ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11182
Βρέλλης Σ.
  • Εκδοση: 2η 2003
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 296
  • ISBN: 960-272-198-7
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το έργο αυτό, το οποίο αποτελεί πανεπιστημιακό εγχειρίδιο στα πλαίσια του μαθήματος του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, έχει ως αντικείμενο τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα. Η Β΄ έκδοσή του κατέστη αναγκαία ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή του Ν 2910/2001, τη σύναψη νέων διεθνών συμβάσεων, καθώς και την παραγωγή νέων κανόνων δικαίου σε κοινοτικό επίπεδο. Ειδικότερα, εξετάζονται ζητήματα σχετικά με την είσοδο, διαμονή, εργασία, κοινωνική ασφάλιση, φορολογική αντιμετώπιση, έκδοση και απέλαση των αλλοδαπών και γίνεται αναφορά στα εν γένει δικαιώματα και στις υποχρεώσεις τους. Τέλος, ειδικά κεφάλαια αφιερώνονται στους ομογενείς, στους υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους πρόσφυγες. Σημειώνεται ότι από την παρούσα έκδοση αφαιρέθηκε η σχετική με τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ύλη, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο ενός δεύτερου αυτοτελούς έργου.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 15
1. Βασικές έννοιεςΣελ. 15
Α. Αλλοδαπά και ημεδαπά φυσικά πρόσωπαΣελ. 15
Β. Ομογενείς και αλλογενείςΣελ. 16
Γ. Αλλοδαπά και ημεδαπά νομικά πρόσωπαΣελ. 18
2. Το δίκαιο των αλλοδαπώνΣελ. 19
3. Οι πηγές του δικαίου των αλλοδαπώνΣελ. 23
Α. Οι δ.δ.δ. πηγέςΣελ. 24
α. Οι διεθνείς συμβάσειςΣελ. 24
β. Γενικές αρχές δικαίουΣελ. 30
Β. Εθνικές πηγές δικαίουΣελ. 31
4. Ιστορικά στοιχείαΣελ. 32
5. ΒιβλιογραφίαΣελ. 40
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΣελ. 45
ΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑΣελ. 45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄Σελ. 45
ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝΣελ. 45
Τμήμα Ι: Η είσοδος και η διαμονή των αλλοδαπών στην ΕλλάδαΣελ. 45
Ι. Η είσοδος αλλοδαπών στην ΕλλάδαΣελ. 45
1. Είσοδος-έξοδος ημεδαπώνΣελ. 45
2. Η είσοδος αλλοδαπώνΣελ. 51
Α. Η αρμοδιότης του ΚράτουςΣελ. 53
Β. Ο έλεγχος της εισόδου και οι κυρώσεις παραβιάσεως των σχετικών διατάξεωνΣελ. 54
Γ. Η είσοδος και παραμονή στη ζώνη διερχομένωνΣελ. 58
Δ. Διευκολύνσεις, περιορισμοί και απαγορεύσεις της εισόδου αλλοδαπώνΣελ. 59
α. Διευκολύνσεις και περιορισμοίΣελ. 59
β. Απαγορεύσεις εισόδουΣελ. 61
ΙΙ. Η διαμονή των αλλοδαπώνΣελ. 64
1. Διεθνείς συμβατικές ρυθμίσειςΣελ. 64
Α. Πολυμερείς διεθνείς συμβάσειςΣελ. 64
Β. Διμερείς διεθνείς συμβάσειςΣελ. 65
2. Η εθνική νομοθετική ρύθμισηΣελ. 65
Α. Η άδεια παραμονήςΣελ. 66
α. Η χορήγηση της αδείας παραμονήςΣελ. 66
β. Οι λόγοι χορηγήσεως αδείας παραμονήςΣελ. 70
1. Παραμονή για εργασίαΣελ. 76
2. Παραμονή μελών οικογενείας του αλλοδαπούΣελ. 85
3. Παραμονή για σπουδέςΣελ. 89
γ. Η ανάκληση της αδείας παραμονήςΣελ. 95
Β. Περιορισμοί στη διαμονήΣελ. 96
Γ. Ο έλεγχος της παραμονήςΣελ. 97
α. Οι υποχρεώσεις του αλλοδαπούΣελ. 97
β. Υποχρεώσεις των προσώπων που παρέχουν στέγη στον αλλοδαπόΣελ. 98
γ. Υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλωνΣελ. 99
δ. Υποχρεώσεις συμβολαιογράφωνΣελ. 100
Δ. Η "νομιμοποίηση" της παραμονήςΣελ. 101
α. Λευκές και πράσινες Κάρτες παραμονήςΣελ. 101
β. Οι ρυθμίσεις του νέου νόμουΣελ. 106
1. Μεταβατικές ρυθμίσειςΣελ. 106
2. Αυτοτελείς ρυθμίσειςΣελ. 107
Ε. Προσωρινές άδειες παραμονήςΣελ. 110
Τμήμα ΙΙ: Η αντιμετώπιση του αλλοδαπούΣελ. 111
Ι. Η εργασία του αλλοδαπούΣελ. 111
1. Διεθνείς ρυθμίσειςΣελ. 112
Α. Πολυμερείς διεθνείς Συμβάσεις-Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εγκαταστάσεως (1955)Σελ. 112
Β. Διμερείς διεθνείς ΣυμβάσειςΣελ. 113
α. Ελληνο-αιγυπτιακή ΣύμβασηΣελ. 113
β. Εποχιακή απασχόλησηΣελ. 113
γ. Η προστασία του αλλοδαπού εργαζομένουΣελ. 114
2. Εθνικές ρυθμίσειςΣελ. 115
Α. /Αδεια εργασίαςΣελ. 115
Α. /Αδεια εργασίαςΣελ. 116
α. /Αδεια ασκήσεως εξαρτημένης εργασίαςΣελ. 116
Α. /Αδεια εργασίαςΣελ. 122
β. /Αδεια ασκήσεως ανεξαρτήτου οικονομικής δραστηριότητοςΣελ. 122
Α. /Αδεια εργασίαςΣελ. 124
γ. /Αδεια εργασίας αθλητών και προπονητώνΣελ. 124
Α. /Αδεια εργασίαςΣελ. 125
δ. /Αδεια εργασίας στελεχών επιχειρήσεωνΣελ. 125
Α. /Αδεια εργασίαςΣελ. 125
ε. /Αδεια εργασίας πνευματικών δημιουργών κ.λπ.Σελ. 125
Α. /Αδεια εργασίαςΣελ. 126
στ. /Αδεια εργασίας σπουδαστώνΣελ. 126
Α. /Αδεια εργασίαςΣελ. 126
ζ. /Αδεια εργασίας σε μέλη της οικογενείας του αλλοδαπούΣελ. 126
Β. Κατάργηση παλαιοτέρων ειδικών ρυθμίσεωνΣελ. 126
ΙΙ. Η κοινωνική ασφάλιση του αλλοδαπούΣελ. 127
1. Εθνικές ρυθμίσειςΣελ. 127
2. Διεθνείς ΣυμβάσειςΣελ. 129
ΙΙΙ. Η φορολογική αντιμετώπιση του αλλοδαπούΣελ. 133
1. Εθνικές ρυθμίσειςΣελ. 134
2. Διεθνείς ΣυμβάσειςΣελ. 135
IV. /Αλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των αλλοδαπώνΣελ. 139
Τμήμα ΙΙΙ: Η απομάκρυνση του αλλοδαπού από το ελληνικό έδαφοςΣελ. 151
Ι. Η έκδοση του αλλοδαπούΣελ. 151
1. Η εθνική νομοθεσίαΣελ. 153
2. Διεθνείς ΣυμβάσειςΣελ. 161
Α. Πολυμερείς ΣυμβάσειςΣελ. 161
Β. Διμερείς ΣυμβάσειςΣελ. 165
ΙΙ. Η απέλαση του αλλοδαπούΣελ. 169
1. Δικαστική απέλασηΣελ. 171
2. Διοικητική απέλασηΣελ. 178
Α. Η εθνική ρύθμισηΣελ. 178
α. Λόγοι απελάσεωςΣελ. 178
β. Απαγόρευση της απελάσεωςΣελ. 181
γ. Διαδικασία απελάσεως-Προσωρινή κράτησηΣελ. 183
δ. Ένδικα βοηθήματαΣελ. 184
ε. Εκτέλεση της αποφάσεως απελάσεωςΣελ. 185
Β. Διεθνείς συμβατικές ρυθμίσειςΣελ. 186
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄Σελ. 189
ΟI OΜΟΓΕΝΕΙΣΣελ. 189
Ι. ΓενικάΣελ. 189
ΙΙ. Προστασία ομογενώνΣελ. 190
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄Σελ. 201
ΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣΣελ. 201
Τμήμα Ι: Ελεύθερη εγκατάσταση και ελεύθερη παροχή υπηρεσιώνΣελ. 201
Ι. Οι βασικές διατάξειςΣελ. 201
1. Δικαίωμα εγκαταστάσεωςΣελ. 201
Α. Οι κοινοτικές ρυθμίσειςΣελ. 201
Β. Η προσαρμογή του ελληνικού δικαίουΣελ. 205
2. Ελεύθερη παροχή υπηρεσιώνΣελ. 212
II. Είσοδος και διαμονή των "κοινοτικών" υπηκόων στην ΕλλάδαΣελ. 214
1. Οι ασκούντες μη μισθωτή δραστηριότηταΣελ. 214
2. Οι ασκούντες μισθωτή δραστηριότηταΣελ. 219
3. ΣυνταξιούχοιΣελ. 221
4. ΣπουδαστέςΣελ. 221
5. /Αλλα πρόσωπαΣελ. 222
ΙΙI. Η απομάκρυνση από την ΕλλάδαΣελ. 223
ΙV. Η κοινωνική ασφάλισηΣελ. 225
V. /Ασκηση δικαιωμάτων δημοσίου δικαίουΣελ. 228
Τμήμα ΙΙ: Διευκόλυνση της ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και ελευθέρας παροχής υπηρεσιών από ορισμένες κατηγορίες προσώπωνΣελ. 229
Ι. ΓενικάΣελ. 229
ΙΙ. Δικαίωμα εγκαταστάσεως και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από δικηγόρουςΣελ. 230
1. Η περιστασιακή παροχή δικηγορικών υπηρεσιώνΣελ. 230
2. Εγκατάσταση "κοινοτικού" δικηγόρου στην ΕλλάδαΣελ. 233
Α. Μόνιμη άσκηση δικηγορίας στο Κράτος υποδοχήςΣελ. 234
Β. Διορισμός ως δικηγόρου στο Κράτος υποδοχήςΣελ. 236
ΙΙΙ. Δικαίωμα εγκαταστάσεως και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από ιατρούς οδοντιάτρους κ.λπ.Σελ. 238
1. Εγκατάσταση "κοινοτικών" ιατρών στην ΕλλάδαΣελ. 239
2. Περιστασιακή παροχή ιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα από "κοινοτικούς" ιατρούςΣελ. 241
IV. Εγκατάσταση αρχιτεκτόνων-υπηκόων Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής ΕνώσεωςΣελ. 242
1. Εγκατάσταση "κοινοτικών" αρχιτεκτόνων στην ΕλλάδαΣελ. 242
2. Περιστασιακή παροχή υπηρεσιών από "κοινοτικούς" αρχιτέκτονες στην ΕλλάδαΣελ. 243
V. /Αλλα επαγγέλματαΣελ. 243
1. Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατώνΣελ. 243
V. /Αλλα επαγγέλματαΣελ. 245
2. Θαλάσσιες ενδομεταφορέςΣελ. 245
V. /Αλλα επαγγέλματαΣελ. 246
3. Αεροπορικές ενδοκοινοτικές μεταφορές και ενδομεταφορέςΣελ. 246
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄Σελ. 255
ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣΣελ. 255
Ι. Η έννοια του πρόσφυγοςΣελ. 255
1. Ποιοί θεωρούνται πρόσφυγεςΣελ. 256
2. Ποιοί δεν μπορούν να θεωρηθούν πρόσφυγεςΣελ. 256
3. Οι de facto πρόσφυγεςΣελ. 258
ΙΙ. Η αναγνώριση ενός προσώπου ως πρόσφυγοςΣελ. 260
1. Τα αρμόδια προς εξέταση αιτήσεως παροχής ασύλου ΚράτηΣελ. 260
2. Η διαδικασία αναγνωρίσεωςΣελ. 263
Α. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεωςΣελ. 264
α. Η είσοδος του αλλοδαπού στη Χώρα μαςΣελ. 264
β. Η άμεση υποβολή της αιτήσεωςΣελ. 266
γ. Η αυτοπρόσωπη υποβολή της αιτήσεωςΣελ. 267
δ. Η διέλευση από τρίτη-ασφαλή-Χώρα είναι κρίσιμο στοιχείο;Σελ. 267
Β. Η εξέταση της αιτήσεωςΣελ. 269
α. Η κανονική διαδικασία εξετάσεως της αιτήσεωςΣελ. 269
β. Η ταχύρρυθμη διαδικασία εξετάσεως της αιτήσεωςΣελ. 272
ΙΙΙ. Το νομικό καθεστώς των προσφύγων-Δικαιώματα και υποχρεώσεις τους κατά τη Σύμβαση της ΓενεύηςΣελ. 273
Back to Top