ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΤΟΜΟΣ Ι


Συστηματική θεμελίωση - εφαρμογή
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 74,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 74,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11438
Παναγιωτόπουλος Δ.
  • Έκδοση: 2005
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 634
  • ISBN: 960-272-335-1
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα έκδοση αποτελεί το μοναδικό εγχειρίδιο αθλητικού δικαίου με το οποίο αναδεικνύονται όλες οι πτυχές του επιστημονικού αυτού κλάδου. Προηγείται μια εισαγωγή στη θεσμική διάσταση του αθλητισμού και στην ιστορική εξέλιξη και μεθοδολογία του αθλητικού δικαίου. Στη συνέχεια, στο γενικό μέρος, παρουσιάζονται: η έννοια του αθλητικού δικαίου, η σωματική κίνηση στο μέτρο του δικαίου, η εθνική και διεθνής αθλητική έννομη τάξη (lex sportiva, πηγές και υποκείμενα του αθλητικού δικαίου), η εποπτεία και ο έλεγχος του αθλητισμού και τα φίλαθλα ήθη. Ακολούθως, στο ειδικό μέρος, αναλύεται το δίκαιο που διέπει τα νομικά και φυσικά πρόσωπα κατά την αθλητική τους δραστηριότητα, με ιδιαίτερη αναφορά στα αθλητικά σωματεία, στις ενώσεις, στις ομοσπονδίες, στις αθλητικές ανώνυμες εταιρίες και στα τμήματα αμειβομένων αθλητών, καθώς επίσης θέματα σχετικά με τους αθλητές (ερασιτέχνες, επαγγελματίες, αλλοδαπούς, ανηλίκους) και τους προπονητές (απόκτηση προπονητικής ιδιότητας, περιορισμοί και ασυμβίβαστα). Περαιτέρω, αναλύονται η ευθύνη στον αθλητισμό και τα ειδικά αθλητικά αδικήματα του ντόπινγκ και της βίας. Τέλος, παρουσιάζονται τα ζητήματα των συμπληρωμάτων διατροφής, των δικαιωμάτων μετάδοσης αθλητικών αγώνων, της χορηγίας και των ειδικών αθλητικών φορέων (Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, γυμναστήρια, Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ). Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, αλλοδαπή και ελληνική. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό αλλά και πρακτικό εγχειρίδιο για κάθε μελετητή και εφαρμοστή του αθλητικού δικαίου.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
Ι. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός Σελ. 1
1. Τι είναι Φυσική Αγωγή και αθλητισμός Σελ. 1
2. Θεσμική διάσταση του αθλητισμού Σελ. 3
2.1. Ο αθλητικός θεσμός Σελ. 4
2.2. Η αγωνιστική ως πλέγμα σχέσεων Σελ. 6
3. Ο αθλητικός θεσμός στην Ευρώπη Σελ. 10
ΙΙ. Η Έννοια του Δικαίου Σελ. 14
1. Δίκαιο - ηθική και ήθη Σελ. 24
1.1. Θετικό και φυσικό δίκαιο Σελ. 26
2. Κατηγορίες και κλάδοι του Δικαίου Σελ. 26
ΙΙΙ. Γένεση, εξέλιξη και διαμόρφωση του ελληνικού δικαίου στον αθλητισμό Σελ. 29
1. Η σχέση με το παρελθόν Σελ. 30
2. Το δίκαιο στην ελληνική αγωνιστική Σελ. 34
2.1 Ο θεσμός των αρχόντων των αγώνων Σελ. 37
3. Σύγχρονη Εποχή Σελ. 39
4. Σχολικός και εξωσχολικός αθλητισμός Σελ. 44
4.1. Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός Σελ. 44
4.2. Παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης στην αθλητική δραστηριότητα Σελ. 48
4.2.1. ʼμεση κρατική παρέμβαση Σελ. 48
4.2.2. Έμμεση κρατική παρέμβαση Σελ. 49
4.2.3. Μη παρεμβατικό σύστημα Σελ. 50
IV. Μεθοδολογία Σελ. 51
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σελ. 55
Ι. Τι είναι Αθλητικό Δίκαιο Σελ. 55
1. Συστηματική θεώρηση του Αθλητικού Δικαίου Σελ. 56
1.1. Σύγχρονη επιστημονική θεμελίωση Σελ. 56
1.2. Το Αθλητικό Δίκαιο στο ελληνικό Πανεπιστήμιο Σελ. 59
2. Μεθοδολογία του Αθλητικού Δικαίου Σελ. 62
3. Το Αθλητικό Δίκαιο ως ειδικός κλάδος Σελ. 65
3.1. Specificite Sportive Σελ. 65
4. Διάκριση του αθλητικού Δικαίου Σελ. 70
ΙΙ. Η σωματική κίνηση στο μέτρο του Δικαίου Σελ. 76
1. Γενική θεώρηση Σελ. 76
2. Σωματική και αθλητική κίνηση – Αθλητική πράξη Σελ. 76
2.1. Η αρχή της οργάνωσης στη σωματική και αθλητική δραστηριότητα Σελ. 77
2.1.1. Η φύση του αθλητικού νομικού προσώπου Σελ. 78
2.2. Σωματική δραστηριότητα και αθλητική πράξη Σελ. 80
3. Νομικός ορίζοντας στην αθλητική δραστηριότητα Σελ. 82
ΙΙΙ. Εθνική και διεθνής αθλητική έννομη τάξη Σελ. 85
1. Έννομη Τάξη στον Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή Σελ. 85
2. Lex Sportiva –Ανεθνική αθλητική έννομη τάξη Σελ. 87
2.1. Φύση της Lex Sportiva Σελ. 87
2.2. Διεθνής αθλητική κοινότητα και έννομη τάξη Σελ. 91
2.2.1. Θεωρία της αθλητικής οργάνωσης Σελ. 92
2.2.2. Ανεθνική θεωρία - lex mercatoria Σελ. 96
2.3. Lex Sportiva κατ’ αναλογία της lex mercatoria Σελ. 99
2.3.1. Ο αθλητικός κανονισμός ως κανόνας δικαίου Σελ. 104
2.3.1.1. Η Αρχή του ποιητικού αιτίου στην αθλητική πράξη Σελ. 105
2.3.1.2. Αθλητικός κανόνας και όρια δικαίου Σελ. 107
2.3.1.3. Ελληνική θεωρία - νομολογία Σελ. 110
2.3.2. Αθλητικός κανονισμός - Ειδικός κανόνας δικαίου Σελ. 112
2.3.2.1. Η αρχή lex specialis derogat legi generali Σελ. 114
3. Lex Sportiva και παραδοσιακές έννομες τάξεις Σελ. 116
3.1. Lex Sportiva και εθνικό δίκαιο Σελ. 117
3.1.1. Περιπτώσεις σύγκρουσης και ισχύον δίκαιο Σελ. 122
3.2. Lex Sportiva και διεθνές δίκαιο Σελ. 128
3.3. Lex Sportiva και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο Σελ. 129
3.3.1. Υπεροχή του Κοινοτικού Δικαίου Σελ. 130
3.3.2. Ρυθμιστικοί κανόνες της Lex Sportiva και ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο Σελ. 131
3.3.3. Κοινοτικό συμφέρον Σελ. 133
3.3.4. Εξαιρέσεις διατάξεων των κανονισμών (άρθρου 81 παρ. 3 ΕΚ) Σελ. 134
3.3.5. Εφαρμογή του άρθρου 82 ΕΚ Σελ. 135
4. Ελληνική αθλητική έννομη τάξη Σελ. 139
5. Πηγές Αθλητικού Δικαίου Σελ. 142
5.1. Ιεραρχία των πηγών αθλητικού δικαίου Σελ. 143
5.2. Διεθνείς πηγές αθλητικού δικαίου Σελ. 145
5.3. Η νομολογία ως πηγή αθλητικού δικαίου Σελ. 147
6. Υποκείμενα δικαίου στον αθλητισμό και στην σωματική και αθλητική δραστηριότητα Σελ. 148
6.1. Ικανότης Δικαίου Σελ. 148
6.2. Υποκείμενα δικαίου στην αθλητική δράση Σελ. 150
7. Το Αθλητικό δίκαιο στην Ευρώπη και στο σύγχρονο κόσμο Σελ. 151
7.1. Το αθλητικό δίκαιο στην Ευρώπη Σελ. 151
7.1.1. Ομοσπονδιακό σύστημα οργάνωσης αθλητικών σωματείων Σελ. 153
7.1.2. Επαγγελματική αθλητική δράση Σελ. 155
7.1.3. Αθλητισμός, τηλεόραση και εμπορική διαφήμιση Σελ. 158
7.2. Το αθλητικό δίκαιο στο σύγχρονο κόσμο Σελ. 161
ΙV. Προστασία - εποπτεία και έλεγχος του Αθλητισμού Σελ. 164
1. Θεσμική εγγύηση του αθλητισμού Σελ. 164
2. Συνταγματική διάκριση: Φυσική Αγωγή - Αθλητισμός Σελ. 165
2.1. Η Φυσική Αγωγή Σελ. 166
2.1.1. Οι διεθνείς κανόνες για τη Φυσική Αγωγή Σελ. 166
2.1.2. Η φυσική αγωγή κατά το άρθρο 16 παρ. 2 του Σ Σελ. 167
2.1.2.1. Η Φυσική Αγωγή στην Εκπαίδευση Σελ. 169
2.1.2.1.1. Η Φυσική Αγωγή στον κύκλο του μαθήματος Σελ. 169
2.1.2.1.2. Σκοπός της Φυσικής Αγωγής στην Εκπαίδευση Σελ. 171
2.2. ʼρθρο 16 παρ. 9 του Συντάγματος Σελ. 174
2.2.1. Εποπτεία και προστασία του Αθλητισμού Σελ. 174
2.2.1.1. Προστασία του αθλητισμού Σελ. 174
2.2.2. Η εποπτεία στον αθλητισμό Σελ. 177
2.2.2.1. Ελεγκτικοί μηχανισμοί Σελ. 178
2.2.2.1.1. Ελεγκτικό Συμβούλιο Αθλητισμού (Ελ.Σ.Α.) Σελ. 179
2.2.2.1.2. Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Π.Α.) Σελ. 181
3. Συμμετοχή στην αθλητική δράση Σελ. 185
3.1. Η προσωπικότητα των αθλουμένων Σελ. 186
3.2. Η αρχή της ελευθερίας στην αθλητική δραστηριότητα Σελ. 188
3.2.1. Η αρχή της προσωπικής ελευθερίας και του συνέρχεσθαι στον αθλητισμό Σελ. 188
3.2.2. Η αρχή της ελεύθερης επιλογής αθλητικού σωματείου Σελ. 190
3.3. Η αρχή της οικονομικής ελευθερίας Σελ. 191
3.3.1. Όρια της οικονομικής ελευθερίας στον Αθλητισμό Σελ. 192
3.3.1.1. Οικονομική δραστηριότητα στην αθλητική δράση Σελ. 192
3.3.1.2. Πεδία ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας στον αθλητισμό Σελ. 194
3.4. Η ελευθερία της εργασίας Σελ. 196
3.4.1. ʼρθρο 39 (πρώην 48) της Συνθήκης της ΕΟΚ Σελ. 198
3.4.2. Κοινοτικοί κανόνες ανταγωνισμού και αθλητική δράση Σελ. 201
3.4.2.1. Αθλητικοί κανόνες και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Σελ. 204
3.4.2.1.1. Νομικές πτυχές στην υπόθεση Deliege Σελ. 206
3.5. Περιορισμοί της οικονομικής ελευθερίας στην αθλητική δράση Σελ. 211
3.6. Παρεμβατισμός και δικαστικός έλεγχος Σελ. 213
V. Αθλητικά και φίλαθλα ήθη Σελ. 218
1. Περί αθλητικού ήθους Σελ. 218
1.1. Φίλαθλο Πνεύμα Σελ. 219
1.2. Αγωνιστικό περί δικαίου Αίσθημα Σελ. 225
2. Φίλαθλος Ιδιότητα Σελ. 226
2.1. Έννοια και φύση Σελ. 226
2.2. Κατηγορίες φιλάθλων Σελ. 231
3. Ασυμβίβαστο φιλάθλου ιδιότητος Σελ. 233
4. Στέρηση φιλάθλου ιδιότητος Σελ. 234
4.1. Περιπτώσεις στέρησης Σελ. 234
4.2. Συνέπειες στέρησης της φιλάθλου ιδιότητος Σελ. 239
5. Προστασία των αθλητικών και αγωνιστικών ηθών Σελ. 240
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σελ. 243
VΙ. Αθλητικό Σωματείο - Νομικά πρόσωπα Σελ. 243
1. Περί Νομικών Προσώπων Σελ. 243
1.1. Σύσταση και Διοίκηση Νομικού Προσώπου Σελ. 243
2. Αθλητικό Σωματείο Σελ. 245
2.1. Η ιδιωτική πρωτοβουλία στο αθλητικό σωματείο Σελ. 245
2.2. Σύσταση Σελ. 247
2.2.1. Συγχώνευση αθλητικών σωματείων Σελ. 249
2.3. Αθλητική Αναγνώριση Σελ. 250
2.4. Μέλη και διοίκηση των αθλητικών σωματείων Σελ. 251
2.4.1. Κωλύματα εγγραφής μέλους και περιορισμοί Σελ. 255
2.4.2. Ασυμβίβαστο μέλους Σελ. 256
2.4.3. Έκπτωση από την ιδιότητα του μέλους Σελ. 260
2.5. Οικονομικά στοιχεία - Προϋπολογισμός αθλητικού σωματείου Σελ. 262
2.6. Διοίκηση του Αθλητικού Σωματείου Σελ. 267
2.6.1. Νομιμότητα αποφάσεων συλλογικών οργάνων Σελ. 269
3. Αθλητική Ένωση Σελ. 274
3.1. Σύσταση αθλητικής ένωσης Σελ. 274
3.1.1. Συλλογικά όργανα της αθλητικής ένωσης Σελ. 277
4. Αθλητική Ομοσπονδία Σελ. 280
4.1. θεσμική αυτονομία και διοικητικός έλεγχος Σελ. 280
4.2. Η φύση της αθλητικής ομοσπονδίας Σελ. 283
4.2.1. Σύσταση - Συγκρότηση Σελ. 289
4.2.2. Αρμοδιότητες Σελ. 293
4.2.3. Κανονιστική αρμοδιότητα Σελ. 297
4.2.4. Οικονομική διαχείριση – Προϋπολογισμός – Πόροι Σελ. 300
4.3. Ειδική αθλητική αναγνώριση ομοσπονδίας Σελ. 303
4.4. Υποχρεώσεις - Δικαιώματα - Λειτουργία Σελ. 304
4.5. Διοίκηση της αθλητικής Ομοσπονδίας Σελ. 304
4.5.1. Παραίτηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 306
4.5.2. Γενική Συνέλευση Σελ. 307
4.5.2.1. Αρμοδιότητα Γ.Σ. Σελ. 307
4.5.2.2. Αντιπροσώπευση σωματείου, εκλογή μέλους σε όργανα - παύση Σελ. 308
4.5.2.3. Αποβολή μελών αθλητικής ομοσπονδίας Σελ. 317
4.5.3. Αρχαιρεσίες Σελ. 319
4.5.4. Εποπτεία της διοίκησης – Το δικαίωμα της μειοψηφίας Σελ. 322
4.5.4.1. Σύγκληση Γ.Σ. από τη μειοψηφία Σελ. 324
4.5.4.2. Παύση των Μελών του Δ.Σ. Σελ. 326
5. Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία και Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών Σελ. 327
5.1. Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών Σελ. 327
5.1.1. Προϋποθέσεις ίδρυσης τμήματος αμειβομένων αθλητών Σελ. 330
5.2. Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία Σελ. 331
5.2.1. Σύσταση και σκοπός της αθλητικής ανώνυμης εταιρείας Σελ. 332
5.2.2. Μέτοχοι – Περιορισμοί – Ασυμβίβαστα Σελ. 335
5.2.3. Διαχειριστικές υποχρεώσεις σε ΑΑΕ – ΤΑΑ – Κωλύματα μελών διοίκησης Σελ. 338
5.2.4. Μισθώσεις αγωνιστικών χώρων Σελ. 341
5.3. ʼδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων - Τέλεση αγώνων Σελ. 342
5.4. Επαγγελματικοί σύνδεσμοι αθλητικών ανωνύμων εταιρειών Σελ. 343
5.4.1. Αρμοδιότητες αθλητικού επαγγελματικού συνδέσμου Σελ. 343
5.4.2. ΕΠΑΕ - ΕΣΑΚΕ Σελ. 344
6. Αθλητικό σωματείο - ομοσπονδία ατόμων με ειδικές ανάγκες Σελ. 345
6.1. Αναγνώριση αθλητικού σωματείου ΑΜΕΑ Σελ. 346
6.2. Μέλη - Ασυμβίβαστα Σελ. 347
6.3. Αθλητική Ομοσπονδία ΑΜΕΑ Σελ. 347
7. Σύνδεσ΅οι - O΅οσπονδίες διαιτητών ο΅αδικών αθλη΅άτων Σελ. 348
7.1. Όργανα διαιτησίας - Κωλύ΅ατα Σελ. 350
7.2. Aξιολόγηση διαιτητών - Eπαγγελ΅ατική διαιτησία Σελ. 351
7.3. Οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος αθλητικών φορέων Σελ. 352
VIΙ. Αθλητές - Προπονητές Σελ. 355
1. Αθλητής – αθλητική ιδιότητα Σελ. 355
1.1. Έννοια - Φύση Σελ. 355
1.2. ʼθλημα - κατηγορίες αθλητών Σελ. 355
2. Αθλητική ιδιότητα Σελ. 357
2.1. Αθλητική ιδιότητα κατά πλάσμα δικαίου Σελ. 359
2.2. Αθλητική ιδιότητα φύσει δικαίου Σελ. 360
2.3. Προσφορά αθλητικών υπηρεσιών Σελ. 362
2.3.1. Υποκρυπτόμενη σύμβαση αμοιβής ερασιτέχνη αθλητή Σελ. 364
3. Δικαιώματα ερασιτεχνών αθλητών Σελ. 368
3.1. Μετεγγραφές αθλητών - περιορισμοί Σελ. 370
3.2. Υγεία των Αθλητών Σελ. 375
3.3. Παροχές και κίνητρα στους αθλητές Σελ. 377
4. Ανήλικος αθλητής Σελ. 382
4.1. Η προσωπικότητα του αθλούμενου ανηλίκου Σελ. 383
4.1.1. Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας Σελ. 385
4.1.2. Μετεγγραφές ανηλίκων αθλητών Σελ. 386
4.1.3. Ανήλικοι αθλητές και νομοθετική μέριμνα Σελ. 387
4.1.4. Διεθνείς κανόνες προστασίας των ανηλίκων Σελ. 388
4.1.5. Η ελληνική νομοθεσία Σελ. 389
4.1.6. Προστασία Ανηλίκων Αθλητών Σελ. 391
5. Συμμετοχή αλλοδαπών αθλητών σε πρωταθλήματα Σελ. 393
6. Επαγγελματίας Αθλητής Σελ. 395
6.1. Παροχή Αθλητικών Υπηρεσιών Σελ. 397
6.2. Σύμβαση παροχής αθλητικών υπηρεσιών Σελ. 398
6.2.1. Φύση της σύμβασης Σελ. 398
6.3. Παροχές στους αμειβόμενους και επαγγελματίες αθλητές Σελ. 400
6.4. Επιπτώσεις του κοινοτικού δικαίου στους επαγγελματίες - αμειβόμενους αθλητές Σελ. 402
7. Αθλητής Ολυμπιακών Αγώνων Σελ. 405
7.1. Ο αθλητής κατά τον Ολυμπιακό Χάρτη Σελ. 405
7.2. Ιθαγένεια αθλητή Σελ. 406
7.3. Υποχρεώσεις Ολυμπιακών αθλητών Σελ. 407
7.4. Δικαιώματα Ολυμπιακών αθλητών Σελ. 409
8. Προπονητής Σελ. 412
8.1. Αθλητικός επιστήμων Σελ. 412
8.1.1. Η Ίδρυση των ΤΕΦΑΑ και ο αθλητικός επιστήμων Σελ. 415
8.1.2. ʼσκηση επαγγέλματος Σελ. 416
8.1.3. Διοικητικό στέλεχος - Σύμβουλος - Συνεργάτης Σελ. 417
8.2. Προπονητική Ιδιότητα Σελ. 419
8.2.1. Προπονητής αθλημάτων Σελ. 419
8.2.2. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών προπονητή Σελ. 425
8.2.3. Προπονητής αθλημάτων σύνθεσης Σελ. 427
8.2.4. Γυμναστής ιδιωτικών γυμναστηρίων και ΟΤΑ Σελ. 429
8.2.4.1. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ Σελ. 430
8.2.5. Ειδικός συνεργάτης Ομοσπονδίας Σελ. 431
8.3. Περιορισμοί - Ασυμβίβαστα Σελ. 432
8.4. Αθλητικό επάγγελμα και κοινοτικοί κανόνες Σελ. 435
VIII. Αθλητικά αδικήματα Σελ. 439
1. Ευθύνη στην αθλητική και φίλαθλη δράση Σελ. 439
1.1. Μορφές ευθύνης Σελ. 439
1.2. Αδικοπραξία και διάκριση της ευθύνης Σελ. 439
1.2.1. Αδικοπραξίες στον αθλητισμό - Αθλητική ευθύνη Σελ. 441
1.2.2. Περιπτώσεις αδικοπραξίας στην αθλητική δράση Σελ. 445
1.2.2.1. Αθλητικώς άδικες πράξεις Σελ. 446
1.2.2.2. ʼδικες πράξεις στον αθλητισμό κατά το κοινό δίκαιο Σελ. 452
1.3. ʼρση του άδικου χαρακτήρα αθλητικών πράξεων Σελ. 455
2. Αντικανονική συμμετοχή σε αγώνες Σελ. 458
3. Ειδικά Αθλητικά Αδικήματα Σελ. 464
3.1. Η Βία στον αθλητικό χώρο Σελ. 464
3.1.1. Νομικές ρυθμίσεις αντιμετώπισης της βίας Σελ. 467
3.1.2. Σύγχρονες ρυθμίσεις Σελ. 474
3.1.3. Αδική΅ατα βίας ΅ε αφορ΅ή αθλητικές εκδηλώσεις Σελ. 477
3.1.3.1. Ποινικής φύσης Σελ. 477
3.1.3.2. Πειθαρχική διάσταση - Κυρώσεις Σελ. 480
3.2. Doping στον αθλητισμό - Φαρμακοδιέγερση Σελ. 481
3.2.1. Διεθνείς κανόνες κατά του doping Σελ. 484
3.2.2. Ισχύον Δίκαιο για το Doping στο εσωτερικό αθλητικό δίκαιο Σελ. 487
3.2.2.1. Ορισμός και ορολογία του Doping Σελ. 487
3.2.2.2. Ονομάτων επίσκεψις Σελ. 489
3.2.3. Νομικός ορίζοντας του Doping Σελ. 492
3.2.3.1. Νόμιμος έλεγχος doping Σελ. 494
3.3. Ποινική - πειθαρχική και ηθική διάσταση του doping Σελ. 498
3.3.1. Ποινική διάσταση του doping Σελ. 499
3.3.2. Ποινικές διατάξεις Σελ. 500
3.3.3. Πειθαρχική διάσταση του doping Σελ. 502
3.3.3.1. Πειθαρχικές παραβάσεις doping Σελ. 503
3.3.3.2. Πειθαρχικές κυρώσεις Σελ. 504
3.3.3.2.1. Επιβολή πειθαρχικής ποινής Σελ. 506
4. Δωροδοκία - Δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα Σελ. 510
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 513
ΙX. Συμπληρώματα διατροφής Σελ. 513
1. Ο νόμος για τα συμπληρώματα διατροφής Σελ. 514
2. Ειδικές διατάξεις Σελ. 516
Χ. Μετάδοση αθλητικών αγώνων Σελ. 519
1. Αθλητική δράση και μετάδοση αγώνων Σελ. 519
2. Η αποκλειστικότητα της τηλεοπτική μετάδοσης Σελ. 519
2.1. Ειδικές διατάξεις Σελ. 521
3. Ισχύον δίκαιο μετάδοσης αθλητικών αγώνων Σελ. 523
3.1. Χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος Σελ. 524
4. Αθλητικά γεγονότα και δικαιώματα των πολιτών Σελ. 527
XI. Χορηγία - Sponsoring Σελ. 533
1. Εισαγωγή Σελ. 533
2. Ιστορικά στοιχεία Σελ. 534
3. Sponsoring στο Σύγχρονο Αθλητικό Κόσμο Σελ. 536
3.1. Ολυμπιακοί Αγώνες (από το 1896 στο 2004) Σελ. 536
3.2. Οικονομική Υποστήριξη Αθλητικής Δράσης Σελ. 538
4. Χορηγία ή Sponsoring; Σελ. 538
5. Νομικό πλαίσιο Σελ. 540
5.1. Διεθνές - Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 540
5.2. Εσωτερικό Δίκαιο Σελ. 541
6. Το Sponsoring στην πράξη Σελ. 542
6.1. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 542
6.2. Ηθικοί περιορισμοί στο Αθλητικό Sponsoring Σελ. 543
6.3. Συμβατικές ρήτρες Σελ. 545
6.4. Ambush marketing Σελ. 547
6.5. Ανακύπτουσες συγκρούσεις Σελ. 549
6.6. Μεσολάβηση για τη σύναψη σύμβασης sponsoring Σελ. 552
7. Στοιχεία πρότυπης σύμβασης sponsoring Σελ. 552
7.1. Συμβάσεις sponsoring και συνέπειες παράβασης κανόνων anti-doping Σελ. 554
XII. Ειδικοί αθλητικοί φορείς Σελ. 556
1. Περί ειδικών αθλητικών φορέων Σελ. 556
2. Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) Σελ. 557
2.1. Σκοπός - Έμβλημα - Πόροι Σελ. 558
2.2. Μέλη ΕΟΕ Σελ. 560
2.3. Αντιπροσώπευση αθλητικής Ομοσπονδίας στην ΕΟΕ Σελ. 561
3. Αθλητικός οργανισμός άσκησης για όλους Σελ. 563
3.1. Το δικαίωμα όλων στη σωματική άσκηση Σελ. 563
3.1.1. Διεθνής πρακτική Σελ. 564
3.2. Μαζικός Αθλητισμός Σελ. 565
3.2.1. Αθλητική δραστηριότητα στο Δήμο Σελ. 568
3.2.2. Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Σελ. 568
4. Τα Γυμναστήρια Σελ. 571
4.1. Ιδιωτικά γυμναστήρια - Ιδιωτικές σχολές Σελ. 573
5. Εθνικό Συ΅βούλιο Καταπολέ΅ησης του Doping Σελ. 574
5.1. Ίδρυση - Συγκρότηση Σελ. 574
5.2. Αρμοδιότητες Σελ. 575
5.3. Συμβουλευτική - Συνεργασία Σελ. 576
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 579
Α. Ελληνική Σελ. 579
Β. Ξενόγλωσση Σελ. 602
Back to Top