ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12420
Παπαχρονόπουλος Ν.
  • Έκδοση: 2009
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 240
  • ISBN: 978-960-272-646-4
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η παράθεση ενοποιημένων και κωδικοποιημένων των διαφόρων νομοθετικών κειμένων των διεθνών συμβάσεων, των Κοινοτικών Κανονισμών και του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (Ν 1815/1988), που αφορούν στη μεταφορά προσώπων, αποσκευών και εμπορευμάτων, με σχόλια κατʼ άρθρο ως προς τα σημαντικότερα ζητήματα, καθώς και ο προσδιορισμός των κριτηρίων εφαρμογής του καθενός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι Συμβάσεις της Βαρσοβίας του 1929, της Γουαδαλαχάρα του 1961 καθώς και το κείμενο της Σύμβασης του Μόντρεαλ στην αγγλική, η οποία αποτελεί μια από τις αυθεντικές της γλώσσες, ώστε ο χρήστης να μπορεί να ανατρέξει σ' αυτό, σε περίπτωση άστοχης απόδοσής του στην ελληνική. Επίσης παρατίθενται τα κείμενα των Κανονισμών ΕΚ 2027/1997 (για την ευθύνη του Κοινοτικού αερομεταφορέα σε περίπτωση ατυχήματος), ΕΚ 261/2004 (για την αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης), ΕΚ 785/2004 (για τις απαιτήσεις ασφάλισης των αερομεταφορέων) καθώς και ΕΚ 2111/2005 (για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων). Η έκδοση συμπληρώνεται με εισαγωγικές παρατηρήσεις και αλφαβητικό ευρετήριο.
[1] Η Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929, όπως τροποποιήθηκε με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Μόντρεαλ Νο 1 του 1975  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 17
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ - Σκοπός - Ορισμοί ['Αρθρα 1-2]Σελ. 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ - Τίτλοι μεταφορώνΣελ. 20
Τμήμα Ι. - Εισιτήριον μεταβάσεως ['Αρθρo 3]Σελ. 20
Τμήμα ΙΙ. - Δελτίον αποσκευών ['Αρθρo 4]Σελ. 21
Τμήμα ΙΙΙ. - Δηλωτικόν εναερίου μεταφοράς ['Αρθρα 5-16]Σελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ - Ευθύνη του μεταφορέως ['Αρθρα 17-30]Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV - Διατάξεις περί συνθέτων μεταφορών ['Αρθρο 31]Σελ. 32
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V - Γενικαί και τελικαί διατάξεις ['Αρθρα 32-41]Σελ. 32
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ - Εις το 'Αρθρον 2Σελ. 35
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Μόντρεαλ No1Σελ. 36
[2] Η Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο της Χάγης του 1955 και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Μόντρεαλ Νο 2 του 1975  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 39
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ - Σκοπός - Ορισμοί ['Αρθρα 1-2]Σελ. 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ - Τίτλοι μεταφορών  
Τμήμα Ι. - Εισιτήριον μεταβάσεως ['Αρθρο 3]Σελ. 43
Τμήμα ΙΙ. - Δελτίον αποσκευών ['Αρθρο 4]Σελ. 44
Τμήμα ΙΙΙ. - Δηλωτικόν εναερίου μεταφοράς ['Αρθρα 5-16]Σελ. 45
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ - Ευθύνη του μεταφορέως ['Αρθρα 17-30]Σελ. 51
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV - Διατάξεις περί συνθέτων μεταφορών ['Αρθρο 31]Σελ. 66
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V - Γενικαί και τελικαί διατάξεις ['Αρθρα 32-40Α]Σελ. 66
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ - Εις το 'Αρθρον 2Σελ. 67
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Το Πρωτόκολλο της Χάγης του 1955Σελ. 69
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Μόντρεαλ No 2Σελ. 71
[3] Η Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929, όπως τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο της Χάγης του 1955 και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Μόντρεαλ Νο 4 του 1975  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ - Σκοπός - Ορισμοί ['Αρθρα 1-2]Σελ. 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ - Τίτλοι μεταφορώνΣελ. 76
Τμήμα Ι. - Εισιτήριον μεταβάσεως ['Αρθρο 3]Σελ. 76
Τμήμα ΙΙ. - Δελτίον αποσκευών ['Αρθρο 4]Σελ. 77
Τμήμα ΙΙΙ - 'Εντυπο υλικό σχετικό με τα εμπορεύματα ['Αρθρα 5-16]Σελ. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ - Ευθύνη του μεταφορέως ['Αρθρα 17-30]Σελ. 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV - Διατάξεις περί συνθέτων μεταφορών ['Αρθρο 31]Σελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V - Γενικαί και τελικαί διατάξεις ['Αρθρα 32-35Α]Σελ. 92
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ - Εις το 'Αρθρον 2Σελ. 93
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Μόντρεαλ No 4Σελ. 94
[4] Η Σύμβαση της Γουαδαλαχάρα του 1961  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ['Αρθρα I-X]Σελ. 97
[5] Η Σύμβαση Μόντρεαλ του1999  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 103
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Γενικές Διατάξεις ['Αρθρα 1-2]Σελ. 105
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II - Έγγραφα και υποχρεώσεις των μερών για τη μεταφορά επιβατών, αποσκευών και φορτίου ['Αρθρα 3-16]Σελ. 106
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - Ευθύνη του μεταφορέα και έκταση της αποζημίωσης για ζημιά ['Αρθρα 17-37]Σελ. 113
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - Συνδυασμένη μεταφορά ['Αρθρo 38]Σελ. 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V - Αεροπορική μεταφορά εκτελούμενη από πρόσωπο διαφορετικό του συμβατικού μεταφορέα ['Αρθρα 39-48]Σελ. 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI - Λοιπές διατάξεις ['Αρθρα 49-52]Σελ. 130
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII - Τελικές ρήτρες ['Αρθρα 53-57]Σελ. 131
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Η Σύμβαση Μόντρεαλ του 1999 στην Αγγλική Σελ. 136
[6] Ελληνικός Κώδικας Αεροπορικού Δικαίου  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Μεταφορά προσώπων, αποσκευών και πραγμάτων ['Αρθρα 94-105]Σελ. 160
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ - Ευθύνη από την εκμετάλλευση αεροσκάφους ['Αρθρα 106-121]Σελ. 164
[7] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/1997 για την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ['Αρθρα 1-7]Σελ. 169
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΣελ. 177
[8] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης  
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ['Αρθρα 1-19]Σελ. 181
[9] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 785/2004 για τις απαιτήσεις ασφάλισης των αερομεταφορέων και των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αεροσκαφών  
['Αρθρα 1-2]Σελ. 199
[10] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων και την ενημέρωση των επιβατών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Γενικές διατάξεις ['Αρθρα 1-2]Σελ. 217
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - Κοινοτικός κατάλογος ['Αρθρα 3-9]Σελ. 219
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ - Πληροφορίες στους επιβάτες ['Αρθρα 10-13]Σελ. 222
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV - Τελικές διατάξεις ['Αρθρα 14-17]Σελ. 225
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΣελ. 226
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 229
 
Back to Top