Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (τσέπης)


Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: 11,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 11,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18489
Καράκωστας Ι.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA
  • Εκδοση: 10η 2021
  • Σχήμα: 10x23
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 528
  • ISBN: 978-960-654-542-9
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%
Στην 10η έκδοση του κώδικα τσέπης, παρατίθεται ο «Αστικός Κώδικας», όπως ισχύει μετά τον Ν 4800/2021, ο οποίος μεταρρύθμισε τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου (άρθρα 56, 1441, 1510-1516, 1518-1520, 1532 ΑΚ), και τον Ν 4837/2021, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 1579 ΑΚ. Επίσης, παρατίθενται οι διατάξεις του ΕισΝΑΚ. Το έργο ανήκει στη Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.
Περιεχόμενα
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΔ 456/1984
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Oι κανόνες του δικαίου γενικά [Άρθρα 1-3] Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο [Άρθρα 4-33] Σελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Φυσικό πρόσωπο [Άρθρα 34-60] Σελ. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Νομικά πρόσωπα [Άρθρα 61-126] Σελ. 12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Δικαιοπραξίες [Άρθρα 127-200] Σελ. 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Αιρέσεις και προθεσμίες [Άρθρα 201-210] Σελ. 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα [Άρθρα 211-235] Σελ. 36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Συναίνεση και έγκριση [Άρθρα 236-239] Σελ. 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Προθεσμίες [Άρθρα 240-246] Σελ. 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία [Άρθρα 247-280] Σελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης [Άρθρα 281-286] Σελ. 49
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η υποχρέωση παροχής γενικά [Άρθρα 287-334] Σελ. 51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη [Άρθρα 335-348] Σελ. 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Υπερημερία του δανειστή [Άρθρα 349-360] Σελ. 62
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ενοχές από συμβάσεις γενικά [Άρθρα 361-373] Σελ. 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις [Άρθρα 374-388] Σελ. 66
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Συμβατική υπαναχώρηση [Άρθρα 389-401] Σελ. 70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Αρραβώνας και ποινική ρήτρα [Άρθρα 402-409] Σελ. 72
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου [Άρθρα 410-415] Σελ. 74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Απόσβεση των ενοχών [Άρθρα 416-454] Σελ. 74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Εκχώρηση [Άρθρα 455-470] Σελ. 80
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Αναδοχή χρέους [Άρθρα 471-479] Σελ. 83
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Ενοχή εις ολόκληρον [Άρθρα 480-495] Σελ. 85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Δωρεά [Άρθρα 496-512] Σελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Πώληση και ανταλλαγή [Άρθρα 513-573] Σελ. 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Μίσθωση πράγματος [Άρθρα 574-618] Σελ. 102
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου [Άρθρα 619-640] Σελ. 111
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Επίμορτη αγροληψία [Άρθρα 641-647] Σελ. 115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
Σύμβαση εργασίας [Άρθρα 648-680] Σελ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
Σύμβαση έργου [Άρθρα 681-702] Σελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ
Μεσιτεία [Άρθρα 703-708] Σελ. 129
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
Προκήρυξη [Άρθρα 709-712] Σελ. 130
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εντολή [Άρθρα 713-729] Σελ. 131
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
Διοίκηση αλλοτρίων [Άρθρα 730-740] Σελ. 134
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Εταιρία [Άρθρα 741-784] Σελ. 136
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Κοινωνία [Άρθρα 785-805] Σελ. 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ
Δάνειο [Άρθρα 806-809] Σελ. 147
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Χρησιδάνειο [Άρθρα 810-821] Σελ. 147
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ
Παρακαταθήκη [Άρθρα 822-833] Σελ. 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ
Ευθύνη των ξενοδόχων [Άρθρα 834-839] Σελ. 151
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ
Ισόβια πρόσοδος [Άρθρα 840-843] Σελ. 152
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
Παίγνιο και στοίχημα [Άρθρα 844-846] Σελ. 153
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εγγύηση [Άρθρα 847-870] Σελ. 154
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
Συμβιβασμός [Άρθρα 871-872] Σελ. 157
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους [Άρθρα 873-875] Σελ. 158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Έκταξη [Άρθρα 876-887] Σελ. 158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ
Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900] Σελ. 160
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Επίδειξη πράγματος [Άρθρα 901-903] Σελ. 163
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ
Αδικαιολόγητος πλουτισμός [Άρθρα 904-913] Σελ. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ
Αδικοπραξίες [Άρθρα 914-938] Σελ. 166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ
Καταδολίευση των δανειστών [Άρθρα 939-946] Σελ. 170
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς [Άρθρα 947-973] Σελ. 172
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Νομή [Άρθρα 974-998] Σελ. 176
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της [Άρθρα 999-1032] Σελ. 180
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Κτήση κυριότητας [Άρθρα 1033-1093] Σελ. 186
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Προστασία της κυριότητας [Άρθρα 1094-1112] Σελ. 197
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Συγκυριότητα [Άρθρα 1113-1117] Σελ. 200
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Πραγματικές δουλείες [Άρθρα 1118-1141] Σελ. 201
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Προσωπικές δουλείες [Άρθρα 1142-1191] Σελ. 205
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Μεταγραφή [Άρθρα 1192-1208] Σελ. 213
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Ενέχυρο [Άρθρα 1209-1256] Σελ. 217
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Υποθήκη [Άρθρα 1257-1345] Σελ. 225
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Μνηστεία [Άρθρα 1346-1349] Σελ. 239
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Γάμος [Άρθρα 1350-1371] Σελ. 240
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος [Άρθρα 1372-1385] Σελ. 244
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Σχέσεις των συζύγων από το γάμο [Άρθρα 1386-1416] Σελ. 247
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΚΤΟ
[Τα άρθρα 1417 έως 1437 καταργήθηκαν με το άρθρο 15 του Ν 1329/1983] Σελ. 256
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Διαζύγιο [Άρθρα 1438-1446] Σελ. 256
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή [Άρθρα 1455-1460] Σελ. 261
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Συγγένεια [Άρθρα 1461-1484] Σελ. 264
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Διατροφή από το νόμο [Άρθρα 1485-1504] Σελ. 273
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 1505-1541] Σελ. 277
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
[Εξώγαμα τέκνα - Καταργήθηκε με το Ν 1329/1983] Σελ. 298
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Υιοθεσία [Άρθρα 1542-1588] Σελ. 298
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Επιτροπεία ανηλίκου [Άρθρα 1589-1654] Σελ. 310
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Αναδοχή ανηλίκου [Άρθρα 1655-1665] Σελ. 326
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
Δικαστική συμπαράσταση [Άρθρα 1666-1688] Σελ. 329
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων [Άρθρα 1689-1694] Σελ. 336
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
[Δικαστική αντίληψη - Καταργήθηκε με το Ν 2447/1996] Σελ. 337
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η κληρονομική διαδοχή γενικά [Άρθρα 1710-1715] Σελ. 338
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών [Άρθρα 1716-1780] Σελ. 339
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Περιεχόμενο της διαθήκης [Άρθρα 1781-1812] Σελ. 356
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Εξ αδιαθέτου διαδοχή [Άρθρα 1813-1824] Σελ. 362
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Νόμιμη μοίρα [Άρθρα 1825-1845] Σελ. 364
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1846-1859] Σελ. 369
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Κληρονομική αναξιότητα [Άρθρα 1860-1864] Σελ. 372
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Σχολάζουσα κληρονομία [Άρθρα 1865-1870] Σελ. 373
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Αγωγή περί κλήρου [Άρθρα 1871-1883] Σελ. 374
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Σχέσεις περισσότερων κληρονόμων [Άρθρα 1884-1894] Σελ. 377
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Συνεισφορά [Άρθρα 1895-1900] Σελ. 379
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Κληρονόμος με απογραφή [Άρθρα 1901-1912] Σελ. 381
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας [Άρθρα 1913-1922] Σελ. 383
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Κληρονομικό καταπίστευμα [Άρθρα 1923-1941] Σελ. 386
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Εκποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1942-1955] Σελ. 390
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
Κληρονομητήριο [Άρθρα 1956-1966] Σελ. 393
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Κληροδοσίες [Άρθρα 1967-2010] Σελ. 396
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
Τρόπος [Άρθρα 2011-2016] Σελ. 405
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
Εκτελεστής της διαθήκης [Άρθρα 2017-2031] Σελ. 406
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ
Δωρεά αιτία θανάτου [Άρθρα 2032-2035] Σελ. 409
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 1-101] Σελ. 411
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ουσιαστικές διατάξεις [Άρθρα 103-121] Σελ. 434
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 439
Back to Top