ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ και εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 24€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15841
Δεμπεγιώτης Σ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.

Το έργο «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία και εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού», αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο που κατά τρόπο εύληπτο και συστηματικό καλύπτει ένα κενό στην ελληνική θεωρία περί διεθνούς εμπορικής διαιτησίας.

Η μελέτη εστιάζει, από θεωρητική και από πρακτική σκοπιά, στα θεμελιώδη και σύνθετα ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στη διεθνή εμπορική διαιτησία, καθώς και στα κριτήρια ελέγχου των διαιτητικών αποφάσεων που σχετίζονται με ζητήματα ανταγωνισμού από τα τακτικά δικαστήρια των κρατών μελών της ΕΕ.

Στα οκτώ κεφάλαια από τα οποία απαρτίζεται, η μελέτη αρχικά παρουσιάζει την έννοια και τη λειτουργία της δημόσιας τάξης υπό το πρίσμα της εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στη διαιτησία και στη συνέχεια με δικαιοσυγκριτική μέθοδο αναλύει τεκμηριωμένα όλα τα σχετικά αμφιλεγόμενα ζητήματα, όπως το αν οι κανόνες ανταγωνισμού ανήκουν στο ουσιαστικό περιεχόμενο της δημόσιας τάξης και αν μπορούν να εφαρμοστούν από διαιτητές, η δυνατότητα υπαγωγής των διαφορών ανταγωνισμού σε διαιτησία, η δυνητική επικοινωνία των διαιτητικών δικαστηρίων με τα δικαστήρια της ΕΕ και την Επιτροπή ή τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, ο έλεγχος των σχετικών διαιτητικών αποφάσεων από τα τακτικά δικαστήρια στο πλαίσιο αγωγής ακύρωσης.

Το βιβλίο συνοδεύεται από αλφαβητικό ευρετήριο και πίνακα ενωσιακής και διεθνούς σχετικής νομολογίας.

Το έργο αποτελεί χρήσιμο οδηγό τόσο για τον νομικό της πράξης, που ορίζεται ως διαιτητής/επιδιαιτητής ή εκπροσωπεί πελάτες του σε εθνικές ή/και διεθνείς διαιτησίες, όσο και για τον εθνικό δικαστή.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σελ. 1
1. Ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού και διεθνής εμπορική διαιτησία Σελ. 1
1.1 Σχέση και αλληλεπίδραση Σελ. 1
1.2 Εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού και διαιτησία Σελ. 11
1.3 Επίκληση των Άρθρων 101-102 ΣυνθΛΕΕ στο πλαίσιο αστικών αξιώσεων Σελ. 16
1.4 Ο ρόλος των αστικών αξιώσεων στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. Σελ. 20
1.5 Απουσία κανονιστικής αναφοράς στη διαιτησία Σελ. 25
2. Εννοιολογική οριοθέτηση Σελ. 27
3. Θεματική οριοθέτηση Σελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι  
Η δημόσια τάξη υπό το πρίσμα των Άρθρων 101-102 ΣυνθΛΕΕ  
1. Η δημόσια τάξη από εθνική σκοπιά Σελ. 39
1.1 Θετική λειτουργία της δημόσιας τάξης Σελ. 43
1.1.1 Κανόνες αναγκαστικού δικαίου και κανόνες αμέσου εφαρμογής Σελ. 44
1.1.2 Θετική δημόσια τάξη Σελ. 51
1.2 Αρνητική λειτουργία της δημόσιας τάξης Σελ. 52
   
2. Ευρωπαϊκή και διεθνής δημόσια τάξη Σελ. 62
2.1 Ευρωπαϊκή δημόσια τάξη Σελ. 62
2.2 Διεθνής δημόσια τάξη Σελ. 66
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ  
Ο δικαστικός έλεγχος του Άρθρου V(2)(β) της Σύμβασης Νέας Υόρκης επί παράβασης των Άρθρων 101-102 ΣυνθΛΕΕ  
1. Κανόνες αμέσου εφαρμογής και δημόσια τάξη Σελ. 71
2. Η περίπτωση των Άρθρων 101-102 ΣυνθΛΕΕ Σελ. 75
2.1 Η σκοπιά του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 75
2.2 Η σκοπιά του Ευρωπαϊκού δικαίου Σελ. 78
2.3 Η ρήτρα της Σ.Ν.Υ. περί δημόσιας τάξης Σελ. 80
3. Τα Άρθρα 101-102 ΣυνθΛΕΕ ως περιεχόμενο της ρήτρας δημόσιας τάξης της Σ.Ν.Υ. Σελ. 81
3.1 Θεωρητικό υπόβαθρο του προβλήματος Σελ. 81
3.2 Η νομολογία Eco Swiss Σελ. 83
3.2.1 Πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης Σελ. 83
3.2.2 Τα τεθέντα προδικαστικά ερωτήματα Σελ. 85
3.2.3 Κρίσιμα νομικά ζητήματα Σελ. 88
3.2.4 Η θέση του Γενικού Εισαγγελέα Σελ. 90
3.2.5 Η θέση του Δικαστηρίου και η κριτική της αξιολόγηση Σελ. 93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙΙ  
Δυνατότητα υπαγωγής σε διαιτησία των διαφορών ανταγωνισμού  
1. Η δυνατότητα διαιτητικής διευθέτησης γενικά Σελ. 99
1.1 Το πρόβλημα και τα διάφορα στάδια εντοπισμού του Σελ. 99
1.2 Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 102
2. Η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι στη διαιτησία Σελ. 105
2.1 Η αρχική επιφυλακτικότητα της Επιτροπής Σελ. 105
2.2 Η μεταβολή της στάσης της Επιτροπής: Αποφάσεις έγκρισης Σελ. 108
3. Οι διαφορές ανταγωνισμού ως υποκείμενες σε διαιτητική επίλυση Σελ. 111
3.1 Όρια της υπό εξέταση δεκτικότητας διαιτησίας Σελ. 111
3.2 Η θέση του αμερικανικού δικαίου - Η νομολογία Mitsubishi Σελ. 113
3.2.1 Πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης Σελ. 114
3.2.2 Κύρια νομικά ζητήματα και η θέση του Δικαστηρίου Σελ. 116
3.2.3 Ερμηνευτικά πορίσματα Σελ. 118
3.3 Η θέση του Ευρωπαϊκού δικαίου και των δικαίων των κρατών μελών Σελ. 123
4. Δυνατότητα υπαγωγής σε διαιτησία και Άρθρα 101-102 ΣυνθΛΕΕ Σελ. 128
4.1 Είδη διαιτητικώς επιλύσιμων διαφορών επί των Άρθρων 101-102 ΣυνθΛΕΕ Σελ. 128
4.2 Το Άρθρο 101(3) ΣυνθΛΕΕ ως δεκτικό διαιτητικής επίλυσης Σελ. 134
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV  
Η εφαρμογή των Άρθρων 101-102 ΣυνθΛΕΕ στη διαιτησία  
1. Καθορισμός εφαρμοστέου δικαίου Σελ. 141
1.1 Επιλογή εφαρμοστέου δικαίου από τα μέρη στη διαιτησία Σελ. 141
1.2 Επιλογή εφαρμοστέου δικαίου από το διαιτητικό δικαστήριο Σελ. 143
1.2.1 Εξουσίες και ιδιάζουσα θέση των διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων Σελ. 143
1.2.2 Περιορισμοί της αυτονομίας των διαιτητών και υποχρέωση διασφάλισης του κύρους της διαιτητικής απόφασης Σελ. 145
2. Βάσεις εφαρμογής των Άρθρων 101-102 ΣυνθΛΕΕ από τους διαιτητές Σελ. 148
2.1 Επίκληση των Άρθρων 101-102 ΣυνθΛΕΕ από τα μέρη στη διαιτησία Σελ. 148
2.1.1 Τα Άρθρα 101 και 102 ΣυνθΛΕΕ ως τμήμα της lex contractus Σελ. 149
2.1.2 Τα Άρθρα 101 και 102 ΣυνθΛΕΕ ως τμήμα της lex loci arbitri Σελ. 152
2.1.3 Τα Άρθρα 101 και 102 ΣυνθΛΕΕ ως τμήμα της lex loci executionis Σελ. 156
2.1.4 Η σημασία της αρχής της εξωεδαφικότητας Σελ. 159
2.1.5 Αναλογική εφαρμογή του Άρθρου 6(3) Ρώμη ΙΙ στη διαιτησία Σελ. 162
2.1.5.1 Ο κανόνας σύγκρουσης του Άρθρου 6(3) Ρώμη ΙΙ Σελ. 162
2.1.5.2 Περιορισμένη επίδραση στη διεθνή διαιτησία Σελ. 165
2.2 Αυτεπάγγελτη εφαρμογή των Άρθρων 101-102 ΣυνθΛΕΕ από τους διαιτητές Σελ. 169
2.2.1 Οι επιταγές της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ένωσης Σελ. 169
2.2.2 Προϋποθέσεις αυτεπάγγελτης εφαρμογής Σελ. 173
2.2.3 Όρια της δικαιοδοτικής επέμβασης των διαιτητών κατά την αυτεπάγγελτη εφαρμογή των Άρθρων 101-102 ΣυνθΛΕΕ Σελ. 179
2.3 Επιδίωξη αποφυγής ή καταστρατήγησης των Άρθρων 101-102 ΣυνθΛΕΕ Σελ. 183
2.3.1 Η διαιτητική συμφωνία και απόφαση κατά τα Άρθρα 101-102 ΣυνθΛΕΕ Σελ. 183
2.3.2 Ευθύνη και ενδεδειγμένη αντίδραση των διαιτητών Σελ. 187
3. Άρθρα 101-102 ΣυνθΛΕΕ και διαιτητική διαδικασία περί απόδειξης Σελ. 191
3.1 Οργάνωση της διαδικασίας επί διαφορών ανταγωνισμού Σελ. 191
3.1.1 Διαδικαστική ευελιξία και ιδιαίτερη φύση των υποθέσεων ανταγωνισμού Σελ. 191
3.1.2 Το βάρος απόδειξης Σελ. 193
3.1.3 Το μέτρο απόδειξης Σελ. 196
3.2 Ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα επί διαφορών ανταγωνισμού Σελ. 197
3.2.1 Καταθέσεις μαρτύρων Σελ. 198
3.2.2 Διορισμός πραγματογνώμονα ή άλλου ειδικού επιστήμονα Σελ. 198
3.2.3 Επίδειξη εγγράφων Σελ. 201
4. Συμμόρφωση των μερών προς τις διατάξεις των διαιτητών περί απόδειξης Σελ. 204
4.1 Συναγόμενες επιβαρυντικές συνέπειες από τη συμπεριφορά των μερών Σελ. 205
4.2 Δικαστική συνδρομή στη διαιτησία κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων Σελ. 207
5. Αυξημένη υποχρέωση αιτιολογίας των διαιτητικών αποφάσεων επί διαφορών ανταγωνισμού Σελ. 208
5.1 Η υποχρέωση θεμελίωσης των διαιτητικών αποφάσεων γενικά Σελ. 208
5.2 Η σημασία παροχής αιτιολογίας στις διαφορές ανταγωνισμού Σελ. 209
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V  
Επικοινωνία με το Δικαστήριο της Ένωσης  
1. Η έννοια του όρου ‘δικαστήριοΑ Σελ. 213
2. Τα διαιτητικά δικαστήρια ως συνομιλητές του Δικαστηρίου της Ένωσης Σελ. 217
2.1 Η νομολογία Nordsee - Οργανικό κριτήριο επικοινωνίας Σελ. 217
2.2 Η εναλλακτική του λειτουργικού κριτηρίου επικοινωνίας Σελ. 223
3. De lege lata λύσεις στο πρόβλημα της επικοινωνίας με το Δικαστήριο της Ένωσης Σελ. 225
3.1 Έμμεσα προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο της Ένωσης Σελ. 226
3.1.1 Ο εποπτικός και υποστηρικτικός ρόλος των εθνικών δικαστηρίων Σελ. 226
3.1.2 Έμμεσα προδικαστικά ερωτήματα κατά τα εθνικά δίκαια των κρατών μελών Σελ. 227
3.1.3 Έμμεσα προδικαστικά ερωτήματα κατά το Ευρωπαϊκό δίκαιο Σελ. 230
3.1.4 Τα έμμεσα προδικαστικά ερωτήματα από τη σκοπιά του θεσμού της διαιτησίας Σελ. 232
3.2 Η ανατροπή της νομολογίας Nordsee - άμεσα προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο της Ένωσης Σελ. 233
3.2.1 Η σκοπιά του Ευρωπαϊκού δικαίου Σελ. 233
3.2.2 Η σκοπιά του θεσμού της διαιτησίας Σελ. 236
3.2.3 Σύνοψη Σελ. 239
4. Η de lege ferenda υποστηριζόμενη λύση Σελ. 240
4.1 Το Γενικό Δικαστήριο ως συνομιλητής των διαιτητών επί ζητημάτων ανταγωνισμού Σελ. 240
4.2 Συγκριτική επισκόπηση Σελ. 245
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ  
Διεθνή διαιτητικά δικαστήρια και Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
1. Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σελ. 249
1.1 Βάσεις και προϋποθέσεις Σελ. 249
1.2 Μορφές και περιεχόμενο Σελ. 256
1.2.1 Διαβίβαση πληροφοριακών στοιχείων Σελ. 256
1.2.2 Παροχή γνωμοδότησης της Επιτροπής Σελ. 260
1.2.3 Συμμετοχή της Επιτροπής στη διαιτησία υπό τύπον amicus curiae Σελ. 263
1.2.4 Διαβίβαση διαιτητικών αποφάσεων στην Επιτροπή Σελ. 270
1.3 Η στάση της Επιτροπής Σελ. 272
1.4 Συνεργασία με εδρεύοντα εκτός Ένωσης διαιτητικά δικαστήρια Σελ. 273
2. Παράλληλη εφαρμογή των Άρθρων 101-102 ΣυνθΛΕΕ από την Επιτροπή και τα διαιτητικά δικαστήρια Σελ. 275
2.1 Αναστολή της διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής Σελ. 276
2.2 Αναστολή της διαιτητικής διαδικασίας Σελ. 277
2.2.1 Διαδικαστική ευελιξία των διαιτητών Σελ. 277
2.2.2 Η σημασία της βούλησης των μερών Σελ. 281
2.3 Σχετικά παραδείγματα Σελ. 282
2.3.1 Υπόθεση Lauritzencool AB / Lady Navigation Inc. Σελ. 282
2.3.2 Υπόθεση Marathon Σελ. 284
2.3.3 Υπόθεση Repsol / Arco Σελ. 285
3. Διαδοχική εφαρμογή των Άρθρων 101-102 ΣυνθΛΕΕ από την Επιτροπή και τα διαιτητικά δικαστήρια Σελ. 286
3.1 Η ισχύς των αποφάσεων της Επιτροπής στη διαιτησία Σελ. 287
3.1.1 De facto αποδεικτική αξία των αποφάσεων της Επιτροπής Σελ. 287
3.1.2 Απόκλιση διαιτητικής απόφασης από προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Σελ. 291
3.2 Δεσμευτικότητα των αποφάσεων των ΕΑΑ Σελ. 294
3.2.1 Ευρωπαϊκό, ελληνικό και συγκριτικό δίκαιο Σελ. 295
3.2.2 Δεσμευτική ισχύς έναντι των διαιτητών Σελ. 298
4. Έλλειψη δέσμευσης της Επιτροπής από προηγούμενη διαιτητική απόφαση Σελ. 299
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII  
Έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων επί διαφορών ανταγωνισμού  
1. Κρίσιμη στάθμιση αντιτιθέμενων συμφερόντων Σελ. 305
2. Ειδικός έλεγχος των υπό την αιγίδα του ΔΕΕ (ICC) εκδοθέντων διαιτητικών αποφάσεων Σελ. 307
3. Πολιτειακός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων βάσει αντίθεσης σε κανόνες ανταγωνισμού Σελ. 310
3.1 Φύση και εφαρμοστέα διαδικασία κατά το ελληνικό δίκαιο Σελ. 310
3.2 Οι κανόνες ανταγωνισμού ως συστατικό της δημόσιας τάξης των κρατών μελών Σελ. 315
3.3 Η αρχή της ‘δεύτερης ματιάςΑ Σελ. 322
3.3.1 Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης Σελ. 322
3.3.1.1 Κατευθύνσεις της νομολογίας Nordsee προς τους εθνικούς δικαστές Σελ. 322
3.3.1.2 Επιταγές της νομολογίας Eco Swiss Σελ. 323
3.3.1.3 Η υπόθεση Mostaza Claro Σελ. 332
3.3.1.4 Χρήσιμες αναλογίες της νομολογίας Renault Σελ. 333
3.3.2 Η αμερικανική νομολογία Σελ. 334
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII  
Ενδεδειγμένη έκταση και ένταση της εξουσίας κρίσης διαιτητικών αποφάσεων επί διαφορών ανταγωνισμού  
1. Προτεινόμενο κριτήριο ελέγχου Σελ. 339
2. Παράμετροι του προτεινόμενου κριτηρίου ελέγχου Σελ. 342
2.1 Περιορισμένος ουσιαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων επί διαφορών ανταγωνισμού Σελ. 342
2.2 Αντίθεση προκύπτουσα και από το αιτιολογικό της ελεγχόμενης διαιτητικής απόφασης Σελ. 344
2.3 Ευρύτερη έκταση ελέγχου διαιτητικών αποφάσεων επί διαφορών ανταγωνισμού Σελ. 347
2.4 Ένταση ελέγχου διαιτητικών αποφάσεων επί διαφορών ανταγωνισμού Σελ. 348
2.4.1 Έλλειψη δέσμευσης από τις νομικές και πραγματικές παραδοχές των διαιτητών Σελ. 348
2.4.2 Περιπτώσεις αντίθεσης στη δημόσια τάξη λόγω ασυμβατότητας προς τα Άρθρα 101-102 ΣυνθΛΕΕ Σελ. 354
2.4.2.1 Έγερση ζητημάτων ανταγωνισμού κατά τη διαιτητική διαδικασία Σελ. 356
2.4.2.2 Έγερση ζητημάτων ανταγωνισμού για πρώτη φορά κατά τον έλεγχο της διαιτητικής απόφασης Σελ. 358
2.4.2.3 Ο χαρακτήρας της παράβασης των Άρθρων 101-102 ΣυνθΛΕΕ Σελ. 363
2.4.3 Η αντίθεση στη δημόσια τάξη ως προτεινόμενο μέτρο ελέγχου Σελ. 365
2.4.3.1 Το προτεινόμενο μέτρο ελέγχου κατά την ελληνική νομολογία Σελ. 372
2.4.3.2 Το προτεινόμενο μέτρο ελέγχου κατά τη νομολογία λοιπών κρατών μελών Σελ. 379
2.4.4 Η κατάφωρη αντίθεση στη δημόσια τάξη ως μη ενδεδειγμένο μέτρο ελέγχου Σελ. 389
3. Η ανάγκη ενιαίου κριτηρίου - το παράδειγμα της υπόθεσης SNF v. CYTEC Σελ. 401
3.1 Η γαλλική νομολογία SNF v. CYTEC Σελ. 402
3.2 Η βελγική νομολογία SNF v. CYTEC Σελ. 405
3.3 Συγκριτικές παρατηρήσεις στην υπόθεση SNF v. CYTEC Σελ. 408
4. Διορθωτική και αποτρεπτική λειτουργία της ‘αρχής της δεύτερης ματιάςΑ Σελ. 411
   
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 415
   
Βιβλιογραφία / Αρθρογραφία / Συμμετοχές σε μονογραφίες Σελ. 427
Πίνακας αποφάσεων Σελ. 483
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 495
Back to Top