Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 30,00 € Ειδική Τιμή 24,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16341
Παπαδοπούλου Κ.
Φλογαΐτης Σ.

Το έργο «Η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος σε περίοδο οικονομικής κρίσης» έχει ως αντικείμενο ανάλυσης την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, στην Ελλάδα, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά κρίσιμο και επίκαιρο ζήτημα που έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και όχι μόνο. 

Το έργο διαρθρώνεται σε τρία μέρη, εκ των οποίων το πρώτο, αφορά το δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον, το δεύτερο, εξετάζει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο παρεχόμενο επίπεδο προστασίας και το τρίτο, επικεντρώνεται στα μέτρα προστασίας που λήφθηκαν ή μπορούν να ληφθούν από το κράτος, προκειμένου για την επίτευξη μεγαλύτερης προστασίας.

Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων, συγκαταλέγονται μέτρα τα οποία δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και το κόστος των οποίων μπορεί να καλυφθεί από Ευρωπαϊκούς Πόρους και ιδίως, μέτρα μέσω των οποίων το πολιτιστικό περιβάλλον θα συμβάλει σε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο για την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IΧ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Σελ. XI
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. ΧΙII
Εισαγωγή Σελ. 1
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος
Ι. Το δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον Σελ. 3
Α. Η διαλεκτική σχέση και τα όρια ανάμεσα στο φυσικό και στο πολιτιστικό περιβάλλον Σελ. 4
Β. Το δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον ως δικαίωμα του ανθρώπου Σελ. 7
Γ. Πού κατοχυρώνεται το δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον Σελ. 9
1. Εθνικό δίκαιο Σελ. 9
2. Διεθνές δίκαιο Σελ. 12
3. Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 18
4. Συμβούλιο της Ευρώπης Σελ. 20
5. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σελ. 23
Δ. Ποιά η σχέση του δικαιώματος στο πολιτιστικό περιβάλλον με την οικονομική ανάπτυξη Σελ. 25
1. Σε διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο Σελ. 26
2. Στην Ελλάδα Σελ. 28
Ε. Η αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη ως μόνη μορφή επιτρεπτής ανάπτυξης Σελ. 30
1. Διεθνής και Ευρωπαϊκή διάσταση της αειφόρου ή βιώσιμης ανάπτυξης Σελ. 32
2. Η Συνταγματική κατοχύρωση της αειφόρου ανάπτυξης στην Ελλάδα – η σύνδεσή της με το δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον Σελ. 33
Στ. Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα Σελ. 35
ΙΙ. Συμπεράσματα πρώτου μέρους Σελ. 38
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον
Ι. Διασώζεται το πολιτιστικό περιβάλλον στη νομολογία και τις νομοθετικές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης Σελ. 39
Α. Νομολογία Σελ. 39
1. Το διευρυμένο έννομο συμφέρον της περιβαλλοντικής δίκης Σελ. 40
2. Η σε έκτακτες λειτουργικές ανάγκες της οικονομίας εξέλιξη της νομολογίας για το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον Σελ. 42
3. Η σε έκτακτες λειτουργικές ανάγκες της οικονομίας εξέλιξη της νομολογίας για το πολιτιστικό περιβάλλον Σελ. 43
4. Οικονομική κρίση και νομολογία επί του πολιτιστικού περιβάλλοντος Σελ. 47
Β. Νομοθετικές ρυθμίσεις Σελ. 53
1. Η νομοθεσία για την οικονομική κρίση Σελ. 53
2. Η νομοθεσία την περίοδο της οικονομικής κρίσης Σελ. 56
ΙΙ. Περιορισμοί που υπήρχαν και παραμένουν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης Σελ. 67
Α. Η οικία της οδού Ραβινέ Σελ. 69
Β. Δυσχερές το έργο της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος από τη διοίκηση Σελ. 72
Γ. Η εμπειρία από τις διαμεσολαβήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη Σελ. 75
ΙΙΙ. Συμπεράσματα δεύτερου μέρους Σελ. 77
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
Μέτρα προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, σήμερα
Ι. Μέτρα προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος τα οποία δεν ενέχουν κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό Σελ. 80
Α. Εναλλακτικά εργαλεία αποζημιώσης των ιδιοκτητών και εναλλακτικοί τρόποι προστασίας των αρχαιοτήτων Σελ. 81
Β. Δημοσίευση αποτελεσμάτων ανασκαφών και άλλων αρχαιολογικών ερευνών Σελ. 82
Γ. Δικαιοπολιτική Σελ. 84
Δ. Εθελοντισμός Σελ. 85
Ε. Ενώσεις πολιτών – Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Σελ. 86
ΙΙ. Μέτρα προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς Πόρους και τη Γενική Κυβέρνηση Σελ. 89
Α. Αρχαιολογικό κτηματολόγιο Σελ. 90
Β. Εισαγωγή των νέων τεχνολογιών Σελ. 91
Γ. Εκπαιδευτικά προγράμματα Σελ. 94
Δ. Απόσυρση κτηρίων Σελ. 95
Ε. Νέα ζωή σε παλαιά κτήρια Σελ. 96
Στ. Τοπική Αυτοδιοίκηση Σελ. 97
Ζ. Ευνοϊκή φορολογική αντιμετώπιση των πολιτιστικών αγαθών και οικονομικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες διατηρητέων κτηρίων Σελ. 101
1. Φορολογία Σελ. 101
i. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Σελ. 102
ii. Φόρος Εισοδήματος Σελ. 103
iii. Φόρος Κληρονομίας, Κληροδοσίας ή Δωρεάς Σελ. 104
iv. Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας Σελ. 105
v. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Σελ. 105
vi. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων Σελ. 106
vii. Συμπεράσματα από την παρουσίαση της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά Σελ. 106
2. Άλλα οικονομικά κίνητρα Σελ. 107
Η. Οι ιδιωτικές χορηγίες Σελ. 110
1. Ο ελληνισμός της διασποράς Σελ. 115
ΙΙΙ. Μέτρα προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος τα οποία συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο παράγοντας έσοδα Σελ. 116
Α. Μισθώσεις για διαφημιστικά μηνύματα Σελ. 116
Β. Τέλη κινηματογράφησης Σελ. 117
Γ. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Σελ. 120
Δ. Ιδιωτική διαχείριση Σελ. 121
1. Η πρόταση ιδιωτικής ανάπτυξης ανεκμετάλλευτων αρχαιολογικών χώρων Σελ. 124
2. Σύζευξη της ιδιωτικής διαχείρισης με την πολιτιστική διαχείριση Σελ. 125
Ε. Δράσεις των μουσείων και χρήσεις των μνημείων Σελ. 126
1. Τα έσοδα των Μουσείων Σελ. 126
2. Χρήσεις των κινητών και ακινήτων μνημείων και μουσείων Σελ. 128
i. Αποτύπωση, κατασκευή εκμαγείων και αντιγραφή των αρχαιοτήτων των μουσειακών συλλογών Σελ. 128
ii. Ζητήματα χρήσης των αρχαίων μνημείων και μουσείων Σελ. 129
ΣΤ. Μουσεία ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ Σελ. 130
Ζ. Δημιουργία στοχευμένων προγραμμάτων κλασικών σπουδών Σελ. 132
Η. Ο Πολιτιστικός Τουρισμός Σελ. 134
1. Βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός Σελ. 138
2. Ειδικότερες μορφές πολιτιστικού τουρισμού Σελ. 140
3. Αρνητικές επιπτώσεις από την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού Σελ. 144
Θ. Η Κοινωνικοποίηση των Μνημείων Σελ. 146
ΙV. Συμπεράσματα τρίτου μέρους Σελ. 149
Τελικά Συμπεράσματα Σελ. 151
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ι. Ελληνόγλωσση Σελ. 155
ΙΙ. Ξενόγλωσση Σελ. 157
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ/ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Ι. Ελληνόγλωσση Σελ. 163
ΙΙ. Ξενόγλωσση Σελ. 168
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 171
Back to Top