Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Θεωρία – Νομοθεσία - Νομολογία

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 51,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 51,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17948
Ρόβλιας Ντ., Σταφυλοπάτης Κ.

Το έργο «Η Διαιτησία» πραγματεύεται τον θεσμό της Διαιτησίας υπό την θεωρητική του προσέγγιση, αλλά και μέσα από τα νομοθετικά κείμενα και τη νομολογία ταξινομημένη κατʼ άρθρο. Τα κεφάλαια του έργου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: τις διατάξεις περί Διαιτησίας του ΚΠολΔ και του ΑΚ, ειδικές διατάξεις, όταν διαιτητές είναι δικαστικοί λειτουργοί και κύριο προσωπικό του ΝΣΚ, τη Διεθνή Εμπορική Διαιτησία, τη Σύμβαση της Ν. Υόρκης του 1958, Διαιτησία ΤΕΕ, Διαιτησία κατά τους κανόνες του ICC και εξωδικαστική επίλυση διαφορών μέσω DAB. Το έργο απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία της διαιτησίας (διαιτητές, δικηγόρους, διαδίκους, γραμματείς).

Περιεχόμενα
Πρόλογος (της δεύτερης έκδοσης) Σελ. VII
Πρόλογος (της πρώτης έκδοσης) Σελ. IX
[1] ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
1. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Σελ. 3
2. Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σελ. 3
Α. Γενικά χαρακτηριστικά του θεσμού της διαιτησίας – Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Σελ. 4
Β. Διάκριση της διαιτησίας από άλλες μορφές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (amicable settlement, mediation, conciliation, διαιτητική πραγματογνωμοσύνη, DAB, mini-trial) Σελ. 5
3. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Σελ. 10
Α. Η διαιτησία υπό το πρίσμα του Συντάγματος Σελ. 10
Β. Η νομική φύση του θεσμού της διαιτησίας Σελ. 11
Γ. Ad hoc και θεσμική διαιτησία Σελ. 13
Δ. Εσωτερική και διεθνής διαιτησία Σελ. 15
4. ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Σελ. 18
5. ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σελ. 21
Α. Στελέχωση Διαιτητικού Δικαστηρίου - Δυνατότητα Επιλογής των μελών του - Εξειδίκευση των διαιτητών Σελ. 21
Β. Εμπιστευτικότητα - εχεμύθεια της διαιτητικής διαδικασίας Σελ. 24
Γ. Δυνατότητα διαμόρφωσης της διαιτητικής διαδικασίας Σελ. 26
Δ. Εκτέλεση – «Ικανότητα Επιβολής» διαιτητικής απόφασης Σελ. 28
Ε. Χρονική διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας Σελ. 29
ΣΤ. Κόστος της διαιτητικής διαδικασίας Σελ. 32
6. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Κ.ΛΠ.) Σελ. 33
Α. Πολυμερής Διαιτησία Σελ. 34
Β. Συμμετοχή Τρίτων στη διαιτητική διαδικασία Σελ. 39
Β1. Συμμετοχή σε εκκρεμή δίκη ενώπιον των κρατικών δικαστηρίων και μεταγενέστερη διενέργεια διαιτητικής διαδικασίας Σελ. 40
Β.1.1. Ανακοίνωση Δίκης Σελ. 40
Β.1.2. Πρόσθετη παρέμβαση Σελ. 41
Β.2. Συμμετοχή σε εκκρεμή διαιτητική δίκη Σελ. 42
Β.2.1. Πρόσθετη Παρέμβαση Σελ. 42
Β.2.2. Ανακοίνωση Δίκης Σελ. 43
Γ. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 46
Γ.1. Τα ασφαλιστικά μέτρα στο πλαίσιο της εσωτερικής διαιτησίας Σελ. 46
Γ. 2. Τα ασφαλιστικά μέτρα στο πλαίσιο της διεθνούς διαιτησίας Σελ. 47
7. Η ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Σελ. 51
[2] Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠολΔ
ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Άρθρο 867. – (Διαφορές που υπάγονται σε διαιτησία) Σελ. 59
Άρθρο 868. – (Συμφωνία για διαιτησία που αφορά μελλοντικές διαφορές) Σελ. 67
Άρθρο 869. – (Τύπος της συμφωνίας διαιτησίας) Σελ. 68
Άρθρο 870. – (Ένσταση υπαγωγής σε διαιτησία και συμφωνία διαιτησίας ενώπιον του δικαστηρίου) Σελ. 73
Άρθρο 871. – (Ποιοι μπορούν να ορισθούν διαιτητές) Σελ. 75
Άρθρο 871Α. – (Δικαστικοί λειτουργοί ως διαιτητές ή επιδιαιτητές) Σελ. 76
Άρθρο 872. – (Ορισμός διαιτητών) Σελ. 79
Άρθρο 873. – (Κλήση του αντισυμβαλλόμενου να ορίσει διαιτητή) Σελ. 80
Άρθρο 874. – (Ορισμός επιδιαιτητή) Σελ. 81
Άρθρο 875. – (Αντικατάσταση διαιτητή και επιδιαιτητή) Σελ. 82
Άρθρο 876. – (Ορισμός διαιτητή ή επιδιαιτητή από τρίτον) Σελ. 83
Άρθρο 877. – (Ανέκκλητος ο διορισμός διαιτητή και επιδιαιτητή) Σελ. 84
Άρθρο 878. – (Ορισμός διαιτητή και επιδιαιτητή από το δικαστήριο) Σελ. 85
Άρθρο 879. – (Κατάλογος διαιτητών στο δικαστήριο) Σελ. 87
Άρθρο 880. – (Ορισμός μη υποχρεωτικός - άρνηση εκπλήρωσης καθηκόντων) Σελ. 88
Άρθρο 881. – (Ευθύνη διαιτητή και επιδιαιτητή) Σελ. 89
Άρθρο 882. – (Αμοιβές και έξοδα) Σελ. 91
Άρθρο 882Α. – (Αμοιβή διαιτητή η επιδιαιτητή που είναι δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός) Σελ. 95
Άρθρο 883. – (Ανάκληση και εξαίρεση διαιτητή και επιδιαιτητή) Σελ. 97
Άρθρο 884. – (Καθυστέρηση διαδικασίας ή έκδοσης απόφασης) Σελ. 100
Άρθρο 885. – (Λόγοι παύσης ισχύος της συμφωνίας διαιτησίας) Σελ. 101
Άρθρο 886. – (Διαδικασία διαιτησίας - δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών - ισότητα διαδίκων) Σελ. 104
Άρθρο 887. – (Εκδίκαση χωρίς την σύμπραξη ενός μέρους - παρεμπίπτοντα ζητήματα) Σελ. 112
Άρθρο 888. – (Διεξαγωγή αποδείξεων) Σελ. 113
Άρθρο 889. – (Ασφαλιστικά μέτρα) Σελ. 114
Άρθρο 890. – (Εφαρμοστέο δίκαιο) Σελ. 115
Άρθρο 891. – (Τρόπος λήψης της απόφασης) Σελ. 116
Άρθρο 892. – (Διαιτητική απόφαση) Σελ. 119
Άρθρο 893. – (Ολοκλήρωση και κατάθεση της διαιτητικής απόφασης) Σελ. 123
Άρθρο 894. – (Διόρθωση ή ερμηνεία της διαιτητικής απόφασης) Σελ. 125
Άρθρο 895. – (Ένδικα μέσα) Σελ. 126
Άρθρο 896. – (Δεδικασμένο) Σελ. 127
Άρθρο 897. – (Λόγοι ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης) Σελ. 128
Άρθρο 898. – (Αρμόδιο δικαστήριο για την αγωγή ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης) Σελ. 151
Άρθρο 899. – (Ποιοι δικαιούνται να ζητήσουν την ακύρωση διαιτητικής απόφασης. Προθεσμία) Σελ. 152
Άρθρο 900. – (Παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αγωγής ακύρωσης διαιτητικής απόφασης) Σελ. 156
Άρθρο 901. – (Αναγνώριση ανυπαρξίας διαιτητικής απόφασης) Σελ. 159
Άρθρο 902. – (Μόνιμες διαιτησίες στα Επιμελητήρια κ.λπ.) Σελ. 161
Άρθρο 903. – (Δεδικασμένο αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης) Σελ. 163
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 16. – (Εξαιρετική αρμοδιότητα μονομελούς πρωτοδικείου) Σελ. 168
Άρθρο 52. – (Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας) Σελ. 169
Άρθρο 58. – (Αίτηση εξαίρεσης που υποβάλλεται έως την έναρξη της συζήτησης) Σελ. 171
Άρθρο 59. – (Αίτηση εξαίρεσης που υποβάλλεται κατά τη συζήτηση) Σελ. 172
Άρθρο 60. – (Απόφαση για την εξαίρεση – Έξοδα) Σελ. 173
Άρθρο 65. – (Γενική και ειδική εξουσιοδότηση διεξαγωγής δίκης) Σελ. 174
Άρθρο 76. – (Ομοδικία αναγκαστική - συνέπειες) Σελ. 175
Άρθρο 98. – (Ειδική πληρεξουσιότητα) Σελ. 176
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 263. – (Χρόνος υποβολής ένστασης) Σελ. 177
Άρθρο 264. – (Παραπομπή της υπόθεσης στη διαιτησία) Σελ. 178
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Άρθρο 685. – (Ανεπίτρεπτη η διαιτησία) Σελ. 179
ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ – ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Άρθρο 904. – (Εκτελεστοί Τίτλοι) Σελ. 180
Άρθρο 905. – (Κήρυξη εκτελεστού αλλοδαπού τίτλου) Σελ. 181
Άρθρο 906. – (Κήρυξη αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης εκτελεστής) Σελ. 182
Άρθρο 914. – (Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση) Σελ. 184
Άρθρο 918. – (Αναγκαστική εκτέλεση βάσει [και] διαιτητικής απόφασης) Σελ. 186
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΠολΔ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Άρθρο 46. Σελ. 187
Άρθρο 47. Σελ. 188
Άρθρο 48. – (Διαιτησία Επιμελητηρίων) Σελ. 189
Άρθρο 49. – (Διαιτησία του Δημοσίου) Σελ. 190
Άρθρο 73. – (Αγωγή κακοδικίας κατά διαιτητή κ.λπ.) Σελ. 193
[3] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
(ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ)
Άρθρο 263. – (Διακοπή παραγραφής) Σελ. 197
Άρθρο 269. – (Υποβολή διαφοράς σε διαιτητές κ.λπ.) Σελ. 197
[4] ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
(Ν 2735/1999)
Ν 2735/1999
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 201
Άρθρο 1. – Πεδίο εφαρμογής Σελ. 201
Άρθρο 2. – Ορισμοί και ερμηνευτικοί κανόνες Σελ. 202
Άρθρο 3. – Γνωστοποιήσεις Σελ. 203
Άρθρο 4. – Παραίτηση από την προβολή αντιρρήσεων Σελ. 204
Άρθρο 5. – Έκταση δικαστικής παρέμβασης Σελ. 204
Άρθρο 6. – Αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε διαδικασίες αρωγής και εποπτείας της διαιτησίας Σελ. 204
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Σελ. 204
Άρθρο 7. – Ορισμός - Τύπος Σελ. 204
Άρθρο 8. – Συμφωνία διαιτησίας και άσκηση αγωγής Σελ. 205
Άρθρο 9. – Συμφωνία διαιτησίας και ασφαλιστικά μέτρα (βλ. και άρθρο 17) Σελ. 206
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. – ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Σελ. 206
Άρθρο 10. – Αριθμός διαιτητών Σελ. 206
Άρθρο 11. – Ορισμός διαιτητών Σελ. 206
Άρθρο 12. – Λόγοι εξαίρεσης Σελ. 207
Άρθρο 13. – Διαδικασία εξαίρεσης Σελ. 207
Άρθρο 14. – Παράλειψη ή αδυναμία εκπλήρωσης καθηκόντων διαιτητή Σελ. 208
Άρθρο 15. – Διορισμός αντικαταστάτη διαιτητή Σελ. 208
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Σελ. 209
Άρθρο 16. – Εξουσία του διαιτητικού δικαστηρίου να αποφαίνεται για τη δικαιοδοσία του Σελ. 209
Άρθρο 17. – Εξουσία διαιτητικού δικαστηρίου να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 210
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σελ. 211
Άρθρο 18. – Ίση μεταχείριση και δικαίωμα ακρόασης Σελ. 211
Άρθρο 19. – Καθορισμός των διαδικαστικών κανόνων Σελ. 212
Άρθρο 20. – Τόπος διαιτησίας Σελ. 213
Άρθρο 21. – Έναρξη της διαιτησίας Σελ. 213
Άρθρο 22. – Γλώσσα Σελ. 213
Άρθρο 23. – Αγωγικό και ανταγωγικό αίτημα Σελ. 213
Άρθρο 24. – Ακροαματική και γραπτή διαδικασία Σελ. 214
Άρθρο 25. – Ερημοδικία Σελ. 215
Άρθρο 26. – Διορισμός πραγματογνώμονα από το διαιτητικό δικαστήριο Σελ. 215
Άρθρο 27. – Δικαστική συνδρομή κατά τη διεξαγωγή των αποδείξεων Σελ. 215
Άρθρο 28. – Εφαρμοστέο δίκαιο στην ουσία της διαφοράς Σελ. 216
Άρθρο 29. – Λήψη αποφάσεων από περισσότερους διαιτητές Σελ. 216
Άρθρο 30. – Συμβιβασμός Σελ. 216
Άρθρο 31. – Μορφή και περιεχόμενο της διαιτητικής απόφασης Σελ. 217
Άρθρο 32. – Περάτωση διαδικασίας - Αμοιβή και έξοδα Σελ. 217
Άρθρο 33. – Διόρθωση και ερμηνεία της διαιτητικής απόφασης Σελ. 218
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Σελ. 219
Άρθρο 34. – Η αγωγή ακύρωσης Σελ. 219
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII. – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Άρθρο 35. – Δεδικασμένο και εκτελεστότητα Σελ. 221
Άρθρο 36. – Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων Σελ. 222
Άρθρο 37. – Τελικές διατάξεις Σελ. 222
[5] ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΤΟΥ 1958 ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
(ΝΔ 4220/1961)
ΝΔ 4220/1961
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΤΟΥ 1958 ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Άρθρον πρώτον Σελ. 225
Άρθρον δεύτερον Σελ. 225
ΣΥΜΒΑΣΙΣ. – Περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων Σελ. 225
Άρθρον 1 Σελ. 225
Άρθρον 2 Σελ. 226
Άρθρον 3 Σελ. 227
Άρθρον 4 Σελ. 229
Άρθρον 5 Σελ. 231
Άρθρον 6 Σελ. 234
Άρθρον 7 Σελ. 235
Άρθρον 8 Σελ. 235
Άρθρον 9 Σελ. 235
Άρθρον 10 Σελ. 235
Άρθρον 11 Σελ. 236
Άρθρον 12 Σελ. 236
Άρθρον 13 Σελ. 236
Άρθρον 14 Σελ. 237
Άρθρον 15 Σελ. 237
Άρθρον 16 Σελ. 237
[6] ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
(Ν 4412/2016, N 3669/2008 ΚΑΙ Ν 3614/2007)
Α΄. Ν 4412/2016
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. – ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σελ. 241
Άρθρο 176. – Διαιτητική Επίλυση Διαφορών Σελ. 241
Β’. Ν 3669/2008
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 78. – Διαιτητική Επίλυση Διαφορών Σελ. 243
Γ΄. Ν 3614/2007
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013
Άρθρο 25Α. – Διαδικασία Διαιτησίας Σελ. 244
Δ΄. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ)
ΣτΕ 981/1998 Σελ. 248
ΑΠ 760/2019 Σελ. 249
ΑΠ 1185/2017 Σελ. 250
ΑΠ 1264/2018 (και όμοιες ΑΠ 61-67/2016) Σελ. 251
ΑΠ 1125/1994 Σελ. 252
ΕφΑθ 2930/2008 Σελ. 254
ΕφΑθ 1621/1999 Σελ. 255
[7] ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΤΕΕ
(ΠΔ 723/1979)
ΠΔ 723/1979
ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
Άρθρο 1 Σελ. 261
Άρθρο 2 Σελ. 264
Άρθρο 3 Σελ. 264
Άρθρο 4 Σελ. 264
Άρθρο 5 Σελ. 264
Άρθρο 6 Σελ. 264
Άρθρο 7 Σελ. 265
Άρθρο 8 Σελ. 265
Άρθρο 9 Σελ. 266
Άρθρο 10 Σελ. 266
Άρθρο 11 Σελ. 266
[8] ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΤΑΝ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
(Ν 1816/1988, Ν 2331/1995 & Ν 3086/2002)
Α.΄ Ν 1816/1988 (όπως ισχύει)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΠολΔ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 4 Σελ. 269
Άρθρο 5 Σελ. 269
Άρθρο 6 Σελ. 270
Β΄. Ν 2331/1995
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. – Ολομελεια Αρειου Παγου - Διαιτησιες Σχολη Δικαστων - Ποινικες και αλλες Διαταξεις Σελ. 272
Άρθρο 17 Σελ. 272
Άρθρο 18 Σελ. 275
Γ.΄ Ν 3086/2002 (όπως ισχύει)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ
Άρθρο 2. – Αρμοδιότητες Σελ. 278
Άρθρο 6. – Αρμοδιότητες Επιτροπών, Τμημάτων και Ολομέλειας Σελ. 278
[9] ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ICC
(ICC ARBITRATION RULES ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ)
1. Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σελ. 281
2. ICC ARBITRATION RULES
INTRODUCTORY PROVISIONS
Article 1. – International Court of Arbitration Σελ. 283
Article 2. – Definitions Σελ. 283
Article 3. – Written Notifications or Communications; Time Limits Σελ. 284
COMMENCING THE ARBITRATION
Article 4. – Request for Arbitration Σελ. 284
Article 5. – Answer to the Request; Counterclaims Σελ. 285
Article 6. – Effect of the Arbitration Agreement Σελ. 286
MULTIPLE PARTIES, MULTIPLE CONTRACTS AND CONSOLIDATION
Article 7. – Joinder of Additional Parties Σελ. 288
Article 8. – Claims Between Multiple Parties Σελ. 288
Article 9. – Multiple Contracts Σελ. 289
Article 10. – Consolidation of Arbitrations Σελ. 289
THE ARBITRAL TRIBUNAL
Article 11. – General Provisions Σελ. 290
Article 12. – Constitution of the Arbitral Tribunal Number of Arbitrators Σελ. 290
Article 13. – Appointment and Confirmation of the Arbitrators Σελ. 291
Article 14. – Challenge of Arbitrators Σελ. 292
Article 15. – Replacement of Arbitrators Σελ. 293
THE ARBITRAL PROCEEDINGS
Article 16. – Transmission of the File to the Arbitral Tribunal Σελ. 293
Article 17. – Proof of Authority Σελ. 293
Article 18. – Place of the Arbitration Σελ. 294
Article 19. – Rules Governing the Proceedings Σελ. 294
Article 20. – Language of the Arbitration Σελ. 294
Article 21. – Applicable Rules of Law Σελ. 294
Article 22. – Conduct of the Arbitration Σελ. 295
Article 23. – Terms of Reference Σελ. 295
Article 24. – Case Management Conference and Procedural Timetable Σελ. 296
Article 25. – Establishing the Facts of the Case Σελ. 296
Article 26. – Hearings Σελ. 297
Article 27. – Closing of the Proceedings and Date for Submission of Draft Awards Σελ. 297
Article 28. – Conservatory and Interim Measures Σελ. 298
Article 29. – Emergency Arbitrator Σελ. 298
Article 30. – Expedited Procedure Σελ. 299
AWARDS
Article 31. – Time Limit for the Final Award Σελ. 300
Article 32. – Making of the Award Σελ. 300
Article 33. – Award by Consent Σελ. 300
Article 34. – Scrutiny of the Award by the Court Σελ. 300
Article 35. – Notification, Deposit and Enforceability of the Award Σελ. 301
Article 36. – Correction and Interpretation of the Award; Remission of Awards Σελ. 301
Article 37. – Advance to Cover the Costs of the Arbitration Σελ. 302
Article 38. – Decision as to the Costs of the Arbitration Σελ. 303
MISCELLANEOUS
Article 39. – Modified Time Limits Σελ. 303
Article 40. – Waiver Σελ. 304
Article 41. – Limitation of Liability Σελ. 304
Article 42. – General Rule Σελ. 304
APPENDIX I – STATUTES OF THE INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION
Article 1. – Function Σελ. 304
Article 2. – Composition of the Court Σελ. 305
Article 3. – Appointment Σελ. 305
Article 4. – Plenary Session of the Court Σελ. 305
Article 5. – Committees Σελ. 305
Article 6. – Confidentiality Σελ. 306
Article 7. – Modification of the Rules of Arbitration Σελ. 306
APPENDIX II – INTERNAL RULES OF THE INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION
Article 1. – Confidential Character of the Work of the International Court of Arbitration Σελ. 306
Article 2. – Participation of Members of the International Court of Arbitration in ICC Arbitration Σελ. 307
Article 3. – Relations Between the Members of the Court and the ICC National Committees and Groups Σελ. 307
Article 4. – Committee of the Court Σελ. 308
Article 5. – Court Secretariat Σελ. 308
Article 6. – Scrutiny of Arbitral Awards Σελ. 309
APPENDIX III – ARBITRATION COSTS AND FEES
Article 1. – Advance on Costs Σελ. 309
Article 2. – Costs and Fees Σελ. 310
Article 3. – Scales of Administrative Expenses and Arbitrator’s Fees Σελ. 312
APPENDIX IV – CASE MANAGEMENT TECHNIQUES Σελ. 319
APPENDIX V – EMERGENCY ARBITRATOR RULES
Article 1. – Application for Emergency Measures Σελ. 320
Article 2. – Appointment of the Emergency Arbitrator; Transmission of the File Σελ. 321
Article 3. – Challenge of an Emergency Arbitrator Σελ. 321
Article 4. – Place of the Emergency Arbitrator Proceedings Σελ. 322
Article 5. – Proceedings Σελ. 322
Article 6. – Order Σελ. 322
Article 7. – Costs of the Emergency Arbitrator Proceedings Σελ. 323
Article 8. – General Rule Σελ. 324
APPENDIX VI – EXPEDITED PROCEDURE RULES
Article 1. – Application of the Expedited Procedure Rules Σελ. 324
Article 2. – Constitution of the Arbitral Tribunal Σελ. 325
Article 3. – Proceedings Σελ. 325
Article 4. – Award Σελ. 325
Article 5. – General Rule Σελ. 326
ICC ARBITRATION CLAUSES
Standard ICC Arbitration Clause Σελ. 326
ICC Arbitration Without Emergency Arbitrator Σελ. 326
Expedited Arbitration Σελ. 326
Multi-Tiered Clauses Σελ. 327
3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ICC Σελ. 328
[10] ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ D.A.B. Σελ. 333
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 339
Back to Top