ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


• Έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης
• Ρήτρες occurrence (= ζημιογόνο περιστατικό) και claims made (= προβολή αξιώσεων)

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16.8€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 48,00 € Ειδική Τιμή 40,80 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14722
Τζίβα Έ.

Η ασφάλιση ιατρικής ευθύνης αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση συνύπαρξης δύο διαφορετικών κλάδων δικαίου, οι οποίοι παρά τη μεταξύ τους διαφορετικότητα, καταδεικνύουν την ανάγκη μιας πολυδικαιικής προσέγγισης της σύγχρονης ζωής. Η συνύπαρξη αυτή συνοδεύεται από την έντονη παρουσία μιας διαφορετικής επιστήμης, της ιατρικής, η οποία στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης επηρεάζει και επηρεάζεται από τη νομική επιστήμη. Η συνύπαρξη διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων διανθίζεται από έντονες κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις καθώς σημείο αναφοράς είναι η ζωή και η υγεία των ανθρώπων.

Ορισμένοι αμφιβάλλουν για τη χρησιμότητα και κοινωνική αποδοχή της ασφάλισης ιατρικής ευθύνης, κυρίως όταν σε αυτήν υπεισέρχεται έντονος ο αμιγής κερδοσκοπικός χαρακτήρας των ασφαλιστικών συμβάσεων για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και η συνεργασία ασφαλιστών και ιατρών στο πλαίσιο ιατροασφαλιστικών προγραμμάτων τείνει ν΄ αντικαταστήσει την παροχή ιατρικής φροντίδας αποκλειστικά και μόνο βάσει των κανόνων της ιατρικής επιστήμης. Αντίθετα γι΄ άλλους, όταν υπεύθυνος για την οικονομική ανόρθωση της ζημίας δεν είναι ο ιατρός, αλλά μία ασφαλιστική επιχείρηση, η οικονομική ευρωστία της οποίας εγγυάται την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αιτημάτων των ζημιωθέντων, ελαφρύνεται η θέση του ιατρού, ο οποίος μπορεί ανεπηρέαστος ν΄ ασκήσει το επάγγελμά του.

Γενικά η ανάληψη από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις των οικονομικών συνεπειών ιατρικών πράξεων ή παραλείψεων, που γεννούν ευθύνη προς αποζημίωση, συντελεί στην αποτελεσματική προστασία των ζημιωθέντων ασθενών, η δε ασφάλιση ευθύνης στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική από τον νόμο, έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί ενισχυτικά στον θεσμό της αποζημίωσης.

Στη χώρα μας η έλλειψη επαρκούς νομοθετικής ρύθμισης της ασφάλισης ιατρικής ευθύνης σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα κατάρτισης σχετικών ασφαλιστικών συμβάσεων, εξ αιτίας της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών αστικής ιατρικής ευθύνης, που δημιουργούν αιτήματα αποζημίωσης, έχει επιφέρει έντονη αβεβαιότητα στους νομικούς, ασφαλιστικούς και ιατρικούς κύκλους. Το περιεχόμενο των ασφαλιστηρίων, αποτελούμενο κυρίως από συμβατικούς όρους άγνωστους στο δικαιικό μας σύστημα, όπως οι ρήτρες claims made και occurrence, καθιστά αδιαφανή και αμφισβητούμενη την ασφαλιστική κάλυψη, η οποία θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρη, αποτελεσματική, δίκαιη και κοινωνικά πρόσφορη για τα μέρη και τους τρίτους - ζημιωθέντες. Το έργο «Ασφάλιση ιατρικής ευθύνης» στοχεύει να διερευνήσει την έκταση και το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ασφαλιστικής κάλυψης με βάση τα ισχύοντα στον χώρο της ιατρικής αστικής ευθύνης και στο νομοθετικό και συμβατικό υπόβαθρο της ασφάλισης ευθύνης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην παρουσίαση και ανάλυση των ρητρών claims made και occurrence, που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
§1. Μια πρώτη προσέγγισηΣελ. 1
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1
ΙΙ. Διάγραμμα μελέτης και αντικείμενο αυτήςΣελ. 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  
Ιατρική ευθύνη, ως αντικείμενο της ασφάλισης ιατρικής ευθύνης  
§2. Έννοια και διακρίσεις της ιατρικής ευθύνηςΣελ. 9
Ι. Έννοια και θεμελίωση της ιατρικής ευθύνηςΣελ. 12
ΙΙ. Η αστική ευθύνη του γιατρούΣελ. 21
Α. Συμβατική ιατρική ευθύνηΣελ. 24
B. Ιατρική ευθύνη από αδικοπραξία Η έννοια του ιατρικού σφάλματοςΣελ. 26
1. Ειδικές περιπτώσεις ιατρικού σφάλματοςΣελ. 30
α. Αυθαίρετη ιατρική πράξη, χωρίς τη συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούςΣελ. 30
β. Η ιατρική παράλειψη (άλλως η άρνηση παροχής ιατρικών υπηρεσιών), ως περίπτωση ιατρικής ευθύνηςΣελ. 34
γ. Λοιπά θεμελιωτικά της ιατρικής ευθύνης περιστατικάΣελ. 36
Γ. Η αστική ιατρική ευθύνη είναι ευθύνη υποκειμενική ή αντικειμενική ή νόθος αντικειμενική;Σελ. 37
Δ. Η ιατρική ευθύνη είναι ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες, κατά το άρθρο 8 Ν 2251/1994, περί προστασίας του καταναλωτή;Σελ. 38
ΙΙΙ. Εναλλακτικά συστήματα κάλυψης ζημιών από ιατρικές πράξεις, πέραν της ιδιωτικής ασφάλισης της ιατρικής ευθύνηςΣελ. 46
IV. Συνύπαρξη ασφάλισης και αστικής ιατρικής ευθύνηςΣελ. 49
KEΦΑΛΑΙΟ Β  
Η ασφάλιση ιατρικής ευθύνης, ως ειδικότερη μορφή ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης  
§3. Έννοια και περιεχόμενο της ασφάλισης ιατρικής ευθύνηςΣελ. 53
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 53
ΙΙ. Ασφάλιση αστικής «επαγγελματικής ευθύνης»Σελ. 53
ΙΙΙ. Χαρακτηριστικά στοιχεία της ασφάλισης ιατρικής ευθύνης, ως ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνηςΣελ. 56
Α. Ασφάλιση παθητικού - Ύπαρξη ασφαλιστικού συμφέροντος;Σελ. 63
Β. Ο κίνδυνος στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνηςΣελ. 67
Γ. Διάκριση της ασφάλισης ιατρικής ευθύνης από κοινωνική ασφάλιση και ασφάλιση ατυχημάτων ή ασθένειαςΣελ. 71
Δ. Διάκριση της ασφάλισης ιατρικής ευθύνης από ασφάλιση ατυχημάτων ή ασθένειαςΣελ. 73
Ε. Η ασφάλιση ιατρικής ευθύνης αποτελεί ασφάλιση επαγγελματική ή καταναλωτική;Σελ. 75
1. Οι έννοιες της επαγγελματικής και καταναλωτικής ασφάλισηςΣελ. 75
2. Η έννοια του ασφαλισμένου καταναλωτή - Ένταξη του γιατρού που ασφαλίζει την ευθύνη του στην κατηγορία αυτήΣελ. 80
3. Οι ΓΟΣ στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης. Κριτική αυτών υπό το πρίσμα της γενικής όσο και της ειδικής ασφαλιστικής νομοθεσίαςΣελ. 91
4. Οι Γενικοί Ασφαλιστικοί όροι (ΓΑΟ) στα ασφαλιστήρια ιατρικής ευθύνηςΣελ. 101
5. ΓΑΟ και εξαιρέσεις ασφαλιστικής κάλυψηςΣελ. 107
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  
Αντικείμενο και έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης  
§4. Η ασφαλιστική περίπτωση στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνηςΣελ. 113
Ι. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 113
ΙΙ. Occurrence, ως το ζημιογόνο γεγονός, στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνηςΣελ. 118
IIΙ. Η ασφαλιστική περίπτωση στη γέννηση παιδιού με γενετικές βλάβες (wrongful birth-wrongful life)Σελ. 122
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ  
Ρήτρες «κάλυψης» στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης  
§5. Η ρήτρα claims made (= αξιώσεις που θα προβληθούν)Σελ. 125
Ι. Μια πρώτη προσέγγισηΣελ. 125
ΙΙ. Σημασία της ρήτρας claims made στο πλαίσιο γενικότερα της ασφάλισης ευθύνηςΣελ. 128
ΙΙΙ. Η ρήτρα claims made, ειδικά στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνηςΣελ. 131
§6. Η ρήτρα occurrence (= ζημιογόνο περιστατικό) στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνηςΣελ. 132
Ι. Έννοια και περιεχόμενο της ρήτραςΣελ. 132
§7. Ένταξη των ρητρών στο ελληνικό ασφαλιστικό δίκαιο και ειδικότερα στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνηςΣελ. 133
Ι. Πρώτες αξιολογικές και συγκριτικές παρατηρήσειςΣελ. 133
ΙΙ. Ανάλυση του άρθρου 25 ΑσφΝ και συσχετισμός με τις ρήτρεςΣελ. 141
ΙΙΙ. H πληροφόρηση του εν δυνάμει λήπτη της ασφάλισης σχετικά με τις ρήτρες claims made και occurrenceΣελ. 143
IV. Οι ρήτρες claims made και occurrence στην ασφαλιστική πρακτική. Τροπή ενός συμβολαίου occurrence σε συμβόλαιο claim made και το αντίστροφο. Παραδείγματα - συνέπειεςΣελ. 146
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε  
Η ρήτρα claims made στο αμερικανικό και ευρωπαϊκό δικαιϊκό κόσμο  
§8. Η ρήτρα «claims made» στη νομολογία των αμερικανικών δικαστηρίωνΣελ. 155
Ι. Σημαντικές αποφάσεις αμερικανικών δικαστηρίων, ως προς την έννοια και την αποδοχή της ρήτρας claims madeΣελ. 155
Α. Απόφαση Stine v. Continental Casualty Co.Σελ. 155
Β. Απόφαση Zuckerman v. National Union Fire Ins.Co.Σελ. 159
Γ. Απόφαση St. Paul Fire & Marine Ins. v. HouseΣελ. 163
Δ. Απόφαση President v. JenkinsΣελ. 167
§9. Η ρήτρα claims made σε χώρες του ευρωπαϊκού «ηπειρωτικού» δικαιϊκού συστήματοςΣελ. 169
Ι. Η ρήτρα claims made στην ΙταλίαΣελ. 169
ΙΙ. Η ρήτρα claims made στη ΓερμανίαΣελ. 175
Α. Νομοθετική ρύθμιση ως προς την ασφάλιση ιατρικής ευθύνηςΣελ. 175
Β. Νομολογιακή προσέγγιση ως προς τη ρήτρα claims madeΣελ. 179
Η απόφαση Εφετείου Μονάχου (OLG M?nchen 8.5.2009 - 25 U 5136/08Σελ. 179
ΙΙΙ. Η ρήτρα claims made στη ΓαλλίαΣελ. 182
IV. H ρήτρα claims made στο ΒέλγιοΣελ. 185
V. Η ρήτρα claims made στην ΙσπανίαΣελ. 186
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ  
Ένταξη της ρήτρας claims made στο ελληνικό δίκαιο  
§10. Έννοια και περιεχόμενο της ρήτρας claims madeΣελ. 189
Ι. Η ρήτρα claims made αποτελεί απαλλακτική ρήτρα, κατά τα ισχύοντα στο ελληνικό δίκαιο;Σελ. 189
Α. Οι απαλλακτικές ρήτρες στο ελληνικό δίκαιοΣελ. 189
Β. Η Οδηγία 93/13/ΕΟΚ και η σχέση της με τις ασφαλιστικές συμβάσειςΣελ. 192
ΙΙ. Η ρήτρα claims made αποτελεί αναβλητική αίρεση, με την έννοια των άρθρων 201 επ.;Σελ. 196
Α. Νομολογιακά δεδομέναΣελ. 196
Β. Η ασφαλιστική σύμβαση και η σχέση της με την έννοια και το περιεχόμενο της αναβλητικής αίρεσηςΣελ. 197
Γ. Ο κίνδυνος στην ασφάλιση. Δυνατότητα επέλευσης μιας οικονομικής ανάγκηςΣελ. 203
§11. Οι έννοιες αξίωση και προβολή αξίωσης στο ελληνικό δίκαιο, ως περιεχόμενο της αντίστοιχης ρήτραςΣελ. 207
Ι. Αξίωση κατά τον ΑΚΣελ. 207
ΙΙ. Η προβολή αξιώσεων στην ελληνική νομολογία· ασφαλιστική περίπτωση ή ασφαλιστικό βάρος;Σελ. 209
ΙΙΙ. Η προβολή αξιώσεων του τρίτου, ως ασφαλιστική περίπτωση, στην ασφάλιση ευθύνηςΣελ. 212
IV. Προσέγγιση της ρήτρας claims made από τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίωνΣελ. 215
V. Συμπερασματικές παρατηρήσεις ως προς τη νομολογιακή προσέγγιση της ρήτρας claims madeΣελ. 218
§12. Ρήτρα claims made και ασφαλιστικά βάρη του ασφαλισμένου γιατρούΣελ. 221
Ι. Η υποχρέωση προσυμβατικής αναγγελίας και σχέση αυτής με το ζήτημα της ασφαλιστικής κάλυψηςΣελ. 221
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 221
Β. Περιεχόμενο της υποχρέωσηςΣελ. 223
Γ. Συνέπειες παραβίασης της υποχρέωσηςΣελ. 227
ΙΙ. Ρήτρα claims made και ασφαλιστικό βάρος της μη μεταβολής - επίτασης του κινδύνουΣελ. 230
ΙΙΙ. Ρήτρα claims made και ασφαλιστικό βάρος ανακοίνωσης της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσηςΣελ. 233
§13. Ρήτρα claims made και αναδρομική ασφάλισηΣελ. 237
§14. Ρήτρα claims made και μεταγενέστερη ασφαλιστική κάλυψη. Περίοδος αναφοράςΣελ. 242
§15. Ρήτρα claims made και αρχή χωρισμούΣελ. 245
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 245
ΙΙ. Ρύθμιση σχέσης αστικής ευθύνης από το λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλιστή;Σελ. 251
ΙΙΙ. Δικονομικές δυνατότητες συμμετοχής ασφαλιστή στη δίκη επί της ιατρικής ευθύνης. Ειδικότερα η προσεπίκληση και η σχέση της με την ασφάλιση ιατρικής ευθύνηςΣελ. 256
Α. Νομολογιακά δεδομένα, αναφερόμενα σε προσεπίκληση ασφαλιστή, σε δίκη ιατρικής ευθύνηςΣελ. 261
ΙV. Συμπερασματικές παρατηρήσεις, ως προς τη σχέση της ρήτρας claims made και της αρχής του χωρισμούΣελ. 267
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ  
Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης ιατρικής ευθύνης  
§16. Ασφάλιση ιατρικής ευθύνης στο πλαίσιο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Ι.Υ.Α.)Σελ. 269
Ι. Νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 269
ΙΙ. Η ιατρική ευθύνη στο πλαίσιο της Ι.Υ.Α..Σελ. 269
ΙΙΙ. Ασφάλιση ιατρικής ευθύνης στο πλαίσιο της Ι.Υ.Α.Σελ. 271
§17. Ασφάλιση ιατρικής ευθύνης στο πλαίσιο κλινικών δοκιμώνΣελ. 272
Συμπερασματικές παρατηρήσεις, ως προς τη ρήτρα claims made στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνηςΣελ. 279
ΕΠΙΛΟΓΟΣΣελ. 283
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
ΕλληνικήΣελ. 287
ΞενόγλωσσηΣελ. 293
Χρησιμοποιηθείσες ιστοσελίδεςΣελ. 295
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡΟΥΣελ. 299
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΑΤΡΟΥΣελ. 301
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝΣελ. 304
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑΤΡΩΝΣελ. 307
CLAIMS MADE vs. OCCURRENCEΣελ. 311
SUMMARYΣελ. 315
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 317
 
Back to Top