ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΤΟΜΟΣ ΙΙ

Αθλητική Δικαιοδοσία
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11498
Παναγιωτόπουλος Δ.
  • Έκδοση: 2006
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 356
  • ISBN: 960-272-336-X
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Στην παρούσα έκδοση, που αποτελεί τον δεύτερο τόμο του έργου «Αθλητικό Δίκαιο», αναδεικνύονται όλες οι πτυχές του προβλήματος της αθλητικής δικαιοδοσίας. Προηγείται μια εισαγωγή στη μεθοδολογία της αθλητικής δικαιοδοσίας και στη συνέχεια, αναλύονται ζητήματα δικαστικής αρμοδιότητας στον αθλητισμό: μετά από μια ιστορική αναδρομή, παρουσιάζεται η έννοια της αθλητικής διαφοράς (φύση και είδη) και της αθλητικής δικαιοδοσίας (αρχή της δίκαιης δίκης, προσωρινή δικαστική προστασία, διαιτησία, αθλοδικεία). Ακολουθούν θέματα εθνικής αθλητικής δικαιοδοτικής τάξης (α΄ βαθμός δικαιοδοσίας, Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, δικαιοδοσία στο ποδόσφαιρο, Αθλητικός Εισαγγελέας, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κ.ά.) και διεθνούς αθλητικής δικαιοδοσίας (διεθνής lex sportiva, Διεθνές Συμβούλιο Αθλητικής Διαιτησίας, Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού, Κανονισμός Διαιτησίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες). Το έργο συμπληρώνεται με Παραρτήματα αποφάσεων αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων και σχετική νομολογία, καθώς και με πλούσια βιβλιογραφία, αλλοδαπή και ελληνική. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό και πρακτικό εγχειρίδιο για κάθε μελετητή και εφαρμοστή του εθνικού και διεθνούς αθλητικού δικαίου.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 7
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 15
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 19
Α. Σκοπός του έργου Σελ. 19
Β. Γενική προβληματική - Ερωτήματα Σελ. 20
Γ. Μεθοδολογία Σελ. 23
Δ. Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν Σελ. 25
Ι. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Σελ. 27
1. Ιστορικά στοιχεία Σελ. 27
1.1 Αισυμνήται (Διαιτηταί) Σελ. 28
1.2 Ελλανοδίκαι Σελ. 30
2. Αθλητικές διαφορές Σελ. 32
2.1 Έννοια των αθλητικών διαφορών Σελ. 32
2.2 Ορισμός της αθλητικής διαφοράς Σελ. 34
2.3 Φύση και διάκριση των αθλητικών διαφορών Σελ. 36
2.3.1 Αθλητικές διαφορές με στενή και ευρεία έννοια Σελ. 36
2.3.2 Αθλητικές διαφορές εν στενή εννοία Σελ. 36
2.3.3 Αθλητικές διαφορές εν ευρεία εννοία Σελ. 37
2.3.4 Αθλητικές διαφορές ιδιωτικού δικαίου Σελ. 40
2.3.5 Αθλητικές διαφορές διοικητικής φύσης Σελ. 44
2.3.6 Διαφορές της Lex Sportiva και διεθνείς Σελ. 46
3. Έννοια της αθλητικής δικαιοδοσίας Σελ. 47
3.1 Ορισμός αθλητικής δικαιοδοσίας Σελ. 50
3.2 Η αρχή της ορθής δίκης («Ευ», Fair Trial) Σελ. 50
3.3 Κρίση συνταγματικότητας κανόνων δικαίου Σελ. 55
3.4 Προσωρινή δικαστική προστασία Σελ. 59
3.4.1 Νομικό θεμέλιο Σελ. 59
3.4.2 Λήψη πρόσφορου μέτρου Σελ. 60
3.5 Διαιτητική δικαιοδοσία Σελ. 64
3.5.1 Διαιτησία Σελ. 64
3.5.2 Διεθνής Διαιτησία Σελ. 66
3.5.3 Διαιτησία στον αθλητισμό Σελ. 69
3.5.3.1 Αρχή αποκλεισμού προσφυγής στα εθνικά δικαστήρια Σελ. 69
3.5.3.2 Ρήτρα διαιτησίας - Σύμβαση προσχωρήσεως Σελ. 73
3.5.3.3 Αναγκαστική διαιτησία Σελ. 80
4. Ποιος δικαστής για τον αθλητισμό Σελ. 82
4.1 Η έννοια του φυσικού δικαστή Σελ. 83
4.2 Η παρουσία εν ενεργεία δικαστών Σελ. 85
4.3 Αθλοδικείο Σελ. 88
ΙΙ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΤΑΞΗ Σελ. 93
1. Γενικά Σελ. 93
2. Δικαιοδοσία της Lex Sportiva Σελ. 93
3. Α΄ βαθμός δικαιοδοσίας Σελ. 97
3.1 Συγκρότηση οργάνων Σελ. 97
3.2 Έδρα - Μέλη Σελ. 97
3.3 Αρμοδιότητες Σελ. 98
3.4 Διαδικασία ενώπιον των οργάνων Σελ. 99
3.5 Προσφυγή κατά των αποφάσεων Σελ. 101
3.6 Τοπική δικαιοδοσία Σελ. 102
4. Β΄ βαθμός δικαιοδοσίας Σελ. 102
4.1 Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Σελ. 103
4.1.1 Συγκρότηση Σελ. 103
4.1.2 Έδρα - Μέλη Σελ. 104
4.1.3 Οργάνωση - Λειτουργία Σελ. 104
4.1.4 Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητες. Σελ. 106
4.1.5 ʼσκηση - Συζήτηση προσφυγής. Σελ. 107
4.1.6 Εκτελεστότητα αποφάσεων Σελ. 110
4.2 Τοπική Δικαιοδοσία β΄ βαθμού Σελ. 115
5. Δικαιοδοσία στο πεδίο του Ποδοσφαίρου Σελ. 116
5.1 Α΄ βαθμού δικαιοδοσία Σελ. 117
5.1.1 Δικαιοδοτικό Όργανο ΕΠΑΕ 
5.1.1.1 Φύση - Αρμοδιότητα ΔΟ/ΕΠΑΕ Σελ. 117
5.1.2 Πειθαρχική Επιτροπή ΕΠΟ Σελ. 118
5.2 Δικαιοδοσία Α΄ βαθμού ΕΕ/ΕΠΟ Σελ. 119
5.2.1 Μέλη - Αρμοδιότητες. Σελ. 119
5.2.2 ʼσκηση προσφυγής ενώπιον της ΕΕ/ΕΠΟ Σελ. 120
5.2.2.1 Προθεσμία άσκησης προσφυγής Σελ. 123
6. Αθλητικός Εισαγγελέας Σελ. 124
7. Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) Σελ. 126
7.1 Σύσταση Σελ. 126
7.2 Μέλη Σελ. 126
7.3 Αρμοδιότητες Σελ. 128
8. Δικαιοδοσία επί οικονομικών διαφορών Σελ. 131
8.1 Όργανα - Σύσταση - Φύση - Αρμοδιότητες Σελ. 131
8.2 Α΄ βαθμού δικαιοδοσία Σελ. 131
8.3 Β΄ βαθμού δικαιοδοσία Σελ. 132
9. Δικαιοδοσία επί Φιλάθλου Πνεύματος Σελ. 136
9.1 Αποφάσεις - Προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ Σελ. 139
9.2 Σύσταση Κώδικα Αθλητικής Δεοντολογίας Σελ. 140
ΙΙΙ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΤΑΞΗ Σελ. 143
1. Διεθνής Lex Sportiva Σελ. 143
1.2 Διεθνές αθλητικό δικαιοδοτικό σύστημα Σελ. 144
2. Διεθνής Αθλητική Διαιτησία Σελ. 148
2.1 Ιστορικά στοιχεία Σελ. 148
2.2 Ο Κώδικας Αθλητικής Διαιτησίας Σελ. 151
3. Διεθνές Συμβούλιο Αθλητικής Διαιτησίας Σελ. 152
3.1 Έδρα, αποστολή Σελ. 152
3.2 Σύνθεση και συγκρότηση Σελ. 152
3.3 Αρμοδιότητες Σελ. 154
3.4 Λειτουργία. Σελ. 155
4. Το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού Σελ. 155
4.1 Έδρα - Επίσημες γλώσσες Σελ. 156
4.2 Αποστολή - Καθήκοντα Σελ. 157
4.3 Δικαιοδοσία Σελ. 157
4.4 Δικαίωμα προσφυγής Σελ. 159
4.5 Οι διαιτητές Σελ. 160
4.6 Οργάνωση Σελ. 162
5. Η δικαιοδοτική αρμοδιότητα του ΔΔΑ Σελ. 164
5.1 Η τακτική διαδικασία διαιτησίας Σελ. 164
5.1.1 Η αφετηρία της διαδικασίας Σελ. 164
5.1.2 Συγκρότηση του διαιτητικού Σχηματισμού Σελ. 165
5.1.3 Προσεπίκληση - Παρέμβαση Σελ. 166
5.1.4 Η διαδικασία ενώπιον του Σχηματισμού Σελ. 167
5.1.5 Αποδεικτικά μέσα Σελ. 169
5.1.6 Εφαρμοστέο δίκαιο - Απόφαση Σελ. 170
5.2 Κατ’ Έφεση διαδικασία διαιτησίας Σελ. 172
5.2.1 Η Έφεση Σελ. 172
5.2.2 Έναρξη της διαδικασίας - Διορισμός διαιτητών - Ακροαματική διαδικασία Σελ. 174
5.2.3 Εφαρμοστέο δίκαιο - Απόφαση Σελ. 175
5.3 Προσωρινά και Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 176
5.4 Ερμηνεία της αποφάσεως Σελ. 177
5.5 Οι δικαστικές δαπάνες Σελ. 177
5.5.1 Τακτική Διαδικασία Σελ. 177
5.5.2 Διαδικασία κατ’ Έφεση Σελ. 178
6. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα του ΔΔΑ Σελ. 179
7. Η Μεσολαβητική αρμοδιότητα του ΔΔΑ Σελ. 179
7.1 Γενικά Σελ. 179
7.2. Έναρξη της διαδικασίας Σελ. 180
7.3 Διορισμός μεσολαβητή Σελ. 180
7.4 Διεξαγωγή της μεσολάβησης. Σελ. 181
7.5 Τερματισμός της μεσολάβησης. Σελ. 183
7.6 Ο διακανονισμός Σελ. 183
7.7 Δικαστικές δαπάνες Σελ. 183
8. Ο Κανονισμός Διαιτησίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Σελ. 184
8.1 Προς την ίδρυση αd hoc διαδικασίας διαιτησίας Σελ. 184
8.2 Το αd hoc Τμήμα του ΔΔΑ Σελ. 185
8.2.1 Δικαιοδοσία Σελ. 185
8.2.2 Έδρα και δίκαιο που διέπει τη διαιτησία. Σελ. 186
8.3.3 Οργανωτική δομή. Σελ. 187
8.3.3.1 Ο Πρόεδρος - Η Γραμματεία Σελ. 187
8.3.3.2 Οι διαιτητές Σελ. 187
8.3.3.3 Η διαδικασία Σελ. 188
8.3.3.3.1 Η αίτηση διαιτησίας Σελ. 188
8.3.3.3.2 Η συγκρότηση του διαιτητικού Σχηματισμού Σελ. 188
8.3.3.3.3 Η διαδικασία ενώπιον του Σχηματισμού Σελ. 189
8.3.4 Εφαρμοστέο δίκαιο - Απόφαση. Σελ. 190
8.3.6 Αναστολή εκτέλεσης της εφεσιβαλλομένης - Προσωρινά μέτρα. Σελ. 192
9. Επί του εφαρμοστέου δικαίου - Πρακτική του CAS Σελ. 192
10. Αθλητική διαιτητική απόφαση και εθνικό δίκαιο Σελ. 198
10.1 Εκτελεστότητα αλλοδαπής διαιτητικής αποφάσεως Σελ. 200
IV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Σελ. 205
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:  
Ενδεικτικές αποφάσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας Σελ. 205
α. Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 205
β. Διοικητικού Εφετείου Σελ. 207
γ. Πολιτικών Δικαστηρίων Σελ. 217
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  
Ενδεικτικές αποφάσεις αθλητικής δικαιοδοτικής τάξης Σελ. 237
α. Αποφάσεις ΑΣΕΑΔ Σελ. 237
β. Αποφάσεις ΕΕ/ΕΠΟ Σελ. 250
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Σελ. 255
α. Ενδεικτικές αποφάσεις CAS Σελ. 255
β. Νομολογιακή επισκόπηση Σελ. 299
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σελ. 313
α. Ενδεικτικές αποφάσεις CAS Ad Hoc Division Σελ. 313
β. Νομολογιακή επισκόπηση Σελ. 328
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 341
Α. Ελληνική Σελ. 341
Β. Ξενόγλωσση Σελ. 346
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 353
Back to Top