ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12196
Τσούμας Β.
  • Έκδοση: 2008
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 240
  • ISBN: 978-960-272-564-1
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η ερμηνεία και ο σχολιασμός των διατάξεων των άρθρων 574 επ. ΑΚ, που αποτελούν τη βάση του δικαίου των μισθώσεων, είναι το αντικείμενο του παρόντος έργου, το οποίο εξετάζει το δίκαιο των μη προστατευόμενων αστικών μισθώσεων, όπως έχει διαμορφωθεί προεχόντως από τη νομολογία των δικαστηρίων. Ειδικότερα εξετάζονται τα θέματα της μισθωτικής σύμβασης (κατάρτιση, τροποποίηση, περιεχόμενο, ακυρότητα, κ.λπ.), του μισθώματος (καταβολή, ύψος, δημόσια κατάθεση, αναπροσαρμογή, απαλλαγή), της διάρκειας της μίσθωσης, της χρήσης του μισθίου, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων εκμισθωτή και μισθωτή, τα ελαττώματα του μισθίου και η αποζημίωση, η εκποίηση του μισθίου, καθώς και ειδικά θέματα του Δικαίου των Μισθώσεων. Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, τα σχόλια των διατάξεων του ΑΚ είναι κατανεμημένα σε θεματικές ενότητες, ενώ επιπλέον παρατίθενται εν παραρτήματι τα κείμενα των περί μισθώσεως πράγματος διατάξεων του ΑΚ και των περί επιλύσεως μισθωτικών διαφορών ομοίων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, συνοπτικά σχολιασμένα, καθώς και τα άρθρα 662Α-662Η ΚΠολΔ περί διαταγής απόδοσης μισθίου. Το έργο συμπληρώνεται με ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο.
Ι. Η ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
Α. ΓενικάΣελ. 1
Β. Η έννοια και η φύση της μισθωτικής σύμβασηςΣελ. 2
Γ. Η κατάρτιση της μισθωτικής σύμβασηςΣελ. 2
Δ. Η τροποποίηση των συμφωνιών των μερώνΣελ. 4
Ε. Η κατάργηση της μισθωτικής σύμβασηςΣελ. 5
ΣΤ. Η έναρξη της μισθωτικής σύμβασηςΣελ. 6
Ζ. Το περιεχόμενο της μισθωτικής σύμβασηςΣελ. 6
Η. Τα πρόσωπα της μισθωτικής συμβάσεωςΣελ. 7
Θ. Η άκυρη μισθωτική σύμβασηΣελ. 9
Ι. Διπλή μίσθωσηΣελ. 12
ΙΑ. Μίσθωση παρά μη κυρίουΣελ. 12
ΙΒ. Η εγγυοδοσίαΣελ. 14
ΙΓ. Ποινικές ρήτρεςΣελ. 16
ΙΔ. Η ερμηνεία των όρων της μισθωτικής σύμβασηςΣελ. 17
ΙΕ. Συνεκμίσθωση και συμμίσθωσηΣελ. 18
ΙΣΤ. Η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσηςΣελ. 19
ΙΖ. Η θεώρηση της μισθωτικής σύμβασης από τη ΔΟΥΣελ. 21
ΙΗ. Οι μεταγραπτέες μισθωτικές συμβάσειςΣελ. 22
II. ΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ  
Α. Η υποχρέωση καταβολής του μισθώματοςΣελ. 25
Β. Το ύψος του καταβλητέου μισθώματοςΣελ. 28
Γ. Η έννοια του μισθώματοςΣελ. 29
Δ. Η δημόσια κατάθεση οφειλομένων μισθωμάτωνΣελ. 31
Ε. Η αναπροσαρμογή του μισθώματοςΣελ. 32
ΣΤ. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθώματοςΣελ. 35
III. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  
Α. Ο συμφωνημένος χρόνος της μίσθωσηςΣελ. 37
Β. Η υποχρεωτική διάρκεια της μίσθωσης κυρίας κατοικίας Σελ. 38
Γ. Η παράταση της μίσθωσηςΣελ. 40
IV. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ  
A. Η υποχρέωση παραχώρησης της χρήσης του μισθίουΣελ. 45
B. Η φύση της παραχώρησης της χρήσης του μισθίουΣελ. 46
V. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ  
Α. Υποχρέωση παράδοσης του μισθίουΣελ. 47
Β. Η υποχρέωση διατήρησης της καταλληλότητας του μισθίουΣελ. 48
Γ. Υποχρέωση για ενέργειεςΣελ. 49
Δ. Υποχρέωση παράλειψης ενεργειώνΣελ. 51
Ε. Υποχρέωση για βάρη και φόρους του μισθίουΣελ. 51
ΣΤ. Υποχρέωση απόδοσης των δαπανών του μισθωτήΣελ. 52
Ζ. Υποχρέωση άρσης ελαττωμάτων του μισθίου κ.λπ.Σελ. 52
Η. Υποχρέωση παραλαβής του μισθίουΣελ. 52
VI. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ  
Α. Το δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης για κακή χρήση του μισθίου, παράβαση συμβατικού όρου και κακή συμπεριφορά έναντι των ενοικούντων στο κτίριοΣελ. 53
Β. Το δικαίωμα αποζημίωσης για κακή χρήσηΣελ. 53
Γ. Το δικαίωμα αποζημίωσης λόγω πρόωρης λύσης της μίσθωσηςΣελ. 54
Δ. Το δικαίωμα αποζημίωσης για την αυθαίρετη παρακράτηση του μισθίουΣελ. 56
Ε. Το δικαίωμα ενεχύρου επί των εισκομισθέντωνΣελ. 57
ΣΤ. Το δικαίωμα ανάληψης του μισθίου μετά τη λήξη της μίσθωσηςΣελ. 57
VII. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ  
Α. Η υποχρέωση εμπρόθεσμης καταβολής του μισθώματοςΣελ. 59
Β. Η υποχρέωση επιμελούς χρήσης του μισθίου, κατά τα συμπεφωνημέναΣελ. 59
Γ. Η υποχρέωση αποζημίωσης του εκμισθωτή για φθορές στο μίσθιοΣελ. 60
Δ. Η υποχρέωση ειδοποίησης του εκμισθωτή για εμφανιζόμενα προβλήματα στο μίσθιοΣελ. 60
Ε. Η υποχρέωση απόδοσης του μισθίουΣελ. 61
ΣΤ. Η υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης επί αυθαίρετης παρακράτησης του μισθίουΣελ. 62
VIΙI. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ  
Α. Το δικαίωμα χρήσης του μισθίουΣελ. 63
Β. Το δικαίωμα καταγγελίας στις περιπτώσεις των άρθρων 588 και 613 ΑΚΣελ. 63
Γ. Το δικαίωμα μείωσης ή μη καταβολής του συμφωνηθέντος μισθώματοςΣελ. 64
Δ. Το δικαίωμα αποζημίωσης επί έλλειψης συμφωνημένης ιδιότηταςΣελ. 64
Ε. Το δικαίωμα απαίτησης της εκτέλεσης της σύμβασης ή αποζημίωσης για την μη εκτέλεσή τηςΣελ. 64
ΣΤ. Το δικαίωμα αφαίρεσης από το μίσθωμα των ωφελημάτων του εκμισθωτή από την εκ μέρους του χρήση του μισθίου κατ' άλλον τρόποΣελ. 65
Ζ. Το δικαίωμα απαλλαγής των εισκομισθέντων από το νόμιμο ενέχυροΣελ. 66
Η. Το δικαίωμα υπομίσθωσηςΣελ. 66
Θ. Το δικαίωμα αφαίρεσης προστεθέντων κατασκευασμάτωνΣελ. 69
IX. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ  
Α. Πραγματικά ελαττώματαΣελ. 71
Β. Η έλλειψη συμφωνημένης ιδιότηταςΣελ. 72
Γ. Η παρακώλυση της χρήσης του μισθίουΣελ. 73
Δ. Η ευθύνη του εκμισθωτήΣελ. 74
Ε. Το δικαίωμα μη καταβολής του μισθώματοςΣελ. 75
ΣΤ. Το δικαίωμα καταβολής μειωμένου μισθώματοςΣελ. 76
Ζ. Η άσκηση του δικαιώματος μη καταβολής ή μείωσης του μισθώματοςΣελ. 77
Η. Η απαλλαγή του εκμισθωτή από την ευθύνη τουΣελ. 78
X. Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ Ή ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ  
Α. Η λειτουργία της αποζημίωσης του άρθρου 577 ΑΚΣελ. 81
Β. Η ευθύνη του εκμισθωτή κατ' άρθρο 577 ΑΚΣελ. 83
Γ. Η ευθύνη του εκμισθωτή κατ' άρθρο 578 ΑΚΣελ. 84
Δ. Η υπερημερία του εκμισθωτή περί την άρση του ελαττώματος ή την αποκατάσταση της ιδιότηταςΣελ. 84
Ε. Πότε δεν ευθύνεται ο εκμισθωτής για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτωνΣελ. 86
ΧI. ΝΟΜΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΙΟΥ  
Α. Η έννοια του νομικού ελαττώματοςΣελ. 89
Β. Η αφαίρεση της χρήσης του μισθίουΣελ. 89
XII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΠΙ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ Ή ΕΠΙ ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ  
A. ΓενικάΣελ. 91
Β. Η επιφύλαξη των διατάξεων για τα πραγματικά και νομικά ελαττώματαΣελ. 91
Γ. Η παραπομπή στις γενικές διατάξειςΣελ. 92
Δ. Η αξίωση εκτέλεσης της σύμβασηςΣελ. 93
Ε. Η αξίωση αποζημίωσηςΣελ. 94
ΣΤ. Συρροή δικαιωμάτων υπό το κράτος του άρθρου 584 ΑΚΣελ. 94
Ζ. Η καταγγελία της μίσθωσης για μη παραχώρηση ή για την αφαίρεση της χρήσης του μισθίουΣελ. 95
XΙΙΙ. Η ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ  
Α. Η οιονεί εμπραγματοποίηση των μισθώσεων του άρθρου 614 ΑΚΣελ. 101
Β. Το δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης μετά την εκποίησηΣελ. 103
Γ. Η τύχη των προκαταβληθέντων ή εκχωρηθέντων μισθωμάτων επί εκποίησης και οι προηγηθείσες κατασχέσεις μισθωμάτωνΣελ. 104
Δ. Τα δικαιώματα των ενυποθήκων δανειστών του παλαιού κυρίου του εκποιηθέντος μισθίουΣελ. 105
ΧΙV. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  
ΑΑ. Η ΟΜΑΛΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  
Α. Η λήξη της μίσθωσης ορισμένου χρόνουΣελ. 108
Β. Η λήξη της μίσθωσης αορίστου χρόνουΣελ. 108
Γ. Η λήξη υπερτριαντάχρονης μίσθωσηςΣελ. 109
ΒΒ. Η ΑΝΩΜΑΛΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  
Α. Η καταγγελία από τον εκμισθωτή  
α. Καταγγελία για κακή χρήση του μισθίουΣελ. 110
β. Καταγγελία για κακή συμπεριφορά έναντι των λοιπών ενοίκωνΣελ. 114
γ. Καταγγελία για παράβαση συμβατικού όρουΣελ. 115
δ. Καταγγελία για καθυστέρηση καταβολής μισθωμάτωνΣελ. 117
ε. Καταγγελία στην περίπτωση χρησιμοποίησης του μισθίου ως οικογενειακής στέγηςΣελ. 123
Β. Η καταγγελία από το μισθωτή  
α. Καταγγελία για μη παραχώρηση της χρήσης του μισθίουΣελ. 125
β. Καταγγελία για κίνδυνο υγείας του μισθωτήΣελ. 128
γ. Καταγγελία μισθωτή-δημοσίου υπαλλήλουΣελ. 129
Γ. Καταγγελία από το νέο κτήτοραΣελ. 130
Δ. Η καταγγελία από τους κληρονόμους του μισθωτήΣελ. 131
Ε. Η δυνατότητα καταγγελίας της μίσθωσης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρηΣελ. 132
XV. Η ΔΥΣΤΡΟΠΙΑ  
Α. ΓενικάΣελ. 135
Β. Η κατάργηση της εξωστικής δίκης επί αγωγής με βάση τη δυστροπίαΣελ. 136
Γ. Το στοιχείο της επανειλημμένης δυστροπείαςΣελ. 137
Δ. Η σχέση και η διαφορά των ρυθμίσεων των άρθρων 597 ΑΚ και 66 ΕισΝΚΠολΔ μεταξύ τους Σελ. 139
XVI. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ  
Α. Η οικογενειακή στέγηΣελ. 141
Β. Θέματα φθορών ή μεταβολών στο μίσθιοΣελ. 142
Γ. Θέματα δαπανών στο μίσθιοΣελ. 145
Δ. Καταστροφή του μισθίου από πυρκαγιάΣελ. 147
Ε. Το ενέχυρο στα εισκομισθένταΣελ. 148
ΣΤ. Ο θάνατος του μισθωτήΣελ. 150
Ζ. ΠαραγραφέςΣελ. 151
Η. Η εκχώρηση στο Δημόσιο της απαίτησης για οφειλόμενα μισθώματαΣελ. 153
XVII. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
Α. Αρμοδιότητα εκδίκασης των μισθωτικών διαφορώνΣελ. 155
Β. Η διαδικασία της εκδικάσεως των μισθωτικών διαφορών - ΚλητεύσειςΣελ. 157
Γ. Η αγωγή στη μισθωτική διαδικασίαΣελ. 158
Δ. Ενεργητική νομιμοποίησηΣελ. 160
Ε. Παθητική νομιμοποίησηΣελ. 162
ΣΤ. Πλειονότητα διαδίκωνΣελ. 162
Ζ. Η παρέμβασηΣελ. 163
Η. Η ανταγωγήΣελ. 164
Θ. Οι προτάσειςΣελ. 164
Ι. Η συζήτηση της αγωγήςΣελ. 166
ΙΑ. Η απόδειξηΣελ. 168
ΙΒ. Η απόφασηΣελ. 171
ΙΓ. Το δεδικασμένοΣελ. 171
ΙΔ. Αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάστασηΣελ. 172
ΙΕ. Έφεση και αντέφεσηΣελ. 172
ΙΣΤ. ΑναίρεσηΣελ. 174
ΙΖ. Ανακοπή ερημοδικίαςΣελ. 174
ΙΗ. ΤριτανακοπήΣελ. 175
ΙΘ. ΑναψηλάφησηΣελ. 175
Κ. Ασφαλιστικά μέτραΣελ. 176
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο: Η μίσθωση πράγματος κατά τα άρθρα 574 - 618 ΑΚΣελ. 179
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο: Η εκδίκαση των διαφορών εκ μισθώσεων κατά τα άρθρα 647 - 662Η ΚΠολΔΣελ. 191
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3ο: Η διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίουΣελ. 201
Τα νέα άρθρα του ΚΠολΔΣελ. 201
Πότε και πώς ζητείται η έκδοση της διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίουΣελ. 201
Το περιεχόμενο και η φύση της διαταγής αποδόσεως της χρήσεως του μισθίουΣελ. 203
Η ανακοπή κατά της διαταγής αποδόσεως του μισθίουΣελ. 204
Η απόρριψη της αίτησης διαταγής αποδόσεως του μισθίουΣελ. 205
Η αναστολή της εκτελέσεως της διαταγήςΣελ. 205
Συνοπτική αξιολόγηση των νέων ρυθμίσεωνΣελ. 206
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 209
 
Back to Top