Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 22.4€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 64,00 € Ειδική Τιμή 54,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18192
Πολυβίου Π.
Το βιβλίο «Εντάλματα Έρευνας και Κατάσχεση Πραγμάτων» ασχολείται με τη νομιμότητα της έρευνας της κατοικίας και άλλων υποστατικών, καθώς και με την κατάσχεση πραγμάτων και αντικειμένων που αποτελούν είτε προϊόν είτε μαρτυρία ποινικού αδικήματος, πάντα στο πλαίσιο της διερεύνησης ποινικών αδικημάτων. Ο συγγραφέας επικεντρώνεται στο δύσκολο θέμα της διάκρισης μεταξύ της προστασίας της κατοικίας αφενός και της αναγνώρισης εξαιρέσεων αφετέρου. Η μελέτη είναι χρήσιμη σε Δικαστές, δικηγόρους, ακαδημαϊκούς, φοιτητές της νομικής και γενικά σε όσους ενδιαφέρονται τόσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και για τη νομική επιστήμη.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 1

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 7 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ – ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Σελ. 7

ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 14

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ Σελ. 23

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Σελ. 23

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Σελ. 38

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Σελ. 46 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Σελ. 69

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Σελ. 79

ΜΕΡΟΣ ΙV – KYΠΡΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Σελ. 99

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ Σελ. 99

ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΕΥΛΟΓΗ ΑΙΤΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤ’ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΝ ΔΙΑΠΡΑΞΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ – ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ «ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΙΤΙΑΣ», ΤΗΣ «ΕΥΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΙΑΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΕΥΛΟΓΗΣ ΥΠΟΝΟΙΑΣ» Σελ. 102

ΕΥΛΟΓΗ ΑΙΤΙΑ (PROBABLE CAUSE) – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Σελ. 116

ΕΥΛΟΓΗ ΑΙΤΙΑ – ΕΝΝΟΙΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ Ή ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σελ. 141

ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗ Σελ. 150

ΕΞ ΑΚΟΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΟΡΚΟ Σελ. 172

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ Σελ. 183

Α. Διατύπωση Δικαστικής Απόφασης Σελ. 183

Β. Διατύπωση Εντάλματος – Προσδιορισμός Χώρου και Συγκεκριμενοποίηση Αντικειμένων Σελ. 198

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΥΣΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Σελ. 220

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ Σελ. 226

ΜΕΡΟΣ V – EΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Σελ. 241

ΜΕΡΟΣ VI – ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - CERTIORARI Σελ. 249

ΜΕΡΟΣ VII – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ Σελ. 265

ΜΕΡΟΣ VIII – EΡΕΥΝΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Σελ. 297

ΜΕΡΟΣ ΙΧ – ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Σελ. 303

ΜΕΡΟΣ Χ – ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΑΛΜΑ Σελ. 309

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΑΛΜΑ Σελ. 309

ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΑ Σελ. 320

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑ Σελ. 328

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΑΛΜΑ Σελ. 337

Α. Εισαγωγή

Β. Κοινοδίκαιο Σελ. 340

Γ. Νομολογία Ηνωμένων Πολιτειών Σελ. 348

Δ. Τυχαίος Εντοπισμός Μαρτυρίας Σελ. 352

ΜΕΡΟΣ ΧΙ – ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Σελ. 357

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Σελ. 365

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 365 ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Σελ. 368

Α. Αριθμός Εισόδων και Ερευνών Σελ. 368

Β. Χρόνος Εκτέλεσης Εντάλματος Σελ. 369 

Γ.  Προειδοποίηση και Πληροφόρηση Κατόχου Κατοικίας ή Ακινήτου Σελ. 373

Δ. Έρευνα Υποστατικού χωρίς την Παρουσία του Ιδιοκτήτη ή Κατόχου του Σελ. 380

Ε. Παρουσία Δικηγόρου κατά τη Διάρκεια Έρευνας Σελ. 383

ΣΤ. Παρατυπίες στην Εκτέλεση Ενταλμάτων Έρευνας –  Σελ. Παρουσία Δημοσιογράφων – Διεκπεραίωση Έρευνας από Τρίτα Πρόσωπα Σελ. 385

Ζ. Αναζήτηση Πραγμάτων Σελ. 387

Η. Κατάσχεση Πραγμάτων και Εγγράφων Σελ. 389 

Θ. Απεικόνιση (Imaging) Ηλεκτρονικών Πληροφοριών και Δεδομένων Σελ. 399

Ι. Ευαίσθητες και Εμπιστευτικές Πληροφορίες Σελ. 403

IA. Προστατευόμενο Υλικό Σελ. 409

IB. Κατακράτηση και Διάθεση Πραγμάτων και Αντικειμένων Σελ. 413

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ – ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΛΗΦΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΡΕΥΝΑ Σελ. 419

ΜΕΡΟΣ ΧΙV – IΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σελ. 431 ΜΕΡΟΣ ΧV – ΕΠΙΛΟΓΟΣ Σελ. 445 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΩΝ (Περιλαμβάνονται με πλάγια οι υποθέσεις που βρίσκονται στις υποσημειώσεις)

Back to Top