμού Σελ. 832
7. Πτώχευση Σελ. 832
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 833
'Αρθρο 450 - Απαράδεκτο του συμψηφισμού Σελ. 834
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 834
1. Συμψηφισμός με απαίτηση από αδίκημα Σελ. 834
2. Παραίτηση από τον συμψηφισμό Σελ. 836
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 837
'Αρθρο 451 Σελ. 838
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 838
1. Γενικά Σελ. 838
2. Απαράδεκτο συμψηφισμού Σελ. 838
3. Πτώχευση Σελ. 839
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 840
'Αρθρο 452 - Συμψηφισμός σε περίπτωση περισσότερων χρεών Σελ. 841
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 841
1. Περισσότερα χρέη του οφειλέτη Σελ. 841
2. Δικαίωμα εναντίωσης του δανειστή Σελ. 842
3. Περισσότερες ανταπαιτήσεις του οφειλέτη Σελ. 842
4. Κρίσιμος χρόνος Σελ. 842
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 842
'Αρθρο 453 - Σύγχυση Σελ. 843
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 843
1. Έννοια - Προϋποθέσεις Σελ. 843
2. Αποτελέσματα Σελ. 843
3. Αναβίωση της ενοχής Σελ. 844
'Αρθρο 454 - 'Αφεση χρέους Σελ. 845
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 845
1. Περιεχόμενο Σελ. 845
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 847
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 
Εκχώρηση 
'Αρθρο 455 - Έννοια Σελ. 852
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 852
1. Γενικά Σελ. 852
2. Η εκ του νόμου εκχώρηση Σελ. 853
3. Νομική φύση της σύμβασης Σελ. 854
4. Τύπος της σύμβασης εκχώρησης Σελ. 855
5. Συμβαλλόμενα μέρη Σελ. 856
6. Εκχώρηση εν λευκώ Σελ. 856
7. Αντικείμενο της σύμβασης εκχώρησης Σελ. 857
8. Ελαττώματα της σύμβασης εκχώρησης Σελ. 860
9. Αποτελέσματα της σύμβασης εκχώρησης Σελ. 860
10. Καταπιστευτική εκχώρηση Σελ. 861
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 863
'Αρθρο 456 - Παράδοση αποδεικτικών Σελ. 869
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 869
1. Στοιχεία της διάταξης Σελ. 869
2. Προϋποθέσεις της διάταξης Σελ. 870
3. Παράβαση της υποχρέωσης Σελ. 871
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 871
'Αρθρο 457 - Δημόσιο έγγραφο με αίτηση Σελ. 872
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 872
1. Σκοπός της διάταξης Σελ. 872
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης Σελ. 872
3. Παραγραφή Σελ. 873
4. Έξοδα Σελ. 873
5. Εκ του νόμου εκχώρηση Σελ. 873
6. Αθέτηση της υποχρέωσης Σελ. 873
'Αρθρο 458 - Μεταβίβαση παρεπόμενων δικαιωμάτων Σελ. 874
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 874
1. Χαρακτήρας της διάταξης Σελ. 874
2. Έννοια των παρεπόμενων δικαιωμάτων Σελ. 874
3. Προνόμια Σελ. 876
4. Τρόπος μεταβίβασης Σελ. 876
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 877
'Αρθρο 459 Σελ. 879
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 879
1. Χαρακτήρας της διάταξης Σελ. 879
2. Περιεχόμενο της σύμβασης Σελ. 879
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 880
'Αρθρο 460 - Αναγγελία Σελ. 881
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 881
1. Χρόνος κτήσης της απαίτησης Σελ. 881
2. Έννοια των τρίτων Σελ. 882
3. Φύση αναγγελίας Σελ. 883
4. Τύπος αναγγελία Σελ. 883
5. Αποτελέσματα της αναγγελίας Σελ. 884
6. Δικονομικά Σελ. 885
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 885
'Αρθρο 461 - Καταβολή πριν από την αναγγελία Σελ. 889
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 889
1. Προϋποθέσεις της διάταξης Σελ. 889
2. Εκ του νόμου εκχώρηση Σελ. 890
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 890
'Αρθρο 462 - Υποχρεώσεις του οφειλέτη προς τον εκδοχέα Σελ. 891
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 891
1. Εισαγωγή Σελ. 891
2. Έκταση της διάταξης Σελ. 891
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 892
'Αρθρο 463 - Ενστάσεις κατά του εκδοχέα Σελ. 894
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 894
1. Γενικά Σελ. 894
2. Ενστάσεις Σελ. 895
3. Διαπλαστικά δικαιώματα Σελ. 896
4. Συμψηφισμός Σελ. 897
5. Συνέπειες Σελ. 898
6. Φύση της διάταξης Σελ. 898
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 899
'Αρθρο 464 - Απαιτήσεις ανεκχώρητες Σελ. 901
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 901
1. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης Σελ. 901
2. Εξαιρέσεις Σελ. 902
3. Φύση της διάταξης Σελ. 902
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 903
'Αρθρο 465 Σελ. 904
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 904
1. Ρυθμιστικό πεδίο Σελ. 904
2. Περιπτωσιολογία Σελ. 904
3. Παράβαση του ανεκχώρητου της απαίτησης Σελ. 905
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 906
'Αρθρο 466 Σελ. 907
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 907
1. Κατάρτιση και περιεχόμενο της συμφωνίας Σελ. 907
2. Έγγραφο που δεν περιέχει τον όρο του ανεκχώρητου Σελ. 908
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 909
'Αρθρο 467 - Ευθύνη του εκχωρητή Σελ. 910
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 910
1. Προϋποθέσεις της διάταξης Σελ. 910
2. Συνέπειες Σελ. 911
3. Δικονομικά Σελ. 911
4. Ελαττώματα της κύριας σύμβασης Σελ. 911
5. Φύση της διάταξης Σελ. 912
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 912
'Αρθρο 468 Σελ. 914
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 914
1. Πεδίο εφαρμογής της διάταξης Σελ. 914
2. Συνέπειες Σελ. 915
3. Δικονομικά Σελ. 915
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 915
'Αρθρο 469 Σελ. 916
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 916
1. Εφαρμογή διατάξεων Σελ. 916
2. Ευθύνη του εκχωρητή Σελ. 917
3. Πολυπρόσωπη ενοχή Σελ. 917
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 917
'Αρθρο 470 - Μεταβίβαση άλλων δικαιωμάτων Σελ. 918
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 918
1. Πεδίο εφαρμογής της διάταξης Σελ. 918
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 
Αναδοχή χρέους 
'Αρθρο 471 - Έννοια Σελ. 920
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 920
1. Ορισμός και φύση της αναδοχής χρέους Σελ. 920
2. Σύναψη της σύμβασης Σελ. 921
3. Αιτία της σύμβασης Σελ. 923
4. Το αναδεχόμενο χρέος Σελ. 924
5. Τύπος της σύμβασης Σελ. 925
6. Συνέπειες της στερητικής αναδοχής Σελ. 925
7. Ελαττώματα της σύμβασης αναδοχής Σελ. 926
8. Δικονομικά Σελ. 927
9. Μεταβίβαση ενοχής Σελ. 927
10. Η εξουσιοδότηση προς ανάληψη υποχρέωσης Σελ. 930
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 931
'Αρθρο 472 - Υποχρεώσεις του αναδοχέα Σελ. 933
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 933
1. Εισαγωγικά Σελ. 933
2. Τόπος εκπλήρωσης της παροχής Σελ. 933
3. Μεταβίβαση παρεπόμενων υποχρεώσεων Σελ. 934
4. Κρίσιμος χρόνος Σελ. 934
5. Χαρακτήρας της ρύθμισης Σελ. 934
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 935
'Αρθρο 473 - Ενστάσεις του αναδοχέα Σελ. 936
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 936
1. Εισαγωγικά Σελ. 936
2. Ενστάσεις που αφορούν το αναλαμβανόμενο χρέος Σελ. 936
3. Διαπλαστικά δικαιώματα Σελ. 937
4. Η ένσταση συμψηφισμού Σελ. 938
5. Ενστάσεις που αφορούν στη σύμβαση αναδοχής και τις σχέσεις δανειστή και νέου οφειλέτη Σελ. 938
6. Ενστάσεις από τις σχέσεις δανειστή και νέου οφειλέτη Σελ. 939
7. Φύση της ρύθμισης Σελ. 939
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 939
'Αρθρο 474 Σελ. 940
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 940
1. Το αναιτιώδες της σύμβασης αναδοχής Σελ. 940
2. Αποτελέσματα Σελ. 941
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 941
'Αρθρο 475 - Δικαιώματα παρεπόμενα στην απαίτηση Σελ. 942
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 942
1. Εισαγωγικά Σελ. 942
2. Έννοια παρεπόμενων δικαιωμάτων Σελ. 942
3. Ασφάλειες και προνόμια Σελ. 943
'Αρθρο 476 - Εκποίηση ενυποθήκου και αναδοχή Σελ. 945
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 945
1. Εισαγωγικά Σελ. 945
2. Στοιχεία της διάταξης Σελ. 946
3. Συνέπειες Σελ. 949
4. Χαρακτήρας της ρύθμισης Σελ. 949
5. Δικονομικά Σελ. 949
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 950
'Αρθρο 477 - Σωρευτική αναδοχή Σελ. 951
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 951
1. Έννοια της σωρευτικής αναδοχής Σελ. 951
2. Ίδρυση της σωρευτικής αναδοχής Σελ. 951
3. Νομική φύση Σελ. 953
4. Τύπος Σελ. 953
5. Φύση διάταξης Σελ. 953
6. Συνέπειες Σελ. 953
7. Σχέση της σωρευτικής αναδοχής με άλλες συγγενείς έννοιες Σελ. 955
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 957
'Αρθρο 478 - Υπόσχεση τρίτου προς τον οφειλέτη Σελ. 961
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 961
1. Έννοια Σελ. 961
2. Σύναψη της σύμβασης Σελ. 961
3. Φύση της σύμβασης Σελ. 962
4. Αποτελέσματα της σύμβασης Σελ. 963
5. Σχέση υποσχέσεως τρίτου με άλλες συγγενείς έννοιες Σελ. 965
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 965
'Αρθρο 479 - Σε περίπτωση μεταβίβασης ομάδας περιουσίας Σελ. 968
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 969
1. Εισαγωγικά Σελ. 969
2. Στοιχεία της διάταξης Σελ. 970
3. Συνέπειες Σελ. 976
4. Χαρακτήρας της ρύθμισης Σελ. 978
5. Σχέση της διάταξης με άλλα ένδικα βοηθήματα Σελ. 978
6. Δικονομικά Σελ. 979
7. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 980
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 981
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ 
Ενοχή εις ολόκληρον 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 988
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 988
1. Οι πολυπρόσωπες ενοχές-Έννοια Σελ. 988
2. Κυριότερες μορφές πολυπρόσωπων ενοχών Σελ. 989
3. Η ρύθμιση των πολυπρόσωπων ενοχών στον ΑΚ Σελ. 990
4. 'Αλλες μορφές πολυπρόσωπων ενοχών Σελ. 991
5. Ενότητα της πολυπρόσωπης ενοχής Σελ. 992
6. Δομή της πολυπρόσωπης ενοχής - διάκριση εξωτερικών και εσωτερικών σχέσεων και προβλήματα που ανακύπτουν Σελ. 992
7. Ενδοτικός χαρακτήρας των ρυθμίσεων Σελ. 993
'Αρθρο 480 - Σε περίπτωση αμφιβολίας η ενοχή δεν είναι εις ολόκληρον Σελ. 995
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 995
1. Διηρημένη ενοχή-Έννοια και μορφές Σελ. 995
2. Διαιρετή και αδιαίρετη παροχή Σελ. 996
3. Χαρακτηριστικά και λειτουργία της διηρημένης ενοχής Σελ. 999
4. Οι ερμηνευτικοί κανόνες της ΑΚ 480 Σελ. 1001
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 1002
'Αρθρα: 481 (Παθητική ενοχή εις ολόκληρον), 482 (Δικαίωμα του δανειστή) Σελ. 1006
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 1007
1. Παθητική ενοχή εις ολόκληρον-Έννοια Σελ. 1007
2. Χαρακτηριστικά και λειτουργία της οφειλής εις ολόκληρον Σελ. 1008
3. Η «νόθος οφειλή εις ολόκληρον» Σελ. 1013
4. Η σωρευτική ενοχική σχέση Σελ. 1015
5. Σημασία της οφειλής εις ολόκληρον - Η διάκριση εξωτερικών και εσωτερικών σχέσεων Σελ. 1016
6. Γενεσιουργοί λόγοι - Περιπτώσεις οφειλής εις ολόκληρον Σελ. 1017
7. Ενδοτικό δίκαιο Σελ. 1020
8. Δικονομικά Σελ. 1021
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 481 Σελ. 1022
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 482 Σελ. 1029
'Αρθρα: 483 (Γεγονότα που ενεργούν αντικειμενικά), 484 ('Αφεση χρέους), 485 (Υπερημερία του δανειστή) Σελ. 1030
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 1030
1. Αντικειμενική ενέργεια των ελαφρυντικών γεγονότων- Έννοια και δικαιολόγηση Σελ. 1031
2. Γεγονότα με απόλυτη αντικειμενική ενέργεια Σελ. 1032
3. Γεγονότα με σχετική αντικειμενική ενέργεια Σελ. 1035
4. 'Αλλα γεγονότα Σελ. 1037
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 483 Σελ. 1038
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 485 Σελ. 1039
'Αρθρο 486 - Γεγονότα που ενεργούν υποκειμενικά Σελ. 1041
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 1041
1. Υποκειμενική ενέργεια των επιβαρυντικών γεγονότων- Έννοια και δικαιολόγηση Σελ. 1041
2. Γεγονότα με υποκειμενική ενέργεια Σελ. 1043
3. 'Αλλα γεγονότα Σελ. 1048
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 1049
'Αρθρα: 487 (Αναγωγή μεταξύ των συνοφειλετών), 488 (Υποκατάσταση) Σελ. 1052
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 1053
1. Εσωτερικές σχέσεις και δικαίωμα αναγωγής Σελ. 1053
2. Δικαιολόγηση του δικαιώματος αναγωγής Σελ. 1054
3. Γενεσιουργοί λόγοι της εσωτερικής σχέσης Σελ. 1055
4. Αυτοτέλεια της εσωτερικής σχέσης - Διαφορές με την εξωτερική Σελ. 1055
5. Προϋποθέσεις του δικαιώματος αναγωγής Σελ. 1057
6. Αναλογία επιβάρυνσης κάθε συνοφειλέτη Σελ. 1060
7. Αναπληρωτική αναγωγή Σελ. 1063
8. Υποκατάσταση Σελ. 1063
9. Δικονομικά - Βάρος απόδειξης Σελ. 1065
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 487 Σελ. 1066
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 488 Σελ. 1066
'Αρθρα: 489 (Ενεργητική ενοχή εις ολόκληρον), 490 (Δικαίωμα του οφειλέτη) Σελ. 1067
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 1067
1. Ενεργητική ενοχή εις ολόκληρον - Έννοια Σελ. 1068
2. Χαρακτηριστικά και λειτουργία της απαίτησης εις ολόκληρον Σελ. 1068
3. Σημασία της απαίτησης εις ολόκληρον - Διάκριση εξωτερικών και εσωτερικών σχέσεων Σελ. 1071
4. Γενεσιουργοί λόγοι και περιπτώσεις απαίτησης εις ολόκληρον Σελ. 1072
5. Διάκριση απαίτησης εις ολόκληρον από άλλες μορφές ενοχών Σελ. 1073
6. Ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός Σελ. 1074
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 1075
'Αρθρο 491 - Γεγονότα που ενεργούν αντικειμενικά Σελ. 1076
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 1076
1. Αντικειμενική ενέργεια - Έννοια και δικαιολόγηση Σελ. 1076
2. Γεγονότα με απόλυτη αντικειμενική ενέργεια Σελ. 1077
3. Γεγονότα με σχετική αντικειμενική ενέργεια Σελ. 1079
'Αρθρο 492 - Γεγονότα που ενεργούν υποκειμενικά Σελ. 1080
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 1080
1. Υποκειμενική ενέργεια Σελ. 1080
2. Γεγονότα με υποκειμενική ενέργεια Σελ. 1082
'Αρθρο 493 - Αναγωγή μεταξύ των δανειστών Σελ. 1085
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 1085
1. Αναγωγή επί απαίτησης εις ολόκληρον - Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 1085
2. Αυτοτέλεια της εσωτερικής σχέσης Σελ. 1086
3. Προϋποθέσεις του δικαιώματος αναγωγής Σελ. 1087
4. Γενεσιουργοί λόγοι της εσωτερικής σχέσης - Αναλογία συμμετοχής στην παροχή Σελ. 1088
5. Ειδικότερα ζητήματα Σελ. 1089
'Αρθρο 494 - Αδιαίρετη παροχή Σελ. 1091
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 1091
1. Αδιαίρετη ενοχή - Εισαγωγικές παρατηρήσεις στις ΑΚ 494 και 495 Σελ. 1091
2. Ρύθμιση της αδιαίρετης απαίτησης και οφειλής στον ΑΚ Σελ. 1093
3. Νομική φύση της ΑΚ 494 § 1 Σελ. 1094
4. Λειτουργία της αδιαίρετης οφειλής Σελ. 1095
5. Η κοινή ενοχή Σελ. 1097
6. Δικονομικά Σελ. 1100
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 1101
'Αρθρο 495 Σελ. 1102
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Σελ. 1102
1. Ενεργητική αδιαίρετη ενοχή - Εισαγωγικές παρατηρήσεις στην ΑΚ 495 Σελ. 1102
2. Θεμελίωση της αδιαίρετης απαίτησης - Ο ερμηνευτικός κανόνας της ΑΚ 495 § 1 Σελ. 1103
3. Λειτουργία της αδιαίρετης απαίτησης Σελ. 1104
4. Περιπτωσιολογία Σελ. 1107
5. Κοινή απαίτηση Σελ. 1108
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 1110
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 1111
Back to Top