ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ


ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σε απόθεμα

Τιμή: 140,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12450
Πουλαράκης Ε., Ψωμιάδη Ε.
  • Εκδοση: 2η 2010
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 2190
  • ISBN: 978-960-272-667-9
Το σύγγραμμα "Δίκαιο Αλλοδαπών" Β΄ Έκδοση 2010, εστιάζει στη νομοθετική προσπάθεια διαχείρισης των ζητημάτων σχετικά με Μετανάστες. Αυτή η έκδοση διαφοροποιείται από την προηγούμενη ως προς το ότι περιλαμβάνει ένα πλήθος νέων ρυθμίσεων, Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και Ερμηνευτικών Εγκυκλίων, επανεξετάζει θέσεις, και προσθέτει νέους θεωρητικούς και πρακτικούς προβληματισμούς. Πρόκειται στην ουσία για ένα βιβλίο που γράφτηκε από την αρχή σχετικά με το Δίκαιο Αλλοδαπών, το οποίο ρυθμίζει κυρίως ζητήματα για τους Μετανάστες, και ακολουθεί τις γραμμές της προγενέστερης έκδοσης.

Το βιβλίο σχετικά με το Δίκαιο Αλλοδαπών χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει, επεξεργάζεται και ερμηνεύει αναλυτικά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για το Δίκαιο Αλλοδαπών όπως αυτό ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν 3801/2009. Παραθέτει και ερμηνεύει τις σχετικές Νομοθετικές Διατάξεις, και παραπέμπει στις Εγχώριες και Αλλοδαπές Δικαστικές Αποφάσεις, και στις Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών. Η ανάλυση του κάθε άρθρου περιλαμβάνει, επιπλέον, ειδική Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία και έναν εύχρηστο Πίνακα Περιεχομένων. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει χρηστικά Υποδείγματα Δικογράφων για ζητήματα σχετικά με τους Αλλοδαπούς και τους Μετανάστες, όπως η Άδεια Διαμονής Αλλοδαπών και η Δικαστική και Διοικητική Απέλαση Αλλοδαπών και ολοκληρώνεται με ένα ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο.

Μέσα από την κατ΄ άρθρο ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, αναλύονται ουσιαστικά σχεδόν όλα τα σχετικά με το Δίκαιο Αλλοδαπών και τους Μετανάστες ζητήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται η Είσοδος Αλλοδαπών στη Χώρα, η Θεώρηση Εισόδου και η Θεώρηση Βραχείας Διαμονής, η Άδεια Διαμονής, η Ανανέωση της Άδειας Διαμονής, η Συμμετοχή Αλλοδαπών σε Ειδικά Προγράμματα, οι Περιορισμοί σχετικά με την Άδεια Διαμονής, όπως η Ανάκληση της Άδειας Διαμονής και η Απέλαση.

Δεδομένου ότι το Δίκαιο Αλλοδαπών ανταποκρίνεται στην ανάγκη για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τους Μετανάστες, αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια χώρα που επιλέγουν πολλοί Μετανάστες για την επίλυση των προβλημάτων τους. Απευθύνεται δε, στον Δικηγόρο και στον Δικαστή που αναλαμβάνει σχετικές με το Δίκαιο Αλλοδαπών υποθέσεις.
Ν 3386/2005 (ΦΕΚ Α' 212/23.8.2005) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» 
Α' ΜΕΡΟΣ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΣελ. 1
'Αρθρο 1 - ΟρισμοίΣελ. 1
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 2
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 2
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 3
1. Δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών Σελ. 3
2. Πηγές του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπώνΣελ. 3
3 . Βασικές έννοιες του δικαίου καταστάσεως αλλοδαπώνΣελ. 6
3.1 ΑλλοδαπόςΣελ. 6
3.2 ΟμογενείςΣελ. 6
3.2.1 Γενικά περί ομογενώνΣελ. 6
3.2.2 Οι παλιννοστούντες ομογενείς της πρώην ΕΣΣΔΣελ. 7
3.2.3 Οι ομογενείς από την ΑλβανίαΣελ. 8
3.2.4 Η Πολιτογράφηση ομογενώνΣελ. 10
3.3 Πολίτες ΕΕΣελ. 11
3.4 ΑνιθαγενήςΣελ. 12
3.5 ΠρόσφυγαςΣελ. 12
3.6 Καθεστώς προσωρινής προστασίαςΣελ. 14
3.7 Καθεστώς Επικουρικής προστασίαςΣελ. 16
3.8 Ασυνόδευτος ανήλικοςΣελ. 17
3.9 Θύμα εμπορίας ανθρώπωνΣελ. 18
3.10 Οικογενειακή επανένωσηΣελ. 19
3.11 Επί μακρόν διαμένωνΣελ. 20
3.12 'Αδεια διαμονήςΣελ. 22
'Αρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 24
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 25
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 25
1. Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Ν 3386/2005Σελ. 25
2. Επιφύλαξη υπέρ ευνοϊκότερων προβλέψεων Διεθνών συμβάσεωνΣελ. 27
'Αρθρο 3 - Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Μεταναστευτικής ΠολιτικήςΣελ. 28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣΣελ. 29
'Αρθρο 4 - Σημεία εισόδου-εξόδουΣελ. 29
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 29
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 29
1. Σημεία εισόδου - εξόδου από τη χώραΣελ. 29
'Αρθρο 5 - 'Ασκηση ελέγχου εισόδουΣελ. 32
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 32
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 32
1. 'Ασκηση ελέγχου της εισόδου στη χώραΣελ. 32
2. Κυρώσεις παράβασης των σχετικών διατάξεωνΣελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝΣελ. 38
'Αρθρο 6 - Θεώρηση εισόδουΣελ. 38
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 38
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 39
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 39
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 39
2. Θεώρηση εισόδου (Visa)Σελ. 40
2.1 Θεώρηση βραχείας διαμονής (Visa Schengen)Σελ. 40
2.1.1 Περί της Συμφωνίας Schengen Σελ. 40
2.1.2 Κοινή πολιτική θεωρήσεων εισόδου - Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 41
2.1.3 Κοινοτικό Κεκτημένο για θέματα θεωρήσεωνΣελ. 42
2.1.4 Βασικές κατηγορίες θεωρήσεωνΣελ. 43
2.1.5 Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση θεώρησης Σελ. 44
2.1.6 Το Ευρωπαϊκό Πληροφοριακό Συστήματος Θεωρήσεων VISΣελ. 46
2.2 Η θεώρηση μακράς διαμονής (εθνική θεώρηση)Σελ. 47
2.3 Θεωρήσεις για διαμονής μακράς διάρκειας που ισχύουν συγχρόνως και ως θεωρήσεις βραχείας διαμονής (Θεωρήσεις τύπου VDC)Σελ. 50
2.4 Ειδικές περιπτώσεις θεωρήσεων εισόδου Σελ. 51
2.4.1 ΟμογενείςΣελ. 51
2.4.2 ΝαυτικοίΣελ. 52
2.4.3 Οδηγοί Διεθνών μεταφορώνΣελ. 52
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 53
'Αρθρο 7 - Διέλευση υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 54
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 54
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 54
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 55
1. Ζώνη διερχομένωνΣελ. 55
2. Κράτηση στη ζώνη διερχομένων Σελ. 55
3. Δικαιώματα προσώπων που βρίσκονται στη ζώνη διερχομένων Σελ. 56
3.1 Δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας της κράτησηςΣελ. 56
3.2 Δικαίωμα πρόσβασης στη διαδικασία ασύλουΣελ. 59
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 60
Ημεδαπών ΔικαστηρίωνΣελ. 60
ΑλλοδαπήΣελ. 61
'Αρθρο 8 - 'Αρνηση εισόδουΣελ. 62
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 63
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 63
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 64
1. Η άρνηση χορήγησης θεώρησης εισόδου Σελ. 64
2. Η απαγόρευση εισόδου στη χώραΣελ. 66
3. Παρεχόμενα ένδικα μέσαΣελ. 69
3.1 Αίτηση ακύρωσηςΣελ. 69
3.1.1 Καθ' ύλην αρμοδιότηταΣελ. 69
3.1.2 Κατά τόπο αρμοδιότηταΣελ. 71
3.1.3 ΠροθεσμίαΣελ. 71
3.1.4 Προσβαλλόμενη απόφαση Σελ. 72
3.1.5 Συναφείς - Συμπροσβαλλόμενες πράξειςΣελ. 73
3.1.6 Έννομο συμφέρον - Κατάργηση δίκηςΣελ. 74
3.1.7 Λόγοι ΑκύρωσηςΣελ. 76
3.2 Αίτηση αναστολήςΣελ. 78
3.2.1 Παραδεκτό αίτησης αναστολής Σελ. 78
3.2.2 Βάσιμο αίτησης αναστολήςΣελ. 80
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 81
Ημεδαπών ΔικαστηρίωνΣελ. 81
Αίτηση ΑκύρωσηςΣελ. 81
1. Δικονομικά θέματαΣελ. 81
1.1 Κατά τόπο αρμοδιότητα Σελ. 81
1.2 Καθ' ύλην αρμοδιότηταΣελ. 81
1.3 ΠροθεσμίαΣελ. 82
1.4 ΠληρεξουσιότηταΣελ. 82
1.5 Απαραίτητα στοιχεία του δικογράφου Σελ. 83
1.6 Φύση της προσβαλλόμενης πράξης - ανύπαρκτη πράξη Σελ. 83
1.7 Φύση της προσβαλλόμενης πράξης - συμπροσβαλλόμενες πράξειςΣελ. 83
1.8 Έννομο συμφέρον - κατάργηση δίκης Σελ. 84
1.9 Λόγοι ακύρωσης απαραδέκτως προβαλλόμενοιΣελ. 84
2. Λόγοι ακύρωσηςΣελ. 84
2.1 Παράβαση ουσιώδους τύπου - Προηγούμενη ακρόασηΣελ. 84
2.2 Παράβαση νόμουΣελ. 85
2.2.1 Πρόσωπο μη υποκείμενο σε απαγόρευση εισόδουΣελ. 85
2.2.2 Λόγοι δημόσιας τάξηςΣελ. 86
2.2.3 Μη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμουΣελ. 93
2.2.4 Σύζυγος ημεδαπού(ής) - γονέας ανήλικου ημεδαπούΣελ. 96
Αίτηση αναστολήςΣελ. 97
1. Παραδεκτό της αίτησης αναστολήςΣελ. 97
1.1 Καθ' ύλην αρμοδιότηταΣελ. 97
1.2 Φύση της προσβαλλόμενης πράξης - Πράξη αμιγώς αρνητικού περιεχομένουΣελ. 98
1.3 Μη δυνατή αναστολή εκτέλεσης σε περίπτωση αίτησης επανασυζήτησηςΣελ. 100
1.4 Έννομο συμφέρον - κατάργηση δίκης Σελ. 100
2. Βάσιμο της αίτησης αναστολής Σελ. 100
2.1 Αίτηση αναστολής άνευ αντικειμένου Σελ. 100
Αλλοδαπή ΝομολογίαΣελ. 101
1. Νομολογία ΔΕΚΣελ. 101
2. Νομολογία ΕΔΔΑΣελ. 103
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣΣελ. 104
'Αρθρο 9 - Τύποι αδειών διαμονήςΣελ. 104
'Αρθρο 10 - Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονήςΣελ. 106
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 107
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 107
1. Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονήςΣελ. 107
2. Η μη συνδρομή κινδύνου για τη δημόσια τάξη ως προϋπόθεση νόμιμης διαμονής Σελ. 109
2.1 Έννοια της δημόσιας τάξης και οριοθέτηση της επικινδυνότητας έναντι αυτήςΣελ. 109
2.2 Η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για τον προσδιορισμό της επικινδυνότηταςΣελ. 112
'Αρθρο 11 - Υποβολή αίτησης για χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 114
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 115
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 115
1. Διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 115
1.1 Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή αίτησης Σελ. 115
1.2 Έντυπο αίτησης - απαραίτητα δικαιολογητικάΣελ. 116
1.3 Κατάθεση ελλιπών δικαιολογητικώνΣελ. 121
1.4 Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησηςΣελ. 122
1.4.1 Αιτήσεις που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα μετά την 1.1.2006 και μέχρι 23.2.2007Σελ. 124
1.4.2 Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μετά την 23.2.2007Σελ. 125
1.4.3 Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 23.2.2007 εκπροθέσμως και με ελλιπείς ημέρες/μήνες ασφάλισηςΣελ. 126
1.4.4 Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα λόγω επίδοσης ληγμένης άδειας διαμονήςΣελ. 127
1.4.5 Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα για λόγους ανωτέρας βίαςΣελ. 127
1.4.6 Αρμόδιο όργανο και διαδικασία επιβολής προστίμωνΣελ. 128
1.5 Τύποι βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικώνΣελ. 129
1.6 Νόμιμη η διαμονή του αιτούντος έως ότου αποφανθεί η ΔιοίκησηΣελ. 131
1.7 Αρμόδια υπηρεσία εξέτασης της αίτησηςΣελ. 131
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 132
'Αρθρο 12 - Διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονήςΣελ. 138
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 138
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 139
1. Εξέταση αίτησης και χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής Σελ. 139
2. Διαδικασία επίδοσης άδειας διαμονήςΣελ. 141
3. Χρονική διάρκεια άδειας διαμονήςΣελ. 142
4. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 142
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 143
'Αρθρο 13 - Γνωμοδοτική Επιτροπή ΜετανάστευσηςΣελ. 145
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 145
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 145
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 146
1. Επιτροπή ΜετανάστευσηςΣελ. 146
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 147
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣελ. 149
'Αρθρο 14 - Διαδικασία μετάκλησης υπηκόου τρίτης χώρας για εργασίαΣελ. 149
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 151
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 151
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 151
2. Ισχύουσα διαδικασία μετάκλησηςΣελ. 152
2.1 Αρχική υποβολή αίτησης για μετάκληση εκ μέρους του εργοδότηΣελ. 153
2.2 Κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό που θα καλυφθούν με μετάκλησηΣελ. 154
2.3 Έκδοση ΚΥΑ για τον ανώτατο κατ' έτος αριθμό αδειών διαμονής για εργασίαΣελ. 156
2.4 Η τελική υποβολή αίτησης του εργοδότη για την έγκριση της μετάκλησης Σελ. 157
2.5 Έγκριση της μετάκλησης - Χορήγηση θεώρησης εισόδου στον αλλοδαπό Σελ. 158
2.6 Επιστροφή - κατάπτωση εγγυητικών επιστολώνΣελ. 159
2.6.1 Εγγυητικές επιστολές που κατατίθενται με το ισχύον νομικό καθεστώς Σελ. 159
2.6.2 Εγγυητικές επιστολές που κατετέθησαν με το προϊσχύον νομικό καθεστώςΣελ. 161
2.7 Μεταβατικές διατάξειςΣελ. 162
3. Διαδικασία μετάκλησης υπό το προϊσχύον νομικό καθεστώςΣελ. 163
4. Σύσταση Γραφείων Εύρεσης Εργασίας στις Πρεσβείες Σελ. 166
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 166
'Αρθρο 15 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής για εξηρτημένη εργασίαΣελ. 168
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 169
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 170
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 170
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 170
2. Εργαζόμενοι που υπάγονται στην κατηγορία της εξαρτημένης εργασίαςΣελ. 172
3. 'Αδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασίαΣελ. 175
3.1 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής Σελ. 175
3.2 Ανανέωση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία (άρθρο 15 παρ. 2)Σελ. 176
4. 'Αδεια διαμονής για παροχή υπηρεσιών ή έργου (άρθρο 15 παρ. 5)Σελ. 178
4.1 Ανανέωση από εξαρτημένη εργασία σε παροχή υπηρεσιών ή έργουΣελ. 179
4.2 Ανανέωση άδειας διαμονής παροχής υπηρεσιών ή έργου για τον ίδιο λόγοΣελ. 180
4.3 Ανανέωση άδειας διαμονής από παροχή υπηρεσιών ή έργου σε εξαρτημένη εργασίαΣελ. 181
5. Η υποχρέωση εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεωνΣελ. 183
5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 183
5.2 Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισηςΣελ. 185
5.3 Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεωνΣελ. 187
5.4 Μη πραγματοποίηση του ελαχίστου απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισηςΣελ. 190
5.4.1 Υποχρέωση καταρχήν τεκμηρίωσης λόγων αποχής από την εργασίαΣελ. 190
5.4.2 Υπολογισμός του τελικού απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισηςΣελ. 191
5.4.3 Δυνατότητες εξαγοράς υπολειπομένων ημερών ασφάλισηςΣελ. 192
5.4.3.1 Αιτήσεις ανανέωσης που υπεβλήθησαν από 1.1.2006 έως 23.2.2007 με ελλιπείς ημέρες/μήνες ασφάλισης (άρθρο 18 παρ. 5 του Ν 3536/2007)Σελ. 193
5.4.3.2 Αιτήσεις ανανέωσης που υποβάλλονται μετά την 23.2.2007 με ελλιπείς ημέρες/μήνες ασφάλισης (άρθρο 18 παρ. 5 του Ν 3536/2007)Σελ. 195
5.4.3.3 Αιτήσεις ανανέωσης που υποβάλλονται μετά την 23.2.2007, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν 3536/2007Σελ. 197
6. Αλλαγή εργοδότηΣελ. 199
7. Αλλαγή νομού απασχόλησηςΣελ. 200
8. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 202
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 203
'Αρθρο 16 - Εποχιακή εργασία υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 210
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 210
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 210
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 211
1. Εποχιακή εργασία υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 211
2. Διαδικασία μετάκλησης για εποχιακή εργασία Σελ. 212
3. Χορήγηση άδειας διαμονήςΣελ. 213
4. Αλλαγή εργοδότη - σκοπού διαμονήςΣελ. 214
5. Διμερείς διεθνείς συμβάσειςΣελ. 215
5.1 Συμφωνία Ελλάδος - Αλβανίας περί εποχιακής απασχόλησης Σελ. 215
5.2 Συμφωνία Ελλάδος - Βουλγαρίας περί εποχιακής απασχόλησης Σελ. 218
5.3 Συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου για την συνεργασία σε θέματα απασχόλησης Σελ. 219
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 220
'Αρθρο 16Α - Μετάκληση αλιεργατώνΣελ. 222
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 222
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 223
1. Μετάκληση αλιεργατών υπηκόων τρίτων χωρώνΣελ. 223
2. Διαδικασία μετάκλησης αλιεργατώνΣελ. 223
3. Χορήγηση άδειας διαμονήςΣελ. 224
4. Αιγύπτιοι αλιεργάτεςΣελ. 226
5. Αλλαγή εργοδότη - σκοπού διαμονήςΣελ. 227
6. Μεταβατικές διατάξειςΣελ. 227
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 229
'Αρθρο 17 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές και προσωπικό εταιριώνΣελ. 230
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 232
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 232
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 232
1. Είσοδος και διαμονή μελών διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστών και προσωπικού εταιριώνΣελ. 232
1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 232
1.2 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 233
1.3 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής Σελ. 235
1.4 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 239
2. Είσοδος και διαμονή μελών οικογένειας μελών διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστών και προσωπικού εταιριώνΣελ. 244
2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 244
2.2 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 244
2.3 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής στα μέλη της οικογένειαςΣελ. 246
2.4 Ανανέωση άδειας διαμονής μελών οικογένειας Σελ. 247
3. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 248
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 248
'Αρθρο 18 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με σκοπό την παροχή υπηρεσίαςΣελ. 250
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 250
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 251
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 251
1. Είσοδος και διαμονή προσωρινώς μετακινούμενου από επιχείρηση της ΕΕ ή ΕΟΧ για παροχή υπηρεσίας στην ΕλλάδαΣελ. 251
1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 251
1.2 Γενικές προϋποθέσειςΣελ. 252
1.3 Πότε απαιτείται και πότε όχι η εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 253
1.4 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 254
1.5 Χορήγηση άδειας διαμονήςΣελ. 255
1.6 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 256
2. Είσοδος και διαμονή μελών οικογένειας προσωρινώς μετακινούμενου από επιχείρηση της ΕΕ ή ΕΟΧ για παροχή υπηρεσίας στην ΕλλάδαΣελ. 257
2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 257
2.2 Η είσοδος στη χώραΣελ. 258
2.3 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής μελών οικογένειαςΣελ. 259
2.4 Ανανέωση άδειας διαμονής μελών οικογένειαςΣελ. 260
3. Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 261
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 261
'Αρθρο 19 - Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίαςΣελ. 263
ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 263
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. 263
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣελ. 264
1. Είσοδος και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίαςΣελ. 264
1.1 Γενικές προϋποθέσειςΣελ. 264
1.2 Εξασφάλιση θεώρησης εισόδουΣελ. 264
1.3 Χορήγηση αρχικής άδειας διαμονήςΣελ. 265
1.4 Ανανέωση άδειας διαμονήςΣελ. 266
1.5 Αλλαγή σκοπού διαμονήςΣελ. 268
Back to Top