ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


Το νομικό πλαίσιο δράσης και ευθύνης του διαχειριστή
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 27,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 27,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 10675
Τέλλης Ν.
  • Έκδοση: 2001
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 188
  • ISBN: 960-272-109-X
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Πυρήνα της μονογραφίας αυτής αποτέλεσε η συμβολή του συγγραφέα στο δίτομο συλλογικό έργο «Το δίκαιο των προσωπικών εταιριών» υπό την επιμέλεια του καθηγητή Ν. Ρόκα (Νομική Βιβλιοθήκη, 2001). Για τις ανάγκες της παρούσας έκδοσης αυτής και το αρχικό κείμενο υπέστη αισθητές συμπληρώσεις σε ορισμένα σημεία, αλλά και η βιβλιογραφική και νομολογιακή τεκμηρίωσή του εμπλουτίσθηκε δραστικά, κυρίως με πρόσθετα νομικά δεδομένα της αλλοδαπής επιστήμης και νομολογίας. Το έργο, εκτός από τις εκτενείς και εις βάθος αναλύσεις, περιέχει πολυάριθμα παραδείγματα, τα οποία στην πλειονότητά τους έχουν νομολογιακή προέλευση, έτσι ώστε να είναι χρήσιμο και στο νομικό της πράξης. Στο έργο αναπτύσσονται οι ακόλουθες θεματικές ενότητες: Οργάνωση της διαχείρισης από το νόμο και το καταστατικό, δικαίωμα εναντίωσης, λήψη επείγοντος διαχειριστικού μέτρου για την αποτροπή σοβαρής ζημίας της εταιρίας (ΑΚ 751), νομική θέση των διαχειριστών, καταλογισμός της γνώσης τους στην εταιρία και τρόπος άσκησης των καθηκόντων τους, δικαιώματα, υποχρεώσεις, λήξη της ιδιότητας και ευθύνη του διαχειριστή έναντι της εταιρίας.
§ 1. ΓενικάΣελ. 19
Ι. Η έννοια της εταιρικής διοίκησηςΣελ. 19
ΙΙ. Διαχείριση-Εκπροσώπηση: Έννοια και πρακτικές συνέπειες της διάκρισης-Κατάχρηση της εξουσίας εκπροσώπησηςΣελ. 22
ΙΙΙ. Όρια της διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής εξουσίαςΣελ. 27
1. ΓενικάΣελ. 27
2. Ο εταιρικός σκοπός ως όριο της διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής εξουσίαςΣελ. 27
3. Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών από το καταστατικό ή τις αποφάσεις των εταίρωνΣελ. 32
IV. Η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ως δικαίωμα και υποχρέωση των εταίρωνΣελ. 35
§ 2. Oργάνωση της διαχείρισης από το νόμο και το καταστατικόΣελ. 37
Ι. Διαχείριση από το νόμο (νόμιμη διαχείριση)Σελ. 37
ΙΙ. Καταστατική διαχείρισηΣελ. 41
ΙΙΙ. Διορισμός προσωρινής διοίκησης κατ/ άρθρον 69 ΑΚ;Σελ. 47
§ 3. Το δικαίωμα εναντίωσηςΣελ. 53
Ι. ΓενικάΣελ. 53
1. Περιεχόμενο και λειτουργία του δικαιώματοςΣελ. 53
2. Πεδίο εφαρμογής του θεσμούΣελ. 54
3. Φορέας του δικαιώματοςΣελ. 54
4. ʼσκηση του δικαιώματοςΣελ. 55
5. Αντικείμενο της εναντίωσηςΣελ. 56
6. Προϋποθέσεις έγκυρης εναντίωσηςΣελ. 57
II. Συνέπειες της εναντίωσηςΣελ. 58
1. Στις εσωτερικές σχέσεις (διαχειριστική εξουσία)Σελ. 58
2. Στις εξωτερικές σχέσεις (εξουσία εκπροσώπησης)Σελ. 58
ΙΙΙ. Τα όρια άσκησης του δικαιώματος: ανίσχυρη η καταχρηστική ή αντικαταστατική εναντίωσηΣελ. 60
1. Καταχρηστικός χαρακτήρας της εναντίωσηςΣελ. 60
2. Συνέπειες του καταχρηστικού ή αντικαταστατικού χαρακτήρα της εναντίωσηςΣελ. 62
3. Ζητήματα ευθύνης σε περιπτώσεις καταχρηστικής άσκησης ή ανεπίτρεπτης παράλειψης της εναντίωσηςΣελ. 64
§ 4. H λήψη επείγοντος διαχειριστικού μέτρου για την αποτροπή σοβαρής ζημίας της εταιρίας (ΑΚ 751)Σελ. 67
Ι. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ 751Σελ. 67
ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής της ΑΚ 751Σελ. 69
1. Ποιος δικαιούται να προβαίνει στη λήψη μέτρων;Σελ. 69
2. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της ΑΚ 751Σελ. 70
ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες της ΑΚ 751 (εσωτερικές/εξωτερικές σχέσεις της εταιρίας)Σελ. 71
§ 5. Nομική θέση των διαχειριστών, καταλογισμός της γνώσης τους στην εταιρία και τρόπος άσκησης των καθηκόντων τουςΣελ. 79
Ι. Ο διαχειριστής ως όργανο της εταιρίαςΣελ. 79
ΙΙ. Καταλογισμός της γνώσης των διαχειριστών στην εταιρίαΣελ. 80
ΙΙΙ. Δικαιοπρακτική δέσμευση της εταιρίας από πράξεις του διαχειριστήΣελ. 84
ΙV. Διαχειριστική εξουσία και εταιρική ιδιότητα (αρχή της αυτοδιαχείρισης)Σελ. 87
V. Αυτοπρόσωπη άσκηση των διαχειριστικών καθηκόντων-Υποκατάσταση διαχειριστή-Διορισμός και ανάκληση πληρεξουσίουΣελ. 92
VI. Αδέσμευτη άσκηση διαχειριστικής εξουσίαςΣελ. 96
VII. Υπεισέλευση κληρονόμων στο διαχειριστικό αξίωμα;Σελ. 97
§ 6. Δικαιώματα του διαχειριστήΣελ. 101
Ι. Προκαταβολή και/ή απόδοση δαπανών-ανόρθωση ζημιώνΣελ. 101
ΙΙ. Δικαίωμα αμοιβής του διαχειριστή;Σελ. 102
§ 7. Υποχρεώσεις του διαχειριστήΣελ. 105
Ι. ΓενικάΣελ. 105
ΙΙ. Υποχρέωση πίστηςΣελ. 106
1. Η γενική υποχρέωση πίστηςΣελ. 106
2. Ειδικότερες υποχρεώσεις ως εκφάνσεις της υποχρέωσης πίστηςΣελ. 110
2.1. Απαγόρευση ανταγωνισμούΣελ. 110
2.2. Απαγόρευση αξιοποίησης προς ίδιον όφελος των επιχειρηματικών (συναλλακτικών) ευκαιριών της εταιρίαςΣελ. 114
2.3. Υποχρέωση εχεμύθειαςΣελ. 119
2.4. Απαγόρευση χρησιμοποίησης ή εκμετάλλευσης της εταιρικής περιουσίας και υποδομής για προσωπικό όφελοςΣελ. 120
2.5. Υποχρέωση του διαχειριστή για απόδοση των αποκτημάτων στην εταιρίαΣελ. 121
ΙΙΙ. Υποχρέωση για επιμελή (τακτική) διαχείρισηΣελ. 124
1. ΓενικάΣελ. 124
2. Περιπτωσιολογική εξειδίκευσηΣελ. 125
IV. Υποχρέωση για παροχή πληροφοριών στους εταίρους και λογοδοσίαΣελ. 129
1. Θεμελίωση υποχρεώσεων-ιδιαιτερότητες εταιρικού δικαίουΣελ. 129
2. Το δικαίωμα των εταίρων για πληροφόρηση (ΑΚ 718, 754 εδ. 1) και το δικαίωμά τους για έλεγχο (ΑΚ 755)Σελ. 131
3. Δικαίωμα πληροφόρησης (ΑΚ 718, 754 § 1)-Δικαίωμα ελέγχου: Σχέση επικουρικότητας ή αλληλοσυμπλήρωσης;Σελ. 133
4. Φορέας και άσκηση της αξίωσης για παροχή πληροφοριών και λογοδοσίαΣελ. 135
5. Εξώδικη λογοδοσία-/Εγκριση ισολογισμού-Απαλλαγή των διαχειριστών από την ευθύνη τουςΣελ. 142
§ 8. Ευθύνη του διαχειριστή έναντι της εταιρίαςΣελ. 145
I. ΘεμελίωσηΣελ. 145
ΙΙ. Πρόκληση ζημίας από περισσότερους συνδιαχειριστέςΣελ. 147
ΙΙΙ. Μέτρο οφειλόμενης επιμέλειαςΣελ. 149
IV. Ύψος αποκαταστατέας ζημίαςΣελ. 152
V. Βάρος απόδειξηςΣελ. 152
§ 9. Λήξη της ιδιότητας του διαχειριστήΣελ. 155
Ι. ΓενικάΣελ. 155
ΙΙ. Λόγοι λήξης με γενική ισχύΣελ. 155
ΙΙΙ. Ανάκληση του διαχειριστή (ΑΚ 752)Σελ. 157
1. Πεδίο εφαρμογής του θεσμούΣελ. 157
2. Χρόνος επέλευσης των αποτελεσμάτων της ανάκλησηςΣελ. 158
3. Προϋποθέσεις ανάκλησηςΣελ. 158
3.1. Λήψη απόφασης από τους συνεταίρουςΣελ. 159
α) ΓενικάΣελ. 159
β) Ειδικότερα: Ανάκληση διαχειριστή στη διμελή εταιρίαΣελ. 159
γ) Ταυτόχρονη ανάκληση περισσότερων διαχειριστών-Ανάκληση με δήλωση ενός μόνον εταίρουΣελ. 162
3.2. Συνδρομή σπουδαίου λόγουΣελ. 163
4. Συνέπειες της ανάκλησηςΣελ. 169
4.1. ΓενικάΣελ. 169
4.2. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 169
5. Παραίτηση διαχειριστήΣελ. 174
Back to Top