ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Σε απόθεμα

Τιμή: 60,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 60,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11803
Δημόπουλος Χ.
Λαγού Ν.
  • Έκδοση: 2007
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 656
  • ISBN: 978-960-272-443-9
Το παρόν έργο αναλύει το νομικό φαινόμενο της Αστυνομίας, ως ποινικού και εγκληματολογικού θεσμού πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας. Στο πρώτο κεφάλαιο, που είναι αφιερωμένο στη θεωρητική σύλληψη και περιγραφή της Αστυνομίας με ευρεία και στενή έννοια, εξετάζονται η λειτουργία της αστυνόμευσης, η οργανωτική δομή και η συμπεριφορική δράση της Αστυνομίας, καθώς και η διασύνδεση τούτων με την ειδική μορφή και θεσμική συγκρότηση της ΕΛ.ΑΣ. Στη συνέχεια αναλύονται ζητήματα σχετικά με την επιχειρησιακή ικανότητα και αποτελεσματικότητα της ΕΛ.ΑΣ. και παρατίθενται νομοθετήματα για την τροχαία αστυνόμευση, την κοινοτική, τη δημοτική και την ιδιωτική αστυνομία, τους συνοριακούς φύλακες και φρουρούς και την εξωτερική φρούρηση των καταστημάτων κράτησης. Τέλος, εξετάζονται η ιδιότητα και η δράση του Αστυνομικού με ανάδειξη των εκπαιδευτικών, συμπεριφορικών και πειθαρχικών ζητημάτων που απορρέουν από αυτές. Το έργο συμπληρώνεται με παράθεση καίριων νομικών εργαλείων, που διαφωτίζουν κάποιες πλευρές των θεματικών που αναλύονται σ΄ αυτό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
Η οργάνωση της Αστυνομίας 
1. Η θεωρία Σελ. 1
I. Η παραδοσιακή οργανωτική θεωρία 
Α. Η θεωρία της επιστημονικής διεύθυνσης Σελ. 3
Β. Το γραφειοκρατικό πρότυπο Σελ. 5
Γ. Η διοικητική θεωρία Σελ. 6
Δ. Κριτικές παρατηρήσεις Σελ. 9
II. Η θεωρία των ανοικτών συστημάτων 
Α. Η σχολή των ανθρώπινων σχέσεων Σελ. 10
Β. Η θεωρία των συστημάτων συμπεριφοράς Σελ. 14
α. Το σύστημα 1 Σελ. 18
β. Το σύστημα 2 Σελ. 18
γ. Το σύστημα 3 Σελ. 18
δ. Το σύστημα 4 Σελ. 18
Γ. Οι οργανώσεις ως ανοικτά συστήματα Σελ. 20
III. Οι θεωρίες που γεφυρώνουν την παραδοσιακή αντίληψη με την προοπτική των ανοικτών συστημάτων (Bridging Theories) 
Α. Οι γενικές θεωρίες Σελ. 23
Β. Η θεωρία της συγκυρίας Σελ. 25
Γ. Κριτικές παρατηρήσεις Σελ. 26
2. Η Δομή Σελ. 26
Ι. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 27
ΙΙ. Η ιεραρχία Σελ. 29
ΙΙΙ. Η οργανωτική δομή της αστυνομίας, ειδικότερα Σελ. 30
IV. Η τυπολογία της αστυνομικής οργάνωσης 
A. Ο δομικός τύπος της «γραμμής» (Line) Σελ. 33
B. Ο δομικός τύπος της «γραμμής» και του «προσωπικού υποστήριξης» (Line and Staff). Σελ. 34
Γ. Ο λειτουργικός δομικός τύπος (Functional structure) Σελ. 35
Δ. Ο δομικός τύπος του «καλουπιού» (Matrix structure) Σελ. 35
Ε. Σύγχρονες κατευθύνσεις Σελ. 36
3. Η ελληνική αστυνομία, ειδικότερα 
Ι. Έννοια Σελ. 40
ΙΙ. Η νομοθεσία Σελ. 41
Α. Θέματα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Σελ. 52
Β. Θέματα της Ελληνικής Αστυνομίας Σελ. 54
4. Η τρέχουσα στρατηγική δημόσιας τάξης και ασφάλειας 
Ι. Στρατηγική δημόσιας τάξης και ασφάλειας 
Α. Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) Σελ. 69
Β. Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ.) Σελ. 70
Γ. Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία Σελ. 70
ΙΙ. Αντεγκληματική πολιτική 
Α. Δίωξη οργανωμένου και κοινού εγκλήματος Σελ. 71
Β. Υλοποίηση ποσοτικών στόχων αντεγκληματικής πολιτικής Σελ. 72
Γ. Δίωξη ναρκωτικών Σελ. 72
Δ. Αστυνομικές επιχειρήσεις «ΠΟΛΙΣ» Σελ. 72
Ε. Έλεγχος ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας Σελ. 73
ΣΤ. Εφαρμογή νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών Σελ. 73
Ζ. Αντιμετώπιση τρομοκρατικών απειλών Σελ. 74
Η. Έλεγχος της παράνομης μετανάστευσης Σελ. 74
Θ. Θέματα προσφύγων και ασύλου Σελ. 75
Ι. Διεθνής Αστυνομική Συνεργασία Σελ. 75
ΙΙΙ. Δημόσια Τάξη 
Α. Μέτρα αστυνόμευσης 
α. Πεζές περιπολίες Σελ. 76
β. Συνεργεία Αστυνομικών Ελέγχων Σελ. 76
γ. Μέτρα για την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ Σελ. 77
δ. Αστυνομικός της Γειτονιάς Σελ. 78
ε. Αντιμετώπιση της ηχορύπανσης Σελ. 78
στ. Υπαίθριο εμπόριο - αντιμετώπιση παραεμπορίου Σελ. 78
ζ. Συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία Σελ. 78
η. Πρόληψη της βίας με αφορμή τις αθλητικές συναντήσεις Σελ. 79
θ. Εξωτερική φρούρηση φυλακών - Μεταγωγές - Πρόληψη αποδράσεων Σελ. 79
Β. Οδική ασφάλεια 
α. Μέτρα οδικής ασφάλειας Σελ. 80
β. Σύσταση Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.). Σελ. 81
IV. Οργανωτικός εκσυγχρονισμός 
Α. Ίδρυση και λειτουργία Υπηρεσιών 
α. Γενική Διεύθυνση Ασφαλείας Επισήμων Σελ. 81
β. Διεύθυνση Διαβατηρίων Σελ. 81
γ. Διευθύνσεις Αλλοδαπών στις Γ.Α.Δ. Αττικής και Θεσσαλονίκης Σελ. 81
δ. Τμήματα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Σελ. 82
ε. Τμήματα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στις Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης Σελ. 82
στ. Ιδιαίτερα στην Αττική ιδρύθηκαν: Διεύθυνση Μεταγωγών - Δικαστηρίων στη Γ.Α.Δ. Αττικής Σελ. 82
ζ. Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας στις Διευθύνσεις Αστυνομίας της Γ.Α.Δ. Αττικής Σελ. 82
Β. Οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού Σελ. 82
V. Λειτουργικός εκσυγχρονισμός 
Α. Νομοθετικό έργο Σελ. 83
Β. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας - Βάση δεδομένων νομικών πληροφοριών Σελ. 89
Γ. Σχέσεις κράτους-πολίτη 
α. Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Σελ. 89
β. Έκδοση Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.) Σελ. 89
γ. Διοικητικές διαδικασίες Σελ. 90
δ. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την αστυνομική δράση Σελ. 90
ε. Εγκύκλιος διαταγή «Οι προσαγωγές ατόμων ως προληπτική και κατασταλτική ενέργεια στην άσκηση της αστυνομικής αρμοδιότητας» Σελ. 91
στ. Εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση της ενδο-οικογενειακής βίας Σελ. 91
ζ. Εγχειρίδιο «Προσαγωγές, μεταχείριση και δικαιώματα κρατουμένων από τις Αστυνομικές Αρχές» Σελ. 91
η. Κοινοποίηση απόφασης Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σελ. 91
θ. Αντιμετώπιση αιτιάσεων για ατιμωρησία των αστυνομικών Σελ. 92
ι. Ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σελ. 92
ια. Προγράμματα εκπαίδευσης-επιμόρφωσης στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σελ. 92
ιβ. Συνεργασία στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σελ. 92
VI. Πολιτική ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού 
A. Προσλήψεις Σελ. 93
Β. Θεσμικά μέτρα Σελ. 94
Γ. Οικονομικά-ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά μέτρα Σελ. 95
Δ. Μέτρα για την εμπέδωση της πειθαρχίας Σελ. 96
[1] Π.Δ. 22/1996 
Πειθαρχικό Δίκαιο αστυνομικού προσωπικού (ΦΕΚ Α' 15/18.1.1996) Σελ. 97
[2] Εγκύκλιος 6004/15/1318-α'/30.4.2002 
Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού Σελ. 140
[3] Εγκύκλιος 6004/1/5-ε'/31.1.1996 
Αναμόρφωση πειθαρχικού δικαίου αστυνομικού προσωπικού Σελ. 142
[4] Π.Δ. 254/2004 
Κώδικας δεοντολογίας του αστυνομικού (ΦΕΚ Α' 238/3.12.2004) Σελ. 151
Ε. Εκσυγχρονισμός εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού Σελ. 156
VII. Υποστήριξη Αστυνομικού Έργου 
Α. Εγκληματολογικά εργαστήρια Σελ. 158
Β. Πληροφορική - Μηχανογραφικές εφαρμογές 
α. Police on line Σελ. 158
β. Επέκταση δικτύου πληροφορικής Σελ. 159
γ. Εφαρμογές πληροφορικής Σελ. 159
δ. Μελέτες Σελ. 159
ε. Εκπαίδευση πληροφορικής Σελ. 159
στ. Υποστήριξη συναρμόδιων κρατικών αρχών Σελ. 160
VIII. Υλικοτεχνική Υποδομή 
Α. Εξοπλισμός Υπηρεσιών Σελ. 160
Β. Προμήθειες έτους 2005 Σελ. 161
Γ. Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Σελ. 161
Δ. Κτιριακή υποδομή Σελ. 162
5. Προγραμματισμός Έργου Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2006 
Ι. Γενικά 
Α. Προγραμματισμός Σελ. 164
Β. Το Μάνατζμεντ στην Αστυνομία (Police Management) Σελ. 165
Γ. Στρατηγική. Διοίκηση μέσω Στόχων Σελ. 166
Δ. Αντεγκληματική πολιτική για το έτος 2006. 'Αξονες δράσης Σελ. 167
ΙΙ. Στρατηγική Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας 
Α. Γενικά Σελ. 169
Β. Στόχοι μείωσης της εγκληματικότητας για το έτος 2006 
α. Εγκληματικότητα Σελ. 170
β. Παράνομη μετανάστευση Σελ. 171
γ. Αστυνόμευση Σελ. 172
Γ. Σχεδιασμός δράσεων για το έτος 2006 
α. Γενικά Σελ. 173
β. Ορατότητα της Αστυνομίας Σελ. 174
γ. Αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Τρομοκρατίας Σελ. 174
δ. Οδική Ασφάλεια Σελ. 175
ε. Ποιότητα ζωής πολιτών Σελ. 176
στ. Διεθνής αστυνομική συνεργασία Σελ. 176
ζ. Ανθρώπινα Δικαιώματα Σελ. 177
η. Επικοινωνιακή πολιτική της Αστυνομίας Σελ. 178
ΙΙΙ. Οργανωτικός Εκσυγχρονισμός 
Α. Αποδέσμευση από ξένα έργα Σελ. 179
Β. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας. Σελ. 179
Γ. Απλούστευση Διοικητικών Διαδικασιών Σελ. 179
Δ. Βελτίωση του οργανωτικού συστήματος της Ελληνικής Αστυνομίας 
α. Λειτουργία της Διεύθυνσης Έκδοσης Διαβατηρίων και των Γραφείων Ταυτοτήτων Σελ. 180
β. Λειτουργία της Διεύθυνσης Χειρισμού Κρίσεων Σελ. 180
γ. Αναδιάρθωση των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας Σελ. 181
δ. Ανακατανομή - αύξηση της Οργανικής Δύναμης Σελ. 181
ε. Χωροταξική αναδιάταξη Σελ. 181
στ. Σύσταση Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Σελ. 181
ζ. «Κοινοτικός Αστυνόμος» Σελ. 181
IV. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
Α. Προσλήψεις 
α. Αστυνομικό προσωπικό Σελ. 181
β. Πολιτικό προσωπικό Σελ. 182
Β. Εκπαίδευση - Μετεκπαίδευση Σελ. 182
Γ. Μέτρα για την εμπέδωση της πειθαρχίας Σελ. 183
Δ. Θεσμικά μέτρα Σελ. 183
Ε. Οικονομικά μέτρα 
α. Αστυνομικό προσωπικό Σελ. 183
β. Πολιτικό προσωπικό Σελ. 184
ΣΤ. Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά μέτρα 
α. Ενοποίηση Ασφαλιστικών Ταμείων Σελ. 184
β. Ένταξη όλου του προσωπικού στον Κλάδο Υγείας Σελ. 185
γ. Αναλογική συμμετοχή στο Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Στρατού Σελ. 185
δ. Αναγνώριση πλασματικής πενταετίας Σελ. 185
ε. Αύξηση της σύνταξης του αστυνομικού προσωπικού που υπηρετεί στο ΤΕΕΜ και στην ΕΚΑΜ της Ελληνικής Αστυνομίας Σελ. 185
στ. Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Σελ. 185
Ζ. Λοιπά θέματα Σελ. 186
V. Λειτουργικός Σχεδιασμός 
Α. Τακτικός Προϋπολογισμός Εξόδων έτους 2006 Σελ. 186
Β. Έργα πληροφορικής-μηχανογραφικές εφαρμογές 
α. Έργα πληροφορικής Σελ. 186
β. Μηχανογραφικές εφαρμογές Σελ. 187
Γ. Προμήθεια Υλικοτεχνικού Εξοπλισμού και Λοιπών Ατομικών Ειδών -Εφοδίων Σελ. 187
Δ. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Σελ. 188
Ε. Στέγαση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας Σελ. 189
ΣΤ. Στόχοι Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
α. Πιστώσεις που διεκδικούνται από τις πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 190
β. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2007-2013 Δ' Κ.Π.Σ. Σελ. 190
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Συνημμένο στον προγραμματισμό έργου Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2006) Σελ. 191
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
Θεσμική Συγκρότηση 
1. Η Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια Σελ. 197
[1] Π.Δ. 14/2001 Σελ. 199
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ Α' 12) ['Αρθρα 9 - 31] Σελ. 199
2. Η Κοινοτική Αστυνόμευση Σελ. 245
[1] Ν 2713/1999 
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 89/30.4.1999) ['Αρθρα 16, 18] Σελ. 246
[2] ΑΥΔημΤαξ 3002/1/14-στ'/2002 
Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Πρόληψης Εγκληματικότητας και συνεργασίας αυτών με αρμόδιες αρχές και φορείς (ΦΕΚ Β' 12/14.1.2002) Σελ. 248
[3] ΑΥΕσωτΔημΔιοικΑποκΔημΤαξ 3002/4/1 κδ/2002  
Σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έργου για τη διαμόρφωση πλαισίου δράσης αντεγκληματικής πολιτικής (ΦΕΚ Β' 49/23.1.2002) Σελ. 251
[4] ΑΥΕσωτΔημΔιοικΑποκΔημΤαξ 3002/4/1-ρκβ'/2004 
Σύσταση - συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου για το συντονισμό της δράσης και την παροχή Επιστημονικών Κατευθύνσεων προς τα τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας (Σ.Π.Ε). (ΦΕΚ Β' 452/5.3.2004) Σελ. 253
[5] Πλαίσιο Βασικών Αρχών Λειτουργίας για τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας Σελ. 255
[6] Ν. 3387/2005 
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 224/12.9.2005) Σελ. 259
[7] Π.Δ. 49/2006 
Τοπικός Αστυνόμος - Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α' 58) (ΦΕΚ Α' 51/13.3.2006) Σελ. 269
3. Η Τροχαία Αστυνόμευση Σελ. 271
[1] Απόφαση (68) 25 
Η καθιέρωση απλουστευμένης διαδικασίας αναφορικά με ελαφρά τροχαία εγκλήματα (υιοθετήθηκε από τους Εκπροσώπους των Υπουργών στις 20 Σεπτεμβρίου 1968) Σελ. 272
[2] Απόφαση (73) 7 
Η καταστολή των τροχαίων εγκλημάτων που τελούνται κατά την οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος υπό την επίδραση οινοπνεύματος (υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 22 Μαρτίου 1973 κατά την 219η συνάντηση των εκπροσώπων των Υπουργών) Σελ. 274
[3] Απόφαση (75) 24 
Η τιμώρηση της ανθρωποκτονίας και της σωματικής βλάβης που τελέστηκαν από αμέλεια κατά την οδική κυκλοφορία (υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 18 Σεπτεμβρίου 1975 κατά την 248η συνάντηση των εκπροσώπων των Υπουργών) Σελ. 276
[4] Απόφαση (77) 29 
Το έγκλημα της φυγής μετά από τροχαίο συμβάν (υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 28 Σεπτεμβρίου 1977 κατά την 275η συνάντηση των Εκπροσώπων των Υπουργών) Σελ. 277
[5] Σύσταση Νο R (79) 15 
Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Καταστολή των Τροχαίων Εγκλημάτων (υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 14 Ιουνίου 1979 κατά την 306η συνάντηση των Εκπροσώπων των Υπουργών) Σελ. 279
[6] Π.Δ. 287/2001 
Ειδικές Ηλεκτρονικές Τεχνικές Συσκευές για τη βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΕΚ Α' 198/11.9.2001) ['Αρθρα 1-5, 7, 10-11] Σελ. 281
[7] Π.Δ. 1/2005 
Ίδρυση Υπηρεσιών Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 1 /4.1.2005) Σελ. 285
[8] ΑΥΕσωτΔημΔιοικΑποκΔημΤαξ 2514/1/566-στ'/2005 
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2514/1/566-δ'/25.8.2004 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, «Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Οδική Ασφάλεια» (ΦΕΚ Β' 1376) (ΦΕΚ Β' 190/14.2.2005) Σελ. 287
[9] ΑΥΕσωτΔημΔιοικΑποκΔημΤαξ 2514/1/10-ι'/2005 
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2514/1/566-δ'/25.8.2004 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δημόσιας Τάξης, «Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Οδική Ασφάλεια» (Β'-1376) όπως τροποποιήθηκε από την υπ' αριθμ. 2514/1/566-στ' από 9.2.2005 όμοια (Β' 190) (ΦΕΚ Β' 580/28.4.2005) Σελ. 288
[10] N. 2696/1999 
Κύρωση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ΦΕΚ Α' 57/23.3.1999) Σελ. 290
4. Συνοριακοί Φύλακες - Ειδικοί Φρουροί 
[1] Ν. 2622/1998 
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 138/25.6.1998) Σελ. 398
[2] Π.Δ. 310/1998 
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Α' 215/17.9.1998) Σελ. 408
[3] Π.Δ. 311/1998 
Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων (ΦΕΚ Α' 215/17.9.1998) Σελ. 415
[4] Π.Δ. 177/1999 
Αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων, ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 310/1998 και 311/1998 (ΦΕΚ Α' 166/13.8.1999) Σελ. 423
[5] Π.Δ. 332/2000 
Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 177/1999 (ΦΕΚ Α' 166) (ΦΕΚ Α' 269/15.12.2000) Σελ. 428
[6] Π.Δ. 224/2001 
Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων και τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 177/1999 και 332/2000 (ΦΕΚ Α' 173/31.7.2001) Σελ. 430
[7] Π.Δ. 168/2002 
Ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης και αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων (ΦΕΚ Α' 155/1.7.2002) Σελ. 432
[8] Π.Δ. 211/2005 
Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών (ΦΕΚ Α' 254/14.10.2005) Σελ. 433
5. Ιδιωτική Αστυνομία - Δημοτική Αστυνομία Σελ. 443
[1] ΑΥΔημΤαξ 7012/13/1ξη'/2005 
Τροποποίηση της 7012/13/1-λβ' από 8.5.1998 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών κοινής ωφέλειας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών» (Β' 749) (ΦΕΚ Β' 77/25.1.2005) Σελ. 443
[2] Π.Δ. 135/2006 
Σύστημα πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού (ΦΕΚ Α' 153/ 20.7.2006) Σελ. 447
6. Εξωτερική Φρούρηση Φυλακών και Σωφρονιστικών Καταστημάτων Σελ. 455
[1] Σύσταση υπηρεσίας εξωτερικής Φρούρησης Φυλακών και Σωφρονιστικών Καταστημάτων Σελ. 455
[2] ΑΥΟικΟικΔικΔημΤαξ 99583 οικ./2006 Σελ. 462
Παράταση της παρεχόμενης από την Ελληνική Αστυνομία συνδρομής στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β' 1490/27.10.2005) Σελ. 462
[3] Ν. 3388/2005 
Θέματα εξωτερικών φρουρών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 225/12.9.2005) Σελ. 463
7. Οργάνωση και νομική φύση της Ελληνικής Αστυνομίας - Η διεθνής αστυνομική συνεργασία Σελ. 467
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
Ο Αστυνομικός 
1. Πορεία εξέλιξης Σελ. 503
Ι. Οι λόγοι για να γίνει κάποιος αστυνομικός Σελ. 504
ΙΙ. Η είσοδος στην αστυνομική ακαδημία Σελ. 505
ΙΙΙ. Η μετα-ακαδημαϊκή εξέλιξη Σελ. 507
IV. Η προσαρμογή στον κόσμο της αστυνομίας Σελ. 509
A. Ο κυνισμός Σελ. 510
B. Η αστυνομική υποκουλτούρα Σελ. 511
α. Η αποστολή Σελ. 514
β. Σύνθεση - Διαδικασία Σελ. 516
γ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα προσωπικού Σελ. 517
V. Το «στερεότυπο» του αστυνομικού Σελ. 518
A. Οι αστυνομικές τυπολογίες 
α) Η ποικιλία της αστυνομικής συμπεριφοράς Σελ. 519
β) Ο επαγγελματισμός Σελ. 520
γ) Η τήρηση της διαδικασίας και της κοινωνικής τάξης Σελ. 523
δ) Πάθος και προοπτική Σελ. 524
ε) Εργασία στους δρόμους Σελ. 526
στ) Αξιολόγηση των αστυνομικών τυπολογιών Σελ. 527
2. Ο ρόλος του αστυνομικού διοικητή Σελ. 530
I. Οι Θεωρίες Σελ. 531
II. Τα πρότυπα Σελ. 534
A. Το συνεχές της εξουσιαστικής-δημοκρατικής ηγεσίας Σελ. 535
B. Το ηγετικό πρότυπο στις γραφειοκρατικές δομές Σελ. 536
Γ. Ο μεταρρυθμιστής ηγέτης Σελ. 536
Δ. Οι διοικητές του «δρόμου» και των «γραφείων» Σελ. 537
Ε. Οι άνδρες και οι γυναίκες διοικητές Σελ. 538
ΣΤ. Η αποτίμηση του διευθυντικού ύφους Σελ. 539
Ζ. Οι διεκπεραιωτές και οι μεταμορφωτές διοικητές Σελ. 539
ΙΙΙ. Κριτικές παρατηρήσεις Σελ. 540
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
[1] Ν. 2514/1997 
Κύρωση: 1) της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, 2) της Σύμβασης Εφαρμογής της ανωτέρω Συμφωνίας μεταξύ των ιδίων Κρατών - Μελών, 3) των Πρωτοκόλλων και των Συμφωνιών προσχώρησης στις παραπάνω Συμφωνίες: της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Αυστριακής Δημοκρατίας, της Φινλανδικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, μετά των τελικών πράξεων, πρακτικών, δηλώσεων και κοινών δηλώσεων αυτών (ΦΕΚ Α' 140/27.6.1997) ['Αρθρα 1-4, 6, 7, 19-30, 33-47, 70-118, 120, 122-124] Σελ. 543
[2] Ν. 3511/2006 
Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 258/27.11.2006) ['Αρθρα 1-23, 26] Σελ. 582
[3] Π.Δ. 175/2006 
Ρύθμιση θεμάτων Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 184/5.9.2006) Σελ. 599
[4] ICPO-Interpol Constitution and General Regulations Σελ. 600
[5] Resolution No AG-2005-RES-12  
Money laundering information (74th Session, Berlin 19-22 September 2005) Σελ. 615
[6] Resolution No AG-2005-RES-11 
Trafficking in Human Beings (74th Session, Berlin 19-22 September 2005) Σελ. 616
[7] Resolution No AG-2003-RES-07 
Co-operation Agreement between the European Central Bank (ECB) and Interpol (72nd Session - Benidorm - 29 September - 2 October 2003) Σελ. 617
[8] Resolution No AG-2004-RES-17 
Increased ICPO-Interpol support for the investigation and prosecution of genocide, war crimes and crimes against humanity (73rd Session - Cancun, 5 - 8 October 2004) Σελ. 618
[9] Resolution No AG-2005-RES-09 
Addressing WebSites selling Child Pornography and Trafficking of Children on Internet (74th Session - Berlin, 19 - 22 September 2005) Σελ. 620
[10] Resolution No AG-2005-RES-04 
Enhanced access to the Interpol Stolen Travel Document Database for border control purposes 
(74th Session - Berlin, 19 - 22 September 2005) Σελ. 622
[11] Resolution No AG-2005-RES-10 
Addressing Internet activities supporting terrorism (74th Session - Berlin, 19 - 22 September 2005) Σελ. 623
[12] Resolution No AG-2002-RES-01 
Adopting the global standards to combat corruption in police forces/services (71st Session - Yaounde - 21st-24th October 2002) Σελ. 625
[13] Resolution No AG-2001-RES-07 
Co-operation Agreement with Europol (70th Session - Budapest - 24th-28th September 2001) Σελ. 630
Back to Top