ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΚΛΑΔΟΥ

  • Θεωρητική παρουσίαση
  • Υποδείγματα συμβάσεων
  • Διαγράμματα ενεργειών
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

e-book   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14209
Περάκης Ε.
Φράγκος Ν.
Θεοδόσης Γ.
Το παρόν έργο είναι το δεύτερο της σειράς «Συμβάσεις περί την Επιχείρηση», η οποία περιλαμβάνει μια ποιοτική σειρά υποδειγμάτων συμβάσεων ή άλλων κειμένων της πρακτικής του Εμπορικού Δικαίου, γραμμένων από επιστήμονες με στενή επαφή με την πράξη, αλλά με όλες τις ικανότητες να εξηγήσουν, να στηρίξουν και να σχολιάσουν τις επιμέρους συμβατικές ρήτρες τόσο σε επίπεδο θεωρητικό όσο και σε επίπεδο προστασίας των κατά περίπτωση συμφερόντων των συμβαλλομένων.

Ο δεύτερος τόμος της σειράς είναι αφιερωμένος στην απόσχιση κλάδου. Συγκεκριμένα, μετά την εκτενή θεωρητική επεξεργασία που περιλαμβάνει τη διάκριση από συγγενείς μορφές, την απόσχιση κλάδου με απορρόφηση με παράλληλη εφαρμογή του Ν 2166/1993, την απόσχιση κλάδου με παράλληλη εφαρμογή του ΝΔ 1297/1972 και ειδικά θέματα, μεταξύ των οποίων και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση απόσχισης κλάδου, ακολουθούν 9 υποδείγματα (Πρακτικά Δ.Σ. Εισφέρουσας και Επωφελούμενης περί έναρξης διαδικασιών απόσχισης κλάδου, Σχέδιο Σύμβασης [όρων] Απόσχισης Κλάδου, Πρακτικά Γ.Σ. Εισφέρουσας και Επωφελούμενης περί έγκρισης της απόσχισης, Συμβολαιογραφική πράξη κ.λπ) σχετικά με την απόσχιση κλάδου με απορρόφηση και 4 υποδείγματα σχετικά με την απόσχιση κλάδου με σύσταση νέας εταιρίας καθώς και 2 διαγράμματα ενεργειών. Όλα τα υποδείγματα και διαγράμματα ενεργειών συνοδεύονται από πλούσια σχόλια και παρατηρήσεις.

Το έργο συμπληρώνεται με πίνακα βιβλιογραφίας και αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.
Ι. Εισαγωγή Σελ. 1
ΙΙ. Η απόσχιση κλάδου στο ισχύον δίκαιο Σελ. 2
ΙΙΙ. Διάκριση από συγγενείς μορφές Σελ. 5
ΙV. Απόσχιση με απορρόφηση με παράλληλη εφαρμογή του Ν 2166/1993Σελ. 7
Α. Προϋποθέσεις υπαγωγήςΣελ. 7
Β. Έναρξη διαδικασιών - Λογιστική Κατάσταση ΚλάδουΣελ. 10
Γ. Σχέδιο σύμβασης (όρων) απόσχισηςΣελ. 13
Δ. Έγκριση Γενικής Συνέλευσης - Συμβολαιογραφικός τύποςΣελ. 16
Ε. Ολοκλήρωση της απόσχισηςΣελ. 18
1. Σύμπραξη της Διοίκησης - ΔημοσιότηταΣελ. 18
2. Έννομα αποτελέσματαΣελ. 20
α. Μεταβίβαση περιουσίας με ειδική διαδοχήΣελ. 20
β. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επωφελούμενηςΣελ. 22
γ. Ενδιάμεσα αποτελέσματα (μεσοδιάστημα)Σελ. 24
3. Πιστοποίηση καταβολήςΣελ. 26
ΣΤ. Φορολογικά κίνητραΣελ. 27
V. Απόσχιση κλάδου με παράλληλη εφαρμογή του ΝΔ 1297/1972Σελ. 30
Α. ΕισαγωγήΣελ. 30
Β. Προϋποθέσεις υπαγωγής - ΠεριορισμοίΣελ. 31
Γ. Παρεχόμενα κίνητραΣελ. 36
VI. Ειδικά ΘέματαΣελ. 40
Α. Προστασία πιστωτώνΣελ. 40
1. Εις ολόκληρον ευθύνη κατά ΑΚ 479Σελ. 40
2. Προστατευόμενο παθητικόΣελ. 42
3. Έκταση ευθύνης της επωφελούμενηςΣελ. 43
4. ΑξιολόγησηΣελ. 44
Β. Προστασία μετόχων επωφελούμενηςΣελ. 46
Γ. Απόσχιση κλάδου με συμμετοχή εισηγμένης ΑΕΣελ. 49
Δ. Απόσχιση κλάδου πιστωτικού ιδρύματοςΣελ. 51
1. Απόσχιση κλάδου με εφαρμογή του άρθρου 16 Ν 2515/1997Σελ. 51
2. Εξυγιαντική μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 53
Ε. Μερική διάσπασηΣελ. 54
ΣΤ. H προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση απόσχισης κλάδουΣελ. 57
1. Το πεδίο εφαρμογής της προστασίας: Η έννοια της μεταβίβασης επιχείρησηςΣελ. 59
α. Προσωπικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 59
i. Υπαγόμενες οντότητες: Η έννοια της οικονομικής οντότητας (economic entity)Σελ. 59
ii. Υπαγόμενα πρόσωπαΣελ. 61
β. Υλικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 61
i. Μεταβολή του εργοδοτικού φορέαΣελ. 61
ii. Διατήρηση της ταυτότητας της οικονομικής οντότηταςΣελ. 63
2. Το περιεχόμενο της προστασίαςΣελ. 65
α. Η διατήρηση των συμβάσεων εργασίαςΣελ. 66
i. Υποχρεωτική και αυτοδίκαια μεταβίβαση των εργασιακών συμβάσεωνΣελ. 66
ii. Απαγόρευση απολύσεωνΣελ. 67
β. Διατήρηση όρων εργασίαςΣελ. 68
γ. Εις ολόκληρον ευθύνη μεταβιβάζοντος και διαδόχου εργοδότηΣελ. 72
δ. Υποχρέωση πληροφόρησης και διαβούλευσηςΣελ. 72
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑΣελ. 73
Ι. Απόσχιση Κλάδου με Απορρόφηση (Ν 2190/1920 με παράλληλη εφαρμογή Ν 2166/1993/ΝΔ 1297/1972)Σελ. 73
Α. Πρακτικό Δ.Σ. Εισφέρουσας περί έναρξης διαδικασιών απόσχισης κλάδουΣελ. 73
Β. Πρακτικό Δ.Σ. Επωφελούμενης περί έναρξης διαδικασιών απόσχισης κλάδουΣελ. 75
Γ. Σχέδιο Σύμβασης (Όρων) Απόσχισης ΚλάδουΣελ. 77
Δ. Πρακτικό ΔΣ Εισφέρουσας περί έγκρισης όρων απόσχισης Σελ. 82
Ε. Πρακτικό Δ.Σ. Επωφελούμενης περί έγκρισης όρων απόσχισης Σελ. 85
ΣΤ. Πρακτικό Γ.Σ. Εισφέρουσας περί έγκρισης της απόσχισηςΣελ. 90
Ζ. Πρακτικό ΓΣ Επωφελούμενης περί έγκρισης της απόσχισηςΣελ. 94
Η. Πρακτικό Ιδιαίτερης Συνέλευσης Προνομιούχων Μετοχών ΕπωφελούμενηςΣελ. 98
Θ. Συμβολαιογραφική Πράξη Απόσχισης ΚλάδουΣελ. 100
ΙΙ. Απόσχιση Κλάδου με Σύσταση (Ν 2190/1920 σε συνδυασμό με ΝΔ 1297/1972)Σελ. 109
Α. Πρακτικό Δ.Σ. Εισφέρουσας περί έναρξης διαδικασιών απόσχισης κλάδουΣελ. 109
Β. Πρακτικό Δ.Σ. Εισφέρουσας περί έγκρισης Όρων Απόσχισης Σελ. 111
Γ. Πρακτικό Γ.Σ. Εισφέρουσας περί έγκρισης της απόσχισηςΣελ. 116
Δ. Συμβολαιογραφική Πράξη ΑπόσχισηςΣελ. 119
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝΣελ. 127
Ι. Απόσχιση με Απορρόφηση (Ν 2190/1920 σε συνδυασμό με Ν 2166/1993 ή ΝΔ 1297/1972)Σελ. 127
ΙΙ. Απόσχιση με Σύσταση (Ν 2190/1920 σε συνδυασμό με ΝΔ 1297/1972)Σελ. 132
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 135
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣελ. 135
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣελ. 138
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 139
Back to Top