Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


Κατʼ άρθρο ανάλυση και ερμηνεία του Ν 3898/2010

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20.85€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 61,00 € Ειδική Τιμή 51,85 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15413
Θεοχάρης Δ.
Καραμπατζός Α.

Το έργο Η Διαμεσολάβηση ως μέσο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αποτελεί κατʼ άρθρο ερμηνεία του N 3898/2010 για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει αναλυτικά τον θεσμό της διαμεσολάβησης, όπως αυτός ισχύει στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η διαμεσολάβηση ως μέσο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αστικής και εμπορικής φύσεως εισήχθη επισήμως στην ελληνική έννομη τάξη με τον ως άνω νόμο, σε συμμόρφωση προς την ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/52/ΕΚ, απόρροια της προσπάθειας βελτίωσης της απονομής δικαιοσύνης σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της προώθησης διαδικασιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ADR – Alternative Dispute Resolution). Στο παρόν έργο παρουσιάζεται η ιστορική διαδρομή του θεσμού της διαμεσολάβησης, από την εμφάνισή του στον αγγλοσαξονικό κόσμο έως την εισαγωγή του στην ελληνική έννομη τάξη. Επιπλέον, αναλύονται θεσμοί εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών οι οποίοι χρησιμοποιούνται διεθνώς και μοιάζουν μεν, διαχωρίζονται δε, από τον θεσμό της διαμεσολάβησης.

Η συστηματοποιημένη παρουσίαση του κόσμου των ADR δεν σταματά, όμως, εδώ. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει άλλες διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που προβλέπονταν ή προβλέπονται στην ελληνική έννομη τάξη και να κατανοήσει ως προς τι διαφοροποιείται η διαμεσολάβηση σε σχέση με αυτές. Περαιτέρω, εξετάζονται ενδελεχώς τα χαρακτηριστικά του θεσμού, έτσι ώστε ο αναγνώστης να εξοικειωθεί με τη διαμεσολάβηση προτού προχωρήσει στην κατανόηση των πιο εξειδικευμένων, νομικά, πτυχών της, οι οποίες και αναλύονται στο πλαίσιο της κατʼ άρθρο ερμηνείας του Ν 3898/2010. Για την ανάλυση έχουν ληφθεί υπόψη και οι διατάξεις του πρόσφατου Ν 4335/2015, οι οποίοι εισάγουν στον ΚΠολΔ τροποποιήσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον θεσμό της διαμεσολάβησης.

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια διαμεσολαβητών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστών και ακαδημαϊκών, οι οποίοι ασχολούνται με την επίλυση ιδιωτικών διαφορών. Απευθύνεται, επίσης, σε υποψήφιους διαμεσολαβητές οι οποίοι επιζητούν ένα εγχειρίδιο αναφοράς για την εφαρμογή της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, αλλά και σε φοιτητές νομικών σχολών που επιθυμούν να ενημερωθούν για τον θεσμό της διαμεσολάβησης.

Το έργο συμπληρώνουν καταληκτικό κεφάλαιο με προτάσεις για την περαιτέρω εδραίωση του θεσμού, πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και αρθρογραφία, καθώς και λημματικό ευρετήριο. Τη μελέτη του κ. Θεοχάρη προλογίζει ο Επίκουρος Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, κ. Αντώνιος Καραμπατζός.

Πρόλογος Αντώνιου ΚαραμπατζούΣελ. VII
ΧαιρετισμοίΣελ. XVII
Kεφάλαιο Α΄ 
Γενική Εισαγωγή στα Μέσα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών 
I. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1
II. Γένεση και εξέλιξη των μέσων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών 
1. Οι πρώτες εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών Σελ. 2
2. Η σύγχρονη παρουσία των μέσων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών 
α. Η γένεσή τους στις αγγλοσαξονικές χώρεςΣελ. 10
β. Η καθιέρωση των μέσων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε υπερεθνικό επίπεδοΣελ. 13
III. Τα βασικότερα Μέσα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών πλην της διαμεσολάβησηςΣελ. 16
1. Διαιτησία (arbitration)Σελ. 18
2. Διαπραγματεύσεις (negotiations)Σελ. 23
3. Συμφιλίωση (conciliation) Σελ. 27
4. Διευκόλυνση (facilitation)Σελ. 30
5. Πρώιμη ουδέτερη αξιολόγηση (early neutral evaluation-ENE ή fact finding)Σελ. 31
6. Απευθείας ηλεκτρονική επίλυση διαφοράς (online dispute resolution-ODR)Σελ. 33
7. Συνήγορος του πολίτη (ombudsman)Σελ. 36
IV. Πλεονεκτήματα των ΜΕΕΔΣελ. 37
 
V. Μορφές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στο ελληνικό δίκαιο πριν την ψήφιση του Ν 3898/2010Σελ. 42
1. Διαιτησία (Άρθρα 867-903 ΚΠολΔ)Σελ. 43
2. Ο συμβιβασμός Σελ. 49
α. Δικαστικός και εξώδικος συμβιβασμόςΣελ. 49
β. Απόπειρα εξώδικης επίλυσης διαφοράςΣελ. 56
3. Εναλλακτική επίλυση διαφορών στις εργατικές διαφορές 
α. Συλλογικές διαφορέςΣελ. 60
β. Ατομικές εργατικές διαφορέςΣελ. 61
4. Ο θεσμός του Συνηγόρου του Πολίτη στην ΕλλάδαΣελ. 62
5. Οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού (ΕΦΔ)Σελ. 65
6. Ο εξώδικος συμβιβασμός του Ν 3869/2010Σελ. 66
7. Εναλλακτική επίλυση διαφορών ποινικού δικαίου 
α. Ποινική διαμεσολάβησηΣελ. 68
β. Ποινική συνδιαλλαγήΣελ. 70
Κεφάλαιο Β΄ 
Η Διαμεσολάβηση 
Ι. Εισαγωγή 
1. Γενική περιγραφή του θεσμού Σελ. 73
2. Η εξέλιξη της διαμεσολάβησης διεθνώςΣελ. 75
3. Η Οδηγία 2008/52/ΕΚΣελ. 80
II. Βασικά χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης 
1. ΕμπιστευτικότηταΣελ. 85
2. Ιδιωτική αυτονομία - Εθελοντικός χαρακτήραςΣελ. 95
3. Ουδετερότητα και αμεροληψία του διαμεσολαβητήΣελ. 98
III. Διαδικασία της διαμεσολάβησηςΣελ. 107
IV. Εκτελεστότητα της διαμεσολαβητικής απόφασηςΣελ. 110
V. Τρόποι ενεργοποίησης της διαμεσολάβησηςΣελ. 113
1. Υπαγωγή σε διαμεσολάβηση με συμφωνία των μερώνΣελ. 114
2. Υπαγωγή σε διαμεσολάβηση κατόπιν σύστασης-παραπομπής δικαστηρίουΣελ. 117
3. Διαμεσολάβηση υποχρεωτική εκ του νόμουΣελ. 122
VI. Κώδικες δεοντολογίας διαμεσολαβητώνΣελ. 127
VII. Πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησηςΣελ. 129
Κεφάλαιο Γ΄ 
Ερμηνεία των άρθρων του Ν 3898/2010 
ΕισαγωγήΣελ. 137
Ι. Άρθρο 2- Προϋποθέσεις υπαγωγής διαφορών στη διαμεσολάβηση 
1. Ύπαρξη διαφοράςΣελ. 140
2. Χαρακτήρας διαφοράς ως ιδιωτικού δικαίουΣελ. 143
3. Η συμφωνία υπαγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβησηΣελ. 150
α. ΓενικάΣελ. 150
β. Τύπος της συμφωνίας και ρήτρα διαμεσολάβησηςΣελ. 151
γ. Νομική φύση της συμφωνίας υπαγωγής σε διαμεσολάβηση Σελ. 160
δ. Άκυρη ή ακυρώσιμη συμφωνία υπαγωγής σε διαμεσολάβησηΣελ. 171
ε. Ανατροπή της συμφωνίας διαμεσολάβησηςΣελ. 175
4. Ύπαρξη εξουσίας διαθέσεωςΣελ. 179
α. Γενικά- Το δικονομικό περιεχόμενο του όρουΣελ. 179
β. Η διάγνωση της ύπαρξης εξουσίας διαθέσεωςΣελ. 183
γ. Η έλλειψη εξουσίας διαθέσεωςΣελ. 187
δ. Γαμικές διαφορέςΣελ. 190
ε. Εργατικές διαφορέςΣελ. 195
ΙΙ. Άρθρο 3- Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση 
1. Τρόποι προσφυγής στη διαμεσολάβησηΣελ. 199
α. Εκούσια προσφυγήΣελ. 200
i. Με συμφωνία των μερών Σελ. 200
ii. Δικαστική διαμεσολάβησηΣελ. 203
β. Ακούσια προσφυγήΣελ. 208
i. Προσφυγή στη διαμεσολάβηση δυνάμει απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίουΣελ. 209
ii. Υποχρεωτική δια νόμου διαμεσολάβηση Σελ. 210
2. Η δικαστική μεσολάβηση κατά το αρ. 214 Β΄ ΚΠολΔΣελ. 218
IΙΙ. Άρθρο 4- ΟρισμοίΣελ. 222
1. Ο ορισμός της «διασυνοριακής διαφοράς»Σελ. 223
2. Ο ορισμός της «διαμεσολάβησης»Σελ. 227
α. Διαρθρωμένη διαδικασία Σελ. 228
β. Εκούσιος χαρακτήρας διαμεσολάβησηςΣελ. 230
γ. Η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίαςΣελ. 231
3. Ο ορισμός του «διαμεσολαβητή» 
α. ΔιαμεσολαβητήςΣελ. 236
β. Νομική φύση της σύμβασης διορισμού διαμεσολαβητή Σελ. 238
γ. Καθήκοντα διαμεσολαβητήΣελ. 244
IV. Άρθρο 8- Διαδικασία διαμεσολάβησης και υποκείμενα της διαμεσολαβητικής διαδικασίαςΣελ. 253
1. Παράσταση των μερών με πληρεξούσιο δικηγόροΣελ. 253
2. Διορισμός και ευθύνη του διαμεσολαβητή 
α. Ο διορισμός του διαμεσολαβητήΣελ. 257
β. Η ευθύνη του διαμεσολαβητή Σελ. 265
3. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης Σελ. 272
V. Άρθρο 9- Το πρακτικό διαμεσολάβησης και η εκτελεστότητα των συμφωνιών από τη διαμεσολάβηση Σελ. 277
1. Το πρακτικό διαμεσολάβησηςΣελ. 278
α. Σύνταξη του πρακτικού διαμεσολάβησης Σελ. 278
β. Το περιεχόμενο του πρακτικού διαμεσολάβησηςΣελ. 283
γ. Τύπος του πρακτικούΣελ. 290
δ. Νομική φύση του πρακτικού διαμεσολάβησηςΣελ. 292
ε. Ανατροπή των αποτελεσμάτων του πρακτικού διαμεσολάβησηςΣελ. 298
2. Κατάθεση του πρακτικού διαμεσολάβησηςΣελ. 306
VI. Άρθρο 10- Το απόρρητο της διαμεσολάβησηςΣελ. 317
1. Η αρχή του απορρήτου στις διάφορες μορφές επίλυσης διαφορώνΣελ. 318
2. Η συμφωνία τήρησης του απορρήτου Σελ. 320
3. Υποκειμενική ισχύς του απορρήτουΣελ. 323
4. Αντικείμενο του απορρήτου Σελ. 327
5. Οι δικονομικές συνέπειες του απορρήτουΣελ. 332
6. Η παραβίαση του απορρήτου Σελ. 340
7. Οι εξαιρέσεις από την αρχή του απορρήτουΣελ. 341
VII. Άρθρο 11- Η παραγραφή και οι αποσβεστικές προθεσμίες στη διαμεσολάβησηΣελ. 347
1. Γενικά - Η επιλογή της διακοπής των προθεσμιώνΣελ. 349
2. Έκταση εφαρμογής της διακοπής των προθεσμιώνΣελ. 354
3. Τα αποτελέσματα της διακοπής των προθεσμιών του ΝόμουΣελ. 360
4. Τα αποτελέσματα της διακοπής στις δικονομικές προθεσμίεςΣελ. 363
Κεφάλαιο Δ΄ 
Συμπεράσματα 
I. Προτεινόμενες νομοθετικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση του ισχύοντος νομικού πλαισίουΣελ. 365
1. Η διαμεσολάβηση και φορείς δημοσίου δικαίουΣελ. 367
2. Το απόρρητο της διαμεσολάβησηςΣελ. 368
3. Η επίδραση του απορρήτου σε λοιπές νομοθετικές διατάξεις Σελ. 371
4. Η δικαστική μεσολάβηση κατʼ αρ. 214 Β΄ ΚΠολΔΣελ. 373
II. Προτεινόμενη λήψη μέτρων για την προώθηση του θεσμούΣελ. 375
 
Ε΄ Βιβλιογραφία - ΑρθρογραφίαΣελ. 391
Λημματικό ΕυρετήριοΣελ. 433
 
Back to Top