ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Σε Aστικές και Eμπορικές Yποθέσεις

Μετά τον Ν 4640/2019

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 6.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 15,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17755
Χριστονάκη Π.
  • Έκδοση: 2020
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 160
  • ISBN: 978-960-654-120-9
  • ISBN: 978-960-654-120-9
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 10%
Το έργο αποτελεί έναν περιεκτικό πρακτικό οδηγό για την ασφαλή πλοήγηση στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και τις ιδιαιτερότητες της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας, υπό το πρίσμα των ρυθμίσεων του Ν 4640/2019. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει υποδείγματα εγγράφων για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, checklist για τον έλεγχο των κριτηρίων υπαγωγής σε διαμεσολάβηση/ΥΑΣ και παράρτημα νομοθεσίας, που το καθιστούν πολύτιμο βοήθημα για κάθε δικηγόρο που καλείται να εκπροσωπήσει αποτελεσματικά τον εντολέα του σε διαδικασία διαμεσολάβησης.
Α. Εισαγωγή
1. Σύντομη ιστορική αναδρομή Σελ. 1
2. Ο νόμος 4640/2019, για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές διαφορές, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - Σύντομη επισκόπηση Σελ. 5
3. Τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης και τα περιθώρια βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου Σελ. 8
Β. Η αξιολόγηση των στοιχείων μιας διαφοράς και η στάθμιση της κατάλληλης διαδικασίας επίλυσής της, ως θεμελιώδης δεοντολογική υποχρέωση του δικηγόρου
1. Τα στοιχεία μίας διαφοράς Σελ. 15
2. Η στάθμιση της κατάλληλης διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς, ως θεμελιώδης δεοντολογική υποχρέωση του δικηγόρου Σελ. 18
Γ. Η διαμεσολάβηση, η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης (ΥΑΣΔ) και ο διαμεσολαβητής, υπό το πρίσμα του νόμου, συνοπτικά
1. Η διαμεσολάβηση Σελ. 20
2. Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης Σελ. 21
3. Ο διαμεσολαβητής Σελ. 25
Δ. Επί της διαδικασίας
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 27
2. Η δομή και τα στάδια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης και της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας Σελ. 30
Ε. H διαδικασία της διαμεσολάβησης και της αρχικής υποχρεωτικής συνεδρίας διαμεσολάβησης, στην πράξη - Νομικό πλαίσιο και «Οδικοί Χάρτες» διαδικασίας
Χρήσιμοι ορισμοί και επισημάνσεις Σελ. 37
Ι. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΑΣΔ Σελ. 43
Νομικό Πλαίσιο Σελ. 44
1. Η μελέτη φακέλου της υπόθεσης και ο έλεγχος των κριτηρίων για την υπαγωγή της διαφοράς σε διαμεσολαβητική διευθέτηση ή στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης – Η υποχρέωση Έγγραφης Ενημέρωσης Σελ. 44
2. Συμφωνία για προσφυγή στη διαμεσολάβηση – Διορισμός διαμεσολαβητή Σελ. 50
2.1. Πώς επιδιώκεται η επίτευξη συμφωνίας για υπαγωγή στη διαμεσολάβηση της διαφοράς ή μέρους της, αφότου αυτή ανακύψει; Σελ. 50
2.2. Ο διορισμός του διαμεσολαβητή, ειδικότερα Σελ. 51
Checklist: Κριτήρια για την υπαγωγή της διαφοράς στη διαμεσολάβηση ή την ΥΑΣΔ (άρθρα 3 παρ. 1, 4 και 6 N 4640/2019) Σελ. 54
«Οδικός Χάρτης» διαμεσολάβησης (Ι) Σελ. 55
«Οδικός Χάρτης» υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης (Ι) Σελ. 57
ΙΙ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Σελ. 59
Α. Μετά την τυπική έναρξη και πριν από την ημέρα διεξαγωγής της διαμεσολάβησης Σελ. 60
Νομικό Πλαίσιο Σελ. 60
1. 1ο Στάδιο: Τυπική έναρξη της διαδικασίας Σελ. 60
2. Προπαρασκευαστικές ενέργειες Σελ. 61
«Οδικός Χάρτης» διαμεσολάβησης (ΙΙ) Σελ. 63
Β. Μετά την τυπική έναρξη και πριν από την ημέρα διεξαγωγής της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας της διαμεσολάβησης Σελ. 64
Νομικό Πλαίσιο Σελ. 64
1. 1ο Στάδιο: Τυπική έναρξη της διαδικασίας Σελ. 64
2. Προπαρασκευαστικές ενέργειες Σελ. 65
«Οδικός Χάρτης» υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης (ΙΙ) Σελ. 69
ΙΙΙ. Η ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σελ. 71
Α. Η ημέρα διεξαγωγής της διαμεσολάβησης Σελ. 72
Νομικό Πλαίσιο Σελ. 72
1. Τα στάδια της διαδικασίας Σελ. 72
2. Το Πρακτικό Διαμεσολάβησης Σελ. 75
«Οδικός Χάρτης» διαμεσολάβησης (ΙΙΙ) Σελ. 77
Β. Την ημέρα διεξαγωγής της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας (ΥΑΣΔ) Σελ. 80
Νομικό Πλαίσιο Σελ. 80
1. Τα στάδια της διαδικασίας Σελ. 80
2. Το περιεχόμενο του Πρακτικού περάτωσης της ΥΑΣΔ Σελ. 81
«Οδικός Χάρτης» υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης (ΙΙΙ) Σελ. 83
IV. ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ & ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Σελ. 85
A. Μετά το πέρας της διαδικασίας & την υπογραφή του Πρακτικού Διαμεσολάβησης Σελ. 86
Νομικό Πλαίσιο Σελ. 86
1. Εκτελεστότητα συμφωνιών Σελ. 86
2. Αποτελέσματα στην παραγραφή, την αποσβεστική προθεσμία και τις δικονομικές προθεσμίες που ανεστάλησαν Σελ. 86
«Οδικός Χάρτης» διαμεσολάβησης (IV) Σελ. 88
Β. Μετά το πέρας της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Σελ. 90
Νομικό πλαίσιο Σελ. 90
1. Η επίλυση της διαφοράς μετά το πέρας της ΥΑΣΔ Σελ. 90
(α) υπαγωγή της διαφοράς σε διαμεσολάβηση (άρθρο 7 παρ. 7) Σελ. 90
(β) Προσφυγή στη Δικαστική Μεσολάβηση 214Β ή σε άλλη διαδικασία εξώδικης επίλυσης διαφορών Σελ. 91
(γ) Προσφυγή στη Δικαιοσύνη Σελ. 91
2. Αποτελέσματα στην παραγραφή, την αποσβεστική προθεσμία και στις δικονομικές προθεσμίες, που ανεστάλησαν Σελ. 91
(α) Σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας για συνέχιση της διαδικασίας Σελ. 91
(β) Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας για συνέχιση της διαδικασίας Σελ. 91
«Οδικός Χάρτης» της ΥΑΣΔ (IV) Σελ. 93
ΣΤ. Το κόστος της διαδικασίας
(α) Άρθρο 5 παρ. 1 N 4640/2019: Αμοιβή νομικού παραστάτη Σελ. 95
(β) Άρθρο 18 N 4640/2019: Αμοιβή διαμεσολαβητή Σελ. 95
(γ) Άρθρο 31 N 4640/2019: Νομική βοήθεια Σελ. 96
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Υποδείγματα εγγράφων για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης Σελ. 97
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - Νομοθεσία Σελ. 103
Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία Σελ. 141
Διαδικτυακές πηγές Σελ. 142
Ευρετήριο Σελ. 143
Back to Top