ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης (1958)

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17.1€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,10 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17384
Παμπούκης Χ.

Το έργο «Αναγνώριση & Εκτελεστότητα Αλλοδαπών Διαιτητικών Αποφάσεων σύμφωνα με τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης (1958)» αποτελεί μια παρουσίαση και ερμηνεία της Σύμβασης της Νέας Υόρκης, η οποία ούσα σχεδόν οικουμενική, αποτελεί το κρισιμότερο, ίσως, νομοθετημα στον χώρο της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας, επιτρέποντας τη μέγιστη ελευθερία ως προς τη διεθνή κυκλοφορία των διαιτητικών αποφάσεων. Συμβάλλει δε στον επί του θέματος εκσυγχρονισμό της ελληνικής επιστήμης, καταγράφοντας με τρόπο συστηματικό όλες τις σύγχρονες ερμηνευτικές εξελίξεις καθώς και το σημαντικό έργο της ελληνικής και διεθνούς νομολογίας στο πεδίο της διεθνούς ερμηνευτικής εναρμόνισης και της κατά το δυνατόν ομοιόμορφης εφαρμογής της Σύμβασης.

Ακολουθώντας μεθοδολογικά την πορεία του κειμένου της ΣΝΥ εξετάζονται, μεταξύ άλλων:

  • οι προϋποθέσεις εφαρμοσιμότητάς της
  • η μέθοδος ερμηνείας της
  • οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις αναγνώρισης της διαιτητικής συμφωνίας.

Με διεθνή-συγκριτικό προσανατολισμό και εκτενείς αναφορές στη σχετική ελληνική και διεθνή νομολογία, αναλύονται οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα αναγνώρισης και εκτελεστότητας της αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης, όπως διαρθρώνονται στα άρθρα 4 και 5 της Σύμβασης. Επιπλέον, εξετάζεται ο διαπνέων τη Σύμβαση στο σύνολό της ιδιαίτερος κανόνας προτεραιότητας του άρθρου 7 (αρχή του ευμενέστερου προς την αναγνώριση δικαίου) καθώς και τα δικονομικά ζητήματα της εκτέλεσης της διαιτητικής απόφασης.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XV
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
Α. Το ελληνικό σύστημα αναγνώρισης και εκτέλεσης διαιτητικών αποφάσεων επιγραμματικά Σελ. 1
Β. Η Σύμβαση της Νέας Υόρκης (ΣΝΥ): Δομή και γενικά χαρακτηριστικά της Σελ. 3
1) Σύντομο ιστορικό ΣΝΥ Σελ. 4
2) Γενικά χαρακτηριστικά της ΣΝΥ Σελ. 6
3) Δομή της ΣΝΥ Σελ. 10
Γ. Το αντικείμενο της αναγνώρισης και εκτέλεσης διαιτητικών αποφάσεων: η επέκταση της νομικής τους ισχύος στην έννομη τάξη της αναγνώρισης Σελ. 11
Δ. Μεθοδολογία εφαρμογής Σελ. 12
I. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΝΥ Σελ. 15
Α. Η χρονική εφαρμογή Σελ. 15
Β. Η υλική εφαρμογή Σελ. 15
Γ. Η χωρική εφαρμογή Σελ. 16
Δ. Οι επιφυλάξεις της αμοιβαιότητας και της εμπορικότητας Σελ. 19
Ε. Το ζήτημα της ετεροδικίας Σελ. 21
ΙΙ. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΝΥ Σελ. 23
Α. Μέθοδος ερμηνείας - αρχές Σελ. 23
Β. Η δικαιοδοτική διακριτική ευχέρεια (discretion) Σελ. 25
ΙΙΙ. Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 2) Σελ. 27
Α. Τυπικές προϋποθέσεις εγκυρότητας διαιτητικής συμφωνίας Σελ. 31
Β. Ουσιαστικές προϋποθέσεις εγκυρότητας διαιτητικής συμφωνίας Σελ. 36
Γ. Η έννομη συνέπεια της εγκυρότητας: η υποχρεωτική παραπομπή σε διαιτησία (άρθρο 2.3) Σελ. 40
IV. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Σελ. 45
Α. Τυπικές προϋποθέσεις (άρθρο 4) Σελ. 45
1) Υποβολή διαιτητικής απόφασης Σελ. 46
2) Υποβολή διαιτητικής συμφωνίας Σελ. 48
3) Η αυθεντικότητα και το επίσημο αντίγραφο Σελ. 52
Β. Κωλύματα αναγνώρισης (άρθρο 5) Σελ. 53
1) Κωλύματα περί την απόφαση Σελ. 58
α. Το κώλυμα ακυρότητας της διαιτητικής συμφωνίας (άρθρο 5.1α) Σελ. 58
i. Η έλλειψη ικανότητας μέρους της διαιτητικής συμφωνίας Σελ. 58
ii. Η ουσιαστική ακυρότητα της διαιτητικής συμφωνίας Σελ. 59
β. Η παραβίαση του δικαιώματος υπεράσπισης (άρθρο 5.1β) Σελ. 64
i. Έννοια δέουσας πληροφορήσεως Σελ. 65
ii. Δικαίωμα υπεράσπισης Σελ. 66
iii. Αιτιώδης συνάφεια κωλύματος και δικαιοδοτικού αποτελέσματος Σελ. 68
iv. Η ίαση του κωλύματος λόγω ανεπιφύλακτης συμμετοχής Σελ. 68
γ. Κωλύματα αναφερόμενα σε ελαττώματα της διαιτητικής απόφασης Σελ. 71
i. Το κώλυμα της ελαττωματικής κρίσης (άρθρο 5.1γ) Σελ. 72
ii. Ελάττωμα περί τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου (άρθρο 5.1δ) Σελ. 77
ii.α. Ελαττώματα περί τη σύνθεση του διαιτητικού δικαστηρίου Σελ. 78
ii.β. Ελαττώματα περί τη διαιτητική διαδικασία Σελ. 84
iii. Προϋπόθεση ισχύος της διαιτητικής αποφάσεως (άρθρο 5.1ε) Σελ. 90
iii.α. Η θετική προϋπόθεση της δεσμευτικότητας Σελ. 90
iii.β. Η αρνητική προϋπόθεση να μην έχει ακυρωθεί (ή ανασταλεί η ισχύς της) Σελ. 95
iii.γ. Η ιδιαίτερη προβληματική της ακυρωθείσας διαιτητικής απόφασης Σελ. 99
iii.γ.1. Το θέμα Σελ. 100
iii.γ.2. Οι λύσεις που έχουν προταθεί Σελ. 101
iii.γ.3. Η ανάλυση των όρων της προβληματικής Σελ. 112
iii.γ.3. (α) Η ασάφεια του θετικού δικαίου και ιδιαίτερα της Σύμβασης της Νέας Υόρκης του 1958 Σελ. 112
iii.γ.3. (β) Η έννοια της έδρας της διαιτησίας Σελ. 116
iii.γ.3. (γ) Η έννοια της ακύρωσης σε σχέση με εκείνη της αναγνώρισης Σελ. 119
iii.γ.4. Η δικαιοδοτική θεωρία ως προς την αναγνώριση και η επίλυση της σύγκρουσης αποφάσεων Σελ. 120
iii.γ.4. (α) Η δικαιοδοτική θεωρία ως προς την τύχη της ακυρωθείσας διαιτητικής απόφασης Σελ. 122
iii.γ.4. (β) Η εφαρμογή της δικαιοδοτικής θεωρίας Σελ. 123
2) Κωλύματα προστασίας εννόμου τάξεως αναγνώρισης Σελ. 127
α. Ο έλεγχος της διαιτητευσιμότητας (άρθρο 5.2α) Σελ. 128
β. Ο έλεγχος διεθνούς δημόσιας τάξης Σελ. 139
i. Η δικονομική διεθνής δημόσια τάξη Σελ. 148
ii. Η ουσιαστική διεθνής δημόσια τάξη Σελ. 155
V. Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 - Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΥΜΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 163
VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑΣ: Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ LEX FORI Σελ. 169
Α. Διαδικασία κήρυξης εκτελεστότητας (άρθρο 3) Σελ. 169
Β. Η αναστολή της προόδου της δίκης (άρθρο 6) Σελ. 174
VII. Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σελ. 177
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ Σελ. 179
Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958 περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (ΝΔ 4220/1961) Σελ. 179
Η Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958 Σελ. 186
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
Νόμος 2735/1999 (ΦΕΚ Α’ 167) «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία» Σελ. 191
ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (ICSID Convention) 1965 Σελ. 191
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 With amendments as adopted in 2006 Σελ. 192
ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Συμφωνία Φιλίας, Εμπορίου & Ναυτιλίας Ελλάδος - ΗΠΑ (1954) Σελ. 194
Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας σε θέματα αστικού, οικογενειακού, εμπορικού και ποινικού δικαίου (1985) Σελ. 195
Σύμβαση μεταξύ της Ελλάδος και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως και εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων, συμβιβασμών και δημοσίων εγγράφων επί αστικών και εμπορικών υποθέσεων Σελ. 197
Σύμβαση μεταξύ της Λαϊκής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και του Βασιλείου της Ελλάδος περί των αμοιβαίων δικαστικών αυτών σχέσεων (1959) Σελ. 197
Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λιβανικής Δημοκρατίας περί αμοιβαίας δικαστικής αρωγής επί αστικών, εμπορικών και ποινικών υποθέσεων, περί εκτελέσεως των δικαστικών αποφάσεων και των διαιτητικών αποφάσεων και περί εκδόσεως (1975) Σελ. 200
Σύμβαση δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Ουγγαρίας (1979) Σελ. 201
Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε αστικές, οικογενειακές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας (2000) Σελ. 202
Σύμβαση δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας (1993) Σελ. 204
Σύμβαση δικαστικής συνδρομής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γεωργίας (1999) Σελ. 205
Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για δικαστική συνδρομή σε αστικές υποθέσεις (2002) Σελ. 205
Σύμβαση δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (1994) Σελ. 206
Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας για την παροχή δικαστικής συνδρομής σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και σε αποφάσεις διαιτησίας (1993) Σελ. 206
Σύμβαση περί δικαστικής αρωγής επι αστικών και ποινικών υποθέσεων μεταξύ της Ελλάδος και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας (1972) Σελ. 207
Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων (2005) Σελ. 209
Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων (2000) Σελ. 209
Σύμβαση δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας (1984) Σελ. 210
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 211
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ Σελ. 227
Back to Top