Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ


Εννοιολογικά ζητήματα, μεθοδολογικές διευκρινίσεις και εφαρμογές

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12.95€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 27,00 € Ειδική Τιμή 22,95 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18502
Γουργιώτης Α., Τσιλιμίγκας Γ.
Κοκκώσης Χ.
To βιβλίο «Χωροταξικός Σχεδιασμός - Εννοιολογικά ζητήματα, μεθοδολογικές διευκρινίσεις και εφαρμογές» παραθέτει μια κριτική θεώρηση του πλαισίου του χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα, όπως εξελίχθηκε κατά την εικοσαετή εφαρμογή του. Εστιάζει: στην αναγκαιότητα ο χωροταξικός σχεδιασμός να αποτελεί πολιτική προτεραιότητας, στον καθοριστικό ρόλο του στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, και στην σημασία αντιμετώπισής του ως βασικού θεσμικού συστατικού μιας σύγχρονης δημοκρατίας. Διερευνά με κριτικό τρόπο την εξέλιξη των χωροταξικών εργαλείων εθνικού επιπέδου, δηλαδή του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης αλλά και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τις Υδατοκαλλιέργειες, την Βιομηχανία, τον Τουρισμό, τα Καταστήματα Κράτησης, και τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, αλλά και Περιφερειακού επιπέδου, μέσα από τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια. Αναλύει την πολιτική του τοπίου στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού, και τις προοπτικές εξέλιξής της και δίνει έμφαση σε ζητήματα που αφορούν στον προσδιορισμό και στην ειδίκευση των βασικών αρχών του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και στη συσχέτιση του χερσαίου με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Τέλος, καταλήγει στα βασικότερα προβλήματα του χωροταξικού σχεδιασμού, όπως αυτά αναδύονται από την 20ετή ουσιαστικά εμπειρία εφαρμογής του και τονίζει την ανάγκη εξέλιξης της χωροταξικής σκέψης στην Ελλάδα, και την ανάγκη σύλληψης νέων ιδεών από τους «χωροτάκτες», έτσι ώστε να υπάρξει αποτελεσματική διαχείριση των σύγχρονων προβλημάτων, δίνοντας μια ευοίωνη προοπτική στην ανάπτυξη της χώρας. Aπευθύνεται σε δικηγόρους που ειδικεύονται στο Χωροταξικό-Πολεοδομικό Δίκαιο, σε πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, μηχανικούς περιβάλλοντος, δασολόγους και σε όλες τις συναφείς ειδικότητες, καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στο αντικείμενο αυτό. Αποτελεί σημαντικό βοήθημα στην απόκτηση μιας πλήρους εικόνας γύρω από τον χωροταξικό σχεδιασμό.
Back to Top