ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ - SORGFALTSPFLICHT UND BEHANDLUNGSFEHLER

Συστηματική ένταξη του ιατρικού σφάλματος στα εγκλήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της σωματικής βλάβης από αμέλεια (παρ. 222 και 229 του γερμανικού ποινικού κώδικα).

Der ärztliche Behandlungsfehler im Deliktsaufbau der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung (§§ 222 und 229 des deutschen Strafgesetzbuches)

Έκδοση στη γερμανική γλώσσα
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12642
Γκαβέλα Κ.
  • Έκδοση: 2011
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 128
  • ISBN: 978-960-272-762-1
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η νομική ιατρική βιβλιογραφία διακρίνει τρεις κατηγορίες εσφαλμένης ιατρικής πράξης ανάλογα με την πηγή προέλευσης του in casu παραβιασθέντος κανόνα επιμέλειας: το σφάλμα περί την υποχρέωση ενημέρωσης, το σφάλμα περί την υποχρέωση οργάνωσης και το σφάλμα περί την υποχρέωση επιμελούς διεξαγωγής του ιατρικού εγχειρήματος. Η συγγραφέας επικεντρώνεται στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης στο σφάλμα κατά τη διεξαγωγή της ιατρικής πράξης. Ειδικότερα, οριοθετείται η έννοια αυτού και επιχειρείται η συστηματική του ένταξη στην ιδιότυπη δομή των εγκλημάτων της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της σωματικής βλάβης από αμέλεια των παρ. 222 και 229 του γερμανικού ποινικού κώδικα. Η μελέτη σκοπεί να καταδείξει τις επιμέρους προϋποθέσεις, οι οποίες είναι αναγκαίο να συντρέχουν, ώστε η ποινική έννομη τάξη να μπορεί να αποδώσει στον ιατρό τη μομφή της πλημμελούς εκπλήρωσης των καθηκόντων του. Ενδελεχούς εξέτασης τυγχάνουν ιδίως το κριτήριο προσδιορισμού της προσήκουσας επιμέλειας, άλλως το μέτρο ευθύνης του ιατρού, καθώς και ειδικότερα ζητήματα αιτιώδους συνάφειας του επελθόντος αποτελέσματος προς την πλημμελή ιατρική συμπεριφορά και αντικειμενικού καταλογισμού αυτής σε ενοχή του δράστη-ιατρού. Η μελέτη συνδυάζει τη θεωρητική προσέγγιση των επιμέρους θεμάτων με πλούσιες αναφορές σε παραδείγματα από τη νομολογία, στο τέλος δε παραθέτει ιδιαιτέρως εκτενή βιβλιογραφία.

Medizinrechtliche Fachliteratur hat es sich zur Gewohnheit gemacht, unter den ärztlichen Sorgfaltsverletzungen nach der Quelle des Pflichtverstoßes zwischen drei Fehlerarten zu unterscheiden: dem Aufklärungs-, dem Organisations- und dem Behandlungsfehler. Die Verfasserin hat sich vorgenommen, aus dieser trias den Behandlungsfehler näher zu untersuchen: Was ist unter dem Begriff Behandlungsfehler zu verstehen? Wann bzw. unter welchen Voraussetzungen kann die Strafrechtsordnung dem Arzt überhaupt den Vorwurf fehlerhafter Behandlung bei Ausübung seiner ärztlichen Tätigkeit machen? Wie lässt sich das Maß der dem Arzt abzuverlangenden Sorgfalt näher bestimmen? Diese und zahlreiche weitere Fragen sind in den Aufbau der fahrlässigen Tat (fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung deutschen Rechts) eingeordnet und praxisnah - anhand von Beispielen aus der Rechtsprechung - beschrieben.
ABKÜRZUNGSVERZEICHNISΣελ. IX
A. EinleitungΣελ. 1
B. Behandlungsfehler - Zum BegriffΣελ. 3
C. Sorgfaltsbemessung und Fahrlässigkeit im Tatbestandsaufbau bei ärztlichen BehandlungsfehlernΣελ. 5
I. Die TatbestandsebeneΣελ. 6
1) Eintritt des tatbestandlichen ErfolgesΣελ. 6
a) Strafrechtlich relevanter Erfolg im Rahmen der §§ 222, 229 StGBΣελ. 6
b) Behandlungsfehler als Voraussetzung des Taterfolges? - Standort des Behandlungsfehlers im TatbestandsaufbauΣελ. 8
2) Verletzung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (objektive Sorgfaltspflichtverletzung)Σελ. 12
a) Aufsuchen des SorgfaltsmaßstabsΣελ. 14
aa. Normative GrundlageΣελ. 14
(i) ?rztliche Berufspflichten Σελ. 15
(ii) Einfluss von Richtlinien, Leitlinien und EmpfehlungenΣελ. 16
(iii) Modell der differenzierten MaßfigurΣελ. 17
α. Fachgebietsorientierte Verkehrskreisbildung - FacharztstandardΣελ. 17
β. Verkehrskreisbildung nach dem AusbildungsstandΣελ. 20
bb. Situationsbezug des SorgfaltsmaßstabsΣελ. 25
(i) Sorgfaltsanforderungen je nach Versorgungsstufen Σελ. 26
(ii) Lockerung des Haftungsmaßstabes in NotfallsituationenΣελ. 27
cc. Zeitbezug des Sorgfaltmaßstabs Σελ. 31
dd. Beachtung gr?ßeren individuellen Leistungsverm?gensΣελ. 32
ee. Sorgfaltspflicht und Grundsatz der Therapiefreiheit Σελ. 37
ff. Sorgfaltsmaßstab und WirtschaftlichkeitsgebotΣελ. 42
b) Weitere Modifikationen des Sorgfaltsmaßstabs Σελ. 48
aa. VertrauensgrundsatzΣελ. 48
bb. Rechtsfigur der Übernahmefahrlässigkeit Σελ. 51
c) Überspannung der Sorgfaltsanforderungen durch die Gerichte?Σελ. 54
d) SubsumtionsvorgangΣελ. 56
3) Sorgfaltspflichtverletzung durch Tun oder UnterlassenΣελ. 56
a) Die Bedeutung der Unterscheidung zwischen Tun und Unterlassen für die strafrechtliche HaftungΣελ. 56
b) Abgrenzung zwischen Tun und UnterlassenΣελ. 59
4) Objektive Vorhersehbarkeit des ErfolgseintrittsΣελ. 62
5) Die Kausalität zwischen Sorgfaltspflichtverletzung und Erfolg und Fragen der objektiven Zurechenbarkeit des ErfolgseintrittsΣελ. 64
a) Die zweistufige Kausalitätsprüfung der RechtsprechungΣελ. 65
b) Lehre von der objektiven ZurechenbarkeitΣελ. 66
c) PflichtwidrigkeitszusammenhangΣελ. 67
d) Die neue KausalitätsjudikaturΣελ. 72
e) Der ,,Schutzzweckzusammenhang" als haftungs­einschränkendes Kriterium bei BehandlungsfehlernΣελ. 78
II. Die RechtwidrigkeitsebeneΣελ. 80
1) Wesen und Voraussetzungen der EinwilligungΣελ. 81
2) Insbesondere: Disponibilität des Rechtsgutes (,,Sittenwidrigkeit")Σελ. 82
III. Die SchuldebeneΣελ. 87
1) Die subjektive Sorgfaltspflichtverletzung des ArztesΣελ. 87
2) Subjektive Vorhersehbarkeit des ErfolgesΣελ. 89
3) Schuldausschließungsgrund der UnzumutbarkeitΣελ. 90
D. ZusammenfassungΣελ. 91
LITERATURVERZEICHNISΣελ. 93
 
Back to Top