ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12303
Καϊάφα Γκμπάντι Μ., Συμεωνίδου Καστανίδου Ε.
  • Εκδοση: 4η 2009
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 1270
  • ISBN: 978-960-272-592-4
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα Δ΄ έκδοση της συλλογής αυτής περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο του Ποινικού Κώδικα, ενημερωμένο μέχρι και το Ν 3727/2008 (ΦΕΚ Α΄ 257/18.12.2008), τις εισηγητικές εκθέσεις σημαντικών ποινικών νόμων (Ν 3251/2004, 3327/2005, 3346/2005, 3500/2006, 3625/2007, 3727/2008 κ.ά.) και τους κυριότερους ειδικούς ποινικούς νόμους, οι οποίοι παρουσιάζονται συστηματοποιημένοι ανά θεματικές ενότητες. Τα επιμέρους νομοθετήματα αφορούν θέματα διαχρονικού δικαίου, όπως Αγορανομικά Αδικήματα, Αθέμιτο ανταγωνισμό, Αιγιαλό, Δάση, Αρχαία, Εταιρίες, Ναρκωτικά, Τυχερά παίγνια, Φοροδιαφυγή κ.ά., αλλά και ζητήματα επίκαιρα και σύγχρονα, όπως Αλλοδαποί, Απόρρητο επικοινωνίας, Δημόσιες Συμβάσεις - Διαφάνεια, Διαφθορά, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, Σεξουαλική παρενόχληση, Προσωπικά δεδομένα, Τραπεζικό απόρρητο, Τρομοκρατία,  Νομιμοποίηση εσόδων, Χρηματιστήριο κ.ά. Η έκδοση συμπληρώνεται με χρονολογικό πίνακα των ειδικών ποινικών νόμων και αλφαβητικό ευρετήριο όρων του Ποινικού Κώδικα.
I. ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  
Βιβλίο Πρώτο - Γενικό Μέρος  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ο ποινικός νόμος  
Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων ['Αρθ. 1-4]Σελ. 27
II. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων ['Αρθ. 5-11]Σελ. 28
ΙΙΙ. Σχέση του Κώδικα με ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων του ['Αρθ. 12-13]Σελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Η αξιόποινη πράξη  
Ι. Γενικές διατάξεις ['Αρθ. 14-19]Σελ. 32
ΙΙ. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης ['Αρθ. 20-25]Σελ. 34
ΙΙΙ. Ο καταλογισμός της πράξης ['Αρθ. 26-3]5Σελ. 35
IV. Εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό ['Αρθ. 36-41]Σελ. 38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Απόπειρα και συμμετοχή  
Ι. Απόπειρα ['Αρθ. 42-44]Σελ. 40
ΙΙ. Συμμετοχή ['Αρθ. 45-49]Σελ. 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Ποινές, μέτρα ασφάλειας, αποζημίωση  
Ι. Κύριες ποινές ['Αρθ. 50-58]Σελ. 42
ΙΙ. Παρεπόμενες ποινές ['Αρθ. 59-68]Σελ. 45
ΙΙΙ. Μέτρα ασφαλείας ['Αρθ. 69-76]Σελ. 48
IV. Αποζημίωση ['Αρθ. 77-78]Σελ. 52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Επιμέτρηση της ποινής  
Ι. Γενικοί κανόνες ['Αρθ. 79-87]Σελ. 53
ΙΙ. Εγκληματίες υπότροποι και καθ' έξη ['Αρθ. 88-93]Σελ. 61
III. Συρροή εγκλημάτων ['Αρθ. 94-98]Σελ. 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Αναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο  
Ι. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο ['Αρθ. 99-104]Σελ. 66
ΙΙ. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο ['Αρθ. 105-110Α]Σελ. 72
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο  
Ι. Παραγραφή ['Αρθ. 111-116]Σελ. 76
II. Παραίτηση από την έγκληση ['Αρθ. 117-120]Σελ. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους ['Αρθ. 121-133]Σελ. 80
Βιβλίο Δεύτερο - Ειδικό Μέρος  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προσβολές του πολιτεύματος ['Αρθ. 134-137Δ]Σελ. 87
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Προδοσία της χώρας ['Αρθ. 138-152]Σελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Εγκλήματα κατά ξένων κρατών ['Αρθ. 153-156]Σελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων  
Ι. Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της Κυβέρνησης ['Αρθ. 157-160]Σελ. 97
ΙΙ. Εγκλήματα κατά τις εκλογές ['Αρθ. 161-166]Σελ. 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας ['Αρθ. 167-182]Σελ. 101
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Επιβουλή της Δημόσιας Τάξης ['Αρθ. 183-197]Σελ. 105
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης ['Αρθ. 198-201]Σελ. 116
υποχρέωση για στράτευση ['Αρθ. 202-206]Σελ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα ['Αρθ. 207-215Α]Σελ. 119
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα ['Αρθ. 216-223]Σελ. 123
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης ['Αρθ. 224-234]Σελ. 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία ['Αρθ. 235-263Α]Σελ. 130
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα ['Αρθ. 264-289]Σελ. 139
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινοφελών εγκαταστάσεων ['Αρθ. 290-298]Σελ. 146
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ Εγκλήματα κατά της ζωής ['Αρθ. 299-307]Σελ. 146
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ Σωματικές βλάβες ['Αρθ. 308-315Α]Σελ. 154
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ Μονομαχία ['Αρθ. 316-321]Σελ. 157
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας ['Αρθ. 322-335]Σελ. 159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ['Αρθ. 336-353]Σελ. 166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια ['Αρθ. 354-360]Σελ. 178
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ Εγκλήματα κατά της τιμής ['Αρθ. 361-369]Σελ. 180
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ Παραβίαση απορρήτων ['Αρθ. 370-371]Σελ. 183
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας ['Αρθ. 372-384Α]Σελ. 186
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων ['Αρθ. 385-406]Σελ. 192
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ Επαιτεία και αλητεία ['Αρθ. 407-410]Σελ. 199
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ Πταίσματα  
Ι. Γενικές διατάξεις ['Αρθ. 411-412]Σελ. 200
ΙΙ. Τα ειδικότερα πταίσματα ['Αρθ. 413-457]Σελ. 201
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ Τελικές διατάξεις ['Αρθ. 458-459]Σελ. 211
Βιβλίο Τρίτο - Μεταβατικές διατάξεις  
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ['Αρθ. 460-473]Σελ. 211
ΙΙ. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  
Εισηγητική έκθεσις επί του σχεδίου νόμου περί κυρώσεως του Ποινικού ΚώδικοςΣελ. 225
Έκθεσις γενικής εισηγήσεωςΣελ. 244
Εισηγητική έκθεση (Ν 1366/1983)Σελ. 251
Εισηγητική έκθεση (Ν 1419/1984)Σελ. 275
Εισηγητική έκθεση (Ν 1500/1984)Σελ. 283
Εισηγητική έκθεση (Ν 2172/1993)Σελ. 288
Εισηγητική έκθεση (Ν 2207/1994)Σελ. 298
Εισηγητική έκθεση (Ν 2408/1996)Σελ. 303
Εισηγητική έκθεση (Ν 2721/1999)Σελ. 308
Εισηγητική έκθεση (Ν 2928/2001)Σελ. 312
Εισηγητική έκθεση (Ν 3064/2002)Σελ. 324
Εισηγητική έκθεση (Ν 3189/2003)Σελ. 330
Εισηγητική έκθεση (Ν 3251/2004)Σελ. 344
Εισηγητική έκθεση (Ν 3327/2005)Σελ. 349
Αιτιολογική έκθεση (Ν 3346/2005)Σελ. 351
Αιτιολογική έκθεση (Ν 3500/2006)Σελ. 354
Αιτιολογική έκθεση (Ν 3625/2007)Σελ. 355
Αιτιολογική έκθεση (Ν 3727/2008)Σελ. 361
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ*  
Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ (N 2943/2001) ['Αρθ. 3-5]Σελ. 373
1. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ  
ΝΔ 136/1946 Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10/11.5.1946 ΝΔ «Περί αγορανομικού Κώδικος» ['Αρθ. 30-55]Σελ. 377
Ν 3668/2008 Αναθεώρηση του Αγορανομικού Κώδικα ['Αρθ. 3-5, 8-9, 13]Σελ. 396
2. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ  
Ν 3585/2007 Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 1-4, 11-13, 16, 31, 37-51, 53, 57]Σελ. 402
3. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Ν 1815/1988 Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου ['Αρθ. 1, 157-186]Σελ. 416
4. ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
Ν 146/1914 Περί αθεμίτου ανταγωνισμού ['Αρθ. 1-4, 6-23]Σελ. 425
5. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  
Ν 1787/1988 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη βία των θεατών και την ανάρμοστη συμπεριφορά στις αθλητικές συναντήσεις και ιδιαίτερα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες ['Αρθ. πρώτο, 1-17, δεύτερο]Σελ. 434
Ν 2725/1999 Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 3, 41-41Ζ, 128-128ΙΔ, 132, 139-140]Σελ. 444
6. ΑΙΓΙΑΛΟΣ  
Ν 2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 1-2, 29, 31, 37]Σελ. 471
7. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ  
Ν 3386/2005 Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια ['Αρθ. 1-2, 4-8, 46-52, 73-88]Σελ. 475
Ν3536/2007 Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ['Αρθ. 1]Σελ. 502
8. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
Ν 2225/1994 Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 1-6]Σελ. 505
Ν 3115/2003 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτουτων Επικοινωνιών ['Αρθ. 1, 3, 6, 9-11]Σελ. 511
9. ΑΡΧΑΙΑ  
Ν 3028/2002 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ['Αρθ. 1-5, 53-75]Σελ. 516
10. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
Ν 2713/1999 Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 1-10, 16, 18]Σελ. 531
11. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  
ΑΝ 86/1967 Περί επιβολής κυρώσεων κατά καθυστερούντων την καταβολή και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως ['Αρθ. 1-3]Σελ. 542
12. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΝΔ 3424/1955 Περί ευθύνης των αγοραστών γεωργικών προϊόντων ['Αρθ. 1-3]Σελ. 544
13. ΔΑΣΗ  
ΝΔ 86/1969 Περί Δασικού Κώδικα ['Αρθ. 252, 255]Σελ. 545
Ν 663/1977 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του ΚΠΔ, του ΠΚ και του Κώδικος περί τελών χαρτοσήμων κ.λπ. ['Αρθ. 19-21]Σελ. 570
Ν 998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικώνεν γένει εκτάσεων της Χώρας ['Αρθ. 3, 23, 31, 35, 68-71]Σελ. 573
Ν 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 114, 118-119]Σελ. 584
Ν 2612/1998 Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 1, 5-6]Σελ. 588
14. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ  
ΑΝ 1539/1938 Περί προστασίας των δημοσίων κτημάτων ['Αρθ. 1-2, 8, 21-23]Σελ. 590
15. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ  
Ν 3310/2005 Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειαςκαι την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων ['Αρθ. 3, 7]Σελ. 594
16. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  
Ν 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 1-11]Σελ. 601
17. ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
Ν 2656/1998 Κύρωση της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές ['Αρθ. πρώτο-πέμπτο, έβδομο-όγδοο]Σελ. 614
18. ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ε.Ε.  
Ν 2802/2000 Κύρωση της Σύμβασης περί καταπολεμήσεως της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ['Αρθ. πρώτο, τρίτο-όγδοο]Σελ. 617
19. ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  
Ν 3560/2007 Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου ['Αρθ. πρώτο, 1, δεύτερο-δέκατο πέμπτο]Σελ. 620
20. ΔΙΑΦΘΟΡΑ/ΟΗΕ  
Ν 3666/2008 Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα ['Αρθ. πρώτο, 1-2, τρίτο-πέμπτο, έβδομο-ενδέκατο]Σελ. 627
21. ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
Ν 3649/2008 Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ['Αρθ. 14]Σελ. 632
22. ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  
Ν 1193/1981 Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων ['Αρθ. 1, 13, 16]Σελ. 633
Ν 2734/1999 Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 1-8, 10]Σελ. 635
23. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
ΠΔ 96/2007 Κωδικοποίηση εκλογικής νομοθεσίας ['Αρθ. 111-124]Σελ. 642
24. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ν 2623/1998 Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 6]Σελ. 651
Ν 3023/2002 Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών ['Αρθ. 7-14, 23-27]Σελ. 653
Ν 3202/2003 Εκλογικές δαπάνες κατά τις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές, οικονομική διοίκησηκαι διαχείριση των ΟΤΑ, θέματα αλλοδαπών και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 7-8, 17-21]Σελ. 665
25. ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ  
Ν 3536/2007 Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ['Αρθ. 41]Σελ. 671
26. ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ  
Ν 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 1-7, 9-24, 28]Σελ. 673
27. ΕΠΙΤΑΓΗ  
Ν 5960/1933 Περί επιταγής ['Αρθ. 79, 80]Σελ. 685
28. ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΓΡΑΜΜΗ  
Ν 454/1976 Περί επιβολής κυρώσεων κατά παραβατών των περί διγράμμων επιταγών διατάξεων ['Αρθ. 1-6]Σελ. 687
29. ΕΡΑΝΟΙ  
Ν 5101/1931 Περί διενεργείας εράνων και λαχειοφόρωνή φιλανθρωπικών αγορών ['Αρθ. 1-3, 19-21]Σελ. 689
30. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ  
Ν 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 1-2, 16, 18]Σελ. 691
ΠΔ 62/1998 Μέτρα για την προστασία των νέωνκατά την εργασία, σε συμμόρφωσημε την Οδηγία 94/33/ΕΚ ['Αρθ. 1-11]Σελ. 693
Ν 3144/2003 Εργασιακά - Ασφαλιστικά - Ανήλικοι, 'Αδεια κανονική, ΕΣΣΕ, Προστασία Δεδομένων εργαζομένων κ.λπ. ['Αρθ. 4]Σελ. 710
31. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ  
Ν 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών ['Αρθ. 54-63γ]Σελ. 712
32. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ  
ΝΔ 400/1970 Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως ['Αρθ. 43-47, 49-50]Σελ. 718
Ν 1569/1985 Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 21α-21β]Σελ. 725
33. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
Ν 3190/1955 Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ['Αρθ. 1, 60]Σελ. 726
34. ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ  
Ν 1733/1987 Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ['Αρθ. 17]Σελ. 728
35. ΖΩΟΚΛΟΠΗ/ΖΩΟΚΤΟΝΙΑ  
Ν 1300/1982 Μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας ['Αρθ. 1-12]Σελ. 730
36. ΖΩΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
Ν 1197/1981 Περί Προστασίας των Ζώων ['Αρθ. 1-4, 7, 8]Σελ. 736
Ν 2015/199 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς ['Αρθ. πρώτο, 5-6, τρίτο]Σελ. 738
Ν 2017/1992 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς ['Αρθ. πρώτο, 9-11]Σελ. 739
Ν 3170/2003 Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 1-5, 12]Σελ. 742
37. ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ  
Ν 3305/2005 Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ['Αρθ. 1-5, 8-13, 26]Σελ. 746
38. ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ  
Ν 3304/2005 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού ['Αρθ. 1-17]Σελ. 756
39. ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  
Ν 3409/2005 Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 1, 4, 6, 15]Σελ. 765
40. ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
Ν 1608/1950 Περί αυξήσεως των ποινών των προβλεπομένωνγια τους καταχραστάς του Δημοσίου ['Αρθ. 1, 4]Σελ. 768
ΝΔ 2576/1953 Περί ιδρύσεως Υφυπουργείου Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Νήσων και περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υπουργικού Συμβουλίου κειμένων διατάξεων ['Αρθ. 16]Σελ. 770
41. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ  
Ν 1960/1991 Διατάξεις για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές και τη διαχείριση προγραμμάτων της ΕΟΚ ['Αρθ. 1]Σελ. 771
Ν 3340/2005 Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς ['Αρθ. 1-9, 29-31]Σελ. 772
42. ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
Ν 2696/1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ['Αρθ. 1, 9-11, 29, 42-43, 45-47, 49, 85, 88-90, 94, 96-99]Σελ. 781
43. ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ  
Ν 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας ['Αρθ. 1-2, 10, 118, 137, 151, 155-178, 185]Σελ. 801
44. ΛΗΣΤΕΙΑ  
Ν ΤΟΔ/1871 Περί της καταδιώξεως της ληστείας ['Αρθ. 1-34, ακροτελεύτιον]Σελ. 828
Ν ΥΙΕ/1871 Περί τροποποιήσεως άρθρων τινών του περί καταδιώξεως της ληστείας νόμου ['Αρθ. 1-3]Σελ. 838
Ν ΩΞΗ/1880 Περί καταδιώξεως της ληστείας ['Αρθ. 1-4]Σελ. 839
45. ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ  
Ν 5227/1931 Περί μεσαζόντων ['Αρθ. 1-13]Σελ. 840
46. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ  
Ν 2737/1999 Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 1-2, 8-20]Σελ. 845
47. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ  
Ν 3459/2006 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ) ['Αρθ. πρώτο, 1-58, 60, δεύτερο]Σελ. 851
ΠΔ 148/2007 Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά ['Αρθ. πρώτο, 6, 8, 13-14, 56]Σελ. 898
48. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ  
Ν 3691/2008 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 1-9, 12-35, 40, 45-48, 50-51]Σελ. 903
49. ΝΟΜΙΣΜΑ  
ΑΝ 710/1945 Περί διώξεως και τιμωρίας των παραβάσεων της περί προστασίας Εθνικού Νομίσματος νομοθεσίας και των αγορανομικών αδικημάτων ['Αρθ. 1, 3]Σελ. 950
Ν 2076/1992 Ανάλυση και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις ['Αρθ. 21, 26]Σελ. 954
50. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ Ε.Ε.  
Ν 2803/2000 Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασίατων οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων ['Αρθ. πρώτο, 1-4, δεύτερο-δωδέκατο]Σελ. 957
51. ΟΠΛΑ  
Ν 2168/1993 Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 1-38]Σελ. 965
Ν 456/1976 Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων ['Αρθ. 1-10]Σελ. 1000
Ν 3169/2003 Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 1-6]Σελ. 1006
52. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Ν 1650/1986 Προστασία του περιβάλλοντος ['Αρθ. 2, 6, 8, 18-20, 28-30 ]Σελ. 1015
Ν 3199/2003 Προστασία και διαχείριση των υδάτων -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ ['Αρθ. 10-11, 14 ]Σελ. 1030
Ν 1892/1990 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 119]Σελ. 1032
Ν 2252/1994 Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης «για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990» και άλλες διατάξεις ['Αρθ. ένατο]Σελ. 1033
ΠΔ 55/1998 Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος ['Αρθ. πρώτο-13, 14]Σελ. 1035
53. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
Ν 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα ['Αρθ. 1-5, 18-29, 42-43, 63Β, 65Α-67]Σελ. 1038
54. ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ  
Ν 3213/2003 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων ['Αρθ. 1-2, 4-7]Σελ. 1065
55. ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ  
ΑΝ 1363/1938 Περί κατοχυρώσεως διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του εν ισχύι συντάγματος ['Αρθ. 1, 4-5]Σελ. 1070
56. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  
Ν 2472/1997 Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ['Αρθ. 1-24]Σελ. 1072
Ν 3471/2006 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρακαι της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν 2472/1997 ['Αρθ. 1-16]Σελ. 1094
Ν 3235/2004 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ['Αρθ. 9-11]Σελ. 1109
57. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ  
Ν 3588/2007 Πτωχευτικός Κώδικας ['Αρθ. 1, 61-62, 167-169, 171-177]Σελ. 1112
58. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ/ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  
Ν 1730/1987 Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρία (ΕΡΤ-ΑΕ) ['Αρθ. 3, 16-16Α]Σελ. 1119
Ν 1866/1989 Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών ['Αρθ. 1, 4]Σελ. 1124
Ν 2145/1993 Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων ['Αρθ. 29]Σελ. 1125
Ν 2328/1995 Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτωντης ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 2-4, 6-8, 12]Σελ. 1127
Ν 2801/2000 Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 1]Σελ. 1132
Ν 3090/2002 Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχουτων Καταστημάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 8]Σελ. 1135
59. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ  
Ν 3488/2006 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις ['Αρθ. 2-4, 16-17]Σελ. 1136
60. ΣΗΜΑΤΑ  
Ν 2239/1994 Περί σημάτων ['Αρθ. 1-2, 14-15, 19-21, 28-31]Σελ. 1139
61. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  
Ν 4277/1929 Περί τηλεγραφικής ανταποκρίσεως ['Αρθ. 38-40, 46]Σελ. 1143
Ν 2246/1994 Οργάνωση και λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών ['Αρθ. πρώτο, τρίτο-τέταρτο]Σελ. 1144
Ν 3431/2006 Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 62]Σελ. 1146
62. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ  
ΝΔ 1059/1971 Περί του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων ['Αρθ. 1-3]Σελ. 1147
63. ΤΥΠΟΣ  
Ν 5060/1931 Περί τύπου, προσβολών της τιμής εν γένεικαι άλλων σχετικών διατάξεων ['Αρθ. 29-30]Σελ. 1149
ΑΝ 1092/1938 Περί Τύπου ['Αρθ. 32, 37-38, 47]Σελ. 1151
ΝΔ 2943/1954 Περί τρόπου πωλήσεως εφημερίδων και περιοδικών ['Αρθ. 1, 3-6]Σελ. 1154
Ν 1178/1981 Περί αστικής ευθύνης του τύπου και άλλων τινών διατάξεων ['Αρθ. μόνον]Σελ. 1156
Ν 2243/1994 Κατάργηση των ειδικών ποινικών διατάξεων περί Τύπου ['Αρθ. μόνο]Σελ. 1159
Ν 3090/2002 Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 8]Σελ. 1160
64. ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ  
ΒΔ 29/1971 Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενοντων ισχυουσών διατάξεων περί τυχηρών και μη παιγνίων ['Αρθ. 6-13]Σελ. 1161
Ν 2206/1994 Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 1-4]Σελ. 1166
Ν 2515/1997 'Ασκηση επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 8]Σελ. 1169
Ν 2523/1997 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 8]Σελ. 1171
Ν 3037/2002 Απαγόρευση παιγνίων ['Αρθ. 1-5, 9-10]Σελ. 1172
65. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
ΑΝ 2520/1940 Περί υγειονομικών διατάξεων ['Αρθ. 1-2, 4-6, 8]Σελ. 1175
Ν 2307/1995 Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 11]Σελ. 1177
66. ΥΙΟΘΕΣΙΑ  
Ν 2447/1996 Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις» ['Αρθ. 10-11]Σελ. 1180
67. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  
Ν 1599/1986 Σχέσεις κράτους-πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 1, 7-8, 12, 14, 22]Σελ. 1181
68. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  
Ν 3126/2003 Ποινική ευθύνη των Υπουργών ['Αρθ. 1-22]Σελ. 1186
69. ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ  
ΝΔ 1591/1986 Φοροδιαφυγή (Δημόσια έσοδα - Φορολογία - Δημόσιο λογιστικό) ['Αρθ. 31, 32]Σελ. 1197
Ν 2065/1992 Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 45-47, 54, 56, 61]Σελ. 1202
Ν 2343/1995 Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 4]Σελ. 1209
Ν 2523/1997 Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 17-21, 24-25]Σελ. 1211
Ν 3610/2007 Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις ['Αρθ. 1, 4, 6-7]Σελ. 1222
70. ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  
Ν 927/1979 Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών ['Αρθ. 1-5]Σελ. 1226
71. ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  
Ν 1882/1990 Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις ['Αρθ. 25]Σελ. 1227
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝΣελ. 1231
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΚΣελ. 1237
 
Back to Top