ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - Οικογενειακό - 8Β Τόμος


Ερμηνεία-Σχόλια-Νομολογία [άρθρα 1485-1694]

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 25.9€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 74,00 € Ειδική Τιμή 62,90 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12964
Καράκωστας Ι.
Βούλγαρη Κ., Γιαννακόπουλος Η., Πανόπουλος Κ., Πεδιαδίτη Ε., Τριάντος Ν., Τροκάνας Θ., Τσίρου Σ., Χατζηκωνσταντή Σ.
Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος της σειράς (8Β), πραγματεύεται τα άρθρα 1485 έως και 1694 του Οικογενειακού Δικαίου του Αστικού Κώδικα. Ειδικότερα περιέχει τις εξής ενότητες του Οικογενειακού: διατροφή από το νόμο (άρθρα 1485-1504), σχέσεις γονέων και τέκνων (άρθρα 1505-1541), υιοθεσία (άρθρα 1542-1588), επιτροπεία ανηλίκου (άρθρα 1589-1654), αναδοχή ανηλίκου (άρθρα 1655-1665), δικαστική συμπαράσταση (άρθρα 1666-1688) και δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων (άρθρα 1689-1694). Ακολουθώντας τη δομή του Αστικού Κώδικα, μετά την παράθεση του οικείου άρθρου, παρατίθεται πλήρης βιβλιογραφία και αρθρογραφία, ερμηνεία - σχολιασμός των διατάξεων κατά τρόπο ευσύνοπτο και σαφή και, τέλος, οικεία νομολογία τόσο των δικαστηρίων ουσίας, όσο και του Αρείου Πάγου. Το έργο «ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - Οικογενειακό» συμπληρώνεται με ένα παράρτημα, που περιλαμβάνει το Ν 3719/2008, για το Σύμφωνο συμβίωσης και το Ν 3305/2005, για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, καθώς και αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια, τα οποία διευκολύνουν τον αναγνώστη στην αναζήτηση του υπό έρευνα ζητήματος. Αποτελεί την πιο σύγχρονη ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αλλά και την πιο επίκαιρη, αφού είναι ενημερωμένη μέχρι και το Ν 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012) για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής.

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 
'Αρθρο 1485 - Μεταξύ ανιόντων και κατιόντων 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 3
1. Νομοθετικό πεδίο εφαρμογής των ΑΚ 1485-1504Σελ. 3
2. Έννοια διατροφήςΣελ. 4
3. Είδη διατροφήςΣελ. 7
4. Νομική φύση της διατροφήςΣελ. 8
5. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 9
6. Διεθνής προστασία διατροφήςΣελ. 12
7. Συγγενείς με την διατροφή έννοιεςΣελ. 13
8. Υπόχρεοι και δικαιούχοι διατροφήςΣελ. 15
9. Διατροφή και ελεύθερη ένωσηΣελ. 18
10. Διατροφή και ΣαρίαΣελ. 31
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 32
'Αρθρο 1486 - Όροι διατροφής 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 41
1. Γενικές προϋποθέσεις διατροφής ανιόντος ή κατιόντοςΣελ. 41
2. Το δικαίωμα διατροφής του ανήλικου τέκνουΣελ. 47
3. Το δικαίωμα διατροφής του ενηλίκου τέκνουΣελ. 51
4. Δικαίωμα και υποχρέωση διατροφής του συμπαραστατούμενουΣελ. 53
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 54
'Αρθρο 1487 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 58
1. Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1487 ΑΚΣελ. 58
2. Η αδυναμία παροχής διατροφήςΣελ. 59
3. Η υποχρέωση διατροφής ανηλίκου τέκνουΣελ. 64
4. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 65
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 66
'Αρθρο 1488 - Σειρά των υποχρέων 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 69
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 69
2. Η σειρά των υποχρέων κατιόντωνΣελ. 70
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 74
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 75
'Αρθρο 1489 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 77
1. Νομοθετικός σκοπός του άρθρου 1489 ΑΚΣελ. 77
2. Η σειρά των υπόχρεων ανιόντωνΣελ. 78
3. Η από κοινού υποχρέωση των γονέων να διατρέφουν το τέκνο τουςΣελ. 80
4. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 85
5. Διαχρονικό δίκαιοΣελ. 88
6. Παραδείγματα εφαρμογής των διατάξεων περί σειράς των υπόχρεων διατροφήςΣελ. 89
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 91
'Αρθρο 1490 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 98
1. Νομοθετικός σκοπός του άρθρου 1490 ΑΚΣελ. 98
2. Η μετακύλιση της υποχρέωσης διατροφής κατ' άρθρο 1490 παρ. 1 ΑΚΣελ. 99
3. Η υποκατάσταση στα δικαιώματα του προσώπου που έλαβε διατροφή άρθρο 1490 παρ. 2 ΑΚΣελ. 106
4. Οι περιπτώσεις καταβολής διατροφής υπό προσώπων μη συμπεριλαμβανομένων σε αυτά του άρθρου 1490 ΑΚΣελ. 108
5. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 109
6. Εφαρμογή του άρθρου 1490 ΑΚ σε πρακτικά παραδείγματαΣελ. 110
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 112
'Αρθρο 1491 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 115
1. Νομοθετικός σκοπός του άρθρου 1491 ΑΚΣελ. 115
2. Δικαίωμα διατροφής του έγγαμου κατά ανιόντων ή κατιόντων αυτούΣελ. 117
3. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 123
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 124
'Αρθρο 1492 - Σειρά των δικαιούχων 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 127
1. Νομοθετικός σκοπός του άρθρου 1492 ΑΚΣελ. 127
2. Σειρά των δικαιούχωνΣελ. 128
3. Προϋποθέσεις προήγησης ή συμπόρευσηςΣελ. 129
4. Προήγηση στην σειρά των δικαιούχωνΣελ. 131
5. Συμπόρευση δικαιούχωνΣελ. 133
6. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 135
7. Πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής του άρθρου 1492 ΑΚΣελ. 137
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 138
'Αρθρο 1493 - Μέτρο και περιεχόμενο της διατροφής 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 142
1. Νομοθετικός σκοπός του άρθρου 1493 ΑΚΣελ. 142
2. Έκταση εφαρμογής του άρθρου 1493 ΑΚΣελ. 142
3. Έννοια ανάλογης διατροφήςΣελ. 143
4. Μέτρο της διατροφήςΣελ. 144
5. Περιεχόμενο της διατροφήςΣελ. 149
6. Η ανάλογη διατροφή ανήλικου δικαιούχουΣελ. 153
7. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 157
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 161
'Αρθρο 1494 - Μεταβολή των όρων 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 164
1. Νομοθετικός σκοπός του άρθρου 1494 ΑΚΣελ. 164
2. Έκταση του δικαιώματος εφαρμογής του άρθρου 1494 ΑΚΣελ. 167
3. Οι προϋποθέσεις μεταρρύθμισης της απόφασης περί διατροφήςΣελ. 170
4. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 173
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 175
'Αρθρο 1495 - Ελαττωμένη διατροφή 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 178
1. Νομοθετικός σκοπός του άρθρου 1495 ΑΚΣελ. 178
2. Έκταση εφαρμογής του άρθρου 1495 ΑΚΣελ. 179
3. Έννοια στοιχειώδους διατροφήςΣελ. 182
4. Μέτρο και περιεχόμενο στοιχειώδους διατροφήςΣελ. 183
5. Περιπτώσεις περιορισμού του δικαιούχου σε στοιχειώδη διατροφήΣελ. 184
6. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 188
7. Πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής του άρθρου 1495 ΑΚΣελ. 190
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 191
'Αρθρο 1496 - Χρόνος και τρόπος καταβολής 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 195
1. Νομοθετικός σκοπός του άρθρου 1496 ΑΚΣελ. 195
2. Έκταση εφαρμογής του άρθρου 1496 ΑΚΣελ. 196
3. Χρόνος καταβολήςΣελ. 197
4. Τρόπος καταβολήςΣελ. 199
5. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 204
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 205
'Αρθρο 1497 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 207
1. Νομοθετικός σκοπός του άρθρου 1497 ΑΚΣελ. 207
2. Έκταση εφαρμογήςΣελ. 208
3. Καθορισμός του χρόνου και του τρόπου διατροφής του άγαμου ανήλικου τέκνου από τους γονείς τουΣελ. 209
4. Δικαστική αλλαγή του χρόνου και του τρόπου καταβολής της διατροφής από το άγαμο ανήλικο τέκνοΣελ. 213
5. Σύγκριση του άρθρου 1497 με το εδ. β' του άρθρου 1496Σελ. 214
6. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 214
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 215
'Αρθρο 1498 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 218
1. Νομοθετικός σκοπός του άρθρου 1498 ΑΚΣελ. 218
2. Έκταση εφαρμογής του άρθρου 1498 ΑΚΣελ. 219
3. Έννοια της υπερημερίαςΣελ. 220
4. Έννοια της όχλησηςΣελ. 222
5. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 226
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 227
'Αρθρο 1499 - Παραίτηση 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 230
1. Νομοθετικός σκοπός του άρθρου 1499 ΑΚΣελ. 230
2. Έκταση εφαρμογής του άρθρου 1499 ΑΚΣελ. 231
3. Παραίτηση από το δικαίωμα διατροφήςΣελ. 232
4. Χρονικά όρια προκαταβολής της διατροφήςΣελ. 237
5. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 239
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 239
'Αρθρο 1500 - Απόσβεση 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 243
1. Νομοθετικός σκοπός του άρθρου 1500 ΑΚΣελ. 243
2. Έκταση εφαρμογής του άρθρου 1500 ΑΚΣελ. 244
3. Απόσβεση της διατροφικής αξιώσεως με τον θάνατοΣελ. 245
4. Μη απόσβεση της διατροφικής αξιώσεως για το παρελθόνΣελ. 246
5. Παραγραφή της διατροφικής αξιώσεωςΣελ. 247
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 248
'Αρθρο 1501 - [Δικαστική συμπαράσταση] 
Καταργήθηκε με το άρθρο 25 του Ν 2447/1996Σελ. 249
'Αρθρο 1502 - Προσωρινή επιδίκαση διατροφής 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 250
1. Νομοθετικός σκοπός του άρθρου 1502 ΑΚΣελ. 250
2. Έκταση εφαρμογής του άρθρου 1502 ΑΚΣελ. 251
3. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1502 ΑΚΣελ. 251
4. Ειδικές περιπτώσειςΣελ. 254
5. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 257
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 259
'Αρθρο 1503 - Δαπάνες τοκετού και διατροφή της άγαμης μητέρας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 262
1. Νομοθετικός σκοπός του άρθρου 1503 ΑΚΣελ. 262
2. Έκταση εφαρμογής του άρθρου 1503 ΑΚΣελ. 263
3. Νομική φύση των αξιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 1503 ΑΚΣελ. 264
4. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1503 ΑΚΣελ. 266
5. Ειδικά ζητήματαΣελ. 275
6. Παραγραφή αξιώσεωνΣελ. 279
7. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 282
8. Ποινική προστασίαΣελ. 285
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 287
'Αρθρο 1504 - Διατροφή μεταξύ αδελφών 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 249
1. Νομοθετικός σκοπός του άρθρου 1504 ΑΚΣελ. 290
2. Η αδελφική σχέσηΣελ. 292
3. Η σειρά των υποχρέων και δικαιούχωνΣελ. 294
4. Προϋποθέσεις διατροφής αδελφούΣελ. 298
5. Μέτρο και περιεχόμενο διατροφής αδελφούΣελ. 301
6. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 304
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 305
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ 
'Αρθρο 1505 - Επώνυμο των τέκνων 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 308
1. Σκοπός της ρύθμισηςΣελ. 308
2. Φύση της διάταξης Σελ. 308
3. Η δήλωση των γονέων. Ελαττώματα βούλησηςΣελ. 309
4. Η δήλωση των γονέων. Τρόπος δήλωσηςΣελ. 310
5. Το επώνυμο του τέκνουΣελ. 312
6. Διαφωνία των μελλονύμφων ως προς το επώνυμο του τέκνουΣελ. 312
7. Μεταβολή του επωνύμου του τέκνουΣελ. 313
8. Μεταβολή του επωνύμου των γονέων. Επίπτωση στο επώνυμο του τέκνου Σελ. 314
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 315
'Αρθρο 1506 - Επώνυμο του τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 317
1. Γενικά Σελ. 317
2. Επώνυμο μη αναγνωρισμένου τέκνου Σελ. 318
3. Επιγενόμενος γάμος των γονέων του τέκνου Σελ. 319
4. Εκούσια ή δικαστική αναγνώριση του τέκνου Σελ. 320
5. Το επώνυμο των έκθετων τέκνωνΣελ. 322
6. Η δήλωση στο ληξιαρχείο Σελ. 322
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 322
'Αρθρο 1507 - Αμοιβαία υποχρέωση 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 323
1. Γενικά Σελ. 323
2. Περιεχόμενο της υποχρέωσηςΣελ. 324
3. Η βοήθειαΣελ. 324
4. Η στοργή Σελ. 324
5. O σεβασμόςΣελ. 325
6. Συνέπειες μη εκπλήρωσης της υποχρέωσηςΣελ. 326
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 326
'Αρθρο 1508 - Υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 327
I. Γενικά Σελ. 327
2. Φύση της διάταξης Σελ. 328
3. Φύση της υποχρέωσης Σελ. 328
4. Προϋποθέσεις της υποχρέωσηςΣελ. 328
5. Περιεχόμενο της υποχρέωσηςΣελ. 330
6. Η αξίωση των γονέων για παροχή υπηρεσιώνΣελ. 332
7. Οικονομικές συνέπειεςΣελ. 333
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 334
'Αρθρο 1509 - Παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 335
1. Εισαγωγικά Σελ. 335
2. Η έννοια της γονικής παροχήςΣελ. 336
3. Νομική φύση γονικής παροχής Σελ. 340
4. Τρόπος σύστασης γονικής παροχήςΣελ. 341
5. Τύπος γονικής παροχής Σελ. 342
6. Υπόσχεση γονικής παροχήςΣελ. 342
7. Διάκριση από δωρεάΣελ. 343
8. Γονική παροχή και συμμετοχή στα αποκτήματαΣελ. 344
9. Γονική παροχή και κοινοκτημοσύνη Σελ. 344
10. ΔικονομικάΣελ. 344
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 345
'Αρθρο 1510 - Γονική μέριμνα 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 347
I. Εισαγωγικά Σελ. 347
2. Νομική φύση της γονικής μέριμνας Σελ. 348
3. Έναρξη της γονικής μέριμναςΣελ. 349
4. Φορείς της γονικής μέριμνας Σελ. 350
5. 'Ασκηση της γονικής μέριμναςΣελ. 352
6. Περιεχόμενο γονικής μέριμναςΣελ. 354
7. Παύση της γονικής μέριμναςΣελ. 357
8. Δικονομικά Σελ. 358
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 359
'Αρθρο 1511 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 364
1. Το συμφέρον του τέκνουΣελ. 364
2. Το συμφέρον του τέκνου ως κατευθυντήρια γραμμή της δικαιοδοτικής κρίσης του δικαστηρίουΣελ. 365
3. Δικονομικά Σελ. 370
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 371
'Αρθρο 1512 - Σε περίπτωση διαφωνίας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 375
1. ΓενικάΣελ. 375
2. Προϋποθέσεις προσφυγής στο δικαστήριο Σελ. 376
3. Το συμφέρον του τέκνου ως κριτήριο λήψεως απόφασηςΣελ. 376
4. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 377
5. Περιεχόμενο δικαστικής απόφασης Σελ. 377
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 378
'Αρθρο 1513 - Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 381
'Αρθρο 1514 - Διακοπή της συμβίωσης 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 382
1. ΓενικάΣελ. 382
2. Η άσκηση της γονικής μέριμνας μετά την έκδοση συναινετικού διαζυγίουΣελ. 383
3. Διαφοροποίηση της ΑΚ 1513 με την ΑΚ 1512 Σελ. 384
4. Προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 1513 και 1514 ΑΚ Σελ. 385
5. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 386
6. Ρύθμιση της άσκησης γονικής μέριμναςΣελ. 386
7. Δυνατότητα ανάκλησης της ρυθμίζουσας τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου απόφασηςΣελ. 395
8. Δυνατότητα δικαστικής ρύθμισης της άσκησης της γονικής μέριμνας λόγω λύσης του γάμου ή ακύρωσής του κι ενώ έχει προηγηθεί ρύθμισή της κατ' άρθρο 1514 ΑΚΣελ. 395
9. Ρύμθιση της άσκησης της γονικής μέριμνας σε περίπτωση λύσεως του συμφώνου συμβίωσηςΣελ. 396
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 396
'Αρθρο 1515 - Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 402
1. ΓενικάΣελ. 402
2. Γονική μέριμνα τέκνου που δεν έχει αναγνωριστείΣελ. 402
3. Γονική μέριμνα τέκνου που έχει αναγνωριστείΣελ. 403
4. Δικονομικά Σελ. 406
5. Διαχρονικό δίκαιο Σελ. 407
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 408
'Αρθρο 1516 - Πράξεις από τον ένα γονέα 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 409
1. ΓενικάΣελ. 409
2. Πράξεις του ενός γονέα αναφερόμενες στην άσκηση της γονικής μέριμναςΣελ. 410
3. Αμφισβήτηση της δυνατότητας μονομερούς επιχείρησης της πράξης από τον μη ενεργήσαντα γονέαΣελ. 413
4. Αξιώσεις διατροφής του τέκνου έναντι του γονέα που δεν έχει την επιμέλειά του Σελ. 414
5. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 415
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 416
'Αρθρο 1517 - Σύγκρουση συμφερόντων 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 419
1. ΓενικάΣελ. 419
2. Σύγκρουση συμφερόντων - περιπτώσειςΣελ. 420
3. Προϋποθέσεις διορισμού ειδικού επιτρόπουΣελ. 421
4. Διαδικασία διορισμού ειδικού επιτρόπουΣελ. 422
5. Εξουσία ειδικού επιτρόπουΣελ. 423
6. Συνέπειες εκ της παραλείψεως διορισμού ειδικού επιτρόπουΣελ. 424
7. Προσωρινός ειδικός επίτροποςΣελ. 424
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 425
'Αρθρο 1518 - Επιμέλεια του προσώπου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 428
1. ΕισαγωγικάΣελ. 428
2. Η άσκηση της επιμέλειαςΣελ. 429
3. Οι δαπάνες της επιμέλειαςΣελ. 429
4. Το περιεχόμενο της επιμέλειαςΣελ. 430
5. Η επιμέλεια του έγγαμου ανηλίκουΣελ. 463
6. ΔικονομικάΣελ. 463
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 467
'Αρθρο 1519 - [Δικαστική συμπαράσταση] 
Καταργήθηκε με το άρθρο 25 του Ν 2447/1996Σελ. 476
'Αρθρο 1520 - Προσωπική επικοινωνία 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 478
1. Σκοπός της ρύθμισηςΣελ. 478
2. Η νομική φύση του δικαιώματος επικοινωνίαςΣελ. 479
3. Δικαιούχος του δικαιώματος επικοινωνίας γονέαςΣελ. 481
4. Περιεχόμενο του δικαιώματος επικοινωνίαςΣελ. 482
5. Η ρύθμιση και η άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίαςΣελ. 483
6. Επικοινωνία τέκνου με απώτερους ανιόντεςΣελ. 495
7. Ειδικά η επικοινωνία μεταξύ αδελφώνΣελ. 497
8. Δικονομικά θέματαΣελ. 498
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 503
'Αρθρο 1521 - Περιουσία του τέκνου από διαθήκη ή δωρεά 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 512
1. Σκοπός της ρύθμισηςΣελ. 512
2. Η έννοια του όρου «διοίκηση»Σελ. 513
3. Προέλευση των περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 513
4. Πρόσωπα που προβαίνουν σε περιουσιακή προς το τέκνο διάθεσηΣελ. 514
5. Όρος αποκλεισμούΣελ. 514
6. Έκταση αποκλεισμούΣελ. 515
7. Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η διοίκησηΣελ. 516
8. Δικονομικά θέματαΣελ. 518
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 518
'Αρθρο 1522 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 520
1. Σκοπός της ρύθμισηςΣελ. 520
2. Έκταση και προϋποθέσεις εφαρμογής - Περιεχόμενο του καθοριζόμενου τρόπου διοίκησηςΣελ. 521
3. Δεσμευτικότητα του καθοριζόμενου τρόπου διοίκησης και συνέπειες μη τήρησης αυτούΣελ. 522
4. Παρέκκλιση από τον ορισμένο τρόπο διοίκησηςΣελ. 522
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 523
'Αρθρο 1523 - Διαχειριστικές πράξεις των γονέων. Απογραφή 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 524
1. Σκοπός της ρύθμισηςΣελ. 524
2. Προϋποθέσεις της υποχρέωσης για απογραφήΣελ. 525
3. Έκταση εφαρμογής της υποχρέωσης απογραφήςΣελ. 525
4. Υπόχρεοι για διενέργεια απογραφήςΣελ. 525
5. Διαδικασία απογραφήςΣελ. 526
6. Συνέπειες παράβασης της υποχρέωσης απογραφήςΣελ. 526
'Αρθρο 1524 - Δωρεές 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 527
1. Σκοπός της ρύθμισηςΣελ. 527
2. Δωρεές υπαγόμενες στην απαγόρευσηΣελ. 528
3. Συνέπειες παράβασης της απαγόρευσης δωρεάςΣελ. 529
4. Δωρεές από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον ή από λόγους ευπρέπειαςΣελ. 529
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 531
'Αρθρο 1525 - Επωφελής τοποθέτηση των μετρητών 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 532
1. Σκοπός της ρύθμισηςΣελ. 532
2. Προϋποθέσεις παραγωγού χρησιμοποίησης ή επωφελούς τοποθέτησης των μετρητών χρημάτωνΣελ. 532
3. Τρόπος διαχείρισης των μετρητών χρημάτων Σελ. 534
4. Ρύθμιση της αξιοποίησης των μετρητών χρημάτων από το ΔικαστήριοΣελ. 535
5. Συνέπειες παράβασης της υποχρέωσης Σελ. 535
'Αρθρο 1526 - Διαχείριση με διατυπώσεις 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 536
1. Σκοπός και νομική φύση της ρύθμισηςΣελ. 536
2. Δικαστική άδεια ως προϋπόθεση νομιμότητας της διαχειριστικής πράξης των γονέωνΣελ. 537
3. Πράξεις για τις οποίες απαιτείται δικαστική άδειαΣελ. 538
4. Συνέπειες παράβασης της διάταξηςΣελ. 539
5. ΔικονομικάΣελ. 540
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 541
'Αρθρο 1527 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 542
1. Σκοπός της ρύθμισηςΣελ. 542
2. Τήρηση ή μη διατυπώσεων κατά τη ρητή ή σιωπηρή αποδοχή κληρονομίας από το τέκνοΣελ. 543
3. Έκπτωση από το ευεργέτημα της απογραφήςΣελ. 544
4. Αξίωση τρίτων για σύνταξη απογραφής - ΔικονομικάΣελ. 544
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 545
'Αρθρο 1528 - Σχετική ακυρότητα 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 546
'Αρθρο 1529 - Χρησιμοποίηση για τις ανάγκες του τέκνου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 548
1. Σκοπός της ρύθμισηςΣελ. 548
2. Χρησιμοποίηση των εισοδημάτων για τη συντήρηση, την μόρφωση και την εκπαίδευση του τέκνουΣελ. 549
3. Χρησιμοποίηση των εισοδημάτων για τις ανάγκες της οικογένειαςΣελ. 550
4. Κεφαλαιοποίηση του περισσεύματος των εισοδημάτωνΣελ. 551
5. Χρησιμοποίηση του κεφαλαίου της περιουσίαςΣελ. 551
6. Αξιώσεις τέκνου από την χρησιμοποίηση των εισοδημάτων και του κεφαλαίου της περιουσίας τουΣελ. 552
7. Συνέπειες κακής χρήσης εισοδημάτων ή κεφαλαίου της περιουσίας του τέκνουΣελ. 553
8. ΔικονομικάΣελ. 553
'Αρθρο 1530 - Οι δαπάνες των γονέων 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 554
1. Σκοπός της ρύθμισηςΣελ. 554
2. Προϋποθέσεις αξίωσης των γονέων προς αναζήτηση των δαπανών για επιμέλεια και διοίκηση της περιουσίας του τέκνουΣελ. 555
3. ΔικονομικάΣελ. 558
'Αρθρο 1531 - Ευθύνη των γονέων 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 559
1. Σκοπός και νομική φύση της ρύθμισηςΣελ. 559
2. Θεμέλιο και μέτρο της ευθύνης των γονέωνΣελ. 560
3. Ευθύνη γονέων εις ολόκληρονΣελ. 562
4. Ευθύνη γονέων από την χρησιμοποίηση τρίτων Σελ. 562
5. ΔικονομικάΣελ. 563
'Αρθρο 1532 - Συνέπειες κακής άσκησης 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 564
'Αρθρο 1533 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 565
1. Σκοπός της ρύθμισηςΣελ. 565
2. Οι ex lege περιπτώσεις κακής άσκησης της γονικής μέριμναςΣελ. 566
3. Ο κίνδυνος για τα συμφέροντα του τέκνου ως προϋπόθεση της ρυθμιστικής παρέμβασης του δικαστηρίου Σελ. 570
4. Αρχές που διέπουν τη ρυθμιστική παρέμβαση του δικαστηρίουΣελ. 571
5. Τα μέτρα που διατάσσει το δικαστήριοΣελ. 572
6. Η δυνατότητα παρέμβασης του Εισαγγελέα σε εξαιρετικά επείγουσες περιστάσειςΣελ. 574
7. Αφαίρεση του συνόλου της επιμέλειας από τους γονείςΣελ. 576
8. Σχέση των ΑΚ 1532 και 1533 με την ρύθμιση των ΑΚ 1513 και 1514Σελ. 578
9. Δικονομικά - Νομιμοποιούμενα πρόσωπαΣελ. 579
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 580
'Αρθρο 1534 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 583
1. Σκοπός της ρύθμισηςΣελ. 583
2. Το αντικείμενο και το περιεχόμενο της άδειας του εισαγγελέα πρωτοδικώνΣελ. 584
3. Προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας από τον εισαγγελέα πρωτοδικώνΣελ. 585
4. Δικονομικά - Νομική φύση της παρέμβασης του εισαγγελέαΣελ. 587
5. Σχέση της ΑΚ 1534 και του άρθρου 12 παρ. 3 περ. γ' του Ν 3418/2005Σελ. 587
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 588
'Αρθρο 1535 - Αφαίρεση με αίτηση των γονέων 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 590
1. Σκοπός της ρύθμισηςΣελ. 590
2. Προϋποθέσεις αφαίρεσης από τους γονείς και ανάθεσης σε τρίτο της άσκησης της γονικής μέριμναςΣελ. 591
3. Σχέση της ΑΚ 1535 με τις ΑΚ 1513 και 1514Σελ. 593
4. ΔικονομικάΣελ. 593
'Αρθρο 1536 - Μεταβολή των συνθηκών 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 595
1. Σκοπός της ρύθμισηςΣελ. 595
2. Έκταση εφαρμογής της διάταξηςΣελ. 596
3. Η προϋπόθεση της «μεταβολής των συνθηκών»Σελ. 596
4. Προσαρμογή της απόφασης και το στοιχείο του «συμφέροντος του τέκνου»Σελ. 598
5. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα και διαδικασίαΣελ. 599
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 600
'Αρθρο 1537 - Έκπτωση των γονέων 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 603
1. Σκοπός της ρύθμισης - Ορισμός της «έκπτωσης» από τη γονική μέριμναΣελ. 603
2. Έκταση εφαρμογής και χαρακτήρας της διάταξηςΣελ. 603
3. Προϋποθέσεις αυτοδίκαιης έκπτωσης από τη γονική μέριμνα [εδάφιο α']Σελ. 604
4. Το δικαίωμα υποβολής έγκλησηςΣελ. 606
5. Αυτοδίκαιη επέλευση της «έκπτωσης»Σελ. 607
6. Συνέπειες της αυτοδίκαιης έκπτωσης από τη γονική μέριμνα Σελ. 607
7. Δικαστική αφαίρεση της γονικής μέριμνας ως προς τα λοιπά τέκναΣελ. 610
8. Σχέση της αφαίρεσης της γονικής μέριμνας κατά την ΑΚ 1537 εδ. β' και της ρύθμισης της άσκησης της γονικής μέριμνας κατά τις ΑΚ 1513 και 1514Σελ. 611
9. Σχέση της αφαίρεσης της γονικής μέριμνας κατά την ΑΚ 1537 εδ. β' και της αφαίρεσης της άσκησής της κατά την ΑΚ 1532Σελ. 611
10. ΔικονομικάΣελ. 611
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 612
'Αρθρο 1538 - Παύση της γονικής μέριμνας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 613
1. Σκοπός της ρύθμισηςΣελ. 613
2. Έκταση εφαρμογής και νομική φύση της διάταξηςΣελ. 614
3. Παύση της γονικής μέριμνας ως προς τον ένα γονέαΣελ. 614
4. Παύση της γονικής μέριμνας και ως προς τους δύο γονείςΣελ. 615
5. Περιπτώσεις διατήρησης της γονικής μέριμναςΣελ. 616
6. Συνέπειες παύσης της γονικής μέριμναςΣελ. 616
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 617
'Αρθρο 1539 - Συνέπειες παύσης 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 618
1. Σκοπός της ρύθμισηςΣελ. 618
2. Έκταση εφαρμογής και αντικείμενο της ρύθμισηςΣελ. 619
3. Πρόσωπα υπόχρεα προς λογοδοσία και παράδοση της περιουσίαςΣελ. 619
4. Η υποχρέωση λογοδοσίαςΣελ. 620
5. Η υποχρέωση προς παράδοση της περιουσίαςΣελ. 621
6. ΔικονομικάΣελ. 622
'Αρθρο 1540 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 624
1. Σκοπός της ρύθμισηςΣελ. 624
2. Έκταση εφαρμογής της ρύθμισηςΣελ. 625
3. Το δικαίωμα των γονέωνΣελ. 625
4. 'Αγνοια των γονέωνΣελ. 626
5. 'Αγνοια του τρίτουΣελ. 626
6. Η ισχύς των πράξεωνΣελ. 627
7. Δικονομικά - Βάρος απόδειξηςΣελ. 628
'Αρθρο 1541 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 630
1. Σκοπός της ρύθμισηςΣελ. 630
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξηςΣελ. 630
3. Συνέπειες Σελ. 631
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ 
[ΕΞΩΓΑΜΑ ΤΕΚΝΑ] 
Καταργήθηκε με το Ν 1329/1983Σελ. 632
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ 
ΥΙΟΘΕΣΙΑ 
'Αρθρο 1542 - Πότε επιτρέπεται 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 634
1. Έννοια - νομική φύση υιοθεσίαςΣελ. 634
2. Ιστορική αναδρομήΣελ. 635
3. Νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 637
4. Υιοθεσία ανηλίκωνΣελ. 638
5. Συμφέρον υιοθετουμένουΣελ. 639
6. Διακρατικές υιοθεσίεςΣελ. 640
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 641
'Αρθρο 1543 - Ποιος μπορεί να υιοθετήσει 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 645
1. Δικαιοπρακτική ικανότητα υιοθετούντοςΣελ. 645
2. Ελάχιστο όριο ηλικίας υιοθετούντοςΣελ. 646
3. Ανώτατο όριο ηλικίας υιοθετούντοςΣελ. 646
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 647
'Αρθρο 1544 - Διαφορά ηλικίας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 648
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 651
'Αρθρο 1545 - Υιοθεσία από περισσότερους 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 654
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 655
'Αρθρο 1546 - Υιοθεσία από έγγαμο 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 656
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 657
'Αρθρο 1547 - Υιοθεσία πολλών 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 658
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 659
'Αρθρο 1548 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 660
'Αρθρο 1549 - Διαδικασία 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 661
1. Νομική φύση υιοθεσίαςΣελ. 661
2. ΔιαδικασίαΣελ. 662
3. Αυτοπρόσωπη συναίνεση υιοθετούντοςΣελ. 662
4. Διακρατικές υιοθεσίεςΣελ. 663
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 664
'Αρθρο 1550 - Συναίνεση των γονέων ή του νόμιμου αντιπροσώπου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 665
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 667
'Αρθρο 1551 - Χρόνος της συναίνεσης 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 670
'Αρθρο 1552 - Δικαστική αναπλήρωση της συναίνεσης 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 671
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 674
'Αρθρο 1553 - Ακρόαση συγγενών 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 677
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 677
'Αρθρο 1554 - Γενική εξουσιοδότηση 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 678
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 679
'Αρθρο 1555 - Συναίνεση του ανηλίκου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 680
'Αρθρο 1556 - Ακρόαση των τέκνων αυτού που υιοθετεί 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 682
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 682
'Αρθρο 1557 - Κοινωνική έρευνα 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 683
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 686
'Αρθρο 1558 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 688
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 689
'Αρθρο 1559 - Μυστικότητα της υιοθεσίας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 690
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 692
'Αρθρο 1560 - Έναρξη αποτελεσμάτων 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 695
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 695
'Αρθρο 1561 - Ένταξη στην οικογένεια του θετού γονέα 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 697
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 699
'Αρθρο 1562 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 702
'Αρθρο 1563 - Επώνυμο του θετού τέκνου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 703
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 704
'Αρθρο 1564 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 705
'Αρθρο 1565 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 707
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 708
'Αρθρο 1566 - Γονική μέριμνα 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 710
'Αρθρο 1567 - Διαζύγιο, ακύρωση του γάμου ή διακοπή της συμβίωσης των θετών γονέων 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 712
'Αρθρο 1568 - Συνέπειες παύσης της γονικής μέριμνας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 714
'Αρθρο 1569 - Προσβολή της υιοθεσίας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 715
1. Λόγοι προσβολής της υιοθεσίαςΣελ. 715
2. Ειδικότερα για τις συναινέσειςΣελ. 716
3. Προθεσμίες ένδικων μέσωνΣελ. 717
4. Ανυπόστατη υιοθεσίαΣελ. 717
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 718
'Αρθρο 1570 - Ποιοι έχουν δικαίωμα να προσβάλουν 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 720
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 722
'Αρθρο 1571 - Λύση με δικαστική απόφαση 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 723
'Αρθρο 1572 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 723
1. ΕισαγωγήΣελ. 723
2. Λύση με δικαστική απόφαση κατ' αντιδικίαΣελ. 723
'Αρθρο 1573 - Συναινετική λύση 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 726
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 727
'Αρθρο 1574 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 727
'Αρθρο 1575 - Αποτελέσματα της λύσης 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 728
'Αρθρο 1576 - Αυτοδίκαιη λύση 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 729
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 730
'Αρθρο 1577 - Το επώνυμο μετά τη λύση 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 731
'Αρθρο 1578 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 731
'Αρθρο 1578Α - Ανασύσταση υιοθεσίας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 732
'Αρθρο 1579 - Υιοθεσία ενηλίκου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 734
'Αρθρο 1580 - Ανάλογη εφαρμογή 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 734
'Αρθρο 1581 - Κοινή αίτηση υιοθετούντος και υιοθετουμένου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 734
'Αρθρο 1582 - Περιορισμοί ως προς την ηλικία 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 734
'Αρθρο 1583 - Υιοθεσία εγγάμου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 734
'Αρθρο 1584 - Αποτελέσματα 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 734
'Αρθρο 1585 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 735
'Αρθρο 1586 - Επώνυμο του θετού τέκνου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 735
'Αρθρο 1587 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 735
'Αρθρο 1588 - Λύση της υιοθεσίας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 735
1. Υιοθεσία μεταξύ συγγενώνΣελ. 736
2. Κοινή αίτηση υιοθετούντος και υιοθετούμενουΣελ. 737
3. Περιορισμοί ως προς την ηλικίαΣελ. 737
4. Υιοθεσία εγγάμου ενηλίκουΣελ. 738
5. Αποτελέσματα της υιοθεσίας ενηλίκουΣελ. 738
6. Λύση της υιοθεσίας ενηλίκουΣελ. 739
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 740
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 
'Αρθρο 1589 - Ποιοι τελούν υπό επιτροπεία 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 743
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 745
'Αρθρο 1590 - Όργανα της επιτροπείας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 746
'Αρθρο 1591 - Αρμοδιότητα του δικαστηρίου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 749
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 752
'Αρθρο 1592 - Διορισμός επιτρόπου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 753
'Αρθρο 1593 - Στοιχεία που συνεκτιμά το δικαστήριο 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 754
'Αρθρο 1594 - Κανόνας ο ένας επίτροπος 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 755
'Αρθρο 1595 - Λόγοι αποκλεισμού 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 756
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 756
'Αρθρο 1596 - Συνέπειες διορισμού προσώπου που αποκλείεται 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 757
'Αρθρο 1597 - Διορισμός υπό όρους 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 759
'Αρθρο 1598 - Γνωστοποίηση του διορισμού 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 760
'Αρθρο 1599 - Δικαίωμα αποποίησης ή παραίτησης 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 761
'Αρθρο 1600 - Αδυναμία διορισμού 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 763
'Αρθρο 1601 - Ενέργειες σε επείγουσες περιπτώσεις. Προσωρινός επίτροπος 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 764
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 764
'Αρθρο 1602 - Υποχρέωση των συγγενών 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 765
'Αρθρο 1603 - Αρμοδιότητες του επιτρόπου εν γένει 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 767
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 769
'Αρθρο 1604 - Περισσότεροι επίτροποι 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 770
'Αρθρο 1605 - Διαφωνία περισσότερων επιτρόπων 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 770
'Αρθρο 1606 - Επιμέλεια του προσώπου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 772
'Αρθρο 1607 - Διαβίωση του ανηλίκου σε τρίτους 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 773
'Αρθρο 1608 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 773
'Αρθρο 1609 - Εισαγωγή σε ειδικά ιδρύματα 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 773
'Αρθρο 1610 - Πρόσθετες εγγυήσεις για τον ανήλικο 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 774
'Αρθρο 1611 - Διοίκηση της περιουσίας. Σύνταξη απογραφής 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 776
'Αρθρο 1612 - Προσδιορισμός της ετήσιας δαπάνης του ανηλίκου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 779
'Αρθρο 1613 - Μετρητά χρήματα του ανηλίκου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 781
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 781
'Αρθρο 1614 - Τίτλοι και πολύτιμα αντικείμενα 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 782
'Αρθρο 1615 - Διαχειριστική εξουσία του επιτρόπου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 783
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 784
'Αρθρο 1616 - Διοίκηση της περιουσίας που παραχωρήθηκε με διαχειριστικούς όρους 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 785
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 785
'Αρθρο 1617 - Χαριστικές πράξεις 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 786
'Αρθρο 1618 - Ιδιόχρηση περιουσίας του ανηλίκου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 787
'Αρθρο 1619 - Πράξεις που απαιτούν την άδεια του εποπτικού συμβουλίου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 787
'Αρθρο 1620 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 788
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 788
'Αρθρο 1621 - Διεξαγωγή δικών 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 788
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 788
'Αρθρο 1622 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 789
'Αρθρο 1623 - Γενική άδεια 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 789
'Αρθρο 1624 - Πράξεις με άδεια του δικαστηρίου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 792
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 796
'Αρθρο 1625 - Κληρονομία ή κληροδοσία που επάγεται στον ανήλικο 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 797
'Αρθρο 1626 - Λογοδοσία 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 798
'Αρθρο 1627 - Ανικανότητα εκπροσώπησης 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 799
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 799
'Αρθρο 1628 - Διορισμός ειδικού επιτρόπου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 799
'Αρθρο 1629 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 800
'Αρθρο 1630 - 'Ακυρες πράξεις 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 802
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 802
'Αρθρο 1631 - Αμοιβή και αποκατάσταση δαπανών 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 803
'Αρθρο 1632 - Ευθύνη του επιτρόπου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 805
'Αρθρο 1633 - Απαλλαγή από περιορισμούς 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 807
'Αρθρο 1634 - Εποπτικό συμβούλιο. Πώς συγκροτείται 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 808
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 808
'Αρθρο 1635 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 809
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 811
'Αρθρο 1636 - Ποιοι αποκλείονται από μέλη 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 812
'Αρθρο 1637 - Συνεδριάσεις 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 813
'Αρθρο 1638 - Προσωρινό κώλυμα και αντικατάσταση 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 815
'Αρθρο 1639 - Διάρκεια της θητείας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 816
'Αρθρο 1640 - Ευθύνη του προέδρου και των μελών 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 817
'Αρθρο 1641 - Αποζημίωση των μελών 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 818
'Αρθρο 1642 - Αρμοδιότητες 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 819
'Αρθρο 1643 - Έλεγχος των λογαριασμών 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 820
'Αρθρο 1644 - Αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 821
'Αρθρο 1645 - Σύμπραξη της κοινωνικής υπηρεσίας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 822
'Αρθρο 1646 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 822
'Αρθρο 1647 - Ακρόαση του ανηλίκου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 823
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 823
'Αρθρο 1648 - Κριτήριο το συμφέρον του ανηλίκου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 824
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 824
'Αρθρο 1649 - Λήξη της επιτροπείας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 825
'Αρθρο 1650 - Αυτοδίκαιη παύση του επιτρόπου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 825
'Αρθρο 1651 - Παύση με δικαστική απόφαση 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 826
'Αρθρο 1652 - Απόδοση της περιουσίας και τελική λογοδοσία 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 828
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 828
'Αρθρο 1653 - Παραγραφή 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 829
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 829
'Αρθρο 1654 - Πράξεις μετά τη λήξη 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 830
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 831
'Αρθρο 1655 - Διατήρηση των σχέσεων με τη φυσική οικογένεια ή τον επίτροπο 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 833
1. Σκοπός του θεσμούΣελ. 834
2. Έννοια και χαρακτηριστικάΣελ. 834
3. ΔιακρίσειςΣελ. 835
4. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπαΣελ. 836
5. Τρόποι σύστασης αναδοχήςΣελ. 842
6. Τα έννομα αποτελέσματα της αναδοχήςΣελ. 851
7. Η ευθύνη των ανάδοχων γονέωνΣελ. 851
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 852
'Αρθρο 1656 - Υποχρεώσεις των ανάδοχων γονέων 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 853
'Αρθρο 1657 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 853
'Αρθρο 1658 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 853
1. Το περιεχόμενο της αναδοχήςΣελ. 853
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 857
'Αρθρο 1659 - Αρμοδιότητες και δικαιώματα 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 858
1. Τα δικαιώματα των ανάδοχων γονέωνΣελ. 858
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 861
'Αρθρο 1660 - Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους φυσικούς γονείς ή τον επίτροπο 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 862
'Αρθρο 1661 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 862
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 862
2. Οι επιμέρους προϋποθέσειςΣελ. 863
3. H ενεργητική νομιμοποίησηΣελ. 865
4. Οι έννομες συνέπειεςΣελ. 865
5. Τα δικονομικά ζητήματαΣελ. 867
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 867
'Αρθρο 1662 - 'Αρση της αναδοχής 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 868
'Αρθρο 1663 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 868
1. ΕισαγωγήΣελ. 868
2. Λήξη αναδοχήςΣελ. 869
3. Απώλεια ιδιότητας/Έκπτωση ανάδοχου γονέα Σελ. 869
4. 'Αρση αναδοχήςΣελ. 870
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 877
'Αρθρο 1664 - Τι συνεκτιμά το δικαστήριο 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 878
1. ΓενικάΣελ. 878
2. Συγγενείς διατάξειςΣελ. 878
3. Το συμφέρον του παιδιού (1664 εδ. α ΑΚ)Σελ. 879
4. Η ακρόαση της γνώμης του ανηλίκου (1664 εδ. β ΑΚ)Σελ. 880
5. Η γνώμη των άλλων εμπλεκόμενων προσώπωνΣελ. 880
6. Η συνεκτίμηση της έκθεσης της κοινωνικής υπηρεσίαςΣελ. 881
7. ΔιαδικασίαΣελ. 881
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 882
'Αρθρο 1665 - Εποπτεία της κοινωνικής υπηρεσίας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 883
Η εποπτεία της κοινωνικής υπηρεσίαςΣελ. 883
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 887
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
'Αρθρο 1666 - Ποιοι υποβάλλονται σε δικαστική συμπαράσταση 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 888
1. Εισαγωγικά - Νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 888
2. Η ρύθμιση του άρθρου 1666 ΑΚΣελ. 890
3. Διαχρονικό δίκαιοΣελ. 896
4. Υποθέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας Σελ. 897
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 899
'Αρθρο 1667 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 900
1. ΕισαγωγικάΣελ. 900
2. Η διάταξη του άρθρου 1667 ΑΚ - Προσδιορισμός των ενεργητικά νομιμοποιούμενων προσώπωνΣελ. 901
3. Η διάταξη του άρθρου 1667 παρ. 2 ΑΚ - Η αντίστοιχη ρύθμιση του άρθρου 1688 εδ. 2 ΑΚΣελ. 907
4. ΔικονομικάΣελ. 908
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 913
'Αρθρο 1668 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 915
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 917
'Αρθρο 1669 - Ποιος διορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 918
1. ΕισαγωγικάΣελ. 918
2. Διορισμός οριστικού δικαστικού συμπαραστάτηΣελ. 919
3. Παύση και αντικατάσταση οριστικού δικαστικού συμπαραστάτη Σελ. 922
4. Προσωρινός και ειδικός δικαστικός συμπαραστάτηςΣελ. 925
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 925
'Αρθρο 1670 - Ποιοι αποκλείονται 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 927
'Αρθρο 1671 - Αδυναμία διορισμού 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 930
'Αρθρο 1672 - Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 932
1. ΕισαγωγικάΣελ. 932
2. Διαδικασία διορισμού προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη Σελ. 934
3. Εξουσίες του προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτηΣελ. 936
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 938
'Αρθρο 1673 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 939
'Αρθρο 1674 - Έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 941
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 942
'Αρθρο 1675 - Δημοσιότητα της απόφασης 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 943
'Αρθρο 1676 - Αποτελέσματα της υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 945
1. ΕισαγωγικάΣελ. 946
2. Τα αποτελέσματα της δικαστικής συμπαράστασης γενικάΣελ. 947
3. Τα αποτελέσματα της δικαστικής συμπαράστασης ειδικώς επί των προσωποπαγών πράξεων Σελ. 949
4. Λοιπά αποτελέσματα της δικαστικής συμπαράστασηςΣελ. 955
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 956
'Αρθρο 1677 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 957
'Αρθρο 1678 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 960
1. Πλήρης στερητική ή πλήρης επικουρική δικαστική συμπαράσταση (1678 παρ. 1 ΑΚ)Σελ. 960
2. Μερική στερητική ή μερική επικουρική δικαστική συμπαράσταση (1678 παρ. 2 και 3 ΑΚ)Σελ. 961
3. Αποδοχή κληρονομίας (1678 παρ. 4 ΑΚ)Σελ. 964
'Αρθρο 1679 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 965
'Αρθρο 1680 - Αρμοδιότητες ως προς την επιμέλεια 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 967
1. ΕισαγωγικάΣελ. 967
2. Περιεχόμενο της επιμέλειαςΣελ. 968
3. Όριο της επέμβασης του δικαστικού συμπαραστάτη (1680 εδ. β' ΑΚ)Σελ. 968
4. Ειδικότερα ζητήματαΣελ. 969
'Αρθρο 1681 - Έναρξη αποτελεσμάτων 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 971
1. Έναρξη αποτελεσμάτων δικαστικής συμπαράστασηςΣελ. 971
2. Έναρξη λειτουργήματος δικαστικού συμπαραστάτηΣελ. 972
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 973
'Αρθρο 1682 - Λειτουργία της δικαστικής συμπαράστασης 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 974
1. ΕισαγωγικάΣελ. 974
2. Δικαστικός συμπαραστάτηςΣελ. 975
3. Εποπτικό συμβούλιοΣελ. 980
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 982
'Αρθρο 1683 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 983
'Αρθρο 1684 - Στοιχεία που συνεκτιμώνται 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 986
'Αρθρο 1685 - 'Αρση της δικαστικής συμπαράστασης 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 988
1. Λήξη της δικαστικής συμπαράστασηςΣελ. 988
2. 'Αρση της δικαστικής συμπαράστασηςΣελ. 989
'Αρθρο 1686 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 933
'Αρθρο 1687 - Ακούσια νοσηλεία 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 994
1. ΕισαγωγικάΣελ. 994
2. Προϋποθέσεις - Διαδικασία ακούσιας νοσηλείας Σελ. 995
3. Διάρκεια - Διακοπή ακούσιας νοσηλείαςΣελ. 999
'Αρθρο 1688 - Δικαστική συμπαράσταση όσων εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1000
1. ΕισαγωγικάΣελ. 1000
2. Προϋποθέσεις Σελ. 1001
3. Η επιβληθησόμενη δικαστική συμπαράσταση Σελ. 1002
4. ΔιαδικαστικάΣελ. 1003
5. Τροποποίηση - 'Αρση της δικαστικής συμπαράστασηςΣελ. 1003
6. Διαχρονικό δίκαιοΣελ. 1004
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
'Αρθρο 1689 - Περίπτωση απουσίας ενηλίκου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1005
'Αρθρο 1690 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1005
1. ΕισαγωγήΣελ. 1006
2. Το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 1012
3. Το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 1016
4. Η κίνηση της διαδικασίαςΣελ. 1018
5. Η επιλογή του προσώπου του επιμελητήΣελ. 1020
6. Οι έννομες συνέπειεςΣελ. 1020
7. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 1022
8. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Διεθνής δικαιοδοσίαΣελ. 1023
9. Διαχρονικό δίκαιοΣελ. 1024
'Αρθρο 1691 - Δικαστική επιμέλεια για χάρη άγνωστου ή αβέβαιου κυρίου 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1025
'Αρθρο 1692 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1025
1. ΕισαγωγήΣελ. 1026
2. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 1026
3. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 1028
4. Η επιλογή του προσώπου του επιμελητήΣελ. 1031
5. Οι έννομες συνέπειεςΣελ. 1032
'Αρθρο 1693 - Εφαρμογή των διατάξεων για την επιτροπεία 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1033
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1033
2. Οι εφαρμοστέες διατάξεις ειδικότεραΣελ. 1034
3. Ο ρόλος του ειρηνοδίκη ως εποπτεύοντος οργάνουΣελ. 1034
'Αρθρο 1694 - 'Αρση της δικαστικής επιμέλειας 
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 1036
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1036
2. Δικαστική άρση ο κανόναςΣελ. 1036
3. Αυτοδίκαιη άρση η εξαίρεσηΣελ. 1037
4. Κίνηση της διαδικασίαςΣελ. 1038
5. Έννομες συνέπειεςΣελ. 1039
6. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 1039
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ 
[ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ] 
Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του Ν 2447/1996Σελ. 1040
Back to Top