Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ISSUES OF ESTOPPEL AND RES JUDICATA IN ANGLO-AMERICAN AND GREEK LAW


Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 53,00 € Ειδική Τιμή 45,05 €

e-book 53,00 €   + 45,05 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14370

On May 21 2012, in Thessaloniki, an international conference took place on the “Issues of Estoppel and Res Judicata in Anglo-American and Greek Law”.

This volume includes the papers presented at the conference, preceded by a general introduction to the institutions of Estoppel and Res Judicata by Assoc. Prof. Georgios Diamantopoulos and followed by presentations by Prof. Neil Andrews (res judicata and finality), Prof. Kalliopi Makridou (principles of preclusion and res judicata), Dr Marcos Dracos (estoppel in english contract law) and Assoc. Prof. Georgios Diamantopoulos (judicial estoppel). The comments made during the conference are also included, while the volume concludes with a summary of the conferenceʼs findings formulated by Prof. Kalliopi Makridou.

The doctrines of estoppel and res judicata show the different procedural philosophies in the common law and civil law systems of civil justice but, despite the difficulties, comparative research works for harmonizing procedural systems.

Επιμέλεια: Κ. Μακρίδου, Γ. Διαμαντόπουλος

Τον Μάιο του 2012 διοργανώθηκε στην Θεσσαλονίκη ένα διεθνές συνέδριο με αντικείμενο: «Θέματα της αρχής του αποκλεισμού και του δεδικασμένου στο αγγλοαμερικανικό και ελληνικό δίκαιο».

Τα παρόντα πρακτικά περιέχουν μία γενική εισαγωγή στις αρχές του αποκλεισμού και του δεδικασμένου από τον Γ. Διαμαντόπουλο, τις εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο από τους Ν. Andrewsδεδικασμένο και τελεσιδικία»), K. Μακρίδου («Οι αρχές του αποκλεισμού και του δεδικασμένου»), Μ. Δράκο («Η αρχή του αποκλεισμού στο αγγλικό ενοχικό δίκαιο») και Γ. Διαμαντόπουλο («Η αρχή του αποκλεισμού στα πλαίσια της δικονομίας»), τις παρεμβάσεις που έγιναν, καθώς και τα συμπεράσματα που διατυπώθηκαν από την Κ. Μακρίδου.

Οι αρχές του αποκλεισμού και του δεδικασμένου δείχνουν την διαφορετική δικονομική φιλοσοφία του αγγλοσαξωνικού και ηπειρωτικού δικαίου στην πολιτική δικονομία, όμως, παρόλες τις δυσκολίες, η συγκριτική έρευνα προσπαθεί να φέρει αποτελέσματα στην εναρμόνιση των δικονομικών συστημάτων.

 
PREFACEΣελ. IX
TABLE OF CONTENTSΣελ. XI
LIST OF ABBREVIATIONSΣελ. XV
PROLOGUE: The varieties of estoppel (by Prof. G. Diamantopoulos)  
Ι. Introduction: venire contra factum proprium and estoppel. Two legal doctrines, one ideaΣελ. 1
II. Estoppel: the varietiesΣελ. 4
1. Estoppel by record (or estoppel per rem judicatam)Σελ. 7
2. Estoppel by deedΣελ. 9
3. Estoppel by conduct (or estoppel in pais) Σελ. 10
ΙΙΙ. ΑddendumΣελ. 13
RES JUDICATA AND FINALITY: Estoppel in the context of judicial decisions and arbitration awards (by Prof. N. Andrews)  
IntroductionΣελ. 17
I. Recognition of finality as a hallowed procedural principleΣελ. 18
II. The link between finality and effectiveness in court proceedingsΣελ. 20
III. Cause of action estoppel following a judicial decisionΣελ. 22
IV. Cause of action estoppel and consent judgmentsΣελ. 25
V. Issue estoppelΣελ. 29
VI. Preclusion of points that should have been raised in earlier proceedings: the rule in Henderson v. Henderson (1843) Σελ. 37
VII. A and B's action succeeded by an action between A and C: the outer rim of the rule in Henderson v. Henderson (1843) Σελ. 42
VIII. Res judicata in the context of multiparty litigationΣελ. 42
IX. Other aspects of finalityΣελ. 43
X. Finality and res judicata in the context of arbitral awards: the general regime. English practiceΣελ. 45
XI. Disputed arbitration clauses: finality issues arising from the European Court of Justice's prohibition upon anti-suit injunctionsΣελ. 50
XII. Concluding summaryΣελ. 57
PRINCIPLES OF PRECLUSION AND RES JUDICATA: Reflections from the perspectives of Greek and American law (by Prof. K. Makridou)  
I. IntroductionΣελ. 63
II. The objective and justification of estoppel per rem judicatamΣελ. 64
III. A valid judgment is entitled to res judicata effectΣελ. 66
IV.The requirement of a final judgmentΣελ. 68
V. Adjudication on meritsΣελ. 78
VI. Claim preclusion - Issue preclusionΣελ. 82
VII. Issue preclusion to default judgmentsΣελ. 89
VIII. Application of claim and issue preclusion to consent judgmentsΣελ. 95
ESTOPPEL IN ENGLISH CONTRACT LAW (by Dr. M-G. Dracos)  
I. IntroductionΣελ. 101
II. The key idea behind estoppelsΣελ. 102
III. The functions of estoppelsΣελ. 103
IV. Estoppel and its application to factual propositionsΣελ. 105
V. Assumptions of lawΣελ. 112
VI. Rights in PropertyΣελ. 115
VII. Restraining the unconscionable exercise of rightsΣελ. 117
VIII. ConclusionΣελ. 120
JUDICIAL ESTOPPEL: Contradictory procedural behaviour in Greek and American law (by Prof. G. Diamantopoulos)  
I. IntroductionΣελ. 123
II. Forms of contradictory procedural behaviour: genuine and nothus contradictory procedural behaviourΣελ. 125
III. Range of prohibitionΣελ. 130
1. Assertions of the partiesΣελ. 132
2. Applications (requests) of the partiesΣελ. 137
IV. Field of genuine contradictory procedural behaviourΣελ. 141
1. Contradictory procedural behaviour within the same trialΣελ. 141
2. Contradictory procedural behaviour in successive proceedingsΣελ. 145
V. Legal consequences of inconsistent positionsΣελ. 154
1. Procedural sanctionsΣελ. 155
A. Inadmissibility of inconsistent factual allegationsΣελ. 156
B. Separation of inconsistent requestsΣελ. 158
2. Ways of avoiding sanctionsΣελ. 159
VI. Procedural treatment of inconsistent positionsΣελ. 161
1. Spontaneous consideration of the prohibitionΣελ. 161
2. Time of submission of the exceptio venire contra factum proprium and cassation review of its prerequisitesΣελ. 162
VII. ConclusionsΣελ. 163
COMMENTS  
Α. The Collateral Estoppel Effect of Criminal Convictions in Subsequent Civil Trials. A Comparative Glance at the Different Approaches in American and in Greek Law (by E. Abatzis) Σελ. 165
Β. Res judicata effect of foreign judgements in cases of transnational insolvency (Reg. 1346/2000) (by E. Asimakopoulou) Σελ. 175
C. Abuse of property rights in Greek Law compared with the doctrine of estoppel in English-American Law (by A. Papaspyropoulos) Σελ. 181
D. Issues of Estoppel and Res judicata on class action judgments in Greek and American law (by A. Plevri)Σελ. 191
E. Recovery for future injury and the rule against splitting causes of action (by A. Vezyrtzi)Σελ. 199
CONCLUSIONS (by Prof. K. Makridou)Σελ. 205
INDEXΣελ. 209
Back to Top