ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 28,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18432
Μουσταΐρα Ε.

Το βιβλίο «Συγκριτικό Δίκαιο» αναλύει με ευσύνοπτο και διαφωτιστικό τρόπο την ποικιλία και ταξινόμηση των νομικών συστημάτων, τη διαδικασία και τους σκοπούς της σύγκρισης, τις νέες μεθόδους στη σύγκριση δικαίων τον 21o αιώνα, τις μεταφυτεύσεις δικαίων. Στη 2η έκδοση παρουσιάζονται, επίσης, τα νομικά συστήματα του κόσμου: τα Δυτικά, τα Μικτά, τα δίκαια Ιβηροαμερικανικών κρατών, τα Αφρικανικά αυτόχθονα δίκαια, το Μουσουλμανικό δίκαιο, το νομικό σύστημα της Κίνας. Το έργο εξυπηρετεί πρωτίστως τη διδασκαλία του Συγκριτικού Δικαίου στη Νομική Σχολή, αλλά απευθύνεται και σε κάθε νομικό που ενδιαφέρεται να εισαχθεί στον πλούτο των δικαίων του κόσμου.

Περιεχόμενα
Πρόλογος Β’ έκδοσης Σελ. VII
Συντομογραφίες Σελ. XIII
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
I. Γιατί και πώς συγκρίνουμε τα δίκαια; Σελ. 1
II. Ποιο είναι το πεδίο έρευνας και μελέτης του συγκριτικού δικαίου ως κλάδου διδασκαλίας; Σελ. 2
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
I. Ποικιλία νομικών συστημάτων Σελ. 5
1. Διαφορές - Ομοιότητες Σελ. 5
2. Παράγοντες διαφοροποίησης και ομοιομορφίας των δικαίων Σελ. 7
i. Γεωγραφικές – Κλιματολογικές συνθήκες Σελ. 7
ii. Οικονομικό σύστημα Σελ. 9
iii. Τυχαίοι και άγνωστοι παράγοντες Σελ. 10
II. Ορισμός του συγκριτικού δικαίου Σελ. 10
1. Επιστήμη ή μέθοδος; Σελ. 10
2. Βαθύτερες αιτίες διαφωνίας Σελ. 12
3. Συμβατότητα μεταξύ της επιστήμης του συγκριτικού δικαίου και της συγκριτικής μεθόδου Σελ. 13
4. Το συγκριτικό δίκαιο ως μέθοδος Σελ. 14
5. Το συγκριτικό δίκαιο ως επιστήμη Σελ. 15
III. Πηγές του δικαίου από τις οποίες θα πρέπει να αντλήσει το υλικό του το συγκριτικό δίκαιο Σελ. 17
1. Γενικά Σελ. 17
2. Πηγές του δικαίου και ερμηνεία Σελ. 19
3. Η θεωρία ως πηγή του δικαίου Σελ. 20
IV. Τα αντικείμενα της σύγκρισης Σελ. 22
V. Η διαδικασία της σύγκρισης Σελ. 23
VI. Μικροσύγκριση – Μακροσύγκριση Σελ. 25
1. Μικροσύγκριση Σελ. 25
2. Μακροσύγκριση Σελ. 27
3. Αντιπαραβολή μικροσύγκρισης – μακροσύγκρισης Σελ. 28
VII. Οι σκοποί της σύγκρισης των νομικών συστημάτων Σελ. 29
1. Γνώση και κατανόηση των άλλων δικαίων – Καλύτερη γνώση και κατανόηση του ημετέρου δικαίου: Γνώση και κατανόηση του δικαίου εν γένει Σελ. 29
i. Απαλλαγή από τις «προκαταλήψεις» του ημετέρου δικαίου Σελ. 32
ii. Γλώσσα – Μετάφραση Σελ. 33
2. Εναρμόνιση – ενοποίηση των δικαίων (θα πρέπει να είναι άραγε σκοπός;) Σελ. 34
3. Χρησιμοποίηση του συγκριτικού δικαίου στη νομική πράξη Σελ. 36
4. Άλλοι σκοποί Σελ. 37
VIII. Ταξινόμηση νομικών συστημάτων: Είναι σκόπιμη; Είναι αποτελεσματική; Σελ. 38
1. Γενικά Σελ. 38
2. Προταθείσες ταξινομήσεις Σελ. 38
ΙΧ. Σύγκριση δικαίων τον 21ο αιώνα Σελ. 40
Χ. Κινητικότητα δικαίων – Μεταφυτεύσεις δικαίων Σελ. 43
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ι. Δυτικά νομικά συστήματα Σελ. 47
1. Χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών ηπειρωτικών δικαίων Σελ. 47
i. Γαλλικός Αστικός Κώδικας (Code Civil) του 1804 Σελ. 49
ii. Γερμανικός Αστικός Κώδικας (Bürgerliches Gesetzbuch) του 1900 Σελ. 50
2. Αγγλικό νομικό σύστημα Σελ. 51
i. Common law Σελ. 52
ii. Equity Σελ. 54
3. Το νομικό σύστημα των ΗΠΑ συγκρινόμενο προς το νομικό σύστημα της Αγγλίας Σελ. 56
4. Τα αγγλοσαξονικά νομικά συστήματα συγκρινόμενα προς τα νομικά συστήματα των ευρωπαϊκών ηπειρωτικών κρατών Σελ. 59
5. Σκανδιναβικά νομικά συστήματα Σελ. 61
II. Μικτά νομικά συστήματα Σελ. 63
1. Κυπριακό νομικό σύστημα Σελ. 65
i. Πριν την ανεξαρτησία Σελ. 65
ii. Μετά την ανεξαρτησία Σελ. 66
2. Ισραήλ – Η σημασία της γλώσσας σε ένα μικτό νομικό σύστημα Σελ. 68
3. Νομικό σύστημα Νοτιοαφρικανικής Δημοκρατίας Σελ. 72
III. Δίκαια ιβηροαμερικανικών κρατών Σελ. 77
1. Γενικά Σελ. 77
2. Κωδικοποιήσεις Σελ. 78
IV. Αφρικανικά αυτόχθονα δίκαια – Η σημασία του εθίμου Σελ. 80
V. Μουσουλμανικό δίκαιο – Η θρησκεία ως βασικός άξονας Σελ. 83
VI. Το νομικό σύστημα της Κίνας – Η επιρροή φιλοσοφικών θεωριών Σελ. 86
ΕΠΙΜΕΤΡΟ Σελ. 91
Βιβλιογραφία Σελ. 93
Ευρετήριο Σελ. 101
Back to Top