ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η τήρηση, λειτουργία και ενημέρωση του Εθνικού Κτηματολογίου στην πράξη

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.5€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 31,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18519
Πούλιος Γ.
Η 2η έκδοση του έργου «Κτηματολόγιο - Η τήρηση, λειτουργία και ενημέρωση του Εθνικού Κτηματολογίου στην πράξη», κατέστη αναγκαία μετά και τον Ν 4821/2021. Είναι ένας πλήρης πρακτικός οδηγός, ο οποίος παρουσιάζει και αναλύει τη διαδικασία σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, τον φορέα κτηματογράφησης, τα στάδια της κτηματογράφησης, από την κήρυξη μίας περιοχής υπό κτηματογράφηση και την έναρξη υποβολής δηλώσεων μέχρι την ανάρτηση, τη διόρθωση και αναμόρφωση αυτής, έως και τις πρώτες εγγραφές, καθώς τους τρόπους διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών, που αποτελούν και το μεγαλύτερο πρακτικό ζήτημα. Περιλαμβάνει χρήσιμα υποδείγματα των αγωγών και αιτήσεων του Ν 2664/1998, καθώς και πίνακα ενεργειών και προθεσμιών σχετικά με τα εν λόγω δικόγραφα. Το βιβλίο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον ασχολούμενο με θέματα Κτηματολογίου νομικό, τον οποίον κατευθύνει με τρόπο πρακτικό, δίνοντάς του παράλληλα το έναυσμα για περαιτέρω εμβάθυνση.
Περιεχόμενα
Πρόλογος β΄ έκδοσης Σελ. IΧ
Πρόλογος α΄ έκδοσης Σελ. XΙ
ΜΕΡΟΣ Α΄
Νόμος 2308/1995 - Κτηματογράφηση
I. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Σελ. 1
II. ΦΟΡΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Σελ. 2
III. ΣΤΑΔΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Σελ. 4
A. Υποβολή δηλώσεων Σελ. 5
1. Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης Σελ. 5
2. Υπόχρεοι σε δήλωση - Η δήλωση είναι υποχρεωτική Σελ. 5
3. Δικαιώματα για τα οποία υποβάλλεται δήλωση Σελ. 8
4. Τρόποι υποβολής δήλωσης Σελ. 11
i. Ηλεκτρονική Υποβολή Σελ. 12
ii. Δήλωση ενώπιον του Γραφείου Κτηματογράφησης Σελ. 14
5. Ειδικότερα ως προς συνυποβαλλόμενα έγγραφα ανά είδος δηλούμενου δικαιώματος Σελ. 17
6. Προθεσμίες υποβολής δήλωσης Σελ. 23
i. Προθεσμίες αρχικής δήλωσης μετά την πρόσκληση - δυνατότητα παρατάσεων Σελ. 23
ii. Προθεσμία υποβολής δήλωσης σε περίπτωση μεταγενέστερης μεταβολής δικαιωμάτων Σελ. 23
iii. Εκπρόθεσμη δήλωση - Συνέπειες εκπρόθεσμης δήλωσης Σελ. 24
7. Ανταποδοτικό Τέλος Κτηματογράφησης Σελ. 26
i. Πάγιο Τέλος Σελ. 26
ii. Αναλογικό Τέλος Σελ. 27
iii. Τέλος κτηματογράφησης σε περίπτωση διαδοχής Σελ. 27
iv. Εξαιρέσεις από την καταβολή του τέλους κτηματογράφησης Σελ. 28
8. Έλεγχος νομιμότητας των υποβληθεισών δηλώσεων Σελ. 28
9. Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με το άρ. 2 παρ. 6 Ν 2308/1995 Σελ. 30
B. Προανάρτηση Σελ. 32
Γ. Ανάρτηση Σελ. 34
1. Νομικό πλαίσιο της ανάρτησης Σελ. 34
2. Αποστολή αποσπασμάτων των προσωρινών πινάκων της ανάρτησης - Σημεία ελέγχου Σελ. 35
i. Αποστολή αποσπασμάτων - ενημέρωση Σελ. 35
ii. Σημεία ελέγχου Σελ. 36
iii. Ηλεκτρονικός Έλεγχος Σελ. 39
3. Διόρθωση της ανάρτησης Σελ. 39
i. Γενικά Σελ. 39
ii. Αίτηση διόρθωσης άρ. 6 Σελ. 40
iii. Ένσταση άρ. 7 Σελ. 41
iv. Διαδικασία διόρθωσης σύμφωνα με τα άρ. 6α και άρ. 7α Ν 2308/1995 Σελ. 42
α. Άρ. 6α Ν 2308/1995 Σελ. 43
β. Άρ. 7α Ν 2308/1995 Σελ. 46
v. Οίκοθεν διορθώσεις Σελ. 48
4. Δικαιοπραξίες κατά το στάδιο της ανάρτησης των στοιχείων της κτηματογράφησης - Δίκες με αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα – Υποχρεώσεις υποθηκοφυλάκων Σελ. 49
i. Σύνταξη συμβολαίων (άρ. 5 παρ. 1) Σελ. 49
ii. Δίκες με αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα (άρ. 5 παρ. 2) Σελ. 49
iii. Υποχρεώσεις υποθηκοφυλάκων (άρ. 5 παρ. 3) Σελ. 50
iv. Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου Σελ. 51
v. Κατάργηση δικαιώματος Σελ. 53
5. Υποβολή Δήλωσης / Ένστασης για εμπράγματο δικαίωμα με αιτία κτήσης «χρησικτησία» σε ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη από την έναρξη της ανάρτησης και μετά - άρ. 2 παρ. 9 Ν 2308/1995 Σελ. 54
6. Υποχρεώσεις από την έναρξη των διατυπώσεων της παρ. 1 του άρ. 5 Ν 2308/1995 Σελ. 55
Δ. Κτήση κυριότητας με χρησικτησία δυνάμει του αρ. 4 Ν 3127/2003 Σελ. 59
1. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 59
2. «νέμεται αδιαταράκτως» Σελ. 61
3. «καλή πίστη» Σελ. 62
4. Το βάρος απόδειξης της κακής πίστης Σελ. 63
Ε. Αναμόρφωση προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων – Περαίτωση της κτηματογράφησης Σελ. 63
ΣΤ. Πρώτες εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία Σελ. 66
ΜΕΡΟΣ Β΄
Νόμος 2664/1998 - Διορθώσεις κτηματολογικών εγγραφών
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 67
IΙ. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σελ. 69
A. Διόρθωση κατόπιν δικαστικής απόφασης Σελ. 70
1. Η αγωγή του άρθρου 6 παρ. 2 Σελ. 70
i. Αρμοδιότητα δικαστηρίου Σελ. 70
ii. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 70
iii. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 72
iv. Αίτημα αγωγής Σελ. 72
v. Προθεσμία άσκησης αγωγής Σελ. 74
vi. Προϋποθέσεις παραδεκτού Σελ. 79
α. Υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης Σελ. 79
β. Επίδοση αγωγής Σελ. 81
γ. Καταχώριση αγωγής στο κτηματολογικό φύλλο Σελ. 81
δ. Προσκόμιση κτηματολογικού φύλλου και αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος στη συζήτηση Σελ. 82
ε. Προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και του αποδεικτικού υποβολής στο δικόγραφο της αγωγής – δήλωση Μηχανικού επί του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών Σελ. 82
στ. Δικαστικό ένσημο Σελ. 85
ζ. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ και ΤΑΠ Σελ. 85
vii. Αμετάκλητη Απόφαση – καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο Σελ. 88
2. Ειδικές περιπτώσεις Σελ. 91
i. Διαμεσολάβηση Σελ. 91
α. Γενικά Σελ. 91
β. Διαδικασία υποχρεωτικής συνεδρίας Σελ. 91
γ. Συνέχιση της διαδικασίας διαμεσολάβησης (άρθρα 7 παρ. 7, 5 και 8 Ν 4640/2019) Σελ. 93
δ. Συνέπειες αναλογικής εφαρμογής μόνον των παρ.1 και 2 του άρθρου 8 Ν 4640/2019 Σελ. 95
ii. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς ΚΠολΔ 214Α Σελ. 95
iii. Δικαστική διαμεσολάβηση ΚΠολΔ 214Β Σελ. 96
iv. Διαιτησία Σελ. 97
3. Η αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3α (η δικαστική διόρθωση των πρώτων εγγραφών στην περίπτωση ένδειξης αγνώστου ιδιοκτήτη) Σελ. 97
i. Αρμοδιότητα δικαστηρίου Σελ. 99
ii. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 99
iii. Παρέμβαση Σελ. 100
iv. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 100
v. Αντικείμενο αίτησης Σελ. 101
vi. Προθεσμία υποβολής της αίτησης Σελ. 101
vii. Προϋποθέσεις παραδεκτού Σελ. 101
α. Καταχώριση αίτησης στο κτηματολογικό φύλλο Σελ. 101
β. Κοινοποίηση αίτησης Σελ. 101
γ. Προσκόμιση κτηματολογικού φύλλου και αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος στη συζήτηση Σελ. 102
δ. Προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών και του αποδεικτικού υποβολής στο δικόγραφο της αίτησης – δήλωση Μηχανικού επί του τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών Σελ. 102
ε. Διόρθωση αρχικής εγγραφής σε ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη λόγω κληρονομικής διαδοχής Σελ. 102
στ. Τελεσίδικη Απόφαση - καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο Σελ. 104
ζ. Απόρριψη αιτήσεως - Ένδικα μέσα Σελ. 105
4. Η αίτηση του άρθρου 6 παρ. 8 (Η δικαστική διόρθωση περιγραφικών και γεωμετρικών στοιχείων της πρώτης εγγραφής) Σελ. 106
i. Εισαγωγικά - Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 106
ii. Διαδικασία διόρθωσης Σελ. 108
α. Αρμοδιότητα δικαστηρίου Σελ. 108
β. Ενεργητική Νομιμοποίηση Σελ. 108
γ. Παθητική Νομιμοποίηση Σελ. 108
δ. Προθεσμία Σελ. 108
ε. Προϋποθέσεις Παραδεκτού Σελ. 109
στ. Τελεσίδικη Απόφαση - καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο Σελ. 109
Β. Εξωδικαστική διόρθωση Σελ. 110
1. Η αίτηση του άρ. 6 παρ. 4 Σελ. 110
i. Διαδικασία διόρθωσης Σελ. 111
α. Αίτηση Σελ. 111
β. Προθεσμία Σελ. 112
γ. Συνυποβαλλόμενα Σελ. 112
δ. Έκδοση απόφασης και καταχώριση Σελ. 112
ii. Υποβολή αντιρρήσεων Σελ. 113
2. Η αυτεπάγγελτη καταχώριση του άρ. 6 παρ. 4α Σελ. 113
3. Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων Σελ. 114
i. Διόρθωση με την παρ. 1 α) του άρ. 18 Σελ. 115
ii. Διόρθωση με την παρ. 1 β) του άρ. 18 Σελ. 115
iii. Διόρθωση με την παρ. 1 γ) του άρ. 18 - διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων Σελ. 120
4. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών ως προς τα γεωμετρικά στοιχεία Σελ. 120
i. Διαδικασία Σελ. 121
ii. Απόφαση Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου - Κοινοποιήσεις Σελ. 122
iii. Προσφυγή Σελ. 122
5. Προσαρμογή των κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων Σελ. 124
i. Κήρυξη επαναπροσδιορισμού θέσης με απόφαση Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σελ. 125
ii. Διατυπώσεις δημοσιότητας Σελ. 125
iii. Διαβίβαση απόφασης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και εγγραφή της στα κτηματολογικά φύλλα Σελ. 125
iv. Ανακοίνωση έναρξης εργασιών επαναπροσδιορισμού Σελ. 125
v. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη Σελ. 126
vi. Ανάρτηση κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων Σελ. 126
vii. Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων Σελ. 126
viii. Επιτροπή Αντιρρήσεων Σελ. 126
ix. Απόφαση επί των αντιρρήσεων Σελ. 127
x. Καταχώριση στα Κτηματολογικά Βιβλία – Συνυποβαλλόμενα Σελ. 127
xi. Αναστολή εφαρμογής διατάξεων Σελ. 128
ΙΙΙ. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ αρ. 16 παρ. 5 Σελ. 128
Α. Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων Σελ. 128
Β. Απόφαση Σελ. 129
Γ. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 129
Δ. Προθεσμία Σελ. 129
Ε. Καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο Σελ. 129
ΣΤ. Επίδοση Σελ. 129
Ζ. Παρέμβαση Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου Σελ. 130
Η. Έκδοση αρνητικής απόφασης Σελ. 131
IV. Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σελ. 131
Α. Μεταβίβαση και επιβάρυνση μη καταχωρισθέντων στις πρώτες εγγραφές δικαιωμάτων - άρ. 7α παρ. 1 α) Σελ. 131
Β. Εγγραφή βάρους, κατάσχεσης κλπ. σε δικαίωμα που δεν έχει καταχωρισθεί στις πρώτες εγγραφές - άρ. 7α παρ. 1 β) Σελ. 133
Γ. Επιβάρυνση δικαιώματος, που δεν έχει καταχωρισθεί στις πρώτες εγγραφές - άρ. 7α παρ. 1 γ) Σελ. 134
Δ. Επιδόσεις της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου προς τους ενυπόθηκους και τους προσημειούχους δανειστές σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε ακίνητο μετά τις πρώτες εγγραφές - άρ. 7α παρ. 2 Σελ. 134
Ε. Επανάκτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών ακινήτων από Ο.Τ.Α., τα οποία εμφανίζονται ως «άγνωστου ιδιοκτήτη» στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές - άρ.49 Ν 4821/2021 (Α΄134) Σελ. 135
V. Τ ΥΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6Α Ν 2308/1995 Σελ. 136
VΙ. Η ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σελ. 137
VΙΙ. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ Σελ. 142
VIΙΙ. ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΑΧΗΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΟΠΙΣΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ Σελ. 144
ΜΕΡΟΣ Γ΄
Υποδείγματα Δικογράφων Ν 2664/1998
1. Αγωγή του άρ. 6 παρ. 2 κατά γνωστού δικαιούχου σε γεωτεμάχιο εντός σχεδίου Σελ. 151
2. Αγωγή του άρ. 6 παρ. 2 κατά γνωστού δικαιούχου σε γεωτεμάχιο εντός σχεδίου σε συνδυασμό με το άρ. 7α και κληρονομική διαδοχή Σελ. 155
3. Αγωγή του άρ. 6 παρ. 2 κατά γνωστού δικαιούχου σε γεωτεμάχιο εντός σχεδίου σε συνδυασμό με το άρ. 7α και μεταβίβαση Σελ. 162
4. Αίτηση του άρ. 6 παρ. 3 με καταχώριση «άγνωστος» σε οικόπεδο Σελ. 166
5. Αίτηση του άρ. 6 παρ. 3 με καταχώριση εν μέρει «άγνωστος» σε γεωτεμάχιο Σελ. 170
6. Αίτηση του άρ. 6 παρ. 3 με καταχώριση «άγνωστος» που αφορά σε αλλαγές και στα κτηματολογικά διαγράμματα Σελ. 177
7. Αίτηση του άρ. 6 παρ. 3 σε οριζόντιες ιδιοκτησίες που δημιουργούνται από μία οριζόντια ιδιοκτησία που συγκεντρώνει τα υπολειπόμενα ποσοστά εξ αδιαιρέτου «αγνώστου» ιδιοκτήτη Σελ. 181
8. Αίτηση διόρθωσης στοιχείων πρώτης εγγραφής του άρ. 6 παρ. 8 Σελ. 188
9. Αίτηση - αντιρρήσεις κατά απόρριψης αιτήσεως διόρθωσης προδήλου σφάλματος Σελ. 193
Πίνακας ενεργειών - προθεσμιών Σελ. 205
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 209
Back to Top